bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin phap luat tuan so 47 2005


From: LuatGiaPham
Subject: Ban tin phap luat tuan so 47 2005
Date: Sun, 27 Nov 2005 22:56:04 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 47 tuần từ 25/11/2005 đến 12/02/2005
Hi! Quy' Kha'ch Ha`ng!
This week, We are happy in a wedding party of one of our leader and realized that A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person and it is an edifice that must be rebuilt every day.
-Luat Gia Pham
Ngày 11/09/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2005/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đôiư với Khu kinh tế quốc phòng
Trong trường hợp được cấp bù chênh lệch giữa giá bán và giá thành toàn bộ của sản phẩm nông, lâm sản tiêu thụ, công ty không được hỗ trợ kinh phí vận chuyển phân bón, thuốc trừ sâu, cây, con giống...
Kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học không quá 50 triệu đồng/lớp (đối với cơ sở chưa được đầu tư trang bị). Trường hợp trường lớp, đồ dùng dạy học đã hư hỏng cần được thay thế và bổ sung thì mức chi không quá 5 triệu đồng/lớp/ năm...
Kinh phí để đầu tư, trang bị vật chất lần đầu với mức tối đa không quá 70 triệu đồng/1 bệnh viện, bệnh xá...
Riêng bệnh viện, bệnh xá khu vực có biên chế 20 giường bệnh trở lên được hỗ trợ thêm kinh phí trang bị 01 máy chụp XQ đồng bộ (14 inch) cả tráng rửa sấy phim theo số thực chi nhưng không quá 300 triệu đồng/máy, một xe ô tô cứu thương không quá 350 triệu đồng/xe, 01 máy siêu âm đen trắng cho bệnh viện, bệnh xá thuộc cấp sư đoàn và tương đương nhưng không quá 300 triệu đồng…
Hỗ trợ kinh phí chi cho công tác chính sách xã hội, công tác tuyên truyền vận động quần chúng như: đào tạo, dạy nghề cho lao động là người dân tộc với thời gian không quá 06 tháng, xoá đói giảm nghèo, định canh, định cư... mức kinh phí 50.000 đồng/người/tháng...
Ngày 11/11/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này thì phải bị xử phạt vi phạm hành chính.
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, nếu quá một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết hiệu lực thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
Mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, tổ chức, cá nhân vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: Cảnh cáo; Phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi là 20.000.000 đồng...
Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi xả rác thải, chất thải vào công trình thuỷ lợi gây cản trở dòng chảy, Trồng cây lâu năm, chăn thả gia súc tập trung trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép...
Hành vi ngâm tre, nứa, lá, gỗ, cắm đăng đó, vó bè, trồng rau, thả bèo hoặc tạo các vật cản khác gây cản trở dòng chảy có thể bị phạt tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng...
Hành vi xả nước thải vào công trình thuỷ lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép, xả rác thải, chất thải vào công trình thuỷ lợi gây ô nhiễm nước trong công trình thuỷ lợi.có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng...
Phạt tiền từ 6 đến 12 triệu đồng đối với hành vi khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi...
Ngày 14/11/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định đơn giá thuê đất cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá theo quy định trên tuỳ thuộc vào "địa lợi" của mảnh đất đó: cao hơn không quá 4 lần với các loại đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lời..., thấp hơn nhưng ít nhất phải bằng 0,5% đơn giá quy định với các loại đất ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo… thuộc lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư...
Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003, khung giá thuê được quy định như sau:
- Dự sử dụng mặt nước cố định : từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/km2/năm.
- Dự án sử dụng mặt nước không cố định : từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/km2/năm.
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau:
Hộ gia đình cá nhân: thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 1/1/1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết, Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 1/1/1999 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do chuyển quyền sử dụng đất, Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất…
Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước, mặt biển để thực hiện dự án đầu tư…
Ngày 14/11/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4127/TCT-ĐTNN Thuế đối với khoản tiền nhận được từ công ty nước ngoài
Trường hợp công ty tại Việt Nam nhận được các khoản tiền từ công ty nước ngoài thì kể từ ngày 01/01/2004 áp dụng chính sách thuế như sau:
- Đối với khoản tiền công ty tại Việt Nam nhận được của công ty nước ngoài để thực hiện các dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động khác phục vụ việc bán sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam là khoản doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam, công ty phải xuất hoá đơn GTGT, tính thuế GTGT và tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo qui định.
- Các khoản tiền khác (nếu có) không liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm như nêu trên được coi là một khoản thu nhập của công ty Việt Nam, công ty không phải tính thuế GTGT, nhưng phải viết phiếu thu và tính vào thu nhập chịu thuế TNDN theo qui định.
- Cục thuế có trách nhiệm kiểm tra hợp đồng tài trợ, hợp đồng mua bán hàng hoá dịch vụ và căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định rõ nội dung, mục đích sử dụng khoản tiền nhận được từ công ty nước ngoài để hướng dẫn đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng qui định.
Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Ngày 17/11/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2005/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Năm 2006 thực hiện Nghị quyết Quốc hội, ngân sách trung ương đã thực hiện tăng số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để tăng kinh phí đầu tư các cơ sở giáo dục, y tế tương ứng toàn bộ hoặc một phần số thu xổ số kiến thiết của địa phương theo cơ chế: địa phương có mức thu xổ số kiến thiết từ 50 tỷ đồng trở xuống được bổ sung có mục tiêu để tăng đầu tư tương ứng 100% số thu; địa phương có mức thu xổ số kiến thiết cao hơn 50 tỷ đồng được đầu tư tăng thêm 50% của số cao hơn này.Căn cứ mức bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2006 cho mục tiêu này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp chỉ bố trí cho các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở giáo dục - đào tạo - dạy nghề, cơ sở khám chữa bệnh của địa phương theo chế độ quy định, không bố trí cho những mục tiêu, nhiệm vụ khác...
Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách các địa phương có khó khăn để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, riêng đối tượng là trưởng thôn, từ năm 2005 về trước ngân sách trung ương đã hỗ trợ 40.000 đồng/người/tháng, nay điều chỉnh mức hỗ trợ là 120.000 đồng...
Điều chỉnh mức chi ngân sách nhà nước khám chữa bệnh miễn phí, từ năm 2006 bố trí kinh phí thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo theo chuẩn nghèo mới với mức 60.000 đồng/người/năm, kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mức 90.000
Ngày 17/11/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2005/TT-BTC hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng
Theo đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn công trái giáo dục để kiên cố hoá trường, lớp học, nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi... trọng điểm còn lại của năm trước chưa chi hết trong thời hạn được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo mục tiêu quy định…
Tồn quỹ tiền mặt và số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn từ ngân sách nhà nước đến cuối ngày 31 tháng 12, được xử lý như sau:
- Tồn quỹ tiền mặt phải nộp trả ngân sách tại Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch chậm nhất hết ngày 10/1 năm sau; trừ các khoản phải chi theo chế độ nhưng chưa chi (tiền lương, phụ cấp lương, các khoản trợ cấp cho các đối tượng theo chế độ, học bổng học sinh, sinh viên)...
- Hết thời gian chỉnh lý quyết toán, nếu vẫn còn còn dư, được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán vào ngân sách năm sau. Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo Kho bạc nhà nước nơi giao dịch...
- Tồn quỹ tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi của các trường hợp sau đây được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chế độ quy định, gồm: Kinh phí khoán chi của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoán, tự chủ biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ; Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ...
Ngày 18/11/2005 Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Công văn số 4715/BVHTT-BC Tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến (Game online-G.O)
Theo đó, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chưa được nhập khẩu và phát hành G.O mới cho tới khi có quy chế chính thức. Yêu cầu các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ G.O có trụ sở hoạt động tại địa phương không phát triển thêm số lượng tài khoản người chơi (account).
Yêu cầu các đại lý Internet thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian hoạt động và đối tượng chơi được nêu trong Thông tư 02/2005/TTLT ngày 14/7/2005 của Bộ Bưu chính - viễn thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ VH-TT về quản lý đại lý Internet. Các địa phương cần tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet kinh doanh dịch vụ G.O nhằm bảo
Ngày 21/11/2005 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 17/2005/TT-BCA(C11) sửa đổi, bổ sung Điểm 2 Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11) về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Theo đó bỏ quy định "Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy".
Cụ thể: bỏ quy định “Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe môtô hoặc xe gắn máy. Trong hồ sơ đăng ký xe không phải có bản phôtô giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới"...
Các nội dung khác của Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 của Bộ Công an không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện.
Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden.
Văn phòng Hà Nội:
133 Thái Hà- Đống Đa
Tel: 04.5374748
Fax:04.5374746
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
402 Nguyễn Kiệm - P3 - Phú Nhuận
Tel: 08.9954609
Fax: 08.9954609

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]