getfem-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Getfem-users] getfem + dorsal


From: Roman Putanowicz
Subject: [Getfem-users] getfem + dorsal
Date: Thu, 15 Dec 2011 16:45:30 +0100
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

Pani Aniu,

Czy może Pani przekonfigurować dorsal dla FEMDK tak by
getfem'a ściągał z repozytorium svn zamiast z oficjalnej
dystrybucji.

Dziękuję

RP
-- 
Roman Putanowicz, PhD  < address@hidden  >
Institute for Computational Civil Engng (L-5)
Dept. of Civil Engng, Cracow Univ. of Technology
www.l5.pk.edu.pl, tel. +48 12 628 2569, fax 2034reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]