emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.sk


From: Pavel Janík
Subject: [Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/TUTORIAL.sk
Date: Sun, 17 Mar 2002 06:08:01 -0500

Index: emacs/etc/TUTORIAL.sk
diff -c emacs/etc/TUTORIAL.sk:1.3 emacs/etc/TUTORIAL.sk:1.4
*** emacs/etc/TUTORIAL.sk:1.3  Fri Aug 10 08:53:06 2001
--- emacs/etc/TUTORIAL.sk    Sun Mar 17 06:08:01 2002
***************
*** 260,266 ****
 na túto otázku. Zvyèajne, ak nechcete deaktivovaný príkaz
 vykona», odpovedzte na túto otázku pomocou "n".
 
! >> Stlaète <ESC> : (èo je deaktivovaný príkaz),
   potom na otázku odpovedzte n.
 
 
--- 260,266 ----
 na túto otázku. Zvyèajne, ak nechcete deaktivovaný príkaz
 vykona», odpovedzte na túto otázku pomocou "n".
 
! >> Stlaète C-x C-l (èo je deaktivovaný príkaz),
   potom na otázku odpovedzte n.
 
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]