bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vabilo k raziskavi


From: Gregor Petri?
Subject: Vabilo k raziskavi
Date: Wed, 08 May 2002 14:39:14 -0100

Spoštovani,

V imenu Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene
vede vas vabim k sodelovanju v znanstveno raziskovalni anketi o svetovnem
spletu, katere namen je s sociološkega in psihološkega vidika raziskati
družbeno funkcijo svetovnega spleta. Tema je v znanosti še zelo slabo
raziskana, vendar je velikega znanstvenega in družbenega pomena.

Sledite povezavi na prvo stran ankete: http://ankete.cati.si/fdv-splet?wwd1644

Vaše sodelovanje v anketi je neprecenljive vrednosti, ker omogoča nadaljevanje
večletnega teoretičnega dela, prav tako pa prispeva k boljšemu razumevanju in
razvoju interneta v Sloveniji. Če želite, vas bomo obvestili o osnovnih rezultatih
raziskave.

Vaš elektronski naslov smo dobili na javno dostopnih spletnih straneh, pri čemer vam
zagotavljamo varovanje zasebnosti in tajnosti vaših odgovorov. Če imate kakršnokoli
vprašanje, pa nam lahko pišete na address@hidden

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pripravljenost sodelovati!

Lepo vas pozdravljam,

Gregor Petrič
Center za metodologijo in informatiko
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: +386 1 5805 361
fax: +386 1 5805 102

---
Če ste vabilo k tej spletni raziskavi že prejeli, se opravičujemo in vas lepo prosimo,
da tega sporočila ne upoštevate.
---


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]