bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(Phuong an tiet kiem nhat


From: manh ha
Subject: (Phuong an tiet kiem nhat
Date: Tue, 25 Oct 2005 22:58:05 -0700

Công ty Chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam
Địa chỉ: Số 413, phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà nội
Điện thoại: Điện thoại:(04)7712441 -9142041;
Hotline: 0983730365 - 0919190040
Email : address@hidden
Website : http://www.vnnetweb.com
 

 
 
Thông Tin PLANT 1 PLANT 2 PLANT 3 PLANT 4
Dung lượng  50 MB 120 MB 300 MB 500 MB
Băng thông  5 GB 10 GB 20 GB 30 GB
MySQL 4.x unlimited unlimited unlimited unlimited
Cài Forum  Có
FTP Account unlimited unlimited unlimited unlimited
Sub Domain unlimited unlimited unlimited unlimited
Email POP3 unlimited unlimited unlimited unlimited
Email List unlimited unlimited unlimited unlimited
Thanh Toán    Năm    Năm  6 Tháng  3 Tháng
Giá Tháng     $1      $2      $4      $6
Giá Năm    $12     $24     $48     $72

 
 
  1 Năm 2 Năm 5 Năm
.Com  $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
.Net $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
.Org $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
.Us  $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
.Biz $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
.Info $ 8.50 $ 17.00 $ 42.00
 

 

           © 2005 Công ty Chuyển giao công nghệ mạng Việt Nam 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]