bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban da bao gio quang cao tren ca nuoc chi mat 1 usd chua?


From: VNNet
Subject: Ban da bao gio quang cao tren ca nuoc chi mat 1 usd chua?
Date: Mon, 13 Jun 2005 23:43:17 -0700

Dich vu cua VNNet da tung quang cao rat thanh cong cho hang chuc doanh nghiep- 
to chuc ban hang tren ca nuoc.
Hieu qua ban hang duoc cac doanh nghiep phan anh la tang len rat nhieu, trong 
khi chi phi bo ra rat re.
Vi sao chung toi lai thanh cong vay? Do la nho danh sach hon 400.000 email 
vietnam duoc cap nhat tu nhieu nguon khac nhau dam bao do chinh xac cao.

Ban co the tiet kiem hon nua khi mua lai danh sach nay va phan mem chuyen dung 
gui email. chi phi mot lan gui email toan quoc cua ban se nho hon 15.000 cho 
mot lan gui.

Danh sach 400.000 email: gia 400.000 VND - chi can ban duoc vai san pham, ban 
da thu lai duoc du tien.
Mien phi phan mem gui email chuyen dung, giup ban de dang gui hang nghin email 
mot luc.

Huong dan su dung de dang, don gian.

Dac Biet: trong so 400.000 email cua chung toi co rat nhieu email do chung toi 
suu tam duoi dang

www....Com.vn la dia chi cua cac cong ty co website, va chac chan la cty 
vietnam.
 Da bao gom toan bo  cac doanh nghiep trong cac linh vuc tin hoc, xay dung, du 
lich va nhieu nganh khac.

VNNet

reply to: address@hidden---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buy all Vietnamese Mailling list: only 30 usd.
Include a professional mass mailing list software.

Include all email in many branches: IT shops, IT company, construction, tourist.

easy to use, affordable to buy.

address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]