gnash-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. release_0_8_9_final-


From: Sandro Santilli
Subject: [Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. release_0_8_9_final-1208-g729b33c
Date: Wed, 12 Oct 2011 08:21:40 +0000

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "Gnash".

The branch, master has been updated
    via 729b33c15ca5cbc5e0a6e6485527011448f02f5e (commit)
   from 779e56225969b96032bcef3f9e19456af8fc17bf (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://git.savannah.gnu.org/cgit//commit/?id=729b33c15ca5cbc5e0a6e6485527011448f02f5e


commit 729b33c15ca5cbc5e0a6e6485527011448f02f5e
Author: Sandro Santilli <address@hidden>
Date:  Wed Oct 12 10:21:08 2011 +0200

  Update translation files [unchecked, to be reverted if found broken]

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index b7a5ed2..06b0002 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnash 146c5d78235f10cba0feec31f7fb5bf68edc6c41\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-08 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-12 10:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-08 23:13+0200\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
@@ -15,127 +15,68 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
-#, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
-#, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr "%s v Haiku"
-
-#: libbase/ClockTime.cpp:276
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr "Informace o požadované časové zóně nelze získat"
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
-msgstr "libcurl není dostupný, avšak Gnash zkusil použít jeho adaptér"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
+#: libbase/GC.cpp:46
 #, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr "Dovoluji spojení na SSL stránky s neplatnými certifikáty"
+msgid "GC %p created"
+msgstr ""
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#: libbase/GC.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
-
-#: libbase/rc.cpp:378
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
 
-#: libbase/rc.cpp:418
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
 
-#: libbase/rc.cpp:609
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
 
-#: libbase/rc.cpp:626
+#: libbase/GC.cpp:115
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
-"cesta"
-
-#: libbase/rc.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
-
-#: libbase/rc.cpp:727
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
 msgstr ""
-"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
+"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
+"(od %d do %d)"
 
-#: libbase/Socket.cpp:98
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:175
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
+msgstr "GIF: Chyba při získávání popisu obrázku"
 
-#: libbase/Socket.cpp:102
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:204
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+msgstr "GIF: neplatná obrazová data (hranice mimo obrazovku GIFu)"
 
-#: libbase/StreamProvider.cpp:132
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:210
+#, c-format
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Nalezen prokládaný GIF (%d×%d)"
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Chyba PNG: "
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:226 libbase/GnashImageGif.cpp:244
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
+msgstr "GIF: čtení pixelových dat selhalo"
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:237
 #, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "Varování PNG: %s"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Nalezen neprokládaný GIF (%d×%d)"
+
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:283
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
+msgstr "GIF: Chyba při získávání druhu záznamu"
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
 msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
@@ -180,188 +121,259 @@ msgstr "rw_dest_IOChannel nemohla zapsat data."
 msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
 msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination nemohla zapsat data."
 
-#: libbase/tu_file.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Chyba PNG: "
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:91
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (na seznamu povolených)"
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "Varování PNG: %s"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v neprázdném seznamu 
povolených)"
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:111
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (na seznamu zakázaných)"
+#: libbase/rc.cpp:382
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:116
+#: libbase/rc.cpp:422
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (implicitně)"
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:148
+#: libbase/rc.cpp:622
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
-msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (uvozující URL %s není místním 
zdrojem)"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:165
+#: libbase/rc.cpp:634
 #, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
-msgstr "Načítání souboru %s povoleno (v místním vyhrazeném prostoru 
%s)"
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:173
+#: libbase/rc.cpp:639
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
-msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (mimo místní vyhrazené prostory)"
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
+"cesta"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:213
+#: libbase/rc.cpp:648
 #, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
-msgstr "gethostname selhala: %s"
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:235
+#: libbase/rc.cpp:740
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v místní doméně)"
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
+
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:241
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
-msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není na tomto stroji)"
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr "%s v Haiku"
+
+#: libbase/Socket.cpp:94
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
+
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:48
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+msgstr "libcurl není dostupný, avšak Gnash zkusil použít jeho adaptér"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:675
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:273
+#: libbase/curl_adapter.cpp:723
 #, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
-msgstr "Prověřuji bezpečnost URL „%s“"
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Během stahovaní z URL %2$s vypršel časový limit (%1$u 
milisekund)"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
-msgstr "Požadováno síťové spojení bez názvu stroje"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:829
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgstr "Dovoluji spojení na SSL stránky s neplatnými certifikáty"
 
-#: libbase/extension.cpp:140
+#: libbase/extension.cpp:115
 #, c-format
 msgid "Loading module: %s from %s"
 msgstr "Zavádí se modul: %s z %s"
 
-#: libbase/extension.cpp:153
+#: libbase/extension.cpp:128
 #, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\" from %s"
 msgstr "Inicializuje se modul: „%s“ z %s"
 
-#: libbase/extension.cpp:170
+#: libbase/extension.cpp:145
 msgid "Couldn't get class_init symbol"
 msgstr "Nemohu získat symbol class_init"
 
-#: libbase/extension.cpp:184
+#: libbase/extension.cpp:159
 #, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\""
 msgstr "Inicializuji modul: „%s“"
 
-#: libbase/extension.cpp:199
+#: libbase/extension.cpp:174
 #, c-format
 msgid "Couldn't get class_init symbol: \"%s\""
 msgstr "Nemohu získat symbol class_init: „%s“"
 
-#: libbase/extension.cpp:223
+#: libbase/extension.cpp:198
 #, c-format
 msgid "Scanning directory \"%s\" for plugins"
 msgstr "Prohledávám adresář „%s“ na zásuvné moduly"
 
-#: libbase/extension.cpp:227
+#: libbase/extension.cpp:202
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 
-#: libbase/extension.cpp:251
+#: libbase/extension.cpp:226
 #, c-format
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
-msgstr "GIF: Chyba při získávání popisu obrázku"
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
-msgstr "GIF: neplatná obrazová data (hranice mimo obrazovku GIFu)"
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
 #, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Nalezen prokládaný GIF (%d×%d)"
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
-msgstr "GIF: čtení pixelových dat selhalo"
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Nalezen neprokládaný GIF (%d×%d)"
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
-msgstr "GIF: Chyba při získávání druhu záznamu"
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
+
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on w32"
+msgstr "%s v Haiku"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
 
-#: libbase/GC.cpp:45
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
-msgid "GC %p created"
-msgstr ""
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (na seznamu povolených)"
 
-#: libbase/GC.cpp:57
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:96
 #, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v neprázdném seznamu 
povolených)"
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
-msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:110
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (na seznamu zakázaných)"
 
-#: libbase/GC.cpp:80
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:115
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
-msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
+msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s povoleno (implicitně)"
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:147
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (uvozující URL %s není místním 
zdrojem)"
 
-#: libbase/GC.cpp:114
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:164
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
-msgstr ""
-"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
-"(od %d do %d)"
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgstr "Načítání souboru %s povoleno (v místním vyhrazeném prostoru 
%s)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:944
-msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:172
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgstr "Načítání souboru %s zakázáno (mimo místní vyhrazené prostory)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:212
+#, c-format
+msgid "gethostname failed: %s"
+msgstr "gethostname selhala: %s"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:234
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není v místní doméně)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:240
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+msgstr "Nahrávání ze stroje %s zakázáno (není na tomto stroji)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:272
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr "Prověřuji bezpečnost URL „%s“"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:284
+msgid "Network connection without hostname requested"
+msgstr "Požadováno síťové spojení bez názvu stroje"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
+msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
 msgstr "Varování: překreslování skončilo během vykreslování masky"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:948
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
 msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
 msgstr "Varování: překreslování skončilo, zatímco maska byla stále 
aktivní"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1093
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
 msgid ""
 "Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
 "bounds"
 msgstr ""
 "Varování: select_clipbounds zaznamenalo definic znaku s nullovými 
hranicemi"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1195
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
 msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
 msgstr "Varování: AGG kreslení přeskakuje celý znak"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1780
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
 msgid ""
 "Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
 "one)"
@@ -369,32 +381,62 @@ msgstr ""
 "Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování AGG (budeme škálovat 
podle těch "
 "škálovatelných)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2136
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
 msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s malou endianitou)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2138
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s velkou endianitou)"
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
+msgid "Can't render videos with alpha"
+msgstr "Videa s průhledností nelze vykreslit"
+
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:911
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+msgstr "Škálované tahy ve vykreslování Cairem"
+
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
+#: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr "Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování OGL"
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1959
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1929
 #, c-format
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr "dva přechody ve FillStyle mají stejnou pozici/poměr: %d"
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr "Videa s průhledností nelze vykreslit"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "hlavička ADPCM poškozena"
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
-msgstr "Škálované tahy ve vykreslování Cairem"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:290 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: FLASH kodek %s (%d) inicializován"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:329 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:360
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: nepodporovaný flash kodek %d (%s)"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:340
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderSimple: nejsem schopen interpretovat uživatelský zvukový kodek 
"
+"ID %s"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:427
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+msgstr "Endianita stroje nebyla v AudioDecoderSimple detekována"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:477
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Chyba při převodu vzorku zvuku"
 
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
@@ -412,231 +454,274 @@ msgstr "Poškozený speexový proud!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Převzorkovaní speexového rámce selhalo."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
-msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Podpora kodeku videa %s chybí."
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další zvukové značky."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další video značky."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
 #, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Nemohu najít modul pro typ videa %s!"
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "Typ AVC packetu: %d"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
-msgstr " Ujistěte se, prosím, že máte nainstalován gstreamer-ffmpeg."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicializace selhala."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#, c-format
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
-msgstr "Z ~/.gnashrc nelze získat platný audio sink"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+msgstr ""
+"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
+"(současná velikost: %2%)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
-msgstr "Z autoaudiosink nelze získat platná audio sink"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
 msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
-"Z gconfaudiosink nelze získat platný audio sink\n"
-"%s"
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
-msgstr "Možnosti hledání sinku vyčerpány: nebudete moci slyšet žádný 
zvuk!"
+"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
+"FLV"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
-msgstr "Obdržen nenullový audio sink, název jeho wrapperu je: %s"
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
-"Chybí modul a instalace modulů není podporována. Zkusí se to i tak, ale 
"
-"očekávejte neúspěch. "
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
+"FLASH dekodér"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
-msgstr "Chybí modul a získání podrobností o chybějícím modulu GST 
selhalo."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:55
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
 msgstr ""
-"gst_update_registry selhala. Abyste mohli využít nové moduly, je třeba "
-"restartovat Gnash."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
-msgstr "Chybí modul a automatická instalace modulů není dostupná."
+"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d (%"
+"s)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:70
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:109
+#, c-format
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Nepodporovaný zvukový kodek %d"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:118
+#, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec nemohl nalézt dekodér pro kodek %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:128
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: MP3 parser nemohl být inicializován"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s (%"
+"d)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
-msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
-msgstr "MediaParserGst nemohl vytvořit bin"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
-msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
-msgstr "MediaParserGst nemohl vytvořit prvek typefind."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: nepodporovaný FLASH zvukový kodek %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
-msgid "MediaParserGst could not change element state"
-msgstr "MediaParserGst nemohl změnit stav prvku"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: neznámý druh kodeku %d (nemělo by nikdy nastat)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
 #, c-format
-msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
-msgstr "Pro rozpoznání typu zvuku je třeba %d prázdných iterací"
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér kodeku %d 
(%s)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
-msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
-msgstr "MediaParserGst nedokázal rozpoznat žádný druh proudu."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
+#, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér pro ffmpeg kodek ID 
%s"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
-msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
-msgstr "MediaParserGst nedokázal načíst proud, aniž by dosáhl EOF!"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:258
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nemohl alokovat kontext"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
-msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:347
+#, c-format
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
 msgstr ""
-"MediaParserGst nedokázal natlačit více dat do demuxeru! Vracím se zpět."
+"av_parser_parse vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:489
+msgid "failed to allocate audio buffer."
+msgstr "Alokace zvukového bufferu selhala."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:527
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
-msgstr "MediaParserGst/typefound: Rozpoznán typ média %s"
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"avcodec_decode_audio vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo 
pomoci."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
-msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
-msgstr "MediaParserGst nedokázal vytvořit fakesink."
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
-msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek fakesinku."
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
-msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
-msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit fakesink"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:536
+#, c-format
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
+msgstr ""
+"outputSize:%d po dekódování %d bajtů vstupních zvukových dat. 
Povýšení "
+"ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
-msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek typefind."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
-msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
-msgstr "MediaParserGst: nedokázal vytvořit demuxer"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
-msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
-msgstr "MediaParserGst: přidání demuxeru do binu selhalo."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: přeskakování selhalo"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
-msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
-msgstr "MediaParserGst: nemohl získat název struktury."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+msgstr ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
+"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
-msgstr "MediaParserGst: proud druhu %s se ignoruje."
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
-msgstr "MediaParserGst: Parser se nepodařilo najít (média: %s)."
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
 msgid ""
-"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
-"video will not work!"
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
 msgstr ""
-"MediaParserGst: Nepodařilo se najít parser. Bude se pokračovat, ale ani "
-"zvuk, ani video nebude fungovat!"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
-msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
-msgstr "MediaParserGst: nemohl přidat parser."
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+msgstr "VideoConverterFfmpeg nemůže převést do požadovaného formátu"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
-msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
-msgstr "MediaParserGst: nemohl propojit parser."
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
-msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
-msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit „fake“ sink."
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
-msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj zvuku (druh: %s)"
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
-msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj videa (druh: %s)"
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
 msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
 msgstr "Vytvářím dekodér AAC bez dalších dat. Toto pravděpodobně 
selže!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
 #, c-format
 msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
 msgstr "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
 #, c-format
 msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
 msgstr ""
 "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (ExtraInfoGst nepřipojeno)"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
 msgid ""
 "The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
 "ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
@@ -645,536 +730,619 @@ msgstr ""
 "gstreamer-ffmpeg 0.10.4 nebo novější. V opačném případě se mohou 
při "
 "přehrávání zvuku objevit dlouhé pomlky"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
 msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr "AudioDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
 #, c-format
 msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
 msgstr "Nemohu najít modul pro typ zvuku %s!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
 msgstr "AudioDecoderGst: inicializace selhala."
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
 msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
 msgstr "Data tlačena, ale (ještě) tu není, co táhnout"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
 msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr "AudioDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
-msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
-
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+msgstr "Z ~/.gnashrc nelze získat platný audio sink"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další zvukové značky."
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
+msgstr "Z autoaudiosink nelze získat platná audio sink"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
 #, c-format
 msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další video značky."
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "Typ AVC packetu: %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
-#, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
+"Z gconfaudiosink nelze získat platný audio sink\n"
+"%s"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
+msgstr "Možnosti hledání sinku vyčerpány: nebudete moci slyšet žádný 
zvuk!"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
 #, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
+msgstr "Obdržen nenullový audio sink, název jeho wrapperu je: %s"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
 msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
 msgstr ""
-"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
-"(současná velikost: %2%)"
+"Chybí modul a instalace modulů není podporována. Zkusí se to i tak, ale 
"
+"očekávejte neúspěch. "
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+msgstr "Chybí modul a získání podrobností o chybějícím modulu GST 
selhalo."
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
 msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
 msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
-"FLV"
+"gst_update_registry selhala. Abyste mohli využít nové moduly, je třeba "
+"restartovat Gnash."
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
+msgstr "Chybí modul a automatická instalace modulů není dostupná."
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
-"FLASH dekodér"
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s – %s"
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
+msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
+msgstr "MediaParserGst nemohl vytvořit bin"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: přeskakování selhalo"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
+msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
+msgstr "MediaParserGst nemohl vytvořit prvek typefind."
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:264
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
-msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
-"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:316 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:373
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:527
+msgid "MediaParserGst could not change element state"
+msgstr "MediaParserGst nemohl změnit stav prvku"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
 #, c-format
-msgid " Title:'%s'"
-msgstr " Název: „%s“"
+msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
+msgstr "Pro rozpoznání typu zvuku je třeba %d prázdných iterací"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
-msgstr " Autor: „%s“"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
+msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
+msgstr "MediaParserGst nedokázal rozpoznat žádný druh proudu."
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
-msgstr " Copyright: „%s“"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:186
+#, fuzzy
+msgid ""
+"MediaParserGst failed to read the stream, but it did not reach EOF or enter "
+"a bad state."
+msgstr "MediaParserGst nedokázal načíst proud, aniž by dosáhl EOF!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
-msgstr " Komentář: „%s“"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
+msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
+msgstr ""
+"MediaParserGst nedokázal natlačit více dat do demuxeru! Vracím se zpět."
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:393
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:279
 #, c-format
-msgid " Album:'%s'"
-msgstr " Album: „%s“"
+msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
+msgstr "MediaParserGst/typefound: Rozpoznán typ média %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:415
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:291 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
+msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
+msgstr "MediaParserGst nedokázal vytvořit fakesink."
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:425
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:304
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
+msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek fakesinku."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:312
+msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
+msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit fakesink"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:336
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
+msgstr "MediaParserGst: nedokázal získat zdrojový prvek typefind."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:131
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:351
+msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
+msgstr "MediaParserGst: nedokázal vytvořit demuxer"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:357 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:362
+msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
+msgstr "MediaParserGst: přidání demuxeru do binu selhalo."
+
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:389
+msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
+msgstr "MediaParserGst: nemohl získat název struktury."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:403
 #, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
+msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
+msgstr "MediaParserGst: proud druhu %s se ignoruje."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:429
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:427
 #, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:48
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován"
+msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
+msgstr "MediaParserGst: Parser se nepodařilo najít (média: %s)."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:51
-#, fuzzy, c-format
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:436
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
+"video will not work!"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d (%"
-"s)"
+"MediaParserGst: Nepodařilo se najít parser. Bude se pokračovat, ale ani "
+"zvuk, ani video nebude fungovat!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:66
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:445
+msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
+msgstr "MediaParserGst: nemohl přidat parser."
+
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:458
+msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
+msgstr "MediaParserGst: nemohl propojit parser."
+
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:470 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
+msgstr "MediaParserGst: nedokázal propojit „fake“ sink."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:105
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:489
 #, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Nepodporovaný zvukový kodek %d"
+msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
+msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj zvuku (druh: %s)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:114
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:519
 #, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec nemohl nalézt dekodér pro kodek %d (%s)"
+msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
+msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj videa (druh: %s)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:124
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: MP3 parser nemohl být inicializován"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s (%"
-"d)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: nepodporovaný FLASH zvukový kodek %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:222
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: neznámý druh kodeku %d (nemělo by nikdy nastat)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:232
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér kodeku %d 
(%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:238
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér pro ffmpeg kodek ID 
%s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:255
-#, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: parser pro flash kodek ID %d (%s) nemohl být "
-"inicializován"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:260
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
 #, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: parser pro ffmpeg kodek ID %s nemohl být inicializován"
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Podpora kodeku videa %s chybí."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:273
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nemohl alokovat kontext"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:122 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:148
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:382
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
 #, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"av_parser_parse vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "Nemohu najít modul pro typ videa %s!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:524
-msgid "failed to allocate audio buffer."
-msgstr "Alokace zvukového bufferu selhala."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:134
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+msgstr " Ujistěte se, prosím, že máte nainstalován gstreamer-ffmpeg."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:552
-#, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"avcodec_decode_audio vrátil %d. Povýšení ffmpeg/libavcodecu by mohlo 
pomoci."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed for video type %s!"
+msgstr "VideoDecoderGst: inicializace selhala."
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:189
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:561
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
-msgstr ""
-"outputSize:%d po dekódování %d bajtů vstupních zvukových dat. 
Povýšení "
-"ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
-msgstr "VideoConverterFfmpeg nemůže převést do požadovaného formátu"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "hlavička ADPCM poškozena"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: FLASH kodek %s (%d) inicializován"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: nepodporovaný flash kodek %d (%s)"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
-msgstr ""
-"AudioDecoderSimple: nejsem schopen interpretovat uživatelský zvukový kodek 
"
-"ID %s"
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
-msgstr "Endianita stroje nebyla v AudioDecoderSimple detekována"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
+msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Chyba při převodu vzorku zvuku"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
+msgstr "amf: serializuji null"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:143
-#, c-format
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v MouseEntityFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
-"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
+#: libcore/Button.cpp:477
 #, c-format
-msgid ""
-"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
-"masking up to depth %d"
-msgstr ""
-"Znak %s v hloubce %d je maska nepostihující dotazovaný bod %g,%g a "
-"zamaskovaná až do hloubky %d"
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
-#, c-format
-msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
-msgstr "Znak %s v hloubce %d je maska postihující dotazovaný bod %g,%g"
+#: libcore/Button.cpp:955
+msgid "Enabled"
+msgstr "Povoleno"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:201
-#, c-format
-msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
+msgstr "Stav tlačítka"
+
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
 msgstr ""
-"MouseEntityFinder nalezl DisplayObject %s (hloubka %d) postihující bod 
%g,%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:407
-#, c-format
+#: libcore/Font.cpp:130
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
-"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:420
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
+"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
+"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
+"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:635
-#, c-format
-msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
-msgstr "call_frame(„%s“) – neplatný snímek"
+#: libcore/Font.cpp:167
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
+msgstr ""
+"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
+"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
+"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
+"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:679
-msgid "Can't clone root of the movie"
-msgstr "Nemohu naklonovat kořen filmu"
+# Function name
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
+msgstr "blendMode"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:685
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
 #, c-format
-msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
-msgstr "rodič %s není movieclip, nelze klonovat"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:741
-#, c-format
-msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
-msgstr "Událost %s vyvolána pro movieclip %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:747
-#, c-format
-msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
-msgstr "Sprite %s ignoroval událost ENTER_FRAME (není nahraný)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
+msgstr "ne"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:754
-#, c-format
-msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
-msgstr "Sprite %s ignoroval tlačítku podobnou událost %s jako ne 
„enabled“"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Hloubka"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:811
-#, c-format
-msgid ""
-"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
-"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
-msgstr ""
-"Sprite %s (hloubka %d) nebude zkoušet uživatelem definovanou událost LOAD "
-"(není dynamický, má rodiče, nedefinována žádná registrovaná třída 
a událost "
-"ořezu)."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
+msgstr "Poměr"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:896
-#, c-format
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr "Hloubka ořezu"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Rozměry"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dynamika"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
+msgstr "Maska"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Zlikvidováno"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Uvolněno"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
+msgstr "Režim míšení barev"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Zneplatněno"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Potomci zneplatněni"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
+#, c-format
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
+#, c-format
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
+"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v MouseEntityFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
+"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
+#, c-format
+msgid ""
+"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
+"masking up to depth %d"
+msgstr ""
+"Znak %s v hloubce %d je maska nepostihující dotazovaný bod %g,%g a "
+"zamaskovaná až do hloubky %d"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
+#, c-format
+msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
+msgstr "Znak %s v hloubce %d je maska postihující dotazovaný bod %g,%g"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#, c-format
+msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+msgstr ""
+"MouseEntityFinder nalezl DisplayObject %s (hloubka %d) postihující bod 
%g,%g"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
+"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
+"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
+#, c-format
+msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
+msgstr "call_frame(„%s“) – neplatný snímek"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
+msgid "Can't clone root of the movie"
+msgstr "Nemohu naklonovat kořen filmu"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
+#, c-format
+msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
+msgstr "rodič %s není movieclip, nelze klonovat"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
+#, c-format
+msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
+msgstr "Událost %s vyvolána pro movieclip %s"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
+#, c-format
+msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
+msgstr "Sprite %s ignoroval událost ENTER_FRAME (není nahraný)"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
+#, c-format
+msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
+msgstr "Sprite %s ignoroval tlačítku podobnou událost %s jako ne 
„enabled“"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#, c-format
+msgid ""
+"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
+"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
+msgstr ""
+"Sprite %s (hloubka %d) nebude zkoušet uživatelem definovanou událost LOAD "
+"(není dynamický, má rodiče, nedefinována žádná registrovaná třída 
a událost "
+"ořezu)."
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
+#, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr "Krok movieclipu „%s“ na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:909
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr "advance_movieclip: pro movieclip/film %s nejsou nahrané žádné 
snímky"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:921
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr "Advance_movieclip pro movieclip „%s“ – snímek %u/%u "
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:933
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu PLAYSTATE_PLAY 
(přehrávání)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:939
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr "zavoláno on_event_load, navyšuji"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:943
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr "po navýšení jsme na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:954
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr "Přeskakuji zpět na snímek 0 movieclip %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:962
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr "Provádím značky snímku%d (začíná nulou) movieclipu %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:977
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu STOP"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:991
-#, c-format
-msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
-msgstr "Zařazuji do fronty inicializační akce pro snímek %d movieclipu %s"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1001
-#, c-format
-msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
-msgstr "Inicializační akce DisplayObjectu %d již vykonány"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1057
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr "Provádím %d značky ve snímku %d/%d movieclipu %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1084
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr "movieclip %s ::goto_frame(%d) – současný snímek je %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1098
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
 #, c-format
 msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 "Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
 "v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
-#, c-format
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
-"it but a more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 "Cíle gotoFrame(%d) snímku ještě k načtení (%d) nahrány). Budeme na 
něj "
 "čekat, ale lepší způsob je explicitně použít WaitForFrame"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1139
-#, c-format
-msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
-"header (%d) said we should have found it"
-msgstr ""
-"Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
-"v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1208
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame(„%s“) neznámá jmenovka"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1270
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr "MovieClip::add_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1343
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr "movieclip::replace_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1352
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
@@ -1183,7 +1351,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip::replace_display_object: v hloubce %d nebylo možné nalézt "
 "jakýkoliv DisplayObject"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1459
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
@@ -1191,37 +1359,37 @@ msgstr ""
 "%s je dynamická maska a nemůže zpracovávat události myši, žádný bod 
do ni "
 "nepadne"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr "%s je dynamicky maskován %s, který nezasahuje bod %g,%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1746
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr "Registrovaná třída připojených movieclipů %s je %p"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1779
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr "Sprite „%s“ umístěn na scénu"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1828
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr "Události INITIALIZE a CONSTRUCT pro movieclip %s zařazuji do fronty"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1860
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
 #, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Uklízím movieclip „%s“"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1959
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "Proměnné z %s nelze nahrát"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2017
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
@@ -1230,12 +1398,12 @@ msgstr ""
 "removeMovieClip(%s): hloubka movieclipu (%d) mimo „dynamickou“ zónu "
 "[0..1048575], neodstraním"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2155
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr "Vysílat zvuk id od %d do %d, zastavuji starý"
 
-#: libcore/TextField.cpp:222
+#: libcore/TextField.cpp:221
 #, c-format
 msgid ""
 "CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
@@ -1244,7 +1412,7 @@ msgstr ""
 "ZKONTROLUJMĚ: removeTextField(%s): hloubka TextField (%d) mimo 
„dynamickou“ "
 "zónu [0..1048575], neodstraním"
 
-#: libcore/TextField.cpp:963
+#: libcore/TextField.cpp:910
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
@@ -1253,7 +1421,7 @@ msgstr ""
 "Text TextFieldu se nevejde do svých hranic: šířka %g, okraje %g – nic "
 "k zarovnání"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1019
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
@@ -1262,11 +1430,11 @@ msgstr ""
 "TextField: chybí kresba pro znak mezery (potřeba pro TAB). Ujistěte se, 
že "
 "tvary DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1110
+#: libcore/TextField.cpp:1044
 msgid "No font for TextField!"
 msgstr "Chybí font pro TextField!"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1443
+#: libcore/TextField.cpp:1376
 msgid ""
 "HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
 "print their content"
@@ -1274,7 +1442,11 @@ msgstr ""
 "HTML v textovém poli není podporován, gnash bude prostě ignorovat 
značky a "
 "vypíše jen jejich obsah"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1762
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
+msgstr ""
+
+#: libcore/TextField.cpp:1707
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
@@ -1283,7 +1455,7 @@ msgstr ""
 "TextField: chybí vestavěná kresba znaku %d. Ujistěte se, že tvary "
 "DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1770
+#: libcore/TextField.cpp:1715
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
@@ -1292,12 +1464,12 @@ msgstr ""
 "TextField: postrádám kresbu zařízení pro znak %d. Možná nemáte ve 
svém "
 "systému nainstalovaný font „%s“."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1952
+#: libcore/TextField.cpp:1897
 #, c-format
 msgid "VariableName: %s"
 msgstr "VariableName: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1962
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
@@ -1306,12 +1478,12 @@ msgstr ""
 "Současné prostředí nemá žádný cíl, VariableName (%s) přidruženou 
k textovému "
 "poli nelze navázat. Gnash se ji pokusí zaregistrovat při příštím 
přístupu."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1978
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
 msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
 msgstr "Cesta s proměnným textem: %s, Proměnná: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1990
+#: libcore/TextField.cpp:1932
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
@@ -1322,19 +1494,11 @@ msgstr ""
 "že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
 "pokusí o registraci znovu při příštím přístupu."
 
-#: libcore/TextField.cpp:2011
+#: libcore/TextField.cpp:1953
 msgid "registerTextVariable() called"
 msgstr "zavoláno registerTextVariable()"
 
-#: libcore/TextField.cpp:2016
-msgid "registerTextVariable() no-op call (already registered)"
-msgstr "volání registerTextVariable() no-op (již zaregistrováno)"
-
-#: libcore/TextField.cpp:2023
-msgid "string is empty, consider as registered"
-msgstr "řetězec je prázdný, považuji za registrovaný"
-
-#: libcore/TextField.cpp:2032
+#: libcore/TextField.cpp:1968
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
@@ -1345,85 +1509,90 @@ msgstr ""
 "že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
 "pokusí o registraci při příštím přístupu."
 
-#: libcore/TextField.cpp:2050
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
+msgstr "Potomci"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
 #, c-format
-msgid "target object (%s @ %p) does have a member named %s"
-msgstr "cílový objekt (%s @ %p) má člena pojmenovaného %s"
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
+msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
 
-#: libcore/TextField.cpp:2060
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s (no problem, we'll "
-"add it with value %s)"
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-"cílový sprite (%s @ %p) NEMÁ člena pojmenovaného %s (žádný problém, 
přidáme "
-"ho s hodnotou %s)"
+"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru „%"
+"s“"
 
-#: libcore/TextField.cpp:2069
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s, and we don't have "
-"text defined"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-"cílový sprite (%s @ %p) NEMÁ člena pojmenovaného %s a nemáme 
definovaný text"
+"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
+"fontového souboru „%s“"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
 #, c-format
-msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
-msgstr ""
-"Položka %d(%s) v hloubce %d (název znaku %s, typ %s) zničena: %s, 
uvolněna: %"
-"s"
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#: libcore/as_value.cpp:398
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
-msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
-msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgstr "serializace as_value typu %d"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
-msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
+#: libcore/as_environment.cpp:182
+#, c-format
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
-msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
+#: libcore/as_environment.cpp:346
+#, c-format
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
-msgstr "amf: serializuji null"
+#: libcore/as_environment.cpp:445
+#, c-format
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
+#: libcore/as_environment.cpp:488
 #, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
 "Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
 "is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
@@ -1431,894 +1600,943 @@ msgstr ""
 "Požadováno nestahovat celý film, ale daný film je obrázek, pro který 
není "
 "částečné stahování („loading thread“) ještě implementováno"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
 msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
 msgstr "FLV nelze nahrávat přímo jako film"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:99
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
 #, fuzzy
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "neznámý druh souboru (%s)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
 msgid "Movie %s already in library"
 msgstr "Film %s je již v knihovně"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
 msgid "Couldn't load library movie '%s'"
 msgstr "Film „%s“ nebylo možné nahrát z knihovny"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:141
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
 msgstr "Film %s (SWF%d) přidán do knihovny"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
 msgstr "Film %s (SWF%d) NEPŘIDÁN do knihovny (vyplynulo z POST)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
 msgid "Can't read file header"
 msgstr "Nelze přečíst hlavičku souboru"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
 msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
 msgstr "Za hlavičkou MZ (.exe) nelze přečíst 3 bajty"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
 msgid "Could not find SWF inside an exe file"
 msgstr "Uvnitř exe souboru nebylo možné nalézt SWF"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
 #, c-format
 msgid "Can't read image file from %s"
 msgstr "Nelze přečíst obrázkový soubor z %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
 #, c-format
 msgid "Parsing error: %s"
 msgstr "Chyba rozebírání: %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
 msgstr "otevření „%s“ selhalo; nemohu vytvořit film"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
 #, c-format
 msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
 msgstr "otvírák streamProvider nemůže otevřít „%s“"
 
-# Function name
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
-msgstr "blendMode"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libcore/as_object.cpp:440
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Zachycena výjimka: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:830
-msgid "yes"
-msgstr "ano"
+#: libcore/as_object.cpp:628
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:831
-msgid "no"
-msgstr "ne"
+#: libcore/as_object.cpp:640
+#, c-format
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:837
-msgid "Depth"
-msgstr "Hloubka"
+#: libcore/as_object.cpp:655
+#, c-format
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:844
-msgid "Ratio"
-msgstr "Poměr"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:854
-msgid "Clipping depth"
-msgstr "Hloubka ořezu"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Rozměry"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:861
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamika"
+#: libcore/as_object.cpp:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+msgstr ""
+"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
+"jen pro čtení"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:862
-msgid "Mask"
-msgstr "Maska"
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:863
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Zlikvidováno"
+# TODO: plural
+#: libcore/as_object.cpp:860
+#, c-format
+msgid "%d members of object %p follow"
+msgstr "následuje %d členů objektu %p"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:865
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Uvolněno"
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
+msgstr ""
+"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
+"hloubka nebude zaměněna"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:869
-msgid "Blend mode"
-msgstr "Režim míšení barev"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
+msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:872
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Zneplatněno"
+#: libcore/movie_root.cpp:629
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:874
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Potomci zneplatněni"
+#: libcore/movie_root.cpp:898
+msgid ""
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
+msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
+msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+msgstr ""
+"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Launching URL: %s"
+msgstr "Spouštím URL: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
 #, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:488
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
 
-#: libcore/Button.cpp:965
-msgid "Button state"
-msgstr "Stav tlačítka"
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:969
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
+
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#, c-format
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
 
-#: libcore/Video.cpp:72
+#: libcore/Video.cpp:57
 msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
 "Neregistrována žádná obsluha médií, vestavěné video nebude možné 
dekódovat"
 
-#: libcore/Video.cpp:79
+#: libcore/Video.cpp:138
 msgid "No Video info in video definition"
 msgstr "V definici videa chybí informace o videu"
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo potřebuje 1 argument"
-
-#: libcore/Video.cpp:360
-#, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
-msgstr "První argument funkce attachVideo(%s) není instancí NetStreamu"
-
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
-msgid "arguments discarded"
-msgstr "argumenty zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
-msgid "missing arguments"
-msgstr "postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "neplatné argumenty"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
-msgstr "neplatný obdélník"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
-msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
 #, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: postrádám argumenty"
+msgid ""
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
+msgstr ""
+"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
+"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
+"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumenty po prvním smazány"
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "první argument nelze převést na objekt"
+# TODO: Jak se přeloží „trait“?
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "První argument musí být objektem"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "První argument musí být instancí"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#, c-format
+msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgstr "Verze Abc: %d.%d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#, c-format
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
-msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
-msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
-"přistoupit."
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
+msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
-#, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s potřebuje jeden argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
+msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
-#, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s má více jak jeden argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
+msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
-msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
-msgid "Extensions disabled"
-msgstr "Rozšíření zakázána"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
-#, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s má více jak dva argumenty"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
-#, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr "Násobná registrace třídy."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
-#, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
-msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
-#, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
-#, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
-#, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
-msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
-#, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
-msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
+msgid ""
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
+msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
+
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#, c-format
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
+"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
 msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
 msgstr "Žádný MediaHandler neexistuje! Objekt Camera nelze vytvořit"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
 msgid "Attempt to set activity property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:379
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
 msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost bandwidth objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:395
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
 msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost currentFPS objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:411
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
 msgid "Attempt to set fps property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost fps objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:427
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
 msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost height objektu Camera, použijte setMode"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:450
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
 msgid "Attempt to set index property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost index objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:467
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
 msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnosti motionLevel objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:484
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
 msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost motionTimeout objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
 msgid "Attempt to set muted property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnosti muted objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:517
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
 msgid "Attempt to set name property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost name objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:528
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
 msgid "Attempt to set names property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost names objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:563
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
 msgid "Attempt to set quality property of Camera"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost quality objektu Camera"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:618
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost width objektu Camera, použijte setMode"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
-msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
+msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
-msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
+
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
+#, c-format
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
 msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
 msgstr "Konstruktor data zavolán s více než 7 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:725
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
 msgid "Date.setTime needs one argument"
 msgstr "Date.setTime potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:745
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
 msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
 msgstr "Date.setTime byl zavolán s více jak jedním argumentem"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:836
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
 msgid "Date.setFullYear needs one argument"
 msgstr "Date.setFullYear potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:876
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
 msgid "Date.setYear needs one argument"
 msgstr "Date.setYear potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:899
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
 msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.setYear byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:930
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
 msgstr "Date.set%sMonth potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:963
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.set%sMonth byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:985
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
 #, c-format
 msgid "Date.set%sDate needs one argument"
 msgstr "Date.set%sDate potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:999
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
 #, c-format
 msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
 msgstr "Date.set%sDate byl zavolán s více jak jedním argumentem"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1026
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
 #, c-format
 msgid "Date.set%sHours needs one argument"
 msgstr "Date.set%sHours potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1045
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
 #, c-format
 msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
 msgstr "Date.set%sHours byl zavolán s více jak čtyřmi argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1071
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
 msgstr "Date.set%sMinutes potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1089 libcore/asobj/Date_as.cpp:1132
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.set%sMinutes byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1112
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
 #, c-format
 msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
 msgstr "Date.set%sSeconds potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1150
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
 msgstr "Date.set%sMilliseconds potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1167
-msgid "Date.setMilliseconds was called with more than one argument"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
 msgstr "Date.setMilliseconds byl zavolán s více jak jedním argumentem"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1229
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
 msgid "Date.UTC needs one argument"
 msgstr "Date.UTC potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1253
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
 msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr "Date.UTC byl zavolán s více jak 7 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
-#, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
+msgid "Too many args to Object constructor"
+msgstr "Příliš mnoho argumentů pro konstruktor Objektu"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
 msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
 msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
-"přistoupit."
+"Neplatné volání Object.addProperty(%s) – očekávány 3 argumenty 
(<název>, "
+"<getter>, <setter>)"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
+msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – prázdný název 
vlastnost"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
+msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – getter není AS funkce"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
 msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
+"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
+"function (%s)"
 msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
-"přistoupit."
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
+"Neplatné volání Object.addProperty() – setter není null a není AS 
funkce (%s)"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
+"<constructor>)"
+msgstr ""
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – očekávány 2 argumenty 
(<symbol>, "
+"<konstruktor>)"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
+"evaluates to empty string"
+msgstr ""
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – první argument (id symbolu) 
se "
+"vyhodnotí na prázdný řetězec"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:448
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Spojení na film: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:500
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:660
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:773
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
-msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
 msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
+"function)"
 msgstr ""
-"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
-"na velká písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – druhý argument (třída) 
není funkce"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-msgid "bad_cast caught"
-msgstr "zachycen bad_cast"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
+msgstr "Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol nelze nalézt"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
+#, c-format
 msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
+"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
+"(sprite_definition), but a %s"
 msgstr ""
-"Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII 
DisplayObjecty "
-"na malá písmena. Nastavení národního prostředí na UTF-8 by to mohlo 
spravit."
+"Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol není MovieClip symbolem "
+"(sprite_definition), ale %s"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
+msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
+msgstr "Object.hasOwnProperty() vyžaduje jede argument"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
+#, c-format
+msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
+msgstr "Neplatné volání Object.hasOwnProperty(„%s“)"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
+msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
+msgstr "Object.isPropertyEnumerable() vyžaduje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:382
+#, c-format
+msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
+msgstr "Neplatné volání Object.isPropertyEnumerable(„%s)“"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:405
+msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
+msgstr "Object.isPrototypeOf() vyžaduje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:413
+#, c-format
+msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
+msgstr "První argument Object.isPrototypeOf(%s) není objekt"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
+#, c-format
+msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
+msgstr "Object.watch(%s): postrádám argument"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
+#, c-format
+msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
+msgstr "Object.watch(%s): druhý argument není funkce"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
+#, c-format
+msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
+msgstr "Object.unwatch(%s): postrádám argument"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
+#, c-format
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
+#, c-format
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
+msgstr "Gnash nemohl otevřít toto URL: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
+#, c-format
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
+msgstr "Sound.start() neúčinkuje na vysílaném Sound"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
+msgstr "– začni zvuk"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
+msgstr "– zastav zvuk "
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
+#, c-format
+msgid "No such export '%s'"
+msgstr "Export „%s“ neexistuje"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Export '%s' is not a sound"
+msgstr "Export „%s“ není zvukem"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
+msgstr "– připoj zvuk"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
+msgstr "připojení zvuku potřebuje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
+msgstr "attachSound potřebuje neprázdný řetězec"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#, c-format
+msgid "Export '%s'is not a sound"
+msgstr "Export „%s“ není zvukem"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr "Sound.loadSound() vyžaduje alespoň 1 argument"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
+#, c-format
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr "nastavení hlasitosti zvuku potřebuje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
 msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders není objektem"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
 msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
 msgstr "XML.addRequestHeader vyžaduje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
 msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
 msgstr "XML.addRequestHeader: jediný argument není polem"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
 #, c-format
 msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
 msgstr "XML.addRequestHeader(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
 #, c-format
 msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
 msgstr "XML.addRequestHeader(%s): oba argumenty musí být řetězec"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
 msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
 msgstr "sendAndLoad() vyžaduje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
 msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
 msgstr "sendAndLoad(): neplatné prázdné URL"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
 msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
 msgstr "sendAndLoad(): neplatný cíl (musí být objektem XML nebo LoadVars)"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
 #, c-format
 msgid "Loading from url: '%s'"
 msgstr "Načítám z URL: „%s“"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
 msgid "load() requires at least one argument"
 msgstr "load() vyžaduje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
 msgid "load(): invalid empty url"
 msgstr "load(): neplatné prázdné URL"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
-
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:149
-msgid "Too many args to Object constructor"
-msgstr "Příliš mnoho argumentů pro konstruktor Objektu"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:193
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
-"<getter>, <setter>)"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.addProperty(%s) – očekávány 3 argumenty 
(<název>, "
-"<getter>, <setter>)"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:210
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
-msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – prázdný název 
vlastnost"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:220
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
-msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – getter není AS funkce"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:234
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
-"function (%s)"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.addProperty() – setter není null a není AS 
funkce (%s)"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:258
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
-"<constructor>)"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – očekávány 2 argumenty 
(<symbol>, "
-"<konstruktor>)"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:276
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
-"evaluates to empty string"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – první argument (id symbolu) 
se "
-"vyhodnotí na prázdný řetězec"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:288
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
-"function)"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – druhý argument (třída) 
není funkce"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:315
-#, c-format
-msgid "Object.registerClass(%s, %s): can't find exported symbol"
-msgstr "Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol nelze nalézt"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:328
-#, c-format
-msgid ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
-"(sprite_definition), but a %s"
-msgstr ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol není MovieClip symbolem "
-"(sprite_definition), ale %s"
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr "LocalConnection.connect(): potřebuje právě jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:349
-msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
-msgstr "Object.hasOwnProperty() vyžaduje jede argument"
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
+msgstr "LocalConnection.connect(): první argument musí být řetězec"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:358
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
 #, c-format
-msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
-msgstr "Neplatné volání Object.hasOwnProperty(„%s“)"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:374
-msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
-msgstr "Object.isPropertyEnumerable() vyžaduje jeden argument"
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr "LocalConnection.send(%s): vyžaduje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:382
-#, c-format
-msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
-msgstr "Neplatné volání Object.isPropertyEnumerable(„%s)“"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:405
-msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
-msgstr "Object.isPrototypeOf() vyžaduje jeden argument"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:413
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
 #, c-format
-msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
-msgstr "První argument Object.isPrototypeOf(%s) není objekt"
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:433
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
 #, c-format
-msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
-msgstr "Object.watch(%s): postrádám argument"
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:445
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
 #, c-format
-msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
-msgstr "Object.watch(%s): druhý argument není funkce"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:470
-#, c-format
-msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
-msgstr "Object.unwatch(%s): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
-msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
-msgstr "LocalConnection.connect(): potřebuje právě jeden argument"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:543
-msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
-msgstr "LocalConnection.connect(): první argument musí být řetězec"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:588
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:600
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
 #, c-format
-msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
-msgstr "LocalConnection.send(%s): vyžaduje alespoň dva argumenty"
-
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
-
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
 #, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
-msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
 msgstr ""
 "createEmptyMovieClip potřebuje 2 argumenty, ale zadán(y/o) %d, vracím "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:304
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
 msgstr ""
 "createEmptyMovieClip bere 2 argumenty, ale zadány(o) %d, přebývající "
 "přehlížím"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr "MovieClip.filters()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr "MovieClip.scrollRect()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr "MovieClip.tabIndex()"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
@@ -2327,7 +2545,7 @@ msgstr ""
 "attachMovie zavolán se špatným počtem parametrů, očekávány 3 až 4, 
obdrženo %"
 "d – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
@@ -2336,12 +2554,12 @@ msgstr ""
 "attachMovie: exportovaný zdroj „%s“ není definicí DisplayObjectu. 
Vrací se "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr "MovieClip.attachMovie: předána neplatná hloubka %d; nepřipojuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
@@ -2350,27 +2568,31 @@ msgstr ""
 "Čtvrtý argument attachMovie nelze převést na objekt (%s), bude dělat, 
jakoby "
 "nebyl zadán"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
-#, c-format
-msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
-msgstr "V hloubce %d nebylo možné připojit DisplayObject"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+msgid "missing arguments"
+msgstr "postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr "%s.swapDepths() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): nebudu prohazovat klip pod hloubkou %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, prohodit sám se sebou?"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
@@ -2379,7 +2601,7 @@ msgstr ""
 "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, tyto dva DisplayObjecty nemají 
stejného "
 "rodiče"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
@@ -2388,50 +2610,50 @@ msgstr ""
 "%s.swapDepths(%s): ignorováno, zdrojové a cílové DisplayObjecty mají 
stejnou "
 " hloubku %d"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatný první argument (ani movieclip ani 
číslo)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr "%s.swapDepths(%s): požadovaná hloubka je nad přípustným rozsahem."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr "%s.swapDepths(%s): ignorováno, DisplayObject již v hloubce %d"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() potřebuje 2 nebo 3 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; 
neduplikuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr "movieclip_goto_and_play potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr "movieclip_goto_and_play(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr "movieclip_goto_and_stop potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr "movieclip_goto_and_stop(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
@@ -2439,7 +2661,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.loadMovie() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
@@ -2448,7 +2670,7 @@ msgstr ""
 "První argument MovieClip.loadMovie(%s) vyhodnocen jako prázdný řetězec "
 "– vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
@@ -2456,7 +2678,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.loadVariables() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
 "nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
@@ -2465,26 +2687,26 @@ msgstr ""
 "První argument předaný MovieClip.loadVariables(%s) vyhodnocen jako 
prázdný "
 "řetězec – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr "Nelze nalézt cíl %s pro hitTest"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr "hitTest() zavolán s %u argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr "MovieClip.getURL() neobdržel žádné argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
 #, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr "MovieClip.getURL(%s): nadbytečný argument zahozen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
@@ -2492,72 +2714,72 @@ msgstr ""
 "MovieClip.getBounds(%s): neplatné volání, první argument musí být "
 "DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr "%s.setMask(): potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
 #, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s): první argument není DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr "MovieClip.lineTo() potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr "MovieClip.moveTo() bere dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr "MovieClip.lineStyle(%s): argumenty po prvních třech budou zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
@@ -2565,7 +2787,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota jointStyle „%s“ (platné 
hodnoty: %"
 "s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
@@ -2574,7 +2796,7 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota capStyle „%s“ (platné 
hodnoty: "
 "none|round|square [nic|kulatý|hranatý]) "
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
@@ -2583,26 +2805,26 @@ msgstr ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota noScale „%s“ (platné hodnoty: 
%s|%"
 "s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr "MovieClip.curveTo() bere čtyři argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): chybné volání: potřeba 5 argumentů"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): nadbytečné argumenty zneplatní volání!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
@@ -2610,7 +2832,7 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): první argument musí být „radial“, 
„focal“ nebo "
 "„linear“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
@@ -2619,7 +2841,7 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): jeden nebo více z argumentů mezi 2. a 5. není "
 "možné převést na objekty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
@@ -2628,270 +2850,203 @@ msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): argumenty barev, průhlednosti a poměrů nejsou "
 "stejně dlouhé"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
-#, c-format
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
+"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios (%"
 "d), will trim to 8"
 msgstr ""
 "%s.beginGradientFill(%s): příliš mnoho prvků pole pro barvy a poměry 
(%d), "
 "zkrátím na 8"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr "min./max. hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s) prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr "konečné hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s), považuji za nulu"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
-
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
-"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Spojení na film: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
-#, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
-#, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
-msgstr "XML data jsou prázdná"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
-msgstr "žádný text pro tvorbu elementu"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
-msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
 #, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
-msgstr "XMLNode_as %p nemá žádné přímé potomky"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
-msgstr ""
-"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Připojuji se na film: %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
 #, c-format
-msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
-msgstr ""
-"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
-"potomky"
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+msgstr ""
+"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
-#, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
-#, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+msgid ""
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+msgstr ""
+"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
-#, c-format
-msgid "Could not create audio decoder: %s"
-msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
+msgid "NetStream_as play needs args"
+msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:539
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
 #, c-format
-msgid "Gnash could not open this url: %s"
-msgstr "Gnash nemohl otevřít toto URL: %s"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:548
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
 #, c-format
-msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:657
-msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
-msgstr "Sound.start() neúčinkuje na vysílaném Sound"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:942
-msgid "-- start sound"
-msgstr "– začni zvuk"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:967
-msgid "-- stop sound "
-msgstr "– zastav zvuk "
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
+msgid "XML data is empty"
+msgstr "XML data jsou prázdná"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:983 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1038
-#, c-format
-msgid "No such export '%s'"
-msgstr "Export „%s“ neexistuje"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
+msgid "no text for text node creation"
+msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:992 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1047
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
 #, c-format
-msgid "Export '%s'is not a sound"
-msgstr "Export „%s“ není zvukem"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1008
-msgid "-- attach sound"
-msgstr "– připoj zvuk"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1013
-msgid "attach sound needs one argument"
-msgstr "připojení zvuku potřebuje jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1023
-msgid "attachSound needs a non-empty string"
-msgstr "attachSound potřebuje neprázdný řetězec"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1148
-msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
-msgstr "Sound.loadSound() vyžaduje alespoň 1 argument"
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1163
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
 #, c-format
-msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
-msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
-msgid "set volume of sound needs one argument"
-msgstr "nastavení hlasitosti zvuku potřebuje jeden argument"
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+msgstr ""
+"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"přistoupit."
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
-msgstr " Zpráva %d: %s "
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
+"přistoupit."
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
-msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
-msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
-msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
-msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
-msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
-#, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
-msgstr ""
-"Vestavěný XMLSocket.onData() zavolán s argumentem, který představuje 
prázdný "
-"řetězec: %s"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
+msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
-#, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
-msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
+msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
-msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
-#, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
-msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
 #, c-format
 msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
 msgstr ""
 "createTextField zavolán s %d argumenty, 6 očekáváno – vracím 
nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
 #, c-format
 msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
 msgstr "createTextField: záporná šířka (%d) – obracím znaménko"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
 #, c-format
 msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
 msgstr "createTextField: záporná výška (%d) – obracím znaménko"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:438
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
 #, c-format
 msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
 msgstr "Pokus nastavit délkovou vlastnost TextFieldu %s"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:464 libcore/asobj/TextField_as.cpp:490
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
 #, c-format
 msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
 msgstr "Pokus nastavit vlastnost %s TextFieldu %s, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:546
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
 #, c-format
 msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
 msgstr "Neplatná hodnot předaná do TextField.type: %s"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:678
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
 msgid "missing arg"
 msgstr "postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:695
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
 msgid "first argument is not a TextFormat"
 msgstr "první argument není TextFormat"
 
@@ -2899,468 +3054,619 @@ msgstr "první argument není TextFormat"
 msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
 msgstr "TextField.replaceText() zavoláno s méně než 3 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:408
+#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
 #, c-format
 msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
 msgstr "Příliš mnoho argumentů (%d) předáno TextFormatu"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
-#, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Připojuji se na film: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
-#, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
-"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
+"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
-"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
+"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
+"potomky"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
-msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
-msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
-msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:251
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
-msgstr "Při setRootMovie dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout skripty?"
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:382 libcore/movie_root.cpp:392
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
-msgstr ""
-"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
-"hloubka nebude zaměněna"
+msgid " Message %d: %s "
+msgstr " Zpráva %d: %s "
 
-#: libcore/movie_root.cpp:459
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:614
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:723
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
-msgstr ""
-"Při zpracování události myši dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout 
skripty?"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:890
-#, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
-msgstr "Při advance dosažen Action limit: %s"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
+msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1012
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1626
-#, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
+msgid "Function.apply() called with no args"
+msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1630
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
 #, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
 msgstr ""
-"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:1797 libcore/movie_root.cpp:1830
-#: libcore/movie_root.cpp:1889
-#, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
+"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
+"přebytečné"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2115
-#, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr "Spouštím URL: %s"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2118
-#, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2159
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
 #, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"přistoupit."
 
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2165
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: postrádám argumenty"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2177
-#, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumenty po prvním smazány"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2240
-msgid "Live MovieClips"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/as_object.cpp:437
-#, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Zachycena výjimka: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "První argument musí být objektem"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "První argument musí být instancí"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
 
-#: libcore/as_object.cpp:626
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
 msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/as_object.cpp:636
-#, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
-msgstr "%s: Výjimka %s. Vytvořím nového člena"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
 
-#: libcore/as_object.cpp:651
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
-msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
 
-#: libcore/as_object.cpp:680
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
-msgstr ""
-"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
-"jen pro čtení"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/as_object.cpp:847
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
+msgid "arguments discarded"
+msgstr "argumenty zahozeny"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/as_object.cpp:857
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
 #, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
-msgstr "následuje %d členů objektu %p"
-
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/as_function.cpp:228
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
 #, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
-msgstr ""
-"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
-"přebytečné"
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s má více jak jeden argument"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
+msgid "Extensions disabled"
+msgstr "Rozšíření zakázána"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#, c-format
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
 #, c-format
-msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
-msgstr ""
-"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
-"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
-"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s má více jak dva argumenty"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
+#, c-format
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
 
-#: libcore/as_value.cpp:770
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
 #, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
-msgstr "serializace as_value typu %d"
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
-msgid "Children"
-msgstr "Potomci"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
+#, c-format
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
 #, c-format
-msgid "reading code table at offset %lu"
-msgstr "čtu tabulku kódů na pozici %lu"
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
-msgid "reading DefineFont"
-msgstr "vykresluji DefineFont"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
+#, c-format
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
-msgstr "Ve značce DefineFont je poškozena tabulka umístění kreseb znaků"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
+#, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
-msgstr "čtu DefineFont2 nebo DefineFont3"
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo potřebuje 1 argument"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:126
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
-msgstr "Kresba %d na pozici %u"
-
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
-msgstr "Tabulka umístění kreseb je ve značce DefineFont2/3 poškozena"
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgstr "První argument funkce attachVideo(%s) není instancí NetStreamu"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
-msgstr "Chybné umístění v DefineFont2"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
+#, c-format
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
-msgstr "Nalezen opakující se kerningový pár – ignoruji"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
-msgstr "Zavaděč značky DefineFontInfo: nelze nalézt font s 
identifikátorem %d"
+msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
-msgstr "DefineFontInfo2 implementován částečně"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+msgid ""
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
+msgstr ""
+"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
+"byl přeložen bez podpory zlib"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
-msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
+msgid "file is compressed"
+msgstr "soubor je komprimovaný"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
-msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
+msgid "Could not start loading thread"
+msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
-msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
-msgstr ""
-"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
-"DisplayObjectsů."
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+# TODO: plural
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
-msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
-msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
+msgstr ""
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
+"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
 #, c-format
 msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
-"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
-"zpoždění=%d"
+"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
+"v hlavičce (%d)."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
+#, c-format
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
+
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
-"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
-"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
+#, c-format
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
+#, c-format
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
+
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Neplatný typ filtru %d."
+
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#, c-format
+msgid "Filter %d could not read."
+msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr " snímků = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
-"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
+"sprite."
+
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+msgid " -- sprite END --"
+msgstr " –– sprite END ––"
+
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr "Žádné přechody!"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
-"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
+
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
+msgid "CSMTextSettings"
+msgstr "CSMTextSettings"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
-"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
-"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
-"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
-"varujeme jen jednou"
+"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
+"definice tlačítka."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
-"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
-"zpoždění=%d"
+"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
+"tlačítko DisplayObject)"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
-msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "true"
-msgstr "ano"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
+#, fuzzy, c-format
+msgid " DefineButton loader: character id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "false"
-msgstr "ne"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
+#, c-format
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
+#, c-format
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
+#, c-format
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
 msgstr ""
-"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
-"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
-"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
-"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
+"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
-msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
 #, c-format
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"příznaky"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
 msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
-" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"identifikátor DisplayObjectu"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
-msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
+msgstr ""
+"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
+"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
-msgstr " reflex = „%c%c%c“"
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
-#, c-format
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
 msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
 msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
+
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
+msgstr "čtu tabulku kódů na pozici %lu"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
+msgid "reading DefineFont"
+msgstr "vykresluji DefineFont"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr "Ve značce DefineFont je poškozena tabulka umístění kreseb znaků"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr "čtu DefineFont2 nebo DefineFont3"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
+#, c-format
+msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgstr "Kresba %d na pozici %u"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+msgstr "Tabulka umístění kreseb je ve značce DefineFont2/3 poškozena"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr "Chybné umístění v DefineFont2"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+msgstr "Nalezen opakující se kerningový pár – ignoruji"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
+#, c-format
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgstr "Zavaděč značky DefineFontInfo: nelze nalézt font s 
identifikátorem %d"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+msgstr "DefineFontInfo2 implementován částečně"
+
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
+#, c-format
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgstr "DefineTextTag, id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#, c-format
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
+
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
 msgstr " PLACEOBJECT: hloubka=%d(%d) znak=%d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
 #, c-format
 msgid " SWFCxForm: %s"
 msgstr " SWFCxForm: %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
 #, c-format
 msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
 msgstr "Vyhrazené pole v akcích PlaceObject == %u (očekávána 0)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
 #, c-format
 msgid " actions: flags = 0x%X"
 msgstr " akce: příznaky = 0x%X"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
 #, c-format
 msgid ""
 "swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
@@ -3369,259 +3675,92 @@ msgstr ""
 "swf_event::read(), even_length = %u, ale jen %lu bajtů zbývá do konce "
 "současné značky. Z bezpečnostních důvodů nedokončuji."
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
 #, c-format
 msgid ""
 "swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
 msgstr ""
 "swf_eventread() – obdržen neznámý/neobsluhovaný typ události, 
příznaky = 0x%x"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
 msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
 msgstr "Neočekávaný konec značky při rozebírání událostí značek 
PlaceObject"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr " PLACEOBJECT2: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
 #, c-format
 msgid " char id = %d"
 msgstr " znak č. = %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
 #, c-format
 msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr " SWFMatrix: %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
 #, c-format
 msgid " ratio: %d"
 msgstr " poměr: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
 #, c-format
 msgid " name = %s"
 msgstr " jméno = %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
 msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr " clip_depth = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
 #, c-format
 msgid " m_place_type: %d"
 msgstr " m_place_type: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr " PLACEOBJECT3: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
 #, c-format
 msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr " SWFCxForm: %d"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
 #, c-format
 msgid " class name = %s"
 msgstr " jméno třídy = %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
 msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr "  bitmapCaching zapnuto"
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
-msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgid " remove_object_2(%d)"
+msgstr " remove_object_2(%d)"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
-msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
+msgid " bound SWFRect: %s"
+msgstr " ohraničující SWFRect: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
-msgstr ""
-"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
-"tlačítko DisplayObject)"
+msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
+msgstr " ShapeRecord(%s): početvýplňků %d, početlinek %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
-msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
-#, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
-msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
-
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
-
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
-#, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
-
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
-msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
-msgstr ""
-"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
-"jsme dosáhli konce proudu!"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
-msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
-#, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
-msgstr ""
-"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
-"definice tlačítka."
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
-msgstr "ukončit textové záznamy"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
-#, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
-msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
-msgstr " máBarvu"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
-#, c-format
-msgid " xOffset = %g"
-msgstr " xOffset = %g"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
-#, c-format
-msgid " yOffset = %g"
-msgstr " yOffset = %g"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
-#, c-format
-msgid " textHeight = %g"
-msgstr " textHeight = %g"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
-#, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
-msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
-
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
-#, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
-msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
-
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
-#, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
-msgstr "DefineTextTag, id = %d"
-
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
-#, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
-msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
-
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
-#, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
-msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
-
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
-msgstr " remove_object_2(%d)"
-
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
-#, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
-msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
-
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
-#, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
-msgstr "StartSound: id=%d"
-
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
-msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
-
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
-msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
-
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
-msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
-
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-#, fuzzy
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
-msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
-
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
-#, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
-msgstr ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
-
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
-msgstr "CSMTextSettings"
-
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
-msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
-
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
-msgstr "Vzorky MP3 zvukových bloků pro převíjení"
-
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
-#, c-format
-msgid " bound SWFRect: %s"
-msgstr " ohraničující SWFRect: %s"
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:305
-#, c-format
-msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
-msgstr " ShapeRecord(%s): početvýplňků %d, početlinek %d"
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:391
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
 #, c-format
 msgid " Shape read: moveto %d %d"
 msgstr " Načten tvar: přesun na %d %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:417
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
@@ -3630,7 +3769,7 @@ msgstr ""
 "Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change pro značku fontu 
(platný "
 "je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:430
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
@@ -3638,12 +3777,12 @@ msgstr ""
 "Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change – definováno %d. 
Nastavit "
 "na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:441
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
 #, c-format
 msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
 msgstr " Načten tvar: fill0 (levý) = %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:468
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
@@ -3652,7 +3791,7 @@ msgstr ""
 "Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change pro značku fontu "
 "(platný je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:481
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
@@ -3660,12 +3799,12 @@ msgstr ""
 "Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change – definováno %d. 
Nastavit "
 "na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:491
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
 #, c-format
 msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
 msgstr " Načten tvar: fill1 (pravý) = %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:517
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
@@ -3674,597 +3813,439 @@ msgstr ""
 "Neplatný styl čáry %d v záznamu lineStyleChange pro značku fontu 
(platný je "
 "0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:528
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
 #, c-format
 msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 "Neplatný styl výplně %d v záznamu lineStyleChange – definováno %d. 
Nastavit "
 "na 0."
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:538
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: line %d"
 msgstr "ShapeRecord: čára %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:554
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
 msgid "ShapeRecord: more fill styles"
 msgstr "ShapeRecord: více stylů výplně"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:598
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
 msgstr "ShapeRecord: zaoblená hrana %d %d – %d %d – %d %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:640
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
 msgstr "ShapeRecord: rovná hrana %d %d – %d %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:693
-#, c-format
-msgid " readFillStyles: count = %u"
-msgstr " readFillStyles: počet = %u"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
+msgid " fill styles: %1%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
+msgid " Read fill: %1%"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:714
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
 #, c-format
 msgid " readLineStyles: count = %d"
 msgstr " readLineStyles: počet = %d"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:722
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
 #, c-format
 msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr " readLineStyles: počet2 = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
-msgid " jpeg_tables_loader"
-msgstr " jpeg_tables_loader"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
-msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
-msgstr ""
-"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu "
-"– zahazuji ho"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
-msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
-#, fuzzy
-msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
-msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
-msgid "Adding bitmap id %1%"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
-#, fuzzy
-msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
-msgstr ""
-"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
-"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
-msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
+msgid "StartSound: id=%d"
+msgstr "StartSound: id=%d"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
-#, fuzzy
-msgid "Bitmap has a height or width of 0"
-msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
-msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
-msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
+msgid "end text records"
+msgstr "ukončit textové záznamy"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
+#, c-format
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
-#, fuzzy
-msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
-msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
+msgid " hasColor"
+msgstr " máBarvu"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#, c-format
+msgid " xOffset = %g"
+msgstr " xOffset = %g"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
+#, c-format
+msgid " yOffset = %g"
+msgstr " yOffset = %g"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
+msgid " textHeight = %g"
+msgstr " textHeight = %g"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
-msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
+#, c-format
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
-msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
 #, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
-"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
+"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
+"jsme dosáhli konce proudu!"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
-msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
+msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
-msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
-msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"příznaky"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#, c-format
+msgid " sprite: char id = %d"
+msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
 msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
 msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"identifikátor DisplayObjectu"
+"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
+"DisplayObjectsů."
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+#, c-format
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
 #, c-format
 msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
-"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
-"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
+"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
+"zpoždění=%d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
-#, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
+#, c-format
 msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
 msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
+"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
+"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
-msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "true"
+msgstr "ano"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
-#, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
-msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "false"
+msgstr "ne"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
-"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
-"byl přeložen bez podpory zlib"
+"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
+"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
+"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
+"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
-msgid "file is compressed"
-msgstr "soubor je komprimovaný"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
-msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
+msgid ""
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
+msgstr ""
+" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
-msgid "Could not start loading thread"
-msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
+#, c-format
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
 #, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgstr " reflex = „%c%c%c“"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr " jpeg_tables_loader"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
-msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
 msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
-"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
+"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu "
+"– zahazuji ho"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
-#, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
 msgstr ""
-"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
-"v hlavičce (%d)."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
-#, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
-msgstr "Nahrán snímek %u/%u"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+#, fuzzy
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
-#, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
-msgstr "hledám exportovaný zdroj: pokrok v načítání snímků (z %d na 
%d)"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+#, fuzzy
+msgid ""
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+msgstr ""
+"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
+"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
-#, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
-#, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
-msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
-msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+#, fuzzy
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
 msgstr ""
-"Velikost zásobníku konstant se neshoduje. Tento SWF soubor je 
pravděpodobně "
-"velmi vadný."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Neplatný typ filtru %d."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
+#, fuzzy
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
-#, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
-msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
-#, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
-msgstr "Vytvářím instanci sprite_def %p"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
 #, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr " snímků = %d"
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
 #, c-format
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
-"sprite."
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
-msgstr " –– sprite END ––"
+"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
 #, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
-msgstr "Pro sprite_def %2$p registrována třída %1$p"
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
-msgstr " Exportované rozhraní: "
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
+"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
-msgid "No gradients!"
-msgstr "Žádné přechody!"
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+msgstr ""
+"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
+"varujeme jen jednou"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
 #, c-format
 msgid ""
-"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
-"not affect playback"
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
 msgstr ""
+"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
+"zpoždění=%d"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
-#, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
-msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru „%"
-"s“"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
-msgstr ""
-"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
-"fontového souboru „%s“"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
-
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
-#, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
-msgstr "Vlastnost %s je %s jen pro čtení, na %s nebude nastavena"
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
-msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
-#, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
-msgstr ""
-"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
-#, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
-msgstr ""
-"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
-#, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
-msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
-#, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
-msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
-
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
-#, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
-msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
-#, c-format
-msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
-msgstr ""
-"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
-"codeVersion=%d"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
-#, c-format
-msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
-msgstr ""
-"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
-#, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
-msgid "Time exceeded"
-msgstr "Čas překročen"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
-msgstr ""
-"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
-"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
-msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
-#, c-format
-msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
-msgstr ""
-"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
-"stop_pc: %d)"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
-#, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
-msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
-#, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
-msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
-#, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
-msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
-
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
-#, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
 #, c-format
 msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr "Poškozený action kód: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
 #, c-format
 msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr "%s: ZKONTROLUJMĚ: bylo rozbito"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
 msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionNextFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:501
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
 msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionPrevFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
 msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionPlay: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
 msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionStop: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
 msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr "ActionGotoFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
 #, c-format
 msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr "GetUrl: cíl=%s url=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr "Délka značky ActionWaitForFrame (0x%X) == %d (očekáváno 3)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
 #, c-format
 msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr "%s: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr "ActionWaitForFrame(%d): cíl (%s) má jen %d snímků"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
 msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr "GotoLabel: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
 msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
 msgstr ""
 "Funkci ActionSubString předána záporná velikost, považuji za celou 
délku"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
 msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr "V ActionSubString je počátek menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
 msgid ""
 "Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 "v ActionSubStringu jde počátek za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
 msgid ""
 "start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
 msgstr ""
 "V ActionSubStringu jde počátek + velikost za vstupní řetězec, upravuji "
 "velikost"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
@@ -4273,12 +4254,12 @@ msgstr ""
 "Do proměnné v SWF%d nelze přiřadit sprite/DisplayObject. Vrátí se "
 "nedefinováno namísto %s."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
 #, c-format
 msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr "– získat proměnnou: %s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
@@ -4286,120 +4267,116 @@ msgstr ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: název proměnné byl vyhodnocen jako neplatný "
 "(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
 #, c-format
 msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr "– nastavit proměnnou: %s = %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
 msgid ""
 "ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 "Zavoláno ActionGetProperty(<empty>), ale současný cíl není 
DisplayObjectem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
 #, c-format
 msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr "Nemohu najít cíl GetProperty (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
 #, c-format
 msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
 "ActionSetProperty: cíl %s pro nastavení vlastnosti %s nemůže 
být nalezen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
 #, c-format
 msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr "duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; neduplikuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
 #, c-format
 msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr "startDrag: neznámý cíl „%s“"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
 msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr "Hodnoty Y v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
 msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr "Hodnoty X v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
-msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionStopDragMovie: cíl as_environment je null nebo není spritem"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
 #, c-format
 msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
 msgstr "– %s cast_to %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
 #, c-format
 msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
 msgstr "třída nalezená na zásobníku IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
 msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr "Cílový objekt pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
 #, c-format
 msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr "Prototyp cílového objektu IMPLEMENTSOP není objektem (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 #, c-format
 msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr "Neplatný čítač rozhraní (%d) na IMPLEMENTSOP"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
 #, c-format
 msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr "třída nalezená na zásobníku v IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
 msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr "Objekt rozhraní pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
 msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr "Prototyp rozhraní objektu pro IMPLEMENTSOP není objektem (%s)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
 msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr "V ActionMSubString je základ menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
 msgid ""
 "base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 "v ActionMbSubStringu jde základ za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 #, c-format
 msgid ""
 "base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
@@ -4408,15 +4385,15 @@ msgstr ""
 "V ActionMbSubStringu jde základ+velikost za vstupní řetězec, upravuji "
 "velikost podle délky: %d a počátku %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
 msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr "Pro SWF5 neexistuje odpovídající implementace"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
 msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr "ActionStrictMode nastaven na %1%"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
@@ -4425,12 +4402,15 @@ msgstr ""
 "Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionWaitForFrame se 
nevyhodnotí jako "
 "platný snímek: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
-msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
+msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
+msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
@@ -4439,26 +4419,26 @@ msgstr ""
 "Neznámý druh push %d. Provádění bude pokrčovat, ale kvůli ztrátě "
 "synchronizace je pravděpodobné selhání."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
 #, c-format
 msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr "Neplatný register %d uvnitř ActionPush"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
-#, fuzzy, c-format
-msgid "dict entry %d is out of bounds"
-msgstr "dict_lookup %d je mimo meze"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
+#, c-format
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
 msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
 msgstr "Na zásobníku nedefinované URL pro getUrl2, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
 #, c-format
 msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr "větvení na pozici %d – tato sekce běží pouze do %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
@@ -4467,7 +4447,7 @@ msgstr ""
 "V ActionCallFrame nelze nalézt target_sprite „%s“! Akce cílového 
snímku "
 "nebudou volány…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
@@ -4476,7 +4456,7 @@ msgstr ""
 "Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionGotoExpression se 
nevyhodnocuje "
 "na platný snímek: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
@@ -4485,26 +4465,26 @@ msgstr ""
 "V ActionGotoExpression nelze nalézt cílový sprite „%s“. Na cílový 
snímek se "
 "nepřejde…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
 #, c-format
 msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
 msgstr "smazat %s.%s: nebyl nalezen žádný objekt na smazání"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
 msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr "delete2 zavolán s cestou, kterou nelze převést na object"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
 #, c-format
 msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr "– nastavit místní proměnnou: %s = %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
 #, c-format
 msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr "ActionCallFunction: %s není objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
@@ -4512,53 +4492,53 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Pokus o zavolání funkce o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou 
pouze %u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
 #, c-format
 msgid "---new object: %s"
 msgstr "− nový objekt: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
 #, c-format
 msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr "ActionNew: „%s“ není konstruktor"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
 msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr "V kontextu timeline nemá zápis „var cokoliv“ žádný význam."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
 #, c-format
 msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr "Argument funkce TargetPath(%s) nelze převést na DisplayObject"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
 #, c-format
 msgid ""
 "Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 "Při vykonávání ActionEnumerate se na vrcholu zásobníku objevil neobjekt 
(%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
 #, c-format
 msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr "to_primitive(%s) vyhodil ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
 #, c-format
 msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr "getMember zavolán na hodnotu, kterou nelze převést na as_object: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
 #, c-format
 msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr " ActionGetMember: cíl: %s (objekt %p)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
 #, c-format
 msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr "− get_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
@@ -4566,17 +4546,17 @@ msgstr ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: název člena byl vyhodnocen jako neplatný "
 "(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr "– set_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr "– set_member %s.%s=%s na neplatném objektu!"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
@@ -4584,37 +4564,37 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Pokus o zavolání metody o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou jen 
%u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
 msgid " method name: %s"
 msgstr " jméno metody: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
 #, c-format
 msgid " method object/func: %s"
 msgstr " objekt/funkce metody: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
 #, c-format
 msgid " method nargs: %d"
 msgstr " počet argumentů metody: %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr "ActionCallMethod vyvolána s neobjektovým objektem/funkcí (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr "ActionCallMethod: Metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr "ActionCallMethod: vlastnost %d objektu %d nelze zavolat (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
@@ -4623,41 +4603,41 @@ msgstr ""
 "Pokus zavolat konstruktor o %u argumentech zatímco jich je na zásobníku 
jen %"
 "u."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
 msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 "Při ActionNewMethod: při ActionMethod nenalezen žádný objekt na 
zásobníku"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
 #, c-format
 msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
 msgstr "ActionNewMethod: metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
 msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr "ActionNewMethod: jméno metody není definováno a objekt není funkce"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
 #, c-format
 msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr "– %s instanceof %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
 #, c-format
 msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr "Při výkonu ActionEnum2 nebyl na vrcholu zásobníku objekt %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
 #, c-format
 msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super není objektem (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
 #, c-format
 msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Sub není funkcí (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
 #, c-format
 msgid ""
 "function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
@@ -4668,17 +4648,17 @@ msgstr ""
 "DOACTION = %d, pozice kódu function2 = %d). Vynucuji délku kódu tak, aby 
"
 "pohltil celý buffer (bude to fungovat?)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr "DefineFunction2: pojmenovaná funkce „%s“ začíná na PC %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr "DefineFunction2: anonymní funkce začíná na PC %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
@@ -4687,29 +4667,29 @@ msgstr ""
 "ActionTry: rezervováno:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
 "finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
 msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr "Délka značky ActionWith != 2, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
 msgid "Empty with() block..."
 msgstr "Prázdný blok with()…"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
 #, c-format
 msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr "with(%s): první argument nelze převést na objekt!"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
 #, c-format
 msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr "Vyvolána obsluha nepodporované akce, kód v pc je %#x"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
 msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr "Padělané prázdné URL z GetUrl v SWF souboru, přeskakuji"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
 msgid ""
 "Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
 "Using GET"
@@ -4717,7 +4697,7 @@ msgstr ""
 "Padělaná metoda GetUrl2 pro posílání proměnných v SWF souboru 
(požadován je "
 "jak GET, tak i POST). Použiji GET."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
 #, c-format
 msgid ""
 "get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
@@ -4726,360 +4706,326 @@ msgstr ""
 "získat URL: cíl=%s, URL=%s, metoda=%x (sendVars: %X, loadTarget: %d, "
 "loadVariable: %d)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
 msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr "getURL2 loadVariable"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr "getURL: cíl %s nenalezen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr "getURL: cíl %s není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
 msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr "commonGetURL: současný cíl není definován"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
 msgid "getURL2 target load"
 msgstr "nahrání cíle pro getURL2"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
 #, c-format
 msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr "Testuji nahrávání _level (úroveň %u)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
 #, c-format
 msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr "Neznámý cíl loadMovie: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
 #, c-format
 msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr "získat URL: cíl %s není spritem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
-msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
-msgstr "VYZKOUŠEJMĚ: cíl loadMovie změnil svoji cílovou cestu"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
 #, c-format
 msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 "Nelze nalézt film „%s“, na který má být nastaven cíl! Cíl nastavuji 
na NULL…"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
 #, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
-msgstr "get_variable(%s)"
+msgid ""
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
+msgstr ""
+"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:163
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
 #, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
-msgstr "find_object(„%s“) [ názprom = „%s“ – současný cíl = 
„%s“ ] selhala"
+msgid ""
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+msgstr ""
+"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:169
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
 #, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
-msgstr "… ale get_variable_raw(%s, <scopeStack>) uspělo (%s)!"
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:216
-#, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
-msgstr "get_variable_raw(%s)"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
+msgid ""
+"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
+"Disable scripts?"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:222
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
+"action to fix (as expected)."
+msgstr ""
+"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
+"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
+msgid ""
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
+msgstr ""
+"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
+"stop_pc: %d)"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:318
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
-msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:394
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
 #, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
-msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
 #, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
+msgid ""
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgstr ""
+"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgstr ""
+"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
 #, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
-msgstr "Volá se get_path_element(%s) na objektu %p"
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
 #, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
-msgstr "Cesta prvku %s nenalezena v objektu %p"
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
 
-# TODO: Jak se přeloží „trait“?
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#, c-format
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#, c-format
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
+msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
+#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#, c-format
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
-msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr "Verze Abc: %d.%d"
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového dumpshm: %s, Verze Gnashe: %s\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgstr "Pro soubor se segmentem paměti použije „%s“"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+msgstr "V ~/.gnashrc nenastaven LcShmKey, zkusí se nalézt"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
+msgstr "Nenalaezny žádné segmenty sdílené paměti!"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr "Násobná registrace třídy."
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
+msgstr "Existující Klíč SHM je: %s, Velikost je: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
+msgstr "Paměťové segmenty se zapisují na disk: „segment.raw“"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
+msgid "The data is: 0x%s"
+msgstr "Data jsou: 0x%s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
+msgstr "jádro nepřeloženo s podporou sdílené paměti"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
+#, c-format
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
+msgstr "Nalezeno! „set LCShmKey %s“ ve vašem ~/.gnashrc"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
+#, c-format
+msgid "Last changed on: %s"
+msgstr "Naposledy změněno: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
+#, c-format
+msgid "Last attached on: %s"
+msgstr "Naposledy přepojeno: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#, c-format
+msgid "Last detached on: %s"
+msgstr "Naposledy odpojeno: %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data sdíleného segmentu paměti"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Použití: dumpshm [hdsanlif] SOUBOR"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
+#: utilities/dumpshm.cpp:344 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/soldumper.cpp:75
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tNápověda"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
+msgstr "-i\tVypíše seznam segmentů"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
-msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
+msgstr "-r\tVypíše SYSV segmenty"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
-msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
+msgstr "-c\tVypíše SYSV segmenty na disk"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
-#, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
+msgstr "\tPočáteční adresa tohoto segmentu: "
 
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
-"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
-"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
+msgstr "\tSoubor: "
 
-#: libcore/Font.cpp:166
-msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
-"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
-"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
-"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
+msgstr "\tPočet vyhrazených bajtů: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
+msgstr "\tCelkový počet bajtů: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
+#: utilities/soldumper.cpp:121
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tNápověda"
+#: utilities/flvdumper.cpp:172
+msgid "Error parsing command line options: "
+msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
+#: utilities/flvdumper.cpp:178
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:277
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:313
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
-msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
+msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
 
 #: utilities/processor.cpp:148
 #, c-format
 msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr "fs_callback(%p): %s %s"
 
-#: utilities/processor.cpp:161
+#: utilities/processor.cpp:166
 #, c-format
 msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr "eventCallback: %s %s"
 
-#: utilities/processor.cpp:238
+#: utilities/processor.cpp:202
+msgid "gprocessor does not handle %1% message"
+msgstr ""
+
+#: utilities/processor.cpp:237
 #, c-format
 msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr "Verze gnashového gprocessoru: %s, verze Gnashe: %s\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:286
+#: utilities/processor.cpp:285
 msgid "Verbose actions disabled at compile time"
 msgstr "Upovídané akce zakázány při překladu"
 
-#: utilities/processor.cpp:293
+#: utilities/processor.cpp:292
 msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
 msgstr "Upovídané rozebírání zakázáno při překladu"
 
-#: utilities/processor.cpp:415 utilities/processor.cpp:418 gui/Player.cpp:219
-#: gui/Player.cpp:240 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:440
-#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:443
+#: utilities/processor.cpp:456 utilities/processor.cpp:459 gui/Player.cpp:332
+#: gui/Player.cpp:353 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:438
+#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
 #, c-format
 msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr "%s připojen k místním pískovištím (sandboxes)"
 
-#: utilities/processor.cpp:591
+#: utilities/processor.cpp:631
 #, c-format
 msgid ""
 "gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
@@ -5098,7 +5044,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%s%s%s"
 
-#: utilities/processor.cpp:598
+#: utilities/processor.cpp:638
 msgid ""
 "options:\n"
 "\n"
@@ -5112,15 +5058,15 @@ msgstr ""
 " --version  Vypíše čísla verzí.\n"
 " -v     Bude upovídaný; tj. na standardní výstup vypisuje 
protokol\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:605
+#: utilities/processor.cpp:645
 msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
 msgstr " -vp     Upovídané rozebírání filmu\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:610
+#: utilities/processor.cpp:650
 msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
 msgstr " -va     Upovídaný ActionScript\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:615
+#: utilities/processor.cpp:655
 msgid ""
 " -d [<ms>]\n"
 "       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
@@ -5145,1027 +5091,1245 @@ msgstr ""
 "       Je-li nastavena 0 (implicitní), provádí kroky snímku 
dokud\n"
 "       nebude splněna jiná zastavující podmínka.\n"
 
-#: utilities/rtmpget.cpp:444
+#: utilities/rtmpget.cpp:445
 msgid "Error parsing command line: "
 msgstr "Chyba při rozebírání příkazového řádku: "
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:531
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:585
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
-msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
-msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:136
-#, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového dumpshm: %s, Verze Gnashe: %s\n"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:214
-#, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
-msgstr "Pro soubor se segmentem paměti použije „%s“"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:230
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
-msgstr "V ~/.gnashrc nenastaven LcShmKey, zkusí se nalézt"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:239
-msgid "No shared memory segments found!"
-msgstr "Nenalaezny žádné segmenty sdílené paměti!"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:243
-#, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
-msgstr "Existující Klíč SHM je: %s, Velikost je: %s"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:258
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
-msgstr "Paměťové segmenty se zapisují na disk: „segment.raw“"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:263
-#, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
-msgstr "Data jsou: 0x%s"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:303
-msgid "kernel not configured for shared memory"
-msgstr "jádro nepřeloženo s podporou sdílené paměti"
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:318
-#, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
-msgstr "Nalezeno! „set LCShmKey %s“ ve vašem ~/.gnashrc"
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:321
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
-msgstr "Naposledy změněno: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
+msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
-msgstr "Naposledy přepojeno: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#: utilities/soldumper.cpp:105
 #, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
-msgstr "Naposledy odpojeno: %s"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:341
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data sdíleného segmentu paměti"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:343
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Použití: dumpshm [hdsanlif] SOUBOR"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:345
-msgid "-i\tList segments"
-msgstr "-i\tVypíše seznam segmentů"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
-msgstr "-r\tVypíše SYSV segmenty"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
-msgstr "-c\tVypíše SYSV segmenty na disk"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:360
-msgid "\tBase address of this segment: "
-msgstr "\tPočáteční adresa tohoto segmentu: "
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:362
-msgid "\tFilespec: "
-msgstr "\tSoubor: "
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\t# Bytes allocated: "
-msgstr "\tPočet vyhrazených bajtů: "
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\tTotal # of bytes: "
-msgstr "\tCelkový počet bajtů: "
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
+msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
 
-#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
+#: plugin/win32/plugin.cpp:584 plugin/aos4/plugin.cpp:587
 #, c-format
 msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
-#, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
-"Zkouším visual s jednou pamětí."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
-msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:171
-msgid "Created XEmbedded window"
-msgstr "Vytvořeno XEmbedded okno"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:174
-msgid "Created top level window"
-msgstr "Vytvořeno vrcholové okno"
+#: gui/gnash.cpp:125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error parsing options: %s\n"
+msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:227
-msgid "Click to play"
-msgstr "Pro přehrání klikněte"
+#: gui/gnash.cpp:166
+#, fuzzy
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
+msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:617
+#: gui/gnash.cpp:209
 #, c-format
-msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
-msgstr "Časovač krokového intervalu nastaven na %d ms (~ %d s/s)"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:689
-msgid "Sound"
-msgstr "Zvuk"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:736
-msgid "GtkGui: Window resize request received"
-msgstr "GtkGui: Obdržen požadavek na změnu velikosti okna"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1218 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
-msgid "Gnash preferences"
-msgstr "Nastavení Gnashe"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1253
-msgid "_Network"
-msgstr "_Síť"
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1257 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
-msgid "<b>Network preferences</b>"
-msgstr "<b>Předvolby sítě</b>"
+#: gui/gnash.cpp:213
+#, fuzzy
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1265
-msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
-msgstr "Časový limit sítě v sekundách (0 pro žádný limit):"
+#: gui/gnash.cpp:220
+#, fuzzy
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1284
-msgid "_Logging"
-msgstr "Protoko_lování"
+#: gui/gnash.cpp:252
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1289 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
-msgid "<b>Logging options</b>"
+#: gui/gnash.cpp:268
+#, fuzzy
+msgid "Debugging options"
 msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1293
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Úroveň upovídanosti:"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1306
-msgid "Log to _file"
-msgstr "Zaznamenávat do _souboru"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
-msgid "Logfile name:"
-msgstr "Jméno souboru s protokolem:"
+#: gui/gnash.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Produce verbose output"
+msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1325
-msgid "Log _parser output"
-msgstr "Zaznamenávat výstup _parseru"
+#: gui/gnash.cpp:281
+#, fuzzy
+msgid "Produce the disk based debug log"
+msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1333
-msgid "Log SWF _actions"
-msgstr "Zaznamenávat _akce SWF"
+#: gui/gnash.cpp:286
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about action execution"
+msgstr ""
+" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1341
-msgid "Log malformed SWF _errors"
-msgstr "Zaznamenávat _chyby poškozeného SWF"
+#: gui/gnash.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about parsing"
+msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1349
-msgid "Log ActionScript _coding errors"
-msgstr "Zaznamenávat chyby v _kódu ActionScriptu"
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, fuzzy
+msgid "Print FPS every num seconds"
+msgstr ""
+" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
+"číslo)\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
-msgid "_Security"
-msgstr "_Bezpečnost"
+#: gui/gnash.cpp:321
+#, fuzzy
+msgid "Options"
+msgstr "Přepínače:\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1372 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
-msgid "<b>Network connections</b>"
-msgstr "<b>Síťová spojení</b>"
+#: gui/gnash.cpp:326
+#, fuzzy
+msgid "Print this help and exit"
+msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1378
-msgid "Connect only to local _host"
-msgstr "Připojovat se jen na _tento stroj"
+#: gui/gnash.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1385
-msgid "Connect only to local _domain"
-msgstr "Připojovat se jen do místní _domény"
+#: gui/gnash.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Scale the movie by the specified factor"
+msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1392
-msgid "Disable SSL _verification"
-msgstr "Vypnout o_věřování SSL"
+#: gui/gnash.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
+msgstr ""
+" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1399
-msgid "_Whitelist"
-msgstr "Seznam _povolených"
+#: gui/gnash.cpp:342
+#, fuzzy
+msgid "Audio dump file (wave format)"
+msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1408
-msgid "_Blacklist"
-msgstr "Seznam _zakázaných"
+#: gui/gnash.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "Hardware Video Accelerator to use"
+msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1417 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
-msgid "<b>Privacy</b>"
-msgstr "<b>Soukromí</b>"
+#: gui/gnash.cpp:352
+#, fuzzy
+msgid "X11 Window ID for display"
+msgstr ""
+" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1421 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
-msgid "Shared objects directory:"
-msgstr "Adresář se sdílenými objekty:"
+#: gui/gnash.cpp:356
+#, fuzzy
+msgid "Set window width"
+msgstr "Nastavuji šířku na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1433
-msgid "Do _not write Shared Object files"
-msgstr "_Nezapisovat soubory sdílených objektů"
+#: gui/gnash.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "Set window height"
+msgstr "Nastavuji výšku na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
-msgid "Only _access local Shared Object files"
-msgstr "_Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
+#: gui/gnash.cpp:364
+#, fuzzy
+msgid "Set window x position"
+msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1447
-msgid "Disable Local _Connection object"
-msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
+#: gui/gnash.cpp:368
+#, fuzzy
+msgid "Set window y position"
+msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1461
-msgid "_Media"
-msgstr "_Média"
+#: gui/gnash.cpp:373
+#, fuzzy
+msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
+msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1467 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
-msgid "<b>Sound</b>"
-msgstr "<b>Zvuk</b>"
+#: gui/gnash.cpp:379
+#, fuzzy
+msgid "disable rendering and sound"
+msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1472
-msgid "Use sound _handler"
-msgstr "Použít obslu_hu zvuku"
+#: gui/gnash.cpp:381
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering, disable sound"
+msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1480
-msgid "<b>Media Streams</b>"
-msgstr "<b>Proudy médií</b>"
+#: gui/gnash.cpp:383
+#, fuzzy
+msgid "enable sound, disable rendering"
+msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1486 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
-msgid "Save media streams to disk"
-msgstr "Ukládat na disk proudy médií"
+#: gui/gnash.cpp:385
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering and sound"
+msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1495 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
-msgid "Save dynamically loaded media to disk"
-msgstr "Ukládat na disk dynamicky nahrávaná média"
+#: gui/gnash.cpp:393
+#, fuzzy
+msgid "The media handler to use"
+msgstr "  Obsluha médií: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1503 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
-msgid "Saved media directory:"
-msgstr "Adresář s uloženými médii:"
+#: gui/gnash.cpp:401
+#, fuzzy
+msgid "The renderer to use"
+msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1523
-msgid "_Player"
-msgstr "_Přehrávač"
+#: gui/gnash.cpp:407
+#, fuzzy
+msgid "Exit after the specified number of seconds"
+msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1529 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
-msgid "<b>Player description</b>"
-msgstr "<b>Popis přehrávače</b>"
+#: gui/gnash.cpp:410
+#, fuzzy
+msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1537 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
-msgid "Player version:"
-msgstr "Verze přehrávače:"
+#: gui/gnash.cpp:414
+#, fuzzy
+msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
+msgstr ""
+" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
+"              vyhodnocování relativních URL\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1553 gui/kde/Kde4Gui.cpp:915
-msgid "Operating system:"
-msgstr "Operační systém:"
+#: gui/gnash.cpp:419
+#, fuzzy
+msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
+msgstr ""
+" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1563
-msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
-msgstr "<i>Není-li uvedeno, Gnash váš OS odhadne.</i>"
+#: gui/gnash.cpp:423
+#, fuzzy
+msgid "Filedescriptor to use for external communications"
+msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1573 gui/kde/Kde4Gui.cpp:926
-msgid "URL opener:"
-msgstr "URL otevírat pomocí:"
+#: gui/gnash.cpp:429
+#, fuzzy
+msgid "Exit after specified number of frame advances"
+msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1585 gui/kde/Kde4Gui.cpp:933
-msgid "<b>Performance</b>"
-msgstr "<b>Výkon</b>"
+#: gui/gnash.cpp:433
+#, fuzzy
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1599 gui/kde/Kde4Gui.cpp:936
-msgid "Max size of movie library:"
-msgstr "Maximální velikost knihovny filmu:"
+#: gui/gnash.cpp:438
+#, fuzzy
+msgid "Start without displaying the menu bar"
+msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1611
-msgid "Start _Gnash in pause mode"
-msgstr "Spouštět _Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+#: gui/gnash.cpp:443
+#, fuzzy
+msgid "List of frames to save as screenshots"
+msgstr ""
+" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1635 gui/kde/Kde4Gui.cpp:455
-msgid "Movie properties"
-msgstr "Vlastnosti filmu"
+#: gui/gnash.cpp:447
+#, fuzzy
+msgid "Filename pattern for screenshot images"
+msgstr ""
+" --screenshot-file <soubor>\n"
+"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1709 gui/kde/Kde4Gui.cpp:474
-msgid "Variable"
-msgstr "Proměnná"
+#: gui/gnash.cpp:451
+msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1722 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
-msgid "Value"
-msgstr "Hodnota"
+#: gui/gnash.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Input files"
+msgstr "Otevřít soubor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1776
-msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
-msgstr "Gnash je GNU přehrávač SWF souborů založený na GameSWF."
+#: gui/gnash.cpp:465
+#, fuzzy
+msgid "Dump options"
+msgstr "Volby při sestavení "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1780
-msgid ""
-"\n"
-"Renderer: "
+#: gui/gnash.cpp:470
+msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
 msgstr ""
-"\n"
-"Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1782
-msgid ""
-"\n"
-"Hardware Acceleration: "
+#: gui/gnash.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
 msgstr ""
-"\n"
-"Hardwarové urychlení: "
+" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1784
-msgid ""
-"\n"
-"GUI: "
+#: gui/gnash.cpp:474
+msgid "Trigger expression to start dumping"
 msgstr ""
-"\n"
-"GUI: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1786
-msgid ""
-"\n"
-"Media: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Média: "
+#: gui/gnash.cpp:486
+#, fuzzy
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Klávesy:\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1808 gui/gtk/gtk.cpp:1845
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Petr Písař"
+#: gui/gnash.cpp:488
+#, fuzzy
+msgid "Quit\n"
+msgstr "_Kvalita"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1837
-msgid "Gnash"
-msgstr "Gnash"
+#: gui/gnash.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Toggle fullscreen\n"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1880
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
+#: gui/gnash.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid "Toggle pause\n"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1933
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
+#: gui/gnash.cpp:494
+#, fuzzy
+msgid "Restart the movie\n"
+msgstr "Přehrát od začátku"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1953
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
+#: gui/gnash.cpp:496
+msgid "Take a screenshot\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1973
-msgid "_View"
-msgstr "_Zobrazit"
+#: gui/gnash.cpp:498
+#, fuzzy
+msgid "Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1981
-msgid "Redraw"
-msgstr "Překreslit"
+#: gui/gnash.cpp:504
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1991 gui/gtk/gtk.cpp:1996 gui/gnash.cpp:71
-msgid "Toggle fullscreen"
-msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
+#: gui/gnash.cpp:505
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2005
-msgid "Show updated ranges"
-msgstr "Ukazovat změněné oblasti"
+#: gui/gnash.cpp:522
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
+"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
+"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2024
-msgid "_Quality"
-msgstr "_Kvalita"
+#: gui/gnash.cpp:533
+msgid "Build options "
+msgstr "Volby při sestavení "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2034
-msgid "Low"
-msgstr "Nízká"
+#: gui/gnash.cpp:534
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2040
-msgid "Medium"
-msgstr "Střední"
+#: gui/gnash.cpp:535
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Hardwarové urychlení: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2046
-msgid "High"
-msgstr "Vysoká"
+#: gui/gnash.cpp:536
+msgid "  GUI: "
+msgstr "  GUI: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2052
-msgid "Best"
-msgstr "Nejlepší"
+#: gui/gnash.cpp:537
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Obsluha médií: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2065
-msgid "Movie _Control"
-msgstr "_Ovládání filmu"
+#: gui/gnash.cpp:539
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Nakonfigurováno s: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2076 gui/kde/Kde4Gui.cpp:578
-msgid "Play"
-msgstr "Přehrát"
+#: gui/gnash.cpp:540
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2087 gui/kde/Kde4Gui.cpp:582
-msgid "Pause"
-msgstr "Pozastavit"
+#: gui/Player.cpp:169
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2097 gui/kde/Kde4Gui.cpp:586
-msgid "Stop"
-msgstr "Zastavit"
+#: gui/Player.cpp:262
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2109 gui/kde/kde.cpp:416
-msgid "Restart Movie"
-msgstr "Přehrát od začátku"
+#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2196 gui/gtk/gtk.cpp:2197
+#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
 #, c-format
-msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
-msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2203
+#: gui/Player.cpp:308
 #, c-format
-msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
-msgstr "Selhalo načtení pixbuf souboru: %s: %s"
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2493 gui/aos4/aos4.cpp:266
+#: gui/Player.cpp:434
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
+
+#: gui/Player.cpp:481
 #, c-format
 msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
 msgstr ""
-"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
-"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
+"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2510 gui/gtk/gtk.cpp:2523
-msgid "Open file"
-msgstr "Otevřít soubor"
+#: gui/Player.cpp:671
+msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
+msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#: gui/Player.cpp:713
 #, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:274
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
-msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
+#: gui/Player.cpp:721
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:609
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
+#: gui/Player.cpp:762
+#, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
+#: gui/Player.cpp:779
 #, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
-msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
+#: gui/Player.cpp:785
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
-msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
+#: gui/gui.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
-msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
+#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
-msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
+#: gui/gui.cpp:205
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
-msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
+#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
+#: gui/gui.cpp:235
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#: gui/gui.cpp:483
 #, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
-
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
-msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "myš na %d,%d"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
+#: gui/gui.cpp:959
 #, c-format
-msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "SDL-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Snímek %d"
+
+#: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
ABGR32"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:115
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:120
 msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes Cairo není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:123
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:128
 msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes OpenGL není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:131
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:136
 msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr "Vykreslování přes AGG není podporováno!"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:208
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:208
 msgid "Setting renderer"
 msgstr "Nastavuje se vykreslovací jádro"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:212
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:212
 msgid "Set renderer"
 msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:562
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:467 gui/gtk/gtk.cpp:1688
+msgid "Movie properties"
+msgstr "Vlastnosti filmu"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:486 gui/gtk/gtk.cpp:1758
+msgid "Variable"
+msgstr "Proměnná"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:487 gui/gtk/gtk.cpp:1770
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:588
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:566 gui/kde/kde.cpp:424
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:592 gui/qt/kde.cpp:424
 msgid "Quit Gnash"
 msgstr "Ukončit Gnash"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:573
-msgid "Preferences"
-msgstr "Nastavení"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:599
+msgid "Preferences"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:604 gui/gtk/gtk.cpp:2099
+msgid "Play"
+msgstr "Přehrát"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:608 gui/gtk/gtk.cpp:2110
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastavit"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:612 gui/gtk/gtk.cpp:2120
+msgid "Stop"
+msgstr "Zastavit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:590
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:616
 msgid "Restart"
 msgstr "Přehrát od začátku"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:595 gui/kde/kde.cpp:423
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:621 gui/qt/kde.cpp:423
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:599
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:625
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:614
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:640
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:619
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:645
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:623
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:649
 msgid "Movie Control"
 msgstr "Ovládání filmu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:630
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:656
 msgid "View"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:712
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:738
 msgid "Click to Play"
 msgstr "Kliknutím přehrajete"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:757
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:770 gui/gtk/gtk.cpp:1219
+msgid "Gnash preferences"
+msgstr "Nastavení Gnashe"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:785
 msgid "Logging"
 msgstr "Protokolování"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:763
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:788 gui/gtk/gtk.cpp:1290
+msgid "<b>Logging options</b>"
+msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:791
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Úroveň upovídanosti"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:781
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:809
 msgid "Log to file"
 msgstr "Zaznamenávat do souboru"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:788
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:816
 msgid "Log parser output"
 msgstr "Zaznamenávat výstup parseru"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:792
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:820
 msgid "Log SWF actions"
 msgstr "Zaznamenávat akce SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:796
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:824
 msgid "Log malformed SWF errors"
 msgstr "Zaznamenávat chyby poškozeného SWF"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:801
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:829
 msgid "Log ActionScript coding errors"
 msgstr "Zaznamenávat chyby v kódu ActionScriptu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:808
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:836
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpečnost"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:814
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:839 gui/gtk/gtk.cpp:1373
+msgid "<b>Network connections</b>"
+msgstr "<b>Síťová spojení</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:842
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Připojovat se jen na tento stroj"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:819
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:847
 msgid "Connect only to local domain"
 msgstr "Připojovat se jen do místní domény"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:824
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:852
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "Vypnout ověřování SSL"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:838
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:857 gui/gtk/gtk.cpp:1418
+msgid "<b>Privacy</b>"
+msgstr "<b>Soukromí</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:860 gui/gtk/gtk.cpp:1422
+msgid "Shared objects directory:"
+msgstr "Adresář se sdílenými objekty:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:866
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "Nezapisovat soubory sdílených objektů"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:844
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:872
 msgid "Only access local Shared Object files"
 msgstr "Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:849
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:877
 msgid "Disable Local Connection object"
 msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:856
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:884
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:862
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:887 gui/gtk/gtk.cpp:1258
+msgid "<b>Network preferences</b>"
+msgstr "<b>Předvolby sítě</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:890
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr "Časový limit sítě v sekundách"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:874
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:902
 msgid "Media"
 msgstr "Média"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:880
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:905 gui/gtk/gtk.cpp:1468
+msgid "<b>Sound</b>"
+msgstr "<b>Zvuk</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:908
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Použít obsluhu zvuku"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:903
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:912 gui/gtk/gtk.cpp:1487
+msgid "Save media streams to disk"
+msgstr "Ukládat na disk proudy médií"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:918 gui/gtk/gtk.cpp:1496
+msgid "Save dynamically loaded media to disk"
+msgstr "Ukládat na disk dynamicky nahrávaná média"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:922 gui/gtk/gtk.cpp:1504
+msgid "Saved media directory:"
+msgstr "Adresář s uloženými médii:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:931
 msgid "Player"
 msgstr "Přehrávač"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:920 gui/kde/Kde4Gui.cpp:993
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:934 gui/gtk/gtk.cpp:1530
+msgid "<b>Player description</b>"
+msgstr "<b>Popis přehrávače</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:937 gui/gtk/gtk.cpp:1538
+msgid "Player version:"
+msgstr "Verze přehrávače:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:943 gui/gtk/gtk.cpp:1554
+msgid "Operating system:"
+msgstr "Operační systém:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:948 gui/qt/Qt4Gui.cpp:1021
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr "<Automaticky rozpoznáno>"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:945
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:954 gui/gtk/gtk.cpp:1574
+msgid "URL opener:"
+msgstr "URL otevírat pomocí:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:961 gui/gtk/gtk.cpp:1586
+msgid "<b>Performance</b>"
+msgstr "<b>Výkon</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:964 gui/gtk/gtk.cpp:1600
+msgid "Max size of movie library:"
+msgstr "Maximální velikost knihovny filmu:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:973
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:413
+#: gui/qt/kde.cpp:413
 msgid "Play Movie"
 msgstr "Přehrát film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:414
+#: gui/qt/kde.cpp:414
 msgid "Pause Movie"
 msgstr "Pozastavit film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:415
+#: gui/qt/kde.cpp:415
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Ukončit film"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:418
+#: gui/qt/kde.cpp:416 gui/gtk/gtk.cpp:2132
+msgid "Restart Movie"
+msgstr "Přehrát od začátku"
+
+#: gui/qt/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpřed"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:419
+#: gui/qt/kde.cpp:419
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Krok zpět"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:420
+#: gui/qt/kde.cpp:420
 msgid "Jump Forward"
 msgstr "Skok vpřed"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:421
+#: gui/qt/kde.cpp:421
 msgid "Jump Backward"
 msgstr "Skok zpět"
 
-#: gui/kde/kde_glue_agg.cpp:156
+#: gui/qt/kde_glue_agg.cpp:156
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
BGRA32"
 
-#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
ABGR32"
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
 
-#: gui/riscos/riscos_glue_agg.cpp:70 gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
+#: gui/aos4/aos4.cpp:266 gui/gtk/gtk.cpp:2571
+#, c-format
+msgid ""
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+msgstr ""
+"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
+"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
+msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
+msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
 
-#: gui/fb/EventDevice.cpp:67
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
 #, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
+msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#, c-format
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
 
-#: gui/fb/EventDevice.cpp:72
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
 #, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
-msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:207
+#: gui/fb/fb.cpp:177
 msgid "Closing framebuffer device"
 msgstr "Uzavírám zařízení framebufferu."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:213
-msgid "Free'ing offscreen buffer"
-msgstr "Uvolňuji mimoobrazovkový buffer"
+#: gui/fb/fb.cpp:183
+#, fuzzy
+msgid "Freeing offscreen buffer"
+msgstr "Uvolňuji mimoobrazovkový buffer"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:467
+msgid "This GUI does not yet support menus"
+msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje nabídky"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:473
+msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
+msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje ukazatel myši"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:555
+msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Řídící TTY nebylo možné rozpoznat"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:565 gui/fb/fb.cpp:601 gui/fb/fb.cpp:636 gui/fb/fb.cpp:687
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not open %s"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s nebylo možné otevřít"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:570
+msgid "WARNING: Could not get current VT state"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné získat stav aktuálního VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:576
+#, c-format
+msgid "Original TTY NO = %d"
+msgstr "Číslo původního TTY = %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:581
+msgid "WARNING: Could not request a new VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nelze zažádat o nový VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:586
+#, c-format
+msgid "Own TTY NO = %d"
+msgstr "Číslo vlastního VT = %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:595 gui/fb/fb.cpp:629 gui/fb/fb.cpp:681
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Pro VT číslo %d nebylo možné nalézt zařízení"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:606 gui/fb/fb.cpp:692
+#, c-format
+msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: VT číslo %d nebylo možné aktivovat"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:612 gui/fb/fb.cpp:698
+#, c-format
+msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při čekání na aktivaci VT %d"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:644
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: Could not attach controlling terminal (%s)"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Řídící TTY nebylo možné rozpoznat"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:652
+msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné se dotázat na současný stav klávesnice 
VT"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:656
+msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Na novém VT nebylo možné se přepnout do grafického 
režimu"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:663
+#, c-format
+msgid "VT %d ready"
+msgstr "VT %d připraven"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:677
+msgid "Restoring terminal..."
+msgstr "Obnovuji terminál…"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:707
+msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Režim klávesnice nebylo možné obnovit"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:183
+msgid "Double buffering enabled"
+msgstr "Double bufferring zapnut"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:186
+msgid "Double buffering disabled"
+msgstr "Double buffering vypnut"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:196
+#, c-format
+msgid "red channel: %d / %d"
+msgstr "červený kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:198
+#, c-format
+msgid "green channel: %d / %d"
+msgstr "zelený kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:200
+#, c-format
+msgid "blue channel: %d / %d"
+msgstr "modrý kanál: %d/%d"
+
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:202
+#, c-format
+msgid "Total bits per pixel: %d"
+msgstr "Celkem bitů na pixel: %d"
+
+#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
+#, fuzzy
+msgid "Could not create OpenVG renderer"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
+
+#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:173
+msgid "Created XEmbedded window"
+msgstr "Vytvořeno XEmbedded okno"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:176
+msgid "Created top level window"
+msgstr "Vytvořeno vrcholové okno"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:223
+msgid "Click to play"
+msgstr "Pro přehrání klikněte"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:594
+#, c-format
+msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
+msgstr "Časovač krokového intervalu nastaven na %d ms (~ %d s/s)"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:666
+msgid "Sound"
+msgstr "Zvuk"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:713
+msgid "GtkGui: Window resize request received"
+msgstr "GtkGui: Obdržen požadavek na změnu velikosti okna"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
+msgid "_Network"
+msgstr "_Síť"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
+msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
+msgstr "Časový limit sítě v sekundách (0 pro žádný limit):"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
+msgid "_Logging"
+msgstr "Protoko_lování"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
+msgid "Verbosity level:"
+msgstr "Úroveň upovídanosti:"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
+msgid "Log to _file"
+msgstr "Zaznamenávat do _souboru"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
+msgid "Logfile name:"
+msgstr "Jméno souboru s protokolem:"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
+msgid "Log _parser output"
+msgstr "Zaznamenávat výstup _parseru"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+msgid "Log SWF _actions"
+msgstr "Zaznamenávat _akce SWF"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
+msgid "Log malformed SWF _errors"
+msgstr "Zaznamenávat _chyby poškozeného SWF"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
+msgid "Log ActionScript _coding errors"
+msgstr "Zaznamenávat chyby v _kódu ActionScriptu"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
+msgid "_Security"
+msgstr "_Bezpečnost"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
+msgid "Connect only to local _host"
+msgstr "Připojovat se jen na _tento stroj"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
+msgid "Connect only to local _domain"
+msgstr "Připojovat se jen do místní _domény"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+msgid "Disable SSL _verification"
+msgstr "Vypnout o_věřování SSL"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
+msgid "_Whitelist"
+msgstr "Seznam _povolených"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:227
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
-msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
+msgid "_Blacklist"
+msgstr "Seznam _zakázaných"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:252
-#, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
-msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
+msgid "Do _not write Shared Object files"
+msgstr "_Nezapisovat soubory sdílených objektů"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
-msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
+msgid "Only _access local Shared Object files"
+msgstr "_Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:295
-#, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
-msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
+msgid "Disable Local _Connection object"
+msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:340
-msgid "Double buffering enabled"
-msgstr "Double bufferring zapnut"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
+msgid "_Media"
+msgstr "_Média"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:343
-msgid "Double buffering disabled"
-msgstr "Double buffering vypnut"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
+msgid "Use sound _handler"
+msgstr "Použít obslu_hu zvuku"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:351
-#, c-format
-msgid "red channel: %d / %d"
-msgstr "červený kanál: %d/%d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
+msgid "<b>Media Streams</b>"
+msgstr "<b>Proudy médií</b>"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:353
-#, c-format
-msgid "green channel: %d / %d"
-msgstr "zelený kanál: %d/%d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
+msgid "_Player"
+msgstr "_Přehrávač"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:355
-#, c-format
-msgid "blue channel: %d / %d"
-msgstr "modrý kanál: %d/%d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
+msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
+msgstr "<i>Není-li uvedeno, Gnash váš OS odhadne.</i>"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:357
-#, c-format
-msgid "Total bits per pixel: %d"
-msgstr "Celkem bitů na pixel: %d"
+# TODO: plural
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
+#, fuzzy
+msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
+msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:520
-msgid "This GUI does not yet support menus"
-msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje nabídky"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
+msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:526
-msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
-msgstr "Toto GUI zatím nepodporuje ukazatel myši"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
+msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:614
-msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Řídící TTY nebylo možné rozpoznat"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
+msgid "Start _Gnash in pause mode"
+msgstr "Spouštět _Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:624 gui/fb/fb.cpp:660 gui/fb/fb.cpp:693 gui/fb/fb.cpp:742
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not open %s"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s nebylo možné otevřít"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
+"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:629
-msgid "WARNING: Could not get current VT state"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné získat stav aktuálního VT"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
+msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
+msgstr "Gnash je GNU přehrávač SWF souborů založený na GameSWF."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Original TTY NO = %d"
-msgstr "Číslo původního TTY = %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
+msgid ""
+"\n"
+"Renderer: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Vykreslování přes: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:640
-msgid "WARNING: Could not request a new VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nelze zažádat o nový VT"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
+msgid ""
+"\n"
+"Hardware Acceleration: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Hardwarové urychlení: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:645
-#, c-format
-msgid "Own TTY NO = %d"
-msgstr "Číslo vlastního VT = %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
+msgid ""
+"\n"
+"GUI: "
+msgstr ""
+"\n"
+"GUI: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:654 gui/fb/fb.cpp:687 gui/fb/fb.cpp:736
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Pro VT číslo %d nebylo možné nalézt zařízení"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
+msgid ""
+"\n"
+"Media: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Média: "
 
-#: gui/fb/fb.cpp:665 gui/fb/fb.cpp:747
-#, c-format
-msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: VT číslo %d nebylo možné aktivovat"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Petr Písař"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:671 gui/fb/fb.cpp:753
-#, c-format
-msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při čekání na aktivaci VT %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:709
-msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné se dotázat na současný stav klávesnice 
VT"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:713
-msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Na novém VT nebylo možné se přepnout do grafického 
režimu"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:720
-#, c-format
-msgid "VT %d ready"
-msgstr "VT %d připraven"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobrazit"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:732
-msgid "Restoring terminal..."
-msgstr "Obnovuji terminál…"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
+msgid "Redraw"
+msgstr "Překreslit"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:761
-msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Režim klávesnice nebylo možné obnovit"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:240
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
+msgid "Show updated ranges"
+msgstr "Ukazovat změněné oblasti"
 
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:242
-#, c-format
-msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
-msgstr ""
-"Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f 
/ "
-"%.0f / %.0f"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
+msgid "_Quality"
+msgstr "_Kvalita"
 
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:245
-msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo 
nalezeno. "
-"Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste dosáhli 
lepších "
-"výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB potřebné údaje."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
+msgid "Low"
+msgstr "Nízká"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:157
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr "Reset myši selhal"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
+msgid "Medium"
+msgstr "Střední"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:165
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení myši"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
+msgid "High"
+msgstr "Vysoká"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:169
-#, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
+msgid "Best"
+msgstr "Nejlepší"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:174
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
+msgid "Movie _Control"
+msgstr "_Ovládání filmu"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:281
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
 #, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
-msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
+msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
+msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:301
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
 #, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
-msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
+msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
+msgstr "Selhalo načtení pixbuf souboru: %s: %s"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:309
-#, c-format
-msgid "mouse click! %d"
-msgstr "kliknutí myši! %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
+msgid "Open file"
+msgstr "Otevřít soubor"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:327
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
 #, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
-msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
 
-#: gui/Player.cpp:149
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
+msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
 
-#: gui/Player.cpp:170 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/Player.cpp:175 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
-msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/Player.cpp:195
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
 #, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
-
-#: gui/Player.cpp:321
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
-msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/Player.cpp:368
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
 #, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
-msgstr ""
-"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/Player.cpp:670
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
 #, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
-msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
 
-#: gui/Player.cpp:711
-#, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
-msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
+msgid ""
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
+msgstr ""
+"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
+"Zkouším visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/Player.cpp:719
-#, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
-msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
 
-#: gui/Player.cpp:760
-#, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
+msgid "Got single-buffered visual."
+msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/Player.cpp:777
-#, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
+msgid "Got double-buffered visual."
+msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
 
-#: gui/Player.cpp:783
-#, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
+#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
+#, fuzzy
+msgid "Could not create OPENVG renderer"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
 
 #: gui/haiku/haiku.cpp:141
 msgid "spawn_thread failed"
@@ -6184,421 +6348,365 @@ msgstr "vlákno pulses vrátilo %d"
 msgid "send_data failed"
 msgstr "volání send_data selhalo"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:131
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
 msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
 msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
 
-#: gui/gui.cpp:182 gui/gui.cpp:194
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#, c-format
+msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "SDL-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:117
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:144
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:155
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:352
+#, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
+
+#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
+msgid "Couldn't initialize database"
+msgstr "Databázi nelze inicializovat"
+
+#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:191
+msgid "Couldn't connect to database"
+msgstr "K databázi se nelze připojit"
+
+#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:217 extensions/mysql/mysql_db.cpp:245
+#, c-format
+msgid "MySQL connection error: %s"
+msgstr "Chyba při připojování se k MySQL: %s"
+
+#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:224 extensions/mysql/mysql_db.cpp:252
+#, c-format
+msgid ""
+"MySQL error on query for:\n"
+"\t%s\n"
+"Query was: %s"
+msgstr ""
+"Chyba MySQL na dotazu pro:\n"
+"\t%s\n"
+"Dotaz byl: %s"
+
+#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:266
+#, c-format
+msgid "Field name is: %s: "
+msgstr " Jméno položky je: %s"
 
-#: gui/gui.cpp:188
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
-msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
+#~ msgid " Title:'%s'"
+#~ msgstr " Název: „%s“"
 
-#: gui/gui.cpp:213
-msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
-msgstr "Skrývání nabídky není v tomto GUI ještě podporováno"
+#~ msgid " Author:'%s'"
+#~ msgstr " Autor: „%s“"
 
-#: gui/gui.cpp:219
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
+#~ msgid " Copyright:'%s'"
+#~ msgstr " Copyright: „%s“"
 
-#: gui/gui.cpp:226
-msgid "menushow not yet supported in this GUI"
-msgstr "menushow není v tomto GUI ještě podporováno"
+#~ msgid " Comment:'%s'"
+#~ msgstr " Komentář: „%s“"
 
-#: gui/gui.cpp:467
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr "myš na %d,%d"
+#~ msgid " Album:'%s'"
+#~ msgstr " Album: „%s“"
 
-#: gui/gui.cpp:962
-#, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Snímek %d"
+#~ msgid ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%"
+#~ "s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: parser pro flash kodek ID %d (%s) nemohl být "
+#~ "inicializován"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:120
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
+#~ msgid ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: parser pro ffmpeg kodek ID %s nemohl být 
inicializován"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:147
-#, fuzzy
-msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
-msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+#~ msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
+#~ msgstr "Zařazuji do fronty inicializační akce pro snímek %d movieclipu 
%s"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
+#~ msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
+#~ msgstr "Inicializační akce DisplayObjectu %d již vykonány"
 
-#: gui/gnash.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "Keys:"
-msgstr "Klávesy:\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
+#~ "header (%d) said we should have found it"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet 
snímků "
+#~ "v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
 
-#: gui/gnash.cpp:68
-#, fuzzy
-msgid "Quit"
-msgstr "_Kvalita"
+#~ msgid "registerTextVariable() no-op call (already registered)"
+#~ msgstr "volání registerTextVariable() no-op (již zaregistrováno)"
 
-#: gui/gnash.cpp:74
-#, fuzzy
-msgid "Toggle pause"
-msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
+#~ msgid "string is empty, consider as registered"
+#~ msgstr "řetězec je prázdný, považuji za registrovaný"
 
-#: gui/gnash.cpp:77
-#, fuzzy
-msgid "Restart the movie"
-msgstr "Přehrát od začátku"
+#~ msgid "target object (%s @ %p) does have a member named %s"
+#~ msgstr "cílový objekt (%s @ %p) má člena pojmenovaného %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:80
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s (no problem, "
+#~ "we'll add it with value %s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "cílový sprite (%s @ %p) NEMÁ člena pojmenovaného %s (žádný 
problém, "
+#~ "přidáme ho s hodnotou %s)"
 
-#: gui/gnash.cpp:83
-#, fuzzy
-msgid "Force immediate redraw"
-msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
+#~ msgid ""
+#~ "target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s, and we don't "
+#~ "have text defined"
+#~ msgstr ""
+#~ "cílový sprite (%s @ %p) NEMÁ člena pojmenovaného %s a nemáme 
definovaný "
+#~ "text"
 
-#: gui/gnash.cpp:99
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf"
-msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Položka %d(%s) v hloubce %d (název znaku %s, typ %s) zničena: %s, "
+#~ "uvolněna: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:100
-#, fuzzy
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie"
-msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
+#~ msgid "invalid arguments"
+#~ msgstr "neplatné argumenty"
 
-#: gui/gnash.cpp:101
-#, fuzzy
-msgid "Options:"
-msgstr "Přepínače:\n"
+#~ msgid "invalid rectangle"
+#~ msgstr "neplatný obdélník"
 
-#: gui/gnash.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "Print this help and exit"
-msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper "
+#~ "case. Using a UTF8 locale may fix this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII "
+#~ "DisplayObjecty na velká písmena. Nastavení národního prostředí na 
UTF-8 "
+#~ "by to mohlo spravit."
 
-#: gui/gnash.cpp:108
-#, fuzzy
-msgid "Print version information and exit"
-msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
+#~ msgid "bad_cast caught"
+#~ msgstr "zachycen bad_cast"
 
-#: gui/gnash.cpp:111
-#, fuzzy
-msgid "Scale the movie by the specified factor"
-msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower "
+#~ "case. Using a UTF8 locale may fix this"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaše národní prostředí pravděpodobně neumí převádět neASCII "
+#~ "DisplayObjecty na malá písmena. Nastavení národního prostředí na 
UTF-8 by "
+#~ "to mohlo spravit."
 
-#: gui/gnash.cpp:114
-#, fuzzy
-msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
-msgstr ""
-" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
+#~ msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
+#~ msgstr "V hloubce %d nebylo možné připojit DisplayObject"
 
-#: gui/gnash.cpp:117
-#, fuzzy
-msgid "Produce verbose output"
-msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
+#~ msgid "no text for element creation"
+#~ msgstr "žádný text pro tvorbu elementu"
 
-#: gui/gnash.cpp:121
-#, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about action execution"
-msgstr ""
-" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
+#~ msgid "XMLNode_as %p has no children"
+#~ msgstr "XMLNode_as %p nemá žádné přímé potomky"
 
-#: gui/gnash.cpp:126
-#, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about parsing"
-msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an "
+#~ "empty string: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vestavěný XMLSocket.onData() zavolán s argumentem, který představuje 
"
+#~ "prázdný řetězec: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:130
-#, fuzzy
-msgid "Audio dump file (wave format)"
-msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
+#~ msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
+#~ msgstr "Při setRootMovie dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout skripty?"
 
-#: gui/gnash.cpp:133
-#, fuzzy
-msgid "Hardware Video Accelerator to use"
-msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
+#~ msgid ""
+#~ "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Při zpracování události myši dosaženy ActionLimits: %s. Vypnout 
skripty?"
 
-#: gui/gnash.cpp:138
-#, fuzzy
-msgid "X11 Window ID for display"
-msgstr ""
-" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
+#~ msgid "Action limit hit during advance: %s"
+#~ msgstr "Při advance dosažen Action limit: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:141
-#, fuzzy
-msgid "Produce the disk based debug log"
-msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
+#~ msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+#~ msgstr "%s: Výjimka %s. Vytvořím nového člena"
 
-#: gui/gnash.cpp:144
-#, fuzzy
-msgid "Set window width"
-msgstr "Nastavuji šířku na %d"
+#~ msgid "MP3 soundblock seek samples"
+#~ msgstr "Vzorky MP3 zvukových bloků pro převíjení"
 
-#: gui/gnash.cpp:147
-#, fuzzy
-msgid "Set window height"
-msgstr "Nastavuji výšku na %d"
+#~ msgid " readFillStyles: count = %u"
+#~ msgstr " readFillStyles: počet = %u"
 
-#: gui/gnash.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Set window x position"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
+#~ msgid "Loaded frame %u/%u"
+#~ msgstr "Nahrán snímek %u/%u"
 
-#: gui/gnash.cpp:153
-#, fuzzy
-msgid "Set window y position"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
+#~ msgid ""
+#~ "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+#~ msgstr "hledám exportovaný zdroj: pokrok v načítání snímků (z %d 
na %d)"
 
-#: gui/gnash.cpp:156
-#, fuzzy
-msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
-msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
+#~ msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#~ msgstr ""
+#~ "Velikost zásobníku konstant se neshoduje. Tento SWF soubor je "
+#~ "pravděpodobně velmi vadný."
 
-#: gui/gnash.cpp:160
-#, fuzzy
-msgid "disable rendering and sound"
-msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
+#~ msgid "Instantiating sprite_def %p"
+#~ msgstr "Vytvářím instanci sprite_def %p"
 
-#: gui/gnash.cpp:162
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering, disable sound"
-msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
+#~ msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+#~ msgstr "Pro sprite_def %2$p registrována třída %1$p"
 
-#: gui/gnash.cpp:164
-#, fuzzy
-msgid "enable sound, disable rendering"
-msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
+#~ msgid " Exported interface: "
+#~ msgstr " Exportované rozhraní: "
 
-#: gui/gnash.cpp:166
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering and sound (default)"
-msgstr "              3 zapne vykreslování i zvuk 
(implicitní)\n"
+#~ msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+#~ msgstr "Vlastnost %s je %s jen pro čtení, na %s nebude nastavena"
 
-#: gui/gnash.cpp:170
-#, fuzzy
-msgid "The media handler to use"
-msgstr "  Obsluha médií: "
+#~ msgid "Time exceeded"
+#~ msgstr "Čas překročen"
 
-#: gui/gnash.cpp:175
-#, fuzzy
-msgid "The renderer to use"
-msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
+#~ msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
+#~ msgstr "ActionStopDragMovie: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: gui/gnash.cpp:179
 #, fuzzy
-msgid "Exit after the specified number of seconds"
-msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
+#~ msgid "dict entry %d is out of bounds"
+#~ msgstr "dict_lookup %d je mimo meze"
 
-#: gui/gnash.cpp:182
-#, fuzzy
-msgid "Set \"real\" URL of the movie"
-msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
+#~ msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
+#~ msgstr "VYZKOUŠEJMĚ: cíl loadMovie změnil svoji cílovou cestu"
 
-#: gui/gnash.cpp:185
-#, fuzzy
-msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
-msgstr ""
-" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
-"              vyhodnocování relativních URL\n"
+#~ msgid "get_variable(%s)"
+#~ msgstr "get_variable(%s)"
 
-#: gui/gnash.cpp:188
-#, fuzzy
-msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
-msgstr ""
-" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
+#~ msgid ""
+#~ "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
+#~ msgstr "find_object(„%s“) [ názprom = „%s“ – současný cíl = 
„%s“ ] selhala"
 
-#: gui/gnash.cpp:191
-#, fuzzy
-msgid "Filedescriptor to use for external communications"
-msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
+#~ msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
+#~ msgstr "… ale get_variable_raw(%s, <scopeStack>) uspělo (%s)!"
 
-#: gui/gnash.cpp:195
-#, fuzzy
-msgid "Print FPS every num seconds (float)"
-msgstr ""
-" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
-"číslo)\n"
+#~ msgid "get_variable_raw(%s)"
+#~ msgstr "get_variable_raw(%s)"
 
-#: gui/gnash.cpp:199
-#, fuzzy
-msgid "Exit after specified number of frame advances"
-msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
+#~ msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+#~ msgstr "Volá se get_path_element(%s) na objektu %p"
 
-#: gui/gnash.cpp:202
-#, fuzzy
-msgid "Start in fullscreen mode"
-msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+#~ msgid "Path element %s not found in object %p"
+#~ msgstr "Cesta prvku %s nenalezena v objektu %p"
 
-#: gui/gnash.cpp:205
-#, fuzzy
-msgid "Start without displaying the menu bar"
-msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
+#~ msgid "Gnash"
+#~ msgstr "Gnash"
 
-#: gui/gnash.cpp:208
-#, fuzzy
-msgid "List of frames to save as screenshots"
-msgstr ""
-" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
+#~ msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+#~ msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:211
-#, fuzzy
-msgid "Filename pattern for screenshot images."
-msgstr ""
-" --screenshot-file <soubor>\n"
-"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
+#~ msgid "LUT8: Setting up colormap"
+#~ msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
 
-#: gui/gnash.cpp:227
-msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
-msgstr ""
-"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
-"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
-"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
+#~ msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+#~ msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:238
-msgid "Build options "
-msgstr "Volby při sestavení "
+#~ msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+#~ msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
 
-#: gui/gnash.cpp:239
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Vykreslování přes: "
+#~ msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+#~ msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
 
-#: gui/gnash.cpp:240
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr "  Hardwarové urychlení: "
+#~ msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+#~ msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
 
-#: gui/gnash.cpp:241
-msgid "  GUI: "
-msgstr "  GUI: "
+#~ msgid ""
+#~ "Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / "
+#~ "%.0f"
+#~ msgstr ""
+#~ "Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / "
+#~ "%.0f / %.0f / %.0f"
 
-#: gui/gnash.cpp:242
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr "  Obsluha médií: "
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer "
+#~ "most probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with "
+#~ "correct values for better results"
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo "
+#~ "nalezeno. Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste "
+#~ "dosáhli lepších výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB 
potřebné "
+#~ "údaje."
 
-#: gui/gnash.cpp:244
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Nakonfigurováno s: "
+#~ msgid "Mouse reset failed"
+#~ msgstr "Reset myši selhal"
 
-#: gui/gnash.cpp:245
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
+#~ msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+#~ msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení 
myši"
 
-#: gui/gnash.cpp:246
-#, fuzzy
-msgid "  Version: "
-msgstr "Verze Abc: %d.%d"
+#~ msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+#~ msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:321
-msgid "Logging to disk enabled"
-msgstr "Protokolování na disk zapnuto"
+#~ msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
+#~ msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
 
-#: gui/gnash.cpp:327
-msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
-msgstr "Žádné upovídané akce; zakázáno při překladu"
+#~ msgid "x/y %d/%d button %d"
+#~ msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:335
-msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
-msgstr "Žádné upovídané rozebírání; zakázáno při překladu"
+#~ msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+#~ msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:357
-#, c-format
-msgid "Setting root URL to %s"
-msgstr "Nastavuji kořenové URL na %s"
+#~ msgid "mouse click! %d"
+#~ msgstr "kliknutí myši! %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:362
-#, c-format
-msgid "Setting base URL to %s"
-msgstr "Nastavuji základní (base) URL na %s"
+#~ msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+#~ msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
 
-#: gui/gnash.cpp:373
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
+#~ msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
+#~ msgstr "Skrývání nabídky není v tomto GUI ještě podporováno"
 
-#: gui/gnash.cpp:376
-#, c-format
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
+#~ msgid "menushow not yet supported in this GUI"
+#~ msgstr "menushow není v tomto GUI ještě podporováno"
 
-#: gui/gnash.cpp:384
-#, c-format
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "enable rendering and sound (default)"
+#~ msgstr ""
+#~ "              3 zapne vykreslování i zvuk (implicitní)\n"
 
-#: gui/gnash.cpp:394
-#, c-format
-msgid "Setting width to %d"
-msgstr "Nastavuji šířku na %d"
+#, fuzzy
+#~ msgid "  Version: "
+#~ msgstr "Verze Abc: %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:400
-#, c-format
-msgid "Setting height to %d"
-msgstr "Nastavuji výšku na %d"
+#~ msgid "Logging to disk enabled"
+#~ msgstr "Protokolování na disk zapnuto"
 
-#: gui/gnash.cpp:406 gui/gnash.cpp:412
-#, c-format
-msgid "Setting x position to %d"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
+#~ msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+#~ msgstr "Žádné upovídané akce; zakázáno při překladu"
 
-#: gui/gnash.cpp:481
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
+#~ msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
+#~ msgstr "Žádné upovídané rozebírání; zakázáno při překladu"
 
-#: gui/gnash.cpp:493
-msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
-msgstr "Ladění FPS zakázáno při překladu, přepínač -f je neplatný"
+#~ msgid "Setting root URL to %s"
+#~ msgstr "Nastavuji kořenové URL na %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:533
-msgid "This is a Gnash bug."
-msgstr "Toto je chyba Gnashe."
+#~ msgid "Setting base URL to %s"
+#~ msgstr "Nastavuji základní (base) URL na %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:538
-msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
-msgstr "Nezadán žádný příznak vykreslování, použiji rcfile"
+#~ msgid "Setting width to %d"
+#~ msgstr "Nastavuji šířku na %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:579
-msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
-msgstr "Během parseCommandLine vyhozena výjimka."
+#~ msgid "Setting height to %d"
+#~ msgstr "Nastavuji výšku na %d"
 
-#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
-msgid "Couldn't initialize database"
-msgstr "Databázi nelze inicializovat"
+#~ msgid "Setting x position to %d"
+#~ msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
 
-#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:191
-msgid "Couldn't connect to database"
-msgstr "K databázi se nelze připojit"
+#~ msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
+#~ msgstr "Ladění FPS zakázáno při překladu, přepínač -f je neplatný"
 
-#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:217 extensions/mysql/mysql_db.cpp:245
-#, c-format
-msgid "MySQL connection error: %s"
-msgstr "Chyba při připojování se k MySQL: %s"
+#~ msgid "This is a Gnash bug."
+#~ msgstr "Toto je chyba Gnashe."
 
-#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:224 extensions/mysql/mysql_db.cpp:252
-#, c-format
-msgid ""
-"MySQL error on query for:\n"
-"\t%s\n"
-"Query was: %s"
-msgstr ""
-"Chyba MySQL na dotazu pro:\n"
-"\t%s\n"
-"Dotaz byl: %s"
+#~ msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+#~ msgstr "Nezadán žádný příznak vykreslování, použiji rcfile"
 
-#: extensions/mysql/mysql_db.cpp:266
-#, c-format
-msgid "Field name is: %s: "
-msgstr " Jméno položky je: %s"
+#~ msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
+#~ msgstr "Během parseCommandLine vyhozena výjimka."
 
 #~ msgid "Debugger enabled >> "
 #~ msgstr "Debugger zapnut >> "
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index f09b597..cf4b260 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnash\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-08 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-12 10:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 09:54+0100\n"
 "Last-Translator: Alwin Meschede <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -16,133 +16,65 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
-#, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
-#, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr ""
-
-#: libbase/ClockTime.cpp:276
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr ""
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
-msgstr ""
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
+#: libbase/GC.cpp:46
 #, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-#, fuzzy
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgid "GC %p created"
 msgstr ""
-"Erlaube Verbindungen zu SSL-Sites mit ungültigen oder fehlenden Zertifikaten"
-
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
 
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
+#: libbase/GC.cpp:58
+#, c-format
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:378
-#, fuzzy
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
-
-#: libbase/rc.cpp:418
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:609
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:626
+#: libbase/GC.cpp:115
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:175
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
 msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:727
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:204
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
 msgstr ""
-"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
-"übergangen werden."
 
-#: libbase/Socket.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "Socket interrupted by a system call"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:210
+#, c-format
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
-#: libbase/Socket.cpp:102
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:226 libbase/GnashImageGif.cpp:244
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
 msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
-#: libbase/StreamProvider.cpp:132
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:237
+#, c-format
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-#, fuzzy
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:283
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr ""
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
@@ -188,217 +120,325 @@ msgstr ""
 msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
 msgstr ""
 
-#: libbase/tu_file.cpp:193
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
 #, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:91
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
+msgid "PNG warning: %s"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:111
+#: libbase/rc.cpp:382
+#, fuzzy
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:422
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:116
+#: libbase/rc.cpp:622
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:148
+#: libbase/rc.cpp:634
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:165
+#: libbase/rc.cpp:639
 #, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:173
+#: libbase/rc.cpp:648
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:213
+#: libbase/rc.cpp:740
 #, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
 msgstr ""
+"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
+"übergangen werden."
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:235
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgid "%s on Haiku"
 msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+#: libbase/Socket.cpp:94
+#, fuzzy
+msgid "Socket interrupted by a system call"
 msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
+#: libbase/Socket.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
 msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:48
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+msgstr ""
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:675
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:723
+#, c-format
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:829
+#, fuzzy
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
 msgstr ""
+"Erlaube Verbindungen zu SSL-Sites mit ungültigen oder fehlenden Zertifikaten"
 
-#: libbase/extension.cpp:140
+#: libbase/extension.cpp:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Loading module: %s from %s"
 msgstr "Lade Modul: %s"
 
-#: libbase/extension.cpp:153
+#: libbase/extension.cpp:128
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\" from %s"
 msgstr "Initialisiere Modul: \"%s\""
 
-#: libbase/extension.cpp:170
+#: libbase/extension.cpp:145
 msgid "Couldn't get class_init symbol"
 msgstr "Konnte class_init-Symbol nicht ermitteln"
 
-#: libbase/extension.cpp:184
+#: libbase/extension.cpp:159
 #, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\""
 msgstr "Initialisiere Modul: \"%s\""
 
-#: libbase/extension.cpp:199
+#: libbase/extension.cpp:174
 #, c-format
 msgid "Couldn't get class_init symbol: \"%s\""
 msgstr "Konnte class_init-Symbol %s nicht ermitteln"
 
-#: libbase/extension.cpp:223
+#: libbase/extension.cpp:198
 #, c-format
 msgid "Scanning directory \"%s\" for plugins"
 msgstr "Durchsuche Verzeichnis \"%s\"nach Plugins"
 
-#: libbase/extension.cpp:227
+#: libbase/extension.cpp:202
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "Kann Verzeichnis %s nicht öffnen"
 
-#: libbase/extension.cpp:251
+#: libbase/extension.cpp:226
 #, c-format
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Gnash-Plugin-Name: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
+
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
+
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
+#, c-format
+msgid "%s on w32"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:96
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:110
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:115
+#, c-format
+msgid "Load from host %s granted (default)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:45
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:147
 #, c-format
-msgid "GC %p created"
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:57
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:164
 #, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:172
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:80
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:212
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgid "gethostname failed: %s"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:234
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:114
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:240
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+msgstr ""
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:272
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr ""
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:284
+msgid "Network connection without hostname requested"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:944
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
 msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:948
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
 msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1093
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
 msgid ""
 "Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
 "bounds"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1195
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
 msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1780
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
 msgid ""
 "Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
 "one)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2136
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2138
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
+msgid "Can't render videos with alpha"
+msgstr ""
+
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:911
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+msgstr ""
+
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
+#: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1959
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1929
 #, c-format
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "fehlerhafter ADPCM-Header"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:290 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:329 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:340
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:427
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
 msgstr ""
 
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:477
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Fehler bei Audio-Sample-Umwandlung"
+
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
 msgstr ""
@@ -417,34 +457,284 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Konnte kein Datum setzen."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#, c-format
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:55
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:70
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:109
+#, c-format
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:118
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Decoder nicht finden"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:128
+#, fuzzy
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:258
+#, fuzzy
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:347
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:489
+msgid "failed to allocate audio buffer."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:527
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
+
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
+msgstr ""
+"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
+"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+#, fuzzy
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
@@ -491,29 +781,13 @@ msgstr ""
 msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
@@ -525,8 +799,8 @@ msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
 msgstr ""
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:316 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:373
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:527
 msgid "MediaParserGst could not change element state"
 msgstr ""
 
@@ -539,680 +813,570 @@ msgstr ""
 msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
-msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:186
+msgid ""
+"MediaParserGst failed to read the stream, but it did not reach EOF or enter "
+"a bad state."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
 msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:279
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:291 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
 msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:304
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:312
 msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:336
 msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:351
 msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:357 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:362
 msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:389
 msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:403
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:427
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:436
 msgid ""
 "MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
 "video will not work!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:445
 msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:458
 msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:470 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
 msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:489
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:519
 #, c-format
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
 msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
-msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:122 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:148
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:134
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed for video type %s!"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:189
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
 #, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
 #, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
 msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
+#: libcore/Button.cpp:477
 #, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
+msgid "Unhandled button event %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libcore/Button.cpp:955
+#, fuzzy
+msgid "Enabled"
+msgstr "_Debugger einschalten"
+
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
+#: libcore/Font.cpp:130
+msgid ""
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:264
-#, c-format
+#: libcore/Font.cpp:167
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
 #, c-format
-msgid " Author:'%s'"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
-#, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:393
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Tiefe"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:415
-#, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:425
-#, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-#, fuzzy
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:131
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:429
-#, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:48
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
+#, c-format
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:51
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:66
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:105
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
 #, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:114
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Decoder nicht finden"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:124
-#, fuzzy
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:222
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:232
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:238
-#, fuzzy, c-format
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
+#, c-format
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:255
-#, fuzzy, c-format
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
+#, c-format
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
+"masking up to depth %d"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:260
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
+#, c-format
+msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:273
-#, fuzzy
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#, c-format
+msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:382
-#, fuzzy, c-format
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#, c-format
 msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:524
-msgid "failed to allocate audio buffer."
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:552
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
-msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
-
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:561
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
-msgstr ""
-"Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
-"libavcodec könnte dieses Problem beheben."
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "fehlerhafter ADPCM-Header"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Fehler bei Audio-Sample-Umwandlung"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:143
-#, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
-#, c-format
-msgid ""
-"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
-"masking up to depth %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
-#, c-format
-msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:201
-#, c-format
-msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:407
-#, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:420
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:635
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
 #, c-format
 msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:679
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
 msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:685
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
 #, c-format
 msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:741
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
 #, c-format
 msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:747
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:754
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:811
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
 #, c-format
 msgid ""
 "Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
 "dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:896
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
 #, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:909
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:921
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:933
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:939
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:943
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:954
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:962
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:977
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:991
-#, c-format
-msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1001
-#, c-format
-msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1057
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1084
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1098
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
 #, c-format
 msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
-#, c-format
-msgid ""
-"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
-"it but a more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1139
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
 #, c-format
 msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
-"header (%d) said we should have found it"
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1208
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1270
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1343
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1352
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
 "%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1459
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1746
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1779
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1828
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1860
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Lade Modul: %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1959
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "Konnte Variablen von %s nicht laden"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2017
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2155
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:222
+#: libcore/TextField.cpp:221
 #, c-format
 msgid ""
 "CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:963
+#: libcore/TextField.cpp:910
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
 "to align"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1019
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
 "DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1110
+#: libcore/TextField.cpp:1044
 msgid "No font for TextField!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1443
+#: libcore/TextField.cpp:1376
 #, fuzzy
 msgid ""
 "HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
@@ -1221,38 +1385,42 @@ msgstr ""
 "HTML in einem Textfeld wird nicht unterstützt, gnash wird einfach die Tags "
 "vergessen und ihren Inhalt ausgeben"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1762
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
+msgstr ""
+
+#: libcore/TextField.cpp:1707
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
 "shapes for font %s are being exported into your SWF file"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1770
+#: libcore/TextField.cpp:1715
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
 "installed in your system."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1952
+#: libcore/TextField.cpp:1897
 #, c-format
 msgid "VariableName: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1962
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
 "to text field. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1978
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
 msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1990
+#: libcore/TextField.cpp:1932
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
@@ -1260,19 +1428,11 @@ msgid ""
 "stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2011
+#: libcore/TextField.cpp:1953
 msgid "registerTextVariable() called"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2016
-msgid "registerTextVariable() no-op call (already registered)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/TextField.cpp:2023
-msgid "string is empty, consider as registered"
-msgstr ""
-
-#: libcore/TextField.cpp:2032
+#: libcore/TextField.cpp:1968
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
@@ -1280,1505 +1440,1488 @@ msgid ""
 "stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2050
-#, c-format
-msgid "target object (%s @ %p) does have a member named %s"
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2060
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s (no problem, we'll "
-"add it with value %s)"
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2069
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s, and we don't have "
-"text defined"
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr ""
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Kann für Schriftart '%s' keine Schriftartendatei finden"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Schriftartendatei '%s' hat ein ungültiges Format"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
+#, c-format
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Beim Öffnen der Schrift '%s' ist ein Fehler aufgetreten"
+
+#: libcore/as_value.cpp:398
+#, c-format
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:227
+#: libcore/as_environment.cpp:182
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
+#: libcore/as_environment.cpp:346
+#, c-format
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
+#: libcore/as_environment.cpp:445
+#, c-format
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
+#: libcore/as_environment.cpp:488
+#, c-format
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
 "Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
 "is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
 msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:99
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
 #, fuzzy
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "unbekannter Dateityp (%s)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
 msgid "Movie %s already in library"
 msgstr "Film %s bereits in der Bibliothek"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
 msgid "Couldn't load library movie '%s'"
 msgstr "Konnte die Film-Bibliothek '%s' nicht laden"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:141
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
 msgid "Can't read file header"
 msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
 msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
 #, fuzzy
 msgid "Could not find SWF inside an exe file"
 msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't read image file from %s"
 msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Parsing error: %s"
 msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
 msgstr "Konnte '%s' nicht öffnen. Kann Film nicht erstellen"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
 #, c-format
 msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
 msgstr "streamProvider opener kann '%s' nicht öffnen"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
-msgstr ""
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libcore/as_object.cpp:440
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:830
-msgid "yes"
-msgstr ""
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:831
-msgid "no"
+msgid "Caught exception: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:837
-msgid "Depth"
-msgstr "Tiefe"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:844
-msgid "Ratio"
+#: libcore/as_object.cpp:628
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:854
-msgid "Clipping depth"
-msgstr ""
+#: libcore/as_object.cpp:640
+#, c-format
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Dimensions"
+#: libcore/as_object.cpp:655
+#, c-format
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:861
-msgid "Dynamic"
+#: libcore/as_object.cpp:684
+#, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:862
-msgid "Mask"
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:863
-msgid "Destroyed"
+#: libcore/as_object.cpp:860
+#, c-format
+msgid "%d members of object %p follow"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:865
-msgid "Unloaded"
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:869
-msgid "Blend mode"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:872
-msgid "Invalidated"
+#: libcore/movie_root.cpp:629
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:874
-msgid "Child invalidated"
+#: libcore/movie_root.cpp:898
+msgid ""
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Launching URL: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
-#, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:488
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:965
-msgid "Button state"
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:969
-#, fuzzy
-msgid "Enabled"
-msgstr "_Debugger einschalten"
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
+
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#, c-format
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:72
+#: libcore/Video.cpp:57
 msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:79
+#: libcore/Video.cpp:138
 msgid "No Video info in video definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo benötigt ein Argument"
-
-#: libcore/Video.cpp:360
-#, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
-msgstr "attachVideo(%s) erstes Argument ist keine NetStream-Instanz"
-
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
-msgid "arguments discarded"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
 #, fuzzy
-msgid "missing arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-#, fuzzy
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
-msgstr ""
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
+#, c-format
+msgid ""
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-#, fuzzy
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#, c-format
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-#, fuzzy
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#, c-format
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-#, fuzzy
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-#, fuzzy
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-#, fuzzy
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
-#, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s benötigt ein Argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
-#, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s hat mehr als ein Argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
-msgid "Extensions disabled"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
-#, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
-#, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s benötigt mindestens drei Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
-#, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s hat mehr als vier Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
-#, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): Benötigt mindestens zwei Argumente"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
-#, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASNative(%s): Erstes Argument muss >= 0 sein"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
+msgid ""
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): Fehlendes Argument"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#, c-format
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
 msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
 msgid "Attempt to set activity property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:379
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
 msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:395
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
 msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:411
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
 msgid "Attempt to set fps property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:427
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
 msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:450
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
 msgid "Attempt to set index property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:467
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
 msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:484
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
 msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
 msgid "Attempt to set muted property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:517
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
 msgid "Attempt to set name property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:528
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
 msgid "Attempt to set names property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:563
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
 msgid "Attempt to set quality property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:618
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
-msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
+#, c-format
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
+msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:725
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
 msgid "Date.setTime needs one argument"
 msgstr "Date.setTime benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:745
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
 msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
 msgstr "Date.setTime wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:836
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
 msgid "Date.setFullYear needs one argument"
 msgstr "Date.setFullYear benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:876
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
 msgid "Date.setYear needs one argument"
 msgstr "Date.setYear benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:899
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
 msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.setYear wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:930
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
 msgstr "Date.setMonth benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:963
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.setMonth wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:985
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sDate needs one argument"
 msgstr "Date.setDate benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:999
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
 msgstr "Date.setDate wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1026
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sHours needs one argument"
 msgstr "Date.setHours benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1045
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
 msgstr "Date.setHours was called with more than four arguments"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1071
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
 msgstr "Date.setMinutes benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1089 libcore/asobj/Date_as.cpp:1132
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
 msgstr "Date.setMinutes wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1112
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
 msgstr "Date.setSeconds benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1150
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
 msgstr "Date.setMilliseconds benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1167
-msgid "Date.setMilliseconds was called with more than one argument"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
 msgstr "Date.setMilliseconds wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1229
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
 msgid "Date.UTC needs one argument"
 msgstr "Date.UTC benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1253
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
 msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr "Date.UTC wurde mit mehr als sieben Argumenten aufgerufen"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
+msgid "Too many args to Object constructor"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
 msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
+"function (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
 msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
+"<constructor>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-#, fuzzy
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
+#, c-format
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
+"evaluates to empty string"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
 #, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
+"function)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:448
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Verbindung zu Film: %s"
+msgid ""
+"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
+"(sprite_definition), but a %s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
+msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
+#, c-format
+msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
+msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:382
+#, c-format
+msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:500
+#: libcore/asobj/Object.cpp:405
+msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:413
+#, c-format
+msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
-msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
+msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:660
-#, fuzzy
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
+msgstr "XML.sendAndLoad(%s): Zweites Argument ist kein XML-Objekt"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:773
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
+#, c-format
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
+msgstr "Gnash konnte diese URL nicht öffnen: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
+msgstr "Kann Sockel für fd %d nicht schließen: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
+#, c-format
+msgid "No such export '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
+#, c-format
+msgid "Export '%s' is not a sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-msgid "bad_cast caught"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-#, fuzzy
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%s benötigt ein Argument"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#, c-format
+msgid "Export '%s'is not a sound"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
 #, fuzzy
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
 msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
 #, fuzzy
 msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
 msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
 msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
 msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
 #, c-format
 msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
 #, fuzzy
 msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
 msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
 #, fuzzy
 msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
 msgstr "LoadVars.sendAndLoad(): Ungültige leere URL"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
 #, fuzzy
 msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
 msgstr ""
 "LoadVars.sendAndLoad(): Ungültiges Ziel (muss ein LoadVars-Objekt sein)"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Loading from url: '%s'"
 msgstr "Lade XML-Datei von URL: '%s'"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
 #, fuzzy
 msgid "load() requires at least one argument"
 msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
 #, fuzzy
 msgid "load(): invalid empty url"
 msgstr "LoadVars.load(): Ungültige leere URL"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:149
-msgid "Too many args to Object constructor"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:193
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
-"<getter>, <setter>)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:210
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:220
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:234
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
-"function (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:258
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
-"<constructor>)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:276
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
-"evaluates to empty string"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:288
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
-"function)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:315
-#, c-format
-msgid "Object.registerClass(%s, %s): can't find exported symbol"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+#, fuzzy
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:328
-#, c-format
-msgid ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
-"(sprite_definition), but a %s"
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:349
-msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
+#, fuzzy, c-format
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:358
-#, c-format
-msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:374
-msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:382
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
 #, c-format
-msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:405
-msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:413
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
 #, c-format
-msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:433
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
-msgstr "XML.sendAndLoad(%s): Zweites Argument ist kein XML-Objekt"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:470
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
-msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
-
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
-#, fuzzy
-msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
-msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:543
-msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:588
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:600
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
 #, fuzzy, c-format
-msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
-msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): Fehlendes Argument"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
 #, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:304
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
 "- returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
 "Returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
 "if it wasn't given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
-#, c-format
-msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+#, fuzzy
+msgid "missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
 "parent"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
 "depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
 #, fuzzy
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
 "returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
 "string - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
 #, fuzzy, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
 msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr "MovieClip.localToGlobal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr "%s.setMask() : benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
 #, fuzzy
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr "MovieClip.moveTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
 "round|square)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
 "s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
 "cast to objects"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
 "length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
+"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios (%"
 "d), will trim to 8"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
-#, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
-#, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr ""
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr ""
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Verbindung zu Film: %s"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash darf diese URL nicht öffnen: %s"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
+#, fuzzy
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
-#, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
 #, c-format
-msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
-msgstr ""
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Verbinde zu Film: %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
 #, fuzzy, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash konnte von Film-URL nicht lesen"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
-#, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
-#, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not create audio decoder: %s"
-msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
+#, fuzzy
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:539
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
 #, c-format
-msgid "Gnash could not open this url: %s"
-msgstr "Gnash konnte diese URL nicht öffnen: %s"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:548
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
-msgstr "Kann Sockel für fd %d nicht schließen: %s"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:657
-msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:942
-msgid "-- start sound"
+msgid ""
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:967
-msgid "-- stop sound "
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
+msgid "NetStream_as play needs args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:983 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1038
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
 #, c-format
-msgid "No such export '%s'"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:992 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1047
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
 #, c-format
-msgid "Export '%s'is not a sound"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1008
-msgid "-- attach sound"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1013
-msgid "attach sound needs one argument"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1023
-msgid "attachSound needs a non-empty string"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
+msgid "XML data is empty"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1148
-#, fuzzy
-msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
-msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1163
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
-msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
-msgid "set volume of sound needs one argument"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
+msgid "no text for text node creation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
+#, c-format
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
+#, fuzzy
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
+#, c-format
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
-#, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
-#, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
+msgid "string.slice() called with end < start"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
-#, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sort mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
+#, fuzzy
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%s benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
+#, fuzzy
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
 #, c-format
 msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
 #, c-format
 msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
 #, c-format
 msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:438
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
 #, c-format
 msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:464 libcore/asobj/TextField_as.cpp:490
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
 #, c-format
 msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:546
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
 #, c-format
 msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:678
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
 msgid "missing arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:695
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
 #, fuzzy
 msgid "first argument is not a TextFormat"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
@@ -2787,1639 +2930,1492 @@ msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein 
Zeichen"
 msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:408
+#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
 #, c-format
 msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
-#, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Verbinde zu Film: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash konnte von Film-URL nicht lesen"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-#, fuzzy
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
-#, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
-#, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:251
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:382 libcore/movie_root.cpp:392
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:459
-msgid "Original root movie can't be removed"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:614
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:723
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
+msgid " Message %d: %s "
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:890
-#, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:894
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
 #, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1012
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1626
-#, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1630
-#, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1797 libcore/movie_root.cpp:1830
-#: libcore/movie_root.cpp:1889
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2115
-#, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
+msgid "Function.apply() called with no args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2118
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
 #, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2159
-#, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2165
-#, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2177
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
 #, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr ""
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2240
-msgid "Live MovieClips"
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:437
-#, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/as_object.cpp:626
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/as_object.cpp:636
-#, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+#, fuzzy
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/as_object.cpp:651
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:680
-#, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:847
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+#, fuzzy
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/as_object.cpp:857
-#, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+#, fuzzy
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_function.cpp:228
-#, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
-msgid "Native floating point format not recognised"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
 #, fuzzy
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+#, fuzzy
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
-#, c-format
-msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+#, fuzzy
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
+msgid "arguments discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr ""
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/as_value.cpp:770
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
 #, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
-msgstr ""
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s hat mehr als ein Argument"
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
-msgid "Children"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
-#, c-format
-msgid "reading code table at offset %lu"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
+msgid "Extensions disabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
-msgid "reading DefineFont"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#, c-format
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
+#, c-format
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s hat mehr als zwei Argumente"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
+#, c-format
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s benötigt mindestens drei Argumente"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
-msgstr ""
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s hat mehr als vier Argumente"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
+#, c-format
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): Benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
+#, c-format
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASNative(%s): Erstes Argument muss >= 0 sein"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:126
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
-msgstr ""
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgstr "attachVideo(%s) erstes Argument ist keine NetStream-Instanz"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
-#, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
-msgstr ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "get_movie_info(): Datei '%s' beginnt nicht mit einem SWF-Header"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
+msgid "version: %d, file_length: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
-#, c-format
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+#, fuzzy
 msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
 msgstr ""
+"get_movie_info(): Kann gezippte SWF-Daten nicht lesen; gnash wurde ohne zlib-"
+"Unterstützung kompiliert"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
+msgid "file is compressed"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
 #, c-format
-msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
-#, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
+msgid "Could not start loading thread"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
-msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
+#, c-format
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "Import-Fehler: Konnte Resource '%s' in Film '%s' nicht finden!"
+
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgid "Parsing exception: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "true"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
+#, c-format
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "false"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
+#, c-format
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
-msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
+msgid "action buffer dict length exceeded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
-msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
+msgid "Native double floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
 #, c-format
-msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+msgid "Invalid filter type %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgid "Filter %d could not read."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
-#, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
-msgstr ""
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#, fuzzy, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr "Bild %d"
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
 #, c-format
 msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
-#, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+msgid " -- sprite END --"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
 #, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
-#, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
+msgid "CSMTextSettings"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
 #, c-format
 msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#, c-format
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid " char id = %d"
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
-#, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
 #, c-format
-msgid " ratio: %d"
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
 #, c-format
-msgid " name = %s"
+msgid " DefineButton loader: character id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
 #, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
-#, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
 #, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
+msgid ""
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
 #, c-format
-msgid " class name = %s"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
-msgid "  bitmapCaching enabled"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
-#, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
-#, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
-msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
+msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
+msgid "reading DefineFont"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
 #, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
 #, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
+msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgid " SWFCxForm: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgid " actions: flags = 0x%X"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
 #, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgid ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
+"current tag. Breaking for safety."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgid ""
+"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
+msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
 #, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
+msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgid " char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
+msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
+#, c-format
+msgid " ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgid " name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#, c-format
+msgid " m_place_type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
+#, c-format
+msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
+#, c-format
+msgid " class name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#, c-format
+msgid " remove_object_2(%d)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
 #, c-format
 msgid " bound SWFRect: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:305
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
 #, c-format
 msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:391
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
 #, c-format
 msgid " Shape read: moveto %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:417
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
 "valid). Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:430
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:441
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
 #, c-format
 msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:468
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
 "valid). Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:481
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:491
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
 #, c-format
 msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:517
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
 "Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:528
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
 #, c-format
 msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:538
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: line %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:554
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
 msgid "ShapeRecord: more fill styles"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:598
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:640
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
 #, c-format
 msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:693
-#, c-format
-msgid " readFillStyles: count = %u"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
+msgid " fill styles: %1%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
+msgid " Read fill: %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:714
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
 #, c-format
 msgid " readLineStyles: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:722
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
 #, c-format
 msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
-msgid " jpeg_tables_loader"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgid "StartSound: id=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
-msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
-msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
-msgid "Adding bitmap id %1%"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
+#, fuzzy
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
-msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
+msgid "end text records"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann jpeg3-Bilddaten nicht laden"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
-msgid "Bitmap has a height or width of 0"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
 msgstr ""
-"Gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann gezippte Bilddaten nicht laden"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
-msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
+msgid " hasColor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#, c-format
+msgid " xOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgid " yOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
-msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#, c-format
+msgid " textHeight = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
+msgid ""
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
-#, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgid " sprite: char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
 msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgid ""
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
 #, fuzzy
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "get_movie_info(): Datei '%s' beginnt nicht mit einem SWF-Header"
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
 #, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
-#, fuzzy
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
-msgstr ""
-"get_movie_info(): Kann gezippte SWF-Daten nicht lesen; gnash wurde ohne zlib-"
-"Unterstützung kompiliert"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
-msgid "file is compressed"
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
-msgid "Could not start loading thread"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "true"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
-#, fuzzy
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
-#, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "false"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
-#, c-format
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
-#, c-format
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
 msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
-#, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
-#, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
-#, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "Import-Fehler: Konnte Resource '%s' in Film '%s' nicht finden!"
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgid ""
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
-msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
-#, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr "Bild %d"
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
-#, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
-msgid "No gradients!"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
-#, c-format
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
 msgid ""
-"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
-"not affect playback"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
 msgstr ""
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann jpeg3-Bilddaten nicht laden"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
 #, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
 msgstr ""
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
 msgstr ""
+"Gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann gezippte Bilddaten nicht laden"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Kann für Schriftart '%s' keine Schriftartendatei finden"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Schriftartendatei '%s' hat ein ungültiges Format"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Beim Öffnen der Schrift '%s' ist ein Fehler aufgetreten"
-
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
-#, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:598
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
-#, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:618
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:641
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:650
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
 #, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
 #, c-format
 msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
 #, c-format
 msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
-msgid "Time exceeded"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
 msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
-#, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
-#, c-format
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
 msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
-#, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
-#, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
-#, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
 #, c-format
 msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
 #, c-format
 msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
 msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:501
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
 msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
 msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
 msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
 msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
 #, c-format
 msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
 #, c-format
 msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
 #, c-format
 msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
 msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
 msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
 msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
 msgid ""
 "Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
 msgid ""
 "start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
 "undefined instead of %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
 #, c-format
 msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
 #, c-format
 msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
 msgid ""
 "ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
 #, c-format
 msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
 #, c-format
 msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
 #, c-format
 msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
 #, c-format
 msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
 #, c-format
 msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
 #, c-format
 msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
 msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
 msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
-msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
 #, c-format
 msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
 #, c-format
 msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
 msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
 #, c-format
 msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 #, c-format
 msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
 #, c-format
 msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
 msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
 msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
 msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
 msgid ""
 "base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
 "string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 #, c-format
 msgid ""
 "base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
 "based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
 msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
 msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
 "frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
+msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
+msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
 "to lost sync."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
 #, c-format
 msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
 #, c-format
-msgid "dict entry %d is out of bounds"
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
 msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
 #, c-format
 msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
 "will not be called..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
 #, c-format
 msgid ""
 "Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
 "valid frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
 "target frame..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
 #, c-format
 msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
 msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
 #, c-format
 msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
 #, c-format
 msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
 #, c-format
 msgid "---new object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
 #, c-format
 msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
 msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
 #, c-format
 msgid ""
 "Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
 #, c-format
 msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
 #, c-format
 msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
 #, c-format
 msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
 #, c-format
 msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
 #, c-format
 msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
 "the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
 msgid " method name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
 #, c-format
 msgid " method object/func: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
 #, c-format
 msgid " method nargs: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
 #, c-format
 msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
 "on the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
 msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
 #, c-format
 msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
 msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
 #, c-format
 msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
 #, c-format
 msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
 #, c-format
 msgid ""
 "function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
@@ -4427,484 +4423,196 @@ msgid ""
 "(would this work?)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
 #, c-format
 msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
 #, c-format
 msgid ""
 "ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
 "finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
 msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
 msgid "Empty with() block..."
 msgstr "Leerer with()-Block..."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
 #, c-format
 msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr "Nicht unterstützter Aktions-Handler aufgerufen, Code bei pc ist %x"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
 msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
 msgid ""
 "Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
 "Using GET"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
 #, c-format
 msgid ""
 "get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
 "loadVariable:%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
 msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 #, c-format
 msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
 msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
 msgid "getURL2 target load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
 #, c-format
 msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
 #, c-format
 msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr "unbekannter loadMovie-Ziel (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
 #, c-format
 msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
-msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
 #, c-format
 msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
 #, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:163
-#, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:169
-#, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:216
-#, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:318
-#, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_environment.cpp:394
-#, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgid ""
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
 #, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgid ""
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
+msgid ""
+"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
+"Disable scripts?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
-#, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+msgid ""
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
+"action to fix (as expected)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
 #, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgid ""
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
 #, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: libcore/Font.cpp:166
 msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tHilfe"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tAlle .sol-Dateien im Standardordner auflisten"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:105
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
 #, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Gnash soldumper Version: %s, Gnash Version: %s\n"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:277
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:313
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Ausführliche Ausgabe eingeschaltet"
-
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr ""
-
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:148
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
 #, c-format
-msgid "fs_callback(%p): %s %s"
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:161
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
 #, c-format
-msgid "eventCallback: %s %s"
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:238
-#, c-format
-msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Gnash gprocessor Version: %s, Gnash Version: %s\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:286
-msgid "Verbose actions disabled at compile time"
-msgstr "Ausführlicher Modus für Aktionen bei der Kompilierung deaktiviert"
-
-#: utilities/processor.cpp:293
-msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
-msgstr "Ausführlicher Modus beim Parsen bei der Kompilierung deaktiviert"
-
-#: utilities/processor.cpp:415 utilities/processor.cpp:418 gui/Player.cpp:219
-#: gui/Player.cpp:240 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:440
-#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:443
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
 #, c-format
-msgid "%s appended to local sandboxes"
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:591
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
 #, c-format
-msgid ""
-"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
-"\n"
-"usage: %s [options] <file>\n"
-"\n"
-"Process the given SWF movie files.\n"
-"\n"
-"%s%s%s%s"
-msgstr ""
-
-#: utilities/processor.cpp:598
-#, fuzzy
-msgid ""
-"options:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Print this info.\n"
-" --version  Print the version numbers.\n"
-" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
-msgstr ""
-"Optionen:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Diese Hilfe anzeigen.\n"
-" --version  Versionsnummern anzeigen.\n"
-" -w     Für jede Eingabedatei eine .gsc-Datei mit aufbereiteten "
-"Informationen schreiben.\n"
-" -v     Ausführlicher Modus; d.h. Log-Meldungen nach stdout senden\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:605
-msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
-msgstr " -va     Ausführlicher Modus für Film-Parsing\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:610
-msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
-msgstr " -va     Ausführlicher Modus für ActionScript\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:615
-msgid ""
-" -d [<ms>]\n"
-"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
-"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
-" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
-"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
-"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
-" -f <frames> \n"
-"       Allow the given number of frame advancements.\n"
-"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
-"       is encountered if set to 0 (default).\n"
-msgstr ""
-
-#: utilities/rtmpget.cpp:444
-msgid "Error parsing command line: "
-msgstr ""
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:531
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr ""
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr ""
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:585
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr ""
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-#, fuzzy
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
+#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#, c-format
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
 msgstr ""
 
 #: utilities/dumpshm.cpp:136
@@ -4972,6 +4680,11 @@ msgstr ""
 msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
 msgstr "Verwendung: dumpmem [hdsanlif] Dateiname"
 
+#: utilities/dumpshm.cpp:344 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/soldumper.cpp:75
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tHilfe"
+
 #: utilities/dumpshm.cpp:345
 msgid "-i\tList segments"
 msgstr ""
@@ -5004,1302 +4717,1405 @@ msgstr ""
 msgid "\tTotal # of bytes: "
 msgstr ""
 
-#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
+#: utilities/soldumper.cpp:121
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Ausführliche Ausgabe eingeschaltet"
+
+#: utilities/flvdumper.cpp:172
+msgid "Error parsing command line options: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+#: utilities/flvdumper.cpp:178
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr ""
+
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+#, fuzzy
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
+
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+msgstr ""
+
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
+#: utilities/processor.cpp:148
 #, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
+msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
+#: utilities/processor.cpp:166
 #, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
+msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+#: utilities/processor.cpp:202
+msgid "gprocessor does not handle %1% message"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
+#: utilities/processor.cpp:237
 #, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "OpenGL-Erweiterung Version %d.%d"
+msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Gnash gprocessor Version: %s, Gnash Version: %s\n"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
+#: utilities/processor.cpp:285
+msgid "Verbose actions disabled at compile time"
+msgstr "Ausführlicher Modus für Aktionen bei der Kompilierung deaktiviert"
+
+#: utilities/processor.cpp:292
+msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
+msgstr "Ausführlicher Modus beim Parsen bei der Kompilierung deaktiviert"
+
+#: utilities/processor.cpp:456 utilities/processor.cpp:459 gui/Player.cpp:332
+#: gui/Player.cpp:353 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:438
+#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
+#, c-format
+msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+#: utilities/processor.cpp:631
+#, c-format
+msgid ""
+"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
+"\n"
+"usage: %s [options] <file>\n"
+"\n"
+"Process the given SWF movie files.\n"
+"\n"
+"%s%s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
+#: utilities/processor.cpp:638
+#, fuzzy
+msgid ""
+"options:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Print this info.\n"
+" --version  Print the version numbers.\n"
+" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
 msgstr ""
+"Optionen:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Diese Hilfe anzeigen.\n"
+" --version  Versionsnummern anzeigen.\n"
+" -w     Für jede Eingabedatei eine .gsc-Datei mit aufbereiteten "
+"Informationen schreiben.\n"
+" -v     Ausführlicher Modus; d.h. Log-Meldungen nach stdout senden\n"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
+#: utilities/processor.cpp:645
+msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
+msgstr " -va     Ausführlicher Modus für Film-Parsing\n"
+
+#: utilities/processor.cpp:650
+msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
+msgstr " -va     Ausführlicher Modus für ActionScript\n"
+
+#: utilities/processor.cpp:655
+msgid ""
+" -d [<ms>]\n"
+"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
+"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
+" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
+"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
+"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
+" -f <frames> \n"
+"       Allow the given number of frame advancements.\n"
+"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
+"       is encountered if set to 0 (default).\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:171
-msgid "Created XEmbedded window"
+#: utilities/rtmpget.cpp:445
+msgid "Error parsing command line: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:174
-msgid "Created top level window"
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:227
-msgid "Click to play"
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr "Verwendung: soldumper [h] Dateiname"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:617
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tAlle .sol-Dateien im Standardordner auflisten"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:105
 #, c-format
-msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
-msgstr ""
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Gnash soldumper Version: %s, Gnash Version: %s\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:689
-msgid "Sound"
-msgstr "Audio"
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:736
-msgid "GtkGui: Window resize request received"
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1218 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
-msgid "Gnash preferences"
-msgstr "Einstellungen"
+#: plugin/win32/plugin.cpp:584 plugin/aos4/plugin.cpp:587
+#, c-format
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1253
-msgid "_Network"
+#: gui/gnash.cpp:125
+#, c-format
+msgid "Error parsing options: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1257 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
-#, fuzzy
-msgid "<b>Network preferences</b>"
-msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
+#: gui/gnash.cpp:166
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1265
-msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
+#: gui/gnash.cpp:209
+#, c-format
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1284
-msgid "_Logging"
-msgstr "_Logging"
+#: gui/gnash.cpp:213
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1289 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
-msgid "<b>Logging options</b>"
-msgstr "<b>Logging-Optionen</b>"
+#: gui/gnash.cpp:220
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1293
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Ausführlichkeit:"
+#: gui/gnash.cpp:252
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "ERROR: Auf -r muss 0, 1, 2, oder 3 folgen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1306
-msgid "Log to _file"
-msgstr "Log in _Datei schreiben"
+#: gui/gnash.cpp:268
+#, fuzzy
+msgid "Debugging options"
+msgstr "<b>Logging-Optionen</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
-msgid "Logfile name:"
-msgstr "Logdatei:"
+#: gui/gnash.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Produce verbose output"
+msgstr "-v\tAusführliche Ausgabe"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1325
-msgid "Log _parser output"
-msgstr "Ausgabe des _Parsers loggen"
+#: gui/gnash.cpp:281
+#, fuzzy
+msgid "Produce the disk based debug log"
+msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1333
-msgid "Log SWF _actions"
-msgstr "SWF-A_ktionen loggen"
+#: gui/gnash.cpp:286
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about action execution"
+msgstr ""
+" -va           (Sehr) ausführlicher Modus für Film-Aktionen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1341
-msgid "Log malformed SWF _errors"
-msgstr "SWF-_Fehler loggen"
+#: gui/gnash.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about parsing"
+msgstr " -vp           (Sehr) ausführlicher Modus für 
Film-Parsing"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1349
-msgid "Log ActionScript _coding errors"
-msgstr "_ActionScript-Fehler loggen"
+#: gui/gnash.cpp:298
+msgid "Print FPS every num seconds"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
-msgid "_Security"
-msgstr "_Sicherheit"
+#: gui/gnash.cpp:321
+#, fuzzy
+msgid "Options"
+msgstr "Optionen:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1372 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
-msgid "<b>Network connections</b>"
-msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
+#: gui/gnash.cpp:326
+#, fuzzy
+msgid "Print this help and exit"
+msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1378
-msgid "Connect only to local _host"
-msgstr "Nur mit Localhost verbinden"
+#: gui/gnash.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr " -V, --version      Versionsnummern anzeigen und beenden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1385
-msgid "Connect only to local _domain"
-msgstr "Nur mit lokaler Domain verbinden"
+#: gui/gnash.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Scale the movie by the specified factor"
+msgstr " -s, --scale <Faktor>  Film um den angegebenen Faktor skalieren"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1392
-msgid "Disable SSL _verification"
-msgstr "SSL-Verbindungen nicht validieren"
+#: gui/gnash.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
+msgstr ""
+" -d, --delay num     Wartezeit in der Hauptschleife in Millisekunden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1399
-msgid "_Whitelist"
+#: gui/gnash.cpp:342
+msgid "Audio dump file (wave format)"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1408
-msgid "_Blacklist"
+#: gui/gnash.cpp:347
+msgid "Hardware Video Accelerator to use"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1417 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
-msgid "<b>Privacy</b>"
-msgstr "<b>Privatsphäre</b>"
+#: gui/gnash.cpp:352
+msgid "X11 Window ID for display"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1421 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
-msgid "Shared objects directory:"
-msgstr "SharedObject-Ordner"
+#: gui/gnash.cpp:356
+#, fuzzy
+msgid "Set window width"
+msgstr "Setze Breite auf "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1433
-msgid "Do _not write Shared Object files"
-msgstr "SharedObject-Dateien nicht schreiben"
+#: gui/gnash.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "Set window height"
+msgstr "Setze Höhe auf"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
-msgid "Only _access local Shared Object files"
-msgstr "Nur lokale SharedObject-Dateien öffnen"
+#: gui/gnash.cpp:364
+#, fuzzy
+msgid "Set window x position"
+msgstr "Setze Breite auf "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1447
-msgid "Disable Local _Connection object"
-msgstr "Local-_Connection-Object deaktivieren"
+#: gui/gnash.cpp:368
+#, fuzzy
+msgid "Set window y position"
+msgstr "Setze Breite auf "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1461
-msgid "_Media"
-msgstr "_Media"
+#: gui/gnash.cpp:373
+#, fuzzy
+msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
+msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1467 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
-msgid "<b>Sound</b>"
-msgstr "<b>Audio</b>"
+#: gui/gnash.cpp:379
+#, fuzzy
+msgid "disable rendering and sound"
+msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1472
-msgid "Use sound _handler"
-msgstr "Soundhandler verwenden"
+#: gui/gnash.cpp:381
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering, disable sound"
+msgstr "              1 Rendering aktiviert, Audio deaktiviert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1480
+#: gui/gnash.cpp:383
 #, fuzzy
-msgid "<b>Media Streams</b>"
-msgstr "<b>VM-Eigenschaften</b>"
+msgid "enable sound, disable rendering"
+msgstr "              2 Audio aktiviert, Rendering deaktiviert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1486 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
-msgid "Save media streams to disk"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:385
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering and sound"
+msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1495 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
-msgid "Save dynamically loaded media to disk"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:393
+#, fuzzy
+msgid "The media handler to use"
+msgstr " - Medienhandler: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1503 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
+#: gui/gnash.cpp:401
 #, fuzzy
-msgid "Saved media directory:"
-msgstr "SharedObject-Ordner"
+msgid "The renderer to use"
+msgstr "  Renderer: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1523
-msgid "_Player"
-msgstr "_Player"
+#: gui/gnash.cpp:407
+msgid "Exit after the specified number of seconds"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1529 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
-msgid "<b>Player description</b>"
-msgstr "<b>Player-Beschreibung</b>"
+#: gui/gnash.cpp:410
+msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1537 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
-msgid "Player version:"
-msgstr "Player-Version:"
+#: gui/gnash.cpp:414
+msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1553 gui/kde/Kde4Gui.cpp:915
-msgid "Operating system:"
-msgstr "Betriebssystem:"
+#: gui/gnash.cpp:419
+msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1563
-msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
-msgstr "<i>Wenn leer, ermittelt Gnash das Betriebssystem</i>"
+#: gui/gnash.cpp:423
+msgid "Filedescriptor to use for external communications"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1573 gui/kde/Kde4Gui.cpp:926
-msgid "URL opener:"
-msgstr "Befehl zum Öffnen von URLs:"
+#: gui/gnash.cpp:429
+msgid "Exit after specified number of frame advances"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1585 gui/kde/Kde4Gui.cpp:933
-msgid "<b>Performance</b>"
-msgstr "<b>Leistung</b>"
+#: gui/gnash.cpp:433
+#, fuzzy
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1599 gui/kde/Kde4Gui.cpp:936
-msgid "Max size of movie library:"
-msgstr "Größe der Filmbibliothek:"
+#: gui/gnash.cpp:438
+msgid "Start without displaying the menu bar"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1611
-msgid "Start _Gnash in pause mode"
-msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
+#: gui/gnash.cpp:443
+msgid "List of frames to save as screenshots"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1635 gui/kde/Kde4Gui.cpp:455
-msgid "Movie properties"
-msgstr "Film-Eigenschaften"
+#: gui/gnash.cpp:447
+msgid "Filename pattern for screenshot images"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1709 gui/kde/Kde4Gui.cpp:474
-msgid "Variable"
-msgstr "Variable"
+#: gui/gnash.cpp:451
+msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1722 gui/kde/Kde4Gui.cpp:475
-msgid "Value"
-msgstr "Wert"
+#: gui/gnash.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Input files"
+msgstr "Datei öffnen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1776
+#: gui/gnash.cpp:465
 #, fuzzy
-msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
-msgstr "Gnash ist der SWF-Player von GNU, der auf GameSWF basiert."
+msgid "Dump options"
+msgstr "Build-Optionen "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1780
-msgid ""
-"\n"
-"Renderer: "
+#: gui/gnash.cpp:470
+msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1782
-msgid ""
-"\n"
-"Hardware Acceleration: "
+#: gui/gnash.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
 msgstr ""
+" -d, --delay num     Wartezeit in der Hauptschleife in Millisekunden"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1784
-msgid ""
-"\n"
-"GUI: "
+#: gui/gnash.cpp:474
+msgid "Trigger expression to start dumping"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1786
-msgid ""
-"\n"
-"Media: "
+#: gui/gnash.cpp:486
+msgid "Keys:\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Media: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1808 gui/gtk/gtk.cpp:1845
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Alwin Meschede"
+#: gui/gnash.cpp:488
+msgid "Quit\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1837
+#: gui/gnash.cpp:490
 #, fuzzy
-msgid "Gnash"
-msgstr "Gnash "
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1880
-msgid "_File"
-msgstr "_Datei"
+msgid "Toggle fullscreen\n"
+msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1933
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Bearbeiten"
+#: gui/gnash.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid "Toggle pause\n"
+msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1953
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hilfe"
+#: gui/gnash.cpp:494
+#, fuzzy
+msgid "Restart the movie\n"
+msgstr "Neu starten"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1973
-msgid "_View"
-msgstr "_Ansicht"
+#: gui/gnash.cpp:496
+msgid "Take a screenshot\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1981
-msgid "Redraw"
-msgstr "Aktualisieren"
+#: gui/gnash.cpp:498
+#, fuzzy
+msgid "Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1991 gui/gtk/gtk.cpp:1996 gui/gnash.cpp:71
-msgid "Toggle fullscreen"
-msgstr "Vollbild"
+#: gui/gnash.cpp:504
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Verwendung: gnash [Optionen] datei.swf"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2005
-msgid "Show updated ranges"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:505
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Wiedergabe einer SWF-Datei"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2024
-msgid "_Quality"
+#: gui/gnash.cpp:522
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2034
-msgid "Low"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:533
+msgid "Build options "
+msgstr "Build-Optionen "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2040
+#: gui/gnash.cpp:534
 #, fuzzy
-msgid "Medium"
-msgstr "_Media"
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Renderer: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2046
-msgid "High"
+#: gui/gnash.cpp:535
+msgid "  Hardware Acceleration: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2052
-msgid "Best"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:536
+#, fuzzy
+msgid "  GUI: "
+msgstr " - GUI: "
 
-# (Taken from Totem translation)
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2065
-msgid "Movie _Control"
-msgstr "_Gehe zu"
+#: gui/gnash.cpp:537
+#, fuzzy
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr " - Medienhandler: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2076 gui/kde/Kde4Gui.cpp:578
-msgid "Play"
-msgstr "Wiedergabe"
+#: gui/gnash.cpp:539
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Konfiguriert mit: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2087 gui/kde/Kde4Gui.cpp:582
-msgid "Pause"
-msgstr "Pause"
+#: gui/gnash.cpp:540
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2097 gui/kde/Kde4Gui.cpp:586
-msgid "Stop"
-msgstr "Stopp"
+#: gui/Player.cpp:169
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2109 gui/kde/kde.cpp:416
-msgid "Restart Movie"
-msgstr "Neu starten"
+#: gui/Player.cpp:262
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Timer-Verzögerung auf %d Millisekunden gesetzt"
+
+#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr ""
+"Audio erfordert, jedoch wurde keine Audiounterstützung bei der Kompilierung "
+"aktiviert"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2196 gui/gtk/gtk.cpp:2197
+#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
 #, c-format
-msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
-msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2203
+#: gui/Player.cpp:308
 #, c-format
-msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr ""
+
+#: gui/Player.cpp:434
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2493 gui/aos4/aos4.cpp:266
+#: gui/Player.cpp:481
 #, c-format
 msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
 msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2510 gui/gtk/gtk.cpp:2523
-msgid "Open file"
-msgstr "Datei öffnen"
+#: gui/Player.cpp:671
+msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
+msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#: gui/Player.cpp:713
 #, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:274
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
+#: gui/Player.cpp:721
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:609
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr ""
+#: gui/Player.cpp:762
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "FScommand exec mit Argument %s aufgerufen"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
+#: gui/Player.cpp:779
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "FScommand trapallkeys mit Argument %s aufgerufen"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+#: gui/Player.cpp:785
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
+#: gui/gui.cpp:193
+msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+#: gui/gui.cpp:205
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
+msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
 msgstr ""
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
-
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
-#, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+#: gui/gui.cpp:235
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
 msgstr ""
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+#: gui/gui.cpp:483
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
 msgstr ""
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
+#: gui/gui.cpp:959
 #, c-format
-msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Bild %d"
+
+#: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:115
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:120
 msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:123
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:128
 msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:131
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:136
 msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:208
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:208
 #, fuzzy
 msgid "Setting renderer"
 msgstr "Schalte Debugger EIN"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:212
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "Set renderer"
 msgstr "  Renderer: "
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:562
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:467 gui/gtk/gtk.cpp:1688
+msgid "Movie properties"
+msgstr "Film-Eigenschaften"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:486 gui/gtk/gtk.cpp:1758
+msgid "Variable"
+msgstr "Variable"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:487 gui/gtk/gtk.cpp:1770
+msgid "Value"
+msgstr "Wert"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:588
 #, fuzzy
 msgid "Properties"
 msgstr "Film-Eigenschaften"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:566 gui/kde/kde.cpp:424
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:592 gui/qt/kde.cpp:424
 msgid "Quit Gnash"
 msgstr "Gnash beenden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:573
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:599
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:590
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:604 gui/gtk/gtk.cpp:2099
+msgid "Play"
+msgstr "Wiedergabe"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:608 gui/gtk/gtk.cpp:2110
+msgid "Pause"
+msgstr "Pause"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:612 gui/gtk/gtk.cpp:2120
+msgid "Stop"
+msgstr "Stopp"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:616
 #, fuzzy
 msgid "Restart"
 msgstr "Neu starten"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:595 gui/kde/kde.cpp:423
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:621 gui/qt/kde.cpp:423
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:599
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:625
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:614
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:640
 #, fuzzy
 msgid "File"
 msgstr "_Datei"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:619
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:645
 #, fuzzy
 msgid "Edit"
 msgstr "_Bearbeiten"
 
 # (Taken from Totem translation)
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:623
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:649
 #, fuzzy
 msgid "Movie Control"
 msgstr "_Gehe zu"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:630
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:656
 #, fuzzy
 msgid "View"
 msgstr "_Ansicht"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:712
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:738
 msgid "Click to Play"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:757
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:770 gui/gtk/gtk.cpp:1219
+msgid "Gnash preferences"
+msgstr "Einstellungen"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:785
 #, fuzzy
 msgid "Logging"
 msgstr "_Logging"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:763
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:788 gui/gtk/gtk.cpp:1290
+msgid "<b>Logging options</b>"
+msgstr "<b>Logging-Optionen</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:791
 #, fuzzy
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Ausführlichkeit:"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:781
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:809
 #, fuzzy
 msgid "Log to file"
 msgstr "Log in _Datei schreiben"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:788
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:816
 #, fuzzy
 msgid "Log parser output"
 msgstr "Ausgabe des _Parsers loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:792
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:820
 #, fuzzy
 msgid "Log SWF actions"
 msgstr "SWF-A_ktionen loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:796
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:824
 #, fuzzy
 msgid "Log malformed SWF errors"
 msgstr "SWF-_Fehler loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:801
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:829
 #, fuzzy
 msgid "Log ActionScript coding errors"
 msgstr "_ActionScript-Fehler loggen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:808
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:836
 #, fuzzy
 msgid "Security"
 msgstr "_Sicherheit"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:814
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:839 gui/gtk/gtk.cpp:1373
+msgid "<b>Network connections</b>"
+msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:842
 #, fuzzy
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Nur mit Localhost verbinden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:819
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:847
 #, fuzzy
 msgid "Connect only to local domain"
 msgstr "Nur mit lokaler Domain verbinden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:824
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:852
 #, fuzzy
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "SSL-Verbindungen nicht validieren"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:838
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:857 gui/gtk/gtk.cpp:1418
+msgid "<b>Privacy</b>"
+msgstr "<b>Privatsphäre</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:860 gui/gtk/gtk.cpp:1422
+msgid "Shared objects directory:"
+msgstr "SharedObject-Ordner"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:866
 #, fuzzy
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "SharedObject-Dateien nicht schreiben"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:844
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:872
 #, fuzzy
 msgid "Only access local Shared Object files"
 msgstr "Nur lokale SharedObject-Dateien öffnen"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:849
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:877
 #, fuzzy
 msgid "Disable Local Connection object"
 msgstr "Local-_Connection-Object deaktivieren"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:856
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:884
 msgid "Network"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:862
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:887 gui/gtk/gtk.cpp:1258
+#, fuzzy
+msgid "<b>Network preferences</b>"
+msgstr "<b>Netzwerkverbindungen</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:890
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:874
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:902
 #, fuzzy
 msgid "Media"
 msgstr "_Media"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:880
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:905 gui/gtk/gtk.cpp:1468
+msgid "<b>Sound</b>"
+msgstr "<b>Audio</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:908
 #, fuzzy
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Soundhandler verwenden"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:903
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:912 gui/gtk/gtk.cpp:1487
+msgid "Save media streams to disk"
+msgstr ""
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:918 gui/gtk/gtk.cpp:1496
+msgid "Save dynamically loaded media to disk"
+msgstr ""
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:922 gui/gtk/gtk.cpp:1504
+#, fuzzy
+msgid "Saved media directory:"
+msgstr "SharedObject-Ordner"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:931
 #, fuzzy
 msgid "Player"
 msgstr "_Player"
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:920 gui/kde/Kde4Gui.cpp:993
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:934 gui/gtk/gtk.cpp:1530
+msgid "<b>Player description</b>"
+msgstr "<b>Player-Beschreibung</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:937 gui/gtk/gtk.cpp:1538
+msgid "Player version:"
+msgstr "Player-Version:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:943 gui/gtk/gtk.cpp:1554
+msgid "Operating system:"
+msgstr "Betriebssystem:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:948 gui/qt/Qt4Gui.cpp:1021
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4Gui.cpp:945
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:954 gui/gtk/gtk.cpp:1574
+msgid "URL opener:"
+msgstr "Befehl zum Öffnen von URLs:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:961 gui/gtk/gtk.cpp:1586
+msgid "<b>Performance</b>"
+msgstr "<b>Leistung</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:964 gui/gtk/gtk.cpp:1600
+msgid "Max size of movie library:"
+msgstr "Größe der Filmbibliothek:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:973
 #, fuzzy
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:413
+#: gui/qt/kde.cpp:413
 msgid "Play Movie"
 msgstr "Wiedergabe"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:414
+#: gui/qt/kde.cpp:414
 msgid "Pause Movie"
 msgstr "Pause"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:415
+#: gui/qt/kde.cpp:415
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Stopp"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:418
+#: gui/qt/kde.cpp:416 gui/gtk/gtk.cpp:2132
+msgid "Restart Movie"
+msgstr "Neu starten"
+
+#: gui/qt/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Vorspulen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:419
+#: gui/qt/kde.cpp:419
 msgid "Step Backward"
 msgstr "Zurückspulen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:420
+#: gui/qt/kde.cpp:420
 msgid "Jump Forward"
 msgstr "Vorwärts springen"
 
-#: gui/kde/kde.cpp:421
+#: gui/qt/kde.cpp:421
 msgid "Jump Backward"
 msgstr "Zurück springen"
 
-#: gui/kde/kde_glue_agg.cpp:156
+#: gui/qt/kde_glue_agg.cpp:156
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr ""
 
-#: gui/kde/Kde4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr ""
-
-#: gui/riscos/riscos_glue_agg.cpp:70 gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/EventDevice.cpp:67
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
-
-#: gui/fb/EventDevice.cpp:72
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
 #, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:207
-msgid "Closing framebuffer device"
+#: gui/aos4/aos4.cpp:266 gui/gtk/gtk.cpp:2571
+#, c-format
+msgid ""
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:213
-msgid "Free'ing offscreen buffer"
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:227
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:252
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
 #, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:295
-#, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:340
-#, fuzzy
-msgid "Double buffering enabled"
-msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:343
-msgid "Double buffering disabled"
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "red channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#, c-format
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:353
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
 #, fuzzy, c-format
-msgid "green channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "AGGs Bittiefe muss 16, 24 oder 32 Bit sein, nicht %d Bit."
 
-#: gui/fb/fb.cpp:355
-#, fuzzy, c-format
-msgid "blue channel: %d / %d"
-msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
+#: gui/fb/fb.cpp:177
+msgid "Closing framebuffer device"
+msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:357
-#, c-format
-msgid "Total bits per pixel: %d"
+#: gui/fb/fb.cpp:183
+msgid "Freeing offscreen buffer"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:520
+#: gui/fb/fb.cpp:467
 msgid "This GUI does not yet support menus"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:526
+#: gui/fb/fb.cpp:473
 msgid "This GUI does not yet support a mouse pointer"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:614
+#: gui/fb/fb.cpp:555
 msgid "WARNING: Could not detect controlling TTY"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:624 gui/fb/fb.cpp:660 gui/fb/fb.cpp:693 gui/fb/fb.cpp:742
+#: gui/fb/fb.cpp:565 gui/fb/fb.cpp:601 gui/fb/fb.cpp:636 gui/fb/fb.cpp:687
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: Could not open %s"
 msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
 
-#: gui/fb/fb.cpp:629
+#: gui/fb/fb.cpp:570
 msgid "WARNING: Could not get current VT state"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:635
+#: gui/fb/fb.cpp:576
 #, c-format
 msgid "Original TTY NO = %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:640
+#: gui/fb/fb.cpp:581
 msgid "WARNING: Could not request a new VT"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:645
+#: gui/fb/fb.cpp:586
 #, c-format
 msgid "Own TTY NO = %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:654 gui/fb/fb.cpp:687 gui/fb/fb.cpp:736
+#: gui/fb/fb.cpp:595 gui/fb/fb.cpp:629 gui/fb/fb.cpp:681
 #, c-format
 msgid "WARNING: Could not find device for VT number %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:665 gui/fb/fb.cpp:747
+#: gui/fb/fb.cpp:606 gui/fb/fb.cpp:692
 #, c-format
 msgid "WARNING: Could not activate VT number %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:671 gui/fb/fb.cpp:753
+#: gui/fb/fb.cpp:612 gui/fb/fb.cpp:698
 #, c-format
 msgid "WARNING: Error waiting for VT %d becoming active"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:709
+#: gui/fb/fb.cpp:644
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: Could not attach controlling terminal (%s)"
+msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
+
+#: gui/fb/fb.cpp:652
 msgid "WARNING: Could not query current keyboard mode on VT"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:713
+#: gui/fb/fb.cpp:656
 msgid "WARNING: Could not switch to graphics mode on new VT"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:720
+#: gui/fb/fb.cpp:663
 #, c-format
 msgid "VT %d ready"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:732
+#: gui/fb/fb.cpp:677
 msgid "Restoring terminal..."
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/fb.cpp:761
+#: gui/fb/fb.cpp:707
 msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:240
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:242
-#, c-format
-msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/TouchDevice.cpp:245
-msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:157
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:165
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:169
-#, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:174
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:281
-#, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
-msgstr ""
-
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:301
-#, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
-msgstr ""
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:183
+#, fuzzy
+msgid "Double buffering enabled"
+msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:309
-#, c-format
-msgid "mouse click! %d"
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:186
+msgid "Double buffering disabled"
 msgstr ""
 
-#: gui/fb/MouseDevice.cpp:327
-#, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
-msgstr ""
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "red channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
 
-#: gui/Player.cpp:149
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Timer-Verzögerung auf %d Millisekunden gesetzt"
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "green channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
 
-#: gui/Player.cpp:170 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:225
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr ""
-"Audio erfordert, jedoch wurde keine Audiounterstützung bei der Kompilierung "
-"aktiviert"
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:200
+#, fuzzy, c-format
+msgid "blue channel: %d / %d"
+msgstr "Der AMF Channel-Index ist %d"
 
-#: gui/Player.cpp:175 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:222
+#: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:202
 #, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgid "Total bits per pixel: %d"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:195
-#, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr ""
+#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
+#, fuzzy
+msgid "Could not create OpenVG renderer"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
 
-#: gui/Player.cpp:321
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:368
-#, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:173
+msgid "Created XEmbedded window"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:670
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:176
+msgid "Created top level window"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:711
-#, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:223
+msgid "Click to play"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:719
+#: gui/gtk/gtk.cpp:594
 #, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
 msgstr ""
 
-#: gui/Player.cpp:760
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "FScommand exec mit Argument %s aufgerufen"
-
-#: gui/Player.cpp:777
-#, fuzzy, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "FScommand trapallkeys mit Argument %s aufgerufen"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:666
+msgid "Sound"
+msgstr "Audio"
 
-#: gui/Player.cpp:783
-#, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:713
+msgid "GtkGui: Window resize request received"
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:141
-#, fuzzy
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
-
-#: gui/haiku/haiku.cpp:144
-msgid "resume_thread failed"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
+msgid "_Network"
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:157
-#, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
+msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
 msgstr ""
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:248
-msgid "send_data failed"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
+msgid "_Logging"
+msgstr "_Logging"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:131
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
+msgid "Verbosity level:"
+msgstr "Ausführlichkeit:"
 
-#: gui/gui.cpp:182 gui/gui.cpp:194
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
+msgid "Log to _file"
+msgstr "Log in _Datei schreiben"
 
-#: gui/gui.cpp:188
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
+msgid "Logfile name:"
+msgstr "Logdatei:"
 
-#: gui/gui.cpp:213
-msgid "Menu hiding not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
+msgid "Log _parser output"
+msgstr "Ausgabe des _Parsers loggen"
 
-#: gui/gui.cpp:219
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+msgid "Log SWF _actions"
+msgstr "SWF-A_ktionen loggen"
 
-#: gui/gui.cpp:226
-msgid "menushow not yet supported in this GUI"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
+msgid "Log malformed SWF _errors"
+msgstr "SWF-_Fehler loggen"
 
-#: gui/gui.cpp:467
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
+msgid "Log ActionScript _coding errors"
+msgstr "_ActionScript-Fehler loggen"
 
-#: gui/gui.cpp:962
-#, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Bild %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
+msgid "_Security"
+msgstr "_Sicherheit"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:120
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
+msgid "Connect only to local _host"
+msgstr "Nur mit Localhost verbinden"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:147
-msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
+msgid "Connect only to local _domain"
+msgstr "Nur mit lokaler Domain verbinden"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "konnte Sockel nicht erstellen: %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+msgid "Disable SSL _verification"
+msgstr "SSL-Verbindungen nicht validieren"
 
-#: gui/gnash.cpp:65
-msgid "Keys:"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
+msgid "_Whitelist"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:68
-msgid "Quit"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
+msgid "_Blacklist"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:74
-#, fuzzy
-msgid "Toggle pause"
-msgstr "Vollbild"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
+msgid "Do _not write Shared Object files"
+msgstr "SharedObject-Dateien nicht schreiben"
 
-#: gui/gnash.cpp:77
-#, fuzzy
-msgid "Restart the movie"
-msgstr "Neu starten"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
+msgid "Only _access local Shared Object files"
+msgstr "Nur lokale SharedObject-Dateien öffnen"
 
-#: gui/gnash.cpp:80
-msgid "Take a screenshot"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
+msgid "Disable Local _Connection object"
+msgstr "Local-_Connection-Object deaktivieren"
 
-#: gui/gnash.cpp:83
-#, fuzzy
-msgid "Force immediate redraw"
-msgstr " CTRL-L          Sofortige Neuzeichnung erzwingen"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
+msgid "_Media"
+msgstr "_Media"
 
-#: gui/gnash.cpp:99
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf"
-msgstr "Verwendung: gnash [Optionen] datei.swf"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
+msgid "Use sound _handler"
+msgstr "Soundhandler verwenden"
 
-#: gui/gnash.cpp:100
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
 #, fuzzy
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie"
-msgstr "Wiedergabe einer SWF-Datei"
+msgid "<b>Media Streams</b>"
+msgstr "<b>VM-Eigenschaften</b>"
 
-#: gui/gnash.cpp:101
-#, fuzzy
-msgid "Options:"
-msgstr "Optionen:"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
+msgid "_Player"
+msgstr "_Player"
 
-#: gui/gnash.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "Print this help and exit"
-msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
+msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
+msgstr "<i>Wenn leer, ermittelt Gnash das Betriebssystem</i>"
 
-#: gui/gnash.cpp:108
-#, fuzzy
-msgid "Print version information and exit"
-msgstr " -V, --version      Versionsnummern anzeigen und beenden"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
+msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:111
-#, fuzzy
-msgid "Scale the movie by the specified factor"
-msgstr " -s, --scale <Faktor>  Film um den angegebenen Faktor skalieren"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
+msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:114
-#, fuzzy
-msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
+msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
 msgstr ""
-" -d, --delay num     Wartezeit in der Hauptschleife in Millisekunden"
 
-#: gui/gnash.cpp:117
-#, fuzzy
-msgid "Produce verbose output"
-msgstr "-v\tAusführliche Ausgabe"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
+msgid "Start _Gnash in pause mode"
+msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
 
-#: gui/gnash.cpp:121
-#, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about action execution"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
+"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
 msgstr ""
-" -va           (Sehr) ausführlicher Modus für Film-Aktionen"
 
-#: gui/gnash.cpp:126
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
 #, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about parsing"
-msgstr " -vp           (Sehr) ausführlicher Modus für 
Film-Parsing"
+msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
+msgstr "Gnash ist der SWF-Player von GNU, der auf GameSWF basiert."
 
-#: gui/gnash.cpp:130
-msgid "Audio dump file (wave format)"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
+msgid ""
+"\n"
+"Renderer: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:133
-msgid "Hardware Video Accelerator to use"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
+msgid ""
+"\n"
+"Hardware Acceleration: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:138
-msgid "X11 Window ID for display"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
+msgid ""
+"\n"
+"GUI: "
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:141
-#, fuzzy
-msgid "Produce the disk based debug log"
-msgstr " -v, --verbose      Ausführlicher Modus"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
+msgid ""
+"\n"
+"Media: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Media: "
 
-#: gui/gnash.cpp:144
-#, fuzzy
-msgid "Set window width"
-msgstr "Setze Breite auf "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Alwin Meschede"
 
-#: gui/gnash.cpp:147
-#, fuzzy
-msgid "Set window height"
-msgstr "Setze Höhe auf"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
+msgid "_File"
+msgstr "_Datei"
 
-#: gui/gnash.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Set window x position"
-msgstr "Setze Breite auf "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Bearbeiten"
 
-#: gui/gnash.cpp:153
-#, fuzzy
-msgid "Set window y position"
-msgstr "Setze Breite auf "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hilfe"
 
-#: gui/gnash.cpp:156
-#, fuzzy
-msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
-msgstr " -h, --help       Diese Hilfe anzeigen und beenden"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
+msgid "_View"
+msgstr "_Ansicht"
 
-#: gui/gnash.cpp:160
-#, fuzzy
-msgid "disable rendering and sound"
-msgstr "              0 Rendering und Audio deaktiviert"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
+msgid "Redraw"
+msgstr "Aktualisieren"
 
-#: gui/gnash.cpp:162
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering, disable sound"
-msgstr "              1 Rendering aktiviert, Audio deaktiviert"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Vollbild"
 
-#: gui/gnash.cpp:164
-#, fuzzy
-msgid "enable sound, disable rendering"
-msgstr "              2 Audio aktiviert, Rendering deaktiviert"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
+msgid "Show updated ranges"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:166
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering and sound (default)"
-msgstr "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
+msgid "_Quality"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:170
-#, fuzzy
-msgid "The media handler to use"
-msgstr " - Medienhandler: "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
+msgid "Low"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:175
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
 #, fuzzy
-msgid "The renderer to use"
-msgstr "  Renderer: "
+msgid "Medium"
+msgstr "_Media"
 
-#: gui/gnash.cpp:179
-msgid "Exit after the specified number of seconds"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
+msgid "High"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:182
-msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
+msgid "Best"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:185
-msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
-msgstr ""
+# (Taken from Totem translation)
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
+msgid "Movie _Control"
+msgstr "_Gehe zu"
 
-#: gui/gnash.cpp:188
-msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
+#, c-format
+msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
+msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
 
-#: gui/gnash.cpp:191
-msgid "Filedescriptor to use for external communications"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
+#, c-format
+msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:195
-msgid "Print FPS every num seconds (float)"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
+msgid "Open file"
+msgstr "Datei öffnen"
 
-#: gui/gnash.cpp:199
-msgid "Exit after specified number of frame advances"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:202
-#, fuzzy
-msgid "Start in fullscreen mode"
-msgstr "_Gnash in Pausemodus starten"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:205
-msgid "Start without displaying the menu bar"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:208
-msgid "List of frames to save as screenshots"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:211
-msgid "Filename pattern for screenshot images."
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:227
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
+#, c-format
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "OpenGL-Erweiterung Version %d.%d"
+
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
 msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:238
-msgid "Build options "
-msgstr "Build-Optionen "
-
-#: gui/gnash.cpp:239
-#, fuzzy
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Renderer: "
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:240
-msgid "  Hardware Acceleration: "
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
+msgid "Got single-buffered visual."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:241
-#, fuzzy
-msgid "  GUI: "
-msgstr " - GUI: "
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
+msgid "Got double-buffered visual."
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:242
+#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
 #, fuzzy
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr " - Medienhandler: "
-
-#: gui/gnash.cpp:244
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Konfiguriert mit: "
-
-#: gui/gnash.cpp:245
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
+msgid "Could not create OPENVG renderer"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
 
-#: gui/gnash.cpp:246
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
 #, fuzzy
-msgid "  Version: "
-msgstr "  Renderer: "
-
-#: gui/gnash.cpp:321
-msgid "Logging to disk enabled"
-msgstr "Logging auf Festplatte aktiviert"
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
 
-#: gui/gnash.cpp:327
-msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+msgid "resume_thread failed"
 msgstr ""
-"Kein ausführlicher Modus für Aktionen. Bei der Kompilierung deaktiviert"
-
-#: gui/gnash.cpp:335
-msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
-msgstr "Kein ausführlicher Modus beim Parsen. Bei der Kompilierung 
deaktiviert"
 
-#: gui/gnash.cpp:357
-#, c-format
-msgid "Setting root URL to %s"
-msgstr "Setze Root-URL auf %s"
-
-#: gui/gnash.cpp:362
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
 #, c-format
-msgid "Setting base URL to %s"
-msgstr "Setze Basis-URL auf %s"
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:373
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:376
-#, c-format
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %d\n"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:384
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
 #, c-format
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %d\n"
+msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:394
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting width to %d"
-msgstr "Setze Breite auf "
-
-#: gui/gnash.cpp:400
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting height to %d"
-msgstr "Setze Höhe auf"
-
-#: gui/gnash.cpp:406 gui/gnash.cpp:412
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Setting x position to %d"
-msgstr "Setze Breite auf "
-
-#: gui/gnash.cpp:481
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "ERROR: Auf -r muss 0, 1, 2, oder 3 folgen"
-
-#: gui/gnash.cpp:493
-msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
-msgstr "FPS-Debugging bei der Kompilierung deaktiviert, -f ist ungültig"
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:533
-msgid "This is a Gnash bug."
+#: gui/dump/dump.cpp:117
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:538
-msgid "No rendering flags specified, using rcfile"
+#: gui/dump/dump.cpp:144
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
 msgstr ""
 
-#: gui/gnash.cpp:579
-msgid "Exception thrown during parseCommandLine"
+#: gui/dump/dump.cpp:155
+msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
 msgstr ""
 
+#: gui/dump/dump.cpp:352
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "konnte Sockel nicht erstellen: %s"
+
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
 msgid "Couldn't initialize database"
 msgstr "Konnte Datenbank nicht initialisieren"
@@ -6329,6 +6145,66 @@ msgstr ""
 msgid "Field name is: %s: "
 msgstr "Feldname ist: %s: "
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%"
+#~ "s)"
+#~ msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+#~ msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "invalid arguments"
+#~ msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Gnash"
+#~ msgstr "Gnash "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "enable rendering and sound (default)"
+#~ msgstr ""
+#~ "              3 Rendering und Audio aktiviert (Standard)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  Version: "
+#~ msgstr "  Renderer: "
+
+#~ msgid "Logging to disk enabled"
+#~ msgstr "Logging auf Festplatte aktiviert"
+
+#~ msgid "No verbose actions; disabled at compile time"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kein ausführlicher Modus für Aktionen. Bei der Kompilierung deaktiviert"
+
+#~ msgid "No verbose parsing; disabled at compile time"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kein ausführlicher Modus beim Parsen. Bei der Kompilierung deaktiviert"
+
+#~ msgid "Setting root URL to %s"
+#~ msgstr "Setze Root-URL auf %s"
+
+#~ msgid "Setting base URL to %s"
+#~ msgstr "Setze Basis-URL auf %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Setting width to %d"
+#~ msgstr "Setze Breite auf "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Setting height to %d"
+#~ msgstr "Setze Höhe auf"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Setting x position to %d"
+#~ msgstr "Setze Breite auf "
+
+#~ msgid "FPS debugging disabled at compile time, -f is invalid"
+#~ msgstr "FPS-Debugging bei der Kompilierung deaktiviert, -f ist ungültig"
+
 #~ msgid "Debugger enabled >> "
 #~ msgstr "Debugger eingeschaltet >>"
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index c414292..8965bc6 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnash cvs20070405\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-08 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-12 10:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 20:35-0700\n"
 "Last-Translator: John Gilmore <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Maximiliano Castañón <address@hidden>, Espanol 
<address@hidden"
@@ -15,128 +15,68 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:78
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "No se puede inicializar ltdl: %s"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Librería dinámica abierta \"%s\""
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:142 libbase/sharedlib.cpp:167
-#, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "No se pudo encontrar el símbolo: %s"
-
-#: libbase/sharedlib.cpp:145 libbase/sharedlib.cpp:170
-#, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Símbolo encontrado %s @ %p"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr ""
-
-#: libbase/ClockTime.cpp:276
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
 msgid "Cannot get requested timezone information"
 msgstr "No se puede obtener la información de zona horaria solicitada"
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:51
-msgid ""
-"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+#: libbase/GC.cpp:46
+#, c-format
+msgid "GC %p created"
 msgstr ""
-"libcurl no está disponible, pero Gnash ha tratado de usar el adaptador curl"
 
-#: libbase/curl_adapter.cpp:658
+#: libbase/GC.cpp:58
 #, fuzzy, c-format
-msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:706
-#, c-format
-msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
-msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
-
-#: libbase/curl_adapter.cpp:812
-msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
-msgstr "Permitiendo conexiones a sitios SSL con certificados inválidos"
-
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
-#, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Error leyendo %d bytes desde el flujo de entrada "
-
-#: libbase/rc.cpp:167 libbase/rc.cpp:686
-msgid "Failed to find user settings directory"
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
 msgstr ""
+"GC %p eliminado, eliminando todos los recursos gestionados - acumulador "
+"ejecutado %d veces"
 
-#: libbase/rc.cpp:378
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: no puede abrir el archivo: "
-
-#: libbase/rc.cpp:418
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: valor perdido para variable \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:609
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Advertencia: directiva no reconocida \"%s\" en rcfile %s linea %d"
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:621
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: especificaciones no incluidas en rcfile %s linea %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:626
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
 msgstr ""
-"Advertencia: especificación incluida debe ser una ruta completa en rcfile %"
-"s, linea %d"
 
-#: libbase/rc.cpp:635
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr ""
 
-#: libbase/rc.cpp:727
+#: libbase/GC.cpp:115
 #, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "No se puede abrir archivo %s para escribir"
-
-#: libbase/rc.cpp:736
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
 msgstr ""
-"#Generado por Gnash. Cambios manuales a este archivo serán sobreescritos"
 
-#: libbase/Socket.cpp:98
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr ""
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:175
+msgid "GIF: Error retrieving image description"
+msgstr "GIF: Error al recuperar descripción de la imágen"
 
-#: libbase/Socket.cpp:102
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr ""
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:204
+msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
+msgstr "GIF: datos de imágen inválidos (límites fuera de pantalla GIF)"
 
-#: libbase/StreamProvider.cpp:132
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr ""
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:210
+#, c-format
+msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Encontrado entrelazado GIF (%d x %d)"
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:40
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Error PNG: "
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:226 libbase/GnashImageGif.cpp:244
+msgid "GIF: failed reading pixel data"
+msgstr "GIF: falló leyendo datos del pixel"
 
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:47
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:237
 #, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "Advertencia PNG: %s"
+msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
+msgstr "Encontrado GIF no entrelazado (%d x %d)"
+
+#: libbase/GnashImageGif.cpp:283
+msgid "GIF: Error retrieving record type"
+msgstr "GIF: Error al recuperar tipo de registro"
 
 #: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
 msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
@@ -184,221 +124,322 @@ msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't 
write data."
 msgstr ""
 "jpeg::rw_dest_IOChannel::term_destination no puede escribir los archivos"
 
-#: libbase/tu_file.cpp:193
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr ""
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Error PNG: "
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:91
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
-msgstr "Carga del dominio %s permitida (lista blanca)"
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "Advertencia PNG: %s"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:97
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
-msgstr "Carga del dominio %s prohibida (no en lista blanca no vacía)"
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:382
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: no puede abrir el archivo: "
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:111
+#: libbase/rc.cpp:422
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
-msgstr "Carga del dominio %s prohibida (lista negra)"
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: valor perdido para variable \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:116
+#: libbase/rc.cpp:622
 #, c-format
-msgid "Load from host %s granted (default)"
-msgstr "Carga desde el dominio %s permitida (por defecto)"
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Advertencia: directiva no reconocida \"%s\" en rcfile %s linea %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:148
+#: libbase/rc.cpp:634
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: especificaciones no incluidas en rcfile %s linea %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:639
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
 msgstr ""
-"Carga de archivo %s prohibida (comenzando URL %s no es un recurso local)"
+"Advertencia: especificación incluida debe ser una ruta completa en rcfile %"
+"s, linea %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:165
+#: libbase/rc.cpp:648
 #, c-format
-msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
-msgstr "Carga del archivo %s concedida (bajo sandbox local %s)"
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advertencia: acción no reconozida \"%s\" en rcfile %s, linea %d"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:173
+#: libbase/rc.cpp:740
 #, c-format
-msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
-msgstr "Carga del archivo %s prohibida (no está bajo sandboxes locales)"
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "No se puede abrir archivo %s para escribir"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:213
-#, c-format
-msgid "gethostname failed: %s"
-msgstr "obtención del nombre de dominio fallida: %s"
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"#Generado por Gnash. Cambios manuales a este archivo serán sobreescritos"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:235
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
 #, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
-msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr ""
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
-msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+#: libbase/Socket.cpp:94
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr ""
+
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr ""
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:48
+msgid ""
+"libcurl is not available, but Gnash has attempted to use the curl adapter"
+msgstr ""
+"libcurl no está disponible, pero Gnash ha tratado de usar el adaptador curl"
+
+#: libbase/curl_adapter.cpp:675
+#, fuzzy, c-format
+msgid "FIXME: Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:273
+#: libbase/curl_adapter.cpp:723
 #, c-format
-msgid "Checking security of URL '%s'"
-msgstr "Revisando seguridad de la URL '%s'"
+msgid "Timeout (%u milliseconds) while loading from url %s"
+msgstr "Tiempo fuera (%u milisegundos) cuando cargaba desde la url %s"
 
-#: libbase/URLAccessManager.cpp:285
-msgid "Network connection without hostname requested"
-msgstr "Conexión de red sin petición de nombre de dominio"
+#: libbase/curl_adapter.cpp:829
+msgid "Allowing connections to SSL sites with invalid certificates"
+msgstr "Permitiendo conexiones a sitios SSL con certificados inválidos"
 
-#: libbase/extension.cpp:140
+#: libbase/extension.cpp:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Loading module: %s from %s"
 msgstr "Cargando modulo %s"
 
-#: libbase/extension.cpp:153
+#: libbase/extension.cpp:128
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\" from %s"
 msgstr "Inicializando modulo: \"%s\""
 
-#: libbase/extension.cpp:170
+#: libbase/extension.cpp:145
 msgid "Couldn't get class_init symbol"
 msgstr "No puede obtener símbolo class_init"
 
-#: libbase/extension.cpp:184
+#: libbase/extension.cpp:159
 #, c-format
 msgid "Initializing module: \"%s\""
 msgstr "Inicializando modulo: \"%s\""
 
-#: libbase/extension.cpp:199
+#: libbase/extension.cpp:174
 #, c-format
 msgid "Couldn't get class_init symbol: \"%s\""
 msgstr "No puede obtener símbolo class_init"
 
-#: libbase/extension.cpp:223
+#: libbase/extension.cpp:198
 #, c-format
 msgid "Scanning directory \"%s\" for plugins"
 msgstr "Escaneando directorio \"%s\" por plugins"
 
-#: libbase/extension.cpp:227
+#: libbase/extension.cpp:202
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
 msgstr "No puedo abrir directorio %s"
 
-#: libbase/extension.cpp:251
+#: libbase/extension.cpp:226
 #, c-format
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Plugin Gnash nombre: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:115
-msgid "GIF: Error retrieving image description"
-msgstr "GIF: Error al recuperar descripción de la imágen"
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Error leyendo %d bytes desde el flujo de entrada "
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:144
-msgid "GIF: invalid image data (bounds outside GIF screen)"
-msgstr "GIF: datos de imágen inválidos (límites fuera de pantalla GIF)"
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:150
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
 #, c-format
-msgid "Found interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Encontrado entrelazado GIF (%d x %d)"
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "No se puede inicializar ltdl: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:166 libbase/GnashImageGif.cpp:184
-msgid "GIF: failed reading pixel data"
-msgstr "GIF: falló leyendo datos del pixel"
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Librería dinámica abierta \"%s\""
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:177
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
 #, c-format
-msgid "Found non-interlaced GIF (%d x %d)"
-msgstr "Encontrado GIF no entrelazado (%d x %d)"
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "No se pudo encontrar el símbolo: %s"
 
-#: libbase/GnashImageGif.cpp:223
-msgid "GIF: Error retrieving record type"
-msgstr "GIF: Error al recuperar tipo de registro"
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Símbolo encontrado %s @ %p"
 
-#: libbase/GC.cpp:45
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
 #, c-format
-msgid "GC %p created"
+msgid "%s on w32"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:57
-#, fuzzy, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr ""
-"GC %p eliminado, eliminando todos los recursos gestionados - acumulador "
-"ejecutado %d veces"
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "No puedo abrir %s: %s"
 
-#: libbase/GC.cpp:70
-msgid "GC: sweep scan started"
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:80
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
-msgstr ""
+msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
+msgstr "Carga del dominio %s permitida (lista blanca)"
 
-#: libbase/GC.cpp:95
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:96
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr ""
+msgid "Load from host %s forbidden (not in non-empty whitelist)"
+msgstr "Carga del dominio %s prohibida (no en lista blanca no vacía)"
 
-#: libbase/GC.cpp:114
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:110
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
-msgstr ""
-
-#: librender/Renderer_agg.cpp:944
-msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
-msgstr "Advertencia: renderizado terminó mientras dibujaba una máscara"
+msgid "Load from host %s forbidden (blacklisted)"
+msgstr "Carga del dominio %s prohibida (lista negra)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:948
-msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
-msgstr "Advertencia: renderizado terminó mientras la máscara estaba activa"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:115
+#, c-format
+msgid "Load from host %s granted (default)"
+msgstr "Carga desde el dominio %s permitida (por defecto)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1093
-msgid ""
-"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
-"bounds"
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:147
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (starting url %s is not a local resource)"
 msgstr ""
-"Advertencia: select_clipbounds encontró una definición de carácter con "
-"límitesnulos"
+"Carga de archivo %s prohibida (comenzando URL %s no es un recurso local)"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1195
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Load of file %s granted (under local sandbox %s)"
+msgstr "Carga del archivo %s concedida (bajo sandbox local %s)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:172
+#, c-format
+msgid "Load of file %s forbidden (not under local sandboxes)"
+msgstr "Carga del archivo %s prohibida (no está bajo sandboxes locales)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:212
+#, c-format
+msgid "gethostname failed: %s"
+msgstr "obtención del nombre de dominio fallida: %s"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:234
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not in the local domain)"
+msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:240
+#, c-format
+msgid "Load from host %s forbidden (not on the local host)"
+msgstr "Carga desde dominio %s prohibida (no está bajo el dominio local)"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:272
+#, c-format
+msgid "Checking security of URL '%s'"
+msgstr "Revisando seguridad de la URL '%s'"
+
+#: libbase/URLAccessManager.cpp:284
+msgid "Network connection without hostname requested"
+msgstr "Conexión de red sin petición de nombre de dominio"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
+msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
+msgstr "Advertencia: renderizado terminó mientras dibujaba una máscara"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
+msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
+msgstr "Advertencia: renderizado terminó mientras la máscara estaba activa"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
+msgid ""
+"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
+"bounds"
+msgstr ""
+"Advertencia: select_clipbounds encontró una definición de carácter con "
+"límitesnulos"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
 msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
 msgstr "Advertencia: Renderizador AGG saltando un carácter entero"
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:1780
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
 msgid ""
 "Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
 "one)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2136
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_agg.cpp:2138
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
 msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1467
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
+msgid "Can't render videos with alpha"
+msgstr "No se puede reproducir videos con alpha"
+
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:911
+msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+msgstr ""
+
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
+#: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_ogl.cpp:1959
+#: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1929
 #, c-format
 msgid "two gradients in a FillStyle have the same position/ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:494
-msgid "Can't render videos with alpha"
-msgstr "No se puede reproducir videos con alpha"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
+msgid "corrupted ADPCM header"
+msgstr "cabecera ADPCM corrupta"
 
-#: librender/Renderer_cairo.cpp:892
-msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:290 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: inicializado codec FLASH %s (%d)"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:329 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:360
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderSimple: codec flash no soportado %d (%s)"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:340
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+msgstr ""
+"AudioDecoderSimple: incapaz de interpretar codec personalizado de audio id %s"
+
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:427
+msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
 msgstr ""
 
+#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:477
+msgid "Error in sound sample conversion"
+msgstr "Error en conversión de muestra de sonido"
+
 #: libmedia/AudioDecoderSpeex.cpp:40
 msgid "AudioDecoderSpeex: state initialization failed."
 msgstr "AudioDecoderSpeex: estado de inicialización fallida."
@@ -415,859 +456,984 @@ msgstr "Flujo Speex corrupto!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Falló el remuestreo del fram Speex."
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:93
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:96
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Sin soporte para codec de video %d."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:118 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:144
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:126
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
 #, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "No puedo encontrar un plugin para el tipo de video %s!"
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "tipo paquete AVC: %d"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
-msgstr " Asegúrate de tener gstream-ffmpeg instalado."
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#, c-format
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "Primer byte de FLV_META_TAG es %d, esperado 0x02 (tipo STRING AMF0)"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:151
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "FLV corrupto: Meta equita indeterminado!"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:180
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr ""
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#, c-format
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: tipo etiqueta FLV desconocido %d"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
+"FLV corrupto: registro tamaño etiqueta anterior (%1%) inesperado (tamaño "
+"actual: %2%)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
-msgstr ""
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: No puede leer 3 bytes desde el flujo de entrada"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
 msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createMediaParser: sólo entrada FLV es soportada por este "
+"Manejador de Medios"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
-msgstr ""
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no disponible decodificador FLASH "
+"para codec %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:55
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
+"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: codec FFMPEG inicializado %d (%s) para codec FLASH %d (%"
+"s)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:70
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:109
+#, c-format
+msgid "Unsupported audio codec %d"
+msgstr "Codec de audio no soportado %d"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:118
+#, c-format
+msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec no puede encontrar un decodificador para el codec %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:128
+msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg no puede inicializar analizador de MP3"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec no pudo asignar contexto"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open falló al inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
-msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: codec FLASH de audio no soportado %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
-msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:230
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: tipo de codec desconocido %d (nunca debería ocurrir)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:311 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:366
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:512
-msgid "MediaParserGst could not change element state"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:240
+#, c-format
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para el "
+"codec %d (%s)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, c-format
-msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
+msgid ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
 msgstr ""
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para codec "
+"ffmpeg id %s"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
-msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
-msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:258
+msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo aignar contexto"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:179 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:190
-msgid "MediaParserGst failed to read the stream, but did not reach EOF!"
-msgstr "Falló al leer el flujo MediaParserGST, pero no alcanzó EOF!"
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:347
+#, c-format
+msgid ""
+"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
+msgstr ""
+"av_parser_parse retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir "
+"este problema."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:201
-msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:489
+msgid "failed to allocate audio buffer."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:274
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:527
 #, c-format
-msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
+msgid ""
+"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
+"issue."
 msgstr ""
+"avcodec_decode_audio retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría "
+"corregir este problema."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:286 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:293
-msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:536
+#, c-format
+msgid ""
+"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
+"libavcodec might fix this issue."
 msgstr ""
+"outputSize:%d después de decodificar %d bytes de entrada de datos de audio. "
+"Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir este problema."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:299
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:307
-msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
-msgstr ""
-
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:331
-msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:348
-msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg no puede leer datos examinados desde la entrada"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:353 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:359
-msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: busqueda fallida"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:383
-msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
 msgstr ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemas analizando cuadro siguiente "
+"(av_read_frame returned %d). Vamos a considerar el flujo totalmente "
+"analizado."
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:397
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
-msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Usando stream %d para audio: id codec %d"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
-msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Usando stream %d para video: id codec %d"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:430
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
 msgid ""
-"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
-"video will not work!"
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:439
-msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:452
-msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "No puedo encontrar decodificador adecuado para codec de flash %d"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:464 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:488
-msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
-msgstr ""
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec no puede decodificar este formáto de video"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:483
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
 #, fuzzy, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
-msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec falló a inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:504
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
-msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Fuera de memoria mientras asignaba cuadro avcodec"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Codec de video no soportado %d"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:90
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
 msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
 #, c-format
 msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
 #, c-format
 msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:138
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
 msgid ""
 "The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
 "ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:157 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:177
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
 msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:164
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
 msgstr "No puedo encontrar un plugin para el tipo de video %s!"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:186
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed."
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
+msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:212
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
 msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:248 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:276
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
 msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
 #, c-format
 msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
-#, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "tipo paquete AVC: %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
-#, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "Primer byte de FLV_META_TAG es %d, esperado 0x02 (tipo STRING AMF0)"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "FLV corrupto: Meta equita indeterminado!"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
 #, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: tipo etiqueta FLV desconocido %d"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
 msgstr ""
-"FLV corrupto: registro tamaño etiqueta anterior (%1%) inesperado (tamaño "
-"actual: %2%)"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: No puede leer 3 bytes desde el flujo de entrada"
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
 msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
 msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: sólo entrada FLV es soportada por este "
-"Manejador de Medios"
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:106
-#, fuzzy, c-format
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
 msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
 msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no disponible decodificador FLASH "
-"para codec %d (%s)"
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:80
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg no puede leer datos examinados desde la entrada"
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:108
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
 #, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: busqueda fallida"
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:264
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
+msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
 msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemas analizando cuadro siguiente "
-"(av_read_frame returned %d). Vamos a considerar el flujo totalmente "
-"analizado."
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:389
-#, c-format
-msgid " Title:'%s'"
-msgstr " Título:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:59
+msgid "MediaParserGst couldn't create a typefind element."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:390
-#, c-format
-msgid " Author:'%s'"
-msgstr " Autor:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:71 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:93
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:316 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:373
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:527
+msgid "MediaParserGst could not change element state"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:391
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:84
 #, c-format
-msgid " Copyright:'%s'"
-msgstr " Derechos de autor:'%s'"
+msgid "Needed %d dead iterations to detect audio type."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:392
-#, c-format
-msgid " Comment:'%s'"
-msgstr " Comentario:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:88
+msgid "MediaParserGst failed to detect any stream types."
+msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:393
-#, c-format
-msgid " Album:'%s'"
-msgstr " Álbum:'%s'"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:186
+#, fuzzy
+msgid ""
+"MediaParserGst failed to read the stream, but it did not reach EOF or enter "
+"a bad state."
+msgstr "Falló al leer el flujo MediaParserGST, pero no alcanzó EOF!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:415
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Usando stream %d para audio: id codec %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:200
+msgid "MediaParserGst failed to push more data into the demuxer! Seeking back."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:425
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:279
 #, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Usando stream %d para video: id codec %d"
+msgid "MediaParserGst/typefound: Detected media type %s"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:141
-#, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "No puedo encontrar decodificador adecuado para codec de flash %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:291 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:298
+msgid "MediaParserGst Failed to create fakesink."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:180
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec no puede decodificar este formáto de video"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:304
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the fakesink src element."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:185
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:131
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec no pudo asignar contexto"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:312
+msgid "MediaParserGst: couln't link fakesink"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:208
-#, c-format
-msgid "libavcodecfailed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec falló a inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:336
+msgid "MediaParserGst: couldn't get the typefind src element."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:216
-#, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:351
+msgid "MediaParserGst: couldn't create the demuxer"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:358
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Fuera de memoria mientras asignaba cuadro avcodec"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:357 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:362
+msgid "MediaParserGst: failed adding demuxer to bin."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:429
-#, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Codec de video no soportado %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:389
+msgid "MediaParserGst: couldn't get structure name."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:48
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:403
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %d (%s)"
+msgid "MediaParserGst: ignoring stream of type %s."
+msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:51
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:427
 #, fuzzy, c-format
+msgid "MediaParserGst: Failed to find a parser (media: %s)."
+msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:436
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
+"MediaParserGst: Failed to find a parser. We'll continue, but either audio or "
+"video will not work!"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: codec FFMPEG inicializado %d (%s) para codec FLASH %d (%"
-"s)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:66
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: inicializado codec FFMPEG %s (%d)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:445
+msgid "MediaParserGst: couldn't add parser."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Unsupported audio codec %d"
-msgstr "Codec de audio no soportado %d"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:458
+msgid "MediaParserGst: couldn't link parser."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:114
-#, c-format
-msgid "libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
-msgstr "libavcodec no puede encontrar un decodificador para el codec %d (%s)"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:470 libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:503
+msgid "MediaParserGst: couldn't link \"fake\" sink."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:124
-msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg no puede inicializar analizador de MP3"
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MediaParserGst: Linked audio source (type: %s)"
+msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:139
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:328
+#: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:519
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
+msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
+msgstr "Falló al detectar cualquier tipo de flujo MediaParserGst"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open falló al inicializar codec FFMPEG %s (%d)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:213
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unsupported flash audio codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: codec FLASH de audio no soportado %d (%s)"
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Sin soporte para codec de video %d."
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:122 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:148
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoDecoderGst: error interno (caps creation failed)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:222
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: unknown codec type %d (should never happen)"
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "No puedo encontrar un plugin para el tipo de video %s!"
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:134
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+msgstr " Asegúrate de tener gstream-ffmpeg instalado."
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed for video type %s!"
+msgstr "VideoDecoderGst: inicialización fallida"
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:189
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: tipo de codec desconocido %d (nunca debería ocurrir)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:232
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for codec %d (%s)"
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para el "
-"codec %d (%s)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:238
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
-"s"
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo encontrar un decodificador para codec "
-"ffmpeg id %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:255
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%s)"
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec flash id %d (%"
-"s)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:260
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
 #, c-format
-msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for ffmpeg codec id %s"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: no pudo inicializar analizador para codec ffmpeg id %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:273
-msgid "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec no pudo aignar contexto"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:382
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
 #, c-format
-msgid ""
-"av_parser_parse returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
 msgstr ""
-"av_parser_parse retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir "
-"este problema."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:524
-msgid "failed to allocate audio buffer."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:552
-#, c-format
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
+msgstr ""
+
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
 msgid ""
-"avcodec_decode_audio returned %d. Upgrading ffmpeg/libavcodec might fix this "
-"issue."
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
-"avcodec_decode_audio retornó %d. Actualizando ffmpeg/libavcodec podría "
-"corregir este problema."
 
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:561
+#: libcore/Button.cpp:477
 #, c-format
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "evento de botón no manejado %s"
+
+#: libcore/Button.cpp:955
+#, fuzzy
+msgid "Enabled"
+msgstr "Activar _depurador"
+
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
+msgstr "Estado botón"
+
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
+msgstr ""
+
+#: libcore/Font.cpp:130
 msgid ""
-"outputSize:%d after decoding %d bytes of input audio data. Upgrading ffmpeg/"
-"libavcodec might fix this issue."
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"outputSize:%d después de decodificar %d bytes de entrada de datos de audio. "
-"Actualizando ffmpeg/libavcodec podría corregir este problema."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+#: libcore/Font.cpp:167
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:162
-msgid "corrupted ADPCM header"
-msgstr "cabecera ADPCM corrupta"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
+msgstr "sí"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Profundidad"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Dimensiones"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dinámico"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Destruido"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Descargado"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Invalidado"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Hijo invalidado"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:293 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:306
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: initialized flash codec %s (%d)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: inicializado codec FLASH %s (%d)"
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:332 libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:363
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unsupported flash codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderSimple: codec flash no soportado %d (%s)"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:343
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderSimple: unable to intepret custom audio codec id %s"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
-"AudioDecoderSimple: incapaz de interpretar codec personalizado de audio id %s"
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:440
-msgid "Host endianness not detected in AudioDecoderSimple"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/AudioDecoderSimple.cpp:469
-msgid "Error in sound sample conversion"
-msgstr "Error en conversión de muestra de sonido"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
+#, c-format
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "move_character() -- no puede encontrar objeto en la profundidad %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:143
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
 #, c-format
 msgid ""
 "CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
 "mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:158 libcore/MovieClip.cpp:425
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
 #, c-format
 msgid ""
 "Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
 "masking up to depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:168 libcore/MovieClip.cpp:435
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
 #, c-format
 msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:201
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
 #, c-format
 msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:407
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
 #, c-format
 msgid ""
 "CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
 "mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:420
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
 msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
 msgstr "CORRIGEME: máscara invisible en MouseEntityFinder."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:635
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
 #, c-format
 msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:679
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
 msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr "No puedo clonar la raíz de la película"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:685
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
 #, c-format
 msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr "%s padre no es una película, no puedo clonar"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:741
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
 #, c-format
 msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr "Evento %s invocado para película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:747
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:754
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
 #, c-format
 msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:811
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
 #, c-format
 msgid ""
 "Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
 "dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:896
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
 #, c-format
 msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:909
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
 #, c-format
 msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:921
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
 #, c-format
 msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:933
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
 #, fuzzy
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip estamos en modo REPRODUCCIÓN"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:939
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
 msgid "on_event_load called, incrementing"
 msgstr "llamado on_event_load, incrementando"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:943
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
 #, c-format
 msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr "después del incremento quedamos en el cuadro %u/%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:954
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
 #, c-format
 msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr "Volviendo al cuadro 0 del la película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:962
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
 #, c-format
 msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr "Ejecutando cuadro%s (0-basado) etiquetas de la película %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:977
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
 msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr "MovieClip::advance_movieclip estamos en modo PARADO"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:991
-#, c-format
-msgid "Queuing init actions in frame %d of movieclip %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1001
-#, c-format
-msgid "Init actions for DisplayObject %d already executed"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1057
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
 #, c-format
 msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1084
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
 msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1098
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
 #, c-format
 msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded,although frame count in "
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
 "header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1130
-#, c-format
-msgid ""
-"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d) loaded). We'll wait for "
-"it but a more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
-msgstr ""
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1139
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
 #, c-format
 msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
-"header (%d) said we should have found it"
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1208
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
 #, c-format
 msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1270
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
 #, c-format
 msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1343
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
 #, c-format
 msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1352
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
 "%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1459
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1468
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
 #, c-format
 msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1746
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
 #, c-format
 msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1779
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
 #, c-format
 msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1828
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
 #, c-format
 msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1860
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
 #, c-format
 msgid "Unloading movieclip '%s'"
 msgstr "Descargando película '%s'"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1959
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
 msgid "Could not load variables from %s"
 msgstr "No se puede cargar variables desde %s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2017
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
 #, c-format
 msgid ""
 "removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:2155
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
 #, c-format
 msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:222
+#: libcore/TextField.cpp:221
 #, c-format
 msgid ""
 "CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
 "[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:963
+#: libcore/TextField.cpp:910
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
 "to align"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1019
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
 "DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1110
+#: libcore/TextField.cpp:1044
 msgid "No font for TextField!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1443
+#: libcore/TextField.cpp:1376
 msgid ""
 "HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
 "print their content"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1762
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
+msgstr ""
+
+#: libcore/TextField.cpp:1707
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
 "shapes for font %s are being exported into your SWF file"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1770
+#: libcore/TextField.cpp:1715
 #, c-format
 msgid ""
 "TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
 "installed in your system."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1952
+#: libcore/TextField.cpp:1897
 #, c-format
 msgid "VariableName: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1962
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
 "to text field. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1978
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
 msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:1990
+#: libcore/TextField.cpp:1932
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
@@ -1275,19 +1441,11 @@ msgid ""
 "stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2011
+#: libcore/TextField.cpp:1953
 msgid "registerTextVariable() called"
 msgstr "registerTextVariable() llamada"
 
-#: libcore/TextField.cpp:2016
-msgid "registerTextVariable() no-op call (already registered)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/TextField.cpp:2023
-msgid "string is empty, consider as registered"
-msgstr "string vacía, considere como registrada"
-
-#: libcore/TextField.cpp:2032
+#: libcore/TextField.cpp:1968
 #, c-format
 msgid ""
 "VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
@@ -1295,80 +1453,86 @@ msgid ""
 "stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2050
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
+msgstr "Niño"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
 #, c-format
-msgid "target object (%s @ %p) does have a member named %s"
-msgstr ""
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "No puede iniciar FreeType! Error = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
+msgstr "No puede cerrar FreeType! Error = %d"
 
-#: libcore/TextField.cpp:2060
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s (no problem, we'll "
-"add it with value %s)"
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/TextField.cpp:2069
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-"target sprite (%s @ %p) does NOT have a member named %s, and we don't have "
-"text defined"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "move_character() -- no puede encontrar objeto en la profundidad %d"
-
-#: libcore/DisplayList.cpp:720
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Item %d(%s) at depth %d (char name %s, type %s)Destroyed: %s, unloaded: %s"
-msgstr "Artículo %d en profundidad %d (char id %d, nombre %s, tipo %s)"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "No puede encontrar archivo fuente para fuente '%s'"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr ""
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Archivo fuente '%s' tiene mal formato"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Algunos errores abriendo fuente '%s'"
+
+#: libcore/as_value.cpp:398
+#, c-format
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:205
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:227
+#: libcore/as_environment.cpp:182
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:237
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:280
-msgid "amf: serializing undefined"
+#: libcore/as_environment.cpp:346
+#, c-format
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:290
-msgid "amf: serializing null"
+#: libcore/as_environment.cpp:445
+#, c-format
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:264
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "no puedo crear movie_definition para %s"
+#: libcore/as_environment.cpp:488
+#, c-format
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:281
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:80
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
 "Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
 "is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
@@ -1377,796 +1541,679 @@ msgstr ""
 "en cuestión es una imágen, para la cual no tenemos aún el concepto de un "
 "'loading thread'"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:95
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
 msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
 msgstr "FLV no puede ser cargado directamente como una película"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:99
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
 #, fuzzy
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "tipo de archivo desconocido (%s)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:122
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
 msgid "Movie %s already in library"
 msgstr "Película %s ya en biblioteca"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:134
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
 msgid "Couldn't load library movie '%s'"
 msgstr "No se puede cargar biblioteca de la película '%s'"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:141
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
 msgstr "Película %s (SWF%d) añadida a la biblioteca"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:145
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
 msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
 msgstr "Película %s (SWF%d) NO añadida a la biblioteca (resultó desde un 
POST)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:174
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
 msgid "Can't read file header"
 msgstr "No puedo leer cabecera del archivo"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:213
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
 msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
 msgstr "No puede leer 3 bytes después de una cabecera MZ (.exe)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:223
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
 msgid "Could not find SWF inside an exe file"
 msgstr "No puedo encontrar un SWF dentro de un archivo exe"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:274
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
 #, c-format
 msgid "Can't read image file from %s"
 msgstr "No puede leer desde archivo de imágen desde %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:284
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
 #, c-format
 msgid "Parsing error: %s"
 msgstr "Error de análisis: %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:310
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
 msgstr "falló al abrir '%s'; no puedo crear película"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:315
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
 #, c-format
 msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
 msgstr "ejecutor streamProvider no puede abrir '%s'"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:260
-msgid "blendMode"
-msgstr ""
+#: libcore/as_object.cpp:440
+#, c-format
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Excepción capturada"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:370
+#: libcore/as_object.cpp:628
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:830
-msgid "yes"
-msgstr "sí"
+#: libcore/as_object.cpp:640
+#, c-format
+msgid "%s: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:831
-msgid "no"
+#: libcore/as_object.cpp:655
+#, c-format
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:837
-msgid "Depth"
-msgstr "Profundidad"
+#: libcore/as_object.cpp:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:844
-msgid "Ratio"
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:854
-msgid "Clipping depth"
+#: libcore/as_object.cpp:860
+#, c-format
+msgid "%d members of object %p follow"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:859
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Dimensiones"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:861
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dinámico"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:862
-msgid "Mask"
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:863
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Destruido"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:865
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Descargado"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:869
-msgid "Blend mode"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:872
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Invalidado"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:874
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Hijo invalidado"
+#: libcore/movie_root.cpp:629
+#, c-format
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:895 libcore/DisplayObject.cpp:1587
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+#: libcore/movie_root.cpp:898
+msgid ""
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
+msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1131
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1162
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1192
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1219
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1256
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "No puedo abrir %s: %s"
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Launching URL: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1286
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1353
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1419
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
 #, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:488
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
+msgstr ""
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "evento de botón no manejado %s"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:965
-msgid "Button state"
-msgstr "Estado botón"
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Button.cpp:969
-#, fuzzy
-msgid "Enabled"
-msgstr "Activar _depurador"
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "no puedo crear movie_definition para %s"
+
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#, c-format
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/Video.cpp:72
+#: libcore/Video.cpp:57
 msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
 "Manejador Media no registrado, no será capaz de decodificar video embebido"
 
-#: libcore/Video.cpp:79
+#: libcore/Video.cpp:138
 msgid "No Video info in video definition"
 msgstr "Sin información del video en definición del video"
 
-#: libcore/Video.cpp:347
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo necesita 1 arg"
-
-#: libcore/Video.cpp:360
-#, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:155
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:368
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:397
-msgid "arguments discarded"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:163
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:535
-msgid "missing arguments"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:176
-msgid "invalid arguments"
-msgstr "argumentos inválidos"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:197
-msgid "invalid rectangle"
-msgstr "rectángulo inválido"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:486
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:580
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:646
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
 #, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: argumento perdido"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumentos después del primer descartados"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgid ""
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#, c-format
+msgid "Abc Version: %d.%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:217
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:224
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#, c-format
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:348
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
 msgstr ""
-"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
-"objeto."
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:72
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:98
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "%s needs one argument"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:104
-#, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:343
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:347
-msgid "Extensions disabled"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:514
-#, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr ""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:521
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:619
-#, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:626
-#, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:634
-#, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:683 libcore/asobj/Global_as.cpp:728
-#, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:695
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:707 libcore/asobj/Global_as.cpp:752
-#, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:740
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:111
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:138
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
+msgid ""
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
+msgstr ""
+"Más de 2 argumentos para Array.slice, y no sé que hacer con ellos. "
+"Ignorándolos"
+
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:153
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "%s: %s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:179
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): argumento faltante"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#, c-format
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:188
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:197
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:262
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
 msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set activity property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:379
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:395
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:411
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set fps property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:427
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
 msgstr "Intento de configurar de sólo lectura %s propiedad de TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:450
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set index property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:467
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:484
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set muted property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:517
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set name property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:528
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set names property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:563
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set quality property of Camera"
 msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:618
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
 #, fuzzy
 msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr "Intento de configurar de sólo lectura %s propiedad de TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:148
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:165
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
+#, c-format
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:465
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
 msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:725
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
 msgid "Date.setTime needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:745
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
 msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:836
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
 msgid "Date.setFullYear needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:876
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
 msgid "Date.setYear needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:899
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
 msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:930
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:963
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:985
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
 #, c-format
 msgid "Date.set%sDate needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:999
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
 #, c-format
 msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1026
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
 #, c-format
 msgid "Date.set%sHours needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1045
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
 #, c-format
 msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1071
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1089 libcore/asobj/Date_as.cpp:1132
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1112
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
 #, c-format
 msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1150
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
 #, c-format
 msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1167
-msgid "Date.setMilliseconds was called with more than one argument"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1229
-msgid "Date.UTC needs one argument"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1253
-msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:336
-#, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:519
-#, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:532
-#, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
-"objeto."
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:701
-#, fuzzy
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:754
-#, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumentos para SharedObject.flush(%s) serán ignorados"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
-#, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash no está permitido para abrir esta url: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:448
-#, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Conexión a película: %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:500
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
-msgstr "Gnash no está permitido para Netconnection.connect a %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:660
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): necesita al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:773
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:449
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:567
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt necesita un argumento"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:576
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
 msgstr "string.charCodeAt tiene más de un argumento"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:650
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to upper case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this."
-msgstr ""
-"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
-"mayúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:663 libcore/asobj/String_as.cpp:718
-msgid "bad_cast caught"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:705
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Your locale probably can't convert non-ascii DisplayObjects to lower case. "
-"Using a UTF8 locale may fix this"
-msgstr ""
-"Tu localización probablemente no puede convertir carácteres no-ascii a "
-"minúscula. Usando una localización UTF8 puede corregir esto."
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:835
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) necesita %3% argumento(s)"
-
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:846
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) tiene más de %3% argumento(s)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:177
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders no es un objeto"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:194
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "XML.addRequestHeader requiere al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:207
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:223
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
+msgid "Date.UTC needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:238
-#, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): ambos argumentos deben ser un string"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:305
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "sendAndLoad() requiere al menos dos argumentos"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:313
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "sendAndLoad(): url vacía inválida"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:320
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr "sendAndLoad(): objetivo inválido (debe ser un XML o objeto LoadVars)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:398
-#, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Cargando desde URL: '%s'"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:418
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "load() requiere al menos un argumento"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:427
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "load(): url vacía inválida"
-
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:261
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
+msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:327
-#, fuzzy
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:149
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
 msgid "Too many args to Object constructor"
 msgstr "Muchos argumentos para Objeto constructor"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:193
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
 "<getter>, <setter>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:210
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
 msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:220
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
 msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:234
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
 "function (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:258
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
 "<constructor>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:276
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
 "evaluates to empty string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:288
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
 "function)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:315
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
 #, c-format
-msgid "Object.registerClass(%s, %s): can't find exported symbol"
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:328
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
 #, c-format
 msgid ""
 "Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
 "(sprite_definition), but a %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:349
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
 msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:358
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
 #, c-format
 msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:374
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
 msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
 msgstr ""
 
@@ -2184,1236 +2231,1480 @@ msgstr ""
 msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:433
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
 #, c-format
 msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:445
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
 #, c-format
 msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:470
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
 #, c-format
 msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:535
-msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
+#, c-format
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:543
-msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
+#, c-format
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:588
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:600
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:613
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
 #, c-format
-msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:155
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:188
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
+msgstr "-- comenzar sonido"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
+msgstr "-- parar sonido"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:198
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
 #, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgid "No such export '%s'"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
+#, c-format
+msgid "Export '%s' is not a sound"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
+msgstr "-- adjuntar sonido"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#, c-format
+msgid "Export '%s'is not a sound"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
+#, c-format
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders no es un objeto"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "XML.addRequestHeader requiere al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): ambos argumentos deben ser un string"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "sendAndLoad() requiere al menos dos argumentos"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "sendAndLoad(): url vacía inválida"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr "sendAndLoad(): objetivo inválido (debe ser un XML o objeto LoadVars)"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Cargando desde URL: '%s'"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "load() requiere al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "load(): url vacía inválida"
+
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
+#, c-format
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+#, fuzzy
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
+#, c-format
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): argumentos faltantes"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): argumento faltante"
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:296
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:304
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
 msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:362
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
 msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:374
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
 msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
 msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:403
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
 msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:413
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
 msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:423
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
 msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:433
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
 msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:448
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
 "- returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:463
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
 #, c-format
 msgid ""
 "attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
 "Returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
 msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:508
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
 #, c-format
 msgid ""
 "Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
 "if it wasn't given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:518
-#, c-format
-msgid "Could not attach DisplayObject at depth %d"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+msgid "missing arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:606
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:636
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
 "parent"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:653
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
 "depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:668
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:677
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:693
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
 #, c-format
 msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:727
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:743
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
 #, c-format
 msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
 msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:785
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:804
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
 msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:814
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
 msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:888
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:900
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
 "returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:950
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:962
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
 #, c-format
 msgid ""
 "First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
 "string - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1004
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
 #, c-format
 msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1046
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
 msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1117
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
 msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1126
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
 #, c-format
 msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1235
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1283
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
 msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1292
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
 #, c-format
 msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1317
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1345
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
 msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
 #, c-format
 msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1368
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1379
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1408
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
 #, c-format
 msgid "%s.setMask() : needs an argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1427
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
 msgstr "primer argumento no es un objeto"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1457
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
 msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1483
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
 msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1534
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
 #, c-format
 msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1554
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1570
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
 "round|square)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1595
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
 #, c-format
 msgid ""
 "MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
 "s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1643
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
 msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1659
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
 #, c-format
 msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1728
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1739
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
 #, c-format
 msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1759
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
 "cast to objects"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1789
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
 "length"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1801
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s) : too many array elements for colors and ratios (%"
+"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios (%"
 "d), will trim to 8"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1935
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
 #, c-format
 msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1940
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
 #, c-format
 msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:234
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr ""
-
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:245
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr ""
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash no está permitido para abrir esta url: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:255
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Conexión a película: %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash no está permitido para Netconnection.connect a %s"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Sin NetConnection asociado con este NetStream, no puede reproducir"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:285 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:331
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:395
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection no está conectado. No se puede reproducir."
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr ""
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Conectando a película: %s"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:296 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:342
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:406
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr ""
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash no puede obtener flujo '%s' desde NetConnection"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:458
-msgid "XML data is empty"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
+"Sin manejador AudioVisual registrado, no puedo analizar entrada NetStream"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:724
-msgid "no text for element creation"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Incapaz de crear analizador para entrada de NetStream"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:750
-msgid "no text for text node creation"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
 #, c-format
-msgid "XMLNode_as %p has no children"
+msgid ""
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:231
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
+msgid "NetStream_as play needs args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:405
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
 #, c-format
-msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:600
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
+#, c-format
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:609
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
+msgid "XML data is empty"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:647
-#, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
+msgid "no text for text node creation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:658
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
 #, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:669
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgid ""
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:380
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
 #, c-format
-msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgid ""
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
+"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
+"objeto."
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:539
-#, c-format
-msgid "Gnash could not open this url: %s"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
+#, fuzzy
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:548
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
 #, c-format
-msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
-msgstr ""
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumentos para SharedObject.flush(%s) serán ignorados"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:657
-msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:942
-msgid "-- start sound"
-msgstr "-- comenzar sonido"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:967
-msgid "-- stop sound "
-msgstr "-- parar sonido"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:983 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1038
-#, c-format
-msgid "No such export '%s'"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt necesita un argumento"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:992 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1047
-#, c-format
-msgid "Export '%s'is not a sound"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt tiene más de un argumento"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1008
-msgid "-- attach sound"
-msgstr "-- adjuntar sonido"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) necesita %3% argumento(s)"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1013
-msgid "attach sound needs one argument"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) tiene más de %3% argumento(s)"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1023
-msgid "attachSound needs a non-empty string"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
+#, c-format
+msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1148
-msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
+#, c-format
+msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1163
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
 #, c-format
-msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
-msgid "set volume of sound needs one argument"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
+#, c-format
+msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:247
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
-msgstr ""
+msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
+msgstr "Intento de configurar de sólo lectura %s propiedad de TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:271
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
+#, c-format
+msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
+msgstr "Valor inválido dado a TextField.type: %s"
+
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
+msgid "missing arg"
+msgstr "argumento faltante"
+
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
+msgid "first argument is not a TextFormat"
+msgstr "primer argumento no es FormatoTexto"
+
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
+#, fuzzy
+msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
+msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
+
+#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
+#, c-format
+msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
+msgstr "Muchos argumentos (%d) pasado a TextFormat"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
+msgid ""
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:309
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgid ""
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:315
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:339
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:385
-msgid "Builtin XMLSocket.onData() needs an argument"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
+#, c-format
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:397
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
 #, c-format
-msgid ""
-"Builtin XMLSocket.onData() called with an argument that resolves to an empty "
-"string: %s"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:536
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:932
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
+#, c-format
+msgid " Message %d: %s "
+msgstr ""
+
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:955
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1051
-msgid "Sort called with invalid arguments."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1195
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
+msgstr "NetConnection.connect(): necesita al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1384
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
+msgstr "load() requiere al menos un argumento"
+
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
+msgid "Function.apply() called with no args"
 msgstr ""
-"Más de 2 argumentos para Array.slice, y no sé que hacer con ellos. "
-"Ignorándolos"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:222
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
 #, c-format
-msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:236
-#, c-format
-msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:246
-#, c-format
-msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:438
-#, c-format
-msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
+"Ruta SharedObject %s no es parte de la ruta SWF %s. No puede acceder este "
+"objeto."
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:464 libcore/asobj/TextField_as.cpp:490
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
-msgstr "Intento de configurar de sólo lectura %s propiedad de TextField %s"
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: argumento perdido"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:546
-#, c-format
-msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
-msgstr "Valor inválido dado a TextField.type: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumentos después del primer descartados"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:678
-msgid "missing arg"
-msgstr "argumento faltante"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:695
-msgid "first argument is not a TextFormat"
-msgstr "primer argumento no es FormatoTexto"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
-#, fuzzy
-msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
-msgstr "string.slice() llamó con final < comenzar"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:408
-#, c-format
-msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
-msgstr "Muchos argumentos (%d) pasado a TextFormat"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:374
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Sin NetConnection asociado con este NetStream, no puede reproducir"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:385
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection no está conectado. No se puede reproducir."
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:407
-#, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Conectando a película: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:497
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
 #, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash no puede obtener flujo '%s' desde NetConnection"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:508
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
 msgstr ""
-"Sin manejador AudioVisual registrado, no puedo analizar entrada NetStream"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:517
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Incapaz de crear analizador para entrada de NetStream"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:675
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1626
-#, c-format
-msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1673
-msgid "NetStream_as play needs args"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
+msgid "arguments discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1681
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgid "%s needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:80
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgid "%s has more than one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:251
-#, c-format
-msgid "ActionLimits hit during setRootMovie: %s. Disable scripts?"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:382 libcore/movie_root.cpp:392
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
+msgid "Extensions disabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:459
-msgid "Original root movie can't be removed"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#, c-format
+msgid "%s needs at least one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:614
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgid "%s has more than two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:723
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit during mouse event processing: %s. Disable scripts ?"
+msgid "%s needs at least three arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:890
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
 #, c-format
-msgid "Action limit hit during advance: %s"
+msgid "%s has more than four arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:894
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
 #, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1012
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1626
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
 #, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1630
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
 #, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1797 libcore/movie_root.cpp:1830
-#: libcore/movie_root.cpp:1889
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "No puedo abrir %s: %s"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:2115
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
 #, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2118
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo necesita 1 arg"
+
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:126
 #, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2159
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
 #, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2165
-#, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
 msgstr ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- el archivo no comienza con una cabecera "
+"SWF"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2177
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
 #, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgid "version: %d, file_length: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2240
-msgid "Live MovieClips"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+msgid ""
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:437
-#, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Excepción capturada"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
+msgid "file is compressed"
+msgstr "el archivo está comprimido"
 
-#: libcore/as_object.cpp:626
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:636
-#, c-format
-msgid "%s: Exception %s. Will create a new member"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
+msgid "Could not start loading thread"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_object.cpp:651
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
 #, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
-msgstr ""
-
-#: libcore/as_object.cpp:680
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
-msgstr "Intento de configurar propiedad de sólo lectura %s"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "No puede encontrar char %d, volcado es %s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:847
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr ""
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:857
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
 #, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_function.cpp:203
-msgid "Function.apply() called with no args"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
+#, c-format
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_function.cpp:228
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
 #, c-format
 msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:539
-msgid "Native floating point format not recognised"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
 msgstr ""
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
-#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:152
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr ""
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
+#, c-format
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "error importando: no pude encontrar recurso '%s' en película '%s'"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr ""
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:565
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
 #, c-format
 msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
 msgstr ""
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:604
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr ""
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
+#, c-format
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Excepción de análisis: %s"
 
-#: libcore/as_value.cpp:400
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_value.cpp:770
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
 #, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:120
-msgid "Children"
-msgstr "Niño"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Formato de punto de coma flotante nativo no reconocido"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:63
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
 #, c-format
-msgid "reading code table at offset %lu"
-msgstr ""
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Tipo de filtro inválido %d."
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:122
-msgid "reading DefineFont"
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#, c-format
+msgid "Filter %d could not read."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:166
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#, c-format
+msgid " frames = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:181
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
+#, c-format
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:236 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:251
-#, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+msgid " -- sprite END --"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:269
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:282
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
+#, c-format
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:342
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
+msgid "CSMTextSettings"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:362
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgid ""
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:370
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#, c-format
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#, c-format
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u"
+msgid " DefineButton loader: character id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
 #, c-format
-msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:237
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
 #, c-format
-msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:287
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgid ""
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:297
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
 #, c-format
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
 msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:304
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:310
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:330
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:357
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
 #, c-format
-msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:402
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "true"
-msgstr "verdadero"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:403 libcore/swf/tag_loaders.cpp:404
-msgid "false"
-msgstr "falso"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
+msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:408
-msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
+msgid "reading DefineFont"
 msgstr ""
-"Etiqueta de FileAttributes en las peticiones de SWF que acceso a la red no "
-"se concede a esta película (o aplicación?) cuando se cargan desde el 
sistema "
-"de archivos. De todas maneras a Gnash no le importa; usar en su lugar lista "
-"blanca/negra en su .gnashrc"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:416
-msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:441
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
 #, c-format
-msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:457
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:519
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:93
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
 #, c-format
-msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#, c-format
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:70
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:74 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:321
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
 #, c-format
 msgid " SWFCxForm: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:91
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
 #, c-format
 msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:111
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
 #, c-format
 msgid " actions: flags = 0x%X"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:151
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
 #, c-format
 msgid ""
 "swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
 "current tag. Breaking for safety."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:214
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
 #, c-format
 msgid ""
 "swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:248
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
 msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:314 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
 #, c-format
 msgid " char id = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:317 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
 #, c-format
 msgid " SWFMatrix: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:323 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:429
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
 #, c-format
 msgid " ratio: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:324 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:430
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
 #, c-format
 msgid " name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:325 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:432
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
 msgid " clip_depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:326 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:435
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
 #, c-format
 msgid " m_place_type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
 #, c-format
 msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:428
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
 #, c-format
 msgid " SWFCxForm: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:431
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
 #, c-format
 msgid " class name = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:434
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
 msgid "  bitmapCaching enabled"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:62
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgid " remove_object_2(%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgid " bound SWFRect: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
 #, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgid " Shape read: moveto %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:48
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgid ""
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:58
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:81
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
 #, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
 #, c-format
 msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:53
-msgid "end text records"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
+#, c-format
+msgid ""
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:79
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:91
-msgid " hasColor"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
+#, c-format
+msgid ""
+"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
+"Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:100
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
+msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:109
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
+msgid "ShapeRecord: line %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:118
-#, c-format
-msgid " textHeight = %g"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
+msgid "ShapeRecord: more fill styles"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:127
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:139
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:54
-#, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
+msgid " fill styles: %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:95
-#, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
+msgid " Read fill: %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:114
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgid " readLineStyles: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
 #, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
+msgid " readLineStyles: count2 = %d"
 msgstr ""
 
 #: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
@@ -3421,147 +3712,168 @@ msgstr ""
 msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:69
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
 #, c-format
 msgid "StartSound: id=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:111
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
 msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:54
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:73
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:110
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
+msgid "end text records"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:72
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:80
-msgid "CSMTextSettings"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
+msgid " hasColor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#, c-format
+msgid " xOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:90
-msgid "MP3 soundblock seek samples"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
+#, c-format
+msgid " yOffset = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:109
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#, c-format
+msgid " textHeight = %g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:278
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
 #, c-format
-msgid " bound SWFRect: %s"
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:305
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
 #, c-format
-msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:391
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
 #, c-format
-msgid " Shape read: moveto %d %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:417
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:430
-#, c-format
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
 msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:441
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:468
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
+msgid " sprite: char id = %d"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
 msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:481
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:491
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
 #, c-format
-msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:517
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
-"Set to 0."
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:528
-#, c-format
-msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:538
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: line %d"
+msgid ""
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:554
-msgid "ShapeRecord: more fill styles"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
+#, c-format
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:598
-#, c-format
-msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "true"
+msgstr "verdadero"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "false"
+msgstr "falso"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
+msgid ""
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
+"Etiqueta de FileAttributes en las peticiones de SWF que acceso a la red no "
+"se concede a esta película (o aplicación?) cuando se cargan desde el 
sistema "
+"de archivos. De todas maneras a Gnash no le importa; usar en su lugar lista "
+"blanca/negra en su .gnashrc"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:640
-#, c-format
-msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:693
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
 #, c-format
-msgid " readFillStyles: count = %u"
+msgid ""
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:714
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count = %d"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:722
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count2 = %d"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
 msgstr ""
 
 #: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
@@ -3639,1785 +3951,1681 @@ msgstr ""
 msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:89
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: chararacter id = %d"
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:106
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgid ""
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:140
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:176
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgid ""
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:220
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
 #, c-format
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:291
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
+#, c-format
+msgid "Malformed action code: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:301
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgid "%s: CHECKME: was broken"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:375
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
+msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:396
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:411
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
+msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
+msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
+msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
 #, c-format
-msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:418
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:426
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
+#, c-format
+msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:261
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:290
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
+msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
 msgstr ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- el archivo no comienza con una cabecera "
-"SWF"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:297
-#, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
+msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
+msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:302
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
+"string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:307
-msgid "file is compressed"
-msgstr "el archivo está comprimido"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
+msgid ""
+"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:342
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgid ""
+"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
+"undefined instead of %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:366
-msgid "Could not start loading thread"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
+#, c-format
+msgid "-- get var: %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:441
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
 #, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "No puede encontrar char %d, volcado es %s"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:500
-#, fuzzy
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Excepción mientras leía desde el flujo: %s"
+msgid ""
+"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:512
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgid "-- set var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:520
-#, c-format
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:548
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
 #, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:557
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
 #, c-format
-msgid "Loaded frame %u/%u"
-msgstr "Imágen cargada %u/%u"
+msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:615
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
+#, c-format
+msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:689
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
 #, c-format
-msgid "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:742
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
 #, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "error importando: no pude encontrar recurso '%s' en película '%s'"
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:56
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:93
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:110
-msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
+#, c-format
+msgid "startDrag: unknown target '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:136
-msgid "action buffer dict length exceeded"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
+msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:616
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Formato de punto de coma flotante nativo no reconocido"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
+msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Tipo de filtro inválido %d."
+msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
+msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
+msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:48
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
 #, c-format
-msgid "Instantiating sprite_def %p"
+msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:74
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
 #, c-format
-msgid " frames = %d"
+msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:97
-msgid " -- sprite END --"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
+msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:140
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
-msgid "Registered class %p for sprite_def %p"
+msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:146
-msgid " Exported interface: "
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
+msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
-msgid "No gradients!"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
+msgid ""
+"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
+"string."
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:101
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 #, c-format
 msgid ""
-"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
-"not affect playback"
+"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
+"based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:114
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Excepción de análisis: %s"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "No puede iniciar FreeType! Error = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:265
-#, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error = %d"
-msgstr "No puede cerrar FreeType! Error = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
-#, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
+msgid "Not properly implemented for SWF5"
 msgstr ""
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
-#, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
+msgid "ActionStrictMode set to %1%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "No puede encontrar archivo fuente para fuente '%s'"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Archivo fuente '%s' tiene mal formato"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:454
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
 #, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Algunos errores abriendo fuente '%s'"
+msgid ""
+"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
+"frame: %s"
+msgstr ""
 
-#: libcore/PropertyList.cpp:115
-#, c-format
-msgid "Property %s is read-only %s, not setting it to %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
+msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
+msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
 #, c-format
 msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
+"to lost sync."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgid "Invalid register %d in ActionPush"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
+msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
 #, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgid ""
+"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
+"will not be called..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:146
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
 #, c-format
 msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
+"valid frame: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:231
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
 msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
+"target frame..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:284
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Después de la ejecución: PC %d, siguiente PC %d, pila siguiente"
+msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
+msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:298
-msgid "Time exceeded"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
+msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:537
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF).Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
+#, c-format
+msgid "-- set local var: %s = %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
 #, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:560
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
 #, c-format
 msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:685
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
 #, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgid "---new object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
 #, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
+msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
 #, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:65
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgid ""
+"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:454
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
 #, c-format
-msgid "Malformed action code: %s"
+msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:469
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
 #, c-format
-msgid "%s: CHECKME: was broken"
+msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:486
-msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
+#, c-format
+msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:501
-msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
+#, c-format
+msgid "-- get_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:516
-msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
+#, c-format
+msgid ""
+"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:531
-msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
+#, c-format
+msgid "-- set_member %s.%s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:577
-msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
+#, c-format
+msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:611
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
 #, c-format
-msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
+msgid ""
+"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:631
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
+msgid " method name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:645 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1717
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
 #, c-format
-msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
+msgid " method object/func: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:653
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
+msgid " method nargs: %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:695
-msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:892 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1591
-msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:909
-msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:919
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
+#, c-format
 msgid ""
-"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
-"string."
+"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
+"on the stack."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:932
-msgid ""
-"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
+msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:979
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
 #, c-format
-msgid ""
-"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
-"undefined instead of %s."
+msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
+msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:987
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
 #, c-format
-msgid "-- get var: %s=%s"
+msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1000
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
 #, c-format
-msgid ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
+msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1008
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
+msgstr "primer argumento no es un objeto"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
 #, c-format
-msgid "-- set var: %s = %s"
+msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1057
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
+#, c-format
 msgid ""
-"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
+"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
+"d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
+"(would this work?)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1075
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
 #, c-format
-msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
+msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1100
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
 #, c-format
-msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
+msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1123
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
 #, c-format
-msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+msgid ""
+"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
+"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1138
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
+msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1149
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
+msgid "Empty with() block..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1170
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
 #, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1180
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
 #, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1218
-#, c-format
-msgid "startDrag: unknown target '%s'"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
+msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1238
-msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
+msgid ""
+"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
+"Using GET"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1245
-msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#, c-format
+msgid ""
+"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
+"loadVariable:%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1269
-msgid "ActionStopDragMovie: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+msgid "getURL2 loadVariable"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1311
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
 #, c-format
-msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
+msgid "getURL: target %s not found"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1350
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 #, c-format
-msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
+msgid "getURL: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
-msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
+msgid "commonGetURL: current target is undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1366
-#, c-format
-msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
+msgid "getURL2 target load"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1374
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
 #, c-format
-msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
+msgid "Testing _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
 #, c-format
-msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1392
-msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+msgid "Unknown loadMovie target: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1400
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
 #, c-format
-msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
+msgid "get url: target %s is not a sprite"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
-msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
+#, c-format
+msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1606
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
+#, c-format
 msgid ""
-"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
-"string."
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1618
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
 #, c-format
 msgid ""
-"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
-"based on length:%d and start:%d"
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1667
-msgid "Not properly implemented for SWF5"
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
+#, c-format
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Después de la ejecución: PC %d, siguiente PC %d, pila siguiente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1694
-msgid "ActionStrictMode set to %1%"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
+msgid ""
+"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
+"Disable scripts?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1725
-#, c-format
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
 msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
-"frame: %s"
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
+"action to fix (as expected)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1785
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
 #, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1795
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
 #, c-format
 msgid ""
-"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
-"to lost sync."
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1837
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
 #, c-format
-msgid "Invalid register %d in ActionPush"
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1879 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1895
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
 #, c-format
-msgid "dict entry %d is out of bounds"
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1929
-msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1961
-#, c-format
-msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1993
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
 #, c-format
 msgid ""
-"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
-"will not be called..."
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
 #, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
-"valid frame: %s"
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2058
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
 #, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
-"target frame..."
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2137
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
 #, c-format
-msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2175
-msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2197
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
 #, c-format
-msgid "-- set local var: %s = %s"
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2230
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
 #, c-format
-msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2247
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2309
+#: libcore/vm/VM.cpp:372
 #, c-format
-msgid "---new object: %s"
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2319
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
-msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2357
-msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2445
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
 #, c-format
-msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2480
-#, c-format
-msgid ""
-"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2526 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2534
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2587
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
 #, c-format
-msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2596
-#, c-format
-msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2612
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
 #, c-format
-msgid "-- get_member %s.%s=%s"
-msgstr ""
+msgid "The data is: 0x%s"
+msgstr "Los datos son: 0x%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2631
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2641
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s"
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2653
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
+msgid "Last changed on: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
+msgid "Last attached on: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2722
-#, c-format
-msgid " method name: %s"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Last detached on: %s"
+msgstr "Excepción capturada"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2723
-#, c-format
-msgid " method object/func: %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
 msgstr ""
+"Este programa vuelva los datos internos de un segmento de memoria compartido"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
-#, c-format
-msgid " method nargs: %d"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+#, fuzzy
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2732
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
+#: utilities/dumpshm.cpp:344 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/soldumper.cpp:75
+msgid "-h\tHelp"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2767
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2779
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2852
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
-"on the stack."
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2864
-msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
-msgstr ""
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+#, fuzzy
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "Verbose [Español] output turned on"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2882
-#, c-format
-msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2894
-msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2933
-#, c-format
-msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2962
-#, c-format
-msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3094
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
-msgstr "primer argumento no es un objeto"
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
+#: utilities/soldumper.cpp:121
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Salida verbosa activada"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3098
-#, c-format
-msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:172
+msgid "Error parsing command line options: "
+msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3198
-#, c-format
-msgid ""
-"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
-"d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
-"(would this work?)."
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+#, fuzzy
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+msgstr "Este es un error de Gnash."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3220
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:178
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+msgstr "Error: no se especificó un archivo. Saliendo."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3230
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+#, fuzzy
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr "Este programa vuelva los datos internos de un archivo de video FLV"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3282
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
-msgstr ""
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3311
-msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3321
-msgid "Empty with() block..."
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3332
+#: utilities/processor.cpp:148
 #, c-format
-msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
+msgid "fs_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3449
+#: utilities/processor.cpp:166
 #, c-format
-msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3509
-msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
+msgid "eventCallback: %s %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3521
-msgid ""
-"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
-"Using GET"
+#: utilities/processor.cpp:202
+msgid "gprocessor does not handle %1% message"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+#: utilities/processor.cpp:237
 #, c-format
-msgid ""
-"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
-"loadVariable:%d)"
-msgstr ""
+msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Versión gprocessor de Gnash: %s, Versión Gnash: %s\n"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
-msgid "getURL2 loadVariable"
-msgstr ""
+#: utilities/processor.cpp:285
+msgid "Verbose actions disabled at compile time"
+msgstr "Acciones verbosas desactivadas al momento de compilado"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3580
+#: utilities/processor.cpp:292
+msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
+msgstr "Análisis verboso desactivado al momento de compilado"
+
+#: utilities/processor.cpp:456 utilities/processor.cpp:459 gui/Player.cpp:332
+#: gui/Player.cpp:353 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:438
+#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s not found"
+msgid "%s appended to local sandboxes"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3586
+#: utilities/processor.cpp:631
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s is not a sprite"
+msgid ""
+"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
+"\n"
+"usage: %s [options] <file>\n"
+"\n"
+"Process the given SWF movie files.\n"
+"\n"
+"%s%s%s%s"
 msgstr ""
+"gprocessor -- un procesador de SWF para Gnash.\n"
+"\n"
+"forma de uso: %s [opciones] <archivo>\n"
+"\n"
+"Procesa el archivo SWF de película dado.\n"
+"\n"
+"%s%s%s%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3605
-msgid "commonGetURL: current target is undefined"
+#: utilities/processor.cpp:638
+msgid ""
+"options:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Print this info.\n"
+" --version  Print the version numbers.\n"
+" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
 msgstr ""
+"opciones:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Improme esta información.\n"
+" --version  Imprime los números de versiones.\n"
+" -v     Ser verboso; Ej. imprimir mensajes de registros a stdout\n"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3613
-msgid "getURL2 target load"
-msgstr ""
+#: utilities/processor.cpp:645
+msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
+msgstr " -vp     Ser verboso con análisis de película\n"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3619 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3658
-#, c-format
-msgid "Testing _level loading (level %u)"
-msgstr ""
+#: utilities/processor.cpp:650
+msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
+msgstr " -va     Ser verboso con ActionScript\n"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3625
-#, c-format
-msgid "Unknown loadMovie target: %s"
+#: utilities/processor.cpp:655
+msgid ""
+" -d [<ms>]\n"
+"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
+"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
+" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
+"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
+"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
+" -f <frames> \n"
+"       Allow the given number of frame advancements.\n"
+"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
+"       is encountered if set to 0 (default).\n"
 msgstr ""
+" -d [<ms>]\n"
+"       Millisegundos de retardo entre los avances (0 por defecto).\n"
+"       Si '-1' el retardo será computarizado desde los FPS.\n"
+" -r <veces> Permite el número dado de corridas completas.\n"
+"       Permanece el bucle indefinidamente si está configurado a 0.\n"
+"       Por defecto es 1 (termina tan pronto como la última imágen es 
"
+"alcanzada).\n"
+" -f <imágenes> \n"
+"       Permite el avance de imágenes según el número dado.\n"
+"       Continúa avanzando hasta cualquier otra condición de 
detener\n"
+"       sea encontrada si está configurada a 0 (por defecto).\n"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3639
-#, c-format
-msgid "get url: target %s is not a sprite"
-msgstr ""
+#: utilities/rtmpget.cpp:445
+#, fuzzy
+msgid "Error parsing command line: "
+msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3645
-msgid "TESTME: target of a loadMovie changed its target path"
-msgstr ""
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+#, fuzzy
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Esta programma dumpa la data de la memoria segmentia sharedia"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3689
-#, c-format
-msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:139
-#, c-format
-msgid "get_variable(%s)"
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:163
-#, c-format
-msgid "find_object(\"%s\") [ varname = '%s' - current target = '%s' ] failed"
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:169
+#: utilities/soldumper.cpp:105
 #, c-format
-msgid "...but get_variable_raw(%s, <scopeStack>) succeeded (%s)!"
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:216
-#, c-format
-msgid "get_variable_raw(%s)"
-msgstr ""
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "forzando acceso sólo local al directorio"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:222
-#, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:318
+#: plugin/win32/plugin.cpp:584 plugin/aos4/plugin.cpp:587
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:394
-#, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:125
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error parsing options: %s\n"
+msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
 
-#: libcore/as_environment.cpp:413
-#, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:166
+#, fuzzy
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
+msgstr "Error: no se especificó un archivo. Saliendo."
 
-#: libcore/as_environment.cpp:548
+#: gui/gnash.cpp:209
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:559
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+#: gui/gnash.cpp:213
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:637
-#, c-format
-msgid "Invoking get_path_element(%s) on object %p"
+#: gui/gnash.cpp:220
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
 msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:644
-#, c-format
-msgid "Path element %s not found in object %p"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:252
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "ERROR: -r debe ser seguido por 0, 1, 2 o 3 "
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:268
+#, fuzzy
+msgid "Debugging options"
+msgstr "<b>Opciones de registro</b>"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Produce verbose output"
+msgstr "Verbose [Español] output turned on"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:281
+#, fuzzy
+msgid "Produce the disk based debug log"
+msgstr " -w, --writelog     Produce registro basado en el disco\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
+#: gui/gnash.cpp:286
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about action execution"
 msgstr ""
+" -va           Ser (muy) verbosa sobre la ejecución de la "
+"acción\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about parsing"
+msgstr " -vp           Ser (muy) verbosa sobre análisis\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, fuzzy
+msgid "Print FPS every num seconds"
 msgstr ""
+" -f, --debug-fps num   Imprime los FPS cada num segundos (float).\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
-#, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:321
+#, fuzzy
+msgid "Options"
+msgstr "Opciones:\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:326
+#, fuzzy
+msgid "Print this help and exit"
+msgstr " -h, --help       Imprime esta ayuda y sale\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr " -V, --version      Imprime información de la versión y 
sale\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
-#, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+#: gui/gnash.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Scale the movie by the specified factor"
 msgstr ""
+" -s, --scale <factor>  Escala de la película por el factor 
especificado\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+#: gui/gnash.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
 msgstr ""
+" -d, --delay num     Número de milisegundos de retraso en el bucle "
+"principal\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+#: gui/gnash.cpp:342
+#, fuzzy
+msgid "Audio dump file (wave format)"
 msgstr ""
+" -A <archivo>       Archivo de volcado de audio (formato de onda)\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
-#, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "Hardware Video Accelerator to use"
+msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Acelerador Hardware de Video a usar\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:352
+#, fuzzy
+msgid "X11 Window ID for display"
+msgstr " -x, --xid <ID>     ID de Ventana X11 para visualización\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:356
+#, fuzzy
+msgid "Set window width"
+msgstr "Estableciendo anchura a %d"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "Set window height"
+msgstr "Estableciendo altura a %d"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:364
+#, fuzzy
+msgid "Set window x position"
+msgstr "Estableciendo anchura a %d"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:368
+#, fuzzy
+msgid "Set window y position"
+msgstr "Estableciendo anchura a %d"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
+#: gui/gnash.cpp:373
+#, fuzzy
+msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
 msgstr ""
+" -1, --once       Sale cuando/si la película llega al último "
+"cuadro\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:379
+#, fuzzy
+msgid "disable rendering and sound"
+msgstr "              0 desactiva renderizado y sonido\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:381
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering, disable sound"
+msgstr "              1 activa renderizado, desactiva sonido\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:383
+#, fuzzy
+msgid "enable sound, disable rendering"
+msgstr "              2 activa sonido, desactiva renderizado\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
-#, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:385
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering and sound"
+msgstr "              0 desactiva renderizado y sonido\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:393
+#, fuzzy
+msgid "The media handler to use"
+msgstr "  Manejador de Medios: "
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:401
+#, fuzzy
+msgid "The renderer to use"
+msgstr "  Renderizadores: "
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+#: gui/gnash.cpp:407
+#, fuzzy
+msgid "Exit after the specified number of seconds"
 msgstr ""
+" -t, --timeout <sec>   Sale después del tiempo específicado en 
segundos\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:410
+#, fuzzy
+msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+msgstr " -u, --real-url <url>  Establece URL \"real\" de la película\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
+#: gui/gnash.cpp:414
+#, fuzzy
+msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
 msgstr ""
+" -U, --base-url <url>  Establece URL \"base\" para resolver URLs "
+"relativas\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+#: gui/gnash.cpp:419
+#, fuzzy
+msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
 msgstr ""
+" -P, --param <param>   Establece parámetro (ej. \"FlashVars=A=1&b=2\")\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+#: gui/gnash.cpp:423
+#, fuzzy
+msgid "Filedescriptor to use for external communications"
 msgstr ""
+" -F, --fd <fd>:<fd>   Descriptor de archivo a usar para comunicaciones "
+"externas\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+#: gui/gnash.cpp:429
+#, fuzzy
+msgid "Exit after specified number of frame advances"
 msgstr ""
+" --max-advances num    Sale después del número especificado de 
avances\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:433
+#, fuzzy
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Iniciar Gnash en modo pausado"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:438
+#, fuzzy
+msgid "Start without displaying the menu bar"
+msgstr " --hide-menubar      Iniciar sin mostrar la barra menu\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
+#: gui/gnash.cpp:443
+#, fuzzy
+msgid "List of frames to save as screenshots"
 msgstr ""
+" --screenshot <lista>   Lista de imágenes a guardar como pantallazos\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+#: gui/gnash.cpp:447
+#, fuzzy
+msgid "Filename pattern for screenshot images"
 msgstr ""
+" --screenshot-file <archivo> Nombre del archivo patrón para los "
+"pantallazos.\n"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
-#, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+#: gui/gnash.cpp:451
+msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+#: gui/gnash.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Input files"
+msgstr "Abrir archivo"
+
+#: gui/gnash.cpp:465
+#, fuzzy
+msgid "Dump options"
+msgstr "Opciones de construcción "
+
+#: gui/gnash.cpp:470
+msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/Font.cpp:128
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
+#: gui/gnash.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
 msgstr ""
+" -d, --delay num     Número de milisegundos de retraso en el bucle "
+"principal\n"
 
-#: libcore/Font.cpp:166
-msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFone2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
+#: gui/gnash.cpp:474
+msgid "Trigger expression to start dumping"
 msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
+#: gui/gnash.cpp:486
 #, fuzzy
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Esta programma dumpa la data de la memoria segmentia sharedia"
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Llaves:\n"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:488
+#, fuzzy
+msgid "Quit\n"
+msgstr "_Calidad"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:75 utilities/flvdumper.cpp:303
-#: utilities/dumpshm.cpp:344
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Toggle fullscreen\n"
+msgstr "Cambiar a pantalla completa"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid "Toggle pause\n"
+msgstr "Cambiar a pantalla completa"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+#: gui/gnash.cpp:494
+#, fuzzy
+msgid "Restart the movie\n"
+msgstr "Reiniciar Película"
+
+#: gui/gnash.cpp:496
+msgid "Take a screenshot\n"
 msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+#: gui/gnash.cpp:498
+#, fuzzy
+msgid "Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Forzar inmediato redibujo\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:504
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Uso: gnash [opción] archivo_pelicula.swf\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:505
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Reproduce una película SWF (Shockwave Flash)\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:522
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Gnash viene SIN GARANTÍA, en la medida permitida por la ley.\n"
+"Puedes redistribuir copias de Gnash bajo los términos de la Licencia \n"
+"Pública General GNU. Para más información, vea el archivo llamado 
COPYING.\n"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:121 utilities/processor.cpp:277
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 gui/gnash.cpp:313
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Salida verbosa activada"
+#: gui/gnash.cpp:533
+msgid "Build options "
+msgstr "Opciones de construcción "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "forzando acceso sólo local al directorio"
+#: gui/gnash.cpp:534
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Renderizadores: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
+#: gui/gnash.cpp:535
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Aceleración por Hardware: "
+
+#: gui/gnash.cpp:536
+msgid "  GUI: "
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:148
-#, c-format
-msgid "fs_callback(%p): %s %s"
+#: gui/gnash.cpp:537
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Manejador de Medios: "
+
+#: gui/gnash.cpp:539
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Configurado con: "
+
+#: gui/gnash.cpp:540
+msgid "  CXXFLAGS: "
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:161
+#: gui/Player.cpp:169
 #, c-format
-msgid "eventCallback: %s %s"
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:238
+#: gui/Player.cpp:262
 #, c-format
-msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Versión gprocessor de Gnash: %s, Versión Gnash: %s\n"
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Tiempo de retraso configurado a %d milisegundos"
 
-#: utilities/processor.cpp:286
-msgid "Verbose actions disabled at compile time"
-msgstr "Acciones verbosas desactivadas al momento de compilado"
+#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Sonido solicitado pero sin soporte de sonido compilado"
 
-#: utilities/processor.cpp:293
-msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
-msgstr "Análisis verboso desactivado al momento de compilado"
+#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr ""
+"No puedo crear manejador de sonido: %s. Podría continuar con/sin sonido."
 
-#: utilities/processor.cpp:415 utilities/processor.cpp:418 gui/Player.cpp:219
-#: gui/Player.cpp:240 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:440
-#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:443
+#: gui/Player.cpp:308
 #, c-format
-msgid "%s appended to local sandboxes"
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Activando depurado FPS cada %g segundos"
+
+#: gui/Player.cpp:434
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:591
+#: gui/Player.cpp:481
 #, c-format
 msgid ""
-"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
-"\n"
-"usage: %s [options] <file>\n"
-"\n"
-"Process the given SWF movie files.\n"
-"\n"
-"%s%s%s%s"
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
 msgstr ""
-"gprocessor -- un procesador de SWF para Gnash.\n"
-"\n"
-"forma de uso: %s [opciones] <archivo>\n"
-"\n"
-"Procesa el archivo SWF de película dado.\n"
-"\n"
-"%s%s%s%s"
+"Entrada de película ha colapsado dimensiones %d/%d. Configurando 1/1 y "
+"continuando."
 
-#: utilities/processor.cpp:598
-msgid ""
-"options:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Print this info.\n"
-" --version  Print the version numbers.\n"
-" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
+#: gui/Player.cpp:671
+msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
 msgstr ""
-"opciones:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Improme esta información.\n"
-" --version  Imprime los números de versiones.\n"
-" -v     Ser verboso; Ej. imprimir mensajes de registros a stdout\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:605
-msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
-msgstr " -vp     Ser verboso con análisis de película\n"
+#: gui/Player.cpp:713
+#, c-format
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "FsCommand enviado '%s' a dominio fd %d"
 
-#: utilities/processor.cpp:610
-msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
-msgstr " -va     Ser verboso con ActionScript\n"
+#: gui/Player.cpp:721
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr "Corriendo como extensión: saltando manejo interno de FsCommand %s%s."
 
-#: utilities/processor.cpp:615
-msgid ""
-" -d [<ms>]\n"
-"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
-"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
-" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
-"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
-"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
-" -f <frames> \n"
-"       Allow the given number of frame advancements.\n"
-"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
-"       is encountered if set to 0 (default).\n"
+#: gui/Player.cpp:762
+#, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
 msgstr ""
-" -d [<ms>]\n"
-"       Millisegundos de retardo entre los avances (0 por defecto).\n"
-"       Si '-1' el retardo será computarizado desde los FPS.\n"
-" -r <veces> Permite el número dado de corridas completas.\n"
-"       Permanece el bucle indefinidamente si está configurado a 0.\n"
-"       Por defecto es 1 (termina tan pronto como la última imágen es 
"
-"alcanzada).\n"
-" -f <imágenes> \n"
-"       Permite el avance de imágenes según el número dado.\n"
-"       Continúa avanzando hasta cualquier otra condición de 
detener\n"
-"       sea encontrada si está configurada a 0 (por defecto).\n"
 
-#: utilities/rtmpget.cpp:444
-#, fuzzy
-msgid "Error parsing command line: "
-msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
+#: gui/Player.cpp:779
+#, c-format
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 gui/gnash.cpp:531
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr "Error analizando opciones de linea de comando: "
+#: gui/Player.cpp:785
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand '%s(%s)' no manejado internamente"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
+#: gui/gui.cpp:193
 #, fuzzy
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr "Este es un error de Gnash."
+msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
+msgstr "Pantalla completa todavía no soportada por esta GUI"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:178 gui/gnash.cpp:585
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr "Error: no se especificó un archivo. Saliendo."
+#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Pantalla completa todavía no soportada por esta GUI"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
+#: gui/gui.cpp:205
 #, fuzzy
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
-msgstr "Este programa vuelva los datos internos de un archivo de video FLV"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr "mostrar menú todavía no está soportado en esta GUI"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
-msgstr ""
+#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Ratón mostrar/esconder todavía no soportado en esta GUI"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
-msgstr ""
+#: gui/gui.cpp:235
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Ratón mostrar/esconder todavía no soportado en esta GUI"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:136
+#: gui/gui.cpp:483
 #, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "ratón @ %d,%d"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:214
+#: gui/gui.cpp:959
 #, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Cuadro %d"
+
+#: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:230
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:120
+msgid "Cairo renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:239
-msgid "No shared memory segments found!"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:128
+msgid "OpenGL renderer not supported!"
 msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:243
-#, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:258
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:263
-#, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
-msgstr "Los datos son: 0x%s"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:303
-msgid "kernel not configured for shared memory"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:318
-#, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:321
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
-msgstr "Excepción capturada"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:341
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:136
+msgid "AGG renderer not supported!"
 msgstr ""
-"Este programa vuelva los datos internos de un segmento de memoria compartido"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:343
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:208
 #, fuzzy
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Forma de uso: flvdumper [-h] [-m] [-a] nombredearchivo"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:345
-msgid "-i\tList segments"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
-msgstr ""
+msgid "Setting renderer"
+msgstr "Configurando depurado ACTIVADO"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:212
 #, fuzzy
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "Verbose [Español] output turned on"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:360
-msgid "\tBase address of this segment: "
-msgstr ""
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:362
-msgid "\tFilespec: "
-msgstr ""
+msgid "Set renderer"
+msgstr "  Renderizadores: "
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\t# Bytes allocated: "
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:467 gui/gtk/gtk.cpp:1688
+msgid "Movie properties"
+msgstr "Propiedades de película"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\tTotal # of bytes: "
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:486 gui/gtk/gtk.cpp:1758
+msgid "Variable"
+msgstr "Variable"
 
-#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:487 gui/gtk/gtk.cpp:1770
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:162
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:588
+msgid "Properties"
+msgstr "Propiedades"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:230 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:288
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:592 gui/qt/kde.cpp:424
+msgid "Quit Gnash"
+msgstr "Salir de Gnash"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:236
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:599
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencias"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:370
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:604 gui/gtk/gtk.cpp:2099
+msgid "Play"
+msgstr "Reproducir"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:377
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:608 gui/gtk/gtk.cpp:2110
+msgid "Pause"
+msgstr "Pausar"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:92 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:612 gui/gtk/gtk.cpp:2120
+msgid "Stop"
+msgstr "Parar"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:71
-#, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "Versión de extensión OpenGL - %d.%d"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:616
+msgid "Restart"
+msgstr "Reiniciar"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:81
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:621 gui/qt/kde.cpp:423
+msgid "Refresh"
+msgstr "Refrescar"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:87
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "No se encontró OpenGL-capable visual apropiada."
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:625
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Pantalla completa"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:90
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:640
+msgid "File"
+msgstr "Archivo"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:93
-msgid "Got double-buffered visual."
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:645
+msgid "Edit"
+msgstr "Editar"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:171
-msgid "Created XEmbedded window"
-msgstr "Ventana XEmbedded creada "
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:649
+msgid "Movie Control"
+msgstr "Control de Película"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:174
-msgid "Created top level window"
-msgstr "Ventana de nivel superior creada"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:656
+msgid "View"
+msgstr "Ver"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:227
-msgid "Click to play"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:738
+#, fuzzy
+msgid "Click to Play"
 msgstr "Click para reproducir"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:617
-#, c-format
-msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:689
-msgid "Sound"
-msgstr "Sonido"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:736
-msgid "GtkGui: Window resize request received"
-msgstr ""
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1218 gui/kde/Kde4Gui.cpp:742
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:770 gui/gtk/gtk.cpp:1219
 msgid "Gnash preferences"
 msgstr "Preferencias Gnash"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1253
-msgid "_Network"
-msgstr "_Red"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1257 gui/kde/Kde4Gui.cpp:859
-msgid "<b>Network preferences</b>"
-msgstr "<b>Preferencias de Red</b>"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1265
-msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
-msgstr "Tiempo para expirar red en segundos (0 para no expirar):"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1284
-msgid "_Logging"
-msgstr "_Registrando"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:785
+msgid "Logging"
+msgstr "Registrando"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1289 gui/kde/Kde4Gui.cpp:760
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:788 gui/gtk/gtk.cpp:1290
 msgid "<b>Logging options</b>"
 msgstr "<b>Opciones de registro</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1293
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Nivel verboso"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1306
-msgid "Log to _file"
-msgstr "Registrar a _archivo"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:791
+msgid "Verbosity level"
+msgstr "Nivel Verboso"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1312
-msgid "Logfile name:"
-msgstr "Nombre archivo de registro:"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:809
+msgid "Log to file"
+msgstr "Registrar a archivo"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1325
-msgid "Log _parser output"
-msgstr "Registro a_nálisis de salida"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:816
+msgid "Log parser output"
+msgstr "Registrar salida de análisis"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1333
-msgid "Log SWF _actions"
-msgstr "Registro _acciones SWF"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:820
+msgid "Log SWF actions"
+msgstr "Registrar acciones SWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1341
-msgid "Log malformed SWF _errors"
-msgstr "Registro errores SWF malformados"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:824
+msgid "Log malformed SWF errors"
+msgstr "Registrar errores de malformaciones SWF"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1349
-msgid "Log ActionScript _coding errors"
-msgstr "Registro errores de _código en ActionScript"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:829
+msgid "Log ActionScript coding errors"
+msgstr "Registrar errores de código ActionScript"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1365
-msgid "_Security"
-msgstr "_Seguridad"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:836
+msgid "Security"
+msgstr "Seguridad"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1372 gui/kde/Kde4Gui.cpp:811
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:839 gui/gtk/gtk.cpp:1373
 msgid "<b>Network connections</b>"
 msgstr "<b>Conexiones de Red</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1378
-msgid "Connect only to local _host"
-msgstr "Conectar sólo a _anfitrión local"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1385
-msgid "Connect only to local _domain"
-msgstr "Conectar sólo a _dominio local"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1392
-msgid "Disable SSL _verification"
-msgstr "Desactivar _verificación SSL"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:842
+msgid "Connect only to local host"
+msgstr "Conectar sólo al anfitrión local"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1399
-msgid "_Whitelist"
-msgstr "_Bloqueados"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:847
+msgid "Connect only to local domain"
+msgstr "Conectar sólo al dominio local"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1408
-msgid "_Blacklist"
-msgstr "_Permitidos"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:852
+msgid "Disable SSL verification"
+msgstr "Desactivar verficiación SSL"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1417 gui/kde/Kde4Gui.cpp:829
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:857 gui/gtk/gtk.cpp:1418
 msgid "<b>Privacy</b>"
 msgstr "<b>Privacidad</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1421 gui/kde/Kde4Gui.cpp:832
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:860 gui/gtk/gtk.cpp:1422
 msgid "Shared objects directory:"
 msgstr "Directorio objetos compartidos:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1433
-msgid "Do _not write Shared Object files"
-msgstr "No escribir archivos Objeto Compartido"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:866
+msgid "Do not write Shared Object files"
+msgstr "No escribir archivos Objetos Compartidos"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1440
-msgid "Only _access local Shared Object files"
-msgstr "Sólo _acceder a archivos locales de Objetos Compartidos"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:872
+msgid "Only access local Shared Object files"
+msgstr "Sólo acceder a archivos Objetos Compartidos locales"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1447
-msgid "Disable Local _Connection object"
-msgstr "Desactivar Conexión Local de objetos"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:877
+msgid "Disable Local Connection object"
+msgstr "Desactivar objetos Conexión Local"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1461
-msgid "_Media"
-msgstr ""
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:884
+msgid "Network"
+msgstr "Red"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:887 gui/gtk/gtk.cpp:1258
+msgid "<b>Network preferences</b>"
+msgstr "<b>Preferencias de Red</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:890
+msgid "Network timeout in seconds"
+msgstr "Timeout de Red en segundos"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:902
+msgid "Media"
+msgstr "Audiovisual"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1467 gui/kde/Kde4Gui.cpp:877
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:905 gui/gtk/gtk.cpp:1468
 msgid "<b>Sound</b>"
 msgstr "<b>Sonido</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1472
-msgid "Use sound _handler"
-msgstr "Usar _manejador de sonido"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1480
-msgid "<b>Media Streams</b>"
-msgstr "<b>Flujos Multimedia</b>"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:908
+msgid "Use sound handler"
+msgstr "Usar manejador de sonido"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1486 gui/kde/Kde4Gui.cpp:884
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:912 gui/gtk/gtk.cpp:1487
 msgid "Save media streams to disk"
 msgstr "Grabar flujo media al disco"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1495 gui/kde/Kde4Gui.cpp:890
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:918 gui/gtk/gtk.cpp:1496
 msgid "Save dynamically loaded media to disk"
 msgstr "Guardar dinámicamente al disco lo cargado"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1503 gui/kde/Kde4Gui.cpp:894
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:922 gui/gtk/gtk.cpp:1504
 msgid "Saved media directory:"
 msgstr "Directorio de videos guardados:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1523
-msgid "_Player"
-msgstr "_Reproductor"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:931
+msgid "Player"
+msgstr "Reproductor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1529 gui/kde/Kde4Gui.cpp:906
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:934 gui/gtk/gtk.cpp:1530
 msgid "<b>Player description</b>"
 msgstr "<b>Descripción del reproductor</b>"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1537 gui/kde/Kde4Gui.cpp:909
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:937 gui/gtk/gtk.cpp:1538
 msgid "Player version:"
 msgstr "Version reproductor:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1553 g