bug-mll2html
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

atrocious candlelight


From: Oswald Le
Subject: atrocious candlelight
Date: Mon, 9 Oct 2006 13:58:08 +0300
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


" Simpele oplossingen zijn er volgens Roode wel.
Doorzetten naar uw vaste nummer, naar een mobiel nummer, routeren op basis van Voice over IP, of zelfs naar een internationale bestemming? Wat tot een significant positievere houding leidt, is de beller vooraf expliciet uitleggen waarom een IVR wordt ingezet.
Naar verwachting zullen de meeste operators te zijner tijd deze dienst gaan leveren. Zij doet dat in het gehele spectrum van een organisatie: van prospect tot en met vaste klant. Geen gedoe met nieuwe visitekaartjes, geen nieuwe interne telefoonlijsten en nog belangrijker: de klanten weten u als vanouds te vinden!
Vorig jaar waren dit er nog vijf miljoen. Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf.
Geen gedoe met nieuwe visitekaartjes, geen nieuwe interne telefoonlijsten en nog belangrijker: de klanten weten u als vanouds te vinden! Bijna bij alle VoIP aanbieders kunt u doorschakelen op dezelfde manier als bij de traditionele telecom-providers. Professioneel, zakelijk, betrokken.
Both those are blocked. This article describes the basic requirements and functions for a metadata schema registry. 'Al jaren blijkt dat hoe fijnmaziger je binnen een organisatie belt, hoe slechter de bereikbaarheid wordt. Altijd met de juiste 'tone of voice'. Een totaal overzicht kan naar directie of office manager gestuurd worden.
It should work on other platforms with a few changes to the make files.
Any suggestions for what I should do this year?
Expect to see lots more here soon.
Any suggestions for what I should do this year?
Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf. Je moet de actie niet bij de beller leggen, maar bij de organisatie: wanneer kunnen wij u terugbellen?


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]