bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TELEMAPA 0-503-209-209 wygodna informacja dla ka żdego! Jeżeli nie wyraż


From: info
Subject: TELEMAPA 0-503-209-209 wygodna informacja dla ka żdego! Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wiad omość proszę ją USUNĄĆ!
Date: Thu, 28 Aug 2003 06:51:55 -0400

Wiadomość od: www.telemapa.pl

Szanowni Państwo

Czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji o nowej usłudze " TELEMAPA  0-503-209-209 " , dzięki której mogą Państwo najszybciej odnaleźć najbliższy punkt usługowy, lekarza, sklep, warsztat itp.?

   

www.telemapa.pl


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]