emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.cs


From: Pavel Janík
Subject: [Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.cs
Date: Sun, 17 Mar 2002 06:07:36 -0500

Index: emacs/etc/TUTORIAL.cs
diff -c emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.5 emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.6
*** emacs/etc/TUTORIAL.cs:1.5  Mon Aug 6 17:23:24 2001
--- emacs/etc/TUTORIAL.cs    Sun Mar 17 06:07:35 2002
***************
*** 258,264 ****
 na tuto otázku. Obyèejnì, jestli¾e nechcete deaktivovaný pøíkaz
 provést, odpovìzte na tuto otázku pomocí "n".
 
! >> Stisknìte <ESC> : (co¾ je deaktivovaný pøíkaz),
   pak na otázku odpovìzte n.
 
 
--- 258,264 ----
 na tuto otázku. Obyèejnì, jestli¾e nechcete deaktivovaný pøíkaz
 provést, odpovìzte na tuto otázku pomocí "n".
 
! >> Stisknìte C-x C-l (co¾ je deaktivovaný pøíkaz),
   pak na otázku odpovìzte n.
 
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]