bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KENT International Business for Vietnamese


From: Advance Diploma
Subject: KENT International Business for Vietnamese
Date: Mon, 11 Jul 2005 14:38:48 +0700

Chương Trình Quản Trị Thương Mại Quốc Tế

KENT-CBAM Nâng cao Quản Trị Doanh Nghiệp

                           "ACHIEVING A STANDARD OF EXCELLENCE"


VĂN BẰNG NÂNG CAO THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KENT-AUSTRALIA

(KENT Advanced Diploma of International Business)

 

1.          Mục tiêu của chương trình học :

-          Chương trình cung cấp cho người học kiến thức kinh doanh quốc tế và các kỹ năng quản lý làm nền tảng khi bước vào công việc qua các môn học như: Introduction to Management; Introduction to Maketing; Business Law…

-          Tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức quản lý và điều hành DN với các môn học: Management Computer Applications; Management Project 1 (Business Plan); Ecommerce….

-          Chương trình tập trung về lĩnh vực phát triển nhân sự, mối quan hệ trong công việc và các quan hệ với khách hàng ví dụ như các môn: (Business Communication; Organizational Behavior; Interpersonal Skills for Managers; Human resourse Management…)

-          Chương trình được thiết kế nhằm đem lại cho người học kiến thức đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh trên thị trường quốc tế. (International Management; Financial Management System & Control;International Quality Management; International Marketing…)

2.          Đối tượng tham gia:

-Dành cho những người làm chủ doanh nghiệp, 

             

-          Giám đốc điều hành,……

              -          Quản trị viên

-          Trợ lý giám đốc, trưởng phòng nhân sự

-          Trưởng nhóm giám sát

-          Trưởng phòng Marketing

-  Các đối tượng khác cần trang bị kiến thức thương mại(sinh viên đại học và sau đại học thuộc các chuyên ngành khác).

3.          Phương pháp giảng dạy :

-          Chương trình học được học viện Kent Australia sọan thảo và được giảng dạy theo phương châm lấy sinh viên làm trọng nhằm phát huy tính sáng tạo của học viên. Học viên được tiếp xúc tối đa với môi trường anh ngữ trong suốt quá trình học tập.

-          Giảng viên dạy bằng tiếng Anh, tất cả các giáo trình tài liệu, bài thi, đều bằng tiếng anh

4.          Văn bằng:

Văn bằng do học viện Kent cấp, được công nhận rộng rãi trên toàn nước Úc cũng như ở tất cả các nước thuộc Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập như Canada, Anh, New Zealand, Malaysia, Singapore, và hầu hết các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Chương trình này đã được Bộ Giáo dục Đào Tạo Úc phê chuẩn, được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Đào tạo của Úc (AQTF- Australian Quality Training Framework)

5.          Quyền lợi học viên tham gia học:

-          Được lựa chọn giai đoạn học phù hợp với thời gian và khả năng.

-          Được sự giảng dạy có kinh nghiệm thực tế, phương pháp sư phạm từ các chuyên gia, thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

-          Được học tập trong môi trường tiếng anh với giáo trình tài liệu cập nhật.

-          Được học tập trong môi trường tiếp xúc với các doanh nghiệp, thuận lợi cho việc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

 

6.          Bạn nhận được gì khi tham gia khóa học?

-          Được thi kiểm tra miễn phí tiếng anh đầu vào (chương trình TOEIC).

-         Được tặng một bộ giáo trình của học kỳ đầu tiên khi đăng ký tham gia chương trình sớm.

-          Được tăng cường một khóa học Anh ngữ Thương Mại miễn phí.

-          Được sử dụng miễn phí hệ thống Internet của trường để cập nhật thông tin liên quan đến việc học.

Thời gian phát và nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 25/7/2005

 

Liên hệ:        Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp

                      226 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

ĐT:                9.322.340 - 9.322.341; Fax: 9.322.338


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]