gnash-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. 1e4cf4c7945e3faf44d0


From: Benjamin Wolsey
Subject: [Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. 1e4cf4c7945e3faf44d0667016d0c84cc3184847
Date: Thu, 28 Oct 2010 14:55:27 +0000

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "Gnash".

The branch, master has been updated
    via 1e4cf4c7945e3faf44d0667016d0c84cc3184847 (commit)
    via de6b362ff631e5939ffc3cbad075f40726c07698 (commit)
   from 75f7740ccaae48655d9ef5e1dd40c45441a846a7 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://git.savannah.gnu.org/cgit//commit/?id=1e4cf4c7945e3faf44d0667016d0c84cc3184847


commit 1e4cf4c7945e3faf44d0667016d0c84cc3184847
Author: Benjamin Wolsey <address@hidden>
Date:  Thu Oct 28 16:32:48 2010 +0200

  Update PO files.

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 10a8288..ce5719a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnash 146c5d78235f10cba0feec31f7fb5bf68edc6c41\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-12 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 16:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-08 23:13+0200\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
@@ -15,154 +15,171 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: libbase/sharedlib.cpp:78
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr "%s v Haiku"
+
 #: libbase/ClockTime.cpp:276
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr "Informace o požadované časové zóně nelze získat"
 
-#: libbase/GC.cpp:42
+#: libbase/curl_adapter.cpp:51
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+msgstr "libcurl není dostupný, avšak Gnash zkusil použít jeho adaptér"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:706
 #, c-format
-msgid "GC %p created"
-msgstr ""
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:812
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgstr "Dovoluji spojení na SSL stránky s neplatnými certifikáty"
 
-#: libbase/GC.cpp:55
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
 #, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
-msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
+#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
+
+#: libbase/rc.cpp:378
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
 
-#: libbase/GC.cpp:79
+#: libbase/rc.cpp:418
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
-msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/rc.cpp:609
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: libbase/rc.cpp:621
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:626
 #, c-format
 msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
-"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
-"(od %d do %d)"
+"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
+"cesta"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:120
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
-msgstr "GIF: Chyba při získávání druhu záznamu"
+#: libbase/rc.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:129
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
-msgstr "GIF: Chyba při získávání popisu obrázku"
+#: libbase/rc.cpp:727
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:158
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
-msgstr "GIF: neplatná obrazová data (hranice mimo obrazovku GIFu)"
+#: libbase/rc.cpp:736
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:164
-#, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Nalezen prokládaný GIF (%d×%d)"
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:180 libbase/GnashImageGif.cpp:197
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
-msgstr "GIF: čtení pixelových dat selhalo"
+#: libbase/Socket.cpp:102
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:190
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Chyba PNG: "
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Nalezen neprokládaný GIF (%d×%d)"
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "Varování PNG: %s"
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
 msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
 msgstr "JPEG: Zdrojový proud JPEGu je prázdný."
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:264 libbase/GnashImageJpeg.cpp:291
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:309 libbase/GnashImageJpeg.cpp:365
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
 msgid "Internal jpeg error: "
 msgstr "Vnitřní chyba jpegu: "
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:275
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
 msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr "Během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:285
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
 #, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
 msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:321
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
 msgid "lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr "během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:331
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
 #, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
 msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d [%s:%d]"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:339
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
 msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
 msgstr "Vnitřní chyba jpegu při rozebírání hlavičky: "
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:347
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
 msgid "Internal jpeg error during decompression: "
 msgstr "Vnitřní chyba jpegu při dekompresi: "
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:515
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
 msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
 msgstr "rw_dest_IOChannel nemohla zapsat data."
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:540
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
 msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
 msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination nemohla zapsat data."
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Chyba PNG: "
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "Varování PNG: %s"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr "%s v Haiku"
-
-#: libbase/Socket.cpp:97
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
-
-#: libbase/Socket.cpp:101
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
-msgstr "libcurl není dostupný, avšak Gnash zkusil použít jeho adaptér"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
-#, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr "Dovoluji spojení na SSL stránky s neplatnými certifikáty"
+#: libbase/tu_file.cpp:74
+#, fuzzy
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
 
 #: libbase/extension.cpp:140
 #, c-format
@@ -203,81 +220,64 @@ msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:218
-#, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
-
-#: libbase/rc.cpp:378
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
+msgstr "GIF: Chyba při získávání popisu obrázku"
 
-#: libbase/rc.cpp:418
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+msgstr "GIF: neplatná obrazová data (hranice mimo obrazovku GIFu)"
 
-#: libbase/rc.cpp:609
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Nalezen prokládaný GIF (%d×%d)"
 
-#: libbase/rc.cpp:621
-#, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
+msgstr "GIF: čtení pixelových dat selhalo"
 
-#: libbase/rc.cpp:626
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
-"cesta"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Nalezen neprokládaný GIF (%d×%d)"
 
-#: libbase/rc.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
+msgstr "GIF: Chyba při získávání druhu záznamu"
 
-#: libbase/rc.cpp:727
+#: libbase/GC.cpp:45
 #, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgid "GC %p created"
 msgstr ""
-"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
+#: libbase/GC.cpp:57
 #, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
+#: libbase/GC.cpp:70
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#: libbase/GC.cpp:80
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#: libbase/GC.cpp:95
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
 
-#: libbase/tu_file.cpp:69
-#, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+#: libbase/GC.cpp:114
+#, c-format
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
+msgstr ""
+"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
+"(od %d do %d)"
 
 #: librender/Renderer_agg.cpp:944
 msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
@@ -316,14 +316,6 @@ msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s 
malou endianitou)"
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s velkou endianitou)"
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr "Videa s průhledností nelze vykreslit"
-
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
-msgstr "Škálované tahy ve vykreslování Cairem"
-
 #: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr "Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování OGL"
@@ -333,34 +325,13 @@ msgstr "Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování 
OGL"
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr "dva přechody ve FillStyle mají stejnou pozici/poměr: %d"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "hlavička ADPCM poškozena"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: FLASH kodek %s (%d) inicializován"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: nepodporovaný flash kodek %d (%s)"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderSimple: nejsem schopen interpretovat uživatelský zvukový kodek 
"
-"ID %s"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
-msgstr "Endianita stroje nebyla v AudioDecoderSimple detekována"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
+msgid "Can't render videos with alpha"
+msgstr "Videa s průhledností nelze vykreslit"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Chyba při převodu vzorku zvuku"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+msgstr "Škálované tahy ve vykreslování Cairem"
 
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
@@ -378,330 +349,35 @@ msgstr "Poškozený speexový proud!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Převzorkovaní speexového rámce selhalo."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další zvukové značky."
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další video značky."
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "Typ AVC packetu: %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
-#, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
-#, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
-msgstr ""
-"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
-"(současná velikost: %2%)"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
-"FLV"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
-"FLASH dekodér"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d (%"
-"s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Nepodporovaný zvukový kodek %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
-#, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec nemohl nalézt dekodér pro kodek %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: MP3 parser nemohl být inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s (%"
-"d)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: nepodporovaný FLASH zvukový kodek %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: neznámý druh kodeku %d (nemělo by nikdy nastat)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér kodeku %d 
(%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér pro ffmpeg kodek ID 
%s"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: parser pro flash kodek ID %d (%s) nemohl být "
-"inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: parser pro ffmpeg kodek ID %s nemohl být inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nemohl alokovat kontext"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"av_parser_parse vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
-msgid "failed to allocate audio buffer."
-msgstr "Alokace zvukového bufferu selhala."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
-#, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"avcodec_decode_audio vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo 
pomoci."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
-#, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
-msgstr ""
-"outputSize:%d po dekódování %d bajtů vstupních zvukových dat. 
Povýšení "
-"ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: přeskakování selhalo"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
-msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
-"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
-msgstr " Název: „%s“"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
-msgstr " Autor: „%s“"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
-msgstr " Copyright: „%s“"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
-msgstr " Komentář: „%s“"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
-msgstr " Album: „%s“"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
-msgstr "VideoConverterFfmpeg nemůže převést do požadovaného formátu"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
-#, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
-#, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
-msgstr "Vytvářím dekodér AAC bez dalších dat. Toto pravděpodobně 
selže!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (ExtraInfoGst nepřipojeno)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
-msgstr ""
-"Nejlepší dostupné převzorkování je „audioresample“. Prosím, 
nainstalujte "
-"gstreamer-ffmpeg 0.10.4 nebo novější. V opačném případě se mohou 
při "
-"přehrávání zvuku objevit dlouhé pomlky"
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Podpora kodeku videa %s chybí."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "AudioDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
 #, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
-msgstr "Nemohu najít modul pro typ zvuku %s!"
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "Nemohu najít modul pro typ videa %s!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr "AudioDecoderGst: inicializace selhala."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+msgstr " Ujistěte se, prosím, že máte nainstalován gstreamer-ffmpeg."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:211
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
-msgstr "Data tlačena, ale (ještě) tu není, co táhnout"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: inicializace selhala."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:247 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:275
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr "AudioDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
 
 #: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
 msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
@@ -753,14 +429,29 @@ msgstr ""
 msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr "Chybí modul a automatická instalace modulů není dostupná."
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
-msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
 msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
@@ -771,8 +462,8 @@ msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
 msgstr "MediaParserGst nemohl vytvořit prvek typefind."
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:310 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:365
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:511
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
 msgid "MediaParserGst could not change element state"
 msgstr "MediaParserGst nemohl změnit stav prvku"
 
@@ -785,63 +476,59 @@ msgstr "Pro rozpoznání typu zvuku je třeba %d 
prázdných iterací"
 msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
 msgstr "MediaParserGst nedokázal rozpoznat žádný druh proudu."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:144
-msgid "Stream EOF, emitting!"
-msgstr "EOF proudu, vysílám!"
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:178 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:189
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
 msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
 msgstr "MediaParserGst nedokázal načíst proud, aniž by dosáhl EOF!"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
 msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
 msgstr ""
 "MediaParserGst nedokázal natlačit více dat do demuxeru! Vracím se zpět."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:273
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
 msgstr "MediaParserGst/typefound: Rozpoznán typ média %s"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:285 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:292
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
 msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
 msgstr "MediaParserGst nedokázal vytvořit fakesink."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
 msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek fakesinku."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:306
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
 msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
 msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit fakesink"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:330
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
 msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek typefind."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:347
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
 msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
 msgstr "MediaParserGst: nedokázal vytvořit demuxer"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:352 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:358
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
 msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
 msgstr "MediaParserGst: přidání demuxeru do binu selhalo."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:382
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
 msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
 msgstr "MediaParserGst: nemohl získat název struktury."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:396
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
 msgstr "MediaParserGst: proud druhu %s se ignoruje."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:420
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
 msgstr "MediaParserGst: Parser se nepodařilo najít (média: %s)."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:429
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
 msgid ""
 "MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
 "video will not work!"
@@ -849,265 +536,395 @@ msgstr ""
 "MediaParserGst: Nepodařilo se najít parser. Bude se pokračovat, ale ani "
 "zvuk, ani video nebude fungovat!"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:438
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
 msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
 msgstr "MediaParserGst: nemohl přidat parser."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:451
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
 msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
 msgstr "MediaParserGst: nemohl propojit parser."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:463 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:487
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
 msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
 msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit „fake“ sink."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:482
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
 msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj zvuku (druh: %s)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj videa (druh: %s)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+msgstr "Vytvářím dekodér AAC bez dalších dat. Toto pravděpodobně 
selže!"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (ExtraInfoGst nepřipojeno)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+msgstr ""
+"Nejlepší dostupné převzorkování je „audioresample“. Prosím, 
nainstalujte "
+"gstreamer-ffmpeg 0.10.4 nebo novější. V opačném případě se mohou 
při "
+"přehrávání zvuku objevit dlouhé pomlky"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "AudioDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Nemohu najít modul pro typ zvuku %s!"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
-msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
+msgstr "AudioDecoderGst: inicializace selhala."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr "Data tlačena, ale (ještě) tu není, co táhnout"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr "AudioDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
 #, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Podpora kodeku videa %s chybí."
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další zvukové značky."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
 #, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Nemohu najít modul pro typ videa %s!"
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další video značky."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
-msgstr " Ujistěte se, prosím, že máte nainstalován gstreamer-ffmpeg."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "Typ AVC packetu: %d"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicializace selhala."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s – %s"
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+msgstr ""
+"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
+"(současná velikost: %2%)"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
+msgstr ""
+"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
+"FLV"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:134
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:154
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
+msgstr ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
+"FLASH dekodér"
+
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
-msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s – %s"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:204
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
-msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: přeskakování selhalo"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:226
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
 #, c-format
 msgid ""
-"amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) [allowStrict:%"
-"d, isStrict:%d]"
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
 msgstr ""
-"amf: serializuji pole o %d prvcích jako ECMA_ARRAY (index %d) 
[allowStrict:%"
-"d, isStrict:%d]"
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
+"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
-
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
-msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
+msgid " Title:'%s'"
+msgstr " Název: „%s“"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
-msgstr "amf: serializuji null"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
+#, c-format
+msgid " Author:'%s'"
+msgstr " Autor: „%s“"
 
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
 #, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
-msgstr "Vlastnost %s je %s jen pro čtení, na %s nebude nastavena"
+msgid " Copyright:'%s'"
+msgstr " Copyright: „%s“"
 
-#: libcore/Button.cpp:487
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
+msgid " Comment:'%s'"
+msgstr " Komentář: „%s“"
 
-#: libcore/Button.cpp:964
-msgid "Button state"
-msgstr "Stav tlačítka"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
+#, c-format
+msgid " Album:'%s'"
+msgstr " Album: „%s“"
 
-#: libcore/Button.cpp:968
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
 #, c-format
-msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
-msgstr ""
-"Položka %d(%s) v hloubce %d (název znaku %s, typ %s) zničena: %s, 
uvolněna: %"
-"s"
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
 
-# Function name
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
-msgstr "blendMode"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:826
-msgid "yes"
-msgstr "ano"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
+#, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:827
-msgid "no"
-msgstr "ne"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:833
-msgid "Depth"
-msgstr "Hloubka"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:840
-msgid "Ratio"
-msgstr "Poměr"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:850
-msgid "Clipping depth"
-msgstr "Hloubka ořezu"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d (%"
+"s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:855
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Rozměry"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:857
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamika"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
+#, c-format
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Nepodporovaný zvukový kodek %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:858
-msgid "Mask"
-msgstr "Maska"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
+#, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec nemohl nalézt dekodér pro kodek %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Zlikvidováno"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: MP3 parser nemohl být inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:860
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Uvolněno"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s (%"
+"d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:864
-msgid "Blend mode"
-msgstr "Režim míšení barev"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: nepodporovaný FLASH zvukový kodek %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:867
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Zneplatněno"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: neznámý druh kodeku %d (nemělo by nikdy nastat)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:868
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Potomci zneplatněni"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
+#, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér kodeku %d 
(%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:889 libcore/DisplayObject.cpp:1581
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér pro ffmpeg kodek ID 
%s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1125
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: parser pro flash kodek ID %d (%s) nemohl být "
+"inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1156
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: parser pro ffmpeg kodek ID %s nemohl být inicializován"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1186
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nemohl alokovat kontext"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"av_parser_parse vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1213
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
+msgid "failed to allocate audio buffer."
+msgstr "Alokace zvukového bufferu selhala."
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"avcodec_decode_audio vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo 
pomoci."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1250
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
+msgstr ""
+"outputSize:%d po dekódování %d bajtů vstupních zvukových dat. 
Povýšení "
+"ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1280
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+msgstr "VideoConverterFfmpeg nemůže převést do požadovaného formátu"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1347
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "hlavička ADPCM poškozena"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: FLASH kodek %s (%d) inicializován"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: nepodporovaný flash kodek %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1413
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
 #, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderSimple: nejsem schopen interpretovat uživatelský zvukový kodek 
"
+"ID %s"
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:117
-msgid "Children"
-msgstr "Potomci"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+msgstr "Endianita stroje nebyla v AudioDecoderSimple detekována"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Chyba při převodu vzorku zvuku"
 
 #: libcore/MovieClip.cpp:143
 #, c-format
@@ -1118,7 +935,7 @@ msgstr ""
 "ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v MouseEntityFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
 "d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
 #, c-format
 msgid ""
 "Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
@@ -1127,7 +944,7 @@ msgstr ""
 "Znak %s v hloubce %d je maska nepostihující dotazovaný bod %g,%g a "
 "zamaskovaná až do hloubky %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:1478
+#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
 #, c-format
 msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
 msgstr "Znak %s v hloubce %d je maska postihující dotazovaný bod %g,%g"
@@ -1138,36 +955,49 @@ msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth 
%d) hitting point %g,%g"
 msgstr ""
 "MouseEntityFinder nalezl DisplayObject %s (hloubka %d) postihující bod 
%g,%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:495
+#: libcore/MovieClip.cpp:407
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
+"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
+"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:420
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:635
 #, c-format
 msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr "call_frame(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:539
+#: libcore/MovieClip.cpp:679
 msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr "Nemohu naklonovat kořen filmu"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:545
+#: libcore/MovieClip.cpp:685
 #, c-format
 msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr "rodič %s není movieclip, nelze klonovat"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:601
+#: libcore/MovieClip.cpp:741
 #, c-format
 msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr "Událost %s vyvolána pro movieclip %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:607
+#: libcore/MovieClip.cpp:747
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr "Sprite %s ignoroval událost ENTER_FRAME (není nahraný)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:614
+#: libcore/MovieClip.cpp:754
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr "Sprite %s ignoroval tlačítku podobnou událost %s jako ne 
„enabled“"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:671
+#: libcore/MovieClip.cpp:811
 #, c-format
 msgid ""
 "Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
@@ -1177,69 +1007,69 @@ msgstr ""
 "(není dynamický, má rodiče, nedefinována žádná registrovaná třída 
a událost "
 "ořezu)."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:756
+#: libcore/MovieClip.cpp:896
 #, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr "Krok movieclipu „%s“ na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:769
+#: libcore/MovieClip.cpp:909
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr "advance_movieclip: pro movieclip/film %s nejsou nahrané žádné 
snímky"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:781
+#: libcore/MovieClip.cpp:921
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr "Advance_movieclip pro movieclip „%s“ – snímek %u/%u "
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#: libcore/MovieClip.cpp:933
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu PLAYSTATE_PLAY 
(přehrávání)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:799
+#: libcore/MovieClip.cpp:939
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr "zavoláno on_event_load, navyšuji"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:803
+#: libcore/MovieClip.cpp:943
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr "po navýšení jsme na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:814
+#: libcore/MovieClip.cpp:954
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr "Přeskakuji zpět na snímek 0 movieclip %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:822
+#: libcore/MovieClip.cpp:962
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr "Provádím značky snímku%d (začíná nulou) movieclipu %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:837
+#: libcore/MovieClip.cpp:977
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu STOP"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:851
+#: libcore/MovieClip.cpp:991
 #, c-format
 msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
 msgstr "Zařazuji do fronty inicializační akce pro snímek %d movieclipu %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:861
+#: libcore/MovieClip.cpp:1001
 #, c-format
 msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
 msgstr "Inicializační akce DisplayObjectu %d již vykonány"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:917
+#: libcore/MovieClip.cpp:1057
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr "Provádím %d značky ve snímku %d/%d movieclipu %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:944
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr "movieclip %s ::goto_frame(%d) – současný snímek je %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:958
+#: libcore/MovieClip.cpp:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
@@ -1248,7 +1078,7 @@ msgstr ""
 "Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
 "v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:990
+#: libcore/MovieClip.cpp:1130
 #, c-format
 msgid ""
 "GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
@@ -1257,7 +1087,7 @@ msgstr ""
 "Cíle gotoFrame(%d) snímku ještě k načtení (%d) nahrány). Budeme na 
něj "
 "čekat, ale lepší způsob je explicitně použít WaitForFrame"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:999
+#: libcore/MovieClip.cpp:1139
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
@@ -1266,22 +1096,22 @@ msgstr ""
 "Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
 "v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1068
+#: libcore/MovieClip.cpp:1208
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame(„%s“) neznámá jmenovka"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
+#: libcore/MovieClip.cpp:1270
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr "MovieClip::add_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1203
+#: libcore/MovieClip.cpp:1343
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr "movieclip::replace_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1212
+#: libcore/MovieClip.cpp:1352
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
@@ -1290,7 +1120,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip::replace_display_object: v hloubce %d nebylo možné nalézt "
 "jakýkoliv DisplayObject"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1319
+#: libcore/MovieClip.cpp:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
@@ -1298,50 +1128,37 @@ msgstr ""
 "%s je dynamická maska a nemůže zpracovávat události myši, žádný bod 
do ni "
 "nepadne"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1328
+#: libcore/MovieClip.cpp:1468
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr "%s je dynamicky maskován %s, který nezasahuje bod %g,%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1450
-#, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
-msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
-"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1463
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1717
+#: libcore/MovieClip.cpp:1746
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr "Registrovaná třída připojených movieclipů %s je %p"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1750
+#: libcore/MovieClip.cpp:1779
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr "Sprite „%s“ umístěn na scénu"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1799
+#: libcore/MovieClip.cpp:1828
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr "Události INITIALIZE a CONSTRUCT pro movieclip %s zařazuji do fronty"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1831
+#: libcore/MovieClip.cpp:1860
 #, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Uklízím movieclip „%s“"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1933
+#: libcore/MovieClip.cpp:1959
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "Proměnné z %s nelze nahrát"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1991
+#: libcore/MovieClip.cpp:2017
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
@@ -1350,352 +1167,11 @@ msgstr ""
 "removeMovieClip(%s): hloubka movieclipu (%d) mimo „dynamickou“ zónu "
 "[0..1048575], neodstraním"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2165
+#: libcore/MovieClip.cpp:2155
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr "Vysílat zvuk id od %d do %d, zastavuji starý"
 
-#: libcore/ExternalInterface.cpp:109
-msgid "external_callback()"
-msgstr "external_callback()"
-
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
-"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
-"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
-
-#: libcore/Font.cpp:166
-msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
-"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
-"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
-"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
-#, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
-msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru „%"
-"s“"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
-"fontového souboru „%s“"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:57
-msgid "Can't read file header"
-msgstr "Nelze přečíst hlavičku souboru"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:101
-msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
-msgstr "Za hlavičkou MZ (.exe) nelze přečíst 3 bajty"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:113
-msgid "Could not find SWF inside an exe file"
-msgstr "Uvnitř exe souboru nebylo možné nalézt SWF"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:165
-#, c-format
-msgid "Can't read image file from %s"
-msgstr "Nelze přečíst obrázkový soubor z %s"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:177
-#, c-format
-msgid "Parsing error: %s"
-msgstr "Chyba rozebírání: %s"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:204
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
-msgstr "otevření „%s“ selhalo; nemohu vytvořit film"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:210
-#, c-format
-msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
-msgstr "otvírák streamProvider nemůže otevřít „%s“"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:247
-msgid ""
-"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
-"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
-msgstr ""
-"Požadováno nestahovat celý film, ale daný film je obrázek, pro který 
není "
-"částečné stahování („loading thread“) ještě implementováno"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:262
-msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
-msgstr "FLV nelze nahrávat přímo jako film"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:266
-#, c-format
-msgid "unknown file type (%s)"
-msgstr "neznámý druh souboru (%s)"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:292
-#, c-format
-msgid "Movie %s already in library"
-msgstr "Film %s je již v knihovně"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:305
-#, c-format
-msgid "Couldn't load library movie '%s'"
-msgstr "Film „%s“ nebylo možné nahrát z knihovny"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:313
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
-msgstr "Film %s (SWF%d) přidán do knihovny"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:318
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
-msgstr "Film %s (SWF%d) NEPŘIDÁN do knihovny (vyplynulo z POST)"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:254
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
-msgstr "Při setRootMovie dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout skripty?"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:385 libcore/movie_root.cpp:395
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
-msgstr ""
-"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
-"hloubka nebude zaměněna"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:462
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:617
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
-
-#: libcore/movie_root.cpp:726
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
-msgstr ""
-"Při zpracování události myši dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout 
skripty?"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:904
-#, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
-msgstr "Při advance dosažen Action limit: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:908
-#, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1027
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1647
-#, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1650
-#, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
-msgstr ""
-"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1827 libcore/movie_root.cpp:1860
-#: libcore/movie_root.cpp:1919
-#, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2145
-#, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr "Spouštím URL: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2148
-#, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2189
-#, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
-
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2195
-#, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
-
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2207
-#, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2279
-msgid "Live DisplayObjects"
-msgstr "Živé DisplayObjecty"
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
-#, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
-#, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (na seznamu povolených)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v neprázdném seznamu 
povolených)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (na seznamu zakázaných)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (implicitně)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
-msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (uvozující URL %s není místním 
zdrojem)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
-#, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
-msgstr "Načítání souboru %s povoleno (v místním vyhrazeném prostoru 
%s)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
-msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (mimo místní vyhrazené prostory)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
-#, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
-msgstr "gethostname selhala: %s"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v místní doméně)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není na tomto stroji)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
-msgstr "Prověřuji bezpečnost URL „%s“"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
-msgstr "Požadováno síťové spojení bez názvu stroje"
-
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
-
-#: libcore/as_function.cpp:228
-#, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
-msgstr ""
-"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
-"přebytečné"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:519
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
-#, c-format
-msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
-msgstr ""
-"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
-"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
-"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
-
-#: libcore/StreamProvider.cpp:137
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
-
 #: libcore/TextField.cpp:222
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1828,381 +1304,476 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "cílový sprite (%s @ %p) NEMÁ člena pojmenovaného %s a nemáme 
definovaný text"
 
-#: libcore/Video.cpp:72
-msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
-msgstr ""
-"Neregistrována žádná obsluha médií, vestavěné video nebude možné 
dekódovat"
+#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
 
-#: libcore/Video.cpp:79
-msgid "No Video info in video definition"
-msgstr "V definici videa chybí informace o videu"
+#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#, c-format
+msgid ""
+"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
+msgstr ""
+"Položka %d(%s) v hloubce %d (název znaku %s, typ %s) zničena: %s, 
uvolněna: %"
+"s"
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo potřebuje 1 argument"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
 
-#: libcore/Video.cpp:360
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
-msgstr "První argument funkce attachVideo(%s) není instancí NetStreamu"
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
 
-# TODO: Jak se přeloží „trait“?
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:227
+#, fuzzy, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:280
+msgid "amf: serializing undefined"
+msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:290
+msgid "amf: serializing null"
+msgstr "amf: serializuji null"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
-msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
+#: libcore/MovieLoader.cpp:264
+#, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/MovieLoader.cpp:281
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr "Verze Abc: %d.%d"
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+msgid ""
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
+msgstr ""
+"Požadováno nestahovat celý film, ale daný film je obrázek, pro který 
není "
+"částečné stahování („loading thread“) ještě implementováno"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
+msgstr "FLV nelze nahrávat přímo jako film"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/MovieFactory.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
+msgid "unknown file type (%s)"
+msgstr "neznámý druh souboru (%s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#, c-format
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Film %s je již v knihovně"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#, c-format
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "Film „%s“ nebylo možné nahrát z knihovny"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/MovieFactory.cpp:141
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
+msgstr "Film %s (SWF%d) přidán do knihovny"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#, c-format
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
+msgstr "Film %s (SWF%d) NEPŘIDÁN do knihovny (vyplynulo z POST)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "Nelze přečíst hlavičku souboru"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "Za hlavičkou MZ (.exe) nelze přečíst 3 bajty"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "Uvnitř exe souboru nebylo možné nalézt SWF"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#, c-format
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "Nelze přečíst obrázkový soubor z %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#, c-format
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Chyba rozebírání: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "otevření „%s“ selhalo; nemohu vytvořit film"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr "Násobná registrace třídy."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#, c-format
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "otvírák streamProvider nemůže otevřít „%s“"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
+# Function name
+#: libcore/DisplayObject.cpp:260
+msgid "blendMode"
+msgstr "blendMode"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/DisplayObject.cpp:370
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:831
+msgid "no"
+msgstr "ne"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Depth"
+msgstr "Hloubka"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:844
+msgid "Ratio"
+msgstr "Poměr"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:854
+msgid "Clipping depth"
+msgstr "Hloubka ořezu"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:859
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Rozměry"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:861
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dynamika"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:862
+msgid "Mask"
+msgstr "Maska"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:863
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Zlikvidováno"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
-msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:865
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Uvolněno"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
-msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:869
+msgid "Blend mode"
+msgstr "Režim míšení barev"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
-#, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:872
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Zneplatněno"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:874
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Potomci zneplatněni"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
+#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
 #, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
-msgstr "get_variable(%s)"
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:163
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
 #, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
-msgstr "find_object(„%s“) [ názprom = „%s“ – současný cíl = 
„%s“ ] selhala"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:169
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
 #, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
-msgstr "… ale get_variable_raw(%s, <scopeStack>) uspělo (%s)!"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:216
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
 #, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
-msgstr "get_variable_raw(%s)"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:222
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:318
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
-msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:394
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
 #, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
-msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
 #, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
+#: libcore/Button.cpp:488
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
-#, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
-msgstr "Volá se get_path_element(%s) na objektu %p"
+#: libcore/Button.cpp:965
+msgid "Button state"
+msgstr "Stav tlačítka"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
-#, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
-msgstr "Cesta prvku %s nenalezena v objektu %p"
+#: libcore/Button.cpp:969
+msgid "Enabled"
+msgstr "Povoleno"
 
-#: libcore/as_object.cpp:443
+#: libcore/Video.cpp:72
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
+msgstr ""
+"Neregistrována žádná obsluha médií, vestavěné video nebude možné 
dekódovat"
+
+#: libcore/Video.cpp:79
+msgid "No Video info in video definition"
+msgstr "V definici videa chybí informace o videu"
+
+#: libcore/Video.cpp:347
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo potřebuje 1 argument"
+
+#: libcore/Video.cpp:360
 #, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Zachycena výjimka: %s"
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgstr "První argument funkce attachVideo(%s) není instancí NetStreamu"
+
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
+msgid "arguments discarded"
+msgstr "argumenty zahozeny"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
+msgid "missing arguments"
+msgstr "postrádám argumenty"
 
-#: libcore/as_object.cpp:632
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
+msgid "invalid arguments"
+msgstr "neplatné argumenty"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
+msgid "invalid rectangle"
+msgstr "neplatný obdélník"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
 msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/as_object.cpp:642
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
-msgstr "%s: Výjimka %s. Vytvořím nového člena"
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: postrádám argumenty"
 
-#: libcore/as_object.cpp:657
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
-msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumenty po prvním smazány"
 
-#: libcore/as_object.cpp:686
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
-msgstr ""
-"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
-"jen pro čtení"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/as_object.cpp:853
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/as_object.cpp:863
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "První argument musí být objektem"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "První argument musí být instancí"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
+
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
+
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
+
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
 #, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
-msgstr "následuje %d členů objektu %p"
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"přistoupit."
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/as_value.cpp:760
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
 #, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
-msgstr "serializace as_value typu %d"
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s má více jak jeden argument"
 
-#: libcore/debugger.cpp:140
-msgid "Debugger enabled >> "
-msgstr "Debugger zapnut >> "
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
 
-#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
-msgid "No format flag"
-msgstr "Žádný formátovací příznak"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
+msgid "Extensions disabled"
+msgstr "Rozšíření zakázána"
 
-#: libcore/debugger.cpp:464
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
 #, c-format
-msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
-msgstr "Nastavuji sledování proměnné: „%s“"
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
 
-#: libcore/debugger.cpp:511
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
 #, c-format
-msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
-msgstr "Souhlasí s proměnnou „%s“: „%s“"
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s má více jak dva argumenty"
 
-#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
-#: libcore/debugger.cpp:621
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
 #, c-format
-msgid "WARNING: environment not set in %s"
-msgstr "VAROVÁNÍ: prostředí nenastaveno v %s"
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
 
-#: libcore/debugger.cpp:562
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of: %p"
-msgstr "Výpis zásobníku pro: %p"
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
 
-#: libcore/debugger.cpp:591
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
-msgstr "Výpis zásobníku 0x%p: prázdný"
-
-#: libcore/debugger.cpp:626
-msgid "Global Registers Dump:"
-msgstr "Výpis globálních registrů:"
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
-msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
-msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
-msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
+#, c-format
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
+#, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
-"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
 
 #: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
 msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
@@ -2260,18 +1831,13 @@ msgstr "Pokus nastavit vlastnost quality objektu Camera"
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost width objektu Camera, použijte setMode"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
-
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
+msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
-#, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
-msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
+msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
 
 #: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
 msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
@@ -2359,6 +1925,155 @@ msgstr "Date.UTC potřebuje jeden argument"
 msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr "Date.UTC byl zavolán s více jak 7 argumenty"
 
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
+#, c-format
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+msgstr ""
+"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"přistoupit."
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
+"přistoupit."
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#, c-format
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:850
+#, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:854
+#, c-format
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Spojení na film: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:908
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1065
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1178
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this."
+msgstr ""
+"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
+"na velká písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
+msgid "bad_cast caught"
+msgstr "zachycen bad_cast"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this"
+msgstr ""
+"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
+"na malá písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders není objektem"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "XML.addRequestHeader vyžaduje alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr "XML.addRequestHeader: jediný argument není polem"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): oba argumenty musí být řetězec"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "sendAndLoad() vyžaduje alespoň dva argumenty"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "sendAndLoad(): neplatné prázdné URL"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr "sendAndLoad(): neplatný cíl (musí být objektem XML nebo LoadVars)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
+#, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Načítám z URL: „%s“"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "load() vyžaduje alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "load(): neplatné prázdné URL"
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
+
 #: libcore/asobj/Object.cpp:148
 msgid "Too many args to Object constructor"
 msgstr "Příliš mnoho argumentů pro konstruktor Objektu"
@@ -2470,57 +2185,6 @@ msgstr "Object.watch(%s): druhý argument není funkce"
 msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
 msgstr "Object.unwatch(%s): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders není objektem"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "XML.addRequestHeader vyžaduje alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr "XML.addRequestHeader: jediný argument není polem"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): oba argumenty musí být řetězec"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "sendAndLoad() vyžaduje alespoň dva argumenty"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "sendAndLoad(): neplatné prázdné URL"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr "sendAndLoad(): neplatný cíl (musí být objektem XML nebo LoadVars)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
-#, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Načítám z URL: „%s“"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "load() vyžaduje alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "load(): neplatné prázdné URL"
-
 #: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
 msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
 msgstr "LocalConnection.connect(): potřebuje právě jeden argument"
@@ -2536,47 +2200,18 @@ msgstr "LocalConnection.connect(): první argument 
musí být řetězec"
 msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
 msgstr "LocalConnection.send(%s): vyžaduje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
-
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
-#, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
-msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
+msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
 #: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
 #, c-format
@@ -2596,31 +2231,31 @@ msgstr ""
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:372
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr "MovieClip.filters()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:382
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:392
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:402
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:412
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr "MovieClip.scrollRect()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:422
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr "MovieClip.tabIndex()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:437
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
@@ -2629,7 +2264,7 @@ msgstr ""
 "attachMovie zavolán se špatným počtem parametrů, očekávány 3 až 4, 
obdrženo %"
 "d – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:452
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
@@ -2638,12 +2273,12 @@ msgstr ""
 "attachMovie: exportovaný zdroj „%s“ není definicí DisplayObjectu. 
Vrací se "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr "MovieClip.attachMovie: předána neplatná hloubka %d; nepřipojuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
@@ -2652,36 +2287,27 @@ msgstr ""
 "Čtvrtý argument attachMovie nelze převést na objekt (%s), bude dělat, 
jakoby "
 "nebyl zadán"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:507
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
 #, c-format
 msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
 msgstr "V hloubce %d nebylo možné připojit DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:524
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-msgid "missing arguments"
-msgstr "postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr "%s.swapDepths() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): nebudu prohazovat klip pod hloubkou %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, prohodit sám se sebou?"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:625
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
@@ -2690,7 +2316,7 @@ msgstr ""
 "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, tyto dva DisplayObjecty nemají 
stejného "
 "rodiče"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:642
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
@@ -2699,50 +2325,50 @@ msgstr ""
 "%s.swapDepths(%s): ignorováno, zdrojové a cílové DisplayObjecty mají 
stejnou "
 " hloubku %d"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:657
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatný první argument (ani movieclip ani 
číslo)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:666
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr "%s.swapDepths(%s): požadovaná hloubka je nad přípustným rozsahem."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:682
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): ignorováno, DisplayObject již v hloubce %d"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:716
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() potřebuje 2 nebo 3 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:732
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; 
neduplikuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr "movieclip_goto_and_play potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:774
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr "movieclip_goto_and_play(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr "movieclip_goto_and_stop potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr "movieclip_goto_and_stop(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:877
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
@@ -2750,7 +2376,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.loadMovie() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:889
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
@@ -2759,7 +2385,7 @@ msgstr ""
 "První argument MovieClip.loadMovie(%s) vyhodnocen jako prázdný řetězec "
 "– vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:939
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
@@ -2767,7 +2393,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.loadVariables() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:951
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
@@ -2776,26 +2402,26 @@ msgstr ""
 "První argument předaný MovieClip.loadVariables(%s) vyhodnocen jako 
prázdný "
 "řetězec – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:993
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr "Nelze nalézt cíl %s pro hitTest"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1035
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr "hitTest() zavolán s %u argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1106
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr "MovieClip.getURL() neobdržel žádné argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1115
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
 #, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr "MovieClip.getURL(%s): nadbytečný argument zahozen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
@@ -2803,72 +2429,72 @@ msgstr ""
 "MovieClip.getBounds(%s): neplatné volání, první argument musí být "
 "DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1281
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1295
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1334
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1343
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1357
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1397
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr "%s.setMask(): potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1416
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
 #, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s): první argument není DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1446
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr "MovieClip.lineTo() potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr "MovieClip.moveTo() bere dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1523
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr "MovieClip.lineStyle(%s): argumenty po prvních třech budou zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1543
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
@@ -2876,7 +2502,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota jointStyle „%s“ (platné 
hodnoty: %"
 "s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1559
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
@@ -2885,7 +2511,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota capStyle „%s“ (platné 
hodnoty: "
 "none|round|square [nic|kulatý|hranatý]) "
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1584
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
@@ -2894,26 +2520,26 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota noScale „%s“ (platné hodnoty: 
%s|%"
 "s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1632
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr "MovieClip.curveTo() bere čtyři argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1648
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1717
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): chybné volání: potřeba 5 argumentů"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): nadbytečné argumenty zneplatní volání!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1748
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
@@ -2921,7 +2547,7 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): první argument musí být „radial“, 
„focal“ nebo "
 "„linear“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
@@ -2930,7 +2556,7 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): jeden nebo více z argumentů mezi 2. a 5. není "
 "možné převést na objekty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1778
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
@@ -2939,7 +2565,7 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): argumenty barev, průhlednosti a poměrů nejsou "
 "stejně dlouhé"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1790
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
@@ -2948,95 +2574,99 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): příliš mnoho prvků pole pro barvy a poměry 
(%d), "
 "zkrátím na 8"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr "min./max. hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s) prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr "konečné hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s), považuji za nulu"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:648
-#, c-format
-msgid "NetConnection.call(): encoded args: %s"
-msgstr "NetConnection.call(): kódované argumenty: %s"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:722
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:726
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Spojení na film: %s"
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
+"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:840
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to NetConnection.connect to %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1027
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1143
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#, c-format
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
+msgid "XML data is empty"
+msgstr "XML data jsou prázdná"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
+msgid "no text for element creation"
+msgstr "žádný text pro tvorbu elementu"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
-#, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Připojuji se na film: %s"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
+msgid "no text for text node creation"
+msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
 #, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
+msgid "XMLNode_as %p has no children"
+msgstr "XMLNode_as %p nemá žádné přímé potomky"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
-"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
+"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
-"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
+"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
+"potomky"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
-msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
-msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
-msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
+#, c-format
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
 
 #: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
 #, c-format
@@ -3100,97 +2730,68 @@ msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenty po prvních dvou 
budou zahozeny"
 msgid "set volume of sound needs one argument"
 msgstr "nastavení hlasitosti zvuku potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
-#, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
-#, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
-msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
-"přistoupit."
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
-"přistoupit."
+msgid " Message %d: %s "
+msgstr " Zpráva %d: %s "
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
 #, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
-
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
-msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
-msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
-msgstr "XML data jsou prázdná"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
-msgstr "žádný text pro tvorbu elementu"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
+msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
+msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
-msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#, c-format
+msgid ""
+"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
+"string: %s"
+msgstr ""
+"Vestavěný XMLSocket.onData() zavolán s argumentem, který představuje 
prázdný "
+"řetězec: %s"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#, c-format
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
-msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#, c-format
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
-msgstr ""
-"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
-"na velká písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:449
-msgid "bad_cast caught"
-msgstr "zachycen bad_cast"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
 msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
-msgstr ""
-"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
-"na malá písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
+msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
 
 #: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
 #, c-format
@@ -3231,7 +2832,7 @@ msgstr "postrádám argument"
 msgid "first argument is not a TextFormat"
 msgstr "první argument není TextFormat"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:987
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
 msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
 msgstr "TextField.replaceText() zavoláno s méně než 3 argumenty"
 
@@ -3240,552 +2841,284 @@ msgstr "TextField.replaceText() zavoláno s méně 
než 3 argumenty"
 msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
 msgstr "Příliš mnoho argumentů (%d) předáno TextFormatu"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:197
-#, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
-msgstr "XMLNode_as %p nemá žádné přímé potomky"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:229
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
-msgstr ""
-"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
-#, c-format
-msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
-msgstr ""
-"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
-"potomky"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:599
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:608
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:646
-#, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:657
-#, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:668
-#, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
-msgstr " Zpráva %d: %s "
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
-msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Připojuji se na film: %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
-msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
-msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
-msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
-msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
-#, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
-"Vestavěný XMLSocket.onData() zavolán s argumentem, který představuje 
prázdný "
-"řetězec: %s"
+"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
-msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
-msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:340
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
 #, c-format
 msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
-"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
-"přistoupit."
-
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:393
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-msgid "arguments discarded"
-msgstr "argumenty zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
-#, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumenty po prvním smazány"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "první argument nelze převést na objekt"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "První argument musí být objektem"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "První argument musí být instancí"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
-msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "neplatné argumenty"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
-msgstr "neplatný obdélník"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:99
-#, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s potřebuje jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:105
-#, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s má více jak jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:344
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
-msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:348
-msgid "Extensions disabled"
-msgstr "Rozšíření zakázána"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:516
-#, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:523
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s má více jak dva argumenty"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:621
-#, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:628
-#, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:636
-#, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
-msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:685 libcore/asobj/Global_as.cpp:730
-#, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:697
-#, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
+"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:709 libcore/asobj/Global_as.cpp:754
-#, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
-msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
+msgid "NetStream_as play needs args"
+msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:742
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
 #, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
-msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:298
+#: libcore/movie_root.cpp:253
 #, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
-msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
+msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
+msgstr "Při setRootMovie dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout skripty?"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:303
+#: libcore/movie_root.cpp:384 libcore/movie_root.cpp:394
 #, c-format
-msgid "SWF%d is not fully supported, trying anyway but don't expect it to work"
-msgstr ""
-"SWF%d není plně podporován, bude se pokračovat, ale nečekejte, že to 
bude "
-"fungovat"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:309
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
-"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
-"byl přeložen bez podpory zlib"
+"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
+"hloubka nebude zaměněna"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:314
-msgid "file is compressed"
-msgstr "soubor je komprimovaný"
+#: libcore/movie_root.cpp:461
+msgid "Original root movie can't be removed"
+msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:349
+#: libcore/movie_root.cpp:616
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
-msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:373
-msgid "Could not start loading thread"
-msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:448
+#: libcore/movie_root.cpp:725
 #, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:507
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
+msgstr ""
+"Při zpracování události myši dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout 
skripty?"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:519
+#: libcore/movie_root.cpp:892
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
-msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
+msgid "Action limit hit during advance: %s"
+msgstr "Při advance dosažen Action limit: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:527
+#: libcore/movie_root.cpp:896
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
-msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
-"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:555
+#: libcore/movie_root.cpp:1014
 #, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
-msgstr ""
-"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
-"v hlavičce (%d)."
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:564
+#: libcore/movie_root.cpp:1628
 #, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
-msgstr "Nahrán snímek %u/%u"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
+msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:622
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+#: libcore/movie_root.cpp:1632
+#, c-format
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
+"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:696
+#: libcore/movie_root.cpp:1799 libcore/movie_root.cpp:1832
+#: libcore/movie_root.cpp:1891
 #, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
-msgstr "hledám exportovaný zdroj: pokrok v načítání snímků (z %d na 
%d)"
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:749
+#: libcore/movie_root.cpp:2117
 #, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
+msgid "Launching URL: %s"
+msgstr "Spouštím URL: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#: libcore/movie_root.cpp:2120
 #, c-format
-msgid "*** no tag loader for type %d (movie)"
-msgstr "*** chybí zavaděč značky typu %d (film)"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
+#: libcore/movie_root.cpp:2161
 #, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:59
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2167
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
-msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:96
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2179
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
-msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:117
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#: libcore/movie_root.cpp:2242
+msgid "Live MovieClips"
 msgstr ""
-"Velikost zásobníku konstant se neshoduje. Tento SWF soubor je 
pravděpodobně "
-"velmi vadný."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:143
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:595
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
-
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:99
+#: libcore/as_object.cpp:437
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Neplatný typ filtru %d."
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Zachycena výjimka: %s"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:109
+#: libcore/as_object.cpp:626
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
-msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#: libcore/as_object.cpp:636
 #, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
-msgstr "Vytvářím instanci sprite_def %p"
+msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+msgstr "%s: Výjimka %s. Vytvořím nového člena"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#: libcore/as_object.cpp:651
 #, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr " snímků = %d"
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
-#, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+#: libcore/as_object.cpp:680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
-"sprite."
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
-msgstr " –– sprite END ––"
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
-#, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
-msgstr "Pro sprite_def %2$p registrována třída %1$p"
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
-msgstr " Exportované rozhraní: "
+"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
+"jen pro čtení"
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:211
-msgid "No gradients!"
-msgstr "Žádné přechody!"
+#: libcore/as_object.cpp:847
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
+# TODO: plural
+#: libcore/as_object.cpp:857
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
-msgstr ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid "%d members of object %p follow"
+msgstr "následuje %d členů objektu %p"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
-msgstr "CSMTextSettings"
+#: libcore/StreamProvider.cpp:137
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
-msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
+#: libcore/as_function.cpp:203
+msgid "Function.apply() called with no args"
+msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/as_function.cpp:228
 #, c-format
 msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
 msgstr ""
-"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
-"definice tlačítka."
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
-#, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
-msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
+"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
+"přebytečné"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
-#, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
-msgstr ""
-"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
-"tlačítko DisplayObject)"
+#: libcore/debugger.cpp:140
+msgid "Debugger enabled >> "
+msgstr "Debugger zapnut >> "
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
-msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
+#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
+msgid "No format flag"
+msgstr "Žádný formátovací příznak"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/debugger.cpp:464
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
-msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
+msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
+msgstr "Nastavuji sledování proměnné: „%s“"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:87
+#: libcore/debugger.cpp:511
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
+msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
+msgstr "Souhlasí s proměnnou „%s“: „%s“"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:104
+#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
+#: libcore/debugger.cpp:621
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:138
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
-msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
+msgid "WARNING: environment not set in %s"
+msgstr "VAROVÁNÍ: prostředí nenastaveno v %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:174
+#: libcore/debugger.cpp:562
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
-msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
+msgid "Stack Dump of: %p"
+msgstr "Výpis zásobníku pro: %p"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:218
+#: libcore/debugger.cpp:591
 #, c-format
-msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
-msgstr ""
-"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
+msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
+msgstr "Výpis zásobníku 0x%p: prázdný"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
-msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
+#: libcore/debugger.cpp:626
+msgid "Global Registers Dump:"
+msgstr "Výpis globálních registrů:"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:299
-#, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
-msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
+msgid "Native floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:373
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
-msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"příznaky"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:394
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
-msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"identifikátor DisplayObjectu"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:409
+#: libcore/SWFStream.cpp:565
 #, c-format
 msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
-"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
-"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:416
-#, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
+"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
+"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
+"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:424
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
-msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
+#: libcore/SWFStream.cpp:604
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
+#: libcore/as_value.cpp:400
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
-msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
+#: libcore/as_value.cpp:770
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
-msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgstr "serializace as_value typu %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-msgid "*** DefineFontAlignZoneTag"
-msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
+msgid "Children"
+msgstr "Potomci"
 
 #: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
 #, c-format
@@ -3830,25 +3163,161 @@ msgstr "Zavaděč značky DefineFontInfo: nelze 
nalézt font s identifikátorem
 msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
 msgstr "DefineFontInfo2 implementován částečně"
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
+msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
-msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
-msgstr "DefineTextTag, id = %d"
+msgid " sprite: char id = %d"
+msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
+msgid ""
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+msgstr ""
+"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
+"DisplayObjectsů."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
-msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
-msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
+msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#, c-format
+msgid ""
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+msgstr ""
+"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
+"zpoždění=%d"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
+#, c-format
+msgid ""
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
+msgstr ""
+"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
+"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#, c-format
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
+"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+msgstr ""
+"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
+"varujeme jen jednou"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
+#, c-format
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+msgstr ""
+"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
+"zpoždění=%d"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#, c-format
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "true"
+msgstr "ano"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "false"
+msgstr "ne"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
+msgid ""
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+msgstr ""
+"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
+"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
+"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
+"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
+#, c-format
+msgid ""
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
+msgstr ""
+" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
+#, c-format
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
+#, c-format
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgstr " reflex = „%c%c%c“"
+
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
+#, c-format
+msgid ""
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+msgstr ""
 
 #: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
 #, c-format
@@ -3895,60 +3364,227 @@ msgstr "Neočekávaný konec značky při 
rozebírání událostí značek Place
 msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr " PLACEOBJECT2: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
 #, c-format
 msgid " char id = %d"
 msgstr " znak č. = %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
 #, c-format
 msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr " SWFMatrix: %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
 #, c-format
 msgid " ratio: %d"
 msgstr " poměr: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
 #, c-format
 msgid " name = %s"
 msgstr " jméno = %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:433
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
 #, c-format
 msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr " clip_depth = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:436
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
 #, c-format
 msgid " m_place_type: %d"
 msgstr " m_place_type: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:425
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr " PLACEOBJECT3: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
 #, c-format
 msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr " SWFCxForm: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
 #, c-format
 msgid " class name = %s"
 msgstr " jméno třídy = %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
 msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr "  bitmapCaching zapnuto"
 
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#, c-format
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#, c-format
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
+msgstr ""
+"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
+"tlačítko DisplayObject)"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#, c-format
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
+
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
+
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
+#, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+msgid ""
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
+msgstr ""
+"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
+"jsme dosáhli konce proudu!"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#, c-format
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
+msgstr ""
+"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
+"definice tlačítka."
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
+msgid "end text records"
+msgstr "ukončit textové záznamy"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#, c-format
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
+msgid " hasColor"
+msgstr " máBarvu"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
+#, c-format
+msgid " xOffset = %g"
+msgstr " xOffset = %g"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#, c-format
+msgid " yOffset = %g"
+msgstr " yOffset = %g"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
+#, c-format
+msgid " textHeight = %g"
+msgstr " textHeight = %g"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#, c-format
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#, c-format
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgstr "DefineTextTag, id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
+#, c-format
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#, c-format
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
+
 #: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
 msgid " remove_object_2(%d)"
 msgstr " remove_object_2(%d)"
 
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#, c-format
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
+
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#, c-format
+msgid "StartSound: id=%d"
+msgstr "StartSound: id=%d"
+
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
+
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
+#, c-format
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
+msgstr ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
+
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
+msgid "CSMTextSettings"
+msgstr "CSMTextSettings"
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
+msgid "MP3 soundblock seek samples"
+msgstr "Vzorky MP3 zvukových bloků pro převíjení"
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
+
 #: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
 #, c-format
 msgid " bound SWFRect: %s"
@@ -4058,359 +3694,548 @@ msgstr " readLineStyles: počet = %d"
 msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr " readLineStyles: počet2 = %d"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr " jpeg_tables_loader"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
-msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
-msgstr "StartSound: id=%d"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgstr ""
+"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu "
+"– zahazuji ho"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
-msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
-msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+#, fuzzy
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
-msgstr "Vzorky MP3 zvukových bloků pro převíjení"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+#, fuzzy
+msgid ""
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+msgstr ""
+"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
+"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
-msgstr "ukončit textové záznamy"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+#, fuzzy
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
+#, fuzzy
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
-msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
+msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
-msgstr " máBarvu"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
+#, c-format
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
-msgstr " xOffset = %g"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
-msgstr " yOffset = %g"
+msgid ""
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+msgstr ""
+"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
-msgstr " textHeight = %g"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"příznaky"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"identifikátor DisplayObjectu"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
-msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
+msgstr ""
+"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
+"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
-msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
+msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
 msgstr ""
-"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
-"jsme dosáhli konce proudu!"
+"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
+"byl přeložen bez podpory zlib"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:202
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
-msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
+msgid "file is compressed"
+msgstr "soubor je komprimovaný"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:207
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
-msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:226
-msgid " jpeg_tables_loader"
-msgstr " jpeg_tables_loader"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
+msgid "Could not start loading thread"
+msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:238
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
-msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+
+# TODO: plural
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
+#, c-format
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
-"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu "
-"– zahazuji ho"
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
+"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:298
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding "
-"bitmap DisplayObject %d"
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
-"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
-"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
+"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
+"v hlavičce (%d)."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:320 libcore/swf/tag_loaders.cpp:382
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:536 libcore/swf/tag_loaders.cpp:728
-msgid "No renderer, not adding bitmap"
-msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
+#, c-format
+msgid "Loaded frame %u/%u"
+msgstr "Nahrán snímek %u/%u"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:341
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg2_loader: charid = %d pos = %ld"
-msgstr " define_bits_jpeg2_loader: čísloznaku = %d, pozice = %ld"
+msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+msgstr "hledám exportovaný zdroj: pokrok v načítání snímků (z %d na 
%d)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:349
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBITSJPEG2: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
-msgstr ""
-"DEFINEBITSJPEG2: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového "
-"DisplayObjectu – zahazuji ho"
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
-msgid "DEFINEBITS data too short to read type header"
-msgstr "Data DEFINEBITS jsou příliš krátká na načtení hlavičky s 
typem"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
+#, c-format
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:417
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:439
-msgid "inflate_wrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
-msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
+msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+msgstr ""
+"Velikost zásobníku konstant se neshoduje. Tento SWF soubor je 
pravděpodobně "
+"velmi vadný."
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:464
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
+
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflate() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Neplatný typ filtru %d."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:474
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
+msgid "Filter %d could not read."
+msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:494
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg3_loader: charid = %d pos = %lx"
-msgstr " define_bits_jpeg3_loader: čísloznaku = %d pozice = %lx"
+msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgstr "Vytvářím instanci sprite_def %p"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:503
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr " snímků = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:565
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, id = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
-msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
+msgstr ""
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
+"sprite."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:572
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
+msgid " -- sprite END --"
+msgstr " –– sprite END ––"
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
 #, c-format
-msgid "Bitmap DisplayObject %d has a height or width of 0"
-msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
+msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+msgstr "Pro sprite_def %2$p registrována třída %1$p"
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
+msgid " Exported interface: "
+msgstr " Exportované rozhraní: "
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:583
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr "Žádné přechody!"
+
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding "
-"it"
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
-"DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového "
-"DisplayObjectu – zahazuji ho"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:590
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
+#, c-format
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:635
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
-msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
+#, c-format
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:746
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
 #, c-format
-msgid " FIXME: tagtype = %d"
-msgstr " OPRAVMĚ: tagtype = %d"
+msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
+msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:762
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
-msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
+msgstr ""
+"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru „%"
+"s“"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:773
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
+#, c-format
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
-"DisplayObjectsů."
+"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
+"fontového souboru „%s“"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:783
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
-msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:831
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
-msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:854
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
 #, c-format
-msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
-msgstr ""
-"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
-"zpoždění=%d"
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:884
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
+#: libcore/PropertyList.cpp:115
+#, c-format
+msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+msgstr "Vlastnost %s je %s jen pro čtení, na %s nebude nastavena"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:907
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
 #, c-format
-msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
-msgstr ""
-"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
-"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (na seznamu povolených)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:959
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v neprázdném seznamu 
povolených)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:971
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
-msgstr ""
-"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (na seznamu zakázaných)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
+#, c-format
+msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (implicitně)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (uvozující URL %s není místním 
zdrojem)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
+#, c-format
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgstr "Načítání souboru %s povoleno (v místním vyhrazeném prostoru 
%s)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (mimo místní vyhrazené prostory)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:980
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
+#, c-format
+msgid "gethostname failed: %s"
+msgstr "gethostname selhala: %s"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v místní doméně)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není na tomto stroji)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr "Prověřuji bezpečnost URL „%s“"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
+msgid "Network connection without hostname requested"
+msgstr "Požadováno síťové spojení bez názvu stroje"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
 msgstr ""
-"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:989
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
 msgstr ""
-"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
-"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1007
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#, c-format
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
-"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
-"varujeme jen jednou"
+"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1037
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
-"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
-"zpoždění=%d"
+"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1080
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
-msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "true"
-msgstr "ano"
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "false"
-msgstr "ne"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
+msgid "Time exceeded"
+msgstr "Čas překročen"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1086
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
+"action to fix (as expected)."
 msgstr ""
-"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
-"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
-"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
-"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
+"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
+"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1097
-msgid "This SWF file requires AVM2, which was not enabled at compile time."
-msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1123
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
 #, c-format
 msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
-" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
+"stop_pc: %d)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1139
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
-msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1200
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
-msgstr " reflex = „%c%c%c“"
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1203
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
 #, c-format
-msgid "REFLEX tag parsed (\"%c%c%c\") but unused"
-msgstr "Značka REFLEX rozebrána („%c%c%c“), ale nepoužita"
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
+msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:368
+#, c-format
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
+
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#, c-format
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:446
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
 #, c-format
 msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr "Poškozený action kód: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:467
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
 #, c-format
 msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr "%s: ZKONTROLUJMĚ: bylo rozbito"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
 msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionNextFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
@@ -4418,66 +4243,66 @@ msgstr "ActionNextFrame: cíl as_environment je null 
nebo není spritem"
 msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionPrevFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:517
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
 msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionPlay: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:533
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
 msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionStop: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:586
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
 msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionGotoFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:621
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
 #, c-format
 msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr "GetUrl: cíl=%s url=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:643
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr "Délka značky ActionWaitForFrame (0x%X) == %d (očekáváno 3)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:658 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1788
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
 #, c-format
 msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr "%s: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:667
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr "ActionWaitForFrame(%d): cíl (%s) má jen %d snímků"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:710
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
 msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr "GotoLabel: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:910 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
 msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
 msgstr ""
 "Funkci ActionSubString předána záporná velikost, považuji za celou 
délku"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:927
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
 msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr "V ActionSubString je počátek menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:937
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
 msgid ""
 "Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 "v ActionSubStringu jde počátek za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:950
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
 msgid ""
 "start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
 msgstr ""
 "V ActionSubStringu jde počátek + velikost za vstupní řetězec, upravuji "
 "velikost"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:999
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
@@ -4486,12 +4311,12 @@ msgstr ""
 "Do proměnné v SWF%d nelze přiřadit sprite/DisplayObject. Vrátí se "
 "nedefinováno namísto %s."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
 #, c-format
 msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr "– získat proměnnou: %s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1027
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
@@ -4499,124 +4324,120 @@ msgstr ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: název proměnné byl vyhodnocen jako neplatný "
 "(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
 #, c-format
 msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr "– nastavit proměnnou: %s = %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1090
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
 msgid ""
 "ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 "Zavoláno ActionGetProperty(<empty>), ale současný cíl není 
DisplayObjectem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1108
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
 #, c-format
 msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr "Nemohu najít cíl GetProperty (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1133
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
 #, c-format
 msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
 "ActionSetProperty: cíl %s pro nastavení vlastnosti %s nemůže 
být nalezen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1156
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
 #, c-format
 msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr "duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; neduplikuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1171
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1182
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1203
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1213
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1254
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
 #, c-format
 msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr "startDrag: neznámý cíl „%s“"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1273
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
 msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr "Hodnoty Y v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1280
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
 msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr "Hodnoty X v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1305
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
 msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionStopDragMovie: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
 #, c-format
 msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
 msgstr "– %s cast_to %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1372
-msgid "ActionCastOp TESTING"
-msgstr "TESTUJI ActionCastOp"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1397
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
 #, c-format
 msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
 msgstr "třída nalezená na zásobníku IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1406
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr "Cílový objekt pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1413
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
 #, c-format
 msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr "Prototyp cílového objektu IMPLEMENTSOP není objektem (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1421
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
 #, c-format
 msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr "Neplatný čítač rozhraní (%d) na IMPLEMENTSOP"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1432
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
 msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr "třída nalezená na zásobníku v IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1439
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
 msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr "Objekt rozhraní pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1447
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
 #, c-format
 msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr "Prototyp rozhraní objektu pro IMPLEMENTSOP není objektem (%s)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1662
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr "V ActionMSubString je základ menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
 msgid ""
 "base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 "v ActionMbSubStringu jde základ za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1684
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
 #, c-format
 msgid ""
 "base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
@@ -4625,15 +4446,15 @@ msgstr ""
 "V ActionMbSubStringu jde základ+velikost za vstupní řetězec, upravuji "
 "velikost podle délky: %d a počátku %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1739
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
 msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr "Pro SWF5 neexistuje odpovídající implementace"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1765
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
 msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr "ActionStrictMode nastaven na %1%"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1797
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
@@ -4642,7 +4463,12 @@ msgstr ""
 "Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionWaitForFrame se 
nevyhodnotí jako "
 "platný snímek: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1866
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
+#, c-format
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
@@ -4651,36 +4477,26 @@ msgstr ""
 "Neznámý druh push %d. Provádění bude pokrčovat, ale kvůli ztrátě "
 "synchronizace je pravděpodobné selhání."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1912
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
 #, c-format
 msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr "Neplatný register %d uvnitř ActionPush"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1956 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1975
-#, c-format
-msgid "dict_lookup %d is out of bounds"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dict entry %d is out of bounds"
 msgstr "dict_lookup %d je mimo meze"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1986
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s (%d), value=%s"
-msgstr "\t%d) typ=%s (%d), hodnota=%s"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1991
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
-msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2022
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
 msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
 msgstr "Na zásobníku nedefinované URL pro getUrl2, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2054
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
 #, c-format
 msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr "větvení na pozici %d – tato sekce běží pouze do %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2086
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
@@ -4689,7 +4505,7 @@ msgstr ""
 "V ActionCallFrame nelze nalézt target_sprite „%s“! Akce cílového 
snímku "
 "nebudou volány…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2139
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
@@ -4698,7 +4514,7 @@ msgstr ""
 "Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionGotoExpression se 
nevyhodnocuje "
 "na platný snímek: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2151
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
@@ -4707,26 +4523,26 @@ msgstr ""
 "V ActionGotoExpression nelze nalézt cílový sprite „%s“. Na cílový 
snímek se "
 "nepřejde…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
 #, c-format
 msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
 msgstr "smazat %s.%s: nebyl nalezen žádný objekt na smazání"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2272
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
 msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr "delete2 zavolán s cestou, kterou nelze převést na object"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2295
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
 #, c-format
 msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr "– nastavit místní proměnnou: %s = %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2329
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
 #, c-format
 msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr "ActionCallFunction: %s není objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
@@ -4734,53 +4550,53 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Pokus o zavolání funkce o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou 
pouze %u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2420
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
 #, c-format
 msgid "---new object: %s"
 msgstr "− nový objekt: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2430
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
 #, c-format
 msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr "ActionNew: „%s“ není konstruktor"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2472
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
 msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr "V kontextu timeline nemá zápis „var cokoliv“ žádný význam."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2563
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
 #, c-format
 msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr "Argument funkce TargetPath(%s) nelze převést na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2598
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
 #, c-format
 msgid ""
 "Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 "Při vykonávání ActionEnumerate se na vrcholu zásobníku objevil neobjekt 
(%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2644 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2652
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
 #, c-format
 msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr "to_primitive(%s) vyhodil ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2707
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
 #, c-format
 msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr "getMember zavolán na hodnotu, kterou nelze převést na as_object: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
 #, c-format
 msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr " ActionGetMember: cíl: %s (objekt %p)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2735
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
 #, c-format
 msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr "− get_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
@@ -4788,17 +4604,17 @@ msgstr ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: název člena byl vyhodnocen jako neplatný "
 "(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2768
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr "– set_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr "– set_member %s.%s=%s na neplatném objektu!"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2842
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
@@ -4806,41 +4622,37 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Pokus o zavolání metody o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou jen 
%u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2850
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
 #, c-format
 msgid " method name: %s"
 msgstr " jméno metody: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2851
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
 #, c-format
 msgid " method object/func: %s"
 msgstr " objekt/funkce metody: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
 msgid " method nargs: %d"
 msgstr " počet argumentů metody: %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2860
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr "ActionCallMethod vyvolána s neobjektovým objektem/funkcí (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2896
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr "ActionCallMethod: Metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2908
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr "ActionCallMethod: vlastnost %d objektu %d nelze zavolat (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2934
-msgid "FIXME: debugger doesn't deal with anonymous function calls"
-msgstr "OPRAVMĚ: debugger se neumí vypořádat s voláními anonymních 
funkcí"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2994
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
@@ -4849,41 +4661,41 @@ msgstr ""
 "Pokus zavolat konstruktor o %u argumentech zatímco jich je na zásobníku 
jen %"
 "u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3006
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
 msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 "Při ActionNewMethod: při ActionMethod nenalezen žádný objekt na 
zásobníku"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3024
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
 #, c-format
 msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
 msgstr "ActionNewMethod: metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
 msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr "ActionNewMethod: jméno metody není definováno a objekt není funkce"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
 #, c-format
 msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr "– %s instanceof %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3105
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
 #, c-format
 msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr "Při výkonu ActionEnum2 nebyl na vrcholu zásobníku objekt %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3241
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
 #, c-format
 msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super není objektem (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3245
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
 #, c-format
 msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Sub není funkcí (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
 #, c-format
 msgid ""
 "function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
@@ -4894,17 +4706,17 @@ msgstr ""
 "DOACTION = %d, pozice kódu function2 = %d). Vynucuji délku kódu tak, aby 
"
 "pohltil celý buffer (bude to fungovat?)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr "DefineFunction2: pojmenovaná funkce „%s“ začíná na PC %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3378
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr "DefineFunction2: anonymní funkce začíná na PC %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3431
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
@@ -4913,29 +4725,29 @@ msgstr ""
 "ActionTry: rezervováno:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
 "finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3461
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
 msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr "Délka značky ActionWith != 2, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3471
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
 msgid "Empty with() block..."
 msgstr "Prázdný blok with()…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3482
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
 #, c-format
 msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr "with(%s): první argument nelze převést na objekt!"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3608
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
 #, c-format
 msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr "Vyvolána obsluha nepodporované akce, kód v pc je %#x"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
 msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr "Padělané prázdné URL z GetUrl v SWF souboru, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3683
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
 msgid ""
 "Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
 "Using GET"
@@ -4943,7 +4755,7 @@ msgstr ""
 "Padělaná metoda GetUrl2 pro posílání proměnných v SWF souboru 
(požadován je "
 "jak GET, tak i POST). Použiji GET."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3731
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
 #, c-format
 msgid ""
 "get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
@@ -4952,331 +4764,368 @@ msgstr ""
 "získat URL: cíl=%s, URL=%s, metoda=%x (sendVars: %X, loadTarget: %d, "
 "loadVariable: %d)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3741
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr "getURL2 loadVariable"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3745
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr "getURL: cíl %s nenalezen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3752
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr "getURL: cíl %s není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3772
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
 msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr "commonGetURL: současný cíl není definován"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
 msgid "getURL2 target load"
 msgstr "nahrání cíle pro getURL2"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3788 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3831
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
 #, c-format
 msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr "Testuji nahrávání _level (úroveň %u)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3795
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
 #, c-format
 msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr "Neznámý cíl loadMovie: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3810
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
 #, c-format
 msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr "získat URL: cíl %s není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3817
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
 msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
 msgstr "VYZKOUŠEJMĚ: cíl loadMovie změnil svoji cílovou cestu"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3864
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
 #, c-format
 msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 "Nelze nalézt film „%s“, na který má být nastaven cíl! Cíl nastavuji 
na NULL…"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:155
+#: libcore/as_environment.cpp:139
 #, c-format
-msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
-msgstr ""
-"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+msgid "get_variable(%s)"
+msgstr "get_variable(%s)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:240
+#: libcore/as_environment.cpp:163
 #, c-format
-msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
-msgstr ""
-"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
+msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
+msgstr "find_object(„%s“) [ názprom = „%s“ – současný cíl = 
„%s“ ] selhala"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:303
+#: libcore/as_environment.cpp:169
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:318
-msgid "Time exceeded"
-msgstr "Čas překročen"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:570
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
-msgstr ""
-"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
-"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
+msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
+msgstr "… ale get_variable_raw(%s, <scopeStack>) uspělo (%s)!"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:575
+#: libcore/as_environment.cpp:216
 #, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution. "
-msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
+msgid "get_variable_raw(%s)"
+msgstr "get_variable_raw(%s)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:597
+#: libcore/as_environment.cpp:222
 #, c-format
-msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
-msgstr ""
-"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
-"stop_pc: %d)"
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:727
+#: libcore/as_environment.cpp:318
 #, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
-msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#: libcore/as_environment.cpp:394
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#: libcore/as_environment.cpp:413
 #, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
-msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/as_environment.cpp:548
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
-msgstr ""
-"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/as_environment.cpp:559
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
-msgstr ""
-"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/as_environment.cpp:637
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
-msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
+msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+msgstr "Volá se get_path_element(%s) na objektu %p"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/as_environment.cpp:644
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
-msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
+msgid "Path element %s not found in object %p"
+msgstr "Cesta prvku %s nenalezena v objektu %p"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
-#, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
-msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
+# TODO: Jak se přeloží „trait“?
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
-#, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
-msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
-#, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
-msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:137
-#, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového dumpshm: %s, Verze Gnashe: %s\n"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:215
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
-msgstr "Pro soubor se segmentem paměti použije „%s“"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgstr "Verze Abc: %d.%d"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:231
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
-msgstr "V ~/.gnashrc nenastaven LcShmKey, zkusí se nalézt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:240
-msgid "No shared memory segments found!"
-msgstr "Nenalaezny žádné segmenty sdílené paměti!"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:244
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
-msgstr "Existující Klíč SHM je: %s, Velikost je: %s"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:259
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
-msgstr "Paměťové segmenty se zapisují na disk: „segment.raw“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:264
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
-msgstr "Data jsou: 0x%s"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:304
-msgid "kernel not configured for shared memory"
-msgstr "jádro nepřeloženo s podporou sdílené paměti"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
+msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:319
-#, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
-msgstr "Nalezeno! „set LCShmKey %s“ ve vašem ~/.gnashrc"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
+msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
-msgstr "Naposledy změněno: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
+msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
-msgstr "Naposledy přepojeno: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr "Násobná registrace třídy."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:324
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
-msgstr "Naposledy odpojeno: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:342
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data sdíleného segmentu paměti"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Použití: dumpshm [hdsanlif] SOUBOR"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:345 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/soldumper.cpp:75
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tNápověda"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-i\tList segments"
-msgstr "-i\tVypíše seznam segmentů"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
-msgstr "-r\tVypíše SYSV segmenty"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
-msgstr "-c\tVypíše SYSV segmenty na disk"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:349
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:361
-msgid "\tBase address of this segment: "
-msgstr "\tPočáteční adresa tohoto segmentu: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\tFilespec: "
-msgstr "\tSoubor: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\t# Bytes allocated: "
-msgstr "\tPočet vyhrazených bajtů: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:365
-msgid "\tTotal # of bytes: "
-msgstr "\tCelkový počet bajtů: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:282
-#: utilities/soldumper.cpp:121 gui/gnash.cpp:263
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:496
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#, c-format
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:550
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
+#: libcore/Font.cpp:128
+msgid ""
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
+msgstr ""
+"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
+"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
+"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
+#: libcore/Font.cpp:166
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
+msgstr ""
+"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
+"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
+"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
+"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
-msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
-msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
+#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/dumpshm.cpp:344
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tNápověda"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
+msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
 
-#: utilities/processor.cpp:153
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:105
+#, c-format
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:281
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:254
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
+msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
+
+#: utilities/processor.cpp:152
 #, c-format
 msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr "fs_callback(%p): %s %s"
 
-#: utilities/processor.cpp:166
+#: utilities/processor.cpp:165
 #, c-format
 msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr "eventCallback: %s %s"
 
-#: utilities/processor.cpp:243
+#: utilities/processor.cpp:242
 #, c-format
 msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr "Verze gnashového gprocessoru: %s, verze Gnashe: %s\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:288 gui/gnash.cpp:349
+#: utilities/processor.cpp:287 gui/gnash.cpp:340
 msgid "Setting debugger ON"
 msgstr "ZAPÍNÁM debugger"
 
-#: utilities/processor.cpp:290
+#: utilities/processor.cpp:289
 msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
 msgstr "Debugger byl zakázán při konfiguraci"
 
-#: utilities/processor.cpp:299
+#: utilities/processor.cpp:298
 msgid "Verbose actions disabled at compile time"
 msgstr "Upovídané akce zakázány při překladu"
 
-#: utilities/processor.cpp:306
+#: utilities/processor.cpp:305
 msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
 msgstr "Upovídané rozebírání zakázáno při překladu"
 
-#: utilities/processor.cpp:428 utilities/processor.cpp:431 gui/Player.cpp:237
-#: gui/Player.cpp:257 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
+#: utilities/processor.cpp:427 utilities/processor.cpp:430 gui/Player.cpp:225
+#: gui/Player.cpp:245 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
 #: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:444
 #, c-format
 msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr "%s připojen k místním pískovištím (sandboxes)"
 
-#: utilities/processor.cpp:604
+#: utilities/processor.cpp:603
 #, c-format
 msgid ""
 "gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
@@ -5295,7 +5144,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%s%s%s"
 
-#: utilities/processor.cpp:611
+#: utilities/processor.cpp:610
 msgid ""
 "options:\n"
 "\n"
@@ -5309,15 +5158,15 @@ msgstr ""
 " --version  Vypíše čísla verzí.\n"
 " -v     Bude upovídaný; tj. na standardní výstup vypisuje 
protokol\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:618
+#: utilities/processor.cpp:617
 msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
 msgstr " -vp     Upovídané rozebírání filmu\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:623
+#: utilities/processor.cpp:622
 msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
 msgstr " -va     Upovídaný ActionScript\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:628
+#: utilities/processor.cpp:627
 msgid ""
 " -d [<ms>]\n"
 "       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
@@ -5346,914 +5195,397 @@ msgstr ""
 msgid "Error parsing command line: "
 msgstr "Chyba při rozebírání příkazového řádku: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
-msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
-
-#: plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-
-#: gui/EventDevice.cpp:67
-#, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
-
-#: gui/EventDevice.cpp:72
-#, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
-msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:157
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr "Reset myši selhal"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:165
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení myši"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:169
-#, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:174
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:281
-#, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
-msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:301
-#, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
-msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:309
-#, c-format
-msgid "mouse click! %d"
-msgstr "kliknutí myši! %d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:327
-#, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
-msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
-
-#: gui/Player.cpp:155
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
-
-#: gui/Player.cpp:184 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
-
-#: gui/Player.cpp:188 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
-msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
-
-#: gui/Player.cpp:213
-#, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
-
-#: gui/Player.cpp:334
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
-msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
+#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:484
+msgid "Error parsing command line options: "
+msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
 
-#: gui/Player.cpp:381
-#, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
-msgstr ""
-"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
 
-#: gui/Player.cpp:683
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
-msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:538
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
 
-#: gui/Player.cpp:724
-#, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
-msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
 
-#: gui/Player.cpp:732
-#, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
-msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
 
-#: gui/Player.cpp:773
-#, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
 
-#: gui/Player.cpp:790
-#, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
+msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
 
-#: gui/Player.cpp:796
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
-
-#: gui/TouchDevice.cpp:240
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového dumpshm: %s, Verze Gnashe: %s\n"
 
-#: gui/TouchDevice.cpp:242
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
 #, c-format
-msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
-msgstr ""
-"Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f 
/ "
-"%.0f / %.0f"
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgstr "Pro soubor se segmentem paměti použije „%s“"
 
-#: gui/TouchDevice.cpp:245
-msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo 
nalezeno. "
-"Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste dosáhli 
lepších "
-"výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB potřebné údaje."
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+msgstr "V ~/.gnashrc nenastaven LcShmKey, zkusí se nalézt"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:71
-#, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
+msgstr "Nenalaezny žádné segmenty sdílené paměti!"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:267 gui/gtk/gtk.cpp:2585
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
-msgstr ""
-"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
-"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
-
-#: gui/aos4/aos4.cpp:275
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
-msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
+msgstr "Existující Klíč SHM je: %s, Velikost je: %s"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:610
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
+msgstr "Paměťové segmenty se zapisují na disk: „segment.raw“"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
 #, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:213
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
-msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:217
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
-msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:220
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
-msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:223
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
-msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:260
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
-msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
+msgid "The data is: 0x%s"
+msgstr "Data jsou: 0x%s"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
-#, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
+msgstr "jádro nepřeloženo s podporou sdílené paměti"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:125
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
 #, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
-
-#: gui/dump.cpp:115
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
-
-#: gui/dump.cpp:126 gui/haiku/haiku.cpp:385
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
-
-#: gui/dump.cpp:172 gui/dump.cpp:200
-msgid "Unable to call gettimeofday."
-msgstr "Nelze zavolat gettimeofday."
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
+msgstr "Nalezeno! „set LCShmKey %s“ ve vašem ~/.gnashrc"
 
-#: gui/dump.cpp:274
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
 #, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
-
-#: gui/fb/fb.cpp:209
-msgid "Closing framebuffer device"
-msgstr "Uzavírám zařízení framebufferu."
-
-#: gui/fb/fb.cpp:215
-msgid "Free'ing offscreen buffer"
-msgstr "Uvolňuji mimoobrazovkový buffer"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:229
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
-msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
+msgid "Last changed on: %s"
+msgstr "Naposledy změněno: %s"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:254
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
 #, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
-msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
+msgid "Last attached on: %s"
+msgstr "Naposledy přepojeno: %s"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:295
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
 #, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
-msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
+msgid "Last detached on: %s"
+msgstr "Naposledy odpojeno: %s"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:297
-#, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
-msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data sdíleného segmentu paměti"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:342
-msgid "Double buffering enabled"
-msgstr "Double bufferring zapnut"
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Použití: dumpshm [hdsanlif] SOUBOR"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:345
-msgid "Double buffering disabled"
-msgstr "Double buffering vypnut"
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
+msgstr "-i\tVypíše seznam segmentů"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:353
-#, c-format
-msgid "red channel: %d / %d"
-msgstr "červený kanál: %d/%d"
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
+msgstr "-r\tVypíše SYSV segmenty"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:355
-#, c-format
-msgid "green channel: %d / %d"
-msgstr "zelený kanál: %d/%d"
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
+msgstr "-c\tVypíše SYSV segmenty na disk"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:357
-#, c-format
-msgid "blue channel: %d / %d"
-msgstr "modrý kanál: %d/%d"
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:359
-#, c-format
-msgid "Total bits per pixel: %d"
-msgstr "Celkem bitů na pixel: %d"
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
+msgstr "\tPočáteční adresa tohoto segmentu: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:521
-msgid "This GUI does not yet support menus"
-msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje nabídky"
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
+msgstr "\tSoubor: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:527
-msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
-msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje ukazatel myši"
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
+msgstr "\tPočet vyhrazených bajtů: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:615
-msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Řídící TTY nebylo možné rozpoznat"
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
+msgstr "\tCelkový počet bajtů: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:625 gui/fb/fb.cpp:661 gui/fb/fb.cpp:694 gui/fb/fb.cpp:743
+#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
 #, c-format
-msgid "WARNING: Could not open %s"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s nebylo možné otevřít"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:630
-msgid "WARNING: Could not get current VT state"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné získat stav aktuálního VT"
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:636
-#, c-format
-msgid "Original TTY NO = %d"
-msgstr "Číslo původního TTY = %d"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
+msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:641
-msgid "WARNING: Could not request a new VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nelze zažádat o nový VT"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:646
-#, c-format
-msgid "Own TTY NO = %d"
-msgstr "Číslo vlastního VT = %d"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:655 gui/fb/fb.cpp:688 gui/fb/fb.cpp:737
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
 #, c-format
-msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Pro VT číslo %d nebylo možné nalézt zařízení"
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:666 gui/fb/fb.cpp:748
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
 #, c-format
-msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: VT číslo %d nebylo možné aktivovat"
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:672 gui/fb/fb.cpp:754
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
 #, c-format
-msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při čekání na aktivaci VT %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:710
-msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné se dotázat na současný stav klávesnice 
VT"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:714
-msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Na novém VT nebylo možné se přepnout do grafického 
režimu"
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:721
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
 #, c-format
-msgid "VT %d ready"
-msgstr "VT %d připraven"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:733
-msgid "Restoring terminal..."
-msgstr "Obnovuji terminál…"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:762
-msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Režim klávesnice nebylo možné obnovit"
-
-#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:53 gui/riscos_glue_agg.cpp:70
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
-
-#: gui/gnash.cpp:102
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
-msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:104
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
-msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:105
-msgid "Options:\n"
-msgstr "Přepínače:\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:107
-msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
-msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:108
-msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
-msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:109
-msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
-msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:110
-#, fuzzy
-msgid ""
-" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
-msgstr ""
-" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:111
-msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
-msgstr " -v, --verbose      Způsobí upovídaný výstup\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:113
-msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
-msgstr ""
-" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:116
-msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
-msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:118
-msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
-msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:119
-msgid " --hwaccel <none|vaapi|xv> Hardware Video Accelerator to use\n"
-msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:120
-msgid "              none|vaapi|xv|omap (default: none)\n"
-msgstr ""
-"              none|vaapi|xv|omap (implicitní: none (žádný)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:121
-msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
-msgstr ""
-" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:122
-msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
-msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:123
-msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
-msgstr " -j, --width <šířka>   Nastaví šířku okna\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:124
-msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
-msgstr " -k, --height <výška>  Nastaví výšku okna\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:125
-msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
-msgstr " -X, --x-pos <poloha-x> Nastaví vodorovnou polohu okna\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:126
-msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
-msgstr " -Y, --y-pos <poloha-y>  Nastaví svislou polohu okna\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:127
-msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
-msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:129
-msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
-msgstr " -g, --debugger     Zapne debugger SWF\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:130
-msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
-msgstr " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:131
-msgid "              0 disable rendering and sound\n"
-msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:132
-msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
-msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:133
-msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
-msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:134
-msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
-msgstr "              3 zapne vykreslování i zvuk 
(implicitní)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:135
-msgid " -M, --media <"
-msgstr " -M, --media <"
-
-#: gui/gnash.cpp:136
-msgid "              The media handler to use"
-msgstr "              Použít obsluhu médií"
-
-#: gui/gnash.cpp:138
-msgid " -R, --renderer <"
-msgstr " -R, --renderer <"
-
-#: gui/gnash.cpp:139
-msgid "              The renderer to use"
-msgstr "              Použít toto vykreslovací jádro"
-
-#: gui/gnash.cpp:141
-msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
-msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:143
-msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
-msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:144
-msgid ""
-" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
-msgstr ""
-" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
-"              vyhodnocování relativních URL\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:146
-msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
-msgstr ""
-" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:148
-msgid ""
-" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
-"communications\n"
-msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:151
-#, fuzzy
-msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
-msgstr ""
-" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
-"číslo)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:154
-#, fuzzy
-msgid ""
-" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
-msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:156
-msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
-msgstr " --fullscreen       Spustí se přes celou obrazovku\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:157
-msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
-msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:158
-msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
-msgstr ""
-" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:159
-msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
-msgstr ""
-" --screenshot-file <soubor>\n"
-"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:161
-msgid "Keys:\n"
-msgstr "Klávesy:\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:163
-msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
-msgstr " CTRL-Q, CTRL-W      Konec\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:164
-msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
-msgstr " CTRL-F          Přepnout zobrazení přes celou 
obrazovku\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:165
-msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
-msgstr " CTRL-P          Přepnout pauzu\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:166
-msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
-msgstr " CTRL-R          Spustí film od začátku\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:167
-msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
-msgstr " CTRL-O          Vytvoří snímek\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:168
-msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
-msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:177
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
 msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
 msgstr ""
-"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
-"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
-"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:188
-msgid "Build options "
-msgstr "Volby při sestavení "
-
-#: gui/gnash.cpp:189
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Vykreslování přes: "
-
-#: gui/gnash.cpp:190
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr "  Hardwarové urychlení: "
-
-#: gui/gnash.cpp:191
-msgid "  GUI: "
-msgstr "  GUI: "
-
-#: gui/gnash.cpp:192
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr "  Obsluha médií: "
-
-#: gui/gnash.cpp:194
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Nakonfigurováno s: "
-
-#: gui/gnash.cpp:195
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
-
-#: gui/gnash.cpp:271
-msgid "Logging to disk enabled"
-msgstr "Protokolování na disk zapnuto"
-
-#: gui/gnash.cpp:277
-msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
-msgstr "Žádné upovídané akce; zakázáno při překladu"
-
-#: gui/gnash.cpp:285
-msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
-msgstr "Žádné upovídané rozebírání; zakázáno při překladu"
-
-#: gui/gnash.cpp:307
-#, c-format
-msgid "Setting root URL to %s"
-msgstr "Nastavuji kořenové URL na %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:312
-#, c-format
-msgid "Setting base URL to %s"
-msgstr "Nastavuji základní (base) URL na %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:326
-#, c-format
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:344
-#, c-format
-msgid "Setting width to %d"
-msgstr "Nastavuji šířku na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:354
-msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
-msgstr "Žádný debugger; zakázáno při překladu, přepínač -g je 
neplatný"
-
-#: gui/gnash.cpp:362
-#, c-format
-msgid "Setting height to %d"
-msgstr "Nastavuji výšku na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:368 gui/gnash.cpp:374
-#, c-format
-msgid "Setting x position to %d"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:446
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
-
-#: gui/gnash.cpp:458
-msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
-msgstr "Ladění FPS zakázáno při překladu, přepínač -f je neplatný"
+"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
+"Zkouším visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/gnash.cpp:498
-msgid "This is a Gnash bug."
-msgstr "Toto je chyba Gnashe."
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
 
-#: gui/gnash.cpp:503
-msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
-msgstr "Nezadán žádný příznak vykreslování, použiji rcfile"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
+msgid "Got single-buffered visual."
+msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/gnash.cpp:544
-msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
-msgstr "Během parseCommandLine vyhozena výjimka."
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
+msgid "Got double-buffered visual."
+msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:203
+#: gui/gtk/gtk.cpp:171
 msgid "Created XEmbedded window"
 msgstr "Vytvořeno XEmbedded okno"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:211
+#: gui/gtk/gtk.cpp:174
 msgid "Created top level window"
 msgstr "Vytvořeno vrcholové okno"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:271
+#: gui/gtk/gtk.cpp:227
 msgid "Click to play"
 msgstr "Pro přehrání klikněte"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:674
+#: gui/gtk/gtk.cpp:617
 #, c-format
 msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
 msgstr "Časovač krokového intervalu nastaven na %d ms (~ %d s/s)"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:752
+#: gui/gtk/gtk.cpp:689
 msgid "Sound"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:811
+#: gui/gtk/gtk.cpp:736
 msgid "GtkGui: Window resize request received"
 msgstr "GtkGui: Obdržen požadavek na změnu velikosti okna"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1299 gui/kde/Kde4Gui.cpp:741
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1224 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
 msgid "Gnash preferences"
 msgstr "Nastavení Gnashe"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1259
 msgid "_Network"
 msgstr "_Síť"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1338 gui/kde/Kde4Gui.cpp:858
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1263 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
 msgid "<b>Network preferences</b>"
 msgstr "<b>Předvolby sítě</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1346
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1271
 msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
 msgstr "Časový limit sítě v sekundách (0 pro žádný limit):"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1290
 msgid "_Logging"
 msgstr "Protoko_lování"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1370 gui/kde/Kde4Gui.cpp:759
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1295 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
 msgid "<b>Logging options</b>"
 msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1374
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1299
 msgid "Verbosity level:"
 msgstr "Úroveň upovídanosti:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1387
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
 msgid "Log to _file"
 msgstr "Zaznamenávat do _souboru"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1318
 msgid "Logfile name:"
 msgstr "Jméno souboru s protokolem:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1406
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1331
 msgid "Log _parser output"
 msgstr "Zaznamenávat výstup _parseru"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1414
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1339
 msgid "Log SWF _actions"
 msgstr "Zaznamenávat _akce SWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1422
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1347
 msgid "Log malformed SWF _errors"
 msgstr "Zaznamenávat _chyby poškozeného SWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1430
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1355
 msgid "Log ActionScript _coding errors"
 msgstr "Zaznamenávat chyby v _kódu ActionScriptu"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
 msgid "Enable _debugger"
 msgstr "Zapnout _ladění"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1383
 msgid "_Security"
 msgstr "_Bezpečnost"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1465 gui/kde/Kde4Gui.cpp:810
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1390 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
 msgid "<b>Network connections</b>"
 msgstr "<b>Síťová spojení</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1471
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1396
 msgid "Connect only to local _host"
 msgstr "Připojovat se jen na _tento stroj"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1478
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1403
 msgid "Connect only to local _domain"
 msgstr "Připojovat se jen do místní _domény"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1485
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1410
 msgid "Disable SSL _verification"
 msgstr "Vypnout o_věřování SSL"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1492
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1417
 msgid "_Whitelist"
 msgstr "Seznam _povolených"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1501
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1426
 msgid "_Blacklist"
 msgstr "Seznam _zakázaných"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1510 gui/kde/Kde4Gui.cpp:828
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1435 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
 msgid "<b>Privacy</b>"
 msgstr "<b>Soukromí</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1514 gui/kde/Kde4Gui.cpp:831
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1439 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
 msgid "Shared objects directory:"
 msgstr "Adresář se sdílenými objekty:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1526
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1451
 msgid "Do _not write Shared Object files"
 msgstr "_Nezapisovat soubory sdílených objektů"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1533
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
 msgid "Only _access local Shared Object files"
 msgstr "_Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1540
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1465
 msgid "Disable Local _Connection object"
 msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1554
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1479
 msgid "_Media"
 msgstr "_Média"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1560 gui/kde/Kde4Gui.cpp:876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1485 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
 msgid "<b>Sound</b>"
 msgstr "<b>Zvuk</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1565
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1490
 msgid "Use sound _handler"
 msgstr "Použít obslu_hu zvuku"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1573
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1498
 msgid "<b>Media Streams</b>"
 msgstr "<b>Proudy médií</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1579 gui/kde/Kde4Gui.cpp:883
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1504 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
 msgid "Save media streams to disk"
 msgstr "Ukládat na disk proudy médií"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1588 gui/kde/Kde4Gui.cpp:889
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1513 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
 msgid "Save dynamically loaded media to disk"
 msgstr "Ukládat na disk dynamicky nahrávaná média"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1596 gui/kde/Kde4Gui.cpp:893
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1521 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
 msgid "Saved media directory:"
 msgstr "Adresář s uloženými médii:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1616
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1541
 msgid "_Player"
 msgstr "_Přehrávač"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1622 gui/kde/Kde4Gui.cpp:905
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1547 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
 msgid "<b>Player description</b>"
 msgstr "<b>Popis přehrávače</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1630 gui/kde/Kde4Gui.cpp:908
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1555 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
 msgid "Player version:"
 msgstr "Verze přehrávače:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1646 gui/kde/Kde4Gui.cpp:914
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1571 gui/kde/Kde4Gui.cpp:915
 msgid "Operating system:"
 msgstr "Operační systém:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1656
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1581
 msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
 msgstr "<i>Není-li uvedeno, Gnash váš OS odhadne.</i>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1666 gui/kde/Kde4Gui.cpp:925
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1591 gui/kde/Kde4Gui.cpp:926
 msgid "URL opener:"
 msgstr "URL otevírat pomocí:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1678 gui/kde/Kde4Gui.cpp:932
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1603 gui/kde/Kde4Gui.cpp:933
 msgid "<b>Performance</b>"
 msgstr "<b>Výkon</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1692 gui/kde/Kde4Gui.cpp:935
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617 gui/kde/Kde4Gui.cpp:936
 msgid "Max size of movie library:"
 msgstr "Maximální velikost knihovny filmu:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1704
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1629
 msgid "Start _Gnash in pause mode"
 msgstr "Spouštět _Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1728 gui/kde/Kde4Gui.cpp:456
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1653 gui/kde/Kde4Gui.cpp:455
 msgid "Movie properties"
 msgstr "Vlastnosti filmu"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1802 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1727 gui/kde/Kde4Gui.cpp:474
 msgid "Variable"
 msgstr "Proměnná"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1815 gui/kde/Kde4Gui.cpp:476
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1740 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1868
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1794
 msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
 msgstr "Gnash je GNU přehrávač SWF souborů založený na GameSWF."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1872
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1798
 msgid ""
 "\n"
 "Renderer: "
@@ -6261,7 +5593,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1874
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1800
 msgid ""
 "\n"
 "Hardware Acceleration: "
@@ -6269,7 +5601,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Hardwarové urychlení: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1802
 msgid ""
 "\n"
 "GUI: "
@@ -6277,7 +5609,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GUI: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1878
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1804
 msgid ""
 "\n"
 "Media: "
@@ -6285,426 +5617,336 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Média: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1900 gui/gtk/gtk.cpp:1937
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1826 gui/gtk/gtk.cpp:1863
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Petr Písař"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1929
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1855
 msgid "Gnash"
 msgstr "Gnash"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1972
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1898
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2025
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1951
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2045
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1971
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2065
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1991
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2073
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1999
 msgid "Redraw"
 msgstr "Překreslit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2083 gui/gtk/gtk.cpp:2088
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2009 gui/gtk/gtk.cpp:2014
 msgid "Toggle fullscreen"
 msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2097
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2023
 msgid "Show updated ranges"
 msgstr "Ukazovat změněné oblasti"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2116
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2042
 msgid "_Quality"
 msgstr "_Kvalita"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2126
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2052
 msgid "Low"
 msgstr "Nízká"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2132
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2058
 msgid "Medium"
 msgstr "Střední"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2138
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2064
 msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2144
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2070
 msgid "Best"
 msgstr "Nejlepší"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2157
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2083
 msgid "Movie _Control"
 msgstr "_Ovládání filmu"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2168 gui/kde/Kde4Gui.cpp:577
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2094 gui/kde/Kde4Gui.cpp:578
 msgid "Play"
 msgstr "Přehrát"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2179 gui/kde/Kde4Gui.cpp:581
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2105 gui/kde/Kde4Gui.cpp:582
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastavit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2189 gui/kde/Kde4Gui.cpp:585
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2115 gui/kde/Kde4Gui.cpp:586
 msgid "Stop"
 msgstr "Zastavit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2201 gui/kde/kde.cpp:417
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2127 gui/kde/kde.cpp:416
 msgid "Restart Movie"
 msgstr "Přehrát od začátku"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2288 gui/gtk/gtk.cpp:2289
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2214 gui/gtk/gtk.cpp:2215
 #, c-format
 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2295
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2221
 #, c-format
 msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
 msgstr "Selhalo načtení pixbuf souboru: %s: %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2602 gui/gtk/gtk.cpp:2615
-msgid "Open file"
-msgstr "Otevřít soubor"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:93 gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:112
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:80
-msgid "WARNING: No XVideo extension available."
-msgstr "POZOR: Rozšíření XVideo není dostupné."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:85
-msgid "WARNING: XVideo extension is available, but is not currently ready."
-msgstr ""
-"POZOR: Rozšíření XVideo je dostupné, ale v současnosti není 
připraveno."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:89
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2511 gui/aos4/aos4.cpp:266
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK-AGG: XVideo available (version: %d, release: %d, request base: %d, event "
-"base: %d, error base: %d)"
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
 msgstr ""
-"GTK-AGG: dostupné XVideo (verze: %d, vydání: %d, základ požadavku: %d, "
-"základ události %d, základ chyby: %d)"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:134
-msgid "GTK-AGG: Could not create the Xv image."
-msgstr "GTK-AGG: Nebylo možné stvořit obraz Xv."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:202
-msgid "RGB->YUV conversion failed."
-msgstr "Převod RGB→YUV selhal."
+"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
+"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:206
-#, c-format
-msgid "Converter returned invalid YUV data size (exp: %d, got %d)"
-msgstr ""
-"Převodník vrátil neplatnou velikost YUV dat (očekáváno %d, obdrženo 
%d)"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2528 gui/gtk/gtk.cpp:2541
+msgid "Open file"
+msgstr "Otevřít soubor"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:340
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
 #, c-format
-msgid "GTK-AGG: Selected format %s for Xv rendering."
-msgstr "GTK-AGG: Pro vykreslování Xv byl vybrán formát %s."
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:512
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK-AGG: Created non-shared XvImage address@hidden, data=%#x, %d bytes, %d 
planes."
-msgstr ""
-"GTK-AGG: Vytvořen nesdílený XvImage address@hidden, data=%#x, %d bajtů, 
%d rovin."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
+msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:534
-msgid "GTK-AGG: XShm not supported; will use non-shared memory."
-msgstr "GTK-AGG: XShm není podporováno, použije se nesdílená paměť."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
+msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
 #, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
-"Zkouším visual s jednou pamětí."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
-msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
-
-#: gui/gui.cpp:186 gui/gui.cpp:198
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
 
-#: gui/gui.cpp:192
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
-msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
 
-#: gui/gui.cpp:217
-msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
-msgstr "Skrývání nabídky není v tomto GUI ještě podporováno"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
+msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
 
-#: gui/gui.cpp:223
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
 
-#: gui/gui.cpp:230
-msgid "menushow not yet supported in this GUI"
-msgstr "menushow není v tomto GUI ještě podporováno"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
 
-#: gui/gui.cpp:471
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr "myš na %d,%d"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
 
-#: gui/gui.cpp:961
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
 #, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Snímek %d"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:142
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "Volání spawn_thread selhalo"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:145
-msgid "resume_thread failed"
-msgstr "Volání resume_thread selhalo"
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:158
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
 #, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
-msgstr "vlákno pulses vrátilo %d"
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:249
-msgid "send_data failed"
-msgstr "volání send_data selhalo"
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
 
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
 #, c-format
 msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr "SDL-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
 
-#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
ABGR32"
-
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:116
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:115
 msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes Cairo není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:124
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:123
 msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes OpenGL není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:132
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:131
 msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes AGG není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:209
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:208
 msgid "Setting renderer"
 msgstr "Nastavuje se vykreslovací jádro"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:213
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:212
 msgid "Set renderer"
 msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:561
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:562
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:565 gui/kde/kde.cpp:425
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:566 gui/kde/kde.cpp:424
 msgid "Quit Gnash"
 msgstr "Ukončit Gnash"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:572
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:573
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:589
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:590
 msgid "Restart"
 msgstr "Přehrát od začátku"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:594 gui/kde/kde.cpp:424
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:595 gui/kde/kde.cpp:423
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:598
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:599
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:613
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:614
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:618
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:619
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:622
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:623
 msgid "Movie Control"
 msgstr "Ovládání filmu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:629
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:630
 msgid "View"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:711
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:712
 msgid "Click to Play"
 msgstr "Kliknutím přehrajete"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:756
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:757
 msgid "Logging"
 msgstr "Protokolování"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:762
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:763
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Úroveň upovídanosti"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:780
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:781
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávat do souboru"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:787
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:788
 msgid "Log parser output"
 msgstr "Zaznamenávat výstup parseru"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:791
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:792
 msgid "Log SWF actions"
 msgstr "Zaznamenávat akce SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:795
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:796
 msgid "Log malformed SWF errors"
 msgstr "Zaznamenávat chyby poškozeného SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:800
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:801
 msgid "Log ActionScript coding errors"
 msgstr "Zaznamenávat chyby v kódu ActionScriptu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:807
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:808
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpečnost"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:813
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:814
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Připojovat se jen na tento stroj"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:818
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:819
 msgid "Connect only to local domain"
 msgstr "Připojovat se jen do místní domény"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:823
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:824
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "Vypnout ověřování SSL"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:837
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:838
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "Nezapisovat soubory sdílených objektů"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:843
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:844
 msgid "Only access local Shared Object files"
 msgstr "Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:848
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:849
 msgid "Disable Local Connection object"
 msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:855
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:856
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:861
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:862
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr "Časový limit sítě v sekundách"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:873
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:874
 msgid "Media"
 msgstr "Média"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:879
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:880
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Použít obsluhu zvuku"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:902
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:903
 msgid "Player"
 msgstr "Přehrávač"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:919 gui/kde/Kde4Gui.cpp:992
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:920 gui/kde/Kde4Gui.cpp:993
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr "<Automaticky rozpoznáno>"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:944
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:945
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:414
+#: gui/kde/kde.cpp:413
 msgid "Play Movie"
 msgstr "Přehrát film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:415
+#: gui/kde/kde.cpp:414
 msgid "Pause Movie"
 msgstr "Pozastavit film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:416
+#: gui/kde/kde.cpp:415
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Ukončit film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:419
+#: gui/kde/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpřed"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:420
+#: gui/kde/kde.cpp:419
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok zpět"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:421
+#: gui/kde/kde.cpp:420
 msgid "Jump Forward"
 msgstr "Skok vpřed"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:422
+#: gui/kde/kde.cpp:421
 msgid "Jump Backward"
 msgstr "Skok zpět"
 
@@ -6712,9 +5954,665 @@ msgstr "Skok zpět"
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
BGRA32"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
-msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
+#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
ABGR32"
+
+#: gui/riscos/riscos_glue_agg.cpp:70 gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:67
+#, c-format
+msgid "Could not open %s: %s"
+msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:72
+#, c-format
+msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:208
+msgid "Closing framebuffer device"
+msgstr "Uzavírám zařízení framebufferu."
+
+#: gui/fb/fb.cpp:214
+msgid "Free'ing offscreen buffer"
+msgstr "Uvolňuji mimoobrazovkový buffer"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:228
+msgid "LUT8: Setting up colormap"
+msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:253
+#, c-format
+msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:294
+#, c-format
+msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
+
+#: gui/fb/fb.cpp:296
+#, c-format
+msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
+
+#: gui/fb/fb.cpp:341
+msgid "Double buffering enabled"
+msgstr "Double bufferring zapnut"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:344
+msgid "Double buffering disabled"
+msgstr "Double buffering vypnut"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:352
+#, c-format
+msgid "red channel: %d / %d"
+msgstr "červený kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:354
+#, c-format
+msgid "green channel: %d / %d"
+msgstr "zelený kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:356
+#, c-format
+msgid "blue channel: %d / %d"
+msgstr "modrý kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:358
+#, c-format
+msgid "Total bits per pixel: %d"
+msgstr "Celkem bitů na pixel: %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:520
+msgid "This GUI does not yet support menus"
+msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje nabídky"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:526
+msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
+msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje ukazatel myši"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:614
+msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Řídící TTY nebylo možné rozpoznat"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:624 gui/fb/fb.cpp:660 gui/fb/fb.cpp:693 gui/fb/fb.cpp:742
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not open %s"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s nebylo možné otevřít"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:629
+msgid "WARNING: Could not get current VT state"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné získat stav aktuálního VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Original TTY NO = %d"
+msgstr "Číslo původního TTY = %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:640
+msgid "WARNING: Could not request a new VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nelze zažádat o nový VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:645
+#, c-format
+msgid "Own TTY NO = %d"
+msgstr "Číslo vlastního VT = %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:654 gui/fb/fb.cpp:687 gui/fb/fb.cpp:736
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Pro VT číslo %d nebylo možné nalézt zařízení"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:665 gui/fb/fb.cpp:747
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: VT číslo %d nebylo možné aktivovat"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:671 gui/fb/fb.cpp:753
+#, c-format
+msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při čekání na aktivaci VT %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:709
+msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné se dotázat na současný stav klávesnice 
VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:713
+msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Na novém VT nebylo možné se přepnout do grafického 
režimu"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:720
+#, c-format
+msgid "VT %d ready"
+msgstr "VT %d připraven"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:732
+msgid "Restoring terminal..."
+msgstr "Obnovuji terminál…"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:761
+msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Režim klávesnice nebylo možné obnovit"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:240
+msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:242
+#, c-format
+msgid ""
+"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgstr ""
+"Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f 
/ "
+"%.0f / %.0f"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:245
+msgid ""
+"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
+"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
+"values for better results"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo 
nalezeno. "
+"Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste dosáhli 
lepších "
+"výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB potřebné údaje."
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:157
+msgid "Mouse reset failed"
+msgstr "Reset myši selhal"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:165
+msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení myši"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:169
+#, c-format
+msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:174
+msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
+msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:281
+#, c-format
+msgid "x/y %d/%d button %d"
+msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:301
+#, c-format
+msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:309
+#, c-format
+msgid "mouse click! %d"
+msgstr "kliknutí myši! %d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:327
+#, c-format
+msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
+
+#: gui/Player.cpp:155
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
+
+#: gui/Player.cpp:176 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
+
+#: gui/Player.cpp:181 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
+
+#: gui/Player.cpp:201
+#, c-format
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
+
+#: gui/Player.cpp:322
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
+
+#: gui/Player.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+msgstr ""
+"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
+
+#: gui/Player.cpp:671
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
+
+#: gui/Player.cpp:712
+#, c-format
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
+
+#: gui/Player.cpp:720
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
+
+#: gui/Player.cpp:761
+#, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
+
+#: gui/Player.cpp:778
+#, c-format
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
+
+#: gui/Player.cpp:784
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "Volání spawn_thread selhalo"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+msgid "resume_thread failed"
+msgstr "Volání resume_thread selhalo"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
+#, c-format
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr "vlákno pulses vrátilo %d"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
+msgstr "volání send_data selhalo"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:131
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/gui.cpp:183 gui/gui.cpp:195
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
+
+#: gui/gui.cpp:189
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
+
+#: gui/gui.cpp:214
+msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
+msgstr "Skrývání nabídky není v tomto GUI ještě podporováno"
+
+#: gui/gui.cpp:220
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
+
+#: gui/gui.cpp:227
+msgid "menushow not yet supported in this GUI"
+msgstr "menushow není v tomto GUI ještě podporováno"
+
+#: gui/gui.cpp:468
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "myš na %d,%d"
+
+#: gui/gui.cpp:964
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Snímek %d"
+
+#: gui/dump/dump.cpp:120
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:147
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:323
+#, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
+
+#: gui/gnash.cpp:92
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:94
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:95
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Přepínače:\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:97
+msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
+msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:98
+msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
+msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:99
+msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
+msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid ""
+" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
+msgstr ""
+" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:101
+msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
+msgstr " -v, --verbose      Způsobí upovídaný výstup\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:103
+msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
+msgstr ""
+" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:106
+msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
+msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:108
+msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
+msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid " --hwaccel <none|vaapi> Hardware Video Accelerator to use\n"
+msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "              none|vaapi|omap (default: none)\n"
+msgstr ""
+"              none|vaapi|xv|omap (implicitní: none (žádný)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:111
+msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
+msgstr ""
+" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:112
+msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
+msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:113
+msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
+msgstr " -j, --width <šířka>   Nastaví šířku okna\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:114
+msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
+msgstr " -k, --height <výška>  Nastaví výšku okna\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:115
+msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
+msgstr " -X, --x-pos <poloha-x> Nastaví vodorovnou polohu okna\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:116
+msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
+msgstr " -Y, --y-pos <poloha-y>  Nastaví svislou polohu okna\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:117
+msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
+msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:119
+msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
+msgstr " -g, --debugger     Zapne debugger SWF\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:120
+msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
+msgstr " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:121
+msgid "              0 disable rendering and sound\n"
+msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:122
+msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
+msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:123
+msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
+msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:124
+msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
+msgstr "              3 zapne vykreslování i zvuk 
(implicitní)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:125
+msgid " -M, --media <"
+msgstr " -M, --media <"
+
+#: gui/gnash.cpp:126
+msgid "              The media handler to use"
+msgstr "              Použít obsluhu médií"
+
+#: gui/gnash.cpp:128
+msgid " -R, --renderer <"
+msgstr " -R, --renderer <"
+
+#: gui/gnash.cpp:129
+msgid "              The renderer to use"
+msgstr "              Použít toto vykreslovací jádro"
+
+#: gui/gnash.cpp:131
+msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
+msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:133
+msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
+msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:134
+msgid ""
+" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
+msgstr ""
+" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
+"              vyhodnocování relativních URL\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:136
+msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
+msgstr ""
+" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:138
+msgid ""
+" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
+"communications\n"
+msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
+msgstr ""
+" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
+"číslo)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:144
+#, fuzzy
+msgid ""
+" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
+msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:146
+msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
+msgstr " --fullscreen       Spustí se přes celou obrazovku\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:147
+msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
+msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:148
+msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
+msgstr ""
+" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:149
+msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
+msgstr ""
+" --screenshot-file <soubor>\n"
+"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:151
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Klávesy:\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:153
+msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
+msgstr " CTRL-Q, CTRL-W      Konec\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:154
+msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
+msgstr " CTRL-F          Přepnout zobrazení přes celou 
obrazovku\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:155
+msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
+msgstr " CTRL-P          Přepnout pauzu\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:156
+msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
+msgstr " CTRL-R          Spustí film od začátku\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:157
+msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
+msgstr " CTRL-O          Vytvoří snímek\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:158
+msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:167
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+msgstr ""
+"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
+"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
+"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:178
+msgid "Build options "
+msgstr "Volby při sestavení "
+
+#: gui/gnash.cpp:179
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Vykreslování přes: "
+
+#: gui/gnash.cpp:180
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Hardwarové urychlení: "
+
+#: gui/gnash.cpp:181
+msgid "  GUI: "
+msgstr "  GUI: "
+
+#: gui/gnash.cpp:182
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Obsluha médií: "
+
+#: gui/gnash.cpp:184
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Nakonfigurováno s: "
+
+#: gui/gnash.cpp:185
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
+
+#: gui/gnash.cpp:262
+msgid "Logging to disk enabled"
+msgstr "Protokolování na disk zapnuto"
+
+#: gui/gnash.cpp:268
+msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+msgstr "Žádné upovídané akce; zakázáno při překladu"
+
+#: gui/gnash.cpp:276
+msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
+msgstr "Žádné upovídané rozebírání; zakázáno při překladu"
+
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, c-format
+msgid "Setting root URL to %s"
+msgstr "Nastavuji kořenové URL na %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:303
+#, c-format
+msgid "Setting base URL to %s"
+msgstr "Nastavuji základní (base) URL na %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:314
+#, c-format
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:317
+#, c-format
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:325
+#, c-format
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:335
+#, c-format
+msgid "Setting width to %d"
+msgstr "Nastavuji šířku na %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:345
+msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
+msgstr "Žádný debugger; zakázáno při překladu, přepínač -g je 
neplatný"
+
+#: gui/gnash.cpp:353
+#, c-format
+msgid "Setting height to %d"
+msgstr "Nastavuji výšku na %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:359 gui/gnash.cpp:365
+#, c-format
+msgid "Setting x position to %d"
+msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:434
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
+
+#: gui/gnash.cpp:446
+msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
+msgstr "Ladění FPS zakázáno při překladu, přepínač -f je neplatný"
+
+#: gui/gnash.cpp:486
+msgid "This is a Gnash bug."
+msgstr "Toto je chyba Gnashe."
+
+#: gui/gnash.cpp:491
+msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+msgstr "Nezadán žádný příznak vykreslování, použiji rcfile"
+
+#: gui/gnash.cpp:532
+msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
+msgstr "Během parseCommandLine vyhozena výjimka."
 
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
 msgid "Couldn't initialize database"
@@ -6744,3 +6642,109 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Field name is: %s: "
 msgstr " Jméno položky je: %s"
+
+#~ msgid "Stream EOF, emitting!"
+#~ msgstr "EOF proudu, vysílám!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+#~ "[allowStrict:%d, isStrict:%d]"
+#~ msgstr ""
+#~ "amf: serializuji pole o %d prvcích jako ECMA_ARRAY (index %d) "
+#~ "[allowStrict:%d, isStrict:%d]"
+
+#~ msgid "external_callback()"
+#~ msgstr "external_callback()"
+
+#~ msgid "Live DisplayObjects"
+#~ msgstr "Živé DisplayObjecty"
+
+#~ msgid "NetConnection.call(): encoded args: %s"
+#~ msgstr "NetConnection.call(): kódované argumenty: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "SWF%d is not fully supported, trying anyway but don't expect it to work"
+#~ msgstr ""
+#~ "SWF%d není plně podporován, bude se pokračovat, ale nečekejte, že to 
bude "
+#~ "fungovat"
+
+#~ msgid "*** no tag loader for type %d (movie)"
+#~ msgstr "*** chybí zavaděč značky typu %d (film)"
+
+#~ msgid " define_bits_jpeg2_loader: charid = %d pos = %ld"
+#~ msgstr " define_bits_jpeg2_loader: čísloznaku = %d, pozice = %ld"
+
+#~ msgid ""
+#~ "DEFINEBITSJPEG2: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding "
+#~ "it"
+#~ msgstr ""
+#~ "DEFINEBITSJPEG2: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového "
+#~ "DisplayObjectu – zahazuji ho"
+
+#~ msgid "DEFINEBITS data too short to read type header"
+#~ msgstr "Data DEFINEBITS jsou příliš krátká na načtení hlavičky s 
typem"
+
+#~ msgid " define_bits_jpeg3_loader: charid = %d pos = %lx"
+#~ msgstr " define_bits_jpeg3_loader: čísloznaku = %d pozice = %lx"
+
+#~ msgid ""
+#~ "DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - "
+#~ "discarding it"
+#~ msgstr ""
+#~ "DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového "
+#~ "DisplayObjectu – zahazuji ho"
+
+#~ msgid " FIXME: tagtype = %d"
+#~ msgstr " OPRAVMĚ: tagtype = %d"
+
+#~ msgid "REFLEX tag parsed (\"%c%c%c\") but unused"
+#~ msgstr "Značka REFLEX rozebrána („%c%c%c“), ale nepoužita"
+
+#~ msgid "ActionCastOp TESTING"
+#~ msgstr "TESTUJI ActionCastOp"
+
+#~ msgid "\t%d) type=%s (%d), value=%s"
+#~ msgstr "\t%d) typ=%s (%d), hodnota=%s"
+
+#~ msgid "FIXME: debugger doesn't deal with anonymous function calls"
+#~ msgstr "OPRAVMĚ: debugger se neumí vypořádat s voláními anonymních 
funkcí"
+
+#~ msgid "Unable to call gettimeofday."
+#~ msgstr "Nelze zavolat gettimeofday."
+
+#~ msgid "WARNING: No XVideo extension available."
+#~ msgstr "POZOR: Rozšíření XVideo není dostupné."
+
+#~ msgid "WARNING: XVideo extension is available, but is not currently ready."
+#~ msgstr ""
+#~ "POZOR: Rozšíření XVideo je dostupné, ale v současnosti není 
připraveno."
+
+#~ msgid ""
+#~ "GTK-AGG: XVideo available (version: %d, release: %d, request base: %d, "
+#~ "event base: %d, error base: %d)"
+#~ msgstr ""
+#~ "GTK-AGG: dostupné XVideo (verze: %d, vydání: %d, základ požadavku: 
%d, "
+#~ "základ události %d, základ chyby: %d)"
+
+#~ msgid "GTK-AGG: Could not create the Xv image."
+#~ msgstr "GTK-AGG: Nebylo možné stvořit obraz Xv."
+
+#~ msgid "RGB->YUV conversion failed."
+#~ msgstr "Převod RGB→YUV selhal."
+
+#~ msgid "Converter returned invalid YUV data size (exp: %d, got %d)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Převodník vrátil neplatnou velikost YUV dat (očekáváno %d, obdrženo 
%d)"
+
+#~ msgid "GTK-AGG: Selected format %s for Xv rendering."
+#~ msgstr "GTK-AGG: Pro vykreslování Xv byl vybrán formát %s."
+
+#~ msgid ""
+#~ "GTK-AGG: Created non-shared XvImage address@hidden, data=%#x, %d bytes, %d 
"
+#~ "planes."
+#~ msgstr ""
+#~ "GTK-AGG: Vytvořen nesdílený XvImage address@hidden, data=%#x, %d 
bajtů, %d "
+#~ "rovin."
+
+#~ msgid "GTK-AGG: XShm not supported; will use non-shared memory."
+#~ msgstr "GTK-AGG: XShm není podporováno, použije se nesdílená paměť."
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 611ceb3..56a6330 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnash\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-12 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 16:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 09:54+0100\n"
 "Last-Translator: Alwin Meschede <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -16,159 +16,178 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
+#: libbase/sharedlib.cpp:78
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr ""
+
 #: libbase/ClockTime.cpp:276
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:42
-#, c-format
-msgid "GC %p created"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:51
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:55
+#: libbase/curl_adapter.cpp:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:706
 #, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:812
+#, fuzzy
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
 msgstr ""
+"Erlaube Verbindungen zu SSL-Sites mit ungültigen oder fehlenden Zertifikaten"
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
+
+#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
+msgid "Failed to find user settings directory"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:79
+#: libbase/rc.cpp:378
+#, fuzzy
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:418
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/rc.cpp:609
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: libbase/rc.cpp:621
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:120
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
+#: libbase/rc.cpp:626
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:129
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
+#: libbase/rc.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:158
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+#: libbase/rc.cpp:727
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:736
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
 msgstr ""
+"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
+"übergangen werden."
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:164
-#, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+#: libbase/Socket.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "Socket interrupted by a system call"
 msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:180 libbase/GnashImageGif.cpp:197
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
+#: libbase/Socket.cpp:102
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
 msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
+#, fuzzy
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:190
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgid "PNG warning: %s"
 msgstr ""
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
 msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:264 libbase/GnashImageJpeg.cpp:291
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:309 libbase/GnashImageJpeg.cpp:365
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
 msgid "Internal jpeg error: "
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:275
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
 msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:285
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
 #, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:321
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
 msgid "lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:331
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
 #, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:339
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
 msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:347
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
 msgid "Internal jpeg error during decompression: "
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:515
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
 msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:540
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
 msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-#, fuzzy
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr ""
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr ""
-
-#: libbase/Socket.cpp:97
-#, fuzzy
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
-
-#: libbase/Socket.cpp:101
+#: libbase/tu_file.cpp:74
 #, fuzzy
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
-msgstr ""
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
-#, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-#, fuzzy
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr ""
-"Erlaube Verbindungen zu SSL-Sites mit ungültigen oder fehlenden Zertifikaten"
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
 
 #: libbase/extension.cpp:140
 #, fuzzy, c-format
@@ -209,81 +228,62 @@ msgstr "Kann Verzeichnis %s nicht öffnen"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Gnash-Plugin-Name: %s"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:378
-#, fuzzy
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:418
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
 #, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:609
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:626
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:635
+#: libbase/GC.cpp:45
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgid "GC %p created"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:727
+#: libbase/GC.cpp:57
 #, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
 msgstr ""
-"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
-"übergangen werden."
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
+#: libbase/GC.cpp:70
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#: libbase/GC.cpp:80
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#: libbase/GC.cpp:95
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#: libbase/GC.cpp:114
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
-
-#: libbase/tu_file.cpp:69
-#, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
+msgstr ""
 
 #: librender/Renderer_agg.cpp:944
 msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
@@ -319,14 +319,6 @@ msgstr ""
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr ""
-
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
-msgstr ""
-
 #: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr ""
@@ -336,33 +328,14 @@ msgstr ""
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "fehlerhafter ADPCM-Header"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
+msgid "Can't render videos with alpha"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Fehler bei Audio-Sample-Umwandlung"
-
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
 msgstr ""
@@ -381,308 +354,34 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Konnte kein Datum setzen."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
-#, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
-#, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Decoder nicht finden"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
-#, fuzzy
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
-#, fuzzy
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
-msgid "failed to allocate audio buffer."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
-msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
-#, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-#, fuzzy
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
 #, fuzzy, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
-#, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
+msgid "No support for video codec %s."
 msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
 msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:211
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:247 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:275
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
@@ -729,13 +428,29 @@ msgstr ""
 msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
@@ -747,8 +462,8 @@ msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:310 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:365
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:511
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
 msgid "MediaParserGst could not change element state"
 msgstr ""
 
@@ -761,324 +476,430 @@ msgstr ""
 msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:144
-msgid "Stream EOF, emitting!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:178 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:189
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
 msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
 msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:273
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:285 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:292
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
 msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:306
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
 msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:330
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:347
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
 msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:352 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:358
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
 msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:382
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
 msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:396
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:420
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:429
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
 msgid ""
 "MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
 "video will not work!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:438
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
 msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:451
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
 msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:463 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:487
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
 msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:482
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
 msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:134
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:154
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:204
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "AVC packet type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:226
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
 #, c-format
-msgid ""
-"amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) [allowStrict:%"
-"d, isStrict:%d]"
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
 msgstr ""
 
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
-#, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:487
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
+msgid ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:964
-msgid "Button state"
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:968
-#, fuzzy
-msgid "Enabled"
-msgstr "_Debugger einschalten"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgid "%s: seeking failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
 #, c-format
 msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
+#, c-format
+msgid " Title:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgid " Author:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:826
-msgid "yes"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
+#, c-format
+msgid " Copyright:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:827
-msgid "no"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
+#, c-format
+msgid " Comment:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:833
-msgid "Depth"
-msgstr "Tiefe"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:840
-msgid "Ratio"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
+#, c-format
+msgid " Album:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:850
-msgid "Clipping depth"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:855
-msgid "Dimensions"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:857
-msgid "Dynamic"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:858
-msgid "Mask"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
+#, fuzzy
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Destroyed"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:860
-msgid "Unloaded"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:864
-msgid "Blend mode"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:867
-msgid "Invalidated"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:868
-msgid "Child invalidated"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:889 libcore/DisplayObject.cpp:1581
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr ""
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Decoder nicht finden"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
+#, fuzzy
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1125
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1156
-#, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
+#, fuzzy
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
 msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1186
-#, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
+msgid "failed to allocate audio buffer."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1213
-#, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
 msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1250
-#, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
 msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1280
-#, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1347
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1413
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "fehlerhafter ADPCM-Header"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
 #, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:117
-msgid "Children"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
 msgstr ""
 
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Fehler bei Audio-Sample-Umwandlung"
+
 #: libcore/MovieClip.cpp:143
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1086,14 +907,14 @@ msgid ""
 "mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
 #, c-format
 msgid ""
 "Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
 "masking up to depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:1478
+#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
 #, c-format
 msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
 msgstr ""
@@ -1103,526 +924,206 @@ msgstr ""
 msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:495
+#: libcore/MovieClip.cpp:407
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:420
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:635
 #, c-format
 msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:539
+#: libcore/MovieClip.cpp:679
 msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:545
+#: libcore/MovieClip.cpp:685
 #, c-format
 msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:601
+#: libcore/MovieClip.cpp:741
 #, c-format
 msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:607
+#: libcore/MovieClip.cpp:747
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:614
+#: libcore/MovieClip.cpp:754
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:671
+#: libcore/MovieClip.cpp:811
 #, c-format
 msgid ""
 "Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
 "dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:756
+#: libcore/MovieClip.cpp:896
 #, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:769
+#: libcore/MovieClip.cpp:909
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:781
+#: libcore/MovieClip.cpp:921
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#: libcore/MovieClip.cpp:933
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:799
+#: libcore/MovieClip.cpp:939
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:803
+#: libcore/MovieClip.cpp:943
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:814
+#: libcore/MovieClip.cpp:954
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:822
+#: libcore/MovieClip.cpp:962
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:837
+#: libcore/MovieClip.cpp:977
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:851
+#: libcore/MovieClip.cpp:991
 #, c-format
 msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:861
+#: libcore/MovieClip.cpp:1001
 #, c-format
 msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:917
+#: libcore/MovieClip.cpp:1057
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:944
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:958
+#: libcore/MovieClip.cpp:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:990
+#: libcore/MovieClip.cpp:1130
 #, c-format
 msgid ""
 "GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
 "it but a more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:999
+#: libcore/MovieClip.cpp:1139
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1068
+#: libcore/MovieClip.cpp:1208
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
+#: libcore/MovieClip.cpp:1270
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1203
+#: libcore/MovieClip.cpp:1343
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1212
+#: libcore/MovieClip.cpp:1352
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
 "%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1319
+#: libcore/MovieClip.cpp:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1328
+#: libcore/MovieClip.cpp:1468
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1450
-#, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1463
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1717
+#: libcore/MovieClip.cpp:1746
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1750
+#: libcore/MovieClip.cpp:1779
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1799
+#: libcore/MovieClip.cpp:1828
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1831
+#: libcore/MovieClip.cpp:1860
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Lade Modul: %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1933
+#: libcore/MovieClip.cpp:1959
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "Konnte Variablen von %s nicht laden"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1991
+#: libcore/MovieClip.cpp:2017
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2165
+#: libcore/MovieClip.cpp:2155
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr ""
 
-#: libcore/ExternalInterface.cpp:109
-msgid "external_callback()"
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:166
-msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
-#, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Kann für Schriftart '%s' keine Schriftartendatei finden"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Schriftartendatei '%s' hat ein ungültiges Format"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Beim Öffnen der Schrift '%s' ist ein Fehler aufgetreten"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:57
-msgid "Can't read file header"
-msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:101
-#, fuzzy
-msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
-msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:113
-#, fuzzy
-msgid "Could not find SWF inside an exe file"
-msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:165
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't read image file from %s"
-msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Parsing error: %s"
-msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:204
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
-msgstr "Konnte '%s' nicht öffnen. Kann Film nicht erstellen"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:210
-#, c-format
-msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
-msgstr "streamProvider opener kann '%s' nicht öffnen"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:247
-msgid ""
-"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
-"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:262
-msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:266
-#, c-format
-msgid "unknown file type (%s)"
-msgstr "unbekannter Dateityp (%s)"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:292
-#, c-format
-msgid "Movie %s already in library"
-msgstr "Film %s bereits in der Bibliothek"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:305
-#, c-format
-msgid "Couldn't load library movie '%s'"
-msgstr "Konnte die Film-Bibliothek '%s' nicht laden"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:313
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:318
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:254
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:385 libcore/movie_root.cpp:395
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:462
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:617
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:726
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:904
-#, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:908
-#, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1027
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1647
-#, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1650
-#, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1827 libcore/movie_root.cpp:1860
-#: libcore/movie_root.cpp:1919
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2145
-#, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2148
-#, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2189
-#, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2195
-#, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2207
-#, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2279
-msgid "Live DisplayObjects"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
-#, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
-#, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
-#, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_function.cpp:228
-#, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:519
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
-#, fuzzy
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
-#, c-format
-msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr ""
-
-#: libcore/StreamProvider.cpp:137
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr ""
-
 #: libcore/TextField.cpp:222
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1735,374 +1236,480 @@ msgid ""
 "text defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:72
-msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
+#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:79
-msgid "No Video info in video definition"
+#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#, c-format
+msgid ""
+"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo benötigt ein Argument"
-
-#: libcore/Video.cpp:360
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
-msgstr "attachVideo(%s) erstes Argument ist keine NetStream-Instanz"
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#, c-format
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:227
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:280
+msgid "amf: serializing undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:290
+msgid "amf: serializing null"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/MovieLoader.cpp:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
+
+#: libcore/MovieLoader.cpp:281
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+msgid ""
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/MovieFactory.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr ""
+msgid "unknown file type (%s)"
+msgstr "unbekannter Dateityp (%s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#, c-format
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Film %s bereits in der Bibliothek"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#, c-format
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "Konnte die Film-Bibliothek '%s' nicht laden"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/MovieFactory.cpp:141
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#, c-format
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+#, fuzzy
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+#, fuzzy
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "Konnte '%s' nicht öffnen. Kann Film nicht erstellen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#, c-format
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "streamProvider opener kann '%s' nicht öffnen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:260
+msgid "blendMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/DisplayObject.cpp:370
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:831
+msgid "no"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Depth"
+msgstr "Tiefe"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:844
+msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:854
+msgid "Clipping depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:859
+msgid "Dimensions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:861
+msgid "Dynamic"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:862
+msgid "Mask"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:863
+msgid "Destroyed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:865
+msgid "Unloaded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:869
+msgid "Blend mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:872
+msgid "Invalidated"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:874
+msgid "Child invalidated"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
 #, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
 #, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:163
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
 #, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:169
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
 #, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:216
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
 #, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:222
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:318
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:394
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
 #, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
+#: libcore/Button.cpp:488
 #, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgid "Unhandled button event %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+#: libcore/Button.cpp:965
+msgid "Button state"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+#: libcore/Button.cpp:969
+#, fuzzy
+msgid "Enabled"
+msgstr "_Debugger einschalten"
+
+#: libcore/Video.cpp:72
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
-#, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+#: libcore/Video.cpp:79
+msgid "No Video info in video definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
+#: libcore/Video.cpp:347
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/Video.cpp:360
 #, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgstr "attachVideo(%s) erstes Argument ist keine NetStream-Instanz"
+
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
+msgid "arguments discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:443
-#, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
+#, fuzzy
+msgid "missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
+#, fuzzy
+msgid "invalid arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
+msgid "invalid rectangle"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:632
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:642
-#, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+#, fuzzy
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:657
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:686
-#, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+#, fuzzy
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+#, fuzzy
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:853
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:863
-#, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+#, fuzzy
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+#, fuzzy
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+#, fuzzy
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:760
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
 #, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:140
-msgid "Debugger enabled >> "
-msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
-msgid "No format flag"
-msgstr "Kein Format-Flag"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
+#, c-format
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/debugger.cpp:464
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
 #, c-format
-msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s hat mehr als ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:511
-#, c-format
-msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
+msgid "Extensions disabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
-#: libcore/debugger.cpp:621
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
 #, c-format
-msgid "WARNING: environment not set in %s"
-msgstr ""
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/debugger.cpp:562
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of: %p"
-msgstr ""
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
 
-#: libcore/debugger.cpp:591
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
-msgstr ""
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s benötigt mindestens drei Argumente"
 
-#: libcore/debugger.cpp:626
-msgid "Global Registers Dump:"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
+#, c-format
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s hat mehr als vier Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
-msgstr ""
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): Benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
+#, c-format
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sort mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASNative(%s): Erstes Argument muss >= 0 sein"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): Fehlendes Argument"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
 #: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
 msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
@@ -2160,17 +1767,12 @@ msgstr ""
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
-#, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
@@ -2259,6 +1861,158 @@ msgstr "Date.UTC benötigt ein Argument"
 msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr "Date.UTC wurde mit mehr als sieben Argumenten aufgerufen"
 
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
+#, c-format
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
+#, fuzzy
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#, c-format
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:850
+#, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:854
+#, c-format
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Verbindung zu Film: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:908
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1065
+#, fuzzy
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1178
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
+msgid "bad_cast caught"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
+#, fuzzy
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%s benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
+#, fuzzy
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
+#, fuzzy
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad(): Ungültige leere URL"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr ""
+"LoadVars.sendAndLoad(): Ungültiges Ziel (muss ein LoadVars-Objekt sein)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Lade XML-Datei von URL: '%s'"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
+#, fuzzy
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
+#, fuzzy
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "LoadVars.load(): Ungültige leere URL"
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr ""
+
 #: libcore/asobj/Object.cpp:148
 msgid "Too many args to Object constructor"
 msgstr ""
@@ -2360,64 +2114,6 @@ msgstr "XML.sendAndLoad(%s): Zweites Argument ist kein 
XML-Objekt"
 msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
 msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
-#, fuzzy
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
-#, fuzzy
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
-#, fuzzy
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "LoadVars.sendAndLoad(): Ungültige leere URL"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
-#, fuzzy
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr ""
-"LoadVars.sendAndLoad(): Ungültiges Ziel (muss ein LoadVars-Objekt sein)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Lade XML-Datei von URL: '%s'"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
-#, fuzzy
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
-#, fuzzy
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "LoadVars.load(): Ungültige leere URL"
-
 #: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
 #, fuzzy
 msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
@@ -2434,48 +2130,19 @@ msgstr ""
 msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
 msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): Fehlendes Argument"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
-
 #: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
@@ -2490,415 +2157,404 @@ msgstr ""
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:372
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:382
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:392
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:402
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:412
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:422
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:437
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
 "- returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:452
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
 "Returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
 "if it wasn't given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:507
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
 #, c-format
 msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:524
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-#, fuzzy
-msgid "missing arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:625
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
 "parent"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:642
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
 "depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:657
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:666
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:682
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:716
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:732
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
 #, fuzzy
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:774
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:877
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:889
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
 "returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:939
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:951
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
 "string - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:993
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1035
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1106
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1115
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
 msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1281
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1295
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1334
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1343
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1357
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1397
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr "%s.setMask() : benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1416
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1446
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
 #, fuzzy
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr "MovieClip.moveTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1523
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1543
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1559
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
 "round|square)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1584
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
 "s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1632
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1648
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1717
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1748
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
 "cast to objects"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1778
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
 "length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1790
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
 "d), will trim to 8"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:648
-#, c-format
-msgid "NetConnection.call(): encoded args: %s"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:722
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:726
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Verbindung zu Film: %s"
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:840
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to NetConnection.connect to %s"
-msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
+#, c-format
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1027
-#, fuzzy
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#, c-format
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1143
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
+msgid "XML data is empty"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
+msgid "no text for element creation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
+msgid "no text for text node creation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
 #, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Verbinde zu Film: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash konnte von Film-URL nicht lesen"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+msgid "XMLNode_as %p has no children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-#, fuzzy
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
@@ -2964,93 +2620,67 @@ msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 msgid "set volume of sound needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
-#, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+msgid " Message %d: %s "
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
-#, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-#, fuzzy
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
 #, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
+msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#, c-format
+msgid ""
+"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
+"string: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#, c-format
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#, c-format
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:449
-msgid "bad_cast caught"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
 msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-#, fuzzy
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%s benötigt ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
-#, fuzzy
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
-
 #: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
 #, c-format
 msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
@@ -3090,7 +2720,7 @@ msgstr ""
 msgid "first argument is not a TextFormat"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:987
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
 msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
 msgstr ""
 
@@ -3099,690 +2729,702 @@ msgstr ""
 msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:197
-#, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:229
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
 #, c-format
-msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
-msgstr ""
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Verbinde zu Film: %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:599
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash konnte von Film-URL nicht lesen"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:608
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:646
-#, fuzzy, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
+#, fuzzy
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:657
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
 #, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid ""
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:668
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
+msgid "NetStream_as play needs args"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+#: libcore/movie_root.cpp:253
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/movie_root.cpp:384 libcore/movie_root.cpp:394
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+#: libcore/movie_root.cpp:461
+msgid "Original root movie can't be removed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+#: libcore/movie_root.cpp:616
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
+#: libcore/movie_root.cpp:725
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#: libcore/movie_root.cpp:892
 #, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
+msgid "Action limit hit during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+#: libcore/movie_root.cpp:896
+#, c-format
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+#: libcore/movie_root.cpp:1014
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:340
+#: libcore/movie_root.cpp:1628
 #, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:393
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-msgid "arguments discarded"
+#: libcore/movie_root.cpp:1632
+#, c-format
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/movie_root.cpp:1799 libcore/movie_root.cpp:1832
+#: libcore/movie_root.cpp:1891
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-#, fuzzy
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2117
+#, c-format
+msgid "Launching URL: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2120
+#, c-format
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-#, fuzzy
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-#, fuzzy
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2161
+#, c-format
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2167
+#, c-format
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
+#: libcore/movie_root.cpp:2179
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+#: libcore/movie_root.cpp:2242
+msgid "Live MovieClips"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+#: libcore/as_object.cpp:437
+#, c-format
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-#, fuzzy
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+#: libcore/as_object.cpp:626
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-#, fuzzy
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+#: libcore/as_object.cpp:636
+#, c-format
+msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
+#: libcore/as_object.cpp:651
+#, c-format
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:99
+#: libcore/as_object.cpp:680
 #, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s benötigt ein Argument"
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+msgstr ""
+
+#: libcore/as_object.cpp:847
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:105
+#: libcore/as_object.cpp:857
 #, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s hat mehr als ein Argument"
+msgid "%d members of object %p follow"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:344
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+#: libcore/StreamProvider.cpp:137
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:348
-msgid "Extensions disabled"
+#: libcore/as_function.cpp:203
+msgid "Function.apply() called with no args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:516
+#: libcore/as_function.cpp:228
 #, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:523
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
+#: libcore/debugger.cpp:140
+msgid "Debugger enabled >> "
+msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:621
-#, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s benötigt mindestens drei Argumente"
+#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
+msgid "No format flag"
+msgstr "Kein Format-Flag"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:628
+#: libcore/debugger.cpp:464
 #, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s hat mehr als vier Argumente"
+msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:636
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+#: libcore/debugger.cpp:511
+#, c-format
+msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:685 libcore/asobj/Global_as.cpp:730
+#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
+#: libcore/debugger.cpp:621
 #, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): Benötigt mindestens zwei Argumente"
+msgid "WARNING: environment not set in %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:697
+#: libcore/debugger.cpp:562
 #, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgid "Stack Dump of: %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:709 libcore/asobj/Global_as.cpp:754
+#: libcore/debugger.cpp:591
 #, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:742
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASNative(%s): Erstes Argument muss >= 0 sein"
+#: libcore/debugger.cpp:626
+msgid "Global Registers Dump:"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
-#, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
+msgid "Native floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
 #, fuzzy
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "get_movie_info(): Datei '%s' beginnt nicht mit einem SWF-Header"
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:298
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+
+#: libcore/SWFStream.cpp:565
 #, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgid ""
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:303
+#: libcore/SWFStream.cpp:604
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/as_value.cpp:400
 #, c-format
-msgid "SWF%d is not fully supported, trying anyway but don't expect it to work"
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:309
-#, fuzzy
-msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+#: libcore/as_value.cpp:770
+#, c-format
+msgid "serialization of as_value of type %d"
 msgstr ""
-"get_movie_info(): Kann gezippte SWF-Daten nicht lesen; gnash wurde ohne zlib-"
-"Unterstützung kompiliert"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:314
-msgid "file is compressed"
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
+msgid "Children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:349
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgid "reading code table at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:373
-msgid "Could not start loading thread"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
+msgid "reading DefineFont"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:448
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:507
-#, fuzzy
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:519
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:527
-#, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:555
-#, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:564
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
 #, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:622
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:696
-#, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:749
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "Import-Fehler: Konnte Resource '%s' in Film '%s' nicht finden!"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "*** no tag loader for type %d (movie)"
+msgid " sprite: char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
+msgid ""
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:59
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:96
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:117
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#, c-format
+msgid ""
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:143
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+#, fuzzy
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:595
-msgid "Native double floating point format not recognised"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
+#, c-format
+msgid ""
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:99
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:109
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
+msgid ""
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
 #, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr "Bild %d"
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
 #, c-format
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
 #, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#, c-format
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:211
-msgid "No gradients!"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "true"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
-#, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "false"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
+msgid ""
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
 #, c-format
 msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
+#, c-format
+msgid ""
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:87
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
+msgid " SWFCxForm: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:104
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:138
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#, c-format
+msgid " actions: flags = 0x%X"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:174
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgid ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
+"current tag. Breaking for safety."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:218
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
 #, c-format
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
+msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:299
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:373
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+#, c-format
+msgid " char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:394
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#, c-format
+msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:409
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
 #, c-format
-msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+msgid " ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:416
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgid " name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:424
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#, c-format
+msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgid " m_place_type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-msgid "*** DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#, c-format
+msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
 #, c-format
-msgid "reading code table at offset %lu"
+msgid " class name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
-msgid "reading DefineFont"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
+msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#, c-format
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#, c-format
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+msgid ""
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
 #, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
-#, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
+msgid "end text records"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
+msgid " hasColor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
 #, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
+msgid " xOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
 #, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgid " yOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
 #, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
+msgid " textHeight = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
 #, c-format
-msgid " char id = %d"
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
+msgid " remove_object_2(%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid " ratio: %d"
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
 #, c-format
-msgid " name = %s"
+msgid "StartSound: id=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:433
-#, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:436
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
 #, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:425
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
 #, c-format
-msgid " class name = %s"
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
-msgid "  bitmapCaching enabled"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
+msgid "CSMTextSettings"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
+msgid "MP3 soundblock seek samples"
 msgstr ""
 
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+
 #: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
 #, c-format
 msgid " bound SWFRect: %s"
@@ -3880,329 +3522,513 @@ msgstr ""
 msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+msgid ""
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann jpeg3-Bilddaten nicht laden"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#, c-format
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgstr ""
+"Gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann gezippte Bilddaten nicht laden"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
+msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgid ""
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:202
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
+#, c-format
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:207
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:226
-msgid " jpeg_tables_loader"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:238
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
+#, fuzzy
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "get_movie_info(): Datei '%s' beginnt nicht mit einem SWF-Header"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgid "version: %d, file_length: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:298
-#, c-format
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
+#, fuzzy
 msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding "
-"bitmap DisplayObject %d"
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
+msgstr ""
+"get_movie_info(): Kann gezippte SWF-Daten nicht lesen; gnash wurde ohne zlib-"
+"Unterstützung kompiliert"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
+msgid "file is compressed"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
+#, c-format
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:320 libcore/swf/tag_loaders.cpp:382
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:536 libcore/swf/tag_loaders.cpp:728
-msgid "No renderer, not adding bitmap"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
+msgid "Could not start loading thread"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:341
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
+#, fuzzy
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg2_loader: charid = %d pos = %ld"
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:349
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITSJPEG2: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
-msgid "DEFINEBITS data too short to read type header"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
+#, c-format
+msgid ""
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:417
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgid "Loaded frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:439
-msgid "inflate_wrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:464
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:474
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
+#, c-format
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "Import-Fehler: Konnte Resource '%s' in Film '%s' nicht finden!"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:494
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg3_loader: charid = %d pos = %lx"
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:503
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann jpeg3-Bilddaten nicht laden"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
+msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:565
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, id = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgid "Invalid filter type %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:572
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
 #, c-format
-msgid "Bitmap DisplayObject %d has a height or width of 0"
+msgid "Filter %d could not read."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:583
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#, c-format
+msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#, fuzzy, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr "Bild %d"
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding "
-"it"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:590
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
+msgid " -- sprite END --"
 msgstr ""
-"Gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann gezippte Bilddaten nicht laden"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:635
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
+#, c-format
+msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
+msgid " Exported interface: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:746
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
 #, c-format
-msgid " FIXME: tagtype = %d"
+msgid ""
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:762
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
+msgid "Parsing exception: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:773
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
+#, c-format
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:783
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:831
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:854
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:884
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
+#, c-format
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Kann für Schriftart '%s' keine Schriftartendatei finden"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:907
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
 #, c-format
-msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Schriftartendatei '%s' hat ein ungültiges Format"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
+#, c-format
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Beim Öffnen der Schrift '%s' ist ein Fehler aufgetreten"
+
+#: libcore/PropertyList.cpp:115
+#, c-format
+msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:959
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:971
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:980
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:989
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
+#, c-format
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
+#, c-format
+msgid "gethostname failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1007
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr ""
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
+msgid "Network connection without hostname requested"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#, c-format
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#, c-format
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1037
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1080
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgid ""
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "true"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
+#, c-format
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "false"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
+msgid "Time exceeded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1086
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
+"action to fix (as expected)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1097
-msgid "This SWF file requires AVM2, which was not enabled at compile time."
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1123
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
 #, c-format
 msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1139
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1200
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1203
+#: libcore/vm/VM.cpp:368
 #, c-format
-msgid "REFLEX tag parsed (\"%c%c%c\") but unused"
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:446
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#, c-format
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
 #, c-format
 msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:467
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
 #, c-format
 msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
 msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
@@ -4210,441 +4036,428 @@ msgstr ""
 msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:517
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
 msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:533
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
 msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:586
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
 msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:621
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
 #, c-format
 msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:643
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:658 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1788
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
 #, c-format
 msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:667
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:710
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
 msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:910 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
 msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:927
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
 msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:937
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
 msgid ""
 "Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:950
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
 msgid ""
 "start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:999
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
 "undefined instead of %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
 #, c-format
 msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1027
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
 #, c-format
 msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1090
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
 msgid ""
 "ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1108
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
 #, c-format
 msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1133
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
 #, c-format
 msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1156
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
 #, c-format
 msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1171
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1182
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1203
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1213
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1254
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
 #, c-format
 msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1273
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
 msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1280
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
 msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1305
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
 msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
 #, c-format
 msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1372
-msgid "ActionCastOp TESTING"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1397
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
 #, c-format
 msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1406
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1413
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
 #, c-format
 msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1421
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
 #, c-format
 msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1432
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
 msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1439
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
 msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1447
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
 #, c-format
 msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1662
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
 msgid ""
 "base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1684
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
 #, c-format
 msgid ""
 "base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
 "based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1739
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
 msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1765
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
 msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1797
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
 "frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1866
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
+#, c-format
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
 "to lost sync."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1912
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
 #, c-format
 msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1956 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1975
-#, c-format
-msgid "dict_lookup %d is out of bounds"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1986
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
 #, c-format
-msgid "\t%d) type=%s (%d), value=%s"
+msgid "dict entry %d is out of bounds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1991
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2022
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
 msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2054
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
 #, c-format
 msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2086
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
 "will not be called..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2139
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
 "valid frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2151
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
 "target frame..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
 #, c-format
 msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2272
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
 msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2295
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
 #, c-format
 msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2329
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
 #, c-format
 msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2420
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
 #, c-format
 msgid "---new object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2430
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
 #, c-format
 msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2472
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
 msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2563
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2598
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
 #, c-format
 msgid ""
 "Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2644 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2652
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
 #, c-format
 msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2707
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
 #, c-format
 msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
 #, c-format
 msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2735
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
 #, c-format
 msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2768
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2842
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2850
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
 #, c-format
 msgid " method name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2851
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
 #, c-format
 msgid " method object/func: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
 msgid " method nargs: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2860
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2896
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2908
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2934
-msgid "FIXME: debugger doesn't deal with anonymous function calls"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2994
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
 "on the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3006
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
 msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3024
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
 #, c-format
 msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
 msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
 #, c-format
 msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3105
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
 #, c-format
 msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3241
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3245
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
 #, c-format
 msgid ""
 "function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
@@ -4652,375 +4465,411 @@ msgid ""
 "(would this work?)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3378
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3431
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
 "finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3461
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
 msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3471
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
 msgid "Empty with() block..."
 msgstr "Leerer with()-Block..."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3482
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
 #, c-format
 msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3608
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr "Nicht unterstützter Aktions-Handler aufgerufen, Code bei pc ist %x"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
 msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3683
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
 msgid ""
 "Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
 "Using GET"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3731
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
 #, c-format
 msgid ""
 "get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
 "loadVariable:%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3741
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3745
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3752
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3772
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
 msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
 msgid "getURL2 target load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3788 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3831
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
 #, c-format
 msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3795
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
 #, c-format
 msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr "unbekannter loadMovie-Ziel (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3810
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
 #, c-format
 msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3817
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
 msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3864
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
 #, c-format
 msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:155
+#: libcore/as_environment.cpp:139
 #, c-format
-msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+msgid "get_variable(%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:240
+#: libcore/as_environment.cpp:163
 #, c-format
-msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:303
+#: libcore/as_environment.cpp:169
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:318
-msgid "Time exceeded"
+#: libcore/as_environment.cpp:216
+#, c-format
+msgid "get_variable_raw(%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:570
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+#: libcore/as_environment.cpp:222
+#, c-format
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:575
+#: libcore/as_environment.cpp:318
 #, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution. "
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:597
+#: libcore/as_environment.cpp:394
 #, c-format
-msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:727
+#: libcore/as_environment.cpp:413
 #, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#: libcore/as_environment.cpp:548
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#: libcore/as_environment.cpp:559
 #, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/as_environment.cpp:637
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/as_environment.cpp:644
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgid "Path element %s not found in object %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
-#, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
-#, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
-#, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
-#, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
-#, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:137
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:215
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:231
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:240
-msgid "No shared memory segments found!"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:244
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:259
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:264
-#, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:304
-msgid "kernel not configured for shared memory"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:319
-#, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:324
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:342
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-#, fuzzy
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Verwendung: dumpmem [hdsanlif] Dateiname"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:345 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/soldumper.cpp:75
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tHilfe"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-i\tList segments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:349
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "-v\tAusführliche Ausgabe"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:361
-msgid "\tBase address of this segment: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\tFilespec: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\t# Bytes allocated: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:365
-msgid "\tTotal # of bytes: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:282
-#: utilities/soldumper.cpp:121 gui/gnash.cpp:263
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Ausführliche Ausgabe eingeschaltet"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:496
-msgid "Error parsing command line options: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#, c-format
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:550
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+#: libcore/Font.cpp:128
+msgid ""
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+#: libcore/Font.cpp:166
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-#, fuzzy
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr ""
+
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
 msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/dumpshm.cpp:344
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tHilfe"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tAlle .sol-Dateien im Standardordner auflisten"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:105
+#, c-format
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Gnash soldumper Version: %s, Gnash Version: %s\n"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:281
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:254
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Ausführliche Ausgabe eingeschaltet"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr ""
+
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:153
+#: utilities/processor.cpp:152
 #, c-format
 msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:166
+#: utilities/processor.cpp:165
 #, c-format
 msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:243
+#: utilities/processor.cpp:242
 #, c-format
 msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr "Gnash gprocessor Version: %s, Gnash Version: %s\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:288 gui/gnash.cpp:349
+#: utilities/processor.cpp:287 gui/gnash.cpp:340
 msgid "Setting debugger ON"
 msgstr "Schalte Debugger EIN"
 
-#: utilities/processor.cpp:290
+#: utilities/processor.cpp:289
 msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
 msgstr "Der Debugger wurde bei der Kompilierung deaktiviert"
 
-#: utilities/processor.cpp:299
+#: utilities/processor.cpp:298
 msgid "Verbose actions disabled at compile time"
 msgstr "Ausführlicher Modus für Aktionen bei der Kompilierung deaktiviert"
 
-#: utilities/processor.cpp:306
+#: utilities/processor.cpp:305
 msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
 msgstr "Ausführlicher Modus beim Parsen bei der Kompilierung deaktiviert"
 
-#: utilities/processor.cpp:428 utilities/processor.cpp:431 gui/Player.cpp:237
-#: gui/Player.cpp:257 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
+#: utilities/processor.cpp:427 utilities/processor.cpp:430 gui/Player.cpp:225
+#: gui/Player.cpp:245 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
 #: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:444
 #, c-format
 msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:604
+#: utilities/processor.cpp:603
 #, c-format
 msgid ""
 "gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
@@ -5032,7 +4881,7 @@ msgid ""
 "%s%s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:611
+#: utilities/processor.cpp:610
 #, fuzzy
 msgid ""
 "options:\n"
@@ -5049,15 +4898,15 @@ msgstr ""
 "Informationen schreiben.\n"
 " -v     Ausführlicher Modus; d.h. Log-Meldungen nach stdout senden\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:618
+#: utilities/processor.cpp:617
 msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
 msgstr " -va     Ausführlicher Modus für Film-Parsing\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:623
+#: utilities/processor.cpp:622
 msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
 msgstr " -va     Ausführlicher Modus für ActionScript\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:628
+#: utilities/processor.cpp:627
 msgid ""
 " -d [<ms>]\n"
 "       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
@@ -5075,947 +4924,419 @@ msgstr ""
 msgid "Error parsing command line: "
 msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tAlle .sol-Dateien im Standardordner auflisten"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Gnash soldumper Version: %s, Gnash Version: %s\n"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
-msgstr ""
-
-#: plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-msgstr ""
-
-#: gui/EventDevice.cpp:67
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
-
-#: gui/EventDevice.cpp:72
-#, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:484
+msgid "Error parsing command line options: "
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:157
-msgid "Mouse reset failed"
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:165
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:538
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:169
-#, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:174
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+#, fuzzy
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:281
-#, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:301
-#, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:309
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
-msgid "mouse click! %d"
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:327
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
 #, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:155
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Timer-Verzögerung auf %d Millisekunden gesetzt"
-
-#: gui/Player.cpp:184 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
 msgstr ""
-"Audio erfordert, jedoch wurde keine Audiounterstützung bei der Kompilierung "
-"aktiviert"
 
-#: gui/Player.cpp:188 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:213
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
 #, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:334
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:381
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
 #, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+msgid "The data is: 0x%s"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:683
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:724
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
 #, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:732
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
 #, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgid "Last changed on: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:773
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "FScommand exec mit Argument %s aufgerufen"
-
-#: gui/Player.cpp:790
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "FScommand trapallkeys mit Argument %s aufgerufen"
-
-#: gui/Player.cpp:796
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
 #, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr ""
-
-#: gui/TouchDevice.cpp:240
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgid "Last attached on: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/TouchDevice.cpp:242
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
 #, c-format
-msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgid "Last detached on: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/TouchDevice.cpp:245
-msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:71
-#, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+#, fuzzy
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Verwendung: dumpmem [hdsanlif] Dateiname"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:267 gui/gtk/gtk.cpp:2585
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:275
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:610
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:213
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "-v\tAusführliche Ausgabe"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:217
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:220
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:223
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:260
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
 #, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr ""
-
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:125
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
-
-#: gui/dump.cpp:115
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr ""
-
-#: gui/dump.cpp:126 gui/haiku/haiku.cpp:385
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr ""
-
-#: gui/dump.cpp:172 gui/dump.cpp:200
-msgid "Unable to call gettimeofday."
-msgstr ""
-
-#: gui/dump.cpp:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "konnte Sockel nicht erstellen: %s"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:209
-msgid "Closing framebuffer device"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:215
-msgid "Free'ing offscreen buffer"
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:229
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:254
-#, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:295
-#, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:297
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
 #, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:342
-#, fuzzy
-msgid "Double buffering enabled"
-msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:345
-msgid "Double buffering disabled"
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:353
-#, fuzzy, c-format
-msgid "red channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:355
-#, fuzzy, c-format
-msgid "green channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:357
-#, fuzzy, c-format
-msgid "blue channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:359
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
 #, c-format
-msgid "Total bits per pixel: %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:521
-msgid "This GUI does not yet support menus"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:527
-msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:615
-msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:625 gui/fb/fb.cpp:661 gui/fb/fb.cpp:694 gui/fb/fb.cpp:743
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: Could not open %s"
-msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:630
-msgid "WARNING: Could not get current VT state"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:636
-#, c-format
-msgid "Original TTY NO = %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:641
-msgid "WARNING: Could not request a new VT"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:646
-#, c-format
-msgid "Own TTY NO = %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:655 gui/fb/fb.cpp:688 gui/fb/fb.cpp:737
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:666 gui/fb/fb.cpp:748
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:672 gui/fb/fb.cpp:754
-#, c-format
-msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:710
-msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:714
-msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
-msgstr ""
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:721
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
 #, c-format
-msgid "VT %d ready"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:733
-msgid "Restoring terminal..."
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:762
-msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
-msgstr ""
-
-#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:53 gui/riscos_glue_agg.cpp:70
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:102
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
-msgstr "Verwendung: gnash [Optionen] datei.swf"
-
-#: gui/gnash.cpp:104
-#, fuzzy
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
-msgstr "Wiedergabe einer SWF-Datei"
-
-#: gui/gnash.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "Options:\n"
-msgstr "Optionen:"
-
-#: gui/gnash.cpp:107
-#, fuzzy
-msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
-msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
-
-#: gui/gnash.cpp:108
-#, fuzzy
-msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
-msgstr " -V, --version      Versionsnummern anzeigen und beenden"
-
-#: gui/gnash.cpp:109
-#, fuzzy
-msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
-msgstr " -s, --scale <Faktor>  Film um den angegebenen Faktor skalieren"
-
-#: gui/gnash.cpp:110
-#, fuzzy
-msgid ""
-" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
-msgstr ""
-" -d, --delay num     Wartezeit in der Hauptschleife in Millisekunden"
-
-#: gui/gnash.cpp:111
-#, fuzzy
-msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
-msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
-
-#: gui/gnash.cpp:113
-#, fuzzy
-msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
-msgstr ""
-" -va           (Sehr) ausführlicher Modus für Film-Aktionen"
-
-#: gui/gnash.cpp:116
-#, fuzzy
-msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
-msgstr " -vp           (Sehr) ausführlicher Modus für 
Film-Parsing"
-
-#: gui/gnash.cpp:118
-msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:119
-msgid " --hwaccel <none|vaapi|xv> Hardware Video Accelerator to use\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:120
-#, fuzzy
-msgid "              none|vaapi|xv|omap (default: none)\n"
-msgstr "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
-
-#: gui/gnash.cpp:121
-msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:122
-#, fuzzy
-msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
-msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
-
-#: gui/gnash.cpp:123
-#, fuzzy
-msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
-msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
-
-#: gui/gnash.cpp:124
-#, fuzzy
-msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
-msgstr " -k, --height <Höhe>   Fensterhöhe setzen"
-
-#: gui/gnash.cpp:125
-#, fuzzy
-msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
-msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
-
-#: gui/gnash.cpp:126
-#, fuzzy
-msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
-msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
-
-#: gui/gnash.cpp:127
-#, fuzzy
-msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
-msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
-
-#: gui/gnash.cpp:129
-#, fuzzy
-msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
-msgstr " -g, --debugger     SWF-Debugger einschalten"
-
-#: gui/gnash.cpp:130
-msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:131
-#, fuzzy
-msgid "              0 disable rendering and sound\n"
-msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:132
-#, fuzzy
-msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
-msgstr "              1 Rendering aktiviert, Audio deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:133
-#, fuzzy
-msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
-msgstr "              2 Audio aktiviert, Rendering deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:134
-#, fuzzy
-msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
-msgstr "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
-
-#: gui/gnash.cpp:135
-msgid " -M, --media <"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:136
-#, fuzzy
-msgid "              The media handler to use"
-msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:138
-#, fuzzy
-msgid " -R, --renderer <"
-msgstr "  Renderer: "
-
-#: gui/gnash.cpp:139
-#, fuzzy
-msgid "              The renderer to use"
-msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:141
-msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:143
-msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:144
-msgid ""
-" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:146
-msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:148
-msgid ""
-" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
-"communications\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:151
-msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:154
-msgid ""
-" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:156
-msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:157
-msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:158
-msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:159
-msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:161
-msgid "Keys:\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:163
-msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:164
-#, fuzzy
-msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
-msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
-
-#: gui/gnash.cpp:165
-#, fuzzy
-msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
-msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
-
-#: gui/gnash.cpp:166
-#, fuzzy
-msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
-msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
-
-#: gui/gnash.cpp:167
-#, fuzzy
-msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
-msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
-
-#: gui/gnash.cpp:168
-#, fuzzy
-msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
-msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "OpenGL-Erweiterung Version %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:177
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
 msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:188
-msgid "Build options "
-msgstr "Build-Optionen "
-
-#: gui/gnash.cpp:189
-#, fuzzy
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Renderer: "
-
-#: gui/gnash.cpp:190
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:191
-#, fuzzy
-msgid "  GUI: "
-msgstr " - GUI: "
-
-#: gui/gnash.cpp:192
-#, fuzzy
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr " - Medienhandler: "
-
-#: gui/gnash.cpp:194
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Konfiguriert mit: "
-
-#: gui/gnash.cpp:195
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
-
-#: gui/gnash.cpp:271
-msgid "Logging to disk enabled"
-msgstr "Logging auf Festplatte aktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:277
-msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
-msgstr ""
-"Kein ausführlicher Modus für Aktionen. Bei der Kompilierung deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:285
-msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
-msgstr "Kein ausführlicher Modus beim Parsen. Bei der Kompilierung 
deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:307
-#, c-format
-msgid "Setting root URL to %s"
-msgstr "Setze Root-URL auf %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:312
-#, c-format
-msgid "Setting base URL to %s"
-msgstr "Setze Basis-URL auf %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:326
-#, c-format
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:344
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting width to %d"
-msgstr "Setze Breite auf "
-
-#: gui/gnash.cpp:354
-msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
-msgstr "Kein Debugger; bei der Kompilierung deaktiviert, -g ist ungültig"
-
-#: gui/gnash.cpp:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting height to %d"
-msgstr "Setze Höhe auf"
-
-#: gui/gnash.cpp:368 gui/gnash.cpp:374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting x position to %d"
-msgstr "Setze Breite auf "
-
-#: gui/gnash.cpp:446
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "ERROR: Auf -r muss 0, 1, 2, oder 3 folgen"
-
-#: gui/gnash.cpp:458
-msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
-msgstr "FPS-Debugging bei der Kompilierung deaktiviert, -f ist ungültig"
-
-#: gui/gnash.cpp:498
-msgid "This is a Gnash bug."
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:503
-msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
+msgid "Got single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:544
-msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
+msgid "Got double-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:203
+#: gui/gtk/gtk.cpp:171
 msgid "Created XEmbedded window"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:211
+#: gui/gtk/gtk.cpp:174
 msgid "Created top level window"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:271
+#: gui/gtk/gtk.cpp:227
 msgid "Click to play"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:674
+#: gui/gtk/gtk.cpp:617
 #, c-format
 msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:752
+#: gui/gtk/gtk.cpp:689
 msgid "Sound"
 msgstr "Audio"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:811
+#: gui/gtk/gtk.cpp:736
 msgid "GtkGui: Window resize request received"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1299 gui/kde/Kde4Gui.cpp:741
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1224 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
 msgid "Gnash preferences"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1259
 msgid "_Network"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1338 gui/kde/Kde4Gui.cpp:858
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1263 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
 #, fuzzy
 msgid "<b>Network preferences</b>"
 msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1346
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1271
 msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1290
 msgid "_Logging"
 msgstr "_Logging"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1370 gui/kde/Kde4Gui.cpp:759
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1295 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
 msgid "<b>Logging options</b>"
 msgstr "<b>Logging-Optionen</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1374
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1299
 msgid "Verbosity level:"
 msgstr "Ausführlichkeit:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1387
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
 msgid "Log to _file"
 msgstr "Log in _Datei schreiben"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1318
 msgid "Logfile name:"
 msgstr "Logdatei:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1406
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1331
 msgid "Log _parser output"
 msgstr "Ausgabe des _Parsers loggen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1414
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1339
 msgid "Log SWF _actions"
 msgstr "SWF-A_ktionen loggen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1422
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1347
 msgid "Log malformed SWF _errors"
 msgstr "SWF-_Fehler loggen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1430
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1355
 msgid "Log ActionScript _coding errors"
 msgstr "_ActionScript-Fehler loggen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
 msgid "Enable _debugger"
 msgstr "_Debugger einschalten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1383
 msgid "_Security"
 msgstr "_Sicherheit"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1465 gui/kde/Kde4Gui.cpp:810
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1390 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
 msgid "<b>Network connections</b>"
 msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1471
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1396
 msgid "Connect only to local _host"
 msgstr "Nur mit Localhost verbinden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1478
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1403
 msgid "Connect only to local _domain"
 msgstr "Nur mit lokaler Domain verbinden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1485
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1410
 msgid "Disable SSL _verification"
 msgstr "SSL-Verbindungen nicht validieren"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1492
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1417
 msgid "_Whitelist"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1501
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1426
 msgid "_Blacklist"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1510 gui/kde/Kde4Gui.cpp:828
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1435 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
 msgid "<b>Privacy</b>"
 msgstr "<b>Privatsphäre</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1514 gui/kde/Kde4Gui.cpp:831
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1439 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
 msgid "Shared objects directory:"
 msgstr "SharedObject-Ordner"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1526
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1451
 msgid "Do _not write Shared Object files"
 msgstr "SharedObject-Dateien nicht schreiben"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1533
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
 msgid "Only _access local Shared Object files"
 msgstr "Nur lokale SharedObject-Dateien öffnen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1540
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1465
 msgid "Disable Local _Connection object"
 msgstr "Local-_Connection-Object deaktivieren"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1554
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1479
 msgid "_Media"
 msgstr "_Media"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1560 gui/kde/Kde4Gui.cpp:876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1485 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
 msgid "<b>Sound</b>"
 msgstr "<b>Audio</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1565
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1490
 msgid "Use sound _handler"
 msgstr "Soundhandler verwenden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1573
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1498
 #, fuzzy
 msgid "<b>Media Streams</b>"
 msgstr "<b>VM-Eigenschaften</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1579 gui/kde/Kde4Gui.cpp:883
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1504 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
 msgid "Save media streams to disk"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1588 gui/kde/Kde4Gui.cpp:889
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1513 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
 msgid "Save dynamically loaded media to disk"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1596 gui/kde/Kde4Gui.cpp:893
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1521 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
 #, fuzzy
 msgid "Saved media directory:"
 msgstr "SharedObject-Ordner"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1616
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1541
 msgid "_Player"
 msgstr "_Player"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1622 gui/kde/Kde4Gui.cpp:905
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1547 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
 msgid "<b>Player description</b>"
 msgstr "<b>Player-Beschreibung</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1630 gui/kde/Kde4Gui.cpp:908
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1555 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
 msgid "Player version:"
 msgstr "Player-Version:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1646 gui/kde/Kde4Gui.cpp:914
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1571 gui/kde/Kde4Gui.cpp:915
 msgid "Operating system:"
 msgstr "Betriebssystem:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1656
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1581
 msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
 msgstr "<i>Wenn leer, ermittelt Gnash das Betriebssystem</i>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1666 gui/kde/Kde4Gui.cpp:925
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1591 gui/kde/Kde4Gui.cpp:926
 msgid "URL opener:"
 msgstr "Befehl zum Öffnen von URLs:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1678 gui/kde/Kde4Gui.cpp:932
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1603 gui/kde/Kde4Gui.cpp:933
 msgid "<b>Performance</b>"
 msgstr "<b>Leistung</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1692 gui/kde/Kde4Gui.cpp:935
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617 gui/kde/Kde4Gui.cpp:936
 msgid "Max size of movie library:"
 msgstr "Größe der Filmbibliothek:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1704
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1629
 msgid "Start _Gnash in pause mode"
 msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1728 gui/kde/Kde4Gui.cpp:456
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1653 gui/kde/Kde4Gui.cpp:455
 msgid "Movie properties"
 msgstr "Film-Eigenschaften"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1802 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1727 gui/kde/Kde4Gui.cpp:474
 msgid "Variable"
 msgstr "Variable"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1815 gui/kde/Kde4Gui.cpp:476
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1740 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
 msgid "Value"
 msgstr "Wert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1868
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1794
 #, fuzzy
 msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
 msgstr "Gnash ist der SWF-Player von GNU, der auf GameSWF basiert."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1872
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1798
 msgid ""
 "\n"
 "Renderer: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1874
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1800
 msgid ""
 "\n"
 "Hardware Acceleration: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1802
 msgid ""
 "\n"
 "GUI: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1878
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1804
 msgid ""
 "\n"
 "Media: "
@@ -6023,452 +5344,366 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Media: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1900 gui/gtk/gtk.cpp:1937
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1826 gui/gtk/gtk.cpp:1863
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Alwin Meschede"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1929
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1855
 #, fuzzy
 msgid "Gnash"
 msgstr "Gnash "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1972
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1898
 msgid "_File"
 msgstr "_Datei"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2025
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1951
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Bearbeiten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2045
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1971
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hilfe"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2065
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1991
 msgid "_View"
 msgstr "_Ansicht"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2073
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1999
 msgid "Redraw"
 msgstr "Aktualisieren"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2083 gui/gtk/gtk.cpp:2088
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2009 gui/gtk/gtk.cpp:2014
 msgid "Toggle fullscreen"
 msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2097
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2023
 msgid "Show updated ranges"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2116
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2042
 msgid "_Quality"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2126
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2052
 msgid "Low"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2132
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2058
 #, fuzzy
 msgid "Medium"
 msgstr "_Media"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2138
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2064
 msgid "High"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2144
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2070
 msgid "Best"
 msgstr ""
 
 # (Taken from Totem translation)
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2157
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2083
 msgid "Movie _Control"
 msgstr "_Gehe zu"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2168 gui/kde/Kde4Gui.cpp:577
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2094 gui/kde/Kde4Gui.cpp:578
 msgid "Play"
 msgstr "Wiedergabe"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2179 gui/kde/Kde4Gui.cpp:581
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2105 gui/kde/Kde4Gui.cpp:582
 msgid "Pause"
 msgstr "Pause"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2189 gui/kde/Kde4Gui.cpp:585
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2115 gui/kde/Kde4Gui.cpp:586
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2201 gui/kde/kde.cpp:417
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2127 gui/kde/kde.cpp:416
 msgid "Restart Movie"
 msgstr "Neu starten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2288 gui/gtk/gtk.cpp:2289
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2214 gui/gtk/gtk.cpp:2215
 #, c-format
 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2295
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2221
 #, c-format
 msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2602 gui/gtk/gtk.cpp:2615
-msgid "Open file"
-msgstr "Datei öffnen"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:93 gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:112
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:80
-msgid "WARNING: No XVideo extension available."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:85
-msgid "WARNING: XVideo extension is available, but is not currently ready."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:89
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK-AGG: XVideo available (version: %d, release: %d, request base: %d, event "
-"base: %d, error base: %d)"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:134
-msgid "GTK-AGG: Could not create the Xv image."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:202
-msgid "RGB->YUV conversion failed."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:206
-#, c-format
-msgid "Converter returned invalid YUV data size (exp: %d, got %d)"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:340
-#, c-format
-msgid "GTK-AGG: Selected format %s for Xv rendering."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:512
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2511 gui/aos4/aos4.cpp:266
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK-AGG: Created non-shared XvImage address@hidden, data=%#x, %d bytes, %d 
planes."
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:534
-msgid "GTK-AGG: XShm not supported; will use non-shared memory."
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2528 gui/gtk/gtk.cpp:2541
+msgid "Open file"
+msgstr "Datei öffnen"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
 #, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "OpenGL-Erweiterung Version %d.%d"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:186 gui/gui.cpp:198
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
 
-#: gui/gui.cpp:192
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:217
-msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:223
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:230
-msgid "menushow not yet supported in this GUI"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:471
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:961
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
 #, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Bild %d"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:142
-#, fuzzy
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:145
-msgid "resume_thread failed"
-msgstr ""
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:158
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
 #, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:249
-msgid "send_data failed"
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
 #, c-format
 msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr ""
-
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:116
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:115
 msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:124
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:123
 msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:132
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:131
 msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:209
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:208
 #, fuzzy
 msgid "Setting renderer"
 msgstr "Schalte Debugger EIN"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:213
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "Set renderer"
 msgstr "  Renderer: "
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:561
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:562
 #, fuzzy
 msgid "Properties"
 msgstr "Film-Eigenschaften"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:565 gui/kde/kde.cpp:425
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:566 gui/kde/kde.cpp:424
 msgid "Quit Gnash"
 msgstr "Gnash beenden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:572
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:573
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:589
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:590
 #, fuzzy
 msgid "Restart"
 msgstr "Neu starten"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:594 gui/kde/kde.cpp:424
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:595 gui/kde/kde.cpp:423
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:598
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:599
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:613
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:614
 #, fuzzy
 msgid "File"
 msgstr "_Datei"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:618
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:619
 #, fuzzy
 msgid "Edit"
 msgstr "_Bearbeiten"
 
 # (Taken from Totem translation)
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:622
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:623
 #, fuzzy
 msgid "Movie Control"
 msgstr "_Gehe zu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:629
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:630
 #, fuzzy
 msgid "View"
 msgstr "_Ansicht"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:711
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:712
 msgid "Click to Play"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:756
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:757
 #, fuzzy
 msgid "Logging"
 msgstr "_Logging"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:762
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:763
 #, fuzzy
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Ausführlichkeit:"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:780
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:781
 #, fuzzy
 msgid "Log to file"
 msgstr "Log in _Datei schreiben"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:787
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:788
 #, fuzzy
 msgid "Log parser output"
 msgstr "Ausgabe des _Parsers loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:791
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:792
 #, fuzzy
 msgid "Log SWF actions"
 msgstr "SWF-A_ktionen loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:795
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:796
 #, fuzzy
 msgid "Log malformed SWF errors"
 msgstr "SWF-_Fehler loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:800
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:801
 #, fuzzy
 msgid "Log ActionScript coding errors"
 msgstr "_ActionScript-Fehler loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:807
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:808
 #, fuzzy
 msgid "Security"
 msgstr "_Sicherheit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:813
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:814
 #, fuzzy
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Nur mit Localhost verbinden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:818
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:819
 #, fuzzy
 msgid "Connect only to local domain"
 msgstr "Nur mit lokaler Domain verbinden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:823
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:824
 #, fuzzy
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "SSL-Verbindungen nicht validieren"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:837
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:838
 #, fuzzy
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "SharedObject-Dateien nicht schreiben"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:843
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:844
 #, fuzzy
 msgid "Only access local Shared Object files"
 msgstr "Nur lokale SharedObject-Dateien öffnen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:848
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:849
 #, fuzzy
 msgid "Disable Local Connection object"
 msgstr "Local-_Connection-Object deaktivieren"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:855
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:856
 msgid "Network"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:861
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:862
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:873
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:874
 #, fuzzy
 msgid "Media"
 msgstr "_Media"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:879
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:880
 #, fuzzy
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Soundhandler verwenden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:902
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:903
 #, fuzzy
 msgid "Player"
 msgstr "_Player"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:919 gui/kde/Kde4Gui.cpp:992
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:920 gui/kde/Kde4Gui.cpp:993
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:944
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:945
 #, fuzzy
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:414
+#: gui/kde/kde.cpp:413
 msgid "Play Movie"
 msgstr "Wiedergabe"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:415
+#: gui/kde/kde.cpp:414
 msgid "Pause Movie"
 msgstr "Pause"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:416
+#: gui/kde/kde.cpp:415
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Stopp"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:419
+#: gui/kde/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Vorspulen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:420
+#: gui/kde/kde.cpp:419
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Zurückspulen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:421
+#: gui/kde/kde.cpp:420
 msgid "Jump Forward"
 msgstr "Vorwärts springen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:422
+#: gui/kde/kde.cpp:421
 msgid "Jump Backward"
 msgstr "Zurück springen"
 
@@ -6476,8 +5711,675 @@ msgstr "Zurück springen"
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr ""
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
+msgstr ""
+
+#: gui/riscos/riscos_glue_agg.cpp:70 gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:67
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not open %s: %s"
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:72
+#, c-format
+msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:208
+msgid "Closing framebuffer device"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:214
+msgid "Free'ing offscreen buffer"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:228
+msgid "LUT8: Setting up colormap"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:253
+#, c-format
+msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:294
+#, c-format
+msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:296
+#, c-format
+msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:341
+#, fuzzy
+msgid "Double buffering enabled"
+msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:344
+msgid "Double buffering disabled"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:352
+#, fuzzy, c-format
+msgid "red channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "green channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "blue channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:358
+#, c-format
+msgid "Total bits per pixel: %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:520
+msgid "This GUI does not yet support menus"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:526
+msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:614
+msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:624 gui/fb/fb.cpp:660 gui/fb/fb.cpp:693 gui/fb/fb.cpp:742
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: Could not open %s"
+msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:629
+msgid "WARNING: Could not get current VT state"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Original TTY NO = %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:640
+msgid "WARNING: Could not request a new VT"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:645
+#, c-format
+msgid "Own TTY NO = %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:654 gui/fb/fb.cpp:687 gui/fb/fb.cpp:736
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:665 gui/fb/fb.cpp:747
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:671 gui/fb/fb.cpp:753
+#, c-format
+msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:709
+msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:713
+msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:720
+#, c-format
+msgid "VT %d ready"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:732
+msgid "Restoring terminal..."
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:761
+msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:240
+msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:242
+#, c-format
+msgid ""
+"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:245
+msgid ""
+"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
+"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
+"values for better results"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:157
+msgid "Mouse reset failed"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:165
+msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:169
+#, c-format
+msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:174
+msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:281
+#, c-format
+msgid "x/y %d/%d button %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:301
+#, c-format
+msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:309
+#, c-format
+msgid "mouse click! %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:327
+#, c-format
+msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:155
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Timer-Verzögerung auf %d Millisekunden gesetzt"
+
+#: gui/Player.cpp:176 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr ""
+"Audio erfordert, jedoch wurde keine Audiounterstützung bei der Kompilierung "
+"aktiviert"
+
+#: gui/Player.cpp:181 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:201
+#, c-format
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:322
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:671
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:712
+#, c-format
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:720
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:761
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "FScommand exec mit Argument %s aufgerufen"
+
+#: gui/Player.cpp:778
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "FScommand trapallkeys mit Argument %s aufgerufen"
+
+#: gui/Player.cpp:784
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+msgid "resume_thread failed"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
+#, c-format
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:131
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:183 gui/gui.cpp:195
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:189
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:214
+msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:220
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:227
+msgid "menushow not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:468
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr ""
+
+#: gui/gui.cpp:964
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Bild %d"
+
+#: gui/dump/dump.cpp:120
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr ""
+
+#: gui/dump/dump.cpp:147
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr ""
+
+#: gui/dump/dump.cpp:323
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "konnte Sockel nicht erstellen: %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:92
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Verwendung: gnash [Optionen] datei.swf"
+
+#: gui/gnash.cpp:94
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Wiedergabe einer SWF-Datei"
+
+#: gui/gnash.cpp:95
+#, fuzzy
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Optionen:"
+
+#: gui/gnash.cpp:97
+#, fuzzy
+msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
+msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
+
+#: gui/gnash.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
+msgstr " -V, --version      Versionsnummern anzeigen und beenden"
+
+#: gui/gnash.cpp:99
+#, fuzzy
+msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
+msgstr " -s, --scale <Faktor>  Film um den angegebenen Faktor skalieren"
+
+#: gui/gnash.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid ""
+" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
+msgstr ""
+" -d, --delay num     Wartezeit in der Hauptschleife in Millisekunden"
+
+#: gui/gnash.cpp:101
+#, fuzzy
+msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
+msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
+
+#: gui/gnash.cpp:103
+#, fuzzy
+msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
+msgstr ""
+" -va           (Sehr) ausführlicher Modus für Film-Aktionen"
+
+#: gui/gnash.cpp:106
+#, fuzzy
+msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
+msgstr " -vp           (Sehr) ausführlicher Modus für 
Film-Parsing"
+
+#: gui/gnash.cpp:108
+msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:109
+msgid " --hwaccel <none|vaapi> Hardware Video Accelerator to use\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "              none|vaapi|omap (default: none)\n"
+msgstr "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
+
+#: gui/gnash.cpp:111
+msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:112
+#, fuzzy
+msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
+msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
+
+#: gui/gnash.cpp:113
+#, fuzzy
+msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
+msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
+
+#: gui/gnash.cpp:114
+#, fuzzy
+msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
+msgstr " -k, --height <Höhe>   Fensterhöhe setzen"
+
+#: gui/gnash.cpp:115
+#, fuzzy
+msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
+msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
+
+#: gui/gnash.cpp:116
+#, fuzzy
+msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
+msgstr " -j, --width <Breite>  Fensterbreite setzen"
+
+#: gui/gnash.cpp:117
+#, fuzzy
+msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
+msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
+
+#: gui/gnash.cpp:119
+#, fuzzy
+msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
+msgstr " -g, --debugger     SWF-Debugger einschalten"
+
+#: gui/gnash.cpp:120
+msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:121
+#, fuzzy
+msgid "              0 disable rendering and sound\n"
+msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:122
+#, fuzzy
+msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
+msgstr "              1 Rendering aktiviert, Audio deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:123
+#, fuzzy
+msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
+msgstr "              2 Audio aktiviert, Rendering deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:124
+#, fuzzy
+msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
+msgstr "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
+
+#: gui/gnash.cpp:125
+msgid " -M, --media <"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:126
+#, fuzzy
+msgid "              The media handler to use"
+msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:128
+#, fuzzy
+msgid " -R, --renderer <"
+msgstr "  Renderer: "
+
+#: gui/gnash.cpp:129
+#, fuzzy
+msgid "              The renderer to use"
+msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:131
+msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:133
+msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:134
+msgid ""
+" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:136
+msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:138
+msgid ""
+" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
+"communications\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:141
+msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:144
+msgid ""
+" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:146
+msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:147
+msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:148
+msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:149
+msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:151
+msgid "Keys:\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:153
+msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:154
+#, fuzzy
+msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
+msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
+
+#: gui/gnash.cpp:155
+#, fuzzy
+msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
+msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
+
+#: gui/gnash.cpp:156
+#, fuzzy
+msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
+msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
+
+#: gui/gnash.cpp:157
+#, fuzzy
+msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
+msgstr " CTRL-R          Film neu starten"
+
+#: gui/gnash.cpp:158
+#, fuzzy
+msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
+
+#: gui/gnash.cpp:167
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:178
+msgid "Build options "
+msgstr "Build-Optionen "
+
+#: gui/gnash.cpp:179
+#, fuzzy
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Renderer: "
+
+#: gui/gnash.cpp:180
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:181
+#, fuzzy
+msgid "  GUI: "
+msgstr " - GUI: "
+
+#: gui/gnash.cpp:182
+#, fuzzy
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr " - Medienhandler: "
+
+#: gui/gnash.cpp:184
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Konfiguriert mit: "
+
+#: gui/gnash.cpp:185
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
+
+#: gui/gnash.cpp:262
+msgid "Logging to disk enabled"
+msgstr "Logging auf Festplatte aktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:268
+msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+msgstr ""
+"Kein ausführlicher Modus für Aktionen. Bei der Kompilierung deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:276
+msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
+msgstr "Kein ausführlicher Modus beim Parsen. Bei der Kompilierung 
deaktiviert"
+
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, c-format
+msgid "Setting root URL to %s"
+msgstr "Setze Root-URL auf %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:303
+#, c-format
+msgid "Setting base URL to %s"
+msgstr "Setze Basis-URL auf %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:314
+#, c-format
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:317
+#, c-format
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:325
+#, c-format
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:335
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting width to %d"
+msgstr "Setze Breite auf "
+
+#: gui/gnash.cpp:345
+msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
+msgstr "Kein Debugger; bei der Kompilierung deaktiviert, -g ist ungültig"
+
+#: gui/gnash.cpp:353
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting height to %d"
+msgstr "Setze Höhe auf"
+
+#: gui/gnash.cpp:359 gui/gnash.cpp:365
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting x position to %d"
+msgstr "Setze Breite auf "
+
+#: gui/gnash.cpp:434
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "ERROR: Auf -r muss 0, 1, 2, oder 3 folgen"
+
+#: gui/gnash.cpp:446
+msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
+msgstr "FPS-Debugging bei der Kompilierung deaktiviert, -f ist ungültig"
+
+#: gui/gnash.cpp:486
+msgid "This is a Gnash bug."
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:491
+msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:532
+msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
 msgstr ""
 
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 0ba4078..56c842c 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnash cvs20070405\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-12 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 16:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 20:35-0700\n"
 "Last-Translator: John Gilmore <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Maximiliano Castañón <address@hidden>, Espanol 
<address@hidden"
@@ -15,158 +15,174 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: libbase/sharedlib.cpp:78
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "No se puede inicializar ltdl: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Librería dinámica abierta \"%s\""
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "No se pudo encontrar el símbolo: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Símbolo encontrado %s @ %p"
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr ""
+
 #: libbase/ClockTime.cpp:276
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr "No se puede obtener la información de zona horaria solicitada"
 
-#: libbase/GC.cpp:42
-#, c-format
-msgid "GC %p created"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:51
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
 msgstr ""
+"libcurl no está disponible, pero Gnash ha tratado de usar el adaptador curl"
 
-#: libbase/GC.cpp:55
+#: libbase/curl_adapter.cpp:658
 #, fuzzy, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr ""
-"GC %p eliminado, eliminando todos los recursos gestionados - acumulador "
-"ejecutado %d veces"
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
-msgstr ""
+#: libbase/curl_adapter.cpp:706
+#, c-format
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
 
-#: libbase/GC.cpp:79
+#: libbase/curl_adapter.cpp:812
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgstr "Permitiendo conexiones a sitios SSL con certificados inválidos"
+
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Error leyendo %d bytes desde el flujo de entrada "
+
+#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
+msgid "Failed to find user settings directory"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/rc.cpp:378
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: no puede abrir el archivo: "
+
+#: libbase/rc.cpp:418
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr ""
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: valor perdido para variable \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: libbase/rc.cpp:609
 #, c-format
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Advertencia: directiva no reconocida \"%s\" en rcfile %s linea %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:621
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: especificaciones no incluidas en rcfile %s linea %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:626
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
+"Advertencia: especificación incluida debe ser una ruta completa en rcfile %"
+"s, linea %d"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:120
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
-msgstr "GIF: Error al recuperar tipo de registro"
+#: libbase/rc.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:129
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
-msgstr "GIF: Error al recuperar descripción de la imágen"
+#: libbase/rc.cpp:727
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "No se puede abrir archivo %s para escribir"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:158
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
-msgstr "GIF: datos de imágen inválidos (límites fuera de pantalla GIF)"
+#: libbase/rc.cpp:736
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"#Generado por Gnash. Cambios manuales a este archivo serán sobreescritos"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:164
-#, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Encontrado entrelazado GIF (%d x %d)"
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:180 libbase/GnashImageGif.cpp:197
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
-msgstr "GIF: falló leyendo datos del pixel"
+#: libbase/Socket.cpp:102
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Error PNG: "
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:190
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Encontrado GIF no entrelazado (%d x %d)"
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "Advertencia PNG: %s"
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
 msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
 msgstr "JPEG: origen de flujo jpeg vacío"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:264 libbase/GnashImageJpeg.cpp:291
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:309 libbase/GnashImageJpeg.cpp:365
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
 msgid "Internal jpeg error: "
 msgstr "Error interno jpeg: "
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:275
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
 msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr "Ausencia de datos durante el análisis de la cabecera JPEG"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:285
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
 msgstr "inesperado: jpeg_read_header ha retornado %d [%s:%d]"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:321
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
 msgid "lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr "ausencia de datos durante el análisis de la cabecera JPEG"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:331
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
 #, c-format
 msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
 msgstr "inesperado: jpeg_read_header ha retornado %d [%s:%d]"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:339
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
 msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
 msgstr "Error interno durante análisis de cabecera"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:347
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
 msgid "Internal jpeg error during decompression: "
 msgstr "Error interno durante descompresión"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:515
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
 #, fuzzy
 msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
 msgstr "jpeg:: rw_dest_IOChannel no puede escribir los archivos"
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:540
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
 #, fuzzy
 msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
 msgstr ""
 "jpeg::rw_dest_IOChannel::term_destination no puede escribir los archivos"
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Error PNG: "
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "Advertencia PNG: %s"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr ""
-
-#: libbase/Socket.cpp:97
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr ""
-
-#: libbase/Socket.cpp:101
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr ""
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+#: libbase/tu_file.cpp:74
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
 msgstr ""
-"libcurl no está disponible, pero Gnash ha tratado de usar el adaptador curl"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
-#, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr "Permitiendo conexiones a sitios SSL con certificados inválidos"
 
 #: libbase/extension.cpp:140
 #, fuzzy, c-format
@@ -207,79 +223,63 @@ msgstr "No puedo abrir directorio %s"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Plugin Gnash nombre: %s"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:218
-#, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Error leyendo %d bytes desde el flujo de entrada "
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr ""
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
+msgstr "GIF: Error al recuperar descripción de la imágen"
 
-#: libbase/rc.cpp:378
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: no puede abrir el archivo: "
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+msgstr "GIF: datos de imágen inválidos (límites fuera de pantalla GIF)"
 
-#: libbase/rc.cpp:418
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
 #, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: valor perdido para variable \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Encontrado entrelazado GIF (%d x %d)"
 
-#: libbase/rc.cpp:609
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Advertencia: directiva no reconocida \"%s\" en rcfile %s linea %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
+msgstr "GIF: falló leyendo datos del pixel"
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: especificaciones no incluidas en rcfile %s linea %d"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Encontrado GIF no entrelazado (%d x %d)"
 
-#: libbase/rc.cpp:626
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-"Advertencia: especificación incluida debe ser una ruta completa en rcfile %"
-"s, linea %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
+msgstr "GIF: Error al recuperar tipo de registro"
 
-#: libbase/rc.cpp:635
+#: libbase/GC.cpp:45
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:727
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "No se puede abrir archivo %s para escribir"
+msgid "GC %p created"
+msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+#: libbase/GC.cpp:57
+#, fuzzy, c-format
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
 msgstr ""
-"#Generado por Gnash. Cambios manuales a este archivo serán sobreescritos"
+"GC %p eliminado, eliminando todos los recursos gestionados - acumulador "
+"ejecutado %d veces"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "No se puede inicializar ltdl: %s"
+#: libbase/GC.cpp:70
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#: libbase/GC.cpp:80
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Librería dinámica abierta \"%s\""
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#: libbase/GC.cpp:95
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "No se pudo encontrar el símbolo: %s"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#: libbase/GC.cpp:114
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Símbolo encontrado %s @ %p"
-
-#: libbase/tu_file.cpp:69
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
 msgstr ""
 
 #: librender/Renderer_agg.cpp:944
@@ -318,14 +318,6 @@ msgstr ""
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr "No se puede reproducir videos con alpha"
-
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
-msgstr ""
-
 #: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr ""
@@ -335,34 +327,14 @@ msgstr ""
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "cabecera ADPCM corrupta"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: inicializado codec FLASH %s (%d)"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: codec flash no soportado %d (%s)"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderSimple: incapaz de interpretar codec personalizado de audio id %s"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
+msgid "Can't render videos with alpha"
+msgstr "No se puede reproducir videos con alpha"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Error en conversión de muestra de sonido"
-
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
 msgstr "AudioDecoderSpeex: estado de inicialización fallida."
@@ -379,325 +351,34 @@ msgstr "Flujo Speex corrupto!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Falló el remuestreo del fram Speex."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "tipo paquete AVC: %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
-#, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "Primer byte de FLV_META_TAG es %d, esperado 0x02 (tipo STRING AMF0)"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "FLV corrupto: Meta equita indeterminado!"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
-#, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: tipo etiqueta FLV desconocido %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
-msgstr ""
-"FLV corrupto: registro tamaño etiqueta anterior (%1%) inesperado (tamaño "
-"actual: %2%)"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: No puede leer 3 bytes desde el flujo de entrada"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: sólo entrada FLV es soportada por este "
-"Manejador de Medios"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no disponible decodificador FLASH "
-"para codec %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: codec FFMPEG inicializado %d (%s) para codec FLASH %d (%"
-"s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Codec de audio no soportado %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
-#, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec no puede encontrar un decodificador para el codec %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg no puede inicializar analizador de MP3"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec no pudo asignar contexto"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open falló al inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: codec FLASH de audio no soportado %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: tipo de codec desconocido %d (nunca debería ocurrir)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para el "
-"codec %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para codec "
-"ffmpeg id %s"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec flash id %d (%"
-"s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec ffmpeg id %s"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo aignar contexto"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"av_parser_parse retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir "
-"este problema."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
-msgid "failed to allocate audio buffer."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
-#, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"avcodec_decode_audio retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría "
-"corregir este problema."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
-#, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
-msgstr ""
-"outputSize:%d después de decodificar %d bytes de entrada de datos de audio. "
-"Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir este problema."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg no puede leer datos examinados desde la entrada"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: busqueda fallida"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
-msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemas analizando cuadro siguiente "
-"(av_read_frame returned %d). Vamos a considerar el flujo totalmente "
-"analizado."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
-msgstr " Título:'%s'"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
-msgstr " Autor:'%s'"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
-msgstr " Derechos de autor:'%s'"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
-msgstr " Comentario:'%s'"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
-msgstr " Álbum:'%s'"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Usando stream %d para audio: id codec %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Usando stream %d para video: id codec %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "No puedo encontrar decodificador adecuado para codec de flash %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec no puede decodificar este formáto de video"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec falló a inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
-#, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Fuera de memoria mientras asignaba cuadro avcodec"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
-#, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Codec de video no soportado %d"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
-msgstr ""
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Sin soporte para codec de video %d."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
 msgstr "No puedo encontrar un plugin para el tipo de video %s!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+msgstr " Asegúrate de tener gstream-ffmpeg instalado."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:211
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:247 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:275
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
@@ -744,13 +425,30 @@ msgstr ""
 msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
@@ -762,8 +460,8 @@ msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:310 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:365
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:511
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
 msgid "MediaParserGst could not change element state"
 msgstr ""
 
@@ -776,324 +474,447 @@ msgstr ""
 msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
 msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:144
-msgid "Stream EOF, emitting!"
-msgstr "emitiendo Flujo EOF!"
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:178 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:189
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
 msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
 msgstr "Falló al leer el flujo MediaParserGST, pero no alcanzó EOF!"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
 msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:273
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:285 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:292
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
 msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:306
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
 msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:330
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:347
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
 msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:352 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:358
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
 msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:382
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
 msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:396
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
 msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:420
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
 msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:429
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
 msgid ""
 "MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
 "video will not work!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:438
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
 msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:451
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
 msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:463 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:487
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
 msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:482
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
 msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Sin soporte para codec de video %d."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
-#, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
 msgstr "No puedo encontrar un plugin para el tipo de video %s!"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
-msgstr " Asegúrate de tener gstream-ffmpeg instalado."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:134
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:154
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:204
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:226
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
 #, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "tipo paquete AVC: %d"
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "Primer byte de FLV_META_TAG es %d, esperado 0x02 (tipo STRING AMF0)"
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "FLV corrupto: Meta equita indeterminado!"
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#, c-format
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: tipo etiqueta FLV desconocido %d"
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
 msgid ""
-"amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) [allowStrict:%"
-"d, isStrict:%d]"
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
+"FLV corrupto: registro tamaño etiqueta anterior (%1%) inesperado (tamaño "
+"actual: %2%)"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
-#, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: No puede leer 3 bytes desde el flujo de entrada"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createMediaParser: sólo entrada FLV es soportada por este "
+"Manejador de Medios"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no disponible decodificador FLASH "
+"para codec %d (%s)"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg no puede leer datos examinados desde la entrada"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
 #, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: busqueda fallida"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
 msgstr ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemas analizando cuadro siguiente "
+"(av_read_frame returned %d). Vamos a considerar el flujo totalmente "
+"analizado."
 
-#: libcore/Button.cpp:487
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "evento de botón no manejado %s"
+msgid " Title:'%s'"
+msgstr " Título:'%s'"
 
-#: libcore/Button.cpp:964
-msgid "Button state"
-msgstr "Estado botón"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
+#, c-format
+msgid " Author:'%s'"
+msgstr " Autor:'%s'"
 
-#: libcore/Button.cpp:968
-#, fuzzy
-msgid "Enabled"
-msgstr "Activar _depurador"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
+#, c-format
+msgid " Copyright:'%s'"
+msgstr " Derechos de autor:'%s'"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "move_character() -- no puede encontrar objeto en la profundidad %d"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
+#, c-format
+msgid " Comment:'%s'"
+msgstr " Comentario:'%s'"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
-msgstr "Artículo %d en profundidad %d (char id %d, nombre %s, tipo %s)"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
+#, c-format
+msgid " Album:'%s'"
+msgstr " Álbum:'%s'"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Usando stream %d para audio: id codec %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr ""
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Usando stream %d para video: id codec %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:826
-msgid "yes"
-msgstr "sí"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
+#, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "No puedo encontrar decodificador adecuado para codec de flash %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:827
-msgid "no"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec no puede decodificar este formáto de video"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:833
-msgid "Depth"
-msgstr "Profundidad"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec no pudo asignar contexto"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:840
-msgid "Ratio"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
+#, c-format
+msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec falló a inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:850
-msgid "Clipping depth"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
+#, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:855
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Dimensiones"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Fuera de memoria mientras asignaba cuadro avcodec"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:857
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dinámico"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Codec de video no soportado %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:858
-msgid "Mask"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %d (%s)"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: codec FFMPEG inicializado %d (%s) para codec FLASH %d (%"
+"s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Destruido"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:860
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Descargado"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
+#, c-format
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Codec de audio no soportado %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:864
-msgid "Blend mode"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
+#, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec no puede encontrar un decodificador para el codec %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:867
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Invalidado"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg no puede inicializar analizador de MP3"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:868
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Hijo invalidado"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open falló al inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:889 libcore/DisplayObject.cpp:1581
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: codec FLASH de audio no soportado %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1125
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: tipo de codec desconocido %d (nunca debería ocurrir)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1156
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para el "
+"codec %d (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1186
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para codec "
+"ffmpeg id %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1213
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec flash id %d (%"
+"s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1250
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec ffmpeg id %s"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo aignar contexto"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1280
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"av_parser_parse retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir "
+"este problema."
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
+msgid "failed to allocate audio buffer."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1347
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
 msgstr ""
+"avcodec_decode_audio retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría "
+"corregir este problema."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1413
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
 #, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
 msgstr ""
+"outputSize:%d después de decodificar %d bytes de entrada de datos de audio. "
+"Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir este problema."
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:117
-msgid "Children"
-msgstr "Niño"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "cabecera ADPCM corrupta"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: inicializado codec FLASH %s (%d)"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: codec flash no soportado %d (%s)"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderSimple: incapaz de interpretar codec personalizado de audio id %s"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Error en conversión de muestra de sonido"
 
 #: libcore/MovieClip.cpp:143
 #, c-format
@@ -1102,14 +923,14 @@ msgid ""
 "mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
 #, c-format
 msgid ""
 "Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
 "masking up to depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:1478
+#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
 #, c-format
 msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
 msgstr ""
@@ -1119,528 +940,207 @@ msgstr ""
 msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:495
+#: libcore/MovieClip.cpp:407
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:420
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr "CORRIGEME: máscara invisible en MouseEntityFinder."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:635
 #, c-format
 msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:539
+#: libcore/MovieClip.cpp:679
 msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr "No puedo clonar la raíz de la película"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:545
+#: libcore/MovieClip.cpp:685
 #, c-format
 msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr "%s padre no es una película, no puedo clonar"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:601
+#: libcore/MovieClip.cpp:741
 #, c-format
 msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr "Evento %s invocado para película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:607
+#: libcore/MovieClip.cpp:747
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:614
+#: libcore/MovieClip.cpp:754
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:671
+#: libcore/MovieClip.cpp:811
 #, c-format
 msgid ""
 "Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
 "dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:756
+#: libcore/MovieClip.cpp:896
 #, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:769
+#: libcore/MovieClip.cpp:909
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:781
+#: libcore/MovieClip.cpp:921
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#: libcore/MovieClip.cpp:933
 #, fuzzy
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip estamos en modo REPRODUCCIÓN"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:799
+#: libcore/MovieClip.cpp:939
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr "llamado on_event_load, incrementando"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:803
+#: libcore/MovieClip.cpp:943
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr "después del incremento quedamos en el cuadro %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:814
+#: libcore/MovieClip.cpp:954
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr "Volviendo al cuadro 0 del la película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:822
+#: libcore/MovieClip.cpp:962
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr "Ejecutando cuadro%s (0-basado) etiquetas de la película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:837
+#: libcore/MovieClip.cpp:977
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip estamos en modo PARADO"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:851
+#: libcore/MovieClip.cpp:991
 #, c-format
 msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:861
+#: libcore/MovieClip.cpp:1001
 #, c-format
 msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:917
+#: libcore/MovieClip.cpp:1057
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:944
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:958
+#: libcore/MovieClip.cpp:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:990
+#: libcore/MovieClip.cpp:1130
 #, c-format
 msgid ""
 "GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
 "it but a more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:999
+#: libcore/MovieClip.cpp:1139
 #, c-format
 msgid ""
 "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1068
+#: libcore/MovieClip.cpp:1208
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
+#: libcore/MovieClip.cpp:1270
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1203
+#: libcore/MovieClip.cpp:1343
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1212
+#: libcore/MovieClip.cpp:1352
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
 "%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1319
+#: libcore/MovieClip.cpp:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1328
+#: libcore/MovieClip.cpp:1468
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1450
-#, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1463
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr "CORRIGEME: máscara invisible en MouseEntityFinder."
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1717
+#: libcore/MovieClip.cpp:1746
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1750
+#: libcore/MovieClip.cpp:1779
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1799
+#: libcore/MovieClip.cpp:1828
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1831
+#: libcore/MovieClip.cpp:1860
 #, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Descargando película '%s'"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1933
+#: libcore/MovieClip.cpp:1959
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "No se puede cargar variables desde %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1991
+#: libcore/MovieClip.cpp:2017
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2165
+#: libcore/MovieClip.cpp:2155
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr ""
 
-#: libcore/ExternalInterface.cpp:109
-msgid "external_callback()"
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:166
-msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "No puede iniciar FreeType! Error = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
-#, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
-msgstr "No puede cerrar FreeType! Error = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "No puede encontrar archivo fuente para fuente '%s'"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Archivo fuente '%s' tiene mal formato"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Algunos errores abriendo fuente '%s'"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:57
-msgid "Can't read file header"
-msgstr "No puedo leer cabecera del archivo"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:101
-msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
-msgstr "No puede leer 3 bytes después de una cabecera MZ (.exe)"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:113
-msgid "Could not find SWF inside an exe file"
-msgstr "No puedo encontrar un SWF dentro de un archivo exe"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:165
-#, c-format
-msgid "Can't read image file from %s"
-msgstr "No puede leer desde archivo de imágen desde %s"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:177
-#, c-format
-msgid "Parsing error: %s"
-msgstr "Error de análisis: %s"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:204
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
-msgstr "falló al abrir '%s'; no puedo crear película"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:210
-#, c-format
-msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
-msgstr "ejecutor streamProvider no puede abrir '%s'"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:247
-msgid ""
-"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
-"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
-msgstr ""
-"Solicitado a evitar por completo la carga de una película, pero la película 
"
-"en cuestión es una imágen, para la cual no tenemos aún el concepto de un "
-"'loading thread'"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:262
-msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
-msgstr "FLV no puede ser cargado directamente como una película"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:266
-#, c-format
-msgid "unknown file type (%s)"
-msgstr "tipo de archivo desconocido (%s)"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:292
-#, c-format
-msgid "Movie %s already in library"
-msgstr "Película %s ya en biblioteca"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:305
-#, c-format
-msgid "Couldn't load library movie '%s'"
-msgstr "No se puede cargar biblioteca de la película '%s'"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:313
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
-msgstr "Película %s (SWF%d) añadida a la biblioteca"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:318
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
-msgstr "Película %s (SWF%d) NO añadida a la biblioteca (resultó desde un 
POST)"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:254
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:385 libcore/movie_root.cpp:395
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:462
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:617
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:726
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:904
-#, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:908
-#, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1027
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1647
-#, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1650
-#, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1827 libcore/movie_root.cpp:1860
-#: libcore/movie_root.cpp:1919
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "No puedo abrir %s: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2145
-#, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2148
-#, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2189
-#, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2195
-#, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2207
-#, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2279
-msgid "Live DisplayObjects"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "no puedo crear movie_definition para %s"
-
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
-#, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
-msgstr "Carga del dominio %s permitida (lista blanca)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
-msgstr "Carga del dominio %s prohibida (no en lista blanca no vacía)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
-msgstr "Carga del dominio %s prohibida (lista negra)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
-#, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
-msgstr "Carga desde el dominio %s permitida (por defecto)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
-msgstr ""
-"Carga de archivo %s prohibida (comenzando URL %s no es un recurso local)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
-#, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
-msgstr "Carga del archivo %s concedida (bajo sandbox local %s)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
-#, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
-msgstr "Carga del archivo %s prohibida (no está bajo sandboxes locales)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
-#, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
-msgstr "obtención del nombre de dominio fallida: %s"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
-msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
-msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
-msgstr "Revisando seguridad de la URL '%s'"
-
-#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
-msgstr "Conexión de red sin petición de nombre de dominio"
-
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_function.cpp:228
-#, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:519
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
-#, c-format
-msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr ""
-
-#: libcore/StreamProvider.cpp:137
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr ""
-
 #: libcore/TextField.cpp:222
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1750,376 +1250,474 @@ msgid ""
 "text defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:72
-msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
-msgstr ""
-"Manejador Media no registrado, no será capaz de decodificar video embebido"
-
-#: libcore/Video.cpp:79
-msgid "No Video info in video definition"
-msgstr "Sin información del video en definición del video"
+#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#, fuzzy, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "move_character() -- no puede encontrar objeto en la profundidad %d"
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo necesita 1 arg"
+#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
+msgstr "Artículo %d en profundidad %d (char id %d, nombre %s, tipo %s)"
 
-#: libcore/Video.cpp:360
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#, c-format
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:227
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:280
+msgid "amf: serializing undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:290
+msgid "amf: serializing null"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/MovieLoader.cpp:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "no puedo crear movie_definition para %s"
+
+#: libcore/MovieLoader.cpp:281
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+msgid ""
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
+"Solicitado a evitar por completo la carga de una película, pero la película 
"
+"en cuestión es una imágen, para la cual no tenemos aún el concepto de un "
+"'loading thread'"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
+msgstr "FLV no puede ser cargado directamente como una película"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/MovieFactory.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr ""
+msgid "unknown file type (%s)"
+msgstr "tipo de archivo desconocido (%s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#, c-format
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Película %s ya en biblioteca"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#, c-format
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "No se puede cargar biblioteca de la película '%s'"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/MovieFactory.cpp:141
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr ""
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
+msgstr "Película %s (SWF%d) añadida a la biblioteca"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#, c-format
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
+msgstr "Película %s (SWF%d) NO añadida a la biblioteca (resultó desde un 
POST)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "No puedo leer cabecera del archivo"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "No puede leer 3 bytes después de una cabecera MZ (.exe)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "No puedo encontrar un SWF dentro de un archivo exe"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#, c-format
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "No puede leer desde archivo de imágen desde %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#, c-format
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Error de análisis: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "falló al abrir '%s'; no puedo crear película"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#, c-format
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "ejecutor streamProvider no puede abrir '%s'"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:260
+msgid "blendMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/DisplayObject.cpp:370
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "yes"
+msgstr "sí"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:831
+msgid "no"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Depth"
+msgstr "Profundidad"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:844
+msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:854
+msgid "Clipping depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:859
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Dimensiones"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:861
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dinámico"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:862
+msgid "Mask"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:863
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Destruido"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:865
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Descargado"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:869
+msgid "Blend mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:872
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Invalidado"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
-#, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:874
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Hijo invalidado"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
 #, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:163
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
 #, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:169
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
 #, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:216
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
 #, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:222
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:318
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:394
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
 #, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
 #, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
+#: libcore/Button.cpp:488
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "evento de botón no manejado %s"
+
+#: libcore/Button.cpp:965
+msgid "Button state"
+msgstr "Estado botón"
+
+#: libcore/Button.cpp:969
+#, fuzzy
+msgid "Enabled"
+msgstr "Activar _depurador"
+
+#: libcore/Video.cpp:72
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
+"Manejador Media no registrado, no será capaz de decodificar video embebido"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
+#: libcore/Video.cpp:79
+msgid "No Video info in video definition"
+msgstr "Sin información del video en definición del video"
+
+#: libcore/Video.cpp:347
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo necesita 1 arg"
+
+#: libcore/Video.cpp:360
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
-#, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
+msgid "arguments discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
-#, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
+msgid "missing arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:443
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
+msgid "invalid arguments"
+msgstr "argumentos inválidos"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
+msgid "invalid rectangle"
+msgstr "rectángulo inválido"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
 #, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Excepción capturada"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:632
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: argumento perdido"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumentos después del primer descartados"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:642
-#, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:657
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:686
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:853
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:863
-#, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:760
-#, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:140
-msgid "Debugger enabled >> "
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
-msgid "No format flag"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:464
-#, c-format
-msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:511
-#, c-format
-msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
-#: libcore/debugger.cpp:621
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
+"objeto."
+
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
 #, c-format
-msgid "WARNING: environment not set in %s"
+msgid "%s needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:562
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of: %p"
+msgid "%s has more than one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:591
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
+msgid "Extensions disabled"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
 #, c-format
-msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
+msgid "%s needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/debugger.cpp:626
-msgid "Global Registers Dump:"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
+#, c-format
+msgid "%s has more than two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgid "%s needs at least three arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
+#, c-format
+msgid "%s has more than four arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
+#, c-format
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
+#, c-format
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
+#, c-format
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
 msgstr ""
-"Más de 2 argumentos para Array.slice, y no sé que hacer con ellos. "
-"Ignorándolos"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
+#, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
+#, c-format
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgid "%s: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): argumento faltante"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
@@ -2191,17 +1789,12 @@ msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo 
lectura %s"
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr "Intento de configurar de sólo lectura %s propiedad de TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
-#, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
@@ -2290,6 +1883,157 @@ msgstr ""
 msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr ""
 
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
+#, c-format
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
+"objeto."
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
+#, fuzzy
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#, c-format
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumentos para SharedObject.flush(%s) serán ignorados"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:850
+#, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash no está permitido para abrir esta url: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:854
+#, c-format
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Conexión a película: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:908
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash no está permitido para Netconnection.connect a %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1065
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1178
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt necesita un argumento"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt tiene más de un argumento"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this."
+msgstr ""
+"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
+"mayúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
+msgid "bad_cast caught"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
+"Using a UTF8 locale may fix this"
+msgstr ""
+"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
+"minúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) necesita %3% argumento(s)"
+
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) tiene más de %3% argumento(s)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders no es un objeto"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "XML.addRequestHeader requiere al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): ambos argumentos deben ser un string"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "sendAndLoad() requiere al menos dos argumentos"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "sendAndLoad(): url vacía inválida"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr "sendAndLoad(): objetivo inválido (debe ser un XML o objeto LoadVars)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
+#, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Cargando desde URL: '%s'"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "load() requiere al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "load(): url vacía inválida"
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
+#, fuzzy
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+
 #: libcore/asobj/Object.cpp:148
 msgid "Too many args to Object constructor"
 msgstr "Muchos argumentos para Objeto constructor"
@@ -2391,57 +2135,6 @@ msgstr ""
 msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders no es un objeto"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "XML.addRequestHeader requiere al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): ambos argumentos deben ser un string"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "sendAndLoad() requiere al menos dos argumentos"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "sendAndLoad(): url vacía inválida"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr "sendAndLoad(): objetivo inválido (debe ser un XML o objeto LoadVars)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
-#, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Cargando desde URL: '%s'"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "load() requiere al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "load(): url vacía inválida"
-
 #: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
 msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
 msgstr ""
@@ -2457,47 +2150,17 @@ msgstr ""
 msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-#, fuzzy
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
-#, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): argumento faltante"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
-#, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
@@ -2514,411 +2177,402 @@ msgstr ""
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:372
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:382
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:392
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:402
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:412
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:422
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:437
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
 "- returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:452
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
 "Returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
 "if it wasn't given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:507
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
 #, c-format
 msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:524
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-msgid "missing arguments"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:625
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
 "parent"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:642
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
 "depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:657
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:666
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:682
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:716
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:732
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:774
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:877
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:889
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
 "returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:939
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:951
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
 "string - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:993
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1035
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1106
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1115
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
 #, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1281
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1295
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1334
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1343
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1357
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1397
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1416
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "primer argumento no es un objeto"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1446
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1472
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1523
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1543
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1559
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
 "round|square)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1584
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
 "s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1632
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1648
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1717
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1748
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1764
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
 "cast to objects"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1778
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
 "length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1790
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
 "d), will trim to 8"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:648
-#, c-format
-msgid "NetConnection.call(): encoded args: %s"
-msgstr "NetConnection.call(): argumentos codificados: %s"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:722
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash no está permitido para abrir esta url: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:726
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Conexión a película: %s"
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:840
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to NetConnection.connect to %s"
-msgstr "Gnash no está permitido para Netconnection.connect a %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1027
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): necesita al menos un argumento"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:1143
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#, c-format
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Sin NetConnection asociado con este NetStream, no puede reproducir"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
+msgid "XML data is empty"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection no está conectado. No se puede reproducir."
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
+msgid "no text for element creation"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
-#, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Conectando a película: %s"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
+msgid "no text for text node creation"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
 #, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash no puede obtener flujo '%s' desde NetConnection"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+msgid "XMLNode_as %p has no children"
 msgstr ""
-"Sin manejador AudioVisual registrado, no puedo analizar entrada NetStream"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Incapaz de crear analizador para entrada de NetStream"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
+#, c-format
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
 #: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
@@ -2983,98 +2637,68 @@ msgstr ""
 msgid "set volume of sound needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
 #, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgid " Message %d: %s "
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
-#, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
 msgstr ""
-"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
-"objeto."
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-#, fuzzy
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
-#, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumentos para SharedObject.flush(%s) serán ignorados"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
+msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#, c-format
+msgid ""
+"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
+"string: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#, c-format
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt necesita un argumento"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
-msgstr "string.charCodeAt tiene más de un argumento"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#, c-format
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
+msgid "Sort called with invalid arguments."
 msgstr ""
-"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
-"mayúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:449
-msgid "bad_cast caught"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
-#, fuzzy
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
 msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
 msgstr ""
-"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
-"minúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) necesita %3% argumento(s)"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) tiene más de %3% argumento(s)"
+"Más de 2 argumentos para Array.slice, y no sé que hacer con ellos. "
+"Ignorándolos"
 
 #: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
 #, c-format
@@ -3114,7 +2738,7 @@ msgstr "argumento faltante"
 msgid "first argument is not a TextFormat"
 msgstr "primer argumento no es FormatoTexto"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:987
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
 #, fuzzy
 msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
 msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
@@ -3124,682 +2748,701 @@ msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
 msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
 msgstr "Muchos argumentos (%d) pasado a TextFormat"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:197
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Sin NetConnection asociado con este NetStream, no puede reproducir"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection no está conectado. No se puede reproducir."
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
 #, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Conectando a película: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
+#, c-format
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash no puede obtener flujo '%s' desde NetConnection"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
+"Sin manejador AudioVisual registrado, no puedo analizar entrada NetStream"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:229
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Incapaz de crear analizador para entrada de NetStream"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
 #, c-format
 msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:599
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:608
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
+msgid "NetStream_as play needs args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:646
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
 #, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:657
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
 #, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:668
+#: libcore/movie_root.cpp:253
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/movie_root.cpp:384 libcore/movie_root.cpp:394
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+#: libcore/movie_root.cpp:461
+msgid "Original root movie can't be removed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/movie_root.cpp:616
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+#: libcore/movie_root.cpp:725
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+#: libcore/movie_root.cpp:892
+#, c-format
+msgid "Action limit hit during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
+#: libcore/movie_root.cpp:896
+#, c-format
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#: libcore/movie_root.cpp:1014
 #, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+#: libcore/movie_root.cpp:1628
+#, c-format
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+#: libcore/movie_root.cpp:1632
+#, c-format
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:340
+#: libcore/movie_root.cpp:1799 libcore/movie_root.cpp:1832
+#: libcore/movie_root.cpp:1891
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
-"objeto."
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "No puedo abrir %s: %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:393
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-msgid "arguments discarded"
+#: libcore/movie_root.cpp:2117
+#, c-format
+msgid "Launching URL: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/movie_root.cpp:2120
 #, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: argumento perdido"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumentos después del primer descartados"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2161
+#, c-format
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/movie_root.cpp:2167
+#, c-format
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
+#: libcore/movie_root.cpp:2179
+#, c-format
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
+#: libcore/movie_root.cpp:2242
+msgid "Live MovieClips"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/as_object.cpp:437
+#, c-format
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Excepción capturada"
+
+#: libcore/as_object.cpp:626
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/as_object.cpp:636
+#, c-format
+msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
+#: libcore/as_object.cpp:651
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+msgstr ""
+
+#: libcore/as_object.cpp:680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
+#: libcore/as_object.cpp:847
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
+#: libcore/as_object.cpp:857
+#, c-format
+msgid "%d members of object %p follow"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
+#: libcore/StreamProvider.cpp:137
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "argumentos inválidos"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
-msgstr "rectángulo inválido"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:99
-#, c-format
-msgid "%s needs one argument"
+#: libcore/as_function.cpp:203
+msgid "Function.apply() called with no args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:105
+#: libcore/as_function.cpp:228
 #, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:344
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+#: libcore/debugger.cpp:140
+msgid "Debugger enabled >> "
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:348
-msgid "Extensions disabled"
+#: libcore/debugger.cpp:354 libcore/debugger.cpp:395
+msgid "No format flag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:516
+#: libcore/debugger.cpp:464
 #, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
+msgid "Setting watchpoint for variable: \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:523
+#: libcore/debugger.cpp:511
 #, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
+msgid "Matched for variable \"%s\": \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:621
+#: libcore/debugger.cpp:526 libcore/debugger.cpp:545 libcore/debugger.cpp:558
+#: libcore/debugger.cpp:621
 #, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
+msgid "WARNING: environment not set in %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:628
+#: libcore/debugger.cpp:562
 #, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
+msgid "Stack Dump of: %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:636
+#: libcore/debugger.cpp:591
 #, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgid "Stack Dump of 0x%p: empty"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:685 libcore/asobj/Global_as.cpp:730
-#, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+#: libcore/debugger.cpp:626
+msgid "Global Registers Dump:"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:697
-#, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
+msgid "Native floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:709 libcore/asobj/Global_as.cpp:754
-#, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:742
-#, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#: libcore/SWFStream.cpp:565
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
 msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- el archivo no comienza con una cabecera "
-"SWF"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:298
-#, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
+#: libcore/SWFStream.cpp:604
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:303
+#: libcore/as_value.cpp:400
 #, c-format
-msgid "SWF%d is not fully supported, trying anyway but don't expect it to work"
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
-"SWF%d no está completamente soportado, intentando de todas maneras, pero no "
-"espere que funcione"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:309
-msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+#: libcore/as_value.cpp:770
+#, c-format
+msgid "serialization of as_value of type %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:314
-msgid "file is compressed"
-msgstr "el archivo está comprimido"
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
+msgid "Children"
+msgstr "Niño"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:349
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgid "reading code table at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:373
-msgid "Could not start loading thread"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
+msgid "reading DefineFont"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:448
-#, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "No puede encontrar char %d, volcado es %s"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:507
-#, fuzzy
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:519
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:527
-#, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:555
-#, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:564
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
 #, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
-msgstr "Imágen cargada %u/%u"
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:622
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:696
-#, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:749
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "error importando: no pude encontrar recurso '%s' en película '%s'"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "*** no tag loader for type %d (movie)"
+msgid " sprite: char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Excepción de análisis: %s"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
+msgid ""
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:59
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:96
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:117
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#, c-format
+msgid ""
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:143
-msgid "action buffer dict length exceeded"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:595
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Formato de punto de coma flotante nativo no reconocido"
-
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:99
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Tipo de filtro inválido %d."
+msgid ""
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:109
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
 #, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgid ""
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
 #, c-format
-msgid " frames = %d"
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
 #, c-format
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
 #, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#, c-format
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:211
-msgid "No gradients!"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "true"
+msgstr "verdadero"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
-#, c-format
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
+msgid "false"
+msgstr "falso"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
 msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
+"Etiqueta de FileAttributes en las peticiones de SWF que acceso a la red no "
+"se concede a esta película (o aplicación?) cuando se cargan desde el 
sistema "
+"de archivos. De todas maneras a Gnash no le importa; usar en su lugar lista "
+"blanca/negra en su .gnashrc"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
 #, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgid ""
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
 #, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:87
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
+msgid " SWFCxForm: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:104
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:138
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#, c-format
+msgid " actions: flags = 0x%X"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:174
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgid ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
+"current tag. Breaking for safety."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:218
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
 #, c-format
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
+msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:299
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:373
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+#, c-format
+msgid " char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:394
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#, c-format
+msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:409
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
 #, c-format
-msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+msgid " ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:416
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgid " name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:424
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#, c-format
+msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgid " m_place_type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-msgid "*** DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#, c-format
+msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
 #, c-format
-msgid "reading code table at offset %lu"
+msgid " class name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
-msgid "reading DefineFont"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
+msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#, c-format
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#, c-format
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+msgid ""
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
 #, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
-#, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
+msgid "end text records"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
+msgid " hasColor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
 #, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
+msgid " xOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
 #, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgid " yOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
 #, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
+msgid " textHeight = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
 #, c-format
-msgid " char id = %d"
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
+msgid " remove_object_2(%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid " ratio: %d"
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
 #, c-format
-msgid " name = %s"
+msgid "StartSound: id=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:433
-#, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:436
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
 #, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:425
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
 #, c-format
-msgid " class name = %s"
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
-msgid "  bitmapCaching enabled"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
+msgid "CSMTextSettings"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
+msgid "MP3 soundblock seek samples"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
 msgstr ""
 
 #: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
@@ -3899,330 +3542,511 @@ msgstr ""
 msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+msgid ""
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
-#, c-format
-msgid " xOffset = %g"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
+#, c-format
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:202
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:207
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:226
-msgid " jpeg_tables_loader"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:238
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:298
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#, c-format
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- el archivo no comienza con una cabecera "
+"SWF"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
 #, c-format
+msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
 msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding "
-"bitmap DisplayObject %d"
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
+msgid "file is compressed"
+msgstr "el archivo está comprimido"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
+#, c-format
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:320 libcore/swf/tag_loaders.cpp:382
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:536 libcore/swf/tag_loaders.cpp:728
-msgid "No renderer, not adding bitmap"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
+msgid "Could not start loading thread"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:341
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg2_loader: charid = %d pos = %ld"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "No puede encontrar char %d, volcado es %s"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
+#, fuzzy
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
+#, c-format
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:349
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
 #, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITSJPEG2: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
-msgid "DEFINEBITS data too short to read type header"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
+#, c-format
+msgid ""
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:417
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
-msgstr ""
+msgid "Loaded frame %u/%u"
+msgstr "Imágen cargada %u/%u"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:439
-msgid "inflate_wrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:464
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:474
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
 #, c-format
-msgid "inflate_wrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "error importando: no pude encontrar recurso '%s' en película '%s'"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
+#, c-format
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:494
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
 #, c-format
-msgid " define_bits_jpeg3_loader: charid = %d pos = %lx"
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:503
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
+msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:565
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Formato de punto de coma flotante nativo no reconocido"
+
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, id = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Tipo de filtro inválido %d."
+
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#, c-format
+msgid "Filter %d could not read."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:572
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
 #, c-format
-msgid "Bitmap DisplayObject %d has a height or width of 0"
+msgid "Instantiating sprite_def %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:583
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBITSLOSSLESS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding "
-"it"
+msgid " frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:590
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#, c-format
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:635
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
+msgid " -- sprite END --"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:746
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
 #, c-format
-msgid " FIXME: tagtype = %d"
+msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:762
-#, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
+msgid " Exported interface: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:773
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#, c-format
 msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:783
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Excepción de análisis: %s"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
+#, c-format
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "No puede iniciar FreeType! Error = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
+#, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
+msgstr "No puede cerrar FreeType! Error = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#, c-format
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:831
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:854
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
 #, c-format
-msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "No puede encontrar archivo fuente para fuente '%s'"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
+#, c-format
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Archivo fuente '%s' tiene mal formato"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
+#, c-format
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Algunos errores abriendo fuente '%s'"
+
+#: libcore/PropertyList.cpp:115
+#, c-format
+msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:884
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
+msgstr "Carga del dominio %s permitida (lista blanca)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:97
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
+msgstr "Carga del dominio %s prohibida (no en lista blanca no vacía)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:111
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
+msgstr "Carga del dominio %s prohibida (lista negra)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:116
+#, c-format
+msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgstr "Carga desde el dominio %s permitida (por defecto)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:148
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgstr ""
+"Carga de archivo %s prohibida (comenzando URL %s no es un recurso local)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:165
+#, c-format
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgstr "Carga del archivo %s concedida (bajo sandbox local %s)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:173
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgstr "Carga del archivo %s prohibida (no está bajo sandboxes locales)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:213
+#, c-format
+msgid "gethostname failed: %s"
+msgstr "obtención del nombre de dominio fallida: %s"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:235
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:241
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:273
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr "Revisando seguridad de la URL '%s'"
+
+#: libcore/URLAccessManager.cpp:285
+msgid "Network connection without hostname requested"
+msgstr "Conexión de red sin petición de nombre de dominio"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:907
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:959
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:971
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:980
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:989
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1007
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1037
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1080
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Después de la ejecución: PC %d, siguiente PC %d, pila siguiente"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
+msgid "Time exceeded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "true"
-msgstr "verdadero"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
+msgid ""
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
+"action to fix (as expected)."
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1081 libcore/swf/tag_loaders.cpp:1082
-msgid "false"
-msgstr "falso"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1086
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
+#, c-format
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
-"Etiqueta de FileAttributes en las peticiones de SWF que acceso a la red no "
-"se concede a esta película (o aplicación?) cuando se cargan desde el 
sistema "
-"de archivos. De todas maneras a Gnash no le importa; usar en su lugar lista "
-"blanca/negra en su .gnashrc"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1097
-msgid "This SWF file requires AVM2, which was not enabled at compile time."
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
+#, c-format
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1123
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
 #, c-format
-msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1139
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1200
+#: libcore/vm/VM.cpp:368
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:1203
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
 #, c-format
-msgid "REFLEX tag parsed (\"%c%c%c\") but unused"
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:446
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
 #, c-format
 msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:467
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
 #, c-format
 msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
 msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
@@ -4230,441 +4054,428 @@ msgstr ""
 msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:517
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
 msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:533
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
 msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:586
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
 msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:621
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
 #, c-format
 msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:643
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:658 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1788
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
 #, c-format
 msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:667
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:710
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
 msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:910 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
 msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:927
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
 msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:937
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
 msgid ""
 "Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:950
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
 msgid ""
 "start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:999
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
 "undefined instead of %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
 #, c-format
 msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1027
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
 #, c-format
 msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1090
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
 msgid ""
 "ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1108
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
 #, c-format
 msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1133
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
 #, c-format
 msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1156
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
 #, c-format
 msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1171
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1182
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1203
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1213
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1254
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
 #, c-format
 msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1273
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
 msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1280
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
 msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1305
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
 msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
 #, c-format
 msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1372
-msgid "ActionCastOp TESTING"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1397
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
 #, c-format
 msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1406
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1413
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
 #, c-format
 msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1421
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
 #, c-format
 msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1432
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
 msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1439
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
 msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1447
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
 #, c-format
 msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1662
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
 msgid ""
 "base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1684
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
 #, c-format
 msgid ""
 "base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
 "based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1739
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
 msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1765
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
 msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1797
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
 "frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1866
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
+#, c-format
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
 "to lost sync."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1912
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
 #, c-format
 msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1956 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1975
-#, c-format
-msgid "dict_lookup %d is out of bounds"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1986
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
 #, c-format
-msgid "\t%d) type=%s (%d), value=%s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1991
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgid "dict entry %d is out of bounds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2022
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
 msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2054
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
 #, c-format
 msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2086
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
 "will not be called..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2139
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
 "valid frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2151
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
 "target frame..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
 #, c-format
 msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2272
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
 msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2295
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
 #, c-format
 msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2329
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
 #, c-format
 msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2420
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
 #, c-format
 msgid "---new object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2430
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
 #, c-format
 msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2472
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
 msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2563
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
 #, c-format
 msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2598
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
 #, c-format
 msgid ""
 "Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2644 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2652
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
 #, c-format
 msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2707
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
 #, c-format
 msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
 #, c-format
 msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2735
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
 #, c-format
 msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2768
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2842
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2850
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
 #, c-format
 msgid " method name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2851
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
 #, c-format
 msgid " method object/func: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
 msgid " method nargs: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2860
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2896
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2908
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2934
-msgid "FIXME: debugger doesn't deal with anonymous function calls"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2994
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
 "on the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3006
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
 msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3024
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
 #, c-format
 msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3036
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
 msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
 #, c-format
 msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3105
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
 #, c-format
 msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3241
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
 msgstr "primer argumento no es un objeto"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3245
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
 #, c-format
 msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3346
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
 #, c-format
 msgid ""
 "function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
@@ -4672,378 +4483,412 @@ msgid ""
 "(would this work?)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3378
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3431
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
 "finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3461
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
 msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3471
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
 msgid "Empty with() block..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3482
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
 #, c-format
 msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3608
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
 #, c-format
 msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3671
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
 msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3683
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
 msgid ""
 "Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
 "Using GET"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3731
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
 #, c-format
 msgid ""
 "get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
 "loadVariable:%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3741
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3745
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3752
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3772
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
 msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3781
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
 msgid "getURL2 target load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3788 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3831
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
 #, c-format
 msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3795
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
 #, c-format
 msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3810
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
 #, c-format
 msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3817
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
 msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3864
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
 #, c-format
 msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:155
+#: libcore/as_environment.cpp:139
 #, c-format
-msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+msgid "get_variable(%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:240
+#: libcore/as_environment.cpp:163
 #, c-format
-msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:303
+#: libcore/as_environment.cpp:169
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Después de la ejecución: PC %d, siguiente PC %d, pila siguiente"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:318
-msgid "Time exceeded"
+msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:570
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+#: libcore/as_environment.cpp:216
+#, c-format
+msgid "get_variable_raw(%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:575
+#: libcore/as_environment.cpp:222
 #, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution. "
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:597
+#: libcore/as_environment.cpp:318
 #, c-format
-msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:727
+#: libcore/as_environment.cpp:394
 #, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#: libcore/as_environment.cpp:413
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#: libcore/as_environment.cpp:548
 #, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/as_environment.cpp:559
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/as_environment.cpp:637
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/as_environment.cpp:644
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgid "Path element %s not found in object %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
-#, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
-#, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
-#, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
-#, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:137
-#, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:215
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:231
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:240
-msgid "No shared memory segments found!"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:244
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:259
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:264
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
-msgstr "Los datos son: 0x%s"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:304
-msgid "kernel not configured for shared memory"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:319
-#, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:324
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
-msgstr "Excepción capturada"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:342
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
 msgstr ""
-"Este programa vuelva los datos internos de un segmento de memoria compartido"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-#, fuzzy
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:345 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/soldumper.cpp:75
-msgid "-h\tHelp"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-i\tList segments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:349
-#, fuzzy
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "Verbose [Español] output turned on"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:361
-msgid "\tBase address of this segment: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\tFilespec: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\t# Bytes allocated: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:365
-msgid "\tTotal # of bytes: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:282
-#: utilities/soldumper.cpp:121 gui/gnash.cpp:263
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Salida verbosa activada"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#, c-format
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:496
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-#, fuzzy
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr "Este es un error de Gnash."
+#: libcore/Font.cpp:128
+msgid ""
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:550
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr "Error: no se especificó un archivo. Saliendo."
+#: libcore/Font.cpp:166
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
+#: utilities/soldumper.cpp:72
 #, fuzzy
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
-msgstr "Este programa vuelva los datos internos de un archivo de video FLV"
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Esta programma dumpa la data de la memoria segmentia sharedia"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/dumpshm.cpp:344
+msgid "-h\tHelp"
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:153
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr ""
+
+#: utilities/soldumper.cpp:105
+#, c-format
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:281
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:254
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Salida verbosa activada"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "forzando acceso sólo local al directorio"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
+msgstr ""
+
+#: utilities/processor.cpp:152
 #, c-format
 msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:166
+#: utilities/processor.cpp:165
 #, c-format
 msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:243
+#: utilities/processor.cpp:242
 #, c-format
 msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr "Versión gprocessor de Gnash: %s, Versión Gnash: %s\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:288 gui/gnash.cpp:349
+#: utilities/processor.cpp:287 gui/gnash.cpp:340
 msgid "Setting debugger ON"
 msgstr "Configurando depurado ACTIVADO"
 
-#: utilities/processor.cpp:290
+#: utilities/processor.cpp:289
 msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
 msgstr "El depurado ha sido desactivado al momento de configuración"
 
-#: utilities/processor.cpp:299
+#: utilities/processor.cpp:298
 msgid "Verbose actions disabled at compile time"
 msgstr "Acciones verbosas desactivadas al momento de compilado"
 
-#: utilities/processor.cpp:306
+#: utilities/processor.cpp:305
 msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
 msgstr "Análisis verboso desactivado al momento de compilado"
 
-#: utilities/processor.cpp:428 utilities/processor.cpp:431 gui/Player.cpp:237
-#: gui/Player.cpp:257 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
+#: utilities/processor.cpp:427 utilities/processor.cpp:430 gui/Player.cpp:225
+#: gui/Player.cpp:245 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
 #: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:444
 #, c-format
 msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:604
+#: utilities/processor.cpp:603
 #, c-format
 msgid ""
 "gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
@@ -5062,7 +4907,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%s%s%s"
 
-#: utilities/processor.cpp:611
+#: utilities/processor.cpp:610
 msgid ""
 "options:\n"
 "\n"
@@ -5076,15 +4921,15 @@ msgstr ""
 " --version  Imprime los números de versiones.\n"
 " -v     Ser verboso; Ej. imprimir mensajes de registros a stdout\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:618
+#: utilities/processor.cpp:617
 msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
 msgstr " -vp     Ser verboso con análisis de película\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:623
+#: utilities/processor.cpp:622
 msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
 msgstr " -va     Ser verboso con ActionScript\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:628
+#: utilities/processor.cpp:627
 msgid ""
 " -d [<ms>]\n"
 "       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
@@ -5114,927 +4959,400 @@ msgstr ""
 msgid "Error parsing command line: "
 msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-#, fuzzy
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Esta programma dumpa la data de la memoria segmentia sharedia"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:484
+msgid "Error parsing command line options: "
+msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+#, fuzzy
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+msgstr "Este es un error de Gnash."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:538
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+msgstr "Error: no se especificó un archivo. Saliendo."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+#, fuzzy
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr "Este programa vuelva los datos internos de un archivo de video FLV"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "forzando acceso sólo local al directorio"
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
 msgstr ""
 
-#: plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
 msgstr ""
 
-#: gui/EventDevice.cpp:67
-#, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "No puedo abrir %s: %s"
-
-#: gui/EventDevice.cpp:72
-#, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
-msgstr "No puedo configurar modo sin bloqueo para dispositivo señalador: %s"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:157
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr "Falló reinicio del raton"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:165
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo detectar el ID del dispostivo del ratón"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:169
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
-msgstr "ADVERTENCIA: ID no estándar del dispositivo del ratón %d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:174
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr "No puedo activar modo Reporte Datos para el ratón"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:281
-#, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/MouseDevice.cpp:301
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
-msgstr "ratón @ %d,%d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:309
-#, fuzzy, c-format
-msgid "mouse click! %d"
-msgstr "ratón @ %d,%d"
-
-#: gui/MouseDevice.cpp:327
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
 #, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:155
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Tiempo de retraso configurado a %d milisegundos"
-
-#: gui/Player.cpp:184 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr "Sonido solicitado pero sin soporte de sonido compilado"
-
-#: gui/Player.cpp:188 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
 msgstr ""
-"No puedo crear manejador de sonido: %s. Podría continuar con/sin sonido."
 
-#: gui/Player.cpp:213
-#, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr "Activando depurado FPS cada %g segundos"
-
-#: gui/Player.cpp:334
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:381
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
 #, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
 msgstr ""
-"Entrada de película ha colapsado dimensiones %d/%d. Configurando 1/1 y "
-"continuando."
 
-#: gui/Player.cpp:683
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:724
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
 #, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
-msgstr "FsCommand enviado '%s' a dominio fd %d"
+msgid "The data is: 0x%s"
+msgstr "Los datos son: 0x%s"
 
-#: gui/Player.cpp:732
-#, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
-msgstr "Corriendo como extensión: saltando manejo interno de FsCommand %s%s."
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
+msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:773
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
 #, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:790
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
 #, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgid "Last changed on: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:796
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
 #, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr "FsCommand '%s(%s)' no manejado internamente"
-
-#: gui/TouchDevice.cpp:240
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr "ADVERTENCIA: Error analizando datos de calibración!"
-
-#: gui/TouchDevice.cpp:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
-msgstr "Usando datos calibración pantalla táctil: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
-
-#: gui/TouchDevice.cpp:245
-msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
+msgid "Last attached on: %s"
 msgstr ""
-"ADVERTENCIA: No se encontró calibración de pantalla táctil. El puntero del 
"
-"ratónprobablemente no funcione precisamente. Configure variable de entorno "
-"TSCALIB con valores correctos para mejores resultados"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:71
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
-
-#: gui/aos4/aos4.cpp:267 gui/gtk/gtk.cpp:2585
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
-msgstr ""
-"Intentando abrir archivo %s.\n"
-"Nota: todavía no está implementado la funcionalidad de abrir el archivo!"
+msgid "Last detached on: %s"
+msgstr "Excepción capturada"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:275
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
 msgstr ""
+"Este programa vuelva los datos internos de un segmento de memoria compartido"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:610
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+#, fuzzy
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:213
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:217
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:220
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+#, fuzzy
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "Verbose [Español] output turned on"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:223
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:260
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
-#, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:125
-#, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
 msgstr ""
 
-#: gui/dump.cpp:115
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr "Ignorando petición de mostrar ventana en X11"
-
-#: gui/dump.cpp:126 gui/haiku/haiku.cpp:385
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr "# FATÁL: No entregó el nombre de archivo con el argumento -D."
-
-#: gui/dump.cpp:172 gui/dump.cpp:200
-msgid "Unable to call gettimeofday."
-msgstr "Incapaz de llamar gettimeday."
-
-#: gui/dump.cpp:274
+#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
 #, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "Incapaz de escribir archivo '%s'."
-
-#: gui/fb/fb.cpp:209
-msgid "Closing framebuffer device"
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:215
-msgid "Free'ing offscreen buffer"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:229
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:254
-#, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:295
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
 #, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:297
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
 #, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:342
-msgid "Double buffering enabled"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/fb.cpp:345
-msgid "Double buffering disabled"
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:353
-#, c-format
-msgid "red channel: %d / %d"
-msgstr "canal rojo: %d / %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:355
-#, c-format
-msgid "green channel: %d / %d"
-msgstr "canal verde: %d / %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:357
-#, c-format
-msgid "blue channel: %d / %d"
-msgstr "canal azul: %d / %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:359
-#, c-format
-msgid "Total bits per pixel: %d"
-msgstr "Bits totales por pixeles: %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:521
-msgid "This GUI does not yet support menus"
-msgstr "Esta GUI no soporta todavía los menús"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:527
-msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
-msgstr "Esta GUI no soporta todavía el puntero del ratón"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:615
-msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo detectar TTY controlando"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:625 gui/fb/fb.cpp:661 gui/fb/fb.cpp:694 gui/fb/fb.cpp:743
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
 #, c-format
-msgid "WARNING: Could not open %s"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo abrir %s"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:630
-msgid "WARNING: Could not get current VT state"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo obtener estado actual de VT"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:636
-#, c-format
-msgid "Original TTY NO = %d"
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:641
-msgid "WARNING: Could not request a new VT"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo solicitar "
-
-#: gui/fb/fb.cpp:646
-#, c-format
-msgid "Own TTY NO = %d"
-msgstr "Propio TTY NO = %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:655 gui/fb/fb.cpp:688 gui/fb/fb.cpp:737
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo encontrar dispositivo para número de VT %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:666 gui/fb/fb.cpp:748
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo activar número VT %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:672 gui/fb/fb.cpp:754
-#, c-format
-msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
-msgstr "ADVERTENCIA: Error esperando activación de VT %d"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:710
-msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo preguntar modo actual del teclado en VT"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:714
-msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo cambiar a modo gráfico en nuevo VT"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:721
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
 #, c-format
-msgid "VT %d ready"
-msgstr "VT %d listo"
-
-#: gui/fb/fb.cpp:733
-msgid "Restoring terminal..."
-msgstr "Recuperando terminal..."
-
-#: gui/fb/fb.cpp:762
-msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
-msgstr "ADVERTENCIA: No puedo restaurar modo del teclado"
-
-#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:53 gui/riscos_glue_agg.cpp:70
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:102
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
-msgstr "Uso: gnash [opción] archivo_pelicula.swf\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:104
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
-msgstr "Reproduce una película SWF (Shockwave Flash)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:105
-msgid "Options:\n"
-msgstr "Opciones:\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:107
-msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
-msgstr " -h, --help       Imprime esta ayuda y sale\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:108
-msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
-msgstr " -V, --version      Imprime información de la versión y 
sale\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:109
-msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
-msgstr ""
-" -s, --scale <factor>  Escala de la película por el factor 
especificado\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:110
-#, fuzzy
-msgid ""
-" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
-msgstr ""
-" -d, --delay num     Número de milisegundos de retraso en el bucle "
-"principal\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:111
-msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
-msgstr " -v, --verbose      Produce salida verbosa\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:113
-msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
-msgstr ""
-" -va           Ser (muy) verbosa sobre la ejecución de la "
-"acción\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:116
-msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
-msgstr " -vp           Ser (muy) verbosa sobre análisis\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:118
-msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
-msgstr ""
-" -A <archivo>       Archivo de volcado de audio (formato de onda)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:119
-msgid " --hwaccel <none|vaapi|xv> Hardware Video Accelerator to use\n"
-msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Acelerador Hardware de Video a usar\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:120
-msgid "              none|vaapi|xv|omap (default: none)\n"
-msgstr "              none|vaapi|xv|omap (por defecto: ninguno)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:121
-msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
-msgstr " -x, --xid <ID>     ID de Ventana X11 para visualización\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:122
-msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
-msgstr " -w, --writelog     Produce registro basado en el disco\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:123
-msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
-msgstr " -j, --width <ancho>   Establece anchura de la ventana\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:124
-msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
-msgstr " -k, --height <alto>   Establece altura de la ventana\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:125
-msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
-msgstr " -X, --x-pos <x-pos>   Configura la posición X de la ventana\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:126
-msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
-msgstr " -Y, --y-pos <y-pos>   Configura la posición Y de la ventana\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:127
-msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
-msgstr ""
-" -1, --once       Sale cuando/si la película llega al último "
-"cuadro\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:129
-msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
-msgstr " -g, --debugger     Encender el depurador SWF\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:130
-msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:131
-msgid "              0 disable rendering and sound\n"
-msgstr "              0 desactiva renderizado y sonido\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:132
-msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
-msgstr "              1 activa renderizado, desactiva sonido\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:133
-msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
-msgstr "              2 activa sonido, desactiva renderizado\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:134
-msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
-msgstr ""
-"              3 activa renderizado y sonido (predeterminado)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:135
-msgid " -M, --media <"
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:136
-#, fuzzy
-msgid "              The media handler to use"
-msgstr ""
-"              El manejador de audio a usar (por defecto: )\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:138
-#, fuzzy
-msgid " -R, --renderer <"
-msgstr "  Renderizadores: "
-
-#: gui/gnash.cpp:139
-#, fuzzy
-msgid "              The renderer to use"
-msgstr "              El renderizador a usar (por defecto: agg)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:141
-msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
-msgstr ""
-" -t, --timeout <sec>   Sale después del tiempo específicado en 
segundos\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:143
-msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
-msgstr " -u, --real-url <url>  Establece URL \"real\" de la película\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:144
-msgid ""
-" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
-msgstr ""
-" -U, --base-url <url>  Establece URL \"base\" para resolver URLs "
-"relativas\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:146
-msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
-msgstr ""
-" -P, --param <param>   Establece parámetro (ej. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:148
-msgid ""
-" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
-"communications\n"
-msgstr ""
-" -F, --fd <fd>:<fd>   Descriptor de archivo a usar para comunicaciones "
-"externas\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:151
-#, fuzzy
-msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
-msgstr ""
-" -f, --debug-fps num   Imprime los FPS cada num segundos (float).\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:154
-#, fuzzy
-msgid ""
-" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
-msgstr ""
-" --max-advances num    Sale después del número especificado de 
avances\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:156
-msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
-msgstr " --fullscreen       Iniciar en modo pantalla completa\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:157
-msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
-msgstr " --hide-menubar      Iniciar sin mostrar la barra menu\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:158
-msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
-msgstr ""
-" --screenshot <lista>   Lista de imágenes a guardar como pantallazos\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:159
-msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
-msgstr ""
-" --screenshot-file <archivo> Nombre del archivo patrón para los "
-"pantallazos.\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:161
-msgid "Keys:\n"
-msgstr "Llaves:\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:163
-msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
-msgstr " CTRL-Q, CTRL-W      Salir\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:164
-msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
-msgstr " CTRL-F          Cambia a pantalla completa\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:165
-msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
-msgstr " CTRL-P          Cambia a Pausa\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:166
-msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
-msgstr " CTRL-R          Reinicia la película\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:167
-msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
-msgstr " CTRL-O          Tomar imágen de pantalla\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:168
-msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
-msgstr " CTRL-L          Forzar inmediato redibujo\n"
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "Versión de extensión OpenGL - %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:177
-#, fuzzy
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
 msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
-msgstr ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
-"Gnash viene SIN GARANTÍA, en la medida permitida por la ley.\n"
-"Puedes redistribuir copias de Gnash bajo los términos de la Licencia \n"
-"Pública General GNU. Para más información, vea el archivo llamado 
COPYING.\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:188
-msgid "Build options "
-msgstr "Opciones de construcción "
-
-#: gui/gnash.cpp:189
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Renderizadores: "
-
-#: gui/gnash.cpp:190
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr "  Aceleración por Hardware: "
-
-#: gui/gnash.cpp:191
-msgid "  GUI: "
-msgstr ""
-
-#: gui/gnash.cpp:192
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr "  Manejador de Medios: "
-
-#: gui/gnash.cpp:194
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Configurado con: "
-
-#: gui/gnash.cpp:195
-msgid "  CXXFLAGS: "
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:271
-msgid "Logging to disk enabled"
-msgstr "Registro a disco activado"
-
-#: gui/gnash.cpp:277
-msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
-msgstr "No acciones verbosa; desactivado al momento de compilación"
-
-#: gui/gnash.cpp:285
-msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
-msgstr "No análisis verboso; desactivado al momento de compilación"
-
-#: gui/gnash.cpp:307
-#, c-format
-msgid "Setting root URL to %s"
-msgstr "Estableciendo URL root a %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:312
-#, c-format
-msgid "Setting base URL to %s"
-msgstr "Estableciendo URL base a %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr "No se encontró OpenGL-capable visual apropiada."
 
-#: gui/gnash.cpp:326
-#, c-format
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
+msgid "Got single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:334
-#, c-format
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
+msgid "Got double-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:344
-#, c-format
-msgid "Setting width to %d"
-msgstr "Estableciendo anchura a %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:354
-msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
-msgstr "No depurar; desactivado al momento de compilación, -g es inválido"
-
-#: gui/gnash.cpp:362
-#, c-format
-msgid "Setting height to %d"
-msgstr "Estableciendo altura a %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:368 gui/gnash.cpp:374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting x position to %d"
-msgstr "Estableciendo anchura a %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:446
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "ERROR: -r debe ser seguido por 0, 1, 2 o 3 "
-
-#: gui/gnash.cpp:458
-msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
-msgstr "Depuración FPS desactivado al momento de compilar, -f es inválido"
-
-#: gui/gnash.cpp:498
-msgid "This is a Gnash bug."
-msgstr "Este es un error de Gnash."
-
-#: gui/gnash.cpp:503
-msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
-msgstr "Banderas de renderización no especificadas, usando rcfile"
-
-#: gui/gnash.cpp:544
-msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
-msgstr "Excepción lanzada durante parseCommandLine"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:203
+#: gui/gtk/gtk.cpp:171
 msgid "Created XEmbedded window"
 msgstr "Ventana XEmbedded creada "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:211
+#: gui/gtk/gtk.cpp:174
 msgid "Created top level window"
 msgstr "Ventana de nivel superior creada"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:271
+#: gui/gtk/gtk.cpp:227
 msgid "Click to play"
 msgstr "Click para reproducir"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:674
+#: gui/gtk/gtk.cpp:617
 #, c-format
 msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:752
+#: gui/gtk/gtk.cpp:689
 msgid "Sound"
 msgstr "Sonido"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:811
+#: gui/gtk/gtk.cpp:736
 msgid "GtkGui: Window resize request received"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1299 gui/kde/Kde4Gui.cpp:741
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1224 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
 msgid "Gnash preferences"
 msgstr "Preferencias Gnash"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1259
 msgid "_Network"
 msgstr "_Red"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1338 gui/kde/Kde4Gui.cpp:858
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1263 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
 msgid "<b>Network preferences</b>"
 msgstr "<b>Preferencias de Red</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1346
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1271
 msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
 msgstr "Tiempo para expirar red en segundos (0 para no expirar):"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1290
 msgid "_Logging"
 msgstr "_Registrando"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1370 gui/kde/Kde4Gui.cpp:759
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1295 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
 msgid "<b>Logging options</b>"
 msgstr "<b>Opciones de registro</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1374
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1299
 msgid "Verbosity level:"
 msgstr "Nivel verboso"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1387
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
 msgid "Log to _file"
 msgstr "Registrar a _archivo"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1318
 msgid "Logfile name:"
 msgstr "Nombre archivo de registro:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1406
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1331
 msgid "Log _parser output"
 msgstr "Registro a_nálisis de salida"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1414
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1339
 msgid "Log SWF _actions"
 msgstr "Registro _acciones SWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1422
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1347
 msgid "Log malformed SWF _errors"
 msgstr "Registro errores SWF malformados"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1430
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1355
 msgid "Log ActionScript _coding errors"
 msgstr "Registro errores de _código en ActionScript"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
 msgid "Enable _debugger"
 msgstr "Activar _depurador"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1383
 msgid "_Security"
 msgstr "_Seguridad"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1465 gui/kde/Kde4Gui.cpp:810
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1390 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
 msgid "<b>Network connections</b>"
 msgstr "<b>Conexiones de Red</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1471
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1396
 msgid "Connect only to local _host"
 msgstr "Conectar sólo a _anfitrión local"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1478
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1403
 msgid "Connect only to local _domain"
 msgstr "Conectar sólo a _dominio local"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1485
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1410
 msgid "Disable SSL _verification"
 msgstr "Desactivar _verificación SSL"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1492
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1417
 msgid "_Whitelist"
 msgstr "_Bloqueados"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1501
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1426
 msgid "_Blacklist"
 msgstr "_Permitidos"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1510 gui/kde/Kde4Gui.cpp:828
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1435 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
 msgid "<b>Privacy</b>"
 msgstr "<b>Privacidad</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1514 gui/kde/Kde4Gui.cpp:831
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1439 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
 msgid "Shared objects directory:"
 msgstr "Directorio objetos compartidos:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1526
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1451
 msgid "Do _not write Shared Object files"
 msgstr "No escribir archivos Objeto Compartido"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1533
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1458
 msgid "Only _access local Shared Object files"
 msgstr "Sólo _acceder a archivos locales de Objetos Compartidos"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1540
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1465
 msgid "Disable Local _Connection object"
 msgstr "Desactivar Conexión Local de objetos"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1554
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1479
 msgid "_Media"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1560 gui/kde/Kde4Gui.cpp:876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1485 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
 msgid "<b>Sound</b>"
 msgstr "<b>Sonido</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1565
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1490
 msgid "Use sound _handler"
 msgstr "Usar _manejador de sonido"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1573
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1498
 msgid "<b>Media Streams</b>"
 msgstr "<b>Flujos Multimedia</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1579 gui/kde/Kde4Gui.cpp:883
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1504 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
 msgid "Save media streams to disk"
 msgstr "Grabar flujo media al disco"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1588 gui/kde/Kde4Gui.cpp:889
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1513 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
 msgid "Save dynamically loaded media to disk"
 msgstr "Guardar dinámicamente al disco lo cargado"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1596 gui/kde/Kde4Gui.cpp:893
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1521 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
 msgid "Saved media directory:"
 msgstr "Directorio de videos guardados:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1616
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1541
 msgid "_Player"
 msgstr "_Reproductor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1622 gui/kde/Kde4Gui.cpp:905
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1547 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
 msgid "<b>Player description</b>"
 msgstr "<b>Descripción del reproductor</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1630 gui/kde/Kde4Gui.cpp:908
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1555 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
 msgid "Player version:"
 msgstr "Version reproductor:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1646 gui/kde/Kde4Gui.cpp:914
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1571 gui/kde/Kde4Gui.cpp:915
 msgid "Operating system:"
 msgstr "Sistema operativo:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1656
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1581
 msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
 msgstr "<i>Si está en blanco, Gnash detectará tu OS</i>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1666 gui/kde/Kde4Gui.cpp:925
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1591 gui/kde/Kde4Gui.cpp:926
 msgid "URL opener:"
 msgstr "Ejecutor URL:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1678 gui/kde/Kde4Gui.cpp:932
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1603 gui/kde/Kde4Gui.cpp:933
 msgid "<b>Performance</b>"
 msgstr "<b>Rendimiento</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1692 gui/kde/Kde4Gui.cpp:935
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617 gui/kde/Kde4Gui.cpp:936
 msgid "Max size of movie library:"
 msgstr "Tamaño Máximo de la librería de la película"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1704
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1629
 msgid "Start _Gnash in pause mode"
 msgstr "Iniciar _Gnash en modo pausado"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1728 gui/kde/Kde4Gui.cpp:456
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1653 gui/kde/Kde4Gui.cpp:455
 msgid "Movie properties"
 msgstr "Propiedades de película"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1802 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1727 gui/kde/Kde4Gui.cpp:474
 msgid "Variable"
 msgstr "Variable"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1815 gui/kde/Kde4Gui.cpp:476
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1740 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1868
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1794
 msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
 msgstr "Gnash es el Reproductor GNU SWF basado en GameSWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1872
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1798
 msgid ""
 "\n"
 "Renderer: "
@@ -6042,20 +5360,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Renderizador: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1874
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1800
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Hardware Acceleration: "
 msgstr "  Aceleración por Hardware: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1802
 msgid ""
 "\n"
 "GUI: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1878
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1804
 msgid ""
 "\n"
 "Media: "
@@ -6063,425 +5381,339 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Audiovisual: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1900 gui/gtk/gtk.cpp:1937
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1826 gui/gtk/gtk.cpp:1863
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Maximiliano Castañón Araneda"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1929
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1855
 msgid "Gnash"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1972
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1898
 msgid "_File"
 msgstr "_Archivo"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2025
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1951
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Editar"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2045
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1971
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ayuda"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2065
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1991
 msgid "_View"
 msgstr "_Ver"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2073
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1999
 msgid "Redraw"
 msgstr "Redibujar"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2083 gui/gtk/gtk.cpp:2088
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2009 gui/gtk/gtk.cpp:2014
 msgid "Toggle fullscreen"
 msgstr "Cambiar a pantalla completa"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2097
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2023
 msgid "Show updated ranges"
 msgstr "Mostrar rangos actualizados"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2116
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2042
 msgid "_Quality"
 msgstr "_Calidad"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2126
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2052
 msgid "Low"
 msgstr "Baja"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2132
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2058
 msgid "Medium"
 msgstr "Media"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2138
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2064
 msgid "High"
 msgstr "Alta"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2144
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2070
 msgid "Best"
 msgstr "La Mejor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2157
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2083
 msgid "Movie _Control"
 msgstr "_Control Película"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2168 gui/kde/Kde4Gui.cpp:577
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2094 gui/kde/Kde4Gui.cpp:578
 msgid "Play"
 msgstr "Reproducir"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2179 gui/kde/Kde4Gui.cpp:581
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2105 gui/kde/Kde4Gui.cpp:582
 msgid "Pause"
 msgstr "Pausar"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2189 gui/kde/Kde4Gui.cpp:585
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2115 gui/kde/Kde4Gui.cpp:586
 msgid "Stop"
 msgstr "Parar"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2201 gui/kde/kde.cpp:417
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2127 gui/kde/kde.cpp:416
 msgid "Restart Movie"
 msgstr "Reiniciar Película"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2288 gui/gtk/gtk.cpp:2289
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2214 gui/gtk/gtk.cpp:2215
 #, c-format
 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 msgstr "No puede encontrar el archivo pixmap: %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2295
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2221
 #, c-format
 msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
 msgstr "Falló al abrir archivo pixbuf: %s: %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2602 gui/gtk/gtk.cpp:2615
-msgid "Open file"
-msgstr "Abrir archivo"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:93 gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:112
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2511 gui/aos4/aos4.cpp:266
 #, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+msgid ""
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
 msgstr ""
+"Intentando abrir archivo %s.\n"
+"Nota: todavía no está implementado la funcionalidad de abrir el archivo!"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2528 gui/gtk/gtk.cpp:2541
+msgid "Open file"
+msgstr "Abrir archivo"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr ""
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:80
-msgid "WARNING: No XVideo extension available."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:85
-msgid "WARNING: XVideo extension is available, but is not currently ready."
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:89
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
 #, c-format
-msgid ""
-"GTK-AGG: XVideo available (version: %d, release: %d, request base: %d, event "
-"base: %d, error base: %d)"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:134
-msgid "GTK-AGG: Could not create the Xv image."
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:202
-msgid "RGB->YUV conversion failed."
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:206
-#, c-format
-msgid "Converter returned invalid YUV data size (exp: %d, got %d)"
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:340
-#, c-format
-msgid "GTK-AGG: Selected format %s for Xv rendering."
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:512
-#, c-format
-msgid ""
-"GTK-AGG: Created non-shared XvImage address@hidden, data=%#x, %d bytes, %d 
planes."
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_xv.cpp:534
-msgid "GTK-AGG: XShm not supported; will use non-shared memory."
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
 #, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "Versión de extensión OpenGL - %d.%d"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "No se encontró OpenGL-capable visual apropiada."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
 msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:186 gui/gui.cpp:198
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr "Pantalla completa todavía no soportada por esta GUI"
-
-#: gui/gui.cpp:192
-#, fuzzy
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
-msgstr "mostrar menú todavía no está soportado en esta GUI"
-
-#: gui/gui.cpp:217
-msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
-msgstr "Ocultar Menu todavía no soportado en esta GUI"
-
-#: gui/gui.cpp:223
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Ratón mostrar/esconder todavía no soportado en esta GUI"
-
-#: gui/gui.cpp:230
-msgid "menushow not yet supported in this GUI"
-msgstr "mostrar menú todavía no está soportado en esta GUI"
-
-#: gui/gui.cpp:471
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr "ratón @ %d,%d"
-
-#: gui/gui.cpp:961
-#, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Cuadro %d"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:142
-#, fuzzy
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "No puedo leer cabecera del archivo"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:145
-#, fuzzy
-msgid "resume_thread failed"
-msgstr "Falló reinicio del raton"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:158
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
 #, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:249
-msgid "send_data failed"
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
 #, c-format
 msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr ""
-
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:116
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:115
 msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:124
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:123
 msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:132
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:131
 msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:209
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:208
 #, fuzzy
 msgid "Setting renderer"
 msgstr "Configurando depurado ACTIVADO"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:213
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "Set renderer"
 msgstr "  Renderizadores: "
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:561
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:562
 msgid "Properties"
 msgstr "Propiedades"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:565 gui/kde/kde.cpp:425
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:566 gui/kde/kde.cpp:424
 msgid "Quit Gnash"
 msgstr "Salir de Gnash"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:572
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:573
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencias"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:589
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:590
 msgid "Restart"
 msgstr "Reiniciar"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:594 gui/kde/kde.cpp:424
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:595 gui/kde/kde.cpp:423
 msgid "Refresh"
 msgstr "Refrescar"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:598
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:599
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:613
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:614
 msgid "File"
 msgstr "Archivo"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:618
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:619
 msgid "Edit"
 msgstr "Editar"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:622
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:623
 msgid "Movie Control"
 msgstr "Control de Película"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:629
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:630
 msgid "View"
 msgstr "Ver"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:711
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:712
 #, fuzzy
 msgid "Click to Play"
 msgstr "Click para reproducir"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:756
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:757
 msgid "Logging"
 msgstr "Registrando"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:762
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:763
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Nivel Verboso"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:780
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:781
 msgid "Log to file"
 msgstr "Registrar a archivo"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:787
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:788
 msgid "Log parser output"
 msgstr "Registrar salida de análisis"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:791
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:792
 msgid "Log SWF actions"
 msgstr "Registrar acciones SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:795
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:796
 msgid "Log malformed SWF errors"
 msgstr "Registrar errores de malformaciones SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:800
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:801
 msgid "Log ActionScript coding errors"
 msgstr "Registrar errores de código ActionScript"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:807
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:808
 msgid "Security"
 msgstr "Seguridad"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:813
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:814
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Conectar sólo al anfitrión local"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:818
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:819
 msgid "Connect only to local domain"
 msgstr "Conectar sólo al dominio local"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:823
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:824
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "Desactivar verficiación SSL"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:837
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:838
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "No escribir archivos Objetos Compartidos"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:843
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:844
 msgid "Only access local Shared Object files"
 msgstr "Sólo acceder a archivos Objetos Compartidos locales"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:848
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:849
 msgid "Disable Local Connection object"
 msgstr "Desactivar objetos Conexión Local"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:855
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:856
 msgid "Network"
 msgstr "Red"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:861
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:862
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr "Timeout de Red en segundos"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:873
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:874
 msgid "Media"
 msgstr "Audiovisual"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:879
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:880
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Usar manejador de sonido"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:902
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:903
 msgid "Player"
 msgstr "Reproductor"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:919 gui/kde/Kde4Gui.cpp:992
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:920 gui/kde/Kde4Gui.cpp:993
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:944
+#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:945
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "Iniciar Gnash en modo pausado"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:414
+#: gui/kde/kde.cpp:413
 msgid "Play Movie"
 msgstr "Reproducir Película"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:415
+#: gui/kde/kde.cpp:414
 msgid "Pause Movie"
 msgstr "Pausar Película"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:416
+#: gui/kde/kde.cpp:415
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Parar Película"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:419
+#: gui/kde/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/kde.cpp:420
+#: gui/kde/kde.cpp:419
 msgid "Step Backward"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/kde.cpp:421
+#: gui/kde/kde.cpp:420
 msgid "Jump Forward"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/kde.cpp:422
+#: gui/kde/kde.cpp:421
 msgid "Jump Backward"
 msgstr ""
 
@@ -6489,10 +5721,681 @@ msgstr ""
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr ""
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
+msgstr ""
+
+#: gui/riscos/riscos_glue_agg.cpp:70 gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:67
+#, c-format
+msgid "Could not open %s: %s"
+msgstr "No puedo abrir %s: %s"
+
+#: gui/fb/EventDevice.cpp:72
+#, c-format
+msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgstr "No puedo configurar modo sin bloqueo para dispositivo señalador: %s"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:208
+msgid "Closing framebuffer device"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:214
+msgid "Free'ing offscreen buffer"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:228
+msgid "LUT8: Setting up colormap"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:253
+#, c-format
+msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:294
+#, c-format
+msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:296
+#, c-format
+msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:341
+msgid "Double buffering enabled"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:344
+msgid "Double buffering disabled"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:352
+#, c-format
+msgid "red channel: %d / %d"
+msgstr "canal rojo: %d / %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:354
+#, c-format
+msgid "green channel: %d / %d"
+msgstr "canal verde: %d / %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:356
+#, c-format
+msgid "blue channel: %d / %d"
+msgstr "canal azul: %d / %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:358
+#, c-format
+msgid "Total bits per pixel: %d"
+msgstr "Bits totales por pixeles: %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:520
+msgid "This GUI does not yet support menus"
+msgstr "Esta GUI no soporta todavía los menús"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:526
+msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
+msgstr "Esta GUI no soporta todavía el puntero del ratón"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:614
+msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo detectar TTY controlando"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:624 gui/fb/fb.cpp:660 gui/fb/fb.cpp:693 gui/fb/fb.cpp:742
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not open %s"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo abrir %s"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:629
+msgid "WARNING: Could not get current VT state"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo obtener estado actual de VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Original TTY NO = %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/fb.cpp:640
+msgid "WARNING: Could not request a new VT"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo solicitar "
+
+#: gui/fb/fb.cpp:645
+#, c-format
+msgid "Own TTY NO = %d"
+msgstr "Propio TTY NO = %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:654 gui/fb/fb.cpp:687 gui/fb/fb.cpp:736
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo encontrar dispositivo para número de VT %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:665 gui/fb/fb.cpp:747
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo activar número VT %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:671 gui/fb/fb.cpp:753
+#, c-format
+msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
+msgstr "ADVERTENCIA: Error esperando activación de VT %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:709
+msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo preguntar modo actual del teclado en VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:713
+msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo cambiar a modo gráfico en nuevo VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:720
+#, c-format
+msgid "VT %d ready"
+msgstr "VT %d listo"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:732
+msgid "Restoring terminal..."
+msgstr "Recuperando terminal..."
+
+#: gui/fb/fb.cpp:761
+msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo restaurar modo del teclado"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:240
+msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgstr "ADVERTENCIA: Error analizando datos de calibración!"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:242
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgstr "Usando datos calibración pantalla táctil: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+
+#: gui/fb/TouchDevice.cpp:245
+msgid ""
+"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
+"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
+"values for better results"
+msgstr ""
+"ADVERTENCIA: No se encontró calibración de pantalla táctil. El puntero del 
"
+"ratónprobablemente no funcione precisamente. Configure variable de entorno "
+"TSCALIB con valores correctos para mejores resultados"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:157
+msgid "Mouse reset failed"
+msgstr "Falló reinicio del raton"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:165
+msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+msgstr "ADVERTENCIA: No puedo detectar el ID del dispostivo del ratón"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:169
+#, c-format
+msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+msgstr "ADVERTENCIA: ID no estándar del dispositivo del ratón %d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:174
+msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
+msgstr "No puedo activar modo Reporte Datos para el ratón"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:281
+#, c-format
+msgid "x/y %d/%d button %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:301
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+msgstr "ratón @ %d,%d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "mouse click! %d"
+msgstr "ratón @ %d,%d"
+
+#: gui/fb/MouseDevice.cpp:327
+#, c-format
+msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:155
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Tiempo de retraso configurado a %d milisegundos"
+
+#: gui/Player.cpp:176 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Sonido solicitado pero sin soporte de sonido compilado"
+
+#: gui/Player.cpp:181 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr ""
+"No puedo crear manejador de sonido: %s. Podría continuar con/sin sonido."
+
+#: gui/Player.cpp:201
+#, c-format
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Activando depurado FPS cada %g segundos"
+
+#: gui/Player.cpp:322
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+msgstr ""
+"Entrada de película ha colapsado dimensiones %d/%d. Configurando 1/1 y "
+"continuando."
+
+#: gui/Player.cpp:671
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:712
+#, c-format
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "FsCommand enviado '%s' a dominio fd %d"
+
+#: gui/Player.cpp:720
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr "Corriendo como extensión: saltando manejo interno de FsCommand %s%s."
+
+#: gui/Player.cpp:761
+#, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
 msgstr ""
 
+#: gui/Player.cpp:778
+#, c-format
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:784
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand '%s(%s)' no manejado internamente"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "No puedo leer cabecera del archivo"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+#, fuzzy
+msgid "resume_thread failed"
+msgstr "Falló reinicio del raton"
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
+#, c-format
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
+msgstr ""
+
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:131
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
+msgstr "# FATÁL: No entregó el nombre de archivo con el argumento -D."
+
+#: gui/gui.cpp:183 gui/gui.cpp:195
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Pantalla completa todavía no soportada por esta GUI"
+
+#: gui/gui.cpp:189
+#, fuzzy
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr "mostrar menú todavía no está soportado en esta GUI"
+
+#: gui/gui.cpp:214
+msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
+msgstr "Ocultar Menu todavía no soportado en esta GUI"
+
+#: gui/gui.cpp:220
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Ratón mostrar/esconder todavía no soportado en esta GUI"
+
+#: gui/gui.cpp:227
+msgid "menushow not yet supported in this GUI"
+msgstr "mostrar menú todavía no está soportado en esta GUI"
+
+#: gui/gui.cpp:468
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "ratón @ %d,%d"
+
+#: gui/gui.cpp:964
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Cuadro %d"
+
+#: gui/dump/dump.cpp:120
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr "Ignorando petición de mostrar ventana en X11"
+
+#: gui/dump/dump.cpp:147
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr "# FATÁL: No entregó el nombre de archivo con el argumento -D."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:323
+#, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "Incapaz de escribir archivo '%s'."
+
+#: gui/gnash.cpp:92
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Uso: gnash [opción] archivo_pelicula.swf\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:94
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Reproduce una película SWF (Shockwave Flash)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:95
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Opciones:\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:97
+msgid " -h, --help       Print this help and exit\n"
+msgstr " -h, --help       Imprime esta ayuda y sale\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:98
+msgid " -V, --version      Print version information and exit\n"
+msgstr " -V, --version      Imprime información de la versión y 
sale\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:99
+msgid " -s, --scale <factor>  Scale the movie by the specified factor\n"
+msgstr ""
+" -s, --scale <factor>  Escala de la película por el factor 
especificado\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid ""
+" -d, --delay <num>    Number of milliseconds to delay in main loop\n"
+msgstr ""
+" -d, --delay num     Número de milisegundos de retraso en el bucle "
+"principal\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:101
+msgid " -v, --verbose      Produce verbose output\n"
+msgstr " -v, --verbose      Produce salida verbosa\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:103
+msgid " -va           Be (very) verbose about action execution\n"
+msgstr ""
+" -va           Ser (muy) verbosa sobre la ejecución de la "
+"acción\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:106
+msgid " -vp           Be (very) verbose about parsing\n"
+msgstr " -vp           Ser (muy) verbosa sobre análisis\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:108
+msgid " -A <file>        Audio dump file (wave format)\n"
+msgstr ""
+" -A <archivo>       Archivo de volcado de audio (formato de onda)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid " --hwaccel <none|vaapi> Hardware Video Accelerator to use\n"
+msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Acelerador Hardware de Video a usar\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "              none|vaapi|omap (default: none)\n"
+msgstr "              none|vaapi|xv|omap (por defecto: ninguno)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:111
+msgid " -x, --xid <ID>     X11 Window ID for display\n"
+msgstr " -x, --xid <ID>     ID de Ventana X11 para visualización\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:112
+msgid " -w, --writelog     Produce the disk based debug log\n"
+msgstr " -w, --writelog     Produce registro basado en el disco\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:113
+msgid " -j, --width <width>   Set window width\n"
+msgstr " -j, --width <ancho>   Establece anchura de la ventana\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:114
+msgid " -k, --height <height>  Set window height\n"
+msgstr " -k, --height <alto>   Establece altura de la ventana\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:115
+msgid " -X, --x-pos <x-pos>   Set window x position\n"
+msgstr " -X, --x-pos <x-pos>   Configura la posición X de la ventana\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:116
+msgid " -Y, --y-pos <y-pos>   Set window y position\n"
+msgstr " -Y, --y-pos <y-pos>   Configura la posición Y de la ventana\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:117
+msgid " -1, --once       Exit when/if movie reaches the last frame\n"
+msgstr ""
+" -1, --once       Sale cuando/si la película llega al último "
+"cuadro\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:119
+msgid " -g, --debugger     Turn on the SWF debugger\n"
+msgstr " -g, --debugger     Encender el depurador SWF\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:120
+msgid " -r, --render-mode <0|1|2|3>\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:121
+msgid "              0 disable rendering and sound\n"
+msgstr "              0 desactiva renderizado y sonido\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:122
+msgid "              1 enable rendering, disable sound\n"
+msgstr "              1 activa renderizado, desactiva sonido\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:123
+msgid "              2 enable sound, disable rendering\n"
+msgstr "              2 activa sonido, desactiva renderizado\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:124
+msgid "              3 enable rendering and sound (default)\n"
+msgstr ""
+"              3 activa renderizado y sonido (predeterminado)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:125
+msgid " -M, --media <"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:126
+#, fuzzy
+msgid "              The media handler to use"
+msgstr ""
+"              El manejador de audio a usar (por defecto: )\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:128
+#, fuzzy
+msgid " -R, --renderer <"
+msgstr "  Renderizadores: "
+
+#: gui/gnash.cpp:129
+#, fuzzy
+msgid "              The renderer to use"
+msgstr "              El renderizador a usar (por defecto: agg)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:131
+msgid " -t, --timeout <sec>   Exit after the specified number of seconds\n"
+msgstr ""
+" -t, --timeout <sec>   Sale después del tiempo específicado en 
segundos\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:133
+msgid " -u, --real-url <url>  Set \"real\" URL of the movie\n"
+msgstr " -u, --real-url <url>  Establece URL \"real\" de la película\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:134
+msgid ""
+" -U, --base-url <url>  Set \"base\" URL for resolving relative URLs\n"
+msgstr ""
+" -U, --base-url <url>  Establece URL \"base\" para resolver URLs "
+"relativas\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:136
+msgid " -P, --param <param>   Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
+msgstr ""
+" -P, --param <param>   Establece parámetro (ej. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:138
+msgid ""
+" -F, --fd <fd>:<fd>   Filedescriptor to use for external "
+"communications\n"
+msgstr ""
+" -F, --fd <fd>:<fd>   Descriptor de archivo a usar para comunicaciones "
+"externas\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid " -f, --debug-fps <num>  Print FPS every num seconds (float)\n"
+msgstr ""
+" -f, --debug-fps num   Imprime los FPS cada num segundos (float).\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:144
+#, fuzzy
+msgid ""
+" --max-advances <num>   Exit after specified number of frame advances\n"
+msgstr ""
+" --max-advances num    Sale después del número especificado de 
avances\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:146
+msgid " --fullscreen       Start in fullscreen mode\n"
+msgstr " --fullscreen       Iniciar en modo pantalla completa\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:147
+msgid " --hide-menubar      Start without displaying the menu bar\n"
+msgstr " --hide-menubar      Iniciar sin mostrar la barra menu\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:148
+msgid " --screenshot <list>   List of frames to save as screenshots\n"
+msgstr ""
+" --screenshot <lista>   Lista de imágenes a guardar como pantallazos\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:149
+msgid " --screenshot-file <file> Filename pattern for screenshot images.\n"
+msgstr ""
+" --screenshot-file <archivo> Nombre del archivo patrón para los "
+"pantallazos.\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:151
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Llaves:\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:153
+msgid " CTRL-Q, CTRL-W      Quit\n"
+msgstr " CTRL-Q, CTRL-W      Salir\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:154
+msgid " CTRL-F          Toggle fullscreen\n"
+msgstr " CTRL-F          Cambia a pantalla completa\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:155
+msgid " CTRL-P          Toggle pause\n"
+msgstr " CTRL-P          Cambia a Pausa\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:156
+msgid " CTRL-R          Restart the movie\n"
+msgstr " CTRL-R          Reinicia la película\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:157
+msgid " CTRL-O          Take a screenshot\n"
+msgstr " CTRL-O          Tomar imágen de pantalla\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:158
+msgid " CTRL-L          Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Forzar inmediato redibujo\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:167
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Gnash viene SIN GARANTÍA, en la medida permitida por la ley.\n"
+"Puedes redistribuir copias de Gnash bajo los términos de la Licencia \n"
+"Pública General GNU. Para más información, vea el archivo llamado 
COPYING.\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:178
+msgid "Build options "
+msgstr "Opciones de construcción "
+
+#: gui/gnash.cpp:179
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Renderizadores: "
+
+#: gui/gnash.cpp:180
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Aceleración por Hardware: "
+
+#: gui/gnash.cpp:181
+msgid "  GUI: "
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:182
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Manejador de Medios: "
+
+#: gui/gnash.cpp:184
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Configurado con: "
+
+#: gui/gnash.cpp:185
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:262
+msgid "Logging to disk enabled"
+msgstr "Registro a disco activado"
+
+#: gui/gnash.cpp:268
+msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+msgstr "No acciones verbosa; desactivado al momento de compilación"
+
+#: gui/gnash.cpp:276
+msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
+msgstr "No análisis verboso; desactivado al momento de compilación"
+
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, c-format
+msgid "Setting root URL to %s"
+msgstr "Estableciendo URL root a %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:303
+#, c-format
+msgid "Setting base URL to %s"
+msgstr "Estableciendo URL base a %s"
+
+#: gui/gnash.cpp:314
+#, c-format
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:317
+#, c-format
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:325
+#, c-format
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+msgstr ""
+
+#: gui/gnash.cpp:335
+#, c-format
+msgid "Setting width to %d"
+msgstr "Estableciendo anchura a %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:345
+msgid "No debugger; disabled at compile time, -g is invalid"
+msgstr "No depurar; desactivado al momento de compilación, -g es inválido"
+
+#: gui/gnash.cpp:353
+#, c-format
+msgid "Setting height to %d"
+msgstr "Estableciendo altura a %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:359 gui/gnash.cpp:365
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting x position to %d"
+msgstr "Estableciendo anchura a %d"
+
+#: gui/gnash.cpp:434
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "ERROR: -r debe ser seguido por 0, 1, 2 o 3 "
+
+#: gui/gnash.cpp:446
+msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
+msgstr "Depuración FPS desactivado al momento de compilar, -f es inválido"
+
+#: gui/gnash.cpp:486
+msgid "This is a Gnash bug."
+msgstr "Este es un error de Gnash."
+
+#: gui/gnash.cpp:491
+msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+msgstr "Banderas de renderización no especificadas, usando rcfile"
+
+#: gui/gnash.cpp:532
+msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
+msgstr "Excepción lanzada durante parseCommandLine"
+
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
 msgid "Couldn't initialize database"
 msgstr "No puede inicializar base de datos"
@@ -6521,3 +6424,18 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Field name is: %s: "
 msgstr "Nombre del campo es: %s:"
+
+#~ msgid "Stream EOF, emitting!"
+#~ msgstr "emitiendo Flujo EOF!"
+
+#~ msgid "NetConnection.call(): encoded args: %s"
+#~ msgstr "NetConnection.call(): argumentos codificados: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "SWF%d is not fully supported, trying anyway but don't expect it to work"
+#~ msgstr ""
+#~ "SWF%d no está completamente soportado, intentando de todas maneras, pero "
+#~ "no espere que funcione"
+
+#~ msgid "Unable to call gettimeofday."
+#~ msgstr "Incapaz de llamar gettimeday."
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 7a7c5ec..5e9f867 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnash\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-12 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 16:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-02-19 12:59+0200\n"
 "Last-Translator: Timo Jyrinki <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Finnish <address@hidden>\n"
@@ -16,108 +16,110 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: libbase/ClockTime.cpp:276
-msgid "Cannot get requested timezone information"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GC.cpp:42
+#: libbase/sharedlib.cpp:78
 #, c-format
-msgid "GC %p created"
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:55
+#: libbase/sharedlib.cpp:124
 #, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:79
+#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgid "Found symbol %s @ %p"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+msgid "%s on Haiku"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:120
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
+#: libbase/ClockTime.cpp:276
+msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:129
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:51
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:158
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
-msgstr ""
+#: libbase/curl_adapter.cpp:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Aikakatkaisu (%u millisekuntia) ladattaessa url:stä %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:164
+#: libbase/curl_adapter.cpp:706
 #, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr ""
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Aikakatkaisu (%u millisekuntia) ladattaessa url:stä %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:180 libbase/GnashImageGif.cpp:197
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
-msgstr ""
+#: libbase/curl_adapter.cpp:812
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgstr "Sallitaan SSL-yhteydet sivustoille joilla epäkelpo varmenne"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:190
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
-msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
+#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
+msgid "Failed to find user settings directory"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:264 libbase/GnashImageJpeg.cpp:291
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:309 libbase/GnashImageJpeg.cpp:365
-msgid "Internal jpeg error: "
+#: libbase/rc.cpp:378
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:275
-msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
+#: libbase/rc.cpp:418
+#, c-format
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:285
+#: libbase/rc.cpp:609
 #, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:321
-msgid "lack of data during JPEG header parsing"
+#: libbase/rc.cpp:621
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:331
+#: libbase/rc.cpp:626
 #, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:339
-msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
+#: libbase/rc.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:347
-msgid "Internal jpeg error during decompression: "
+#: libbase/rc.cpp:727
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:515
-msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
+#: libbase/rc.cpp:736
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:540
-msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr ""
+
+#: libbase/Socket.cpp:102
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
 msgstr ""
 
 #: libbase/GnashImagePng.cpp:40
@@ -129,39 +131,52 @@ msgstr ""
 msgid "PNG warning: %s"
 msgstr ""
 
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
+msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
 msgstr ""
 
-#: libbase/Socket.cpp:97
-msgid "Socket interrupted by a system call"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
+msgid "Internal jpeg error: "
 msgstr ""
 
-#: libbase/Socket.cpp:101
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
+msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
 msgstr ""
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Aikakatkaisu (%u millisekuntia) ladattaessa url:stä %s"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
+msgid "lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr ""
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
 #, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Aikakatkaisu (%u millisekuntia) ladattaessa url:stä %s"
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
+msgstr ""
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr "Sallitaan SSL-yhteydet sivustoille joilla epäkelpo varmenne"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
+msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
+msgid "Internal jpeg error during decompression: "
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
+msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
+msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
+msgstr ""
+
+#: libbase/tu_file.cpp:74
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr ""
 
 #: libbase/extension.cpp:140
 #, fuzzy, c-format
@@ -202,76 +217,61 @@ msgstr "Hakemistoa %s ei voi avata"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Gnash-liitännäisen nimi: %s"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:218
-#, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:378
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:418
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
 #, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:609
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:626
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:635
+#: libbase/GC.cpp:45
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgid "GC %p created"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:727
+#: libbase/GC.cpp:57
 #, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
 msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+#: libbase/GC.cpp:70
+msgid "GC: sweep scan started"
 msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
+#: libbase/GC.cpp:80
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
+#: libbase/GC.cpp:95
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
 msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
+#: libbase/GC.cpp:114
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr ""
-
-#: libbase/tu_file.cpp:69
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
 msgstr ""
 
 #: librender/Renderer_agg.cpp:944
@@ -308,14 +308,6 @@ msgstr ""
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr ""
-
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
-msgstr ""
-
 #: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr ""
@@ -325,31 +317,12 @@ msgstr ""
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderGst: ei voi käsitellä koodekkia %d (%s)"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
+msgid "Can't render videos with alpha"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
+#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr ""
 
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
@@ -368,258 +341,212 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+msgstr "Videokoodekki on ”nolla”. Videovirtaa odotetaan myöhemmäksi."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Ei tukea videokoodekille %d."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
 #, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr ""
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "Liitännäistä ei löydy videotyypille %s."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+msgstr " Varmista, että gstreamer-ffmpeg on asennettu."
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
-#, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Poikkeus luettaessa virtaa: %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
 #, c-format
 msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:56
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderGst: ei voi käsitellä koodekkia %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:59
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderGst: ei voi käsitellä koodekkia %d (%s)"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:113
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
 #, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:122
-#, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+msgid ""
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
 msgstr ""
+"Liitännäinen puuttuu, mutta liitännäisen asentaminen ei ole tuettu. "
+"Yritetään joka tapauksessa, mutta epäonnistuminen on odotettavissa."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:132
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
 msgstr ""
+"Liitännäinen puuttuu, mutta sen muuntaminen tiedoksi puuttuvasta tietystä "
+"gst-liitännäiestä epäonnistui."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+msgid ""
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
 msgstr ""
+"gst_update_registry epäonnistui. Käynnistä Gnash uudelleen käyttääksesi 
"
+"uusia liitännäisiä."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:147
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:336
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr ""
+"Liitännäinen puuttuu, mutta liitännäisen asennuksen tuki ei ole 
saatavilla."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderGst: ei voi käsitellä koodekkia %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:268
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:281
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
+msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
+msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:535
-msgid "failed to allocate audio buffer."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
+msgid "MediaParserGst could not change element state"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:570
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
 #, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
+msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:583
-#, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
+msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
+msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
+msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
 #, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
+msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
+msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
+msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
+msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
+msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:414
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
+msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:424
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
 #, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
+#, c-format
+msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
+msgid ""
+"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
+"video will not work!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
+msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
+msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
-#, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
+msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
+#, c-format
+msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:431
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
 #, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
+msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
@@ -656,66 +583,14 @@ msgstr "Liitännäistä ei löydy videotyypille %s."
 msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:211
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
 msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:247 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:275
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
 msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
-msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
-msgstr ""
-"Liitännäinen puuttuu, mutta liitännäisen asentaminen ei ole tuettu. "
-"Yritetään joka tapauksessa, mutta epäonnistuminen on odotettavissa."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
-msgstr ""
-"Liitännäinen puuttuu, mutta sen muuntaminen tiedoksi puuttuvasta tietystä "
-"gst-liitännäiestä epäonnistui."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
-msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
-msgstr ""
-"gst_update_registry epäonnistui. Käynnistä Gnash uudelleen käyttääksesi 
"
-"uusia liitännäisiä."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-#, fuzzy
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
-msgstr ""
-"Liitännäinen puuttuu, mutta liitännäisen asennuksen tuki ei ole 
saatavilla."
-
 #: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
 msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
 msgstr ""
@@ -725,344 +600,290 @@ msgstr ""
 msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
-msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
-msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:310 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:365
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:511
-msgid "MediaParserGst could not change element state"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
-msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:144
-msgid "Stream EOF, emitting!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:178 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:189
-msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
-msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:273
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:285 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:292
-msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:306
-msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:330
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#, c-format
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:347
-msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:352 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:358
-msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:382
-msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:396
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
-msgstr ""
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Poikkeus luettaessa virtaa: %s"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:420
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:429
 msgid ""
-"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
-"video will not work!"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:438
-msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:451
-msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:463 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:487
-msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:482
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
+msgid "%s: seeking failed"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:263
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
-msgstr "Videokoodekki on ”nolla”. Videovirtaa odotetaan myöhemmäksi."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Ei tukea videokoodekille %d."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:388
 #, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Liitännäistä ei löydy videotyypille %s."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
-msgstr " Varmista, että gstreamer-ffmpeg on asennettu."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
+msgid " Title:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
+#, c-format
+msgid " Author:'%s'"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.c