bug-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

הזמנה להרצאה חינם בנושא ניהול נכון!


From: עוצמה עסקית
Subject: הזמנה להרצאה חינם בנושא ניהול נכון!
Date: Wed, 8 Jun 2005 19:23:59 -0700

לאור מצב המשק, אשר למרות הכתוב בעיתונים טרם השתפר דיו על מנת להשפיע על חשבון הבנק שלך, חברת עוצמה עסקית יוצאת בסדרת הרצאות אשר מטרתן לתת לך כלים לשיפור העסק.
ההרצאות הינן ללא תשלום
ההרצאה תיערך במלון Sea.Net ברח' נס ציונה 6 (ליד רח' הירקון) ת“א. לו"ז: התכנסות – 19:00, תחילת ההרצאה – 19:30
מס' מקומות מוגבל. 
לאישור השתתפותך מלא פרטיך מטה ושלח  ל:
info@powerbusiness.co.il 

ההרצאות יועברו על ידי מר חנן זוגלובק איש עסקים וותיק בעל ניסיון רב בתעשייה, חבר באיגוד היועצים הבינלאומי, בעל חברות מצליחות בארץ ובעולם.
בעיות בניהול?
מצב המשק הורס את העסק שלך?
מרגיש שצריך לשכפל את עצמך?
איך לשפר את הרווחיות למרות מצב המשק?

ההרצאה תיערך ביום ד', 15 ביוני 2005

 

שם מלא:

תפקיד:

שם החברה:

טלפון:

נייד:

פקס:

כתובת:

 

 

על פי דרישת טיוטת החוק למלחמה בדואר זבל, אנו פונים אליך בבקשה להבהיר -אם עדיין לא עשית זאת- את עמדתך לגבי קבלת הזמנות להרצאות וסדנאות מחברתנו. על-פי טיוטת החוק, אין לשלוח הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני ללא הסכמת הנמען. ההזמנות לא ישלחו למי שאינו מסכים לקבלן. אנא, עשו שימוש בקישורים מטה. תודה!

 

לקבלת הזמנות באופן סדיר לחץ כאן

להסרה לחץ כאן

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]