bug-mll2html
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

הי, מה המצב איתך? אני זקוקה לעזר תך ...


From: שיר בעצמך
Subject: הי, מה המצב איתך? אני זקוקה לעזר תך ...
Date: Sun, 21 May 2006 23:55:46 +0200

אני מתנצלת מראש על הפניה הלא שגרתית.

אני פשוט חייבת חייבת למצוא במיידי מזכירה תותחית, שמאומנת בלעבוד מהבית, עבור חברה מצליחה מאוד שאני עובדת בה.

מדובר בעבודה במשרה מלאה.

אם יש לך בראש מישה/י מתאימ/ה (ותותח/ית), שרוצה להצליח בגדול ,

אשמח מאוד לקבל טל. או קו"ח מסודרים שלו/ה למייל :

address@hidden

בתודה מראש,
וסליחה אם הפרעתי... :-)

אילונה ד.
מנהלת כ"א,
אר אן בי הפקות.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]