espressomd-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ESPResSo-users] DPD


From: Martin Plutinský
Subject: Re: [ESPResSo-users] DPD
Date: Thu, 20 Mar 2014 20:43:47 +0100 (CET)

Thanks, I have solved the problem - just a trivial mistake ...

best regards,
m

---------- Původní zpráva ----------
Od: Peter Košovan <address@hidden>
Komu: Martin Plutinský <address@hidden>
Datum: 19. 3. 2014 9:57:11
Předmět: Re: [ESPResSo-users] DPD


Hi Martin,

I tried it right now and it worked out of the box. You need to provide more information: at which stage your compilation fails, what is the error message you get, log file...

With regards,

peter


2014-03-19 5:46 GMT+01:00 Martin Plutinský <address@hidden>:
Hello everybody,
I have some problems compiling Espresso. No matter how I try I cant get it compiled with DPD thermostat. It is version downloaded from github. "#define DPD" was uncommented. Did I something wrong?
best,
m--
Dr. Peter Košovan

Departmtent of Physical and Macromolecular Chemistry
Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemistry/fyzchem/
Tel. +420221951290
Fax +420224919752


Pokud je tento e-mail součástí obchodního jednání, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze:
a) si vyhrazuje právo jednání kdykoliv ukončit a to i bez uvedení důvodu,
b) stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu,
c) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou,
d) stanovuje, že smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech náležitostech smlouvy.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]