bug-gnubg
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnubg] Ikke lov med vedlegg på sv-debatt


From: Lyris ListManager
Subject: [Bug-gnubg] Ikke lov med vedlegg på sv-debatt
Date: Mon, 12 Apr 2004 09:39:17 +0200

Hei
Du har sendt en e-post til sv-debatt som inneholder vedlegg. For
å unngå virusspredning på e-postlisten, er ikke e-post med vedlegg lov.
Hvis du ønsker at meldingen skal distribueres til listen, må du sende den
på nytt uten vedlegg.

Vennlig hilsen
address@hidden
Sosialistisk Venstreparti

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]