bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Koop en verkoop alleen fietsbank geregistreerde fietsen


From: fietsbank.nl
Subject: Koop en verkoop alleen fietsbank geregistreerde fietsen
Date: Mon, 26 Jan 2004 00:28:51 +0100

Persbericht

 

Amsterdam, 2 december 2003

 

Kentekenregistratie bij Nationale Fietsbank

de finale preventie tegen fietsendiefstal

 

Een fiets praat niet; simpeler valt niet te verklaren waarom er in Nederland jaarlijks 800.000 fietsen worden 'meegenomen'. De rijwielen zijn niet geregistreerd, kunnen niet of slechts moeizaam worden geïdentificeerd, en vormen daarom een veilige buit voor dief en heler. Maar aan die weerloze anonimiteit maakt Fietsbank.nl® een einde. Voor 1,30 euro kan vanaf heden ieder eigenaar z'n fiets registreren bij de Nationale Fietsbank, een landelijke database, en voor een paar euro wordt een set onverwijderbare 'nummerplaten' geleverd. Zodat iedere potentiële dief in één oogopslag ziet: met dit karretje valt niks te beginnen – laten staan dus maar!

 

De remedie heet kentekenregistratie. Daartoe heeft Fietsbank.nl® een database opgezet en een onverwijderbare, opvallende kentekensticker ontwikkeld die in vijfvoud verstrekt wordt. Het kenteken en de bijbehorende merktekens kunnen eenvoudig per internet worden aangevraagd via de site Fietsbank.nl®. Via dezelfde site laat de aanvrager een aantal essentiële gegevens betreffende de fiets registreren in de database van Fietsbank.nl®. Wordt de fiets ondanks de opvallende 'nummerplaten' (die een potentiële dief natuurlijk danig demotiveren) tóch gestolen, dan is één mailtje naar Fietsbank.nl® genoeg om er voor te zorgen dat het rijwiel als gestolen wordt geboekstaafd. Iedere consument, handelaar of politieagent kan vervolgens controleren of een aangeboden of gevonden fiets eerlijke waar of gestolen goed is, simpelweg door het kentekennummer bij Fietsbank.nl® te checken. Ook het doen van aangifte na diefstal kan eenvoudig en snel verlopen, omdat alle essentiële kenmerken van de fiets inclusief het kentekennummer geregistreerd zijn en dus digitaal, met een druk op de knop aan de politie zijn door te geven.

 

De eenvoud en toegankelijkheid zullen Fietsbank.nl® doen slagen waar eerdere pogingen tot fietsregistratie faalden, denkt Naus. Hij noemt als voorbeelden van mislukking de bestaande, complexe systemen die gebruik maken van tags of chips.  ,,De politie daarvoor moet nu al met twee 'uitleesapparaten' rondlopen; dat werkt natuurlijk niet. En het grote voordeel van Fietsbank.nl® is dat de database ook eenvoudig te raadplegen is door handelaren en particulieren. Niemand kan een gestolen fiets met kenteken nog opkopen zonder te wéten dat hij zich schuldig maakt  aan heling, en altijd kans blijft lopen op ontmaskering. Dat is de beste basis voor preventie, want Nederland telt veel meer argeloze helers dan doelbewuste dieven. Voor de politie is het een groot voordeel dat ze bij een grootscheepse opruiming of 'knipactie' kan achterhalen wie de eigenaren zijn van de geconfisqueerde fietsen. Nu worden er jaarlijks duizenden fietsen door de politie in depot opgeslagen die nooit meer worden opgehaald, omdat ze door een dief of heler waren achtergelaten bij het station waar de opruiming plaatsvond.''

 

Fietsbank.nl® is sinds half november 2003 'in de lucht' en voerde in december een advertentiecampagne in de regio Amsterdam. Verzekeraars en de gemeente Amsterdam hebben enthousiast gereageerd op het initiatief. De gemeentelijke website www.fietsendiefstal.nl linkt inmiddels door naar Fietsbank.nl® evenals op de website van het openbaar ministerie , en verzekeraars onderzoeken de mogelijkheid van premievoordeel voor geregistreerde fietsen. Het ligt in de bedoeling dat de Nationale Fietsbank op termijn wordt uitgebreid tot een Europese database. Overigens verwacht Naus niet dat de internationale handel in gestolen fietsen zal toenemen wanneer rijwielen binnen de landsgrenzen nationaal geregistreerd en dus identificeerbaar zijn. ,,Autodiefstal is wel bij uitstek een grensoverschrijdende criminaliteit, maar daar zijn de te maken winsten natuurlijk debet aan. Fietsendiefstal is toch meer een misdrijf op regionale of hooguit nationale schaal. Des te opmerkelijker is het dat auto's wel een kenteken voeren – dat doorgaans met een schroevendraaier te vervangen is – terwijl fietsen, sinds de afschaffing van de rijwielbelasting en het bijbehorende 'plaatje', anoniem en dus onbeschermd over straat gaan.''

 

Einde persbericht. Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u de internetsite www.Fietsbank.nl® raadplegen of contact opnemen met dhr. T. Naus, 020-4920701 of 06-53861472.

 

Fietsbank Persdienst


U krijgt dit persbericht omdat u ervaringsdeskundig bent in de fietswereld. Met uw welbevinden willen wij u op de hoogte houden van de fietsdiefstalpreventie van Fietsbank.nl. Wilt u geen informatie meer van ons stuur dan een bericht naar address@hidden 


Fietswinkeliers worden opgeroepen hun fietsen te verkopen met een fietsbankregistratie: ga hiervoor naar fietsbank.nl en volg de link fietswinkels op www.fietsbank.nl .

We kunnen U vele interessante voordelen bieden. Zoals promotie van uw winkel via onze site. Wanneer U fietsbank.nl in uw regio vertegenwoordigd, zullen wij een deel van uw internet promotie voor onze rekening nemen. Tot snel bij fietsbank.nl.


We roepen alle particulieren op om hun fiets te registreren op www.fietsbank.nl en bij verkoop altijd even te checken of de aangeboden fiets niet een gestolen fiets is. Dus effe checken op fietsbank.nl

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]