bug-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

פרסום החברה חינם


From: Noga
Subject: פרסום החברה חינם
Date: Tue, 17 Feb 2004 22:29:22 +0200

הזמנה לפרסום החברה שלכם בחינם

                     באתר העסקי הישראלי והבינלאומי.  

 

חברת נגה שהתמחה  עד כה  בעיבוד מידע על חברות היי-טק בישראל. 

מרחיבה  את בסיס המידע למגזרי משק עסקיים  נוספים  בישראל ובעולם, 

במסגרת השקת  האתר  החדש, החברה יוצאת במבצע הרשמה חסר תקדים, 

 

חסכו כסף רב, ונצלו את יתרונות הפרסום והחשיפה באתר העסקי בחינם. 

בעברית לאתר הישראלי, ובאנגלית לאתר הבין לאומי. 

 להרשמה, לפרטים נוספים:    www.nogadb.com  

                           להסרה מרשימת התפוצה

 

נגה מאגרי מידע

noga1@papirus400.com+

WWW.NOGADB.COM

Fax: 04-8346493 |  04-8113013(

מוריה 58 חיפה, 34401

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]