bug-groff
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Returned Mail: Error During Delivery


From: postmaster . gemeenschapsonderwijs
Subject: Returned Mail: Error During Delivery
Date: Fri Jun 04 10:29:41 2004

------ Here is your List of Failed Recipients ------

<address@hidden>

Requested action not taken: mailbox unavailable. [SMTP Error Code 550]-------- Here Is Your Returned Mail --------

Received: FROM argo.be BY mail1.rago.be ; Fri Jun 04 10:29:26 2004 +0200

From: address@hidden

To: address@hidden

Subject: Mail Delivery (failure address@hidden)

Date: Fri, 4 Jun 2004 10:21:33 +0200

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/related;

    type="multipart/alternative";

    boundary="----=_NextPart_000_001B_01C0CA80.6B015D10"

X-Priority: 3

X-MSMail-Priority: NormalEr is een virus onderschept met de naam W32/address@hidden in de bijlage 
unknown en

deze is Deleted and Quarantined . D.w.z. dat er acties ondernomen zijn om de

verspreiding van het virus tegen te gaan. De e-mail die het probleem 
veroorzaakt is mogelijk

verzonden door <address@hidden> . Indien u de mogelijke verzender bent, gelieve

dan uw computer te controleren op virussen. Indien u de ontvanger bent

<address@hidden> moet u geen verdere acties ondernemen. Als u meer 
inlichtingen wenst, kan

u een mailtje sturen naar :  address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]