bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Can ban may anh dung phim NIKON va CANON


From: Bach Le Thoa
Subject: Can ban may anh dung phim NIKON va CANON
Date: Tue, 20 Sep 2005 03:43:42 +0700

Cần Bán 1 trong 2 máy a?nh phim:

gia 6 trieu


Gia 4.5 trieu.
1. NIKON N75 (U2-JAPAN) + ống kính zoom 28-80 + ống kính tele 70-300 Nikon 2. EOS Kiss III L [Japan]+ống kinh zoom 28-80 Tamron


Xin tham khao tren BHvideo.com về máy và ống kính trước khi hỏi mua.

Liên hệ:

Liên hệ: Mr photocomvn - 091.3553.222

Chi tiet xin xem tai day http://www.freewebs.com/aaaxxxphoto/Media-Buying.htm


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]