bug-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

t e r c ü m e


From: Alafranga eviri Hizmetleri Ltd.
Subject: t e r c ü m e
Date: Sat, 3 Jan 2004 09:33:00 +0200

Deрerli Эlgili, Bireysel ve kurumsal зevirinin gьзlьkleri iзinde uzmanlaюtэk. Kendimizi hep daha iyi зцzьm ьretmeye ve ьrettiklerimizi paylaюmaya adadэk. Bugьn dьnden daha gьзlьyьz ve юimdi sizin iзin зalэюmak istiyoruz. 2004 YILININ SAРLIK VE MUTLULUKLA GEЗMESЭNЭ DЭLERЭZ. Daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz http://www.alafrangaltd.com Alafranga Зeviri Hizmetleri Ltd. Tel : 0 216 342 27 48 Faks : 342 27 21 info@alafrangaltd.com Daha fazla e-posta gelmesini istemiyorsanэz : remove@alafrangaltd.com
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]