bug-groff
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sv: Re: Your music


From: Henrik Sandström
Subject: Sv: Re: Your music
Date: Thu, 27 Jan 2005 08:28:03 +0100

Hej,

jag är borta från den 14 januari till den 21 februari. Om ni har frågor rörande 
bilvård kan ni vända er till mina kollegor Lena Engberg (508 28 865), Anders 
Lundin (508 28 861) eller Lasse Sund (508 35 163). För övriga frågor kan ni 
vända er till Per Junker (508 28 977).

Med vänlig hälsning
Henrik
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]