bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

GIOI thieu Mang Thi Truong Xay Dung Viet Nam


From: address@hidden
Subject: GIOI thieu Mang Thi Truong Xay Dung Viet Nam
Date: Tue, 30 Aug 2005 19:16:37 +0700


101B/K10A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại: 04 8684 387
Fax: 04 8684 387
E-mail:
address@hidden
Website: http://xaydung.com.vn
 

Mạng Thị Trường Xây Dựng Việt Nam –VCEM

·          VCEM là trung tâm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam trên mạng Internet, từ đó giảm đáng kể chi phí quảng cáo tiếp thị cho doanh nghiệp và đảm bảo tiếp cận đông đảo người tiêu dùng ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

·          VCEM là trung tâm giao dịch thương mại, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam có thể tìm kiếm đối tác, bạn hàng và tiến hành đàm phán hợp đồng thương mại .

·          VCEM thiết lập thêm một kênh quảng cáo và truyền thông mới, đa chiều, nhanh chóng và chính xác hơn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng.

 

Trở thành thành viên của VCEM, doanh nghiệp được sử dụng các công cụ giao dịch sau:

 

·          Cơ hội kinh doanh

·          Chào mua, chào bán

·          Tìm kiếm đối tác

·          Tìm kiếm sản phẩm, công ty

·          Quản lý thông tin sản phẩm

·          Quản lý hồ sơ công ty

·          Tổng hợp thông tin thị trường

 

Hãy tham gia vào Mạng Thị Trường Xây Dựng Việt Nam – VCEM

Trang chủ - http://xaydung.com.vn

Doanh nghiệp – http://xaydung.com.vn/dn/

Sản phẩm – http://xaydung.com.vn/sanpham

Cung - Cầu - http://xaydung.com.vn/cungcau

 
Mạng Thị Trường Xây Dựng Việt Nam
http://www.xaydung.com.vn

Địa chỉ: 101B/K10A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại: 04 8684 387     Fax: 04 8684 387
E-mail:
address@hidden

 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]