bug-gnu-pspp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: PSPP-BUG: [bug #39983] Choosing default output


From: Fredrik Clementz
Subject: Re: PSPP-BUG: [bug #39983] Choosing default output
Date: Mon, 9 Sep 2013 11:16:06 +0200

You're absolutely right. The first problem is that PSPP doesn't allow to save the output file and therefor not open them again. I suppose that is the first thing to solve.

// F


On Sun, Sep 8, 2013 at 7:51 PM, Ben Pfaff <address@hidden> wrote:
Update of bug #39983 (project pspp):

                  Status:                    None => Invalid
             Open/Closed:                    Open => Closed

    _______________________________________________________

Follow-up Comment #1:

This feature request does not make sense because PSPP currently supports only
a single output stream.

    _______________________________________________________

Reply to this item at:

  <http://savannah.gnu.org/bugs/?39983>

_______________________________________________
  Message sent via/by Savannah
  http://savannah.gnu.org/
--
Fredrik Clementz

Reflect AB
Fenixpalatset
Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 4tr
111 37 Stockholm

Direkt: 08 - 412 26 94
Fax: 0708 - 27 79 37
Mobil: 0709 - 99 52 36

E-mail: address@hidden
Url: www.reflect.se

Om Reflect
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]