bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CLB Chic-co-chic danh cho thieu nhi


From: CLB Chic-co-Chic
Subject: CLB Chic-co-chic danh cho thieu nhi
Date: Wed, 13 Jul 2005 15:04:21 +0700

Moi cac vi phu huynh truy cap dia chi duoi day de xem nhung hoat dong dau tien cua CLB Chic-co-Chic:

http://chametainang.net/detail.aspx?source=10&catid=62&newsid=1090

 

Xem video hoat dong cua CLB tai duong link duoi day:   http://www.chametainang.net/default.aspx?source=5&catid=28&fileid=11
 

De hieu ro hon ve hoat dong cua CLB Chic-co-Chic, moi cac vi phu huynh truy cap dia chi: http://chametainang.net/detail.aspx?source=10&catid=62&newsid=1074

 

NHO MOI NGUOI FORWARD MAIL NAY CHO NHIEU NGUOI KHAC
DE CO NHIEU EM NHO DUOC THAM GIA CAC HOAT DONG BO ICH CUA T-KID.
 
HAY DE TRE EM DUOC VUI CHOI THOA THICH TRONG MUA HE! 

-------------------------------------------------------------------------
CLB CHIC-CO-CHIC (Cong ty Phat trien tai nang tre em T-Kid)
Phong 305, Nha B5, Lang quoc te Thang Long, Cau Giay, Ha Noi
Dien thoai: (04) 791.2304 - (04) 918.5416
Email: address@hidden
Website: www.ChaMeTainang.net


--
-------------------------------------------------------------------------
CLB CHIC-CO-CHIC (Cong ty Phat trien tai nang tre em T-Kid)
Phong 305, Nha B5, Lang quoc te Thang Long, Cau Giay, Ha Noi
Dien thoai: (04) 791.2304 - (04) 918.5416
Email: address@hidden
Website: www.ChaMeTainang.net
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]