bug-mll2html
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

כסף והצלחה - הרצאת מבוא ללא תשלום ב-1 לנובמבר בשעה 17:00


From: סמינרים למנהלים
Subject: כסף והצלחה - הרצאת מבוא ללא תשלום ב-1 לנובמבר בשעה 17:00
Date: Sun, 29 Oct 2006 21:33:23 +0200

כסף והצלחה

הרצאת מבוא ללא תשלום

 

חברת ריטה זוהר עורכת ב-1 לנובמבר הרצאת מבוא ללא תשלום

עם נשיא החברה מר שוקי מזרחי

הסמינר יתקיים בין השעות 17:00 - 20:00

 

בסמינר נענה על השאלות:

 

·      מהו הגורם היחיד ללחץ נפשי (Stress) ?

·      מהו הדבר האחד שהינו יותר גרוע ממוות ?

·      מה זה כסף בעצם ?

·      מהו מסלול הזרימה של כסף ?

·      ומה אתה יכול לעשות עכשיו כדי להגביר את היכולות שלך ?

 

כל מי שמעוניין נא למלא את הפרטים למטה

ולהשיב במייל חוזר ע"מ שנשריין את מקומו

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

שם: _________________________    

 

שם החברה: ____________________

 

טלפון/נייד: ______________________

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

חברת ריטה זהר

054-4315023

 03-6449049

 

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]