gnash-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. release_0_8_9_final-


From: Sandro Santilli
Subject: [Gnash-commit] [SCM] Gnash branch, master, updated. release_0_8_9_final-1216-g671a3e1
Date: Thu, 27 Oct 2011 05:45:43 +0000

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "Gnash".

The branch, master has been updated
    via 671a3e15c73eadd520151c4702041253ee4f2444 (commit)
   from bb15eb16fdba574201fd94f24056fcd12f50e42d (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://git.savannah.gnu.org/cgit//commit/?id=671a3e15c73eadd520151c4702041253ee4f2444


commit 671a3e15c73eadd520151c4702041253ee4f2444
Author: Sandro Santilli <address@hidden>
Date:  Thu Oct 27 07:45:29 2011 +0200

  Update translation files

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5957300..eac3946 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,39 +7,51 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnash 146c5d78235f10cba0feec31f7fb5bf68edc6c41\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-23 18:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-27 07:42+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-08 23:13+0200\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
-"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
+msgid "Cannot get requested timezone information"
+msgstr "Informace o požadované časové zóně nelze získat"
+
+#: libbase/GC.cpp:46
 #, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
+msgid "GC %p created"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#: libbase/GC.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
+
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#: libbase/GC.cpp:115
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
+msgstr ""
+"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
+"(od %d do %d)"
 
 #: libbase/GnashImageGif.cpp:175
 msgid "GIF: Error retrieving image description"
@@ -67,9 +79,118 @@ msgstr "Nalezen neprokládaný GIF (%d×%d)"
 msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr "GIF: Chyba při získávání druhu záznamu"
 
-#: libbase/ClockTime.cpp:224
-msgid "Cannot get requested timezone information"
-msgstr "Informace o požadované časové zóně nelze získat"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
+msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
+msgstr "JPEG: Zdrojový proud JPEGu je prázdný."
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
+msgid "Internal jpeg error: "
+msgstr "Vnitřní chyba jpegu: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
+msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr "Během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
+msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
+msgid "lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr "během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
+msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d [%s:%d]"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
+msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
+msgstr "Vnitřní chyba jpegu při rozebírání hlavičky: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
+msgid "Internal jpeg error during decompression: "
+msgstr "Vnitřní chyba jpegu při dekompresi: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
+msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
+msgstr "rw_dest_IOChannel nemohla zapsat data."
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
+msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
+msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination nemohla zapsat data."
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Chyba PNG: "
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
+#, c-format
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "Varování PNG: %s"
+
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
+
+#: libbase/rc.cpp:382
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
+
+#: libbase/rc.cpp:422
+#, c-format
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:622
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
+
+#: libbase/rc.cpp:634
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:639
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
+"cesta"
+
+#: libbase/rc.cpp:648
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
+
+#: libbase/rc.cpp:740
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
+
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr "%s v Haiku"
+
+#: libbase/Socket.cpp:94
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
+
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
 
 #: libbase/curl_adapter.cpp:48
 msgid ""
@@ -129,6 +250,52 @@ msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
 
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Chyba při čtení %d bajtů ze vstupního proudu"
+
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Nelze inicializovat ltdl: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Otevřena dynamická knihovna „%s“"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Nelze nalézt symbol: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s nalezen na %p"
+
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on w32"
+msgstr "%s v Haiku"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
+
 #: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
 msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
@@ -188,172 +355,42 @@ msgstr "Prověřuji bezpečnost URL „%s“"
 msgid "Network connection without hostname requested"
 msgstr "Požadováno síťové spojení bez názvu stroje"
 
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s on w32"
-msgstr "%s v Haiku"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
+msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
+msgstr "Varování: překreslování skončilo během vykreslování masky"
 
-#: libbase/GC.cpp:46
-#, c-format
-msgid "GC %p created"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
+msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
+msgstr "Varování: překreslování skončilo, zatímco maska byla stále 
aktivní"
+
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
+msgid ""
+"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
+"bounds"
 msgstr ""
+"Varování: select_clipbounds zaznamenalo definic znaku s nullovými 
hranicemi"
 
-#: libbase/GC.cpp:58
-#, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr "GC smazán, odstraňují se všechny řízené zdroje – sběr 
běžel %d krát"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
+msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
+msgstr "Varování: AGG kreslení přeskakuje celý znak"
 
-#: libbase/GC.cpp:71
-msgid "GC: sweep scan started"
-msgstr "GC: zahájena úklidová prohlídka"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
+msgid ""
+"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
+"one)"
+msgstr ""
+"Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování AGG (budeme škálovat 
podle těch "
+"škálovatelných)"
 
-#: libbase/GC.cpp:81
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
-msgstr "GC: objekt %p (%s) se recykluje"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
+msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s malou endianitou)"
 
-#: libbase/GC.cpp:96
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr "GC: recyklováno %d nedosažitelných zdrojů – zbývá %d"
-
-#: libbase/GC.cpp:115
-#, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
-msgstr ""
-"GC: cyklus sběru zahájen – alokováno %d/%d nových zdrojů od 
posledního běhu "
-"(od %d do %d)"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
-msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
-msgstr "JPEG: Zdrojový proud JPEGu je prázdný."
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
-msgid "Internal jpeg error: "
-msgstr "Vnitřní chyba jpegu: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
-msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr "Během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
-msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
-msgid "lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr "během rozebírání hlavičky JPEGu došla data"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
-msgstr "nečekané: jpeg_read_header vrátilo %d [%s:%d]"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
-msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
-msgstr "Vnitřní chyba jpegu při rozebírání hlavičky: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
-msgid "Internal jpeg error during decompression: "
-msgstr "Vnitřní chyba jpegu při dekompresi: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
-msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
-msgstr "rw_dest_IOChannel nemohla zapsat data."
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
-msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
-msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination nemohla zapsat data."
-
-#: libbase/tu_file.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
-
-#: libbase/Socket.cpp:94
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr "Socket byl přerušen systémovým voláním"
-
-#: libbase/Socket.cpp:98
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr "XMLSocket: Socket nikdy nebyl dostupný"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Chyba PNG: "
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "Varování PNG: %s"
-
-#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr "Adresář s uživatelovým nastavením se nepodařilo nalézt"
-
-#: libbase/rc.cpp:382
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: soubor nebylo možné otevřít: "
-
-#: libbase/rc.cpp:422
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: proměnná „%s“ nemá hodnotu v rcsouboru %s na 
řádku %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:622
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádce 
%d"
-
-#: libbase/rc.cpp:634
-#, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: prázdná vkládací specifikace v rcsouboru %s na 
řádku %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:639
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-"Varování: argument include v rcsouboru %s na řádku %d musí být 
absolutní "
-"cesta"
-
-#: libbase/rc.cpp:648
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Varování: nerozpoznaný příkaz „%s“ v rcsouboru %s na řádku 
%d"
-
-#: libbase/rc.cpp:740
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít pro zápis"
-
-#: libbase/rc.cpp:749
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
-msgstr ""
-"# Vytvořeno Gnashem. Ruční zásahy do tohoto souboru mohou být 
přepsány."
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Could not open file %1%: %2%"
-msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:136
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr "Protože proud pochází z URI „file:“, zahazuji data z POST."
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr "%s v Haiku"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
+msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s velkou endianitou)"
 
 #: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
 msgid "Can't render videos with alpha"
@@ -363,43 +400,6 @@ msgstr "Videa s průhledností nelze vykreslit"
 msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr "Škálované tahy ve vykreslování Cairem"
 
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
-msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
-msgstr "Varování: překreslování skončilo během vykreslování masky"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
-msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
-msgstr "Varování: překreslování skončilo, zatímco maska byla stále 
aktivní"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
-msgid ""
-"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
-"bounds"
-msgstr ""
-"Varování: select_clipbounds zaznamenalo definic znaku s nullovými 
hranicemi"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
-msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
-msgstr "Varování: AGG kreslení přeskakuje celý znak"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
-msgid ""
-"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
-"one)"
-msgstr ""
-"Jednosměrně škálované tahy ve vykreslování AGG (budeme škálovat 
podle těch "
-"škálovatelných)"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
-msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s malou endianitou)"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
-msgstr "Pixelový formát framebufferu je %s (stroj s velkou endianitou)"
-
 #: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
 #: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
@@ -455,73 +455,77 @@ msgstr "Poškozený speexový proud!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Převzorkovaní speexového rámce selhalo."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další zvukové značky."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
+"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
+"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
+"budou očekávány další video značky."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "Typ AVC packetu: %d"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
 #, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
 #, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+msgid ""
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+msgstr ""
+"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
+"(současná velikost: %2%)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
-#, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: přeskakování selhalo"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
-#, c-format
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
 msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
-"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
+"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
+"FLV"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
-"offset %1%."
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
+"FLASH dekodér"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
 #, fuzzy, c-format
@@ -533,8 +537,8 @@ msgstr "AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) 
inicializován"
 msgid ""
 "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d "
-"(%s)"
+"AudioDecoderFfmpeg: FFMPEG kodek %d (%s) inicializován pro FLASH kodek %d (%"
+"s)"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:70
 #, fuzzy, c-format
@@ -555,14 +559,19 @@ msgstr "libavcodec nemohl nalézt dekodér pro kodek %d 
(%s)"
 msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
 msgstr "AudioDecoderFfmpeg: MP3 parser nemohl být inicializován"
 
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec nemohl alokovat kontext"
+
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open failed to initialize FFmpeg codec %s (%d)"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s "
-"(%d)"
+"AudioDecoderFfmpeg: avcodec_open selhal při inicializaci FFMPEG kodeku %s (%"
+"d)"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:148
 #, fuzzy, c-format
@@ -588,8 +597,8 @@ msgstr "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít 
dekodér kodeku %d (%s)
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, c-format
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id "
-"%s"
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
 msgstr ""
 "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec nedokázal najít dekodér pro ffmpeg kodek ID 
%s"
 
@@ -626,14 +635,182 @@ msgstr ""
 "outputSize:%d po dekódování %d bajtů vstupních zvukových dat. 
Povýšení "
 "ffmpeg/libavcodecu by mohlo pomoci."
 
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg nemohl ze vstupu přečíst zkušební data"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: přeskakování selhalo"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+msgstr ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Potíže s rozebíráním 
následujícího snímku "
+"(av_read_frame vrátil %d). Proud budeme považovat za zcela rozebraný."
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Pro zvuk používám proud %d: ID kodeku %d"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Pro video používám proud %d: ID kodeku %d"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
+msgstr ""
+
 #: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
 msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
 msgstr "VideoConverterFfmpeg nemůže převést do požadovaného formátu"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s – %s"
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Pro flashový kodek %d nebylo možné nalézt vhodný dekodér"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec neumí dekódovat tento formát videa"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec nedokázal inicializovat FFMPEG kodek %s (%d)"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: FFMPEG kodek %s (%d) inicializován"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Nedostatek paměti pro alokaci avcodecového rámce"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Nepodporovaný kodek videa %d"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+msgstr "Vytvářím dekodér AAC bez dalších dat. Toto pravděpodobně 
selže!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (%s)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (ExtraInfoGst nepřipojeno)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+msgstr ""
+"Nejlepší dostupné převzorkování je „audioresample“. Prosím, 
nainstalujte "
+"gstreamer-ffmpeg 0.10.4 nebo novější. V opačném případě se mohou 
při "
+"přehrávání zvuku objevit dlouhé pomlky"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "AudioDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
+#, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Nemohu najít modul pro typ zvuku %s!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
+msgstr "AudioDecoderGst: inicializace selhala."
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr "Data tlačena, ale (ještě) tu není, co táhnout"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr "AudioDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+msgstr "Z ~/.gnashrc nelze získat platný audio sink"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
+msgstr "Z autoaudiosink nelze získat platná audio sink"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Z gconfaudiosink nelze získat platný audio sink\n"
+"%s"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
+msgstr "Možnosti hledání sinku vyčerpány: nebudete moci slyšet žádný 
zvuk!"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
+msgstr "Obdržen nenullový audio sink, název jeho wrapperu je: %s"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+msgid ""
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
+msgstr ""
+"Chybí modul a instalace modulů není podporována. Zkusí se to i tak, ale 
"
+"očekávejte neúspěch. "
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+msgstr "Chybí modul a získání podrobností o chybějícím modulu GST 
selhalo."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+msgid ""
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
+msgstr ""
+"gst_update_registry selhala. Abyste mohli využít nové moduly, je třeba "
+"restartovat Gnash."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
+msgstr "Chybí modul a automatická instalace modulů není dostupná."
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
 msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
@@ -743,138 +920,33 @@ msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj zvuku (druh: %s)"
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr "MediaParserGst: Připojen zdroj videa (druh: %s)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
-msgstr "Z ~/.gnashrc nelze získat platný audio sink"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
-msgstr "Z autoaudiosink nelze získat platná audio sink"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Z gconfaudiosink nelze získat platný audio sink\n"
-"%s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
-msgstr "Možnosti hledání sinku vyčerpány: nebudete moci slyšet žádný 
zvuk!"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
-msgstr "Obdržen nenullový audio sink, název jeho wrapperu je: %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
-msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
-msgstr ""
-"Chybí modul a instalace modulů není podporována. Zkusí se to i tak, ale 
"
-"očekávejte neúspěch. "
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
-msgstr "Chybí modul a získání podrobností o chybějícím modulu GST 
selhalo."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
-msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
-msgstr ""
-"gst_update_registry selhala. Abyste mohli využít nové moduly, je třeba "
-"restartovat Gnash."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
-msgstr "Chybí modul a automatická instalace modulů není dostupná."
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
-msgstr "Vytvářím dekodér AAC bez dalších dat. Toto pravděpodobně 
selže!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (%s)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderGst: neumím zacházet s kodekem %d (ExtraInfoGst nepřipojeno)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
-msgstr ""
-"Nejlepší dostupné převzorkování je „audioresample“. Prosím, 
nainstalujte "
-"gstreamer-ffmpeg 0.10.4 nebo novější. V opačném případě se mohou 
při "
-"přehrávání zvuku objevit dlouhé pomlky"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "AudioDecoderGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
-#, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
-msgstr "Nemohu najít modul pro typ zvuku %s!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
-msgstr "AudioDecoderGst: inicializace selhala."
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
-msgstr "Data tlačena, ale (ještě) tu není, co táhnout"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr "AudioDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
-
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
-msgstr "GST VideoDecoder předány chybné argumenty"
-
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s – %s"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr "VideoConverterGst: chybí element ffmpegcolorspace"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr "VideoConverterGst: požadovaný formát nelze přivést na výstup"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoConverterGst: vnitřní chyba (tvorba caps selhala)"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoConverterGst: inicializace selhala."
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoConverterGst: plnění bufferu selhalo."
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr "VideoConverterGst: vyprazdňování bufferu selhalo."
-
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
-msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+msgstr "Kodek videa je nula. Vysílané video je očekáváno později."
 
 #: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
 #, c-format
@@ -903,2557 +975,2324 @@ msgstr "VideoDecoderGst: inicializace selhala."
 msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr "VideoDecoderGst: plnění bufferu selhalo."
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: 3 bajty ze vstupního proudu nebylo možné 
přečíst"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: tento MediaHandler podporuje na vstupu jen "
-"FLV"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Výjimka při čtení z proudu: %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: pro codek %d (%s) není dostupný 
žádný "
-"FLASH dekodér"
-
 #: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
 msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s – %s"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná zvuková značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost zvuku v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další zvukové značky."
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
-"Na pozici %d v proudu FLV nalezena neočekávaná video značka 
ohlašující "
-"nepřítomnost videa v hlavičce. Pro každé FLV obdržíte pouze jedno 
varování, "
-"budou očekávány další video značky."
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
 #, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "Typ AVC packetu: %d"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
+
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
 #, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "První bajt FLV_META_TAG je %d, očekáván 0x02 (typ STRING AFM0)"
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "Poškozený FLV: Meta značka neukončena!"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
+msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
-#, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: neznámý typ %d značky FLV"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
+msgstr "amf: serializuji null"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
 msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
-"Poškozený FLV: předchozí záznam o velikosti značky (%1%) nebyl 
očekáván "
-"(současná velikost: %2%)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
+#: libcore/Button.cpp:477
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
-msgstr " PLACEOBJECT: hloubka=%d(%d) znak=%d"
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
-msgstr " SWFCxForm: %s"
+#: libcore/Button.cpp:955
+msgid "Enabled"
+msgstr "Povoleno"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
-#, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
-msgstr "Vyhrazené pole v akcích PlaceObject == %u (očekávána 0)"
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
+msgstr "Stav tlačítka"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
-#, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
-msgstr " akce: příznaky = 0x%X"
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
-#, c-format
+#: libcore/Font.cpp:130
 msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, ale jen %lu bajtů zbývá do konce "
-"současné značky. Z bezpečnostních důvodů nedokončuji."
+"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
+"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
+"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
-#, c-format
+#: libcore/Font.cpp:167
+#, fuzzy
 msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"swf_eventread() – obdržen neznámý/neobsluhovaný typ události, 
příznaky = 0x%x"
+"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
+"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
+"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
+"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
-msgstr "Neočekávaný konec značky při rozebírání událostí značek 
PlaceObject"
+# Function name
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
+msgstr "blendMode"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
-msgstr " PLACEOBJECT2: hloubka = %d (%d)"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
-#, c-format
-msgid " char id = %d"
-msgstr " znak č. = %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
-#, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
-msgstr " SWFMatrix: %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
+msgstr "ne"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
-#, c-format
-msgid " ratio: %d"
-msgstr " poměr: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Hloubka"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
-#, c-format
-msgid " name = %s"
-msgstr " jméno = %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
+msgstr "Poměr"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
-#, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
-msgstr " clip_depth = %d (%d)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr "Hloubka ořezu"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
-#, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
-msgstr " m_place_type: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Rozměry"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
-#, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
-msgstr " PLACEOBJECT3: hloubka = %d (%d)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dynamika"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
-msgstr " SWFCxForm: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
+msgstr "Maska"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
-#, c-format
-msgid " class name = %s"
-msgstr " jméno třídy = %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Zlikvidováno"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
-msgid "  bitmapCaching enabled"
-msgstr "  bitmapCaching zapnuto"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Uvolněno"
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
-#, c-format
-msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
-msgstr ""
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
+msgstr "Režim míšení barev"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
-msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Zneplatněno"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Potomci zneplatněni"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
 #, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
-msgstr ""
-"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
-"definice tlačítka."
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
-msgstr "DefineTextTag, id = %d"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
 #, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
-msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
-msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
-msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
-msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
-msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
-msgstr ""
-"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
-"DisplayObjectsů."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
-msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
 #, c-format
 msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
-"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
-"zpoždění=%d"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
+"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v MouseEntityFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
+"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
+"masking up to depth %d"
 msgstr ""
-"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
-"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
+"Znak %s v hloubce %d je maska nepostihující dotazovaný bod %g,%g a "
+"zamaskovaná až do hloubky %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
-msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "true"
-msgstr "ano"
+msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
+msgstr "Znak %s v hloubce %d je maska postihující dotazovaný bod %g,%g"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "false"
-msgstr "ne"
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#, c-format
+msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+msgstr ""
+"MouseEntityFinder nalezl DisplayObject %s (hloubka %d) postihující bod 
%g,%g"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#, c-format
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
-"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
-"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
-"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
-"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
+"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce %"
+"d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
-msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
 #, c-format
-msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
-msgstr ""
-" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
+msgstr "call_frame(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
+msgid "Can't clone root of the movie"
+msgstr "Nemohu naklonovat kořen filmu"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
-msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
+msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
+msgstr "rodič %s není movieclip, nelze klonovat"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
-msgstr " reflex = „%c%c%c“"
+msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
+msgstr "Událost %s vyvolána pro movieclip %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
-msgid " jpeg_tables_loader"
-msgstr " jpeg_tables_loader"
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
+#, c-format
+msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
+msgstr "Sprite %s ignoroval událost ENTER_FRAME (není nahraný)"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
-msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
+msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
+msgstr "Sprite %s ignoroval tlačítku podobnou událost %s jako ne 
„enabled“"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgid ""
+"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
+"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
-"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu –"
-" zahazuji ho"
+"Sprite %s (hloubka %d) nebude zkoušet uživatelem definovanou událost LOAD "
+"(není dynamický, má rodiče, nedefinována žádná registrovaná třída 
a událost "
+"ořezu)."
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
-msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
-#, fuzzy
-msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
-msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
-msgid "Adding bitmap id %1%"
-msgstr ""
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
+#, c-format
+msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
+msgstr "Krok movieclipu „%s“ na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
-#, fuzzy
-msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
-msgstr ""
-"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
-"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
+#, c-format
+msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
+msgstr "advance_movieclip: pro movieclip/film %s nejsou nahrané žádné 
snímky"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
+#, c-format
+msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
+msgstr "Advance_movieclip pro movieclip „%s“ – snímek %u/%u "
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
-msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
+msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu PLAYSTATE_PLAY 
(přehrávání)"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
-#, fuzzy
-msgid "Bitmap has a height or width of 0"
-msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
+msgid "on_event_load called, incrementing"
+msgstr "zavoláno on_event_load, navyšuji"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
-msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
+#, c-format
+msgid "after increment we are at frame %u/%u"
+msgstr "po navýšení jsme na snímku %u/%u"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
-msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
-msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:597
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
+#, c-format
+msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
+msgstr "Přeskakuji zpět na snímek 0 movieclip %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:617
-#, fuzzy
-msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
-msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
+#, c-format
+msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
+msgstr "Provádím značky snímku%d (začíná nulou) movieclipu %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:640
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
+msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu STOP"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:649
-#, fuzzy, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
-msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
+#, c-format
+msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
+msgstr "Provádím %d značky ve snímku %d/%d movieclipu %s"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
-msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
+msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
+msgstr "movieclip %s ::goto_frame(%d) – současný snímek je %d"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
-msgstr "StartSound: id=%d"
+msgid ""
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
+"header (%d) said we should have found it"
+msgstr ""
+"Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
+"v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
-msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
+msgstr ""
+"Cíle gotoFrame(%d) snímku ještě k načtení (%d) nahrány). Budeme na 
něj "
+"čekat, ale lepší způsob je explicitně použít WaitForFrame"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
-#, fuzzy
-msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
-msgstr "čtu tabulku kódů na pozici %lu"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
+#, c-format
+msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
+msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame(„%s“) neznámá jmenovka"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
-msgid "reading DefineFont"
-msgstr "vykresluji DefineFont"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
+#, c-format
+msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
+msgstr "MovieClip::add_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
-msgstr "Ve značce DefineFont je poškozena tabulka umístění kreseb znaků"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
+#, c-format
+msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
+msgstr "movieclip::replace_display_object(): neznámý cid = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
-msgstr "čtu DefineFont2 nebo DefineFont3"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
+"%d"
+msgstr ""
+"MovieClip::replace_display_object: v hloubce %d nebylo možné nalézt "
+"jakýkoliv DisplayObject"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
-msgstr "Kresba %d na pozici %u"
+msgid ""
+"%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
+msgstr ""
+"%s je dynamická maska a nemůže zpracovávat události myši, žádný bod 
do ni "
+"nepadne"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
-msgstr "Tabulka umístění kreseb je ve značce DefineFont2/3 poškozena"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
+#, c-format
+msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
+msgstr "%s je dynamicky maskován %s, který nezasahuje bod %g,%g"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
-msgstr "Chybné umístění v DefineFont2"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
+#, c-format
+msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
+msgstr "Registrovaná třída připojených movieclipů %s je %p"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
-msgstr "Nalezen opakující se kerningový pár – ignoruji"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
+#, c-format
+msgid "Sprite '%s' placed on stage"
+msgstr "Sprite „%s“ umístěn na scénu"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
-msgstr "Zavaděč značky DefineFontInfo: nelze nalézt font s 
identifikátorem %d"
+msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
+msgstr "Události INITIALIZE a CONSTRUCT pro movieclip %s zařazuji do fronty"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
-msgstr "DefineFontInfo2 implementován částečně"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
+#, c-format
+msgid "Unloading movieclip '%s'"
+msgstr "Uklízím movieclip „%s“"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
+msgid "Could not load variables from %s"
+msgstr "Proměnné z %s nelze nahrát"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
-"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+"removeMovieClip(%s): hloubka movieclipu (%d) mimo „dynamickou“ zónu "
+"[0..1048575], neodstraním"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
-msgstr ""
-"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
-"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
+msgstr "Vysílat zvuk id od %d do %d, zastavuji starý"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
+#: libcore/TextField.cpp:221
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+"CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
-"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
-"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
+"ZKONTROLUJMĚ: removeTextField(%s): hloubka TextField (%d) mimo 
„dynamickou“ "
+"zónu [0..1048575], neodstraním"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+#: libcore/TextField.cpp:910
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
+"to align"
 msgstr ""
-"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
-"varujeme jen jednou"
+"Text TextFieldu se nevejde do svých hranic: šířka %g, okraje %g – nic "
+"k zarovnání"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
+"DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
 msgstr ""
-"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
-"zpoždění=%d"
-
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
-msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
+"TextField: chybí kresba pro znak mezery (potřeba pro TAB). Ujistěte se, 
že "
+"tvary DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
-msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
+#: libcore/TextField.cpp:1044
+msgid "No font for TextField!"
+msgstr "Chybí font pro TextField!"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
-#, fuzzy
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
-msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/TextField.cpp:1376
+msgid ""
+"HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
+"print their content"
+msgstr ""
+"HTML v textovém poli není podporován, gnash bude prostě ignorovat 
značky a "
+"vypíše jen jejich obsah"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
-#, fuzzy, c-format
-msgid " DefineButton loader: character id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
+#: libcore/TextField.cpp:1707
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
-msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
+msgid ""
+"TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
+"shapes for font %s are being exported into your SWF file"
+msgstr ""
+"TextField: chybí vestavěná kresba znaku %d. Ujistěte se, že tvary "
+"DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
-msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
+#: libcore/TextField.cpp:1715
+#, c-format
+msgid ""
+"TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
+"installed in your system."
+msgstr ""
+"TextField: postrádám kresbu zařízení pro znak %d. Možná nemáte ve 
svém "
+"systému nainstalovaný font „%s“."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
+#: libcore/TextField.cpp:1897
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
-msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
+msgid "VariableName: %s"
+msgstr "VariableName: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+"Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
+"to text field. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
-msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
+"Současné prostředí nemá žádný cíl, VariableName (%s) přidruženou 
k textovému "
+"poli nelze navázat. Gnash se ji pokusí zaregistrovat při příštím 
přístupu."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
-msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
-msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"příznaky"
+msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
+msgstr "Cesta s proměnným textem: %s, Proměnná: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
+#: libcore/TextField.cpp:1932
+#, c-format
 msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+"VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
+"is possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"identifikátor DisplayObjectu"
+"VariableName spojená s textovým polem ukazuje na neznámý cíl (%s). Je 
možné, "
+"že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
+"pokusí o registraci znovu při příštím přístupu."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
+#: libcore/TextField.cpp:1953
+msgid "registerTextVariable() called"
+msgstr "zavoláno registerTextVariable()"
+
+#: libcore/TextField.cpp:1968
 #, c-format
 msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+"VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
+"possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
-"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
+"VariableName spojená s textovým polem (%s) ukazuje na neznámý cíl. Je 
možné, "
+"že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
+"pokusí o registraci při příštím přístupu."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
+msgstr "Potomci"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
+msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#, c-format
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
-"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
+"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru „%"
+"s“"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
+"fontového souboru „%s“"
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
-msgid "CSMTextSettings"
-msgstr "CSMTextSettings"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
-msgid "end text records"
-msgstr "ukončit textové záznamy"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
+#, c-format
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
-msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
-msgid " hasColor"
-msgstr " máBarvu"
+#: libcore/as_value.cpp:398
+#, c-format
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
-msgstr " xOffset = %g"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgstr "serializace as_value typu %d"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
+#: libcore/as_environment.cpp:182
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
-msgstr " yOffset = %g"
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
-msgstr " textHeight = %g"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
+#: libcore/as_environment.cpp:346
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
-msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
+#: libcore/as_environment.cpp:445
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
-msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
+#: libcore/as_environment.cpp:488
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
-"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
-"jsme dosáhli konce proudu!"
+"Požadováno nestahovat celý film, ale daný film je obrázek, pro který 
není "
+"částečné stahování („loading thread“) ještě implementováno"
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
-msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
+msgstr "FLV nelze nahrávat přímo jako film"
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "Unknown file type"
+msgstr "neznámý druh souboru (%s)"
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
-msgstr " remove_object_2(%d)"
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Film %s je již v knihovně"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
-msgid " bound SWFRect: %s"
-msgstr " ohraničující SWFRect: %s"
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "Film „%s“ nebylo možné nahrát z knihovny"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
 #, c-format
-msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
-msgstr " ShapeRecord(%s): početvýplňků %d, početlinek %d"
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
+msgstr "Film %s (SWF%d) přidán do knihovny"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
-msgid " Shape read: moveto %d %d"
-msgstr " Načten tvar: přesun na %d %d"
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
+msgstr "Film %s (SWF%d) NEPŘIDÁN do knihovny (vyplynulo z POST)"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change pro značku fontu 
(platný "
-"je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "Nelze přečíst hlavičku souboru"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change – definováno %d. 
Nastavit "
-"na 0."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "Za hlavičkou MZ (.exe) nelze přečíst 3 bajty"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
-#, c-format
-msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
-msgstr " Načten tvar: fill0 (levý) = %d"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "Uvnitř exe souboru nebylo možné nalézt SWF"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change pro značku fontu "
-"(platný je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "Nelze přečíst obrázkový soubor z %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change – definováno %d. 
Nastavit "
-"na 0."
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Chyba rozebírání: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
-msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
-msgstr " Načten tvar: fill1 (pravý) = %d"
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "otevření „%s“ selhalo; nemohu vytvořit film"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
-"Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl čáry %d v záznamu lineStyleChange pro značku fontu 
(platný je "
-"0 nebo 1). Nastavuji na 0."
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "otvírák streamProvider nemůže otevřít „%s“"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
+#: libcore/as_object.cpp:440
 #, c-format
-msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
-msgstr ""
-"Neplatný styl výplně %d v záznamu lineStyleChange – definováno %d. 
Nastavit "
-"na 0."
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Zachycena výjimka: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
+#: libcore/as_object.cpp:628
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: line %d"
-msgstr "ShapeRecord: čára %d"
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
-msgid "ShapeRecord: more fill styles"
-msgstr "ShapeRecord: více stylů výplně"
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
+#: libcore/as_object.cpp:640
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
-msgstr "ShapeRecord: zaoblená hrana %d %d – %d %d – %d %d"
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
+#: libcore/as_object.cpp:655
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
-msgstr "ShapeRecord: rovná hrana %d %d – %d %d"
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
-msgid " fill styles: %1%"
+#: libcore/as_object.cpp:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr ""
+"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
+"jen pro čtení"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
-msgid " Read fill: %1%"
-msgstr ""
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
+# TODO: plural
+#: libcore/as_object.cpp:860
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count = %d"
-msgstr " readLineStyles: počet = %d"
+msgid "%d members of object %p follow"
+msgstr "následuje %d členů objektu %p"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count2 = %d"
-msgstr " readLineStyles: počet2 = %d"
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
+msgstr ""
+"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
+"hloubka nebude zaměněna"
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
-#, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
-msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
+msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/movie_root.cpp:629
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
-msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
-#, c-format
+#: libcore/movie_root.cpp:898
 msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
 msgstr ""
-"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
-"tlačítko DisplayObject)"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
-msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
-msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid "Malformed action code: %s"
-msgstr "Poškozený action kód: %s"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid "%s: CHECKME: was broken"
-msgstr "%s: ZKONTROLUJMĚ: bylo rozbito"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
-msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionNextFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
-msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionPrevFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
-msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionPlay: cíl as_environment je null nebo není spritem"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
-msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionStop: cíl as_environment je null nebo není spritem"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
+msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
-msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionGotoFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
+#, c-format
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+msgstr ""
+"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
 #, c-format
-msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
-msgstr "GetUrl: cíl=%s url=%s"
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
-msgstr "Délka značky ActionWaitForFrame (0x%X) == %d (očekáváno 3)"
+msgid "Launching URL: %s"
+msgstr "Spouštím URL: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
-msgstr "%s: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
-msgstr "ActionWaitForFrame(%d): cíl (%s) má jen %d snímků"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
-msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
-msgstr "GotoLabel: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
+#, c-format
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
-msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
 msgstr ""
-"Funkci ActionSubString předána záporná velikost, považuji za celou 
délku"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
-msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
-msgstr "V ActionSubString je počátek menší než 1, nastavuji na 1."
+# TODO: plural
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
+#, c-format
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
-msgid ""
-"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
-"string."
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
 msgstr ""
-"v ActionSubStringu jde počátek za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
-msgid ""
-"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
-msgstr ""
-"V ActionSubStringu jde počátek + velikost za vstupní řetězec, upravuji "
-"velikost"
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
 #, c-format
-msgid ""
-"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
-"undefined instead of %s."
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
+
+#: libcore/Video.cpp:57
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
-"Do proměnné v SWF%d nelze přiřadit sprite/DisplayObject. Vrátí se "
-"nedefinováno namísto %s."
+"Neregistrována žádná obsluha médií, vestavěné video nebude možné 
dekódovat"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
-#, c-format
-msgid "-- get var: %s=%s"
-msgstr "– získat proměnnou: %s=%s"
+#: libcore/Video.cpp:138
+msgid "No Video info in video definition"
+msgstr "V definici videa chybí informace o videu"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
-msgstr ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: název proměnné byl vyhodnocen jako neplatný "
-"(prázdný) řetězec"
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
-#, c-format
-msgid "-- set var: %s = %s"
-msgstr "– nastavit proměnnou: %s = %s"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Neočekávaný konec proudu"
+
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
+#, c-format
 msgid ""
-"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
-"Zavoláno ActionGetProperty(<empty>), ale současný cíl není 
DisplayObjectem"
+"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
+"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
+"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
-#, c-format
-msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
-msgstr "Nemohu najít cíl GetProperty (%s)"
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
-#, c-format
-msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
-msgstr ""
-"ActionSetProperty: cíl %s pro nastavení vlastnosti %s nemůže 
být nalezen"
+# TODO: Jak se přeloží „trait“?
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
-#, c-format
-msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
-msgstr "duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; neduplikuji"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
-msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
-msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) není spritem"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
-#, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
-msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
+msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
-#, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
-msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) není spritem"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "startDrag: unknown target '%s'"
-msgstr "startDrag: neznámý cíl „%s“"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgstr "Verze Abc: %d.%d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
-msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
-msgstr "Hodnoty Y v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
-msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
-msgstr "Hodnoty X v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
-msgstr "– %s cast_to %s (neplatné argumenty?)"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
-#, c-format
-msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
-msgstr "třída nalezená na zásobníku IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
-msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
-msgstr "Cílový objekt pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
-msgstr "Prototyp cílového objektu IMPLEMENTSOP není objektem (%s)"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
-#, c-format
-msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
-msgstr "Neplatný čítač rozhraní (%d) na IMPLEMENTSOP"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
+msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
-#, c-format
-msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
-msgstr "třída nalezená na zásobníku v IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
+msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
-msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
-msgstr "Objekt rozhraní pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
+msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
-#, c-format
-msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
-msgstr "Prototyp rozhraní objektu pro IMPLEMENTSOP není objektem (%s)."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
-msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
-msgstr "V ActionMSubString je základ menší než 1, nastavuji na 1."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
-msgid ""
-"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
-"string."
-msgstr ""
-"v ActionMbSubStringu jde základ za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
-#, c-format
-msgid ""
-"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
-"based on length:%d and start:%d"
-msgstr ""
-"V ActionMbSubStringu jde základ+velikost za vstupní řetězec, upravuji "
-"velikost podle délky: %d a počátku %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
-msgid "Not properly implemented for SWF5"
-msgstr "Pro SWF5 neexistuje odpovídající implementace"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr "Násobná registrace třídy."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
-msgid "ActionStrictMode set to %1%"
-msgstr "ActionStrictMode nastaven na %1%"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
-"frame: %s"
-msgstr ""
-"Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionWaitForFrame se 
nevyhodnotí jako "
-"platný snímek: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
-msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
-msgstr ""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
-msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
-msgstr ""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
-"to lost sync."
-msgstr ""
-"Neznámý druh push %d. Provádění bude pokrčovat, ale kvůli ztrátě "
-"synchronizace je pravděpodobné selhání."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
-#, c-format
-msgid "Invalid register %d in ActionPush"
-msgstr "Neplatný register %d uvnitř ActionPush"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
-msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
+msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
-msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
-msgstr "Na zásobníku nedefinované URL pro getUrl2, přeskakuji"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
-#, c-format
-msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
-msgstr "větvení na pozici %d – tato sekce běží pouze do %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
-"will not be called..."
-msgstr ""
-"V ActionCallFrame nelze nalézt target_sprite „%s“! Akce cílového 
snímku "
-"nebudou volány…"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
-#, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
-"valid frame: %s"
-msgstr ""
-"Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionGotoExpression se 
nevyhodnocuje "
-"na platný snímek: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
-"target frame..."
-msgstr ""
-"V ActionGotoExpression nelze nalézt cílový sprite „%s“. Na cílový 
snímek se "
-"nepřejde…"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
-#, c-format
-msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
-msgstr "smazat %s.%s: nebyl nalezen žádný objekt na smazání"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
-msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
-msgstr "delete2 zavolán s cestou, kterou nelze převést na object"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "-- set local var: %s = %s"
-msgstr "– nastavit místní proměnnou: %s = %s"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
-#, c-format
-msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
-msgstr "ActionCallFunction: %s není objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
-msgstr ""
-"Pokus o zavolání funkce o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou 
pouze %u."
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
-#, c-format
-msgid "---new object: %s"
-msgstr "− nový objekt: %s"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
-msgstr "ActionNew: „%s“ není konstruktor"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
-msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
-msgstr "V kontextu timeline nemá zápis „var cokoliv“ žádný význam."
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
-#, c-format
-msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
-msgstr "Argument funkce TargetPath(%s) nelze převést na DisplayObject"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
-#, c-format
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
 msgid ""
-"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
-msgstr ""
-"Při vykonávání ActionEnumerate se na vrcholu zásobníku objevil neobjekt 
(%s)"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s) vyhodil ActionTypeError %s"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
-#, c-format
-msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
-msgstr "getMember zavolán na hodnotu, kterou nelze převést na as_object: %s"
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
+msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
-#, c-format
-msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
-msgstr " ActionGetMember: cíl: %s (objekt %p)"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "-- get_member %s.%s=%s"
-msgstr "− get_member %s.%s=%s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
 #, c-format
 msgid ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
 msgstr ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: název člena byl vyhodnocen jako neplatný "
-"(prázdný) řetězec"
+"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
+"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s"
-msgstr "– set_member %s.%s=%s"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
-msgstr "– set_member %s.%s=%s na neplatném objektu!"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
-msgstr ""
-"Pokus o zavolání metody o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou jen 
%u."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
+msgstr "Žádný MediaHandler neexistuje! Objekt Camera nelze vytvořit"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
-#, c-format
-msgid " method name: %s"
-msgstr " jméno metody: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
+msgid "Attempt to set activity property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
-#, c-format
-msgid " method object/func: %s"
-msgstr " objekt/funkce metody: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
+msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost bandwidth objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
-#, c-format
-msgid " method nargs: %d"
-msgstr " počet argumentů metody: %d"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
+msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost currentFPS objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
-msgstr "ActionCallMethod vyvolána s neobjektovým objektem/funkcí (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
+msgid "Attempt to set fps property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost fps objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
-msgstr "ActionCallMethod: Metodu %s objektu %s nelze nalézt"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
+msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost height objektu Camera, použijte setMode"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
-msgstr "ActionCallMethod: vlastnost %d objektu %d nelze zavolat (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
+msgid "Attempt to set index property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost index objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
-"on the stack."
-msgstr ""
-"Pokus zavolat konstruktor o %u argumentech zatímco jich je na zásobníku 
jen "
-"%u."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
+msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnosti motionLevel objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
-msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
-msgstr ""
-"Při ActionNewMethod: při ActionMethod nenalezen žádný objekt na 
zásobníku"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
+msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost motionTimeout objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
-#, c-format
-msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
-msgstr "ActionNewMethod: metodu %s objektu %s nelze nalézt"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
+msgid "Attempt to set muted property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnosti muted objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
-msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
-msgstr "ActionNewMethod: jméno metody není definováno a objekt není funkce"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
+msgid "Attempt to set name property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost name objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
-#, c-format
-msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
-msgstr "– %s instanceof %s (neplatné argumenty?)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
+msgid "Attempt to set names property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost names objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
-#, c-format
-msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
-msgstr "Při výkonu ActionEnum2 nebyl na vrcholu zásobníku objekt %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
+msgid "Attempt to set quality property of Camera"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost quality objektu Camera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
-#, c-format
-msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Super není objektem (%s)"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
-#, c-format
-msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Sub není funkcí (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
+msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost width objektu Camera, použijte setMode"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
-#, c-format
-msgid ""
-"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len="
-"%d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
-"(would this work?)."
-msgstr ""
-"délka kódu function2 (%u) přetekla hranice značky DOACTION (délka 
značky "
-"DOACTION = %d, pozice kódu function2 = %d). Vynucuji délku kódu tak, aby 
"
-"pohltil celý buffer (bude to fungovat?)."
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
+msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
-msgstr "DefineFunction2: pojmenovaná funkce „%s“ začíná na PC %d"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
 #, c-format
-msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
-msgstr "DefineFunction2: anonymní funkce začíná na PC %d"
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
-msgstr ""
-"ActionTry: rezervováno:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
+msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
+msgstr "Konstruktor data zavolán s více než 7 argumenty"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
-msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
-msgstr "Délka značky ActionWith != 2, přeskakuji"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
+msgid "Date.setTime needs one argument"
+msgstr "Date.setTime potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
-msgid "Empty with() block..."
-msgstr "Prázdný blok with()…"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
+msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setTime byl zavolán s více jak jedním argumentem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
-#, c-format
-msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
-msgstr "with(%s): první argument nelze převést na objekt!"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
+msgid "Date.setFullYear needs one argument"
+msgstr "Date.setFullYear potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
-#, c-format
-msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
-msgstr "Vyvolána obsluha nepodporované akce, kód v pc je %#x"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
+msgid "Date.setYear needs one argument"
+msgstr "Date.setYear potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
-msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
-msgstr "Padělané prázdné URL z GetUrl v SWF souboru, přeskakuji"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
+msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.setYear byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
-msgid ""
-"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
-"Using GET"
-msgstr ""
-"Padělaná metoda GetUrl2 pro posílání proměnných v SWF souboru 
(požadován je "
-"jak GET, tak i POST). Použiji GET."
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
+#, c-format
+msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMonth potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
 #, c-format
-msgid ""
-"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
-"loadVariable:%d)"
-msgstr ""
-"získat URL: cíl=%s, URL=%s, metoda=%x (sendVars: %X, loadTarget: %d, "
-"loadVariable: %d)"
+msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.set%sMonth byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
-msgid "getURL2 loadVariable"
-msgstr "getURL2 loadVariable"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
+#, c-format
+msgid "Date.set%sDate needs one argument"
+msgstr "Date.set%sDate potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s not found"
-msgstr "getURL: cíl %s nenalezen"
+msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
+msgstr "Date.set%sDate byl zavolán s více jak jedním argumentem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s is not a sprite"
-msgstr "getURL: cíl %s není spritem"
+msgid "Date.set%sHours needs one argument"
+msgstr "Date.set%sHours potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
-msgid "commonGetURL: current target is undefined"
-msgstr "commonGetURL: současný cíl není definován"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
+#, c-format
+msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
+msgstr "Date.set%sHours byl zavolán s více jak čtyřmi argumenty"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
-msgid "getURL2 target load"
-msgstr "nahrání cíle pro getURL2"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
+#, c-format
+msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMinutes potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
 #, c-format
-msgid "Testing _level loading (level %u)"
-msgstr "Testuji nahrávání _level (úroveň %u)"
+msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.set%sMinutes byl zavolán s více jak třemi argumenty"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
 #, c-format
-msgid "Unknown loadMovie target: %s"
-msgstr "Neznámý cíl loadMovie: %s"
+msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
+msgstr "Date.set%sSeconds potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
 #, c-format
-msgid "get url: target %s is not a sprite"
-msgstr "získat URL: cíl %s není spritem"
+msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMilliseconds potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setMilliseconds byl zavolán s více jak jedním argumentem"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
+msgid "Date.UTC needs one argument"
+msgstr "Date.UTC potřebuje jeden argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
+msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
+msgstr "Date.UTC byl zavolán s více jak 7 argumenty"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
+msgid "Too many args to Object constructor"
+msgstr "Příliš mnoho argumentů pro konstruktor Objektu"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
-msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+msgid ""
+"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
 msgstr ""
-"Nelze nalézt film „%s“, na který má být nastaven cíl! Cíl nastavuji 
na NULL…"
+"Neplatné volání Object.addProperty(%s) – očekávány 3 argumenty 
(<název>, "
+"<getter>, <setter>)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
+msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – prázdný název 
vlastnost"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
+msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – getter není AS funkce"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
 msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
+"function (%s)"
 msgstr ""
-"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Neplatné volání Object.addProperty() – setter není null a není AS 
funkce (%s)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
 msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
+"<constructor>)"
 msgstr ""
-"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – očekávány 2 argumenty 
(<symbol>, "
+"<konstruktor>)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
 msgid ""
-"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
-"Disable scripts?"
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
+"evaluates to empty string"
 msgstr ""
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – první argument (id symbolu) 
se "
+"vyhodnotí na prázdný řetězec"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
-#, fuzzy
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
+#, c-format
 msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
+"function)"
 msgstr ""
-"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
-"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
+"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – druhý argument (třída) 
není funkce"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
-msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
+msgstr "Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol nelze nalézt"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
 #, c-format
 msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
+"(sprite_definition), but a %s"
 msgstr ""
-"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
-"stop_pc: %d)"
+"Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol není MovieClip symbolem "
+"(sprite_definition), ale %s"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
-#, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
-msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
+msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
+msgstr "Object.hasOwnProperty() vyžaduje jede argument"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
 #, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
+msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
+msgstr "Neplatné volání Object.hasOwnProperty(„%s“)"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
-#, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
-msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
+msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
+msgstr "Object.isPropertyEnumerable() vyžaduje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#: libcore/asobj/Object.cpp:382
 #, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
-msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
+msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
+msgstr "Neplatné volání Object.isPropertyEnumerable(„%s)“"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
-msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
+#: libcore/asobj/Object.cpp:405
+msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
+msgstr "Object.isPrototypeOf() vyžaduje jeden argument"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/asobj/Object.cpp:413
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
-msgstr ""
-"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
+msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
+msgstr "První argument Object.isPrototypeOf(%s) není objekt"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
-msgstr ""
-"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
+msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
+msgstr "Object.watch(%s): postrádám argument"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
-msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
+msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
+msgstr "Object.watch(%s): druhý argument není funkce"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
-msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
+msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
+msgstr "Object.unwatch(%s): postrádám argument"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
 #, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
-msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
-msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
+msgstr "Gnash nemohl otevřít toto URL: %s"
 
-# TODO: Jak se přeloží „trait“?
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr "ABC: Ukončující rys (trait) vyprodukoval chybný typ pro slot."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
+#, c-format
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rys (trait)."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
+msgstr "Sound.start() neúčinkuje na vysílaném Sound"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr "ABC: Název rysu musí být plně kvalifikovaný."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
+msgstr "– začni zvuk"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor metody v rysu."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
+msgstr "– zastav zvuk "
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr "Chybný identifikátor třídy v rysu."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
+#, c-format
+msgid "No such export '%s'"
+msgstr "Export „%s“ neexistuje"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
-msgstr "ABC: Neznámý druh rysu."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Export '%s' is not a sound"
+msgstr "Export „%s“ není zvukem"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
-#, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr "Verze Abc: %d.%d"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
+msgstr "– připoj zvuk"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr "ABC: Pro jmenný prostor byl zadán chybný řetězec."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
+msgstr "připojení zvuku potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro množinu jmenných prostorů."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
+msgstr "attachSound potřebuje neprázdný řetězec"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr "Blok akcí: Neznámý vícejmenný typ (%d)."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr "Blok akcí: Chybný index v nepovinném argumentu."
+msgid "Export '%s'is not a sound"
+msgstr "Export „%s“ není zvukem"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr "ABC: Chybný index v nepovinném argumentu, jmenné prostory."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr "Sound.loadSound() vyžaduje alespoň 1 argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr "ABC: Chybný typ implicitní hodnoty (%X), přesto se bude 
pokračovat."
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr "ABC: Chybný návratový typ pro informace o metodě."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr "nastavení hlasitosti zvuku potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr "ABC: Neznámý návratový typ."
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr "ABC: Chybný typ parametru v metodě."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders není objektem"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr "ABC: Neznámý typ parametru."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "XML.addRequestHeader vyžaduje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr "ABC: Název instance přesahující meze."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr "XML.addRequestHeader: jediný argument není polem"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr "ABC: Qname požadován pro instanci."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr "ABC: Pro ukládací třídu není k použití žádný jmenný 
prostor."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): oba argumenty musí být řetězec"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr "Násobná registrace třídy."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "sendAndLoad() vyžaduje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr "ABC: Chybný rodičovský (super) typ."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "sendAndLoad(): neplatné prázdné URL"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
-#, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr "ABC: Rodičovský typ nenalezen (%s)"
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr "sendAndLoad(): neplatný cíl (musí být objektem XML nebo LoadVars)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr "ABC: Finální třídu nelze rozšiřovat."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Načítám z URL: „%s“"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr "ABC: Typ rozhraní nelze rozšiřovat."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "load() vyžaduje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr "ABC: Třída nemůže být sama sobě předkem."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "load(): neplatné prázdné URL"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr "ABC: Chybný jmenný prostor pro chráněný."
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr "LocalConnection.connect(): potřebuje právě jeden argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
-msgstr "ABC: Chybný název pro rozhraní."
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
+msgstr "LocalConnection.connect(): první argument musí být řetězec"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr "ABC: Typ ne-rozhraní nelze implementovat."
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
+#, c-format
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr "LocalConnection.send(%s): vyžaduje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro inicializátor."
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr "ABC: Statický konstruktor mimo meze pro třídu."
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr "ABC: Metoda mimo meze pro skript."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr "ABC: Mimo meze pro tělo metody."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
-msgstr "ABC: Pouze jedno tělo na metodu."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
-msgstr "ABC: Typ mimo meze pro výjimku."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument must be a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
 #, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr "ABC: Objekt neznámého typu na zachycení. (%s)"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr "ABC: Název mimo meze pro zachycenou výjimky."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
-msgid "Children"
-msgstr "Potomci"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize() vyžaduje jeden argument, žádný nezadán"
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): první argument není objekt"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
 #, c-format
-msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
-msgstr ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): první argument je objekt, ale nelze jej na "
-"žádný převést (slepý odkaz na DisplayObject?)"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr "%p.addListener(%s): tento objekt nemá žádného _listeners člena"
+msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
+msgstr ""
+"createEmptyMovieClip potřebuje 2 argumenty, ale zadán(y/o) %d, vracím "
+"nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr "%p.addListener(%s): _listener tohoto objektu není objektem: %s"
+msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
+msgstr ""
+"createEmptyMovieClip bere 2 argumenty, ale zadány(o) %d, přebývající "
+"přehlížím"
 
-#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
+msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
+msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 
-#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
-#, c-format
-msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
-msgstr ""
-"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
-"přebytečné"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
+msgid "MovieClip.filters()"
+msgstr "MovieClip.filters()"
 
-#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
-#, c-format
-msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
-msgstr "Příliš mnoho argumentů (%d) předáno TextFormatu"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
+msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
+msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr "Neexistuje žádný MediaHandler! Objekt Microphone nelze vytvořit"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
+msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
+msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Microphone"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
+msgid "MovieClip.scale9Grid()"
+msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr "Color.setRGB(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
+msgid "MovieClip.scrollRect()"
+msgstr "MovieClip.scrollRect()"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr "Color.setTransform(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
+msgid "MovieClip.tabIndex()"
+msgstr "MovieClip.tabIndex()"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
-msgstr "Color.setTransform(%s): první argument nelze převést na objekt"
-
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
-msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
-msgstr "LocalConnection.connect(): potřebuje právě jeden argument"
+msgid ""
+"attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
+"- returning undefined"
+msgstr ""
+"attachMovie zavolán se špatným počtem parametrů, očekávány 3 až 4, 
obdrženo %"
+"d – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
-msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
-msgstr "LocalConnection.connect(): první argument musí být řetězec"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
+#, c-format
+msgid ""
+"attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
+"Returning undefined"
+msgstr ""
+"attachMovie: exportovaný zdroj „%s“ není definicí DisplayObjectu. 
Vrací se "
+"nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
-msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
-msgstr "LocalConnection.send(%s): vyžaduje alespoň dva argumenty"
+msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
+msgstr "MovieClip.attachMovie: předána neplatná hloubka %d; nepřipojuji"
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr "Key.isDown potřebuje jeden argument (kód klávesy)"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
+#, c-format
+msgid ""
+"Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
+"if it wasn't given"
+msgstr ""
+"Čtvrtý argument attachMovie nelze převést na objekt (%s), bude dělat, 
jakoby "
+"nebyl zadán"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+msgid "missing arguments"
+msgstr "postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
+msgstr "%s.swapDepths() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Připojuji se na film: %s"
+msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): nebudu prohazovat klip pod hloubkou %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
 #, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
+msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, prohodit sám se sebou?"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
+"parent"
 msgstr ""
-"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
+"%s.swapDepths(%s): neplatné volání, tyto dva DisplayObjecty nemají 
stejného "
+"rodiče"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
+"depth %d"
 msgstr ""
-"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
-msgid "NetStream_as play needs args"
-msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
+"%s.swapDepths(%s): ignorováno, zdrojové a cílové DisplayObjecty mají 
stejnou "
+" hloubku %d"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
-msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatný první argument (ani movieclip ani 
číslo)"
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
-msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
+msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
+msgstr "%s.swapDepths(%s): požadovaná hloubka je nad přípustným rozsahem."
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
 #, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s potřebuje jeden argument"
+msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): ignorováno, DisplayObject již v hloubce %d"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
-#, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s má více jak jeden argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
+msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() potřebuje 2 nebo 3 argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
-msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
-msgid "Extensions disabled"
-msgstr "Rozšíření zakázána"
-
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
 #, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; 
neduplikuji"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
-#, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s má více jak dva argumenty"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
+msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
+msgstr "movieclip_goto_and_play potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
 #, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
+msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
+msgstr "movieclip_goto_and_play(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
-#, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
+msgstr "movieclip_goto_and_stop potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
-msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
+msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
+msgstr "movieclip_goto_and_stop(„%s“) – neplatný snímek"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
 #, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
+msgid ""
+"MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
+msgstr ""
+"MovieClip.loadMovie() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
+"nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
 #, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
+msgid ""
+"First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
+"returning undefined"
+msgstr ""
+"První argument MovieClip.loadMovie(%s) vyhodnocen jako prázdný řetězec "
+"– vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
-msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
+msgid ""
+"MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
+msgstr ""
+"MovieClip.loadVariables() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
+"nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
 #, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
+msgid ""
+"First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
+"string - returning undefined"
+msgstr ""
+"První argument předaný MovieClip.loadVariables(%s) vyhodnocen jako 
prázdný "
+"řetězec – vracím nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
 #, c-format
-msgid " Message %d: %s "
-msgstr " Zpráva %d: %s "
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
-msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
+msgid "Can't find hitTest target %s"
+msgstr "Nelze nalézt cíl %s pro hitTest"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
-msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
-msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
-msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
-msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
-
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders není objektem"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "XML.addRequestHeader vyžaduje alespoň jeden argument"
+msgid "hitTest() called with %u args"
+msgstr "hitTest() zavolán s %u argumenty"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr "XML.addRequestHeader: jediný argument není polem"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
+msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
+msgstr "MovieClip.getURL() neobdržel žádné argumenty"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
 #, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
+msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
+msgstr "MovieClip.getURL(%s): nadbytečný argument zahozen"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
 #, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): oba argumenty musí být řetězec"
+msgid ""
+"MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
+msgstr ""
+"MovieClip.getBounds(%s): neplatné volání, první argument musí být "
+"DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "sendAndLoad() vyžaduje alespoň dva argumenty"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "sendAndLoad(): neplatné prázdné URL"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
+#, c-format
+msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr "sendAndLoad(): neplatný cíl (musí být objektem XML nebo LoadVars)"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
 #, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Načítám z URL: „%s“"
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "load() vyžaduje alespoň jeden argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
+msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal() bere jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "load(): neplatné prázdné URL"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
+#, c-format
+msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): první argument musí být řetězec"
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
-msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
+msgid "%s.setMask() : needs an argument"
+msgstr "%s.setMask(): potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
+#, c-format
+msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
+msgstr "%s.setMask(%s): první argument není DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): postrádám argumenty"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
+msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
+msgstr "MovieClip.lineTo() potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): postrádám argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
+msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
+msgstr "MovieClip.moveTo() bere dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není objekt"
+msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
+msgstr "MovieClip.lineStyle(%s): argumenty po prvních třech budou zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): první argument není sprite"
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
+msgstr ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota jointStyle „%s“ (platné 
hodnoty: %"
+"s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
 #, c-format
-msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
+"round|square)"
 msgstr ""
-"createEmptyMovieClip potřebuje 2 argumenty, ale zadán(y/o) %d, vracím "
-"nedefinováno"
+"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota capStyle „%s“ (platné 
hodnoty: "
+"none|round|square [nic|kulatý|hranatý]) "
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
 #, c-format
-msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
+"s)"
 msgstr ""
-"createEmptyMovieClip bere 2 argumenty, ale zadány(o) %d, přebývající "
-"přehlížím"
+"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota noScale „%s“ (platné hodnoty: 
%s|%"
+"s|%s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
-msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
-msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
+msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
+msgstr "MovieClip.curveTo() bere čtyři argumenty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
-msgid "MovieClip.filters()"
-msgstr "MovieClip.filters()"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
-msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
-msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
-msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
-msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
-msgid "MovieClip.scale9Grid()"
-msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
+#, c-format
+msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
+msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
-msgid "MovieClip.scrollRect()"
-msgstr "MovieClip.scrollRect()"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
+#, c-format
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): chybné volání: potřeba 5 argumentů"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
-msgid "MovieClip.tabIndex()"
-msgstr "MovieClip.tabIndex()"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
+#, c-format
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): nadbytečné argumenty zneplatní volání!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
 msgid ""
-"attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
-"- returning undefined"
+"%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
-"attachMovie zavolán se špatným počtem parametrů, očekávány 3 až 4, 
obdrženo "
-"%d – vracím nedefinováno"
+"%s.beginGradientFill(%s): první argument musí být „radial“, 
„focal“ nebo "
+"„linear“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
 msgid ""
-"attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
-"Returning undefined"
+"%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
+"cast to objects"
 msgstr ""
-"attachMovie: exportovaný zdroj „%s“ není definicí DisplayObjectu. 
Vrací se "
-"nedefinováno"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
-#, c-format
-msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
-msgstr "MovieClip.attachMovie: předána neplatná hloubka %d; nepřipojuji"
+"%s.beginGradientFill(%s): jeden nebo více z argumentů mezi 2. a 5. není "
+"možné převést na objekty"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
 msgid ""
-"Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
-"if it wasn't given"
+"%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
+"length"
 msgstr ""
-"Čtvrtý argument attachMovie nelze převést na objekt (%s), bude dělat, 
jakoby "
-"nebyl zadán"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-msgid "missing arguments"
-msgstr "postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
-msgstr "%s.swapDepths() potřebuje jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): nebudu prohazovat klip pod hloubkou %d (%d)"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatné volání, prohodit sám se sebou?"
+"%s.beginGradientFill(%s): argumenty barev, průhlednosti a poměrů nejsou "
+"stejně dlouhé"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
-#, c-format
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
-"parent"
+"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios (%"
+"d), will trim to 8"
 msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): neplatné volání, tyto dva DisplayObjecty nemají 
stejného "
-"rodiče"
+"%s.beginGradientFill(%s): příliš mnoho prvků pole pro barvy a poměry 
(%d), "
+"zkrátím na 8"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
-"depth %d"
-msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): ignorováno, zdrojové a cílové DisplayObjecty mají 
stejnou "
-" hloubku %d"
+msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
+msgstr "min./max. hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s) prohozeny, opravuji"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): neplatný první argument (ani movieclip ani 
číslo)"
+msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
+msgstr "konečné hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s), považuji za nulu"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
 #, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
-msgstr "%s.swapDepths(%s): požadovaná hloubka je nad přípustným rozsahem."
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
 #, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): ignorováno, DisplayObject již v hloubce %d"
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Spojení na film: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
-msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
-msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() potřebuje 2 nebo 3 argumenty"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
-#, c-format
-msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
-msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; 
neduplikuji"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
-msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
-msgstr "movieclip_goto_and_play potřebuje jeden argument"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
-#, c-format
-msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
-msgstr "movieclip_goto_and_play(„%s“) – neplatný snímek"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Žádný NetConnection příslušející tomuto NetStreamu, nebudu 
přehrávat"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
-msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
-msgstr "movieclip_goto_and_stop potřebuje jeden argument"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection není spojeno. Nebudu přehrávat."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
 #, c-format
-msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
-msgstr "movieclip_goto_and_stop(„%s“) – neplatný snímek"
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Připojuji se na film: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
-msgstr ""
-"MovieClip.loadMovie() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
-"nedefinováno"
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash nemohl z NetConnection získat proud „%s“"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
-#, c-format
-msgid ""
-"First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
-"returning undefined"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
 msgstr ""
-"První argument MovieClip.loadMovie(%s) vyhodnocen jako prázdný řetězec 
–"
-" vracím nedefinováno"
+"Žádná obsluha médií není zaregistrována, vstup NetStream nelze 
rozebrat"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
-msgstr ""
-"MovieClip.loadVariables() očekával 1 nebo 2 argumenty, obdržel %d – 
vracím "
-"nedefinováno"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser vstupu NetStream"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "Chyba při dekódování kódovaného snímku videa z NetStream vstupu"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
-"string - returning undefined"
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
-"První argument předaný MovieClip.loadVariables(%s) vyhodnocen jako 
prázdný "
-"řetězec – vracím nedefinováno"
+"První argument konstruktoru NetConnection nelze převést na NetConnection 
(%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
+msgid "NetStream_as play needs args"
+msgstr "Přehrávání NetStream_as potřebuje argumenty"
+
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
 #, c-format
-msgid "Can't find hitTest target %s"
-msgstr "Nelze nalézt cíl %s pro hitTest"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgstr "NetStream.play(%s): proud není připojen"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
 #, c-format
-msgid "hitTest() called with %u args"
-msgstr "hitTest() zavolán s %u argumenty"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgstr "Number.toString(%s): základ musí být v rozsahu 2–36 (%d není 
platný)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
-msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
-msgstr "MovieClip.getURL() neobdržel žádné argumenty"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
+msgid "XML data is empty"
+msgstr "XML data jsou prázdná"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
+msgid "no text for text node creation"
+msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
+
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
 #, c-format
-msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
-msgstr "MovieClip.getURL(%s): nadbytečný argument zahozen"
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
 #, c-format
 msgid ""
-"MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
 msgstr ""
-"MovieClip.getBounds(%s): neplatné volání, první argument musí být "
-"DisplayObject"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
-msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal() bere jeden argument"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
-#, c-format
-msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): první argument nelze převést na objekt"
+"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"přistoupit."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
 #, c-format
 msgid ""
-"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
+msgstr ""
+"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
+"přistoupit."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
-msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal() bere jeden argument"
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
 #, c-format
-msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): první argument nelze převést na objekt"
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „x“"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
+msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objekt z parametru nemá žádného 
člena „y“"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
+msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
-#, c-format
-msgid "%s.setMask() : needs an argument"
-msgstr "%s.setMask(): potřebuje jeden argument"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
-#, c-format
-msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
-msgstr "%s.setMask(%s): první argument není DisplayObject"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
-msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
-msgstr "MovieClip.lineTo() potřebuje alespoň dva argumenty"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
-msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
-msgstr "MovieClip.moveTo() bere dva argumenty"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
-#, c-format
-msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
-msgstr "MovieClip.lineStyle(%s): argumenty po prvních třech budou zahozeny"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
+msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
 msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota jointStyle „%s“ (platné 
hodnoty: "
-"%s|%s|%s)"
+"createTextField zavolán s %d argumenty, 6 očekáváno – vracím 
nedefinováno"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
-"round|square)"
-msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota capStyle „%s“ (platné 
hodnoty: "
-"none|round|square [nic|kulatý|hranatý]) "
+msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
+msgstr "createTextField: záporná šířka (%d) – obracím znaménko"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|"
-"%s)"
-msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): neplatná hodnota noScale „%s“ (platné hodnoty: 
%s|"
-"%s|%s|%s)"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
-msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
-msgstr "MovieClip.curveTo() bere čtyři argumenty"
+msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
+msgstr "createTextField: záporná výška (%d) – obracím znaménko"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
 #, c-format
-msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
-msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
+msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
+msgstr "Pokus nastavit délkovou vlastnost TextFieldu %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
 #, c-format
-msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
-msgstr "%s.beginGradientFill(%s): chybné volání: potřeba 5 argumentů"
+msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
+msgstr "Pokus nastavit vlastnost %s TextFieldu %s, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
 #, c-format
-msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
-msgstr "%s.beginGradientFill(%s): nadbytečné argumenty zneplatní volání!"
+msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
+msgstr "Neplatná hodnot předaná do TextField.type: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
-msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): první argument musí být „radial“, 
„focal“ nebo "
-"„linear“"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
+msgid "missing arg"
+msgstr "postrádám argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
+msgid "first argument is not a TextFormat"
+msgstr "první argument není TextFormat"
+
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
+msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
+msgstr "TextField.replaceText() zavoláno s méně než 3 argumenty"
+
+#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
 #, c-format
+msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
+msgstr "Příliš mnoho argumentů (%d) předáno TextFormatu"
+
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
-"cast to objects"
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
 msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): jeden nebo více z argumentů mezi 2. a 5. není "
-"možné převést na objekty"
+"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
-"length"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
 msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): argumenty barev, průhlednosti a poměrů nejsou "
-"stejně dlouhé"
+"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
+"potomky"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios "
-"(%d), will trim to 8"
-msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): příliš mnoho prvků pole pro barvy a poměry 
(%d), "
-"zkrátím na 8"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
-#, c-format
-msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
-msgstr "min./max. hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s) prohozeny, opravuji"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
 #, c-format
-msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
-msgstr "konečné hodnoty bboxu v MovieClip.startDrag(%s), považuji za nulu"
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
-msgstr "Žádný MediaHandler neexistuje! Objekt Camera nelze vytvořit"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
+#, c-format
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
-msgid "Attempt to set activity property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost activity objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
+#, c-format
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
-msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost bandwidth objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
+#, c-format
+msgid " Message %d: %s "
+msgstr " Zpráva %d: %s "
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
-msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost currentFPS objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+msgstr "XMLSocket.send(): socket neinicializován"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
-msgid "Attempt to set fps property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost fps objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
+#, c-format
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgstr "XMLSocket.connect(%s) zrušeno"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
-msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost height objektu Camera, použijte setMode"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+msgstr "XMLSocket.connect() zavoláno během spojení, ignorováno"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
-msgid "Attempt to set index property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost index objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
+msgstr "Vestavěný XMLSocket.onData() potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
-msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnosti motionLevel objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+msgstr "XMLSocket.connect(): spojení selhalo"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
-msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost motionTimeout objektu Camera"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
-msgid "Attempt to set muted property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnosti muted objektu Camera"
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
+msgid "Function.apply() called with no args"
+msgstr "Function.apply() zavoláno bez argumentů"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
-msgid "Attempt to set name property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost name objektu Camera"
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
+#, c-format
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
+msgstr ""
+"Function.apply() dostala %d argumentů, očekávány nejvýše 2 – 
zahazuji "
+"přebytečné"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
-msgid "Attempt to set names property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost names objektu Camera"
-
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
-msgid "Attempt to set quality property of Camera"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost quality objektu Camera"
-
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
-msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost width objektu Camera, použijte setMode"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
-#, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr "SharedObject %s nebyl uklizen (složen jen pro čtení)"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
 #, c-format
 msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
+"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
 "přistoupit."
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Cesta SharedObject %s není součástí SWF cesty %s. K tomuto objektu nelze 
"
-"přistoupit."
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: postrádám argumenty"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "SharedObject.connect(): potřebuje alespoň jeden argument"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumenty po prvním smazány"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
-#, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumenty u SharedObject.flush(%s) budou ignorovány"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "první argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
-#, c-format
-msgid "Could not create audio decoder: %s"
-msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
-#, c-format
-msgid "Gnash could not open this url: %s"
-msgstr "Gnash nemohl otevřít toto URL: %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
-#, c-format
-msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "První argument musí být objektem"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
-msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
-msgstr "Sound.start() neúčinkuje na vysílaném Sound"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "První argument musí být instancí"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
-msgid "-- start sound"
-msgstr "– začni zvuk"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
-msgid "-- stop sound "
-msgstr "– zastav zvuk "
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
 #, c-format
-msgid "No such export '%s'"
-msgstr "Export „%s“ neexistuje"
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Export '%s' is not a sound"
-msgstr "Export „%s“ není zvukem"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
-msgid "-- attach sound"
-msgstr "– připoj zvuk"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
-msgid "attach sound needs one argument"
-msgstr "připojení zvuku potřebuje jeden argument"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
-msgid "attachSound needs a non-empty string"
-msgstr "attachSound potřebuje neprázdný řetězec"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
+msgid "arguments discarded"
+msgstr "argumenty zahozeny"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
 #, c-format
-msgid "Export '%s'is not a sound"
-msgstr "Export „%s“ není zvukem"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
-msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
-msgstr "Sound.loadSound() vyžaduje alespoň 1 argument"
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s potřebuje jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
 #, c-format
-msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
-msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenty po prvních dvou budou zahozeny"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
-msgid "set volume of sound needs one argument"
-msgstr "nastavení hlasitosti zvuku potřebuje jeden argument"
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s má více jak jeden argument"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
-msgid "XML data is empty"
-msgstr "XML data jsou prázdná"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+msgstr "Rozšíření povolena, prohledávám adresář zásuvných modulů 
pro nahrání"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
-msgid "no text for text node creation"
-msgstr "žádný text pro tvorbu textového uzlu"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
+msgid "Extensions disabled"
+msgstr "Rozšíření zakázána"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
 #, c-format
-msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
-msgstr ""
-"createTextField zavolán s %d argumenty, 6 očekáváno – vracím 
nedefinováno"
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s potřebuje alespoň 1 argument"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
 #, c-format
-msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
-msgstr "createTextField: záporná šířka (%d) – obracím znaménko"
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s má více jak dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
 #, c-format
-msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
-msgstr "createTextField: záporná výška (%d) – obracím znaménko"
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s potřebuje aspoň tři argumenty"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
 #, c-format
-msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
-msgstr "Pokus nastavit délkovou vlastnost TextFieldu %s"
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s má více jak čtyři argumenty"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
-msgstr "Pokus nastavit vlastnost %s TextFieldu %s, která je jen pro čtení"
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgstr "Neplatné volání ASSetPropFlags: první argument není objektem: %s"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
 #, c-format
-msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
-msgstr "Neplatná hodnot předaná do TextField.type: %s"
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): potřebuje alespoň dva argumenty"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
-msgid "missing arg"
-msgstr "postrádám argument"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
+#, c-format
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASconstructor(%s): argumenty musí být >= 0"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
-msgid "first argument is not a TextFormat"
-msgstr "první argument není TextFormat"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
+#, c-format
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgstr "Ve VM není registrován žádný ASnative(%d, %d)"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
-msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
-msgstr "TextField.replaceText() zavoláno s méně než 3 argumenty"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
+#, c-format
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASNative(%s): argumenty musí být >= 0"
 
 #: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
 msgid "attachVideo needs 1 arg"
@@ -3464,1540 +3303,1658 @@ msgstr "attachVideo potřebuje 1 argument"
 msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
 msgstr "První argument funkce attachVideo(%s) není instancí NetStreamu"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
+#, c-format
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
 msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
-msgstr ""
-"XMLNode.insertBefore(): poziční parametr není přímým potomkem tohoto 
uzlu"
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
 #, c-format
+msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
 msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
 msgstr ""
-"Vyrábím řetězec z uzlu %p se jménem %s, as_hodnotou %s, %u atributy a 
%u "
-"potomky"
+"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
+"byl přeložen bez podpory zlib"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() potřebuje alespoň jeden argument"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
+msgid "file is compressed"
+msgstr "soubor je komprimovaný"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode::appendChild() není XMLNode"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
+#, c-format
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
+msgid "Could not start loading thread"
+msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
 #, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) potřebuje alespoň dva argumenty"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+
+# TODO: plural
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
 #, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "První argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "Druhý argument XMLNode.insertBefore(%s) není XMLNode"
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
+msgstr ""
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
+"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno otevřít toto URL: %s"
+msgid ""
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
+msgstr ""
+"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
+"v hlavičce (%d)."
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+msgstr ""
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Spojení na film: %s"
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
-msgstr "Gnash nemá dovoleno NetConnection.connect na %s"
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
+#, c-format
+msgid ""
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
+msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): potřebuji alespoň jeden argument"
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
+#, c-format
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): potřebuji alespoň jeden argument"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
+#, c-format
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.splice() zavoláno s koncem < začátek"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
+#, c-format
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt potřebuje jeden argument"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
-msgstr "string.charCodeAt má více jak jeden argument"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%%(%2%) potřebuje %3% argument(y)"
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Neplatný typ filtru %d."
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) má více jak %3% argument(y)"
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#, c-format
+msgid "Filter %d could not read."
+msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:148
-msgid "Too many args to Object constructor"
-msgstr "Příliš mnoho argumentů pro konstruktor Objektu"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr " snímků = %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:192
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
-"<getter>, <setter>)"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
-"Neplatné volání Object.addProperty(%s) – očekávány 3 argumenty 
(<název>, "
-"<getter>, <setter>)"
+"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
+"sprite."
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:209
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
-msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – prázdný název 
vlastnost"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+msgid " -- sprite END --"
+msgstr " –– sprite END ––"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:219
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
-msgstr "Neplatné volání Object.addProperty() – getter není AS funkce"
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr "Žádné přechody!"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:233
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
-"function (%s)"
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 msgstr ""
-"Neplatné volání Object.addProperty() – setter není null a není AS 
funkce (%s)"
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:257
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
+msgid "CSMTextSettings"
+msgstr "CSMTextSettings"
+
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
-"<constructor>)"
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
 msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – očekávány 2 argumenty 
(<symbol>, "
-"<konstruktor>)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:274
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
-"evaluates to empty string"
-msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – první argument (id symbolu) 
se "
-"vyhodnotí na prázdný řetězec"
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgstr "DefineButtonCxform odkazuje na neznámý DisplayObject %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:286
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
-"function)"
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
 msgstr ""
-"Neplatné volání Object.registerClass(%s) – druhý argument (třída) 
není funkce"
+"DefineButtonCxform odkazuje na DisplayObject s ID %d (%s). Očekávána "
+"definice tlačítka."
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
-msgstr "Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol nelze nalézt"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgstr "DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na definici neznámého DisplayObjectu %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:326
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
 #, c-format
 msgid ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
-"(sprite_definition), but a %s"
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
 msgstr ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exportovaný symbol není MovieClip symbolem "
-"(sprite_definition), ale %s"
+"DEFINEBUTTONSOUND odkazuje na DisplayObject s id %d typu %s (očekáváno "
+"tlačítko DisplayObject)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:348
-msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
-msgstr "Object.hasOwnProperty() vyžaduje jede argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+msgstr "Pokus o předefinování zvuku tlačítka ignorován"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:357
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
-msgstr "Neplatné volání Object.hasOwnProperty(„%s“)"
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgstr "zvuková značka nenalezena, sound_id=%d, číslo stavu tlačítka = 
%i"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:373
-msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
-msgstr "Object.isPropertyEnumerable() vyžaduje jeden argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
+#, fuzzy, c-format
+msgid " DefineButton loader: character id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton: ID znaku = %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:382
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
 #, c-format
-msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
-msgstr "Neplatné volání Object.isPropertyEnumerable(„%s)“"
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgstr " zavaděč DefineButton2: ID znaku = %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:405
-msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
-msgstr "Object.isPrototypeOf() vyžaduje jeden argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr "Předčasný konec značky DEFINEBUTTON, akce nebudou načteny"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:413
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
 #, c-format
-msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
-msgstr "První argument Object.isPrototypeOf(%s) není objekt"
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgstr "Další Button2 actionOffset (%u) ukazuje za konec značky (%lu)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:432
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
 #, c-format
-msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
-msgstr "Object.watch(%s): postrádám argument"
+msgid ""
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
+msgstr ""
+"Poloha (%u) další akce v Button2ActionConditions ukazuje za konec značky"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:443
-#, c-format
-msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
-msgstr "Object.watch(%s): druhý argument není funkce"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+msgstr "Předčasný konec vstupu tlačítkové akce: podmínky nelze načíst"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:469
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
 #, c-format
-msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
-msgstr "Object.unwatch(%s): postrádám argument"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgstr "  akce tlačítka pro podmínky 0x%x"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
-msgstr "Stage.width je vlastnost jen pro čtení!"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"příznaky"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
-msgstr "Stage.height je vlastnost jen pro čtení!"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"identifikátor DisplayObjectu"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
-msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
-msgstr "Konstruktor data zavolán s více než 7 argumenty"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
+#, c-format
+msgid ""
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
+msgstr ""
+"  záznam tlačítka pro stavy [%s] odkazuje na DisplayObject "
+"s identifikátorem %d, jenž nelze nalézt ve slovníku znaků"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
-msgid "Date.setTime needs one argument"
-msgstr "Date.setTime potřebuje jeden argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
+#, c-format
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "  záznam tlačítka pro stavy [%s] obsahuje DisplayObject %d (%s)"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
-msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
-msgstr "Date.setTime byl zavolán s více jak jedním argumentem"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
+msgid ""
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
+msgstr ""
+"  předčasný konec záznamového vstupního proudu tlačítka, nelze 
načíst "
+"vrstvu tlačítka (hloubka?)"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
-msgid "Date.setFullYear needs one argument"
-msgstr "Date.setFullYear potřebuje jeden argument"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgstr "Značka DefineFontAlignZones odkazuje na nedefinovaný fdnt %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
-msgid "Date.setYear needs one argument"
-msgstr "Date.setYear potřebuje jeden argument"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgstr "DefineFontAlignZones: font=%d, příznaky=%d, tabulkové číslo: %s"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
-msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.setYear byl zavolán s více jak třemi argumenty"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
+#, fuzzy
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+msgstr "*** DefineFontAlignZoneTag"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
+msgstr "čtu tabulku kódů na pozici %lu"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
+msgid "reading DefineFont"
+msgstr "vykresluji DefineFont"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr "Ve značce DefineFont je poškozena tabulka umístění kreseb znaků"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr "čtu DefineFont2 nebo DefineFont3"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMonth potřebuje jeden argument"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgstr "Kresba %d na pozici %u"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+msgstr "Tabulka umístění kreseb je ve značce DefineFont2/3 poškozena"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr "Chybné umístění v DefineFont2"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+msgstr "Nalezen opakující se kerningový pár – ignoruji"
+
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.set%sMonth byl zavolán s více jak třemi argumenty"
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgstr "Zavaděč značky DefineFontInfo: nelze nalézt font s 
identifikátorem %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+msgstr "DefineFontInfo2 implementován částečně"
+
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Date.set%sDate needs one argument"
-msgstr "Date.set%sDate potřebuje jeden argument"
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
 #, c-format
-msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
-msgstr "Date.set%sDate byl zavolán s více jak jedním argumentem"
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgstr "DefineTextTag, id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
 #, c-format
-msgid "Date.set%sHours needs one argument"
-msgstr "Date.set%sHours potřebuje jeden argument"
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgstr "Textový DisplayObject, id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
 #, c-format
-msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
-msgstr "Date.set%sHours byl zavolán s více jak čtyřmi argumenty"
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgstr "začínají záznamy textu pro DefineTextTag %p"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMinutes potřebuje jeden argument"
+msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+msgstr " PLACEOBJECT: hloubka=%d(%d) znak=%d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.set%sMinutes byl zavolán s více jak třemi argumenty"
+msgid " SWFCxForm: %s"
+msgstr " SWFCxForm: %s"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
 #, c-format
-msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
-msgstr "Date.set%sSeconds potřebuje jeden argument"
+msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgstr "Vyhrazené pole v akcích PlaceObject == %u (očekávána 0)"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMilliseconds potřebuje jeden argument"
+msgid " actions: flags = 0x%X"
+msgstr " akce: příznaky = 0x%X"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
-msgstr "Date.setMilliseconds byl zavolán s více jak jedním argumentem"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
+#, c-format
+msgid ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
+"current tag. Breaking for safety."
+msgstr ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, ale jen %lu bajtů zbývá do konce "
+"současné značky. Z bezpečnostních důvodů nedokončuji."
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
-msgid "Date.UTC needs one argument"
-msgstr "Date.UTC potřebuje jeden argument"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
+#, c-format
+msgid ""
+"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+msgstr ""
+"swf_eventread() – obdržen neznámý/neobsluhovaný typ události, 
příznaky = 0x%x"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
-msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
-msgstr "Date.UTC byl zavolán s více jak 7 argumenty"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
+msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+msgstr "Neočekávaný konec značky při rozebírání událostí značek 
PlaceObject"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
-msgstr "Nezpracovatelný druh příznaku: %d (0x%X)"
+msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgstr " PLACEOBJECT2: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
-msgstr "Array.splice() potřebuje alespoň 1 argument, volání ignorováno"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
+#, c-format
+msgid " char id = %d"
+msgstr " znak č. = %d"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
-msgstr "Array.splice(%d,%d): zadána záporná délka, volání ignorováno"
+msgid " SWFMatrix: %s"
+msgstr " SWFMatrix: %s"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sort zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
+#, c-format
+msgid " ratio: %d"
+msgstr " poměr: %d"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn zavolán s neplatnými argumenty."
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
+#, c-format
+msgid " name = %s"
+msgstr " jméno = %s"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr "Více jak 2 argumenty k Array.slice a já nevím, co s nimi. Ignoruji 
je."
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
+#, c-format
+msgid " clip_depth = %d (%d)"
+msgstr " clip_depth = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
-msgid "arguments discarded"
-msgstr "argumenty zahozeny"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
+#, c-format
+msgid " m_place_type: %d"
+msgstr " m_place_type: %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
-msgstr "BitmapData.draw() zavolána bez aktivního vykreslovacího jádra"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
+#, c-format
+msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgstr " PLACEOBJECT3: hloubka = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
-msgstr "Současné vykreslovací jádro nepodporuje vnitřní vykreslování"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
+#, c-format
+msgid " SWFCxForm: %d"
+msgstr " SWFCxForm: %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
 #, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"Cesta ExternalInterface %s je mimo SWF doménu %s. K tomuto objektu nelze "
-"přistoupit."
+msgid " class name = %s"
+msgstr " jméno třídy = %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
-msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+msgid "  bitmapCaching enabled"
+msgstr "  bitmapCaching zapnuto"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
 #, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: postrádám argumenty"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumenty po prvním smazány"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "první argument nelze převést na objekt"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „y“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "První argument musí být objektem"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "První argument musí být instancí"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr "první argument převedený na objekt neobsahuje člena „x“"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr "první argument převedený na objet neobsahuje člena „y“"
+msgid " remove_object_2(%d)"
+msgstr " remove_object_2(%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "argumenty po prvních dvou smazány"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
+#, c-format
+msgid " bound SWFRect: %s"
+msgstr " ohraničující SWFRect: %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "argumenty po prvních třech zahozeny"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
+#, c-format
+msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
+msgstr " ShapeRecord(%s): početvýplňků %d, početlinek %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "druhý argument nelze převést na objekt"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
+#, c-format
+msgid " Shape read: moveto %d %d"
+msgstr " Načten tvar: přesun na %d %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:167
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
 #, c-format
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v MouseEntityFinder. Tato maska je %s v 
hloubce "
-"%d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
+"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change pro značku fontu 
(platný "
+"je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
 #, c-format
 msgid ""
-"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
-"masking up to depth %d"
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
-"Znak %s v hloubce %d je maska nepostihující dotazovaný bod %g,%g a "
-"zamaskovaná až do hloubky %d"
+"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle0Change – definováno %d. 
Nastavit "
+"na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
 #, c-format
-msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
-msgstr "Znak %s v hloubce %d je maska postihující dotazovaný bod %g,%g"
+msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
+msgstr " Načten tvar: fill0 (levý) = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
 #, c-format
-msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+msgid ""
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
-"MouseEntityFinder nalezl DisplayObject %s (hloubka %d) postihující bod 
%g,%g"
+"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change pro značku fontu "
+"(platný je 0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
 #, c-format
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: vnořená maska v DropTargetFinder. Tato maska je %s v 
hloubce "
-"%d vnější masky zamaskované až do hloubky %d."
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:415
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr "OPRAVMĚ: neviditelná maska v MouseEntityFinder."
+"Neplatný styl výplně %d v záznamu fillStyle1Change – definováno %d. 
Nastavit "
+"na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:621
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
 #, c-format
-msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
-msgstr "call_frame(„%s“) – neplatný snímek"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:667
-msgid "Can't clone root of the movie"
-msgstr "Nemohu naklonovat kořen filmu"
+msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
+msgstr " Načten tvar: fill1 (pravý) = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:675
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
 #, c-format
-msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
-msgstr "rodič %s není movieclip, nelze klonovat"
+msgid ""
+"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
+"Set to 0."
+msgstr ""
+"Neplatný styl čáry %d v záznamu lineStyleChange pro značku fontu 
(platný je "
+"0 nebo 1). Nastavuji na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:720
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
 #, c-format
-msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
-msgstr "Událost %s vyvolána pro movieclip %s"
+msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
+msgstr ""
+"Neplatný styl výplně %d v záznamu lineStyleChange – definováno %d. 
Nastavit "
+"na 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:726
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
 #, c-format
-msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
-msgstr "Sprite %s ignoroval událost ENTER_FRAME (není nahraný)"
+msgid "ShapeRecord: line %d"
+msgstr "ShapeRecord: čára %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:734
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
+msgid "ShapeRecord: more fill styles"
+msgstr "ShapeRecord: více stylů výplně"
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
 #, c-format
-msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
-msgstr "Sprite %s ignoroval tlačítku podobnou událost %s jako ne 
„enabled“"
+msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
+msgstr "ShapeRecord: zaoblená hrana %d %d – %d %d – %d %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
 #, c-format
-msgid ""
-"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
-"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
+msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
+msgstr "ShapeRecord: rovná hrana %d %d – %d %d"
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
+msgid " fill styles: %1%"
 msgstr ""
-"Sprite %s (hloubka %d) nebude zkoušet uživatelem definovanou událost LOAD "
-"(není dynamický, má rodiče, nedefinována žádná registrovaná třída 
a událost "
-"ořezu)."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:872
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
+msgid " Read fill: %1%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
 #, c-format
-msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
-msgstr "Krok movieclipu „%s“ na snímku %u/%u"
+msgid " readLineStyles: count = %d"
+msgstr " readLineStyles: počet = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:885
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
 #, c-format
-msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
-msgstr "advance_movieclip: pro movieclip/film %s nejsou nahrané žádné 
snímky"
+msgid " readLineStyles: count2 = %d"
+msgstr " readLineStyles: počet2 = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:897
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
-msgstr "Advance_movieclip pro movieclip „%s“ – snímek %u/%u "
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgstr "start_sound_loader: sound_id %d není definován"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:910
-msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
-msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu PLAYSTATE_PLAY 
(přehrávání)"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
+#, c-format
+msgid "StartSound: id=%d"
+msgstr "StartSound: id=%d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:916
-msgid "on_event_load called, incrementing"
-msgstr "zavoláno on_event_load, navyšuji"
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+msgstr "Značka STARTSOUND2 nerozebrána a nepoužita"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:920
-#, c-format
-msgid "after increment we are at frame %u/%u"
-msgstr "po navýšení jsme na snímku %u/%u"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr "Nalezena značka SOUNDSTREAMBLOCK bez předcházející 
SOUNDSTREAMHEAD"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:935
-msgid ""
-"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
-"frame_count:%4%"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem proudu!"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:953
-#, c-format
-msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
-msgstr "Přeskakuji zpět na snímek 0 movieclip %s"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
+msgid "end text records"
+msgstr "ukončit textové záznamy"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:960
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
 #, c-format
-msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
-msgstr "Provádím značky snímku%d (začíná nulou) movieclipu %s"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgstr " má_font: č. fontu = %d (%p)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:974
-msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
-msgstr "MovieClip::advance_movieclip jsme v režimu STOP"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
+msgid " hasColor"
+msgstr " máBarvu"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1046
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
-msgstr "Provádím %d značky ve snímku %d/%d movieclipu %s"
+msgid " xOffset = %g"
+msgstr " xOffset = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1070
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
 #, c-format
-msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
-msgstr "movieclip %s ::goto_frame(%d) – současný snímek je %d"
+msgid " yOffset = %g"
+msgstr " yOffset = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
 #, c-format
-msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
-"header (%d) said we should have found it"
-msgstr ""
-"Cílový snímek gotoFrame(%d) nikdy nebyl nahrán, ačkoliv počet snímků "
-"v hlavičce (%d) říká, že bychom jej měli najít"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:1116
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
-"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
-msgstr ""
-"Cíle gotoFrame(%d) snímku ještě k načtení (%d) nahrány). Budeme na 
něj "
-"čekat, ale lepší způsob je explicitně použít WaitForFrame"
+msgid " textHeight = %g"
+msgstr " textHeight = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1189
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
 #, c-format
-msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
-msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame(„%s“) neznámá jmenovka"
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgstr " GlyphEntries: počet = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1248
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
 #, c-format
-msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
-msgstr "MovieClip::add_display_object(): neznámý cid = %d"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgstr "  glyph%d: index=%d, krok=%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1318
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
 #, c-format
-msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
-msgstr "movieclip::replace_display_object(): neznámý cid = %d"
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na videoproud neznámého id %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1327
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
-"%d"
-msgstr ""
-"MovieClip::replace_display_object: v hloubce %d nebylo možné nalézt "
-"jakýkoliv DisplayObject"
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "Značka VideoFrame odkazuje na nevideo DisplayObject %d (%s)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1432
-#, c-format
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
 msgid ""
-"%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
-"%s je dynamická maska a nemůže zpracovávat události myši, žádný bod 
do ni "
-"nepadne"
+"Při rozebírání značky VideoFrame nebylo možno načíst dostatek bajtů. 
Asi "
+"jsme dosáhli konce proudu!"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1440
-#, c-format
-msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
-msgstr "%s je dynamicky maskován %s, který nezasahuje bod %g,%g"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
+msgstr "rámec pojmenovaný kotvou není podporován"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1688
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
-msgstr "Registrovaná třída připojených movieclipů %s je %p"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr "koncová pozice frame_label_loader %d, čtu až k %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1719
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "Sprite '%s' placed on stage"
-msgstr "Sprite „%s“ umístěn na scénu"
+msgid " sprite: char id = %d"
+msgstr " sprite: číslo znaku = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1758
-#, c-format
-msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
-msgstr "Události INITIALIZE a CONSTRUCT pro movieclip %s zařazuji do fronty"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
+msgid ""
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+msgstr ""
+"Vnořené značky DEFINESPRITE. Bude přidáno do vrcholového slovníku "
+"DisplayObjectsů."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1793
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid "Unloading movieclip '%s'"
-msgstr "Uklízím movieclip „%s“"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgstr "Sprite %d neoznamuje žádné snímky"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1905
-#, c-format
-msgid "Could not load variables from %s"
-msgstr "Proměnné z %s nelze nahrát"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "DEFINESOUNDLOADER: vzorkovací frekvence zvuku %d (očekáváno O až 
%u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1958
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
 #, c-format
 msgid ""
-"removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
-"[0..1048575], won't remove"
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
 msgstr ""
-"removeMovieClip(%s): hloubka movieclipu (%d) mimo „dynamickou“ zónu "
-"[0..1048575], neodstraním"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:2089
-#, c-format
-msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
-msgstr "Vysílat zvuk id od %d do %d, zastavuji starý"
+"definovat zvuk: kan=%d, formát=%s, frekvence=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
+"zpoždění=%d"
 
-#: libcore/Font.cpp:130
-msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
-msgstr ""
-"Pokus o přenastavení fontu displeje nebo označení práv na 
kopírování. To by "
-"mohlo znamenat, že tu je více jak jedna značka DefineFontName odkazující 
na "
-"stejný Font. Nevím, co v takovém případě dělat, takže to ignoruji."
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Hranice značky ohlášena za koncem SWFStreamu!"
 
-#: libcore/Font.cpp:167
-#, fuzzy
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
+#, c-format
 msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
 msgstr ""
-"Pokus o přidání CodeTable vestavěných kreseb písma do fontu, který 
už jednu "
-"má. Toto by mohlo znamenat, že tu je více značek DefineFontInfo nebo že "
-"značka DefineFontInfo odkazuje na font vytvořený pomocí DefineFont2 nebo "
-"DefineFont3. Nevím, co by se v takovém případě mělo stát, takže to 
ignoruji."
+"V současnosti není aktivní žádná obsluha zvuku, takže DisplayObject "
+"s identifikátorem %d nebude přidán do slovníku"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "moveDisplayObject() – nelze nalézt objekt v hloubce %d"
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgstr "Vlastnosti souboru: metadata=%s, síť=%s"
 
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
-msgid "No gradients!"
-msgstr "Žádné přechody!"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "true"
+msgstr "ano"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
-#, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
-msgstr "Přidej vzorek zvuku %d s identifikátorem %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "false"
+msgstr "ne"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
 msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() – soubor nezačíná SWF 
hlavičkou"
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+msgstr ""
+"Značka FileAttributes v SWF požaduje, aby přístup na síť nebyl tomuto "
+"filmu (nebo aplikaci?) povolen, bude-li načten ze souborového systému. "
+"Každopádně Gnash toto nerespektuje. Místo toho použijte seznam 
povolených/"
+"zakázaných domén ve vašem .gnashrc."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
-#, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
-msgstr "verze: %d, délka_souboru: %d"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+msgstr "Tento SWF soubor vyžaduje AVM2, který nebyl zapnut v době 
překladu."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
+#, c-format
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
-"SWFMovieDefinition::read(): nelze číst zipem komprimovaná SWF data; gnash "
-"byl přeložen bez podpory zlib"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
-msgid "file is compressed"
-msgstr "soubor je komprimovaný"
+" RDF metadata (pouze informace): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
-msgstr "velikost snímku = %s, snímková frekvence = %f, snímků = %d"
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
-msgid "Could not start loading thread"
-msgstr "Nemohu spustit zaváděcí vlákno"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgstr "Popisná metadata z filmu %s: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
 #, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Nemohu nalézt znak %d, výpis: %s"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgstr " reflex = „%c%c%c“"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Během rozebírání proudu SWF došlo k chybě."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr " jpeg_tables_loader"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
-msgstr " %d řídících značek NENÍ následováno značkou SHOWFRAME"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgstr "Žádné bajty k načtení do značky JPEGTABLES na pozici %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
 msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale v proudu nalezeno jen %d značek "
-"SHOWFRAME. Předstírám, že jsem načetl všechny oznámené snímky"
+"DEFINEBITS: Duplicitní identifikátor (%d) bitmapového DisplayObjectu "
+"– zahazuji ho"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
-#, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
 msgstr ""
-"počet značek SHOWFRAME v SWF proudu „%s“ (%d) překračuje 
oznámený počet "
-"v hlavičce (%d)."
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
-msgstr ""
-
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
-#, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "chyba importu: ve filmu „%2$s“ nelze nalézt zdroj „%1$s“"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+#, fuzzy
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+msgstr "Žádné vykreslování, bitmapa nebude přidána"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
-#, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr " snímků = %d"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
-#, c-format
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+#, fuzzy
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
 msgstr ""
-"V hlavičce oznámeno %d snímků, ale jen %d značek SHOWFRAME nalezeno v 
define "
-"sprite."
+"DEFINEBITS: Žádný zavaděč JPEGu není registrován v definici filmu 
– "
+"likviduji bitmapový DisplayObject %d"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
-msgid " -- sprite END --"
-msgstr " –– sprite END ––"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – obrázková data typu JPEG3 nelze 
nahrát"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
-#, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
-msgstr "Prázdný buffer akcí začínající na pozici %lu"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgstr " defbitslossless2: značka = %d, id = %d, fmt = %d š = %d, v = %d"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
-#, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
-msgstr "Buffer akcí začínající na pozici %lu nekončí značkou END"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+#, fuzzy
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+msgstr "Bitmapový DisplayObject %d má výšku nebo šířku rovnu 0"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr "překročena délka adresáře s akčními buffery"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgstr "gnash není slinkován se zlib – nelze nahrát komprimovaná 
obrazová data"
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:537 libcore/SWFStream.cpp:285
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán přirozený formát plovoucí desetinné čárky"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+msgstr ""
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Nerozpoznán formát plovoucí desetinné čárky s dvojitou 
přesností"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr "Neznámý formát bitmapy. Ignoruji."
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
-#, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Neplatný typ filtru %d."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateInit() vrátil %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:617
+#, fuzzy
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+msgstr "inflate_wrapper(): konec zstreamu nenalezen uvnitř hranic SWF značky"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:640
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflate() vrátil %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:649
+#, fuzzy, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgstr "inflate_wrapper() inflateEnd() vrátil %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
-msgstr "Filtr %d nemohl být načten."
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: vzorkovací frekvence proudu %d (očekáváno 0 až 
%u)"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
 #, c-format
 msgid ""
-"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
-"not affect playback"
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
+"Rozdílná rychlost zvuku v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto je v 
SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
 #, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Výjimka rozebírání: %s"
-
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151 libcore/SWFStream.cpp:302
-#: libcore/SWFStream.cpp:320 libcore/SWFStream.cpp:353
-#: libcore/SWFStream.cpp:384
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu během čtení"
-
-#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
-"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
-"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
-"Požadováno nestahovat celý film, ale daný film je obrázek, pro který 
není "
-"částečné stahování („loading thread“) ještě implementováno"
+"Rozdílná vzorkovací rychlost v proudu / při přehrání (%d/%d). Toto 
je v SWF "
+"souborech běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:94
-msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
-msgstr "FLV nelze nahrávat přímo jako film"
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Rozdílné kanály v proudu / při přehrání (%s/%s). Toto je v SWF 
souborech "
+"běžný jev, takže budeme varovat jen jednou."
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "Unknown file type"
-msgstr "neznámý druh souboru (%s)"
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+msgstr ""
+"Pro zvukový proud nejsou oznámeny žádné vzorky. Celkem častý jev, 
takže "
+"varujeme jen jednou"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:121
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
 #, c-format
-msgid "Movie %s already in library"
-msgstr "Film %s je již v knihovně"
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+msgstr ""
+"hlavička zvukového proudu: formát=%s, frekv.=%d, 16=%d, stereo=%d, 
počet=%d, "
+"zpoždění=%d"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:133
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
 #, c-format
-msgid "Couldn't load library movie '%s'"
-msgstr "Film „%s“ nebylo možné nahrát z knihovny"
+msgid "Malformed action code: %s"
+msgstr "Poškozený action kód: %s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:140
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
 #, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
-msgstr "Film %s (SWF%d) přidán do knihovny"
+msgid "%s: CHECKME: was broken"
+msgstr "%s: ZKONTROLUJMĚ: bylo rozbito"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:144
-#, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
-msgstr "Film %s (SWF%d) NEPŘIDÁN do knihovny (vyplynulo z POST)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
+msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionNextFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:173
-msgid "Can't read file header"
-msgstr "Nelze přečíst hlavičku souboru"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionPrevFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:212
-msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
-msgstr "Za hlavičkou MZ (.exe) nelze přečíst 3 bajty"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
+msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionPlay: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:222
-msgid "Could not find SWF inside an exe file"
-msgstr "Uvnitř exe souboru nebylo možné nalézt SWF"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
+msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionStop: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Can't read image file from %s"
-msgstr "Nelze přečíst obrázkový soubor z %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
+msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionGotoFrame: cíl as_environment je null nebo není spritem"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:283
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
 #, c-format
-msgid "Parsing error: %s"
-msgstr "Chyba rozebírání: %s"
+msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
+msgstr "GetUrl: cíl=%s url=%s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:309
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
 #, c-format
-msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
-msgstr "otevření „%s“ selhalo; nemohu vytvořit film"
+msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
+msgstr "Délka značky ActionWaitForFrame (0x%X) == %d (očekáváno 3)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:314
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
 #, c-format
-msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
-msgstr "otvírák streamProvider nemůže otevřít „%s“"
+msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
+msgstr "%s: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/as_object.cpp:440
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
 #, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Zachycena výjimka: %s"
+msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
+msgstr "ActionWaitForFrame(%d): cíl (%s) má jen %d snímků"
 
-#: libcore/as_object.cpp:628
-#, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
-msgstr "Pokus o nastavení vlastnosti „%s“, která je jen pro čtení"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
+msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
+msgstr "GotoLabel: cíl prostředí je null nebo není MovieClip"
 
-#: libcore/as_object.cpp:640
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
+msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+msgstr ""
+"Funkci ActionSubString předána záporná velikost, považuji za celou 
délku"
 
-#: libcore/as_object.cpp:655
-#, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
-msgstr "Neznámá chyba při nastavování vlastnosti „%s“ na objektu 
„%p“"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
+msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
+msgstr "V ActionSubString je počátek menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/as_object.cpp:684
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
+msgid ""
+"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
+"string."
 msgstr ""
-"Pokus o dvojnásobnou inicializaci vlastnosti „%s“ na objektu „%p“, 
která je "
-"jen pro čtení"
-
-#: libcore/as_object.cpp:850
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr "Při volání isPrototypeOf zjištěna kruhová závislost"
+"v ActionSubStringu jde počátek za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-# TODO: plural
-#: libcore/as_object.cpp:860
-#, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
-msgstr "následuje %d členů objektu %p"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
+msgid ""
+"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
+msgstr ""
+"V ActionSubStringu jde počátek + velikost za vstupní řetězec, upravuji "
+"velikost"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
+"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
+"undefined instead of %s."
 msgstr ""
-"%s.swapDepth(%d): film má hloubku (%d) pod zónou statické hloubky (%d), 
jeho "
-"hloubka nebude zaměněna"
+"Do proměnné v SWF%d nelze přiřadit sprite/DisplayObject. Vrátí se "
+"nedefinováno namísto %s."
 
-#: libcore/movie_root.cpp:478
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr "Původní kořenový film nemůže být odstraněn"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
+#, c-format
+msgid "-- get var: %s=%s"
+msgstr "– získat proměnnou: %s=%s"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:629
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr "Při obesílání posluchačů kláves dosaženy ActionLimits: %s."
+msgid ""
+"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
+msgstr ""
+"ActionSetVariable: %s=%s: název proměnné byl vyhodnocen jako neplatný "
+"(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:898
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
+#, c-format
+msgid "-- set var: %s = %s"
+msgstr "– nastavit proměnnou: %s = %s"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
 msgid ""
-"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
-"Give up on synchronization?"
+"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
 msgstr ""
+"Zavoláno ActionGetProperty(<empty>), ale současný cíl není 
DisplayObjectem"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:948
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
 #, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr "Při advance čten buffer za svými hranicemi: %s"
+msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
+msgstr "Nemohu najít cíl GetProperty (%s)"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1066
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr "Při oznamování události myši dosaženy ActionLimits: %s."
+msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
+msgstr ""
+"ActionSetProperty: cíl %s pro nastavení vlastnosti %s nemůže 
být nalezen"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1673
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
 #, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr "Pokus zapsat odpověď na deskriptor požadavků ExternalInterface %d"
+msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+msgstr "duplicateMovieClip: předána neplatná hloubka %d; neduplikuji"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1677
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
 #, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
-msgstr ""
-"Nemohu zapsat požadavek na server do uživatelem dodaného deskriptoru %d: 
%s"
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
-#: libcore/movie_root.cpp:1919
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
 #, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Nebylo možné zapsat do deskriptoru prohlížeče č. %d: %s"
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgstr "Cesta zadaná funkci duplicateMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2143
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
 #, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr "Spouštím URL: %s"
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) neukazuje na DisplayObject"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2146
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
 #, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr "Služba fork při spouštění obsluhy URL „%s“ selhala"
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgstr "Cesta zadaná funkci removeMovieClip(%s) není spritem"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2187
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
 #, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr "Pokus zapsat požadavek geturl na deskriptor č. %d"
+msgid "startDrag: unknown target '%s'"
+msgstr "startDrag: neznámý cíl „%s“"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2193
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
+msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+msgstr "Hodnoty Y v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
+msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+msgstr "Hodnoty X v ActionStartDrag prohozeny, opravuji"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
 #, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr "Pouze %d bajtů mohlo být zapsáno na deskriptor č. %d"
+msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
+msgstr "– %s cast_to %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2207
-msgid ""
-"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
-"%2% ignored as per rcfile directive"
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
+#, c-format
+msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
+msgstr "třída nalezená na zásobníku IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-# TODO: plural
-#: libcore/movie_root.cpp:2216
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
+msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+msgstr "Cílový objekt pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
 #, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
+msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
+msgstr "Prototyp cílového objektu IMPLEMENTSOP není objektem (%s)"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2281
-msgid "Live MovieClips"
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
+#, c-format
+msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
+msgstr "Neplatný čítač rozhraní (%d) na IMPLEMENTSOP"
 
-#: libcore/Button.cpp:477
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "Neobsloužená událost tlačítka %s"
+msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
+msgstr "třída nalezená na zásobníku v IMPLEMENTSOP není objektem: %s"
 
-#: libcore/Button.cpp:955
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
+msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+msgstr "Objekt rozhraní pro IMPLEMENTSOP nemá prototyp."
 
-#: libcore/Button.cpp:960
-msgid "Button state"
-msgstr "Stav tlačítka"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
+#, c-format
+msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
+msgstr "Prototyp rozhraní objektu pro IMPLEMENTSOP není objektem (%s)."
 
-#: libcore/Button.cpp:964
-msgid "Action characters"
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
+msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
+msgstr "V ActionMSubString je základ menší než 1, nastavuji na 1."
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Neočekávaný konec proudu"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
+msgid ""
+"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
+"string."
+msgstr ""
+"v ActionMbSubStringu jde základ za vstupní řetězec, vracím prázdný 
řetězec."
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:564
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 #, c-format
 msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
+"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
+"based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
-"O značce %d začínající na pozici %d se tvrdí, že končí pozici %d, 
která je "
-"za koncem předchozí otevřené značky začínající na pozici %d a 
končící na "
-"pozici %d. Nastavím její konec tam, kde končí značka kontejneru."
+"V ActionMbSubStringu jde základ+velikost za vstupní řetězec, upravuji "
+"velikost podle délky: %d a počátku %d"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:602
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr "Nebylo možné se posunout na oznámený konec značky"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
+msgid "Not properly implemented for SWF5"
+msgstr "Pro SWF5 neexistuje odpovídající implementace"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:182
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (p=next_slash=%s)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
+msgid "ActionStrictMode set to %1%"
+msgstr "ActionStrictMode nastaven na %1%"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:193
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
-msgstr "neplatná cesta „%s“ (tečka za lomítkem není povolena)"
+msgid ""
+"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
+"frame: %s"
+msgstr ""
+"Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionWaitForFrame se 
nevyhodnotí jako "
+"platný snímek: %s"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:346
-#, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
-msgstr "Cesta cíle „%s“ nenalezena během nastavování %s=%s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
+msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nenastavím neplatný syrový název proměnné: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
+msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:488
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Nezískám neplatný syrový název proměnné: %s"
+msgid ""
+"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
+"to lost sync."
+msgstr ""
+"Neznámý druh push %d. Provádění bude pokrčovat, ale kvůli ztrátě "
+"synchronizace je pravděpodobné selhání."
 
-#: libcore/as_environment.cpp:569
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
-msgstr "odkaz na neexistující proměnnou „%s“"
+msgid "Invalid register %d in ActionPush"
+msgstr "Neplatný register %d uvnitř ActionPush"
 
-#: libcore/as_value.cpp:398
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) vyhozena ActionTypeError %s"
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr "\t%d) typ=%s, hodnota=%s"
 
-#: libcore/as_value.cpp:768
-#, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
-msgstr "serializace as_value typu %d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
+msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
+msgstr "Na zásobníku nedefinované URL pro getUrl2, přeskakuji"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
 #, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Z definice nahrané z %s nelze vytvořit instanci Movie"
+msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
+msgstr "větvení na pozici %d – tato sekce běží pouze do %d"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
 #, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr "processCompletedRequest: načítá se _level (úroveň %u)"
-
-#: libcore/Video.cpp:57
-msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
+msgid ""
+"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
+"will not be called..."
 msgstr ""
-"Neregistrována žádná obsluha médií, vestavěné video nebude možné 
dekódovat"
-
-#: libcore/Video.cpp:138
-msgid "No Video info in video definition"
-msgstr "V definici videa chybí informace o videu"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "FreeType nelze inicializovat! Chyba = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error %d"
-msgstr "FreeType nelze uzavřít! Chyba = %d"
+"V ActionCallFrame nelze nalézt target_sprite „%s“! Akce cílového 
snímku "
+"nebudou volány…"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
 #, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
+msgid ""
+"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
+"valid frame: %s"
 msgstr ""
-"Adresář s fonty nenalezen, použije se zadrátovaný název fontového 
souboru "
-"„%s“"
+"Určení snímku nalezené na zásobníku v ActionGotoExpression se 
nevyhodnocuje "
+"na platný snímek: %s"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
+msgid ""
+"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
+"target frame..."
 msgstr ""
-"Knihovnu fontconfig nelze inicializovat, použije se zadrátovaný název "
-"fontového souboru „%s“"
+"V ActionGotoExpression nelze nalézt cílový sprite „%s“. Na cílový 
snímek se "
+"nepřejde…"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
 #, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Pro font „%s“ nelze nalézt soubor s fontem"
+msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
+msgstr "smazat %s.%s: nebyl nalezen žádný objekt na smazání"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
-#, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Soubor s fontem „%s“ má chybný formát"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
+msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
+msgstr "delete2 zavolán s cestou, kterou nelze převést na object"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
 #, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "Chyba při otevírání fontu „%s“"
+msgid "-- set local var: %s = %s"
+msgstr "– nastavit místní proměnnou: %s = %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) jako odkaz na %d"
+msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
+msgstr "ActionCallFunction: %s není objekt"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
-msgstr "amf: serializuji objekt data s indexem %d a hodnou %g"
+msgid ""
+"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
+msgstr ""
+"Pokus o zavolání funkce o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou 
pouze %u."
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:201
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
-msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
-
-#: libcore/AMFConverter.cpp:223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
-msgstr "amf: serializuji pole o %d prvcích jako STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgid "---new object: %s"
+msgstr "− nový objekt: %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:233
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
-msgstr "amf: serializuji objekt (nebo funkci) s indexem %d"
+msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
+msgstr "ActionNew: „%s“ není konstruktor"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:276
-msgid "amf: serializing undefined"
-msgstr "amf: serializuji nedefinováno"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
+msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
+msgstr "V kontextu timeline nemá zápis „var cokoliv“ žádný význam."
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:286
-msgid "amf: serializing null"
-msgstr "amf: serializuji null"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
+#, c-format
+msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
+msgstr "Argument funkce TargetPath(%s) nelze převést na DisplayObject"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:597
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
+#, c-format
 msgid ""
-"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
-"used."
+"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
+"Při vykonávání ActionEnumerate se na vrcholu zásobníku objevil neobjekt 
(%s)"
 
-#: libcore/TextField.cpp:221
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
 #, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
-"[0..1048575], won't remove"
-msgstr ""
-"ZKONTROLUJMĚ: removeTextField(%s): hloubka TextField (%d) mimo 
„dynamickou“ "
-"zónu [0..1048575], neodstraním"
+msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s) vyhodil ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:910
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
 #, c-format
-msgid ""
-"TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
-"to align"
-msgstr ""
-"Text TextFieldu se nevejde do svých hranic: šířka %g, okraje %g – nic "
-"k zarovnání"
+msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
+msgstr "getMember zavolán na hodnotu, kterou nelze převést na as_object: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:965
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
 #, c-format
-msgid ""
-"TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
-"DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
-msgstr ""
-"TextField: chybí kresba pro znak mezery (potřeba pro TAB). Ujistěte se, 
že "
-"tvary DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
+msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
+msgstr " ActionGetMember: cíl: %s (objekt %p)"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1044
-msgid "No font for TextField!"
-msgstr "Chybí font pro TextField!"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
+#, c-format
+msgid "-- get_member %s.%s=%s"
+msgstr "− get_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1376
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
+#, c-format
 msgid ""
-"HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
-"print their content"
+"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
-"HTML v textovém poli není podporován, gnash bude prostě ignorovat 
značky a "
-"vypíše jen jejich obsah"
+"ActionSetMember: %s.%s=%s: název člena byl vyhodnocen jako neplatný "
+"(prázdný) řetězec"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1460
-msgid "Expected a font name in FACE attribute."
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
+#, c-format
+msgid "-- set_member %s.%s=%s"
+msgstr "– set_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1707
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
 #, c-format
-msgid ""
-"TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
-"shapes for font %s are being exported into your SWF file"
-msgstr ""
-"TextField: chybí vestavěná kresba znaku %d. Ujistěte se, že tvary "
-"DisplayObjectu z fontu %s se exportují do vašeho SWF souboru."
+msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
+msgstr "– set_member %s.%s=%s na neplatném objektu!"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1715
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
 #, c-format
 msgid ""
-"TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
-"installed in your system."
+"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
 msgstr ""
-"TextField: postrádám kresbu zařízení pro znak %d. Možná nemáte ve 
svém "
-"systému nainstalovaný font „%s“."
+"Pokus o zavolání metody o %u argumentech zatímco na zásobníku jsou jen 
%u."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1897
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
-msgid "VariableName: %s"
-msgstr "VariableName: %s"
+msgid " method name: %s"
+msgstr " jméno metody: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1906
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
 #, c-format
-msgid ""
-"Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
-"to text field. Gnash will try to register again on next access."
-msgstr ""
-"Současné prostředí nemá žádný cíl, VariableName (%s) přidruženou 
k textovému "
-"poli nelze navázat. Gnash se ji pokusí zaregistrovat při příštím 
přístupu."
+msgid " method object/func: %s"
+msgstr " objekt/funkce metody: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1921
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
 #, c-format
-msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
-msgstr "Cesta s proměnným textem: %s, Proměnná: %s"
+msgid " method nargs: %d"
+msgstr " počet argumentů metody: %d"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1932
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
 #, c-format
-msgid ""
-"VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
-"is possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
-"stream. Gnash will try to register again on next access."
-msgstr ""
-"VariableName spojená s textovým polem ukazuje na neznámý cíl (%s). Je 
možné, "
-"že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
-"pokusí o registraci znovu při příštím přístupu."
+msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
+msgstr "ActionCallMethod vyvolána s neobjektovým objektem/funkcí (%s)"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1953
-msgid "registerTextVariable() called"
-msgstr "zavoláno registerTextVariable()"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
+msgstr "ActionCallMethod: Metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1968
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
+msgstr "ActionCallMethod: vlastnost %d objektu %d nelze zavolat (%s)"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
 #, c-format
 msgid ""
-"VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
-"possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
-"stream. Gnash will try to register again on next access."
+"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
+"on the stack."
 msgstr ""
-"VariableName spojená s textovým polem (%s) ukazuje na neznámý cíl. Je 
možné, "
-"že instance DisplayObjectu bude vytvořena později v proudu SWF. Gnash se "
-"pokusí o registraci při příštím přístupu."
+"Pokus zavolat konstruktor o %u argumentech zatímco jich je na zásobníku 
jen %"
+"u."
 
-# Function name
-#: libcore/DisplayObject.cpp:258
-msgid "blendMode"
-msgstr "blendMode"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
+msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
+msgstr ""
+"Při ActionNewMethod: při ActionMethod nenalezen žádný objekt na 
zásobníku"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _height=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:796
-msgid "yes"
-msgstr "ano"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:797
-msgid "no"
-msgstr "ne"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:803
-msgid "Depth"
-msgstr "Hloubka"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:809
-msgid "Ratio"
-msgstr "Poměr"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:819
-msgid "Clipping depth"
-msgstr "Hloubka ořezu"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:824
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Rozměry"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:826
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamika"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:827
-msgid "Mask"
-msgstr "Maska"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:828
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Zlikvidováno"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:830
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Uvolněno"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:834
-msgid "Blend mode"
-msgstr "Režim míšení barev"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:837
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Zneplatněno"
+msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
+msgstr "ActionNewMethod: metodu %s objektu %s nelze nalézt"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:839
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Potomci zneplatněni"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
+msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
+msgstr "ActionNewMethod: jméno metody není definováno a objekt není funkce"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Pokus o nastavení %s, zamítnuto"
+msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
+msgstr "– %s instanceof %s (neplatné argumenty?)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s.y na %s (číselní hodnota %g) zamítnut"
+msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
+msgstr "Při výkonu ActionEnum2 nebyl na vrcholu zásobníku objekt %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._x na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
+msgstr "ActionExtends: Super není objektem (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._xscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
+msgstr "ActionExtends: Sub není funkcí (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._yscale na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
+"d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
+"(would this work?)."
+msgstr ""
+"délka kódu function2 (%u) přetekla hranice značky DOACTION (délka 
značky "
+"DOACTION = %d, pozice kódu function2 = %d). Vynucuji délku kódu tak, aby 
"
+"pohltil celý buffer (bude to fungovat?)."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._visible na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
+msgstr "DefineFunction2: pojmenovaná funkce „%s“ začíná na PC %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._alpha na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
+msgstr "DefineFunction2: anonymní funkce začíná na PC %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Pokus nastavit %s._rotation na %s (číselná hodnota %g) zamítnut"
+msgid ""
+"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
+"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
+msgstr ""
+"ActionTry: rezervováno:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
+"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
-#, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Nastavuji _width=%g u DisplayObjectu %s (%s)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
+msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
+msgstr "Délka značky ActionWith != 2, přeskakuji"
 
-#: libdevice/events/EventDevice.cpp:66
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
+msgid "Empty with() block..."
+msgstr "Prázdný blok with()…"
 
-#: libdevice/events/EventDevice.cpp:71
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
 #, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
-msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
-
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:237
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
+msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
+msgstr "with(%s): první argument nelze převést na objekt!"
 
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:239
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
 #, c-format
+msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
+msgstr "Vyvolána obsluha nepodporované akce, kód v pc je %#x"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
+msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
+msgstr "Padělané prázdné URL z GetUrl v SWF souboru, přeskakuji"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
 msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
+"Using GET"
 msgstr ""
-"Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f 
/ "
-"%.0f / %.0f"
+"Padělaná metoda GetUrl2 pro posílání proměnných v SWF souboru 
(požadován je "
+"jak GET, tak i POST). Použiji GET."
 
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:242
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
+"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
+"loadVariable:%d)"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo 
nalezeno. "
-"Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste dosáhli 
lepších "
-"výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB potřebné údaje."
-
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:152
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr "Reset myši selhal"
+"získat URL: cíl=%s, URL=%s, metoda=%x (sendVars: %X, loadTarget: %d, "
+"loadVariable: %d)"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:160
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení myši"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+msgid "getURL2 loadVariable"
+msgstr "getURL2 loadVariable"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:164
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
 #, c-format
-msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
-
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:169
-msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
-msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
+msgid "getURL: target %s not found"
+msgstr "getURL: cíl %s nenalezen"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:287
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
 #, c-format
-msgid "x/y %d/%d button %d"
-msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
+msgid "getURL: target %s is not a sprite"
+msgstr "getURL: cíl %s není spritem"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:312
-#, c-format
-msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
-msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
+msgid "commonGetURL: current target is undefined"
+msgstr "commonGetURL: současný cíl není definován"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:320
-#, c-format
-msgid "mouse click! %d"
-msgstr "kliknutí myši! %d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
+msgid "getURL2 target load"
+msgstr "nahrání cíle pro getURL2"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:338
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
 #, c-format
-msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
-msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
+msgid "Testing _level loading (level %u)"
+msgstr "Testuji nahrávání _level (úroveň %u)"
 
-#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:135
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
 #, c-format
-msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
-msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
+msgid "Unknown loadMovie target: %s"
+msgstr "Neznámý cíl loadMovie: %s"
 
-#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:137
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
 #, c-format
-msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
-msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
-
-#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:153
-msgid "LUT8: Setting up colormap"
-msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
+msgid "get url: target %s is not a sprite"
+msgstr "získat URL: cíl %s není spritem"
 
-#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:178
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
 #, c-format
-msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
-msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
+msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+msgstr ""
+"Nelze nalézt film „%s“, na který má být nastaven cíl! Cíl nastavuji 
na NULL…"
 
-#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:412
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
 #, c-format
-msgid "eglCreateContext failed (error %s)"
+msgid ""
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 msgstr ""
+"v zahájení operator() ActionExecu, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, 
func=%d, "
+"codeVersion=%d"
 
-#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:424
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
 #, c-format
-msgid "eglMakeCurrent failed (error %s)"
+msgid ""
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
 msgstr ""
+"Délka %u (%d) značky akce id %u na pc %d přetéká velikost bufferu akcí 
%d"
 
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:91
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't open SDL audio: %s"
-msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
-
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:261
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
 #, c-format
-msgid "Negative buffer length in sdl_audio_callback (%d)"
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Po vykonání: PC %d, další PC %d, následuje zásobník"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
+msgid ""
+"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
+"Disable scripts?"
 msgstr ""
 
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:267
-msgid "Zero buffer length in sdl_audio_callback"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
+"action to fix (as expected)."
 msgstr ""
+"Zásobník na padrť (chyba překladače ActionScriptu nebo úmyslně 
zmatečný "
+"SWF). Žádná opatření k nápravě nebudou podniknuta (jak se dalo 
čekat)."
 
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:75
-msgid "Unable to open audio"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgstr "Po vykonání bloku zůstalo na zásobníku %d prvků. "
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
+#, c-format
+msgid ""
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
 msgstr ""
+"Konec bloku DoAction dosažen při přeskakování %d akčních značek (pc: 
%d, "
+"stop_pc: %d)"
 
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:339
-msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::pause"
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
+#, c-format
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgstr "Požadován skok mimo značku DoAction (pozice %d před značkou 
start)"
+
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
+#, c-format
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– lokální registr[%d] = 
„%s“"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgstr "Na zásobník rozsahů (%s) nelze vložit nullovou hodnotu."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#, c-format
+msgid ""
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
 msgstr ""
+"CALLPROP: Nelze volat metodu hodnoty, kterou nelze převést na objekt (%s)."
 
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:343
-msgid "Mkit: paused"
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#, c-format
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
 msgstr ""
+"CALLPROP: Vlastnost „%s“ objektu „%s“ je „%s“, nelze zavolat jako 
metodu"
 
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:351
-msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::unpause"
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgstr "GETPROPERTY: Hledám vlastnost %s objektu %s"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgstr "GETPROPERTY: na zásobníku očekáván objekt, obdrženo %s."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#, c-format
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: neočekávaná neobjektová hodnota zásobníku %s"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#, c-format
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgstr "–––––––––––––– globální registr[%d] = 
„%s“"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
+msgstr "Omezení rekurze dosaženo (%u)"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#, c-format
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgstr "(%s + %s) [proveden převod primitiva]"
+
+#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:412
+#, c-format
+msgid "eglCreateContext failed (error %s)"
 msgstr ""
 
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:355
-msgid "Mkit: unpaused"
+#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:424
+#, c-format
+msgid "eglMakeCurrent failed (error %s)"
 msgstr ""
 
-#: libsound/WAVWriter.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "Unable to write file %1%"
-msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
+#: libdevice/events/EventDevice.cpp:66
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not open %s: %s"
+msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
 
-#: libsound/sound_handler.cpp:531
-msgid "Trying to play sound with size 0"
+#: libdevice/events/EventDevice.cpp:71
+#, c-format
+msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgstr "Neblokující režim pro polohovací zařízení nebylo možné 
nastavit: %s"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:152
+msgid "Mouse reset failed"
+msgstr "Reset myši selhal"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:160
+msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nebylo možné rozpoznat identifikátor zařízení myši"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:164
+#, c-format
+msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Nestandardní identifikátor zařízení myši %d"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:169
+msgid "Could not activate Data Reporting mode for mouse"
+msgstr "U myši nebylo možné aktivovat režim Data Reporting"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:287
+#, c-format
+msgid "x/y %d/%d button %d"
+msgstr "x/y %d/%d tlačítko %d"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:312
+#, c-format
+msgid "read mouse @ %d / %d, btn %d"
+msgstr "přečtena myš na %d/%d, tlač. %d"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:320
+#, c-format
+msgid "mouse click! %d"
+msgstr "kliknutí myši! %d"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:338
+#, c-format
+msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
+msgstr "mouse_command: %d bajtů ze vstupního bufferu zahozeno"
+
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:237
+msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Chyba při rozebírání kalibračních dat!"
+
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:239
+#, c-format
+msgid ""
+"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgstr ""
+"Použijí se kalibrační data dotykové obrazovky: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f 
/ "
+"%.0f / %.0f"
+
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:242
+msgid ""
+"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
+"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
+"values for better results"
 msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: Žádné nastavení kalibrace pro dotykovou obrazovku nebylo 
nalezeno. "
+"Ukazatel myši pravděpodobně nebude pracovat dokonale. Abyste dosáhli 
lepších "
+"výsledků, nastavte do proměnné prostředí TSCALIB potřebné údaje."
+
+#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:135
+#, c-format
+msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
+msgstr "Zařízení framebufferu používá %d bajtů paměti."
+
+#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:137
+#, c-format
+msgid "Video mode: %dx%d with %d bits per pixel."
+msgstr "Videorežim: %d×%d s %d bity na pixel."
+
+#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:153
+msgid "LUT8: Setting up colormap"
+msgstr "LUT8: Nastavuji paletu"
+
+#: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:178
+#, c-format
+msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
+msgstr "LUT8: Chyba při nastavování palety: %s"
 
 #: libsound/aos4/sound_handler_ahi.cpp:125
 msgid "AOS4: Spawn Audio Process.."
@@ -5077,167 +5034,48 @@ msgstr ""
 msgid "AOS4: audioTask:Close timer.."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
-#: utilities/soldumper.cpp:121 cygnal/cygnal.cpp:475 cygnal/cvm.cpp:268
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:109
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:108
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:91
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:92
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:95
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:109
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:94
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:104
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:91
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:216
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:149
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:119 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:144
-msgid "Verbose output turned on"
-msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:119
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:125
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:113
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:123
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:107
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:111
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:119
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:113
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:100
-msgid "Error parsing command line options: "
-msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:75
+msgid "Unable to open audio"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:173
-msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
-msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:339
+msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::pause"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:178
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
-msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:343
+msgid "Mkit: paused"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:300
-msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:351
+msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::unpause"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:302
-msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
-msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:355
+msgid "Mkit: unpaused"
+msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:303 utilities/dumpshm.cpp:344
-#: utilities/soldumper.cpp:75
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tNápověda"
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:91
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't open SDL audio: %s"
+msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:304
-msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
-msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
-
-#: utilities/flvdumper.cpp:305
-msgid "-a\tPrint all tags."
-msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
-
-#: utilities/processor.cpp:148 cygnal/cvm.cpp:145
-#, c-format
-msgid "fs_callback(%p): %s %s"
-msgstr "fs_callback(%p): %s %s"
-
-#: utilities/processor.cpp:166 cygnal/cvm.cpp:157
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:261
 #, c-format
-msgid "eventCallback: %s %s"
-msgstr "eventCallback: %s %s"
-
-#: utilities/processor.cpp:202
-msgid "gprocessor does not handle %1% message"
+msgid "Negative buffer length in sdl_audio_callback (%d)"
 msgstr ""
 
-#: utilities/processor.cpp:237 cygnal/cvm.cpp:227
-#, c-format
-msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového gprocessoru: %s, verze Gnashe: %s\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:285 cygnal/cvm.cpp:282
-msgid "Verbose actions disabled at compile time"
-msgstr "Upovídané akce zakázány při překladu"
-
-#: utilities/processor.cpp:292 cygnal/cvm.cpp:289
-msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
-msgstr "Upovídané rozebírání zakázáno při překladu"
-
-#: utilities/processor.cpp:456 utilities/processor.cpp:459 cygnal/cvm.cpp:407
-#: cygnal/cvm.cpp:410 gui/Player.cpp:332 gui/Player.cpp:353
-#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:438 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
-#, c-format
-msgid "%s appended to local sandboxes"
-msgstr "%s připojen k místním pískovištím (sandboxes)"
-
-#: utilities/processor.cpp:631
-#, c-format
-msgid ""
-"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
-"\n"
-"usage: %s [options] <file>\n"
-"\n"
-"Process the given SWF movie files.\n"
-"\n"
-"%s%s%s%s"
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:267
+msgid "Zero buffer length in sdl_audio_callback"
 msgstr ""
-"gprocessor – procesor SWF pro Gnash.\n"
-"\n"
-"Použití: %s [PŘEPÍNAČE] <SOUBOR>\n"
-"\n"
-"Zpracuje zadané soubory se SWF filmem.\n"
-"\n"
-"%s%s%s%s"
 
-#: utilities/processor.cpp:638
-msgid ""
-"options:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Print this info.\n"
-" --version  Print the version numbers.\n"
-" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
+#: libsound/sound_handler.cpp:531
+msgid "Trying to play sound with size 0"
 msgstr ""
-"Přepínače:\n"
-"\n"
-" --help(-h) Vypíše tuto nápovědu.\n"
-" --version  Vypíše čísla verzí.\n"
-" -v     Bude upovídaný; tj. na standardní výstup vypisuje 
protokol\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:645
-msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
-msgstr " -vp     Upovídané rozebírání filmu\n"
-
-#: utilities/processor.cpp:650
-msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
-msgstr " -va     Upovídaný ActionScript\n"
 
-#: utilities/processor.cpp:655
-msgid ""
-" -d [<ms>]\n"
-"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
-"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
-" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
-"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
-"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
-" -f <frames> \n"
-"       Allow the given number of frame advancements.\n"
-"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
-"       is encountered if set to 0 (default).\n"
-msgstr ""
-" -d [<MS>]\n"
-"       Zpoždění mezi kroky v milisekundách (implicitně 0).\n"
-"       „-1“ značí zpoždění vypočtené z FPS.\n"
-" -r <POČET> Umožní zadaný počet úplných běhů.\n"
-"       0 znamená nekonečné cyklení.\n"
-"       Implicitní je 1 (skončit, jakmile je dosažen poslední "
-"snímek).\n"
-" -f <SNÍMKŮ> \n"
-"       Umožní zadaný počet kroků snímku.\n"
-"       Je-li nastavena 0 (implicitní), provádí kroky snímku 
dokud\n"
-"       nebude splněna jiná zastavující podmínka.\n"
+#: libsound/WAVWriter.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "Unable to write file %1%"
+msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
 
 #: utilities/dumpshm.cpp:136
 #, c-format
@@ -5303,6 +5141,11 @@ msgstr "Tento program vypíše vnitřní data 
sdíleného segmentu paměti"
 msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
 msgstr "Použití: dumpshm [hdsanlif] SOUBOR"
 
+#: utilities/dumpshm.cpp:344 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/soldumper.cpp:75
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tNápověda"
+
 #: utilities/dumpshm.cpp:345
 msgid "-i\tList segments"
 msgstr "-i\tVypíše seznam segmentů"
@@ -5335,101 +5178,307 @@ msgstr "\tPočet vyhrazených bajtů: "
 msgid "\tTotal # of bytes: "
 msgstr "\tCelkový počet bajtů: "
 
-#: utilities/rtmpget.cpp:445
-msgid "Error parsing command line: "
-msgstr "Chyba při rozebírání příkazového řádku: "
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
+#: utilities/soldumper.cpp:121 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:144
+#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:119
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:149
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:216 cygnal/cvm.cpp:268
+#: cygnal/cygnal.cpp:475 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:109
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:103
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:108
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:91
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:92
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:103
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:95
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:94
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:91
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:104
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:109
+msgid "Verbose output turned on"
+msgstr "Zapnut upovídaný výstup"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
+#: utilities/flvdumper.cpp:172 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:125
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:119
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:123
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:107
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:103
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:113
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:111
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:103
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:100
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:113
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:119
+msgid "Error parsing command line options: "
+msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
 
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
+#: utilities/flvdumper.cpp:173
+msgid "This is a Gnash flvdumper bug."
+msgstr "Toto je chyba gnashového flvdumperu."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
+#: utilities/flvdumper.cpp:178
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting."
+msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
+#: utilities/flvdumper.cpp:300
+msgid "This program dumps the internal data of an FLV video file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data video souboru FLV"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:105
-#, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
+#: utilities/flvdumper.cpp:302
+msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
+msgstr "Použití: flvdumper [-h] [-m] [-a] SOUBOR"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
+#: utilities/flvdumper.cpp:304
+msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
+msgstr "-m\tVypisuje pouze Meta značky (implicitní)"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
-msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
+#: utilities/flvdumper.cpp:305
+msgid "-a\tPrint all tags."
+msgstr "-a\tVypisuje všechny značky"
 
-#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
+#: utilities/processor.cpp:148 cygnal/cvm.cpp:145
 #, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+msgid "fs_callback(%p): %s %s"
+msgstr "fs_callback(%p): %s %s"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:189
-msgid "cygnal -- a streaming media server."
+#: utilities/processor.cpp:166 cygnal/cvm.cpp:157
+#, c-format
+msgid "eventCallback: %s %s"
+msgstr "eventCallback: %s %s"
+
+#: utilities/processor.cpp:202
+msgid "gprocessor does not handle %1% message"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:191
-#, fuzzy
-msgid "Usage: cygnal [options...]"
-msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
+#: utilities/processor.cpp:237 cygnal/cvm.cpp:227
+#, c-format
+msgid "Gnash gprocessor version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového gprocessoru: %s, verze Gnashe: %s\n"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:192 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:247
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:422
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:721
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:491
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:282
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:300
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:391
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:282
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:269
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:596
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:321
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:406 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:316
-#, fuzzy
-msgid " -h, --help     Print this help and exit"
-msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
+#: utilities/processor.cpp:285 cygnal/cvm.cpp:282
+msgid "Verbose actions disabled at compile time"
+msgstr "Upovídané akce zakázány při překladu"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid " -V, --version    Print version information and exit"
-msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
+#: utilities/processor.cpp:292 cygnal/cvm.cpp:289
+msgid "Verbose parsing disabled at compile time"
+msgstr "Upovídané rozebírání zakázáno při překladu"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:194 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:248
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:423
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:722
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:492
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:283
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:301
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:392
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:283
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:270
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:597
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:322
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:407 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:317
-#, fuzzy
-msgid " -v, --verbose    Output verbose debug info"
-msgstr " -v, --verbose      Způsobí upovídaný výstup\n"
+#: utilities/processor.cpp:456 utilities/processor.cpp:459 cygnal/cvm.cpp:407
+#: cygnal/cvm.cpp:410 gui/Player.cpp:332 gui/Player.cpp:353
+#: gui/pythonmod/gnash-view.cpp:438 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:441
+#, c-format
+msgid "%s appended to local sandboxes"
+msgstr "%s připojen k místním pískovištím (sandboxes)"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:195
-msgid " -s, --singlethread Disable Multi Threading"
+#: utilities/processor.cpp:631
+#, c-format
+msgid ""
+"gprocessor -- an SWF processor for Gnash.\n"
+"\n"
+"usage: %s [options] <file>\n"
+"\n"
+"Process the given SWF movie files.\n"
+"\n"
+"%s%s%s%s"
 msgstr ""
-
-#: cygnal/cygnal.cpp:196 cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:598
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:323
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:408 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:318
+"gprocessor – procesor SWF pro Gnash.\n"
+"\n"
+"Použití: %s [PŘEPÍNAČE] <SOUBOR>\n"
+"\n"
+"Zpracuje zadané soubory se SWF filmem.\n"
+"\n"
+"%s%s%s%s"
+
+#: utilities/processor.cpp:638
+msgid ""
+"options:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Print this info.\n"
+" --version  Print the version numbers.\n"
+" -v     Be verbose; i.e. print log messages to stdout\n"
+msgstr ""
+"Přepínače:\n"
+"\n"
+" --help(-h) Vypíše tuto nápovědu.\n"
+" --version  Vypíše čísla verzí.\n"
+" -v     Bude upovídaný; tj. na standardní výstup vypisuje 
protokol\n"
+
+#: utilities/processor.cpp:645
+msgid " -vp     Be verbose about movie parsing\n"
+msgstr " -vp     Upovídané rozebírání filmu\n"
+
+#: utilities/processor.cpp:650
+msgid " -va     Be verbose about ActionScript\n"
+msgstr " -va     Upovídaný ActionScript\n"
+
+#: utilities/processor.cpp:655
+msgid ""
+" -d [<ms>]\n"
+"       Milliseconds delay between advances (0 by default).\n"
+"       If '-1' the delay will be computed from the FPS.\n"
+" -r <times> Allow the given number of complete runs.\n"
+"       Keep looping undefinitely if set to 0.\n"
+"       Default is 1 (end as soon as the last frame is reached).\n"
+" -f <frames> \n"
+"       Allow the given number of frame advancements.\n"
+"       Keep advancing untill any other stop condition\n"
+"       is encountered if set to 0 (default).\n"
+msgstr ""
+" -d [<MS>]\n"
+"       Zpoždění mezi kroky v milisekundách (implicitně 0).\n"
+"       „-1“ značí zpoždění vypočtené z FPS.\n"
+" -r <POČET> Umožní zadaný počet úplných běhů.\n"
+"       0 znamená nekonečné cyklení.\n"
+"       Implicitní je 1 (skončit, jakmile je dosažen poslední "
+"snímek).\n"
+" -f <SNÍMKŮ> \n"
+"       Umožní zadaný počet kroků snímku.\n"
+"       Je-li nastavena 0 (implicitní), provádí kroky snímku 
dokud\n"
+"       nebude splněna jiná zastavující podmínka.\n"
+
+#: utilities/rtmpget.cpp:445
+msgid "Error parsing command line: "
+msgstr "Chyba při rozebírání příkazového řádku: "
+
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Tento program vypíše vnitřní data souboru .sol"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr "Použití: soldumper [h] SOUBOR"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
+msgstr "-f\tVynutí přístup k místním adresářům"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tVypíše všechny soubory .sol v implicitním adresáři"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:105
+#, c-format
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Verze gnashového soldumperu: %s, Verze Gnashe: %s\n"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "vynucuji přístup jen k místním adresářům"
+
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
+msgstr "Vypsat soubory .sol v implicitním adresáři"
+
+#: plugin/win32/plugin.cpp:584 plugin/aos4/plugin.cpp:587
+#, c-format
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:161 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:139
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:166
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error parsing command line options: %s"
+msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
+
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:315 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:405
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:320
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:595
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:421
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:246
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:281
+msgid "Usage: test_amf [options...]"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:316 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:406
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:321
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:596 cygnal/cygnal.cpp:192
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:422
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:247
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:721
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:491
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:282
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:300
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:391
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:269
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:282
+#, fuzzy
+msgid " -h, --help     Print this help and exit"
+msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
+
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:317 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:407
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:322
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:597 cygnal/cygnal.cpp:194
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:423
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:248
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:722
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:492
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:283
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:301
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:392
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:270
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:283
+#, fuzzy
+msgid " -v, --verbose    Output verbose debug info"
+msgstr " -v, --verbose      Způsobí upovídaný výstup\n"
+
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:318 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:408
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:323
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:598 cygnal/cygnal.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid " -n, --netdebug   Turn on net debugging messages"
 msgstr " -g, --debugger     Zapne debugger SWF\n"
 
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:319 cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:324
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:599
+msgid " -p, --netdebug   port for network"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Scanning directory \"%s\" for %s files"
+msgstr "Prohledávám adresář „%s“ na zásuvné moduly"
+
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash media file name: %s"
+msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
+
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:441 cygnal/cygnal.cpp:503
+#, c-format
+msgid "Document Root for media files is: %s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/crc.cpp:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't open file: %s"
+msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
+
+#: cygnal/cvm.cpp:274
+msgid "Setting debugger ON"
+msgstr "ZAPÍNÁM debugger"
+
+#: cygnal/cvm.cpp:276
+msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
+msgstr "Debugger byl zakázán při konfiguraci"
+
+#: cygnal/cygnal.cpp:189
+msgid "cygnal -- a streaming media server."
+msgstr ""
+
+#: cygnal/cygnal.cpp:191
+#, fuzzy
+msgid "Usage: cygnal [options...]"
+msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
+
+#: cygnal/cygnal.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid " -V, --version    Print version information and exit"
+msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
+
+#: cygnal/cygnal.cpp:195
+msgid " -s, --singlethread Disable Multi Threading"
+msgstr ""
+
 #: cygnal/cygnal.cpp:197
 msgid " -o  --only-port   Only use port for debugging"
 msgstr ""
@@ -5455,11 +5504,6 @@ msgstr ""
 msgid "Extraneous argument: %s"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:503 cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:441
-#, c-format
-msgid "Document Root for media files is: %s"
-msgstr ""
-
 #: cygnal/cygnal.cpp:585
 msgid "Cygnal done..."
 msgstr ""
@@ -5497,61 +5541,138 @@ msgstr ""
 msgid "Cygnal Plugin paths are: %s"
 msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
 
-#: cygnal/cvm.cpp:274
-msgid "Setting debugger ON"
-msgstr "ZAPÍNÁM debugger"
-
-#: cygnal/cvm.cpp:276
-msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
-msgstr "Debugger byl zakázán při konfiguraci"
-
-#: cygnal/crc.cpp:145
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't open file: %s"
-msgstr "%s nebylo možné otevřít: %s"
-
-#: cygnal/libnet/network.cpp:114
-#, fuzzy
-msgid "Could not find a usable WinSock DLL"
-msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
+#: cygnal/handler.cpp:317
+#, c-format
+msgid "No %s symbol in plugin"
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:184
+#: cygnal/handler.cpp:333 cygnal/handler.cpp:348
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to get protocol entry for %s"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+msgid "Couldn't get %s symbol"
+msgstr "Nemohu získat symbol class_init"
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:201 cygnal/libnet/network.cpp:424
-#: cygnal/libnet/network.cpp:582
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to create socket: %s"
-msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+#: cygnal/http_server.cpp:484 cygnal/http_server.cpp:516
+msgid "Sent GET Reply"
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:208
-msgid "setsockopt SO_REUSEADDR failed"
+#: cygnal/http_server.cpp:488
+msgid "Couldn't send GET Reply, no header data"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:219
-#, c-format
-msgid "unable to bind to port %hd: %s"
+#: cygnal/http_server.cpp:520
+msgid "Couldn't send POST Reply, no header data"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:229
-#, c-format
-msgid "Server bound to service on %s, port %hd, using fd #%d"
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:913
+msgid "AMF body input data is NULL"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:235
-#, c-format
-msgid "unable to listen on port: %hd: %s "
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:937
+#, fuzzy
+msgid "AMF data too short to contain type field"
+msgstr "Data DEFINEBITS jsou příliš krátká na načtení hlavičky s 
typem"
+
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:958
+msgid "AMF data segment too short to containtype NUMBER"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:291
+#: cygnal/libamf/lcshm.cpp:659
 #, c-format
-msgid "Waiting to accept net traffic on fd #%d for port %d"
+msgid " ***** The size of the data is %s *****"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/network.cpp:351
-msgid "There is a new network connection request."
+#: cygnal/libamf/sol.cpp:230
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: SOL file header is: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't load file %s"
+msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't map file %s into memory: %s"
+msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:498
+#, c-format
+msgid "File %s a offset %d mapped to: %p"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:661
+#, c-format
+msgid "Opening file %s (fd #%d), %lld bytes in size."
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:668
+#, c-format
+msgid "File %s doesn't exist"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1558
+msgid "==== The HTTP header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1559
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Filespec: %s"
+msgstr "\tSoubor: "
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Version: %d.%d"
+msgstr "Verze Abc: %d.%d"
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1570
+msgid "==== ==== ===="
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:114
+#, fuzzy
+msgid "Could not find a usable WinSock DLL"
+msgstr "Nemohu najít cíl %s (vyhodnoceno z %s)"
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:184
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to get protocol entry for %s"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:201 cygnal/libnet/network.cpp:424
+#: cygnal/libnet/network.cpp:582
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to create socket: %s"
+msgstr "Nemohu vytvořit parser pro Sound na %s"
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:208
+msgid "setsockopt SO_REUSEADDR failed"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:219
+#, c-format
+msgid "unable to bind to port %hd: %s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:229
+#, c-format
+msgid "Server bound to service on %s, port %hd, using fd #%d"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:235
+#, c-format
+msgid "unable to listen on port: %hd: %s "
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:291
+#, c-format
+msgid "Waiting to accept net traffic on fd #%d for port %d"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/network.cpp:351
+msgid "There is a new network connection request."
 msgstr ""
 
 #: cygnal/libnet/network.cpp:358
@@ -5737,52 +5858,6 @@ msgstr ""
 msgid "Got an %d interrupt while blocked on pselect()"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:489
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't load file %s"
-msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:494
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't map file %s into memory: %s"
-msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:498
-#, c-format
-msgid "File %s a offset %d mapped to: %p"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:661
-#, c-format
-msgid "Opening file %s (fd #%d), %lld bytes in size."
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:668
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sshclient.cpp:459 cygnal/libnet/sshserver.cpp:200
-msgid "==== The SSH header breaks down as follows: ===="
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:159
-msgid "Got an incoming SSL connection request"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:182 cygnal/libnet/sslclient.cpp:381
-msgid "==== The SSL header breaks down as follows: ===="
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:622
-msgid "Couldn't read data block in handshake!"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Read data block in handshake, got %d bytes."
-msgstr ""
-
 #: cygnal/libnet/rtmp.cpp:184
 #, c-format
 msgid "AMF Header size bits (0x%X) out of range"
@@ -5817,22 +5892,25 @@ msgstr "Data jsou: 0x%s"
 msgid "Reading AMF packets till we're done..."
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1558
-msgid "==== The HTTP header breaks down as follows: ===="
+#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:622
+msgid "Couldn't read data block in handshake!"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1559
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Filespec: %s"
-msgstr "\tSoubor: "
+#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Read data block in handshake, got %d bytes."
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Version: %d.%d"
-msgstr "Verze Abc: %d.%d"
+#: cygnal/libnet/sshclient.cpp:459 cygnal/libnet/sshserver.cpp:200
+msgid "==== The SSH header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1570
-msgid "==== ==== ===="
+#: cygnal/libnet/sslclient.cpp:381 cygnal/libnet/sslserver.cpp:182
+msgid "==== The SSL header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:159
+msgid "Got an incoming SSL connection request"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/libnet/statistics.cpp:114
@@ -5845,18 +5923,52 @@ msgstr ""
 msgid "%d bytes were transfered in %s seconds"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:107
+#: cygnal/proc.cpp:106
+#, c-format
+msgid "Document Root for CGI files is: %s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:99
+#, c-format
+msgid "Processing RTMP Handshake for fd #%d"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:385
+msgid "Handshake Finish Data matched"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:387
+#, c-format
+msgid "Handshake Finish Data didn't match by %d bytes"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:584
+#, c-format
+msgid "ERROR: Unidentified RTMP message content type 0x%x"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:1356
+#, c-format
+msgid "Starting RTMP Handler for fd #%d, cgi-bin is \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:1660
+#, c-format
+msgid "ERROR: Unidentified AMF header data type 0x%x"
+msgstr ""
+
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:113
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:106
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:107
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:111
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:95
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:106
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:99
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:112
 msgid "Enabling memory statistics"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:112
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:118
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:112
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:116
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:100
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:96
@@ -5864,31 +5976,22 @@ msgstr ""
 msgid "Logging to disk enabled"
 msgstr "Protokolování na disk zapnuto"
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:126
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:114
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:124
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:108
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:104
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:114
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:112
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:104
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:114
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:101
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:114
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:120
 msgid "This is a Gnash bug."
 msgstr "Toto je chyba Gnashe."
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:246
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:421
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:281
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:595
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:320
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:405 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:315
-msgid "Usage: test_amf [options...]"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:249
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:424
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:249
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:723
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:493
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:302
@@ -5909,554 +6012,443 @@ msgid "Usage: test_el [options...]"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:390
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:281
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:268
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:281
 msgid "Usage: test_diskstream [options...]"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:393
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:284
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:271
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:284
 msgid " -d, --dump     Dump data structures"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/http_server.cpp:484 cygnal/http_server.cpp:516
-msgid "Sent GET Reply"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/http_server.cpp:488
-msgid "Couldn't send GET Reply, no header data"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/http_server.cpp:520
-msgid "Couldn't send POST Reply, no header data"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:233
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:166
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:139 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:161
+#: gui/gnash.cpp:125
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error parsing command line options: %s"
+msgid "Error parsing options: %s\n"
 msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
 
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:309
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Scanning directory \"%s\" for %s files"
-msgstr "Prohledávám adresář „%s“ na zásuvné moduly"
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:340
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash media file name: %s"
-msgstr "Jméno gnashového zásuvného modulu: %s"
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:599
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:324 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:319
-msgid " -p, --netdebug   port for network"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:166
+#, fuzzy
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
+msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
 
-#: cygnal/handler.cpp:317
+#: gui/gnash.cpp:209
 #, c-format
-msgid "No %s symbol in plugin"
-msgstr ""
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
 
-#: cygnal/handler.cpp:333 cygnal/handler.cpp:348
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't get %s symbol"
-msgstr "Nemohu získat symbol class_init"
+#: gui/gnash.cpp:213
+#, fuzzy
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
 
-#: cygnal/libamf/lcshm.cpp:659
-#, c-format
-msgid " ***** The size of the data is %s *****"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:220
+#, fuzzy
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:913
-msgid "AMF body input data is NULL"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:252
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:937
+#: gui/gnash.cpp:268
 #, fuzzy
-msgid "AMF data too short to contain type field"
-msgstr "Data DEFINEBITS jsou příliš krátká na načtení hlavičky s 
typem"
+msgid "Debugging options"
+msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:958
-msgid "AMF data segment too short to containtype NUMBER"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Produce verbose output"
+msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
 
-#: cygnal/libamf/sol.cpp:230
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: SOL file header is: \n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:281
+#, fuzzy
+msgid "Produce the disk based debug log"
+msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
 
-#: cygnal/proc.cpp:106
-#, c-format
-msgid "Document Root for CGI files is: %s"
+#: gui/gnash.cpp:286
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about action execution"
 msgstr ""
+" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:99
-#, c-format
-msgid "Processing RTMP Handshake for fd #%d"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Be (very) verbose about parsing"
+msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:385
-msgid "Handshake Finish Data matched"
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, fuzzy
+msgid "Print FPS every num seconds"
 msgstr ""
+" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
+"číslo)\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:387
-#, c-format
-msgid "Handshake Finish Data didn't match by %d bytes"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:321
+#, fuzzy
+msgid "Options"
+msgstr "Přepínače:\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:584
-#, c-format
-msgid "ERROR: Unidentified RTMP message content type 0x%x"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:326
+#, fuzzy
+msgid "Print this help and exit"
+msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:1356
-#, c-format
-msgid "Starting RTMP Handler for fd #%d, cgi-bin is \"%s\""
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:329
+#, fuzzy
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:1660
-#, c-format
-msgid "ERROR: Unidentified AMF header data type 0x%x"
+#: gui/gnash.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Scale the movie by the specified factor"
+msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
+
+#: gui/gnash.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
 msgstr ""
+" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
+#: gui/gnash.cpp:342
+#, fuzzy
+msgid "Audio dump file (wave format)"
+msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
-msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
+#: gui/gnash.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "Hardware Video Accelerator to use"
+msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
-#, c-format
-msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "SDL-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+#: gui/gnash.cpp:352
+#, fuzzy
+msgid "X11 Window ID for display"
+msgstr ""
+" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:173
-msgid "Created XEmbedded window"
-msgstr "Vytvořeno XEmbedded okno"
+#: gui/gnash.cpp:356
+#, fuzzy
+msgid "Set window width"
+msgstr "Nastavuji šířku na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:176
-msgid "Created top level window"
-msgstr "Vytvořeno vrcholové okno"
+#: gui/gnash.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "Set window height"
+msgstr "Nastavuji výšku na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:223
-msgid "Click to play"
-msgstr "Pro přehrání klikněte"
+#: gui/gnash.cpp:364
+#, fuzzy
+msgid "Set window x position"
+msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:594
-#, c-format
-msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
-msgstr "Časovač krokového intervalu nastaven na %d ms (~ %d s/s)"
+#: gui/gnash.cpp:368
+#, fuzzy
+msgid "Set window y position"
+msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:666
-msgid "Sound"
-msgstr "Zvuk"
+#: gui/gnash.cpp:373
+#, fuzzy
+msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
+msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:713
-msgid "GtkGui: Window resize request received"
-msgstr "GtkGui: Obdržen požadavek na změnu velikosti okna"
+#: gui/gnash.cpp:379
+#, fuzzy
+msgid "disable rendering and sound"
+msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1219 gui/qt/Qt4Gui.cpp:770
-msgid "Gnash preferences"
-msgstr "Nastavení Gnashe"
+#: gui/gnash.cpp:381
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering, disable sound"
+msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
-msgid "_Network"
-msgstr "_Síť"
+#: gui/gnash.cpp:383
+#, fuzzy
+msgid "enable sound, disable rendering"
+msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1258 gui/qt/Qt4Gui.cpp:887
-msgid "<b>Network preferences</b>"
-msgstr "<b>Předvolby sítě</b>"
+#: gui/gnash.cpp:385
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering and sound"
+msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
-msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
-msgstr "Časový limit sítě v sekundách (0 pro žádný limit):"
+#: gui/gnash.cpp:393
+#, fuzzy
+msgid "The media handler to use"
+msgstr "  Obsluha médií: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
-msgid "_Logging"
-msgstr "Protoko_lování"
+#: gui/gnash.cpp:401
+#, fuzzy
+msgid "The renderer to use"
+msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1290 gui/qt/Qt4Gui.cpp:788
-msgid "<b>Logging options</b>"
-msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
+#: gui/gnash.cpp:407
+#, fuzzy
+msgid "Exit after the specified number of seconds"
+msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Úroveň upovídanosti:"
+#: gui/gnash.cpp:410
+#, fuzzy
+msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
-msgid "Log to _file"
-msgstr "Zaznamenávat do _souboru"
+#: gui/gnash.cpp:414
+#, fuzzy
+msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
+msgstr ""
+" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
+"              vyhodnocování relativních URL\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
-msgid "Logfile name:"
-msgstr "Jméno souboru s protokolem:"
+#: gui/gnash.cpp:419
+#, fuzzy
+msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
+msgstr ""
+" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
-msgid "Log _parser output"
-msgstr "Zaznamenávat výstup _parseru"
+#: gui/gnash.cpp:423
+#, fuzzy
+msgid "Filedescriptor to use for external communications"
+msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
-msgid "Log SWF _actions"
-msgstr "Zaznamenávat _akce SWF"
+#: gui/gnash.cpp:429
+#, fuzzy
+msgid "Exit after specified number of frame advances"
+msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
-msgid "Log malformed SWF _errors"
-msgstr "Zaznamenávat _chyby poškozeného SWF"
+#: gui/gnash.cpp:433
+#, fuzzy
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
-msgid "Log ActionScript _coding errors"
-msgstr "Zaznamenávat chyby v _kódu ActionScriptu"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
-msgid "_Security"
-msgstr "_Bezpečnost"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1373 gui/qt/Qt4Gui.cpp:839
-msgid "<b>Network connections</b>"
-msgstr "<b>Síťová spojení</b>"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
-msgid "Connect only to local _host"
-msgstr "Připojovat se jen na _tento stroj"
+#: gui/gnash.cpp:438
+#, fuzzy
+msgid "Start without displaying the menu bar"
+msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
-msgid "Connect only to local _domain"
-msgstr "Připojovat se jen do místní _domény"
+#: gui/gnash.cpp:443
+#, fuzzy
+msgid "List of frames to save as screenshots"
+msgstr ""
+" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
-msgid "Disable SSL _verification"
-msgstr "Vypnout o_věřování SSL"
+#: gui/gnash.cpp:447
+#, fuzzy
+msgid "Filename pattern for screenshot images"
+msgstr ""
+" --screenshot-file <soubor>\n"
+"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
-msgid "_Whitelist"
-msgstr "Seznam _povolených"
+#: gui/gnash.cpp:451
+msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
-msgid "_Blacklist"
-msgstr "Seznam _zakázaných"
+#: gui/gnash.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Input files"
+msgstr "Otevřít soubor"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1418 gui/qt/Qt4Gui.cpp:857
-msgid "<b>Privacy</b>"
-msgstr "<b>Soukromí</b>"
+#: gui/gnash.cpp:465
+#, fuzzy
+msgid "Dump options"
+msgstr "Volby při sestavení "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1422 gui/qt/Qt4Gui.cpp:860
-msgid "Shared objects directory:"
-msgstr "Adresář se sdílenými objekty:"
+#: gui/gnash.cpp:470
+msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
-msgid "Do _not write Shared Object files"
-msgstr "_Nezapisovat soubory sdílených objektů"
+#: gui/gnash.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
+msgstr ""
+" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
-msgid "Only _access local Shared Object files"
-msgstr "_Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
+#: gui/gnash.cpp:474
+msgid "Trigger expression to start dumping"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
-msgid "Disable Local _Connection object"
-msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
+#: gui/gnash.cpp:486
+#, fuzzy
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Klávesy:\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
-msgid "_Media"
-msgstr "_Média"
+#: gui/gnash.cpp:488
+#, fuzzy
+msgid "Quit\n"
+msgstr "_Kvalita"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1468 gui/qt/Qt4Gui.cpp:905
-msgid "<b>Sound</b>"
-msgstr "<b>Zvuk</b>"
+#: gui/gnash.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Toggle fullscreen\n"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
-msgid "Use sound _handler"
-msgstr "Použít obslu_hu zvuku"
+#: gui/gnash.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid "Toggle pause\n"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
-msgid "<b>Media Streams</b>"
-msgstr "<b>Proudy médií</b>"
+#: gui/gnash.cpp:494
+#, fuzzy
+msgid "Restart the movie\n"
+msgstr "Přehrát od začátku"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1487 gui/qt/Qt4Gui.cpp:912
-msgid "Save media streams to disk"
-msgstr "Ukládat na disk proudy médií"
+#: gui/gnash.cpp:496
+msgid "Take a screenshot\n"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1496 gui/qt/Qt4Gui.cpp:918
-msgid "Save dynamically loaded media to disk"
-msgstr "Ukládat na disk dynamicky nahrávaná média"
+#: gui/gnash.cpp:498
+#, fuzzy
+msgid "Force immediate redraw\n"
+msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1504 gui/qt/Qt4Gui.cpp:922
-msgid "Saved media directory:"
-msgstr "Adresář s uloženými médii:"
+#: gui/gnash.cpp:504
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
-msgid "_Player"
-msgstr "_Přehrávač"
+#: gui/gnash.cpp:505
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1530 gui/qt/Qt4Gui.cpp:934
-msgid "<b>Player description</b>"
-msgstr "<b>Popis přehrávače</b>"
+#: gui/gnash.cpp:522
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
+"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
+"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1538 gui/qt/Qt4Gui.cpp:937
-msgid "Player version:"
-msgstr "Verze přehrávače:"
+#: gui/gnash.cpp:533
+msgid "Build options "
+msgstr "Volby při sestavení "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1554 gui/qt/Qt4Gui.cpp:943
-msgid "Operating system:"
-msgstr "Operační systém:"
+#: gui/gnash.cpp:534
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
-msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
-msgstr "<i>Není-li uvedeno, Gnash váš OS odhadne.</i>"
+#: gui/gnash.cpp:535
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Hardwarové urychlení: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1574 gui/qt/Qt4Gui.cpp:954
-msgid "URL opener:"
-msgstr "URL otevírat pomocí:"
+#: gui/gnash.cpp:536
+msgid "  GUI: "
+msgstr "  GUI: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1586 gui/qt/Qt4Gui.cpp:961
-msgid "<b>Performance</b>"
-msgstr "<b>Výkon</b>"
+#: gui/gnash.cpp:537
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Obsluha médií: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1600 gui/qt/Qt4Gui.cpp:964
-msgid "Max size of movie library:"
-msgstr "Maximální velikost knihovny filmu:"
+#: gui/gnash.cpp:539
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Nakonfigurováno s: "
 
-# TODO: plural
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
-#, fuzzy
-msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
-msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
+#: gui/gnash.cpp:540
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
-msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
-msgstr ""
+#: gui/Player.cpp:169
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
-msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
-msgstr ""
+#: gui/Player.cpp:262
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
-msgid "Start _Gnash in pause mode"
-msgstr "Spouštět _Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1688 gui/qt/Qt4Gui.cpp:467
-msgid "Movie properties"
-msgstr "Vlastnosti filmu"
+#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1758 gui/qt/Qt4Gui.cpp:486
-msgid "Variable"
-msgstr "Proměnná"
+#: gui/Player.cpp:308
+#, c-format
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1770 gui/qt/Qt4Gui.cpp:487
-msgid "Value"
-msgstr "Hodnota"
+#: gui/Player.cpp:434
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
+#: gui/Player.cpp:481
+#, c-format
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
-"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
 msgstr ""
+"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
-msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
-msgstr "Gnash je GNU přehrávač SWF souborů založený na GameSWF."
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
-msgid ""
-"\n"
-"Renderer: "
+#: gui/Player.cpp:671
+msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
 msgstr ""
-"\n"
-"Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
-msgid ""
-"\n"
-"Hardware Acceleration: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Hardwarové urychlení: "
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
-msgid ""
-"\n"
-"GUI: "
-msgstr ""
-"\n"
-"GUI: "
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
-msgid ""
-"\n"
-"Media: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Média: "
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Petr Písař"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
-msgid "_View"
-msgstr "_Zobrazit"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
-msgid "Redraw"
-msgstr "Překreslit"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
-msgid "Toggle fullscreen"
-msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
-msgid "Show updated ranges"
-msgstr "Ukazovat změněné oblasti"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
-msgid "_Quality"
-msgstr "_Kvalita"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
-msgid "Low"
-msgstr "Nízká"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
-msgid "Medium"
-msgstr "Střední"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
-msgid "High"
-msgstr "Vysoká"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
-msgid "Best"
-msgstr "Nejlepší"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
-msgid "Movie _Control"
-msgstr "_Ovládání filmu"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2099 gui/qt/Qt4Gui.cpp:604
-msgid "Play"
-msgstr "Přehrát"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2110 gui/qt/Qt4Gui.cpp:608
-msgid "Pause"
-msgstr "Pozastavit"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2120 gui/qt/Qt4Gui.cpp:612
-msgid "Stop"
-msgstr "Zastavit"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2132 gui/qt/kde.cpp:416
-msgid "Restart Movie"
-msgstr "Přehrát od začátku"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
-#, c-format
-msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
-msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
+#: gui/Player.cpp:713
 #, c-format
-msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
-msgstr "Selhalo načtení pixbuf souboru: %s: %s"
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2571 gui/aos4/aos4.cpp:266
+#: gui/Player.cpp:721
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
-msgstr ""
-"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
-"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
-msgid "Open file"
-msgstr "Otevřít soubor"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
+msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
+#: gui/Player.cpp:762
 #, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
+#: gui/Player.cpp:779
 #, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
+#: gui/Player.cpp:785
 #, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
+#: gui/gui.cpp:193
 #, fuzzy
-msgid "Could not create OPENVG renderer"
-msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
+msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
-#, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
+#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
-"Zkouším visual s jednou pamětí."
+#: gui/gui.cpp:205
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
+#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
+#: gui/gui.cpp:235
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
 
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
-msgid "Got double-buffered visual."
-msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
+#: gui/gui.cpp:483
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "myš na %d,%d"
+
+#: gui/gui.cpp:959
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Snímek %d"
 
 #: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
@@ -6482,6 +6474,18 @@ msgstr "Nastavuje se vykreslovací jádro"
 msgid "Set renderer"
 msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:467 gui/gtk/gtk.cpp:1688
+msgid "Movie properties"
+msgstr "Vlastnosti filmu"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:486 gui/gtk/gtk.cpp:1758
+msgid "Variable"
+msgstr "Proměnná"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:487 gui/gtk/gtk.cpp:1770
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:588
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
@@ -6494,6 +6498,18 @@ msgstr "Ukončit Gnash"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:604 gui/gtk/gtk.cpp:2099
+msgid "Play"
+msgstr "Přehrát"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:608 gui/gtk/gtk.cpp:2110
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastavit"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:612 gui/gtk/gtk.cpp:2120
+msgid "Stop"
+msgstr "Zastavit"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:616
 msgid "Restart"
 msgstr "Přehrát od začátku"
@@ -6526,10 +6542,18 @@ msgstr "Zobrazit"
 msgid "Click to Play"
 msgstr "Kliknutím přehrajete"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:770 gui/gtk/gtk.cpp:1219
+msgid "Gnash preferences"
+msgstr "Nastavení Gnashe"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:785
 msgid "Logging"
 msgstr "Protokolování"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:788 gui/gtk/gtk.cpp:1290
+msgid "<b>Logging options</b>"
+msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:791
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Úroveň upovídanosti"
@@ -6558,6 +6582,10 @@ msgstr "Zaznamenávat chyby v kódu ActionScriptu"
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpečnost"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:839 gui/gtk/gtk.cpp:1373
+msgid "<b>Network connections</b>"
+msgstr "<b>Síťová spojení</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:842
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Připojovat se jen na tento stroj"
@@ -6570,6 +6598,14 @@ msgstr "Připojovat se jen do místní domény"
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "Vypnout ověřování SSL"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:857 gui/gtk/gtk.cpp:1418
+msgid "<b>Privacy</b>"
+msgstr "<b>Soukromí</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:860 gui/gtk/gtk.cpp:1422
+msgid "Shared objects directory:"
+msgstr "Adresář se sdílenými objekty:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:866
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "Nezapisovat soubory sdílených objektů"
@@ -6586,6 +6622,10 @@ msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:887 gui/gtk/gtk.cpp:1258
+msgid "<b>Network preferences</b>"
+msgstr "<b>Předvolby sítě</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:890
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr "Časový limit sítě v sekundách"
@@ -6594,24 +6634,64 @@ msgstr "Časový limit sítě v sekundách"
 msgid "Media"
 msgstr "Média"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:905 gui/gtk/gtk.cpp:1468
+msgid "<b>Sound</b>"
+msgstr "<b>Zvuk</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:908
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Použít obsluhu zvuku"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:912 gui/gtk/gtk.cpp:1487
+msgid "Save media streams to disk"
+msgstr "Ukládat na disk proudy médií"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:918 gui/gtk/gtk.cpp:1496
+msgid "Save dynamically loaded media to disk"
+msgstr "Ukládat na disk dynamicky nahrávaná média"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:922 gui/gtk/gtk.cpp:1504
+msgid "Saved media directory:"
+msgstr "Adresář s uloženými médii:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:931
 msgid "Player"
 msgstr "Přehrávač"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:934 gui/gtk/gtk.cpp:1530
+msgid "<b>Player description</b>"
+msgstr "<b>Popis přehrávače</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:937 gui/gtk/gtk.cpp:1538
+msgid "Player version:"
+msgstr "Verze přehrávače:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:943 gui/gtk/gtk.cpp:1554
+msgid "Operating system:"
+msgstr "Operační systém:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:948 gui/qt/Qt4Gui.cpp:1021
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr "<Automaticky rozpoznáno>"
 
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:973
-msgid "Start Gnash in pause mode"
-msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:954 gui/gtk/gtk.cpp:1574
+msgid "URL opener:"
+msgstr "URL otevírat pomocí:"
 
-#: gui/qt/kde.cpp:413
-msgid "Play Movie"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:961 gui/gtk/gtk.cpp:1586
+msgid "<b>Performance</b>"
+msgstr "<b>Výkon</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:964 gui/gtk/gtk.cpp:1600
+msgid "Max size of movie library:"
+msgstr "Maximální velikost knihovny filmu:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:973
+msgid "Start Gnash in pause mode"
+msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+
+#: gui/qt/kde.cpp:413
+msgid "Play Movie"
 msgstr "Přehrát film"
 
 #: gui/qt/kde.cpp:414
@@ -6622,6 +6702,10 @@ msgstr "Pozastavit film"
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Ukončit film"
 
+#: gui/qt/kde.cpp:416 gui/gtk/gtk.cpp:2132
+msgid "Restart Movie"
+msgstr "Přehrát od začátku"
+
 #: gui/qt/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "Krok vpřed"
@@ -6642,6 +6726,64 @@ msgstr "Skok zpět"
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
BGRA32"
 
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:266 gui/gtk/gtk.cpp:2571
+#, c-format
+msgid ""
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+msgstr ""
+"Pokouším se otevřít soubor %s.\n"
+"POZNÁMKA: Schopnost otevírání souboru ještě nebyla implementována!"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
+msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
+msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#, c-format
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka AGG musí být 16, 24, nebo 32 bitů. Ne %d."
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
+msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#, c-format
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
+
 #: gui/fb/fb.cpp:177
 msgid "Closing framebuffer device"
 msgstr "Uzavírám zařízení framebufferu."
@@ -6727,11 +6869,6 @@ msgstr "Obnovuji terminál…"
 msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Režim klávesnice nebylo možné obnovit"
 
-#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
-#, fuzzy
-msgid "Could not create OpenVG renderer"
-msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
-
 #: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:183
 msgid "Double buffering enabled"
 msgstr "Double bufferring zapnut"
@@ -6760,519 +6897,382 @@ msgstr "modrý kanál: %d/%d"
 msgid "Total bits per pixel: %d"
 msgstr "Celkem bitů na pixel: %d"
 
-#: gui/Player.cpp:169
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
-msgstr "Neobsloužené zpětné volání %s s argumenty %s"
-
-#: gui/Player.cpp:262
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Prodleva časovače nastaveno na %d milisekund(u/y)"
+#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
+#, fuzzy
+msgid "Could not create OpenVG renderer"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
 
-#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr "Požadován zvuk, ale podpora zvuku nebyla zakompilována"
+#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
 
-#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
-msgstr "Nebylo možné vytvořit obsluhu zvuku: %s. Bude se pokračovat bez 
zvuku."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:173
+msgid "Created XEmbedded window"
+msgstr "Vytvořeno XEmbedded okno"
 
-#: gui/Player.cpp:308
-#, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr "Aktivuji ladění FPS každých %g sekund"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:176
+msgid "Created top level window"
+msgstr "Vytvořeno vrcholové okno"
 
-#: gui/Player.cpp:434
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
-msgstr "Zadána neexistující obsluha médií %1%"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:223
+msgid "Click to play"
+msgstr "Pro přehrání klikněte"
 
-#: gui/Player.cpp:481
+#: gui/gtk/gtk.cpp:594
 #, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
-msgstr ""
-"Vstupní film má zřícené rozměry %d/%d. Nastavuje se na 1/1 a 
pokračuje se."
-
-#: gui/Player.cpp:671
-msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
-msgstr ""
+msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
+msgstr "Časovač krokového intervalu nastaven na %d ms (~ %d s/s)"
 
-#: gui/Player.cpp:713
-#, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
-msgstr "FsCommand „%s“ odeslán na deskriptor stroje %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:666
+msgid "Sound"
+msgstr "Zvuk"
 
-#: gui/Player.cpp:721
-#, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
-msgstr "Běžím jako zásuvný modul: vynechávám vnitřní obsluhu 
fsCommand %s%s."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:713
+msgid "GtkGui: Window resize request received"
+msgstr "GtkGui: Obdržen požadavek na změnu velikosti okna"
 
-#: gui/Player.cpp:762
-#, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FsCommand exec s argumentem %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
+msgid "_Network"
+msgstr "_Síť"
 
-#: gui/Player.cpp:779
-#, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "Zavolán FcCmmand trapallkeys s argumentem %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
+msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
+msgstr "Časový limit sítě v sekundách (0 pro žádný limit):"
 
-#: gui/Player.cpp:785
-#, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr "FsCommand „%s(%s)“ není vnitřně obsluhován"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
+msgid "_Logging"
+msgstr "Protoko_lování"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
-msgstr "Nelze rozvrhnout Nabídku!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
+msgid "Verbosity level:"
+msgstr "Úroveň upovídanosti:"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
-msgstr "Nelze vytvořit Nabídku!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
+msgid "Log to _file"
+msgstr "Zaznamenávat do _souboru"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
-msgstr "Nelze získat informace o visualu!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
+msgid "Logfile name:"
+msgstr "Jméno souboru s protokolem:"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
-msgstr "Nelze získat ukazatel na write-back obrazovku!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
+msgid "Log _parser output"
+msgstr "Zaznamenávat výstup _parseru"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
-msgstr "Funkce prepDrawingArea() selhala.\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+msgid "Log SWF _actions"
+msgstr "Zaznamenávat _akce SWF"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
-#, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "AOS4-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
+msgid "Log malformed SWF _errors"
+msgstr "Zaznamenávat _chyby poškozeného SWF"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Bitová hloubka Caira musí být 16, 24 nebo 32 bitů. Ne %d."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
+msgid "Log ActionScript _coding errors"
+msgstr "Zaznamenávat chyby v _kódu ActionScriptu"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr "Výjimka: %s v souboru %s na řádku %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
+msgid "_Security"
+msgstr "_Bezpečnost"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:274
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
-msgstr "Požadovač souborů nelze otevřít!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
+msgid "Connect only to local _host"
+msgstr "Připojovat se jen na _tento stroj"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:609
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr "chyba při vytváření RenderHandleru (obsluhy vykreslování)!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
+msgid "Connect only to local _domain"
+msgstr "Připojovat se jen do místní _domény"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:141
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "Volání spawn_thread selhalo"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+msgid "Disable SSL _verification"
+msgstr "Vypnout o_věřování SSL"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:144
-msgid "resume_thread failed"
-msgstr "Volání resume_thread selhalo"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
+msgid "_Whitelist"
+msgstr "Seznam _povolených"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:157
-#, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
-msgstr "vlákno pulses vrátilo %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
+msgid "_Blacklist"
+msgstr "Seznam _zakázaných"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:248
-msgid "send_data failed"
-msgstr "volání send_data selhalo"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
+msgid "Do _not write Shared Object files"
+msgstr "_Nezapisovat soubory sdílených objektů"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
+msgid "Only _access local Shared Object files"
+msgstr "_Zpřístupnit jen soubory s místními sdílenými objekty"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:117
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
-
-#: gui/dump/dump.cpp:144
-#, fuzzy
-msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
-msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
-
-#: gui/dump/dump.cpp:155
-#, fuzzy
-msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
-msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
-
-#: gui/dump/dump.cpp:352
-#, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
-
-#: gui/gui.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
-
-#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazení přes celou obrazovku není v tomto GUI ještě 
podporováno"
-
-#: gui/gui.cpp:205
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
-msgstr "Změna velikosti okna není v tomto GUI ještě podporována"
-
-#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
-#, fuzzy
-msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
-
-#: gui/gui.cpp:235
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Zobrazování/skrývání ukazatele není v tomto GUO ještě 
podporováno"
-
-#: gui/gui.cpp:483
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr "myš na %d,%d"
-
-#: gui/gui.cpp:959
-#, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Snímek %d"
-
-#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
RGB24"
-
-#: gui/gnash.cpp:125
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error parsing options: %s\n"
-msgstr "Chyba při rozebírání přepínačů z příkazového řádku: "
-
-#: gui/gnash.cpp:166
-#, fuzzy
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
-msgstr "Chyba: nebyl zadán žádný vstupní soubor. Končím."
-
-#: gui/gnash.cpp:209
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr "Deskriptor hostitele č. %d, řídicí deskriptor č. %d\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
+msgid "Disable Local _Connection object"
+msgstr "Zakázat objekty místních spojení"
 
-#: gui/gnash.cpp:213
-#, fuzzy
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro komunikaci s hostitelem\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
+msgid "_Media"
+msgstr "_Média"
 
-#: gui/gnash.cpp:220
-#, fuzzy
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
-msgstr "Neplatný deskriptor %d pro řídicí komunikaci\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
+msgid "Use sound _handler"
+msgstr "Použít obslu_hu zvuku"
 
-#: gui/gnash.cpp:252
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "CHYBA: -r musí být následováno 0, 1, 2, nebo 3 "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
+msgid "<b>Media Streams</b>"
+msgstr "<b>Proudy médií</b>"
 
-#: gui/gnash.cpp:268
-#, fuzzy
-msgid "Debugging options"
-msgstr "<b>Volby protokolování</b>"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
+msgid "_Player"
+msgstr "_Přehrávač"
 
-#: gui/gnash.cpp:274
-#, fuzzy
-msgid "Produce verbose output"
-msgstr "-v\tUpovídaný výstup"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
+msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
+msgstr "<i>Není-li uvedeno, Gnash váš OS odhadne.</i>"
 
-#: gui/gnash.cpp:281
+# TODO: plural
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
 #, fuzzy
-msgid "Produce the disk based debug log"
-msgstr " -w, --writelog     Uloží ladicí protokol na disk\n"
+msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
+msgstr "Nastavuji limity skriptu: max. rekurze %d, časový limit %d sekund"
 
-#: gui/gnash.cpp:286
-#, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about action execution"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
+msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
 msgstr ""
-" -va           Bude (velmi) upovídaný ohledně provádění 
akcí\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:292
-#, fuzzy
-msgid "Be (very) verbose about parsing"
-msgstr " -vp           Bude (velmi) upovídaný ohledně 
rozebírání\n"
 
-#: gui/gnash.cpp:298
-#, fuzzy
-msgid "Print FPS every num seconds"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
+msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
 msgstr ""
-" -f, --debug-fps počet  Vypíše FPS každých počet sekund (desetinné "
-"číslo)\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:321
-#, fuzzy
-msgid "Options"
-msgstr "Přepínače:\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:326
-#, fuzzy
-msgid "Print this help and exit"
-msgstr " -h, --help       Vytiskne tuto nápovědu a skončí\n"
 
-#: gui/gnash.cpp:329
-#, fuzzy
-msgid "Print version information and exit"
-msgstr " -V, --version      Vytiskne informace o verzi a skončí\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:334
-#, fuzzy
-msgid "Scale the movie by the specified factor"
-msgstr " -s, --scale <činitel>  Škáluje film podle zadaného činitele\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
+msgid "Start _Gnash in pause mode"
+msgstr "Spouštět _Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
 
-#: gui/gnash.cpp:338
-#, fuzzy
-msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
+"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
 msgstr ""
-" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:342
-#, fuzzy
-msgid "Audio dump file (wave format)"
-msgstr " -A <soubor>       Soubor pro uložení zvuku (formát wave)\n"
 
-#: gui/gnash.cpp:347
-#, fuzzy
-msgid "Hardware Video Accelerator to use"
-msgstr " --hwaccel <none|vaapi|xv> Použít hardwarový akcelerátor videa\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
+msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
+msgstr "Gnash je GNU přehrávač SWF souborů založený na GameSWF."
 
-#: gui/gnash.cpp:352
-#, fuzzy
-msgid "X11 Window ID for display"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
+msgid ""
+"\n"
+"Renderer: "
 msgstr ""
-" -x, --xid <ID>     Identifikátor X11 okna určeného pro 
zobrazování\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:356
-#, fuzzy
-msgid "Set window width"
-msgstr "Nastavuji šířku na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:360
-#, fuzzy
-msgid "Set window height"
-msgstr "Nastavuji výšku na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:364
-#, fuzzy
-msgid "Set window x position"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
-
-#: gui/gnash.cpp:368
-#, fuzzy
-msgid "Set window y position"
-msgstr "Nastavuji vodorovnou polohu na %d"
+"\n"
+"Vykreslování přes: "
 
-#: gui/gnash.cpp:373
-#, fuzzy
-msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
-msgstr " -1, --once       Skončí až film dosáhne posledního 
snímku\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
+msgid ""
+"\n"
+"Hardware Acceleration: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Hardwarové urychlení: "
 
-#: gui/gnash.cpp:379
-#, fuzzy
-msgid "disable rendering and sound"
-msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
+msgid ""
+"\n"
+"GUI: "
+msgstr ""
+"\n"
+"GUI: "
 
-#: gui/gnash.cpp:381
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering, disable sound"
-msgstr "              1 zapne vykreslování, vypne zvuk\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
+msgid ""
+"\n"
+"Media: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Média: "
 
-#: gui/gnash.cpp:383
-#, fuzzy
-msgid "enable sound, disable rendering"
-msgstr "              2 zapne zvuk, vypne vykreslování\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Petr Písař"
 
-#: gui/gnash.cpp:385
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering and sound"
-msgstr "              0 vypne vykreslování a zvuk\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
 
-#: gui/gnash.cpp:393
-#, fuzzy
-msgid "The media handler to use"
-msgstr "  Obsluha médií: "
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
 
-#: gui/gnash.cpp:401
-#, fuzzy
-msgid "The renderer to use"
-msgstr "Nastavit vykreslovací jádro"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
 
-#: gui/gnash.cpp:407
-#, fuzzy
-msgid "Exit after the specified number of seconds"
-msgstr " -t, --timeout <sekund> Skončí po uplynutí zadaného počtu 
sekund\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobrazit"
 
-#: gui/gnash.cpp:410
-#, fuzzy
-msgid "Set \"real\" URL of the movie"
-msgstr " -u, --real-url <url>  Nastaví „real“ (skutečné) URL 
filmu\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
+msgid "Redraw"
+msgstr "Překreslit"
 
-#: gui/gnash.cpp:414
-#, fuzzy
-msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
-msgstr ""
-" -U, --base-url <url>  Nastaví „base“ (základní) URL pro\n"
-"              vyhodnocování relativních URL\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
 
-#: gui/gnash.cpp:419
-#, fuzzy
-msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
-msgstr ""
-" -P, --param <param>   Nastaví parametr (např. 
„FlashVars=A=1&b=2“)\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
+msgid "Show updated ranges"
+msgstr "Ukazovat změněné oblasti"
 
-#: gui/gnash.cpp:423
-#, fuzzy
-msgid "Filedescriptor to use for external communications"
-msgstr " -F, --fd <fd>:<fd>   Deskriptor souboru pro vnější 
komunikaci\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
+msgid "_Quality"
+msgstr "_Kvalita"
 
-#: gui/gnash.cpp:429
-#, fuzzy
-msgid "Exit after specified number of frame advances"
-msgstr " --max-advances počet   Skončí po zadaném počtu snímkových 
kroků\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
+msgid "Low"
+msgstr "Nízká"
 
-#: gui/gnash.cpp:433
-#, fuzzy
-msgid "Start in fullscreen mode"
-msgstr "Spouštět Gnash v režimu pozastaveného přehrávání"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
+msgid "Medium"
+msgstr "Střední"
 
-#: gui/gnash.cpp:438
-#, fuzzy
-msgid "Start without displaying the menu bar"
-msgstr " --hide-menubar      Spustí se bez zobrazené nabídkové 
lišty\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
+msgid "High"
+msgstr "Vysoká"
 
-#: gui/gnash.cpp:443
-#, fuzzy
-msgid "List of frames to save as screenshots"
-msgstr ""
-" --screenshots <seznam>  Seznam snímků, jejichž snímek se má uložit\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
+msgid "Best"
+msgstr "Nejlepší"
 
-#: gui/gnash.cpp:447
-#, fuzzy
-msgid "Filename pattern for screenshot images"
-msgstr ""
-" --screenshot-file <soubor>\n"
-"              Vzor názvu souboru pro obrázky snímků\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
+msgid "Movie _Control"
+msgstr "_Ovládání filmu"
 
-#: gui/gnash.cpp:451
-msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
+#, c-format
+msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
+msgstr "Nemohu najít soubor s pixmapu: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:454
-#, fuzzy
-msgid "Input files"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
+#, c-format
+msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
+msgstr "Selhalo načtení pixbuf souboru: %s: %s"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
+msgid "Open file"
 msgstr "Otevřít soubor"
 
-#: gui/gnash.cpp:465
-#, fuzzy
-msgid "Dump options"
-msgstr "Volby při sestavení "
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
+#, c-format
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Nebylo možné vytvořit vykreslovací jádro AGG s formátem pixelů 
%s"
 
-#: gui/gnash.cpp:470
-msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
+msgstr "POZOR: vytvoření displeje VA-API selhalo."
 
-#: gui/gnash.cpp:472
-#, fuzzy
-msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
-msgstr ""
-" -d, --delay počet    Délka čekání v milisekundách v hlavní 
smyčce\n"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+msgstr "CHYBA: namapování obrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/gnash.cpp:474
-msgid "Trigger expression to start dumping"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu VA-API selhalo."
 
-#: gui/gnash.cpp:486
-#, fuzzy
-msgid "Keys:\n"
-msgstr "Klávesy:\n"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: nastavení video okna pro povrch 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/gnash.cpp:488
-#, fuzzy
-msgid "Quit\n"
-msgstr "_Kvalita"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
+msgstr "CHYBA: přidružení podobrazu k povrchu 0x%08x selhalo."
 
-#: gui/gnash.cpp:490
-#, fuzzy
-msgid "Toggle fullscreen\n"
-msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
+#, c-format
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "Verze rozšíření OpenGL – %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:492
-#, fuzzy
-msgid "Toggle pause\n"
-msgstr "Přepnout celoobrazovkový režim"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
+msgid ""
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
+msgstr ""
+"Nemohu nalézt visual s dvojitou pamětí.\n"
+"Zkouším visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/gnash.cpp:494
-#, fuzzy
-msgid "Restart the movie\n"
-msgstr "Přehrát od začátku"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr "Žádný vhodný visual podporující OpenGL nebyl nalezen."
 
-#: gui/gnash.cpp:496
-msgid "Take a screenshot\n"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
+msgid "Got single-buffered visual."
+msgstr "Získán visual s jednou pamětí."
 
-#: gui/gnash.cpp:498
-#, fuzzy
-msgid "Force immediate redraw\n"
-msgstr " CTRL-L          Vynutí okamžité překreslení\n"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
+msgid "Got double-buffered visual."
+msgstr "Získán visual se dvěma pamětmi."
 
-#: gui/gnash.cpp:504
+#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
 #, fuzzy
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
-msgstr "Použití: gnash [PŘEPÍNAČE] SOUBOR_S_FILMEM.SWF\n"
+msgid "Could not create OPENVG renderer"
+msgstr "Dekodér zvuku nebylo možné vytvořit: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:505
-#, fuzzy
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
-msgstr "Přehraje SWF (Shockwave Flash) film\n"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "Volání spawn_thread selhalo"
 
-#: gui/gnash.cpp:522
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
-"Foundation, Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Copyright © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Na Gnash se nevztahuje ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
-"Kopie Gnashe smíte šířit podle podmínek GNU General Public Licence.\n"
-"Podrobnosti naleznete v souboru pojmenovaném COPYING.\n"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+msgid "resume_thread failed"
+msgstr "Volání resume_thread selhalo"
 
-#: gui/gnash.cpp:533
-msgid "Build options "
-msgstr "Volby při sestavení "
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
+#, c-format
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr "vlákno pulses vrátilo %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:534
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Vykreslování přes: "
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
+msgstr "volání send_data selhalo"
 
-#: gui/gnash.cpp:535
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr "  Hardwarové urychlení: "
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
 
-#: gui/gnash.cpp:536
-msgid "  GUI: "
-msgstr "  GUI: "
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#, c-format
+msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "SDL-AGG: paměť přesahující obrazovku o %i bajtů byla alokována"
 
-#: gui/gnash.cpp:537
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr "  Obsluha médií: "
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+msgstr "SDL_SetVideoMode() selhal při SdlAggGlue."
 
-#: gui/gnash.cpp:539
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Nakonfigurováno s: "
+#: gui/dump/dump.cpp:117
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr "Ignoruji požadavek na vytvoření X11 okna."
 
-#: gui/gnash.cpp:540
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
+#: gui/dump/dump.cpp:144
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:155
+#, fuzzy
+msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
+msgstr "# OSUDOVÉ: S argumentem -D nezadán žádný název souboru."
+
+#: gui/dump/dump.cpp:352
+#, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "Do souboru „%s“ nelze zapsat."
 
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
 msgid "Couldn't initialize database"
@@ -7319,8 +7319,8 @@ msgstr " Jméno položky je: %s"
 #~ msgstr " Album: „%s“"
 
 #~ msgid ""
-#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d "
-#~ "(%s)"
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%"
+#~ "s)"
 #~ msgstr ""
 #~ "AudioDecoderFfmpeg: parser pro flash kodek ID %d (%s) nemohl být "
 #~ "inicializován"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 8a15853..9dda500 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -6,41 +6,54 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-23 18:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-27 07:42+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-23 01:20-0400\n"
 "Last-Translator: Chris Leonard <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Sugar Labs\n"
-"Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: da\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
+msgid "Cannot get requested timezone information"
+msgstr "Kan ikke hente forespurgte tidszone information"
+
+#: libbase/GC.cpp:46
 #, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "Fejl under læsning af %d byte fra inputstrøm"
+msgid "GC %p created"
+msgstr "GC %p oprettet"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#: libbase/GC.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Kunne ikke initialisere ltdl: %s"
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgstr ""
+"GC slettet, sletter alle håndterede ressourcer - indsamler kører %d gange"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr "GC: feje-skan startet"
+
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Åbnede dynamisk bibliotek \"%s\""
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr "GC: genbruger objekt %p (%s)"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Kunne ikke finde symbol: %s"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr "GC: genbrugte %d utilgængelige ressourcer - %d tilbage"
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#: libbase/GC.cpp:115
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Fandt symbol %s @ %p"
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
+msgstr ""
+"GC: indsamlingsrunde startet - %d/%d nye ressourcer allokeret siden sidste "
+"kørsel (fra %d til %d)"
 
 #: libbase/GnashImageGif.cpp:175
 msgid "GIF: Error retrieving image description"
@@ -68,9 +81,118 @@ msgstr "Fandt ikke-interlacede GIF (%d x %d)"
 msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr "GIF: Fejl under indhentning af post-type"
 
-#: libbase/ClockTime.cpp:224
-msgid "Cannot get requested timezone information"
-msgstr "Kan ikke hente forespurgte tidszone information"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
+msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
+msgstr "JPEG: Tom jpeg-kildestrøm."
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
+msgid "Internal jpeg error: "
+msgstr "Intern jpeg-fejl: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
+msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr "Mangel på data under tolkning af JPEG-hoved"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
+msgstr "uventet: jpeg_read_header returnerede %d"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
+msgid "lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr "mangel på data under tolkning af JPEG-hoved"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
+msgstr "uventet: jpeg_read_header returnerede %d [%s:%d]"
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
+msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
+msgstr "Intern jpeg-fejl under tolkning af hoved: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
+msgid "Internal jpeg error during decompression: "
+msgstr "Intern jpeg-fejl under dekomprimering: "
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
+msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
+msgstr "rw_dest_IOChannel kunne ikke skrive data."
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
+msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
+msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination kunne ikke skrive data."
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
+msgid "PNG error: "
+msgstr "PNG-fejl: "
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
+#, c-format
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr "PNG-advarsel: %s"
+
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr "Mislykkedes med at finde katalog med brugerindstillinger"
+
+#: libbase/rc.cpp:382
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "RcInitFile: kunne ikke åbne fil: "
+
+#: libbase/rc.cpp:422
+#, c-format
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advarsel: manglende værdi for variabel \"%s\" i rcfil %s, linje %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:622
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr "Advarsel: ukendt direktiv \"%s\" i rcfil %s linje %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:634
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advarsel: tom specifikation for inklusion i rcfil %s, linje %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:639
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+"Advarsel: specifikation for inklusion skal være en absolut sti i rcfil %s, "
+"linje %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:648
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr "Advarsel: ukendt handling \"%s\" i rcfil %s, linje %d"
+
+#: libbase/rc.cpp:740
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Kunne ikke åbne fil %s til skrivning"
+
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"# Genereret af Gnash. Manuelle ændringer i denne fil kan blive overskrevet."
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr "%s på Haiku"
+
+#: libbase/Socket.cpp:94
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr "Sokkel afbrudt af et systemkald"
+
+#: libbase/Socket.cpp:98
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
+msgstr "XMLSocket: Soklen var aldrig tilgængelig"
 
 #: libbase/curl_adapter.cpp:48
 msgid ""
@@ -132,6 +254,51 @@ msgstr "Kan ikke åbne katalog %s"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Navn på Gnash-udvidelsesmodul: %s"
 
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "Fejl under læsning af %d byte fra inputstrøm"
+
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Fejl under søgning mod slutningen: %1%"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Kunne ikke initialisere ltdl: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Åbnede dynamisk bibliotek \"%s\""
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Kunne ikke finde symbol: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Fandt symbol %s @ %p"
+
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on w32"
+msgstr "%s på Haiku"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+msgstr "POST-data forkastet under indhentning af strøm fra fil: uri"
+
 #: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
 msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
@@ -192,172 +359,41 @@ msgstr "Tjekker sikkerheden for URL '%s'"
 msgid "Network connection without hostname requested"
 msgstr "Netværksforbindelse uden værtsnavn forespurgt"
 
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s on w32"
-msgstr "%s på Haiku"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
+msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
+msgstr "Advarsel: optegning afsluttet mens der blev tegnet en maske"
 
-#: libbase/GC.cpp:46
-#, c-format
-msgid "GC %p created"
-msgstr "GC %p oprettet"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
+msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
+msgstr "Advarsel: optegning afsluttede mens masker stadig var aktive"
 
-#: libbase/GC.cpp:58
-#, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
-msgstr ""
-"GC slettet, sletter alle håndterede ressourcer - indsamler kører %d gange"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
+msgid ""
+"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
+"bounds"
+msgstr "Advarsel: select_clipbounds stødte på en tegn-definition uden 
grænser"
 
-#: libbase/GC.cpp:71
-msgid "GC: sweep scan started"
-msgstr "GC: feje-skan startet"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
+msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
+msgstr "Advarsel: AGG optegner sprang over et helt tegn"
 
-#: libbase/GC.cpp:81
-#, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
-msgstr "GC: genbruger objekt %p (%s)"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
+msgid ""
+"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
+"one)"
+msgstr ""
+"Ensrettede skalerede streger i AGG-optegner (vil vil skalere med den "
+"skalérbare af dem)"
 
-#: libbase/GC.cpp:96
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
-msgstr "GC: genbrugte %d utilgængelige ressourcer - %d tilbage"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
+msgstr "Format på billedpunkt for rammebuffer er %s (little-endian vært)"
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
-msgstr ""
-"GC: indsamlingsrunde startet - %d/%d nye ressourcer allokeret siden sidste "
-"kørsel (fra %d til %d)"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
-msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
-msgstr "JPEG: Tom jpeg-kildestrøm."
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
-msgid "Internal jpeg error: "
-msgstr "Intern jpeg-fejl: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
-msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr "Mangel på data under tolkning af JPEG-hoved"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
-msgstr "uventet: jpeg_read_header returnerede %d"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
-msgid "lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr "mangel på data under tolkning af JPEG-hoved"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
-msgstr "uventet: jpeg_read_header returnerede %d [%s:%d]"
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
-msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
-msgstr "Intern jpeg-fejl under tolkning af hoved: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
-msgid "Internal jpeg error during decompression: "
-msgstr "Intern jpeg-fejl under dekomprimering: "
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
-msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
-msgstr "rw_dest_IOChannel kunne ikke skrive data."
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
-msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
-msgstr "rw_dest_IOChannel::term_destination kunne ikke skrive data."
-
-#: libbase/tu_file.cpp:193
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Fejl under søgning mod slutningen: %1%"
-
-#: libbase/Socket.cpp:94
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr "Sokkel afbrudt af et systemkald"
-
-#: libbase/Socket.cpp:98
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr "XMLSocket: Soklen var aldrig tilgængelig"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
-msgid "PNG error: "
-msgstr "PNG-fejl: "
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr "PNG-advarsel: %s"
-
-#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr "Mislykkedes med at finde katalog med brugerindstillinger"
-
-#: libbase/rc.cpp:382
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "RcInitFile: kunne ikke åbne fil: "
-
-#: libbase/rc.cpp:422
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advarsel: manglende værdi for variabel \"%s\" i rcfil %s, linje %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:622
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr "Advarsel: ukendt direktiv \"%s\" i rcfil %s linje %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:634
-#, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advarsel: tom specifikation for inklusion i rcfil %s, linje %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:639
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-"Advarsel: specifikation for inklusion skal være en absolut sti i rcfil %s, "
-"linje %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:648
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr "Advarsel: ukendt handling \"%s\" i rcfil %s, linje %d"
-
-#: libbase/rc.cpp:740
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Kunne ikke åbne fil %s til skrivning"
-
-#: libbase/rc.cpp:749
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
-msgstr ""
-"# Genereret af Gnash. Manuelle ændringer i denne fil kan blive overskrevet."
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Could not open file %1%: %2%"
-msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:136
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr "POST-data forkastet under indhentning af strøm fra fil: uri"
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr "%s på Haiku"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
+msgstr "Format på billedpunkt for rammebuffer er %s (big-endian vært)"
 
 #: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
 msgid "Can't render videos with alpha"
@@ -367,42 +403,6 @@ msgstr "Kan ikke gengive videoer med alfa"
 msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr "Skalerede streger i Cairo-optegner"
 
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
-msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
-msgstr "Advarsel: optegning afsluttet mens der blev tegnet en maske"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
-msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
-msgstr "Advarsel: optegning afsluttede mens masker stadig var aktive"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
-msgid ""
-"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
-"bounds"
-msgstr "Advarsel: select_clipbounds stødte på en tegn-definition uden 
grænser"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
-msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
-msgstr "Advarsel: AGG optegner sprang over et helt tegn"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
-msgid ""
-"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
-"one)"
-msgstr ""
-"Ensrettede skalerede streger i AGG-optegner (vil vil skalere med den "
-"skalérbare af dem)"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
-msgstr "Format på billedpunkt for rammebuffer er %s (little-endian vært)"
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
-msgstr "Format på billedpunkt for rammebuffer er %s (big-endian vært)"
-
 #: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
 #: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
@@ -458,73 +458,77 @@ msgstr "Beskadiget Speex stream!"
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Mislykkedes med at omstrukturere Speex-ramme."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
 #, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Kan ikke finde egnet dekoder til flash-kodning %d"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec kan ikke afkode dette videoformat"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
-msgstr "libavcodec kunne ikke allokere kontekst"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec mislykkedes med at initialisere FFMPEG-kodning %s (%d)"
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+msgstr ""
+"Uventet lydmærke fundet ved offset %d FLV-strøm annoncerer ingen lyd i "
+"hoved. Vil vil kun advare en enkelt gang for hver FLV, forventer ethvert "
+"yderligere lydmærke."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
 #, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "VideoDecoder: initialiserede FFMPEG-kodning %s (%d)"
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
+"Uventet videomærke fundet ved offset %d FLV-strøm annoncerer ingen video i "
+"hoved. Vil vil kun advare en enkelt gang for hver FLV, forventer ethvert "
+"yderligere videomærke."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
-msgstr "Hukommelse opbrugt under allokering af avcodec-ramme"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
+msgstr "AVC-pakketype: %d"
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
 #, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Video-kodning som ikke er understøttet, %d"
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr "Første byte af FLV_META_TAG er %d, forventede 0x02 (STRING AMF0 type)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
-msgstr "MediaParserFfmpeg kunne ikke læse sonde-data fra input"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+msgstr "Beskadiget FLV: Metamærke uafsluttet!"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
 #, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
-msgstr "%s: søgning mislykkedes"
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgstr "FLVParser::parseNextTag: ukendt FLV-mærketype %d"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
-#, c-format
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemer fortolkning af næste ramme "
-"(av_read_frame returnerede %d). Vi vil betragte strømmen som fuldt 
fortolket."
-
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr " Bruger strøm %d for lyd: id på kodning %d"
+"Beskadiget FLV: forrige mærkestørrelse på post (%1%) uventet (faktisk "
+"størrelse: %2%)"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
-#, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr " Bruger strøm %d for video: id på kodning %d"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr "MediaHandler::isFLV: Kunne ikke læse 3 byte fra input-strøm"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
-"offset %1%."
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
+msgstr ""
+"MediaHandler::createMediaParser: kun FLV-input understøttes af denne "
+"MediaHandler"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Undtagelse under læsning fra strøm: %s"
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: ingen tilgængelige flash-dekodere til 
"
+"kodning %d (%s)"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
 #, c-format
@@ -536,8 +540,8 @@ msgstr "AudioDecoderFfmpeg: initialiserede FFmpeg-kodning 
%d (%s)"
 msgid ""
 "AudioDecoderFfmpeg: initialized FFmpeg codec %d (%s) for flash codec %d (%s)"
 msgstr ""
-"AudioDecoderFfmpeg: initialiserede FFmpeg-kodning %d (%s) for flash-kodning "
-"%d (%s)"
+"AudioDecoderFfmpeg: initialiserede FFmpeg-kodning %d (%s) for flash-kodning %"
+"d (%s)"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:70
 #, c-format
@@ -558,6 +562,11 @@ msgstr "libavcodec kunne ikke finde en afkoder for 
kodningen %d (%s)"
 msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
 msgstr "AudioDecoderFfmpeg kan ikke initialisere MP3-fortolker"
 
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr "libavcodec kunne ikke allokere kontekst"
+
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
 #, c-format
@@ -593,8 +602,8 @@ msgstr ""
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, c-format
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id "
-"%s"
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
 msgstr ""
 "AudioDecoderFfmpeg: libavcodec kunne ikke finde en afkoder for ffmpeg "
 "kodnings-id %s"
@@ -634,14 +643,188 @@ msgstr ""
 "outputSize:%d efter afkodning %d byte af indgående lyddata. Opgradering af "
 "ffmpeg/libavcodec kan muligvis rette dette problem."
 
+#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr "MediaParserFfmpeg kunne ikke læse sonde-data fra input"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr "%s: søgning mislykkedes"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+msgstr ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problemer fortolkning af næste ramme "
+"(av_read_frame returnerede %d). Vi vil betragte strømmen som fuldt 
fortolket."
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr " Bruger strøm %d for lyd: id på kodning %d"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr " Bruger strøm %d for video: id på kodning %d"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
+msgstr ""
+
 #: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
 msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
 msgstr "VideoConverterFfmpeg kan ikke konvertere til det forespurgte format"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
 #, c-format
-msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Kan ikke finde egnet dekoder til flash-kodning %d"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec kan ikke afkode dette videoformat"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec mislykkedes med at initialisere FFMPEG-kodning %s (%d)"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "VideoDecoder: initialiserede FFMPEG-kodning %s (%d)"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr "Hukommelse opbrugt under allokering af avcodec-ramme"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Video-kodning som ikke er understøttet, %d"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+msgstr ""
+"Opretter AAC-dekoder uden ekstra data. Dette vil sandsynligvis mislykkes!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgstr "AudioDecoderGst: kan ikke håndtere kodningen %d (%s)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgstr ""
+"AudioDecoderGst: kan ikke håndtere kodningen %d (ingen ExtraInfoGst "
+"tilknyttet)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+msgstr ""
+"Den bedste tilgængelige resampler er 'audioresample'. Installer gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 eller nyere, ellers kan du opleve lange forsinkelser i "
+"lydafspilning!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "AudioDecoderGst: intern fejl (caps oprettelsen mislykkedes)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
+#, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Kunne ikke finde et udvidelsesmodul til lydtypen %s!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
+msgstr "AudioDecoderGst: initialisering mislykkedes."
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr "Skubbede data, men der er ikke noget at trække (endnu)"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr "AudioDecoderGst: buffer push mislykkedes."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+msgstr "Kunne ikke hentes en gyldig audio sink fra ~/.gnashrc"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
+msgstr "Kunne ikke hente en gyldig audio sink fra autoaudiosink"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunne ikke hente en gyldig audio sink fra gconfaudiosink\n"
+"%s"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
+msgstr "Sink søgning udtømt: du vil ikke være i stand til at høre lyd!"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
+msgstr "Fik en ikke-NULL audio sink; dets omslagsnavn er: %s"
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+msgid ""
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
+msgstr ""
+"Mangler udvidelsesmodul, men installation af udvidelsesmoduler understøttes "
+"ikke. Vil forsøge alligevel, men forvent fiasko."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+msgstr ""
+"Manglende udvidelsesmodul, men mislykkedes med at konvertere det til gst "
+"manglende detalje for udvidelsesmodul."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+msgid ""
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
+msgstr ""
+"gst_update_registry mislykkedes. Du skal genstarte Gnash for at bruge de nye "
+"udvidelsesmoduler."
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
+msgstr ""
+"Mangler udvidelsesmodul, men automatiske installation af udvidelsesmoduler "
+"er ikke tilgængelig."
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr "Forkerte argumenter givet til GST VideoDecoder"
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
 
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
 msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
@@ -752,140 +935,29 @@ msgstr "MediaParserGst: Sammenkædet lydkilde (type: %s)"
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr "MediaParserGst: Sammenkædet videokilde (type: %s)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
-msgstr "Kunne ikke hentes en gyldig audio sink fra ~/.gnashrc"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+msgstr "VideoConverterGst: elementet ffmpegcolorspace mangler"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
-msgstr "Kunne ikke hente en gyldig audio sink fra autoaudiosink"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+msgstr "VideoConverterGst: kan ikke udskrive anmodede format"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kunne ikke hente en gyldig audio sink fra gconfaudiosink\n"
-"%s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr "VideoConverterGst: intern fejl (caps oprettelsen mislykkedes)"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
-msgstr "Sink søgning udtømt: du vil ikke være i stand til at høre lyd!"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "VideoConverterGst: initialisering mislykkedes."
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
-msgstr "Fik en ikke-NULL audio sink; dets omslagsnavn er: %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+msgstr "VideoConverterGst: buffer push mislykkedes."
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
-msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
-msgstr ""
-"Mangler udvidelsesmodul, men installation af udvidelsesmoduler understøttes "
-"ikke. Vil forsøge alligevel, men forvent fiasko."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
-msgstr ""
-"Manglende udvidelsesmodul, men mislykkedes med at konvertere det til gst "
-"manglende detalje for udvidelsesmodul."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
-msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
-msgstr ""
-"gst_update_registry mislykkedes. Du skal genstarte Gnash for at bruge de nye "
-"udvidelsesmoduler."
-
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
-msgstr ""
-"Mangler udvidelsesmodul, men automatiske installation af udvidelsesmoduler "
-"er ikke tilgængelig."
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
-msgstr ""
-"Opretter AAC-dekoder uden ekstra data. Dette vil sandsynligvis mislykkes!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
-msgstr "AudioDecoderGst: kan ikke håndtere kodningen %d (%s)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
-#, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
-msgstr ""
-"AudioDecoderGst: kan ikke håndtere kodningen %d (ingen ExtraInfoGst "
-"tilknyttet)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
-msgstr ""
-"Den bedste tilgængelige resampler er 'audioresample'. Installer gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 eller nyere, ellers kan du opleve lange forsinkelser i "
-"lydafspilning!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "AudioDecoderGst: intern fejl (caps oprettelsen mislykkedes)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
-#, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
-msgstr "Kunne ikke finde et udvidelsesmodul til lydtypen %s!"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
-msgstr "AudioDecoderGst: initialisering mislykkedes."
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
-msgstr "Skubbede data, men der er ikke noget at trække (endnu)"
-
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
-msgstr "AudioDecoderGst: buffer push mislykkedes."
-
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
-msgstr "Forkerte argumenter givet til GST VideoDecoder"
-
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
-msgstr "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
-msgstr "VideoConverterGst: elementet ffmpegcolorspace mangler"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
-msgstr "VideoConverterGst: kan ikke udskrive anmodede format"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
-msgstr "VideoConverterGst: intern fejl (caps oprettelsen mislykkedes)"
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "VideoConverterGst: initialisering mislykkedes."
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
-msgstr "VideoConverterGst: buffer push mislykkedes."
-
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
-msgstr "VideoConverterGst: buffer pull mislykkedes."
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+msgstr "VideoConverterGst: buffer pull mislykkedes."
 
 #: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
 msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
@@ -918,4033 +990,3949 @@ msgstr "VideoDecoderGst: initialisering mislykkedes."
 msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
 msgstr "VideoDecoderGst: buffer push mislykkedes."
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
-msgstr "MediaHandler::isFLV: Kunne ikke læse 3 byte fra input-strøm"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createMediaParser: kun FLV-input understøttes af denne "
-"MediaHandler"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Undtagelse under læsning fra strøm: %s"
-
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
-msgstr ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: ingen tilgængelige flash-dekodere til 
"
-"kodning %d (%s)"
-
 #: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
 msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
-msgstr ""
-"Uventet lydmærke fundet ved offset %d FLV-strøm annoncerer ingen lyd i "
-"hoved. Vil vil kun advare en enkelt gang for hver FLV, forventer ethvert "
-"yderligere lydmærke."
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
+msgstr "amf: fortløbende objekt (eller funktion) som reference til %d"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
 #, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
-msgstr ""
-"Uventet videomærke fundet ved offset %d FLV-strøm annoncerer ingen video i "
-"hoved. Vil vil kun advare en enkelt gang for hver FLV, forventer ethvert "
-"yderligere videomærke."
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
+msgstr "amf: fortløbende dato-objekt med indeks %d og værdi %g"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
 #, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
-msgstr "AVC-pakketype: %d"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgstr "amf: fortløbende række af %d elementer som STRICT_ARRAY (indeks %d)"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
 #, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
-msgstr "Første byte af FLV_META_TAG er %d, forventede 0x02 (STRING AMF0 type)"
-
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
-msgstr "Beskadiget FLV: Metamærke uafsluttet!"
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr "amf: fortløbende række af %d elementer som ECMA_ARRAY (indeks %d) "
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
 #, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
-msgstr "FLVParser::parseNextTag: ukendt FLV-mærketype %d"
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
+msgstr "amf: fortløbende objekt (eller funktion) med indeks %d"
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
+msgstr "amf: fortløbende ikke defineret"
+
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
+msgstr "amf: fortløbende tom"
+
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
 msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
-"Beskadiget FLV: forrige mærkestørrelse på post (%1%) uventet (faktisk "
-"størrelse: %2%)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
+#: libcore/Button.cpp:477
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
-msgstr " PLACEOBJECT: dybde=%d(%d) tegn=%d"
+msgid "Unhandled button event %s"
+msgstr "Ikke-håndteret knapbegivenhed %s"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
-msgstr " SWFCxForm: %s"
+#: libcore/Button.cpp:955
+msgid "Enabled"
+msgstr "Slået til"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
-#, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
-msgstr "Reserveret felt i PlaceObject-handlinger == %u (forventede 0)"
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
+msgstr "Knap-tilstand"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
-#, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
-msgstr " handlinger: flag = 0x%X"
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
-#, c-format
+#: libcore/Font.cpp:130
 msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, men blot %lu byte tilbage til "
-"slutningen aaf aktuelle mærke. Afbryder af hensyn til sikkerheden."
+"Forsøg på at gentage angivelse af skriftvisning eller ophavsretnavn. Dette "
+"bør betyde at der er mere end ét DefineFontName-mærke som refererer til 
den "
+"samme Font. Ved ikke hvad der skal foretages i dette tilfælde, så det "
+"ignoreres."
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
-#, c-format
+# Bug report for DefineFone2: https://savannah.gnu.org/bugs/index.php?34387
+#: libcore/Font.cpp:167
+#, fuzzy
 msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
-"swf_event::read() -- ukendt / uhåndteret begivenhedstype modtaget, flag = 0x"
-"%x"
+"Forsøg på at tilføje en indlejret glyf-CodeTable til en skrift som 
allerede "
+"har én. Dette bør betyde at der er adskillige DefineFontInfo-mærker, eller 
"
+"et DefineFontInfo-mærke som refererer til en skrift oprettet med DefineFont2 
"
+"eller DefineFont3. Ved ikke hvad der skal ske i dette tilfælde, så det "
+"ignoreres."
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
-msgstr ""
-"Uventet afslutning på mærke under tolkning af 
PlaceObject-mærkebegivhenheder"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
+msgstr "blendMode"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
-msgstr " PLACEOBJECT2: dybde = %d (%d)"
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Angiver _height=%g af DisplayObject %s (%s)"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
-#, c-format
-msgid " char id = %d"
-msgstr " tegn id = %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
-#, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
-msgstr " SWFMatrix: %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
-#, c-format
-msgid " ratio: %d"
-msgstr " ratio: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Dybde"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
-#, c-format
-msgid " name = %s"
-msgstr " navn = %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
+msgstr "Ratio"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
-#, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
-msgstr " clip_depth = %d (%d)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr "Beskæringsdybde"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
-#, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
-msgstr " m_place_type: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
+msgstr "Dimensioner"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
-#, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
-msgstr " PLACEOBJECT3: dybde = %d (%d)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dynamisk"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
-#, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
-msgstr " SWFCxForm: %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
+msgstr "Maske"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
-#, c-format
-msgid " class name = %s"
-msgstr " klassenavn = %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
+msgstr "Ødelagt"
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
-msgid "  bitmapCaching enabled"
-msgstr "  bitmapCaching aktiveret"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
+msgstr "Aflæsset"
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
-#, c-format
-msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
-msgstr ""
-"Udokumenteret mærke %s fundet. Venligst rapporter dette til 
Gnash-udviklerne!"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
+msgstr "Blandingstilstand"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
-#, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
-msgstr "DefineButtonCxform refererer til et ukendt DisplayObject %d"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
+msgstr "Ugyldiggjort"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
+msgstr "Barn gjort ugyldigt"
+
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
 #, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
-msgstr ""
-"DefineButtonCxform refererer til DisplayObject ID %d (%s). Forventede en "
-"definition for en knap"
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
+msgstr "Forsøg på at angive egenskab for %s, afvist"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
-msgstr "DefineTextTag, id = %d"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Forsøg på at angive %s._y to %s (evaluerer til tallet %g) afvist"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
 #, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
-msgstr "Tekst DisplayObject, id = %d"
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Forsøg på at angive %s._x til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
-msgstr "begynd tekstposter for DefineTextTag %p"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Forsøg på at angive %s._xscale til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
-msgstr "anker-markeret billede ikke understøttet"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Forsøg på at angive %s._yscale til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
-msgstr "frame_label_loader slutposition %d, læste op til %d"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr ""
+"Forsøg på at angive %s._visible til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
-msgstr " sprite: tegn id = %d"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgstr "Forsøg på at angive %s._alpha til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
-"Indlejrede DEFINESPRITE mærker. Vil tilføje til øverste niveau i "
-"DisplayObjects ordbog."
+"Forsøg på at angive %s._rotation til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
-msgstr "Sprite %d melder at der ingen billeder er"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
+msgstr "Angiver _width=%g for DisplayObject %s (%s)"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "DEFINESOUNDLOADER: rate for lydprøve %d (forventede 0 til %u"
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#, c-format
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
+msgstr "moveDisplayObject() -- kan ikke finde objekt ved dybde %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
 #, c-format
 msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
-"definér lyd: kanal=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
-"forsinkelse=%d"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Grænse for mærke rapporteret forbi slutning af SWFStrøm!"
+"TJEKMIG: indlejret maske i MouseEntityFinder. Denne maske er %s i dybde %d "
+"ydre maske maskeret up til dybde %d."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
+"masking up to depth %d"
 msgstr ""
-"Der er i øjeblikket ingen aktiv lydhåndtering, så DisplayObject med id %d "
-"vil ikke blive føjet til ordbogen"
+"Tegn %s ved dybde %d er en maske som ikke rammer forespørgselspunktet %g, %g 
"
+"og maskering op til dybde %d"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
-msgstr "Filattributter: metadata=%s netværk=%s"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "true"
-msgstr "sand"
+msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
+msgstr "Tegn %s ved dybde %d er en maske som rammer forespørgselspunkt %g, %g"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "false"
-msgstr "falsk"
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#, c-format
+msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
+msgstr "MouseEntityFinder fandt DisplayObject %s (dybde %d) rammer punkt %g,%g"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#, c-format
 msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
-"FileAttributes markerer i SWF-forespørgslen at netværksadgang ikke er "
-"tildelt til denne film (eller applikation?) når indlæst fra filsystemet. 
Dog "
-"vil Gnash være ligeglad; brug hvid/sort listning i din .gnashrc i stedet for"
+"TJEKMIG: indlejret maske i DropTargetFinder. Denne maske er %s i dybde %d "
+"ydre maske maskeret up til dybde %d."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
-msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
-msgstr ""
-"Denne SWF-fil kræver AVM2: der vil ikke være nogen fortolkning af "
-"ActionScript"
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
+msgstr "FIKSMIG: usynlig maske i MouseEntityFinder."
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
 #, c-format
-msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
-msgstr ""
-" RDF metadata (blot information): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
+msgstr "call_frame('%s') -- ugyldigt billede"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
-#, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
-msgstr "Beskrivende metadata fra film %s: %s"
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
+msgid "Can't clone root of the movie"
+msgstr "Kan ikke klone roden af filmen"
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
-msgstr " reflex = \"%c%c%c\""
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
-msgid " jpeg_tables_loader"
-msgstr " jpeg_tables_loader"
+msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
+msgstr "%s overordnede er ikke et filmklip, kan ikke klone"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
-msgstr "Ingen byte at læse i JPEGTABLES-mærke ved forskydning %d"
+msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
+msgstr "Begivenhed %s påkaldt for filmklip %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
-msgstr ""
-"DEFINEBITS: Duplikeret id (%d) for bitmap DisplayObject - forkaster det"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
-msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
-msgstr "Mislykkedes med at fortolke bitmap for tegnet %1%"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
-msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
-msgstr "Ingen optegner, tilføjer ikke bitmap %1%"
+msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
+msgstr "Sprite %s ignorerede begivenheden ENTER_FRAME (er læsset af)"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
-msgid "Adding bitmap id %1%"
-msgstr "Tilføjer bitmap id %1%"
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
+#, c-format
+msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
+msgstr "Sprite %s ignorerede knap-lignende begivenhed %s som ikke 'aktiveret'"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
+"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
-"DEFINEBITS: Ingen jpeg-indlæser registreret i filmdefinition - forkaster "
-"bitmap"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash er ikke kædet til zlib - kan ikke indlæse jpeg3-billeddata"
+"Sprite %s (dybde %d) vil ikke tjekke for brugerdefinerede LOAD-begivenhed "
+"(er ikke dynamisk, har en overordnede, ingen registreret klasse og ingen "
+"klip-begivenheder defineret)"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
-msgstr " defbitslossless2: mærke = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
+msgstr "Fremryk filmklip '%s' ved billede %u/%u"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
-msgid "Bitmap has a height or width of 0"
-msgstr "Bitmap har en højde eller bredde på 0"
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
+#, c-format
+msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
+msgstr "advance_movieclip: ingen billeder indlæst for filmklip/film %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
-msgstr "gnash er ikke kædet til zlib - kan ikke indlæse zippede billeddata"
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
+#, c-format
+msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
+msgstr "Advance_movieclip for filmklip '%s' - billede %u/%u "
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
-msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
-msgstr "Vil ikke allokere %1%x%2%-billede i DefineBitsLossless-mærke"
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
+msgstr "MovieClip::advance_movieclip vi er i PLAYSTATE_PLAY-tilstand"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
-msgstr "Ukendt bitmap-format. Ignorerer"
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
+msgid "on_event_load called, incrementing"
+msgstr "on_event_load blev kaldt, forøger"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:597
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
-msgstr "inflateWrapper() inflateInit() returnerede %d (%s)"
+msgid "after increment we are at frame %u/%u"
+msgstr "efter forøgning er vi ved billede %u/%u"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:617
-msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
 msgstr ""
-"inflateWrapper(): ingen slutning på zstream fundet inden for swf-mærkes "
-"grænser"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:640
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
-msgstr "inflateWrapper() inflate() returnerede %d (%s)"
+msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
+msgstr "Hopper tilbage til billede 0 i filmklip %s"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:649
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
-msgstr "inflateWrapper() inflateEnd() returnér %d (%s)"
+msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
+msgstr "Afvikler billede %d (0-baseret) mærker af filmklip %s"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
+msgstr "MovieClip::advance_movieclip vi er i STOP-tilstand"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
-msgstr "start_sound_loader: sound_id %d er ikke defineret"
+msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
+msgstr "Afvikler %d mærker i billede %d/%d af filmklip %s"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
-msgstr "StartSound: id=%d"
+msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
+msgstr "filmklip %s ::goto_frame(%d) - nuværende billede er %d"
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
-msgstr "STARTSOUND2 mærke ikke fortolket og ikke anvendt"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
+#, c-format
+msgid ""
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
+"header (%d) said we should have found it"
+msgstr ""
+"Målbillede for en gotoFrame(%d) blev aldrig indlæst, selvom 
billedeoptælling "
+"i hoved (%d) sagde vi burde have fundet det"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
-#, fuzzy
-msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
-msgstr "læser kodetabel ved forskydning %lu"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
+msgstr ""
+"GotoFrame(%d) sigter mod et billede som endnu ikke er indlæst (%d) loaded). "
+"Vi vil vente på det, men en mere korrekt form er eksplicit at anvende "
+"WaitForFrame i stedet"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
-msgid "reading DefineFont"
-msgstr "læser DefineFont"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
+#, c-format
+msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
+msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') ukendt etikette"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
-msgstr "Glyffers forskydningstabel beskadiget i DefineFont mærke"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
+#, c-format
+msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
+msgstr "MovieClip::add_display_object(): ukendt cid = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
-msgstr "læser DefineFont2 eller DefineFont3"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
+#, c-format
+msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
+msgstr "movieclip::replace_display_object(): ukendt cid = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
-msgstr "Glyf %d ved forskydning %u"
+msgid ""
+"MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
+"%d"
+msgstr ""
+"MovieClip::replace_display_object: kunne ikke finde nogen DisplayObject ved "
+"dybde %d"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
-msgstr "Glyffers forskydningstabel beskadiget i DefineFont2/3 mærke"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
+msgstr ""
+"%s er en dynamisk maske og kan ikke håndtere musebegivenheder, intet punkt "
+"vil ramme den"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
-msgstr "DÃ¥rlig forskydning i DefineFont2"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
+#, c-format
+msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
+msgstr "%s er dynamisk maskeret af %s, hvilket ikke rammer punkt %g,%g"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
-msgstr "Gentaget regulerende par fundet - ignorerer"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
+#, c-format
+msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
+msgstr "Vedhæftede filmklippene %s registreret klasse er %p"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
-msgstr "DefineFontInfo mærkeindlæser: kan ikke finde skrift med id %d"
+msgid "Sprite '%s' placed on stage"
+msgstr "Sprite '%s' placeret på scene"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
-msgstr "DefineFontInfo2 delvist implementeret"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
+#, c-format
+msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
+msgstr "Sætter begivenhederne INITIALIZE og CONSTRUCT i kø for filmklip %s"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
-msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: strøms prøverate %d (forventede 0 til %u)"
+msgid "Unloading movieclip '%s'"
+msgstr "Aflæsser filmklip '%s'"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
-msgstr ""
-"Forskellig lydrate for strøm/afspilning (%d/%d). Dette lader til at "
-"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
+msgid "Could not load variables from %s"
+msgstr "Kunne ikke indlæse variabler fra %s"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
 #, c-format
 msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+"removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
-"Forskellige prøvestørrelse for strøm/afspilning (%d/%d). Dette lader til 
at "
-"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
+"removeMovieClip(%s): filmklip dybde (%d) ud af den 'dynamiske' zone "
+"[0..1048575], vil ikke fjerne"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
-msgstr ""
-"Forskellige kanaler for strøm/afspilning (%s/%s). Dette lader til at "
-"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
+msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
+msgstr "Strømlyd id fra %d til %d, stopper gammel"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+#: libcore/TextField.cpp:221
+#, c-format
 msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+"CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
-"Der er ikke meldt om prøver for lydstrøm, forekommer ganske ofte så vi vil 
"
-"blot advare én gang"
+"TJEKMIG: removeTextField(%s): TextField dybde (%d) ud af den 'dynamiske' "
+"zone [0..1048575], vil ikke fjerne"
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
+#: libcore/TextField.cpp:910
 #, c-format
 msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+"TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
+"to align"
 msgstr ""
-"hoved for lydstrøm: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, 
latenstid=%d"
+"TextField-tekst passer ikke til dens grænser: bredde %g, margin %g - intet "
+"at justere"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
-msgstr "DefineFontAlignZones mærke refererer til en ikke-defineret skrift %d"
+msgid ""
+"TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
+"DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
+msgstr ""
+"TextField: mangler glyf for mellemrumstegn (krævet for TAB). Sørg for at "
+"DisplayObject-former for skrifttypen %s bliver eksporteret ind i din SWF-fil."
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
-msgstr "DefineFontAlignZones: skrift=%d, flag=%d, tabel int: %s"
+#: libcore/TextField.cpp:1044
+msgid "No font for TextField!"
+msgstr "Ingen skrifttype for TextField!"
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
-msgstr "DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/TextField.cpp:1376
+msgid ""
+"HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
+"print their content"
+msgstr ""
+"HTML i et tekstfelt understøttes ikke, gnash vil blot ignorere mærkerne og "
+"udskrive deres indhold"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
-#, fuzzy, c-format
-msgid " DefineButton loader: character id = %d"
-msgstr " DefineButton-idlæser: tegn-id = %d"
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
+msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
+#: libcore/TextField.cpp:1707
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
-msgstr " DefineButton2-indlæser: tegn-id = %d"
+msgid ""
+"TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
+"shapes for font %s are being exported into your SWF file"
+msgstr ""
+"TextField: mangler indlejrede glyf for tegnet %d. Sørg for at DisplayObject-"
+"former for skrifttypen %s bliver eksporteret ind i din SWF-fil"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
-msgstr "For tidlig slutning på DEFINEBUTTON-mærke, vil ikke læse handlinger"
+#: libcore/TextField.cpp:1715
+#, c-format
+msgid ""
+"TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
+"installed in your system."
+msgstr ""
+"TextField: mangler enhedsglyf for tegnet %d. Du har muligvis ikke "
+"skrifttypen '%s' installeret på dit system."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
+#: libcore/TextField.cpp:1897
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
-msgstr "Næste Button2 actionOffset (%u) peger forbi slutningen af mærke 
(%lu)"
+msgid "VariableName: %s"
+msgstr "VariableName: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
 msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
-msgstr ""
-"Næste handlingsforskydning (%u) i Button2ActionConditions peger forbi "
-"slutningen af mærke"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
+"Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
+"to text field. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"For tidlig slutning på input fra knaphandling: kan ikke læse betingelser"
+"Aktuelle miljø har ingen destination, kan ikke binde VariableName (%s) som "
+"er knyttet til tekstfelt. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste "
+"tilgang."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
-msgstr "  knaphandlinger for betindelser 0x%x"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
-msgstr ""
-"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse 
flag"
+msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
+msgstr "Variabel-tekst Sti: %s, Var: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
+#: libcore/TextField.cpp:1932
+#, c-format
 msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
+"VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
+"is possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse 
id "
-"for DisplayObject"
+"VariableName som er knyttet til tekstfelt henviser til en ukendt destination "
+"(%s). Det er muligt at DisplayObject'et vil blive instantieret senere i SWF-"
+"strømmen. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste tilgang."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
+#: libcore/TextField.cpp:1953
+msgid "registerTextVariable() called"
+msgstr "registerTextVariable() blev kaldt"
+
+#: libcore/TextField.cpp:1968
 #, c-format
 msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+"VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
+"possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
-"  knap-optagelse for tilstande [%s] refererer til DisplayObject med id %d, "
-"hvilken ikke findet i ordbog med tegn"
+"VariableName som er knyttet til tekstfelt (%s) henviser til en ukendt "
+"destination. Det er muligt at DisplayObject'et vil blive instantieret senere "
+"i SWF-strømmen. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste tilgang."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
+msgstr "Børn"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "  knap-optagelse for tilstande [%s] indeholder DisplayObject %d (%s)"
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
+msgstr "Kan ikke initialisere FreeType! Fejl = %d"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
+msgstr "Kan ikke lukke FreeType! Fejl = %d"
+
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#, c-format
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse "
-"knap-lag (dybde?)"
+"Mislykkedes med at finde skrifttype-katalog, anvender hårdkodede skrift-"
+"filnavn \"%s\""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Tykkelse=%d, "
-"Skarphed=%d"
+"Kan ikke initialisere katalog til konfiguration af skrifttype, anvender "
+"hårdkodede skrift-filnavn \"%s\""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
-msgid "CSMTextSettings"
-msgstr "CSMTextSettings"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Kan ikke finde skriftfil for skrift '%s'"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
-msgid "end text records"
-msgstr "poster for slutning af tekst"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
+#, c-format
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Skriftfil '%s' har forkert format"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
-msgstr " has_font: skrift id = %d (%p)"
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "En fejl ved åbning af skrift '%s'"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
-msgid " hasColor"
-msgstr " hasColor"
+#: libcore/as_value.cpp:398
+#, c-format
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) kastede en ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
-msgstr " xOffset = %g"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
+msgstr "serialisering af as_value af type %d"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
+#: libcore/as_environment.cpp:182
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
-msgstr " yOffset = %g"
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
+msgstr "ugyldig sti '%s' (p=next_slash=%s)"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
-msgstr " textHeight = %g"
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
+msgstr "ugyldig sti '%s' (punktum ikke tilladt efter at have set en 
skråstreg)"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
+#: libcore/as_environment.cpp:346
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
-msgstr " GlyphEntries: antal = %d"
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
+msgstr "Destinationssti '%s' ikke fundet under angivelse af %s=%s"
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
+#: libcore/as_environment.cpp:445
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
-msgstr "  glyf%d: indeks=%d, fremrykning=%g"
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Sender ikke ugyldigt råt variabelnavn: %s"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
+#: libcore/as_environment.cpp:488
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
-msgstr "VideoFrame-mærke refererer til ukendt videostrøm id %d"
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
+msgstr "Henter ikke ugyldigt råt variabelnavn: %s"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
-msgstr "VideoFrame-mærke refererer til et ikke-video DisplayObject %d (%s)"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
+msgstr "reference til ikkeeksisterende variabel '%s'"
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
 msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
-"Kunne ikke læse tilstrækkelige byte under tolkning af VideoFrame mærke. Vi 
"
-"har muligvis nået slutningen af strømmen!"
+"Anmodet om at afholde sig komplet fra at indlæse en film, men filmen det "
+"drejer sig om er et billede, for hvilkenvi endnu ikke har begrebet om en "
+"'indlæsningstråd'"
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
-msgstr "Fandt SOUNDSTREAMBLOCK-mærke uden foregående SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
+msgstr "FLV kan ikke indlæses direkte som en film"
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Grænse for mærke rapporteret forbi slutning af strøm!"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
+msgid "Unknown file type"
+msgstr "Ukendt filtype"
 
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
-msgstr " remove_object_2(%d)"
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Filmen %s er allerede i bibliotek"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
-msgid " bound SWFRect: %s"
-msgstr " bundet SWFRect: %s"
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "Kunne ikke indlæse biblioteksfilm '%s'"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
 #, c-format
-msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
-msgstr " ShapeRecord(%s): fyldbit %d, linjebit %d"
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
+msgstr "Filmen %s (SWF%d) blev tilføjet til bibliotek"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
-msgid " Shape read: moveto %d %d"
-msgstr " Form læst: flyt til %d %d"
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
+msgstr "Filmen %s (SWF%d) blev IKKE tilføjet til bibliotek (kom fra et POST)"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
-msgstr ""
-"Ugyldig fyldstil %d i posten fillStyle0Change for skriftmærke (0 eller 1 "
-"gyldig). Sat til 0."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "Kan ikke læse filhoved"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
-msgstr ""
-"Ugyldig fyldstil %d i posten fillStyle0Change - %d defineret. Sat til 0."
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "Kan ikke læse 3 byte efter et MZ (.exe) hoved"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
-#, c-format
-msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
-msgstr " Læsning af form: fill0 (venstre) = %d"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "Kunne ikke finde SWF inde i en exe-fil"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
-msgstr ""
-"Ugyldig fyldstil %d i fillStyle1Change post for skriftmærke (0 eller 1 "
-"gyldig). Sat til 0."
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "Kan ikke læse billedfil fra %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
-msgstr "Ugyldig fyldstil %d i fillStyle1Change post - %d defineret. Sat til 0."
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Fortolkningsfejl: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
-msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
-msgstr " Læsning af form: fill1 (højre) = %d"
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "mislykkedes med at åbne '%s'; kan ikke oprette film"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
-"Set to 0."
-msgstr ""
-"Ugyldig linjestil %d i lineStyleChange post for skriftmærke (0 eller 1 "
-"gyldig). Sat til 0."
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "streamProvider-åbner kan ikke åbne '%s'"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
+#: libcore/as_object.cpp:440
 #, c-format
-msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
-msgstr "Ugyldig linjestil %d i lineStyleChange post - %d defineret. Sat til 0."
+msgid "Caught exception: %s"
+msgstr "Fangede undtagelse: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
+#: libcore/as_object.cpp:628
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: line %d"
-msgstr "ShapeRecord: linje %d"
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
-msgid "ShapeRecord: more fill styles"
-msgstr "ShapeRecord: flere fyldstile"
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
+msgstr "Forsøg på at angive skrivebeskyttet egenskab '%s'"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
+#: libcore/as_object.cpp:640
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
-msgstr "ShapeRecord: kurvet kant %d %d - %d %d - %d %d"
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
+#: libcore/as_object.cpp:655
 #, c-format
-msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
-msgstr "ShapeRecord: lige kant %d %d - %d %d"
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
+msgstr "Ukendt fejl ved angivelse af egenskab '%s' på objekt '%p'"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
-msgid " fill styles: %1%"
+#: libcore/as_object.cpp:684
+#, c-format
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr ""
+"Forsøg på at initialisere skrivebeskyttet egenskab '%s' på objekt '%p' to "
+"gange"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
-msgid " Read fill: %1%"
-msgstr ""
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
+msgstr "Cirkulær nedarvingskæde registreret under isPrototypeOf kald"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
+#: libcore/as_object.cpp:860
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count = %d"
-msgstr " readLineStyles: antal = %d"
+msgid "%d members of object %p follow"
+msgstr "%d medlemmer af objekt %p følger"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count2 = %d"
-msgstr " readLineStyles: antal2 = %d"
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
+msgstr ""
+"%s.swapDepth(%d): film har en dybde (%d) under statisk dybdezone (%d), vil "
+"ikke ombytte dens dybde"
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
-#, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
-msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
+msgstr "Orignal rodfilm kan ikke fjernes"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/movie_root.cpp:629
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
-msgstr "DEFINEBUTTONSOUND refererer til en ukendt DisplayObject def %d"
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
+msgstr "ActionLimits nået melder til tast-lyttere: %s."
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
-#, c-format
+#: libcore/movie_root.cpp:898
 msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
 msgstr ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refererer til DisplayObject id %d, en %s (forventede en "
-"knap af typen DisplayObject)"
-
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
-msgstr "Forsøg på at redefinere lyd på knap ignoreret"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
-msgstr "lydmærke ikke fundet, sound_id=%d, tilstand på knap #=%i"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
+msgstr "Buffer læst over under fremrykning: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid "Malformed action code: %s"
-msgstr "Forkert udformet handlingskode: %s"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
+msgstr "ActionLimits nået melder til muse-begivenheder: %s."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid "%s: CHECKME: was broken"
-msgstr "%s: CHECKME: var itu"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
-msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionNextFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
-msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionPrevFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
+msgstr "Forsøg på at skrive svar til ExternalInterface-forespørgsler fd %d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
-msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionPlay: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
+#, c-format
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
+msgstr "Kunne ikke skrive til brugerangivne værtsforespørgsler fd %d: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
-msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionStop: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
+#, c-format
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Kunne ikke skrive til browser fd #%d: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
-msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
-msgstr "ActionGotoFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
+#, c-format
+msgid "Launching URL: %s"
+msgstr "Opstarter URL: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
-msgstr "GetUrl: mål=%s url=%s"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
+msgstr "Forgrening mislykkedes med at opstarte url åbner '%s'"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
-msgstr "ActionWaitForFrame (0x%X) mærkelængde == %d (forventede 3)"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
+msgstr "Forsøg på at skrive geturl forespørgsler fd #%d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
 #, c-format
-msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
-msgstr "%s: mål for miljø er nul eller ikke et MovieClip"
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
+msgstr "Kunne kun skrive %d byte til fd #%d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
+msgstr ""
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
 #, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
-msgstr "ActionWaitForFrame(%d): mål (%s) har kun %d billeder"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
+msgstr "Angiver skript-grænser: maksimal rekursion %d, tidsudløb %d sekunder"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
-msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
-msgstr "GotoLabel: miljø-mål er nul eller ikke et MovieClip"
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
+msgstr "Direkte udsendt MovieClips"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
-msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
-msgstr "Negativ størrelse sendt til ActionSubString, tages som hel længde"
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Kan ikke oprette Film-instans for definition indlæst fra %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
-msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
-msgstr "Start er mindre end 1 i ActionSubString, sætter til 1."
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#, c-format
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
+msgstr "processCompletedRequest: _level indlæser (niveau %u)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
-msgid ""
-"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
-"string."
+#: libcore/Video.cpp:57
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
-"Start går længere end input-streng i ActionSubString, returnerer den tomme "
-"streng."
+"Ingen Media-håndtering registreret, vil ikke være i stand til at afkode "
+"indlejret video"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
-msgid ""
-"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
-msgstr ""
-"start + størrelse går længere end input-streng i ActionSubString, 
tilpasser "
-"størrelse"
+#: libcore/Video.cpp:138
+msgid "No Video info in video definition"
+msgstr "Ingen Video-info i videodefinition"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
-#, c-format
-msgid ""
-"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
-"undefined instead of %s."
-msgstr ""
-"Kan ikke tildele en sprite/DisplayObject til en variabel i SWF%d. Vi vil "
-"returnere udefineret i stedet for %s."
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
+msgstr "Oprindeligt format på flydepunkt ikke genkendt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
-#, c-format
-msgid "-- get var: %s=%s"
-msgstr "-- hent var: %s=%s"
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Uventet slutning på strøm under læsning"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
-msgstr ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: navn på variabel evaluerer til ugyldig (tom) 
streng"
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Uventet slutning på strøm"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
 #, c-format
-msgid "-- set var: %s = %s"
-msgstr "-- angiv var: %s = %s"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
 msgid ""
-"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
-"ActionGetProperty(<empty>) kaldt, men nuværende mål er ikke et 
DisplayObject"
+"Mærke %d som starter ved forskydning %d siges at slutte ved forskydning %d, "
+"hvilket er senere end slutningen af tidligere åbnet mærke som starter ved "
+"forskydning %d og som slutter ved forskydning %d. FÃ¥r den til at slutte hvor 
"
+"beholdermærke slutter."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
-#, c-format
-msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
-msgstr "Kunne ikke finde mål for GetProperty (%s)"
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
+msgstr "Kunne ikke søge frem til rapporteret slutning af mærke"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
-#, c-format
-msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
-msgstr ""
-"ActionSetProperty: kan ikke finde målet %s til indstilling af egenskab %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+msgstr "ABC: Afsluttende egenskab gav dårlig type for sokkel."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
-#, c-format
-msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
-msgstr "duplicateMovieClip: ugyldig dybde %d sendt; duplikerer ikke"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
+msgstr "ABC: DÃ¥rligt navn for egenskab."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
-msgstr ""
-"Sti som er givet til duplicateMovieClip(%s) peger ikke til et DisplayObject"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+msgstr "ABC: Navn på egenskab skal være fuldt kvalificeret."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
-msgstr "Sti som er givet til duplicateMovieClip(%s) er ikke en sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
+msgstr "DÃ¥rligt metode-id i egenskab."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
-#, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
-msgstr "Sti givet til removeMovieClip(%s) peger ikke på et DisplayObject"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
+msgstr "DÃ¥rligt klasse-id i egenskab."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
-#, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
-msgstr "Sti givet til removeMovieClip(%s) er ikke en sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
+msgstr "ABC: Ukendt type egenskab."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid "startDrag: unknown target '%s'"
-msgstr "startDrag: ukendt mål '%s'"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgstr "Abc-version: %d.%d"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
-msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
-msgstr "Y-værdier i ActionStartDrag ombyttet, fikser"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+msgstr "ABC: DÃ¥rlig streng angivet for navnerum."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
-msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
-msgstr "X-værdier i ActionStartDrag ombyttet, fikser"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+msgstr "ABC: Dårligt navnerum for navnerumssæt."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
-msgstr "-- %s cast_to %s (ugyldige argumenter?)"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgstr "Handlingsblok: Ukendt type med flere navne (%d)."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
-#, c-format
-msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
-msgstr "Stakværdi på IMPLEMENTSOP er ikke et objekt: %s."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+msgstr "Handlingsblok: DÃ¥rligt indeks i valgfrit argument."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
-msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
-msgstr "MÃ¥lobjekt for IMPLEMENTSOP har ingen prototype."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+msgstr "ABC: DÃ¥rligt indeks i valgfrit argument, navnerummene."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
-msgstr "MÃ¥lobjektets prototype for IMPLEMENTSOP er ikke et objekt (%s)"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgstr "ABC: Dårlig type standværdi (%X), men fortsætter."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
-#, c-format
-msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
-msgstr "Ugyldige grænseflade-antal (%d) på IMPLEMENTSOP"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
+msgstr "ABC: DÃ¥rlig returtype for metoden info."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
-#, c-format
-msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
-msgstr "klasse fundet på stak på IMPLEMENTSOP er ikke et objekt: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
+msgstr "ABC: Ukendt returtype."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
-msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
-msgstr "Grænseflade-objekt for IMPLEMENTSOP har ingen prototype."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
+msgstr "ABC: DÃ¥rlig parametertype i metode."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
-#, c-format
-msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
-msgstr ""
-"Prototype for grænseflade-prototype for IMPLEMENTSOP er ikke et objekt (%s)."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
+msgstr "ABC: Ukendt parametertype."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
-msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
-msgstr "Base er mindre end 1 i ActionMbSubString, sætter til 1."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
+msgstr "ABC: Instansnavn går ud over grænserne."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
-msgid ""
-"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
-"string."
-msgstr ""
-"base går ud over input-streng i ActionMbSubString, returnerer den tomme "
-"streng."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
+msgstr "ABC: QName kræves for instans."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
-#, c-format
-msgid ""
-"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
-"based on length:%d and start:%d"
-msgstr ""
-"base+størrelse går ud over input-streng i ActionMbSubString, tilpasser "
-"størrelse baseret på længde:%d og start:%d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
+msgstr "ABC: Intet navnerum som kan bruges til at lagre klasse."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
-msgid "Not properly implemented for SWF5"
-msgstr "Ikke implementeret ordenligt for SWF5"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
+msgstr "Duplikeret klasseregistrering."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
-msgid "ActionStrictMode set to %1%"
-msgstr "ActionStrictMode sat til %1%"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
+msgstr "ABC: DÃ¥rlig supertype."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
-"frame: %s"
-msgstr ""
-"Billedspecifikation fundet på stak ved ActionWaitForFrame evaluerer ikke til 
"
-"et gyldigt billede: %s"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgstr "ABC: Supertype ikke fundet (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
-msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
-msgstr ""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+msgstr "ABC: Kan ikke udvide en klasse som er 'final'."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
-msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
-msgstr ""
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+msgstr "ABC: Kan ikke udvide en grænsefladetype."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
-"to lost sync."
-msgstr ""
-"Ukendt push-type %d. Afvikling vil fortsætte, men vil sandsynligvis fejle 
på "
-"grund af tabt synkronisering."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
+msgstr "ABC: Klasse kan ikke være sig egen supertype."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
-#, c-format
-msgid "Invalid register %d in ActionPush"
-msgstr "Ugyldigt register %d i ActionPush"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+msgstr "ABC: DÃ¥rligt navnerum for beskyttet."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
-msgstr "\t%d) type=%s, værdi=%s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
+msgstr "ABC: Dårligt navn for grænseflade."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
-msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
-msgstr "Ikke defineret url for GetUrl2 på stak, springer over"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+msgstr "ABC: Kan ikke implementere en type som ikke er en grænseflade."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
-#, c-format
-msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
-msgstr "forgrening til forskydning %d - denne sektion kører kun til %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
+msgstr "ABC: Metode er ude over grænser for initializer."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
-"will not be called..."
-msgstr ""
-"Kunne ikke finde target_sprite \"%s\" i ActionCallFrame! MÃ¥lbillede-"
-"handlinger vil ikke blive kaldt..."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
+msgstr "ABC: Statisk konstruktør for klasse går ud over grænser."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
-#, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
-"valid frame: %s"
-msgstr ""
-"Billedspecifikation fundet på stak ved ActionGotoExpression evaluerer ikke "
-"til et gyldigt billede: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
+msgstr "ABC: Metode for skript går ud over grænse."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
-"target frame..."
-msgstr ""
-"Kunne ikke finde mål-sprite \"%s\" i ActionGotoExpression. Vil ikke gå til "
-"mål-billede..."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
+msgstr "ABC: Ud over grænser for metodeindhold."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
-#, c-format
-msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
-msgstr "slet %s.%s: intet objekt fundet som kan slettes"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
+msgstr "ABC: Kun ét indhold per metode."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
-msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
-msgstr "slet2 kaldt med en sti som ikke kan henføres til et objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+msgstr "ABC: Ud over grænse for undtagelse."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "-- set local var: %s = %s"
-msgstr "-- angiv lokal var: %s = %s"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgstr "ABC: Ukendt type af objekt som skal fanges. (%s)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
-#, c-format
-msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
-msgstr "ActionCallFunction: %s er ikke et objekt"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+msgstr "ABC: Navn som går ud over grænse for fanget undtagelse."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
-msgstr ""
-"Forsøg på at kalde en funktion med %u argumenter mens der blot var %u "
-"tilgængelige i stakken."
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
+msgstr "Uhåndterede sorteringsflag: %d (0x%X)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
-#, c-format
-msgid "---new object: %s"
-msgstr "---new objekt: %s"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
+msgstr "Array.splice() kræver mindst 1 argument, kald ignoreret"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
-msgstr "ActionNew: '%s' er ikke en konstruktør"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
+msgstr "Array.splice(%d,%d): negativ længde angivet, kald ignoreret"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
-msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
-msgstr ""
-"Syntaksen 'var hvadsomhelst' i kontekst af tidslinje er ikke en option."
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sorteringsfunktion blev kaldt med ugyldige argumenter."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
-#, c-format
-msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
-msgstr ""
-"Argumentet til TargetPath(%s) typekonverterer ikke til et DisplayObject"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn blev kaldt med ugyldige argumenter."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
-#, c-format
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
 msgid ""
-"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
-msgstr ""
-"Top af stak evaluerer ikke til et objekt (%s) ved ActionEnumerate-afvikling"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s) kastede en ActionTypeError %s"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
-#, c-format
-msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
 msgstr ""
-"getMember kaldt mod en værdi som ikke typekonverterer til et as_object: %s"
+"Mere end 2 argumenter til Array.slice, og jeg ved ikke hvad jeg skal stille "
+"op med dem. Ignorerer dem"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
-#, c-format
-msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
-msgstr " ActionGetMember: mål: %s (objekt %p)"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize() kræver ét argument, intet givet"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "-- get_member %s.%s=%s"
-msgstr "-- get_member %s.%s=%s"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
+msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): første argument er ikke et objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
 #, c-format
 msgid ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
 msgstr ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: medlemsnavn evaluerer til ugyldig (tom) streng"
+"AsBroadcaster.initialize(%s): første argument er et objekt men "
+"typekonverterer ikke til ét (hængende DisplayObject-reference?)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s"
-msgstr "-- set_member %s.%s=%s"
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgstr "%p.addListener(%s): dette objekt har ingen _listeners medlemmer"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
-msgstr "-- set_member %s.%s=%s på ugyldigt objekt!"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
+msgstr "%p.addListener(%s): dette objekts _listener er ikke et objekt: %s"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
-msgstr ""
-"Forsøg på at kalde en metode med %u argumenter mens der blot var %u "
-"tilgængelige i stakken."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
+msgstr "Der eksisterer ingen MediaHandler! Kan ikke oprette Kamera-objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
-#, c-format
-msgid " method name: %s"
-msgstr " metodenavn: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
+msgid "Attempt to set activity property of Camera"
+msgstr "Forsøg på at angive aktivitetsegenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
-#, c-format
-msgid " method object/func: %s"
-msgstr " objekt/funktion for metode: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
+msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive egenskab for båndbredde for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
-#, c-format
-msgid " method nargs: %d"
-msgstr " nargs for metode: %d"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
+msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive currentFPS-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
-msgstr "ActionCallMethod startet med ikke-objekt objekt/funk (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
+msgid "Attempt to set fps property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive fps-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
-msgstr "ActionCallMethod: Kan ikke finde metode %s for objekt %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
+msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
+msgstr "Forsøg at angive højde-egenskab for Kamera, brug setMode"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
-msgstr "ActionCallMethod: egenskab %d for objekt %d kan ikke kaldes (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
+msgid "Attempt to set index property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive indeks-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
-"on the stack."
-msgstr ""
-"Forsøg på at kalde en konstruktør med %u argumenter mens der blot var %u "
-"tilgængelige i stakken."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
+msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive motionLevel-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
-msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
-msgstr "På ActionNewMethod: intet objekt fundet på stak på ActionMethod"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
+msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive motionTimeout-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
-#, c-format
-msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
-msgstr "ActionNewMethod: kan ikke finde metode %s for objekt %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
+msgid "Attempt to set muted property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive muted-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
-msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
-msgstr ""
-"ActionNewMethod: metodenavn er ikke defineret og objekt er ikke en funktion"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
+msgid "Attempt to set name property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive navn-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
-#, c-format
-msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
-msgstr "-- %s instanceof %s (ugyldig argumenter?)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
+msgid "Attempt to set names property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive navne-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
-#, c-format
-msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
-msgstr "Top af stak ikke et objekt %s ved ActionEnum2 afvikling"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
+msgid "Attempt to set quality property of Camera"
+msgstr "Forsøg at angive kvalitet-egenskab for Kamera"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
-#, c-format
-msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Super er ikke et objekt (%s)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
+msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
+msgstr "Forsøg at angive bredde-egenskab for Kamera, brug setMode"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
-#, c-format
-msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Sub er ikke en funktion (%s)"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
+msgstr "Color.setRGB() : mangler argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
+msgstr "Color.setTransform() : mangler argument"
+
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
 #, c-format
-msgid ""
-"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len="
-"%d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
-"(would this work?)."
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
-"function2 code len (%u) overløber grænser for DOACTION mærke (DOACTION tag 
"
-"len=%d, function2 code offset=%d). Tvinger code len til at spise hele "
-"bufferen (ville dette virke?)."
+"Color.setTransform(%s) : første argument typekonverterer ikke til et objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
-msgstr "DefineFunction2: navngiven funktion '%s' starter ved PC %d"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
+msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
+msgstr "Dato-konstruktor kaldt med mere end 7 argumenter"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
-msgstr "DefineFunction2: anonym funktion starter ved PC %d"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
+msgid "Date.setTime needs one argument"
+msgstr "Date.setTime kræver ét argument"
 
-# is reserved to be translated?
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
-msgstr ""
-"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
+msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setTime blev kaldt med mere end ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
-msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
-msgstr "ActionWith mærkelængde != 2; springer over"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
+msgid "Date.setFullYear needs one argument"
+msgstr "Date.setFullYear kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
-msgid "Empty with() block..."
-msgstr "Tom with()-blok..."
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
+msgid "Date.setYear needs one argument"
+msgstr "Date.setYear kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
-#, c-format
-msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
-msgstr "with(%s) : første argument typekonverterer ikke til et objekt!"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
+msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.setYear blev kaldt med mere end tre argumenter"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
 #, c-format
-msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
-msgstr "Ikke-understøttet handlingshåndtering blev kaldt, kode ved pc er %#x"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
-msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
-msgstr "Tom fup GetUrl url i SWF-fil, springer over"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
-msgid ""
-"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
-"Using GET"
-msgstr ""
-"Fupmetode for GetUrl2 send variabler i SWF-fil (både GET og POST "
-"forespurgt). Bruger GET"
+msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMonth kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
 #, c-format
-msgid ""
-"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
-"loadVariable:%d)"
-msgstr ""
-"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
-"loadVariable:%d)"
+msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.set%sMonth blev kaldt med mere end tre argumenter"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
-msgid "getURL2 loadVariable"
-msgstr "getURL2 loadVariable"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
+#, c-format
+msgid "Date.set%sDate needs one argument"
+msgstr "Date.set%sDate kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s not found"
-msgstr "getURL: mål %s ikke fundet"
+msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
+msgstr "Date.set%sDate blev kaldt med mere end ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s is not a sprite"
-msgstr "getURL: mål %s er ikke en sprite"
+msgid "Date.set%sHours needs one argument"
+msgstr "Date.set%sHours kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
-msgid "commonGetURL: current target is undefined"
-msgstr "commonGetURL: nuværende mål er ikke defineret"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
+#, c-format
+msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
+msgstr "Date.set%sHoursblev kaldt med mere end fire argumenter"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
-msgid "getURL2 target load"
-msgstr "getURL2 mål indlæs"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
+#, c-format
+msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMinutes kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
 #, c-format
-msgid "Testing _level loading (level %u)"
-msgstr "Indlæser Testing_level (level %u)"
+msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.set%sMinutes blev kaldt med mere end tre argumenter"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
 #, c-format
-msgid "Unknown loadMovie target: %s"
-msgstr "Ukendt loadMovie-destination: %s"
+msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
+msgstr "Date.set%sSeconds kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
 #, c-format
-msgid "get url: target %s is not a sprite"
-msgstr "hent url: destination %s er ikke en sprite"
+msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
+msgstr "Date.set%sMilliseconds kræver ét argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
+msgstr "Date.set%sMilliseconds blev kaldt med mere end ét argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
+msgid "Date.UTC needs one argument"
+msgstr "Date.UTC kræver ét argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
+msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
+msgstr "Date.UTC blev kaldt med mere end 7 argumenter"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
+msgid "Too many args to Object constructor"
+msgstr "For mange argumenter til Object-konstruktor"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
-msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+msgid ""
+"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
 msgstr ""
-"Kunne ikke finde film \"%s\" for hvilken der angives destination til! "
-"Angiver destination til TOM..."
+"Ugyldigt kald til Object.addProperty(%s) - forventede 3 argumenter (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
+msgstr "Ugyldigt kald til Object.addProperty() - tomt navn for egenskab"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
+msgstr "Ugyldigt kald til Object.addProperty() - getter er ikke en AS-funktion"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
 msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
+"function (%s)"
 msgstr ""
-"ved ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+"Ugyldigt kald til Object.addProperty() - setter er ikke nul og er ikke en AS-"
+"funktion (%s)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
 msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
+"<constructor>)"
 msgstr ""
-"Længde %u (%d) af handlingsmærke-id %u ved pc %d overløber handlingens "
-"bufferstørrelse %d"
+"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - forventede 2 argumenter "
+"(<symbol>, <constructor>)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
 #, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
-msgstr "Efter afvikling: PC %d, næste PC %d, stak følger"
-
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
 msgid ""
-"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
-"Disable scripts?"
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
+"evaluates to empty string"
 msgstr ""
+"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - første argument (symbol id) "
+"evaluerer til tom streng"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
-#, fuzzy
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
+#, c-format
 msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
+"function)"
 msgstr ""
-"Stak smadret (ActionScript-kompilerfejl, eller uklar SWF). Foretager ingen "
-"rettelseshandling (som forventet)."
+"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - andet argument (class) er ikke "
+"en funktion)"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
-#, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
-msgstr "%d elementer tilbage i stakken efter afvikling af blok."
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
+msgstr "Object.registerClass(%s, %s): kan ikke finde eksporteret symbol"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
 #, c-format
 msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
+"(sprite_definition), but a %s"
 msgstr ""
-"Slutning på blok for DoAction nået mens der blev sprunget over %d "
-"handlingsmærker (pc:%d, stop_pc:%d) (WaitForFrame, sandsynligvis)"
+"Object.registerClass(%s, %s): eksporteret symbol er ikke et MovieClip-symbol "
+"(sprite_definition), men en %s"
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
-#, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
-msgstr ""
-"Hop udenfor DoAction-mærke forespurgt (forskydning %d før start på mærke)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
+msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
+msgstr "Object.hasOwnProperty() kræver ét arg"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
 #, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
-msgstr "-------------- globalt register[%d] = '%s'"
+msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
+msgstr "Ugyldigt kald til Object.hasOwnProperty('%s')"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
+msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
+msgstr "Object.isPropertyEnumerable() kræver ét arg"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:382
 #, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
-msgstr "Grænse for rekursion nået (%u)"
+msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
+msgstr "Ugyldigt kald til Object.isPropertyEnumerable('%s')"
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#: libcore/asobj/Object.cpp:405
+msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
+msgstr "Object.isPrototypeOf() kræver ét arg"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:413
 #, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
-msgstr "(%s + %s) [primitiv konvertering foretaget]"
+msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
+msgstr "Første arg til Object.isPrototypeOf(%s) er ikke et objekt"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
 #, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
-msgstr "Kan ikke sende en nulværdi til 'scope stack' (%s)."
+msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
+msgstr "Object.watch(%s): mangler argumenter"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
-msgstr ""
-"CALLPROP: Kan ikke kalde en metode for en værdi som ikke typekonverterer til 
"
-"et objekt (%s)."
+msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
+msgstr "Object.watch(%s): andet argument er ikke en funktion"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
-msgstr ""
-"CALLPROP: Egenskab '%s' for objekt '%s' er '%s', kan ikke kalde som metode"
+msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
+msgstr "Object.unwatch(%s): mangler argument"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
-msgstr "GETPROPERTY: Søger efter egenskab %s for objekt %s"
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgstr "Kunne ikke oprette lydafkoder: %s"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
-msgstr "GETPROPERTY: forventer objekt på stak, fik %s."
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
+msgstr "Gnash kunne ikke åbne denne url: %s"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
 #, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
-msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: uventet ikke-objekt stakværdi %s"
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
+msgstr "Ikke i stand til at oprette fortolker for Lyd ved %s"
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
+msgstr "Sound.start() har ingen effekt ved strømmende Lyd"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
+msgstr "-- start-lyd"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
+msgstr "-- stop-lyd "
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
-msgstr "-------------- lokalt register[%d] = '%s'"
+msgid "No such export '%s'"
+msgstr "Ingen eksport af denne slags '%s'"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
-msgstr "ABC: Afsluttende egenskab gav dårlig type for sokkel."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Export '%s' is not a sound"
+msgstr "Eksport '%s' er ikke en lyd"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
-msgstr "ABC: DÃ¥rligt navn for egenskab."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
+msgstr "-- vedhæft lyd"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
-msgstr "ABC: Navn på egenskab skal være fuldt kvalificeret."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
+msgstr "vedhæft lyd kræver ét argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr "DÃ¥rligt metode-id i egenskab."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
+msgstr "attachSound kræver et streng som ikke er tom"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
-msgstr "DÃ¥rligt klasse-id i egenskab."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#, c-format
+msgid "Export '%s'is not a sound"
+msgstr "Eksport '%s' er ikke en lyd"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
-msgstr "ABC: Ukendt type egenskab."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr "Sound.loadSound() kræver mindst 1 argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
-msgstr "Abc-version: %d.%d"
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenter efter første 2 er kasseret"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
-msgstr "ABC: DÃ¥rlig streng angivet for navnerum."
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr "angivelse af styrke for lyd kræver ét argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
-msgstr "ABC: Dårligt navnerum for navnerumssæt."
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
+msgstr "Key.isDown krævet ét argument (nøglekoden)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
-#, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
-msgstr "Handlingsblok: Ukendt type med flere navne (%d)."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
+msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders er ikke et objekt"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
-msgstr "Handlingsblok: DÃ¥rligt indeks i valgfrit argument."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "XML.addRequestHeader kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
-msgstr "ABC: DÃ¥rligt indeks i valgfrit argument, navnerummene."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
+msgstr "XML.addRequestHeader: enkelt argument er ikke en række"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
-msgstr "ABC: Dårlig type standværdi (%X), men fortsætter."
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr ""
+"XML.addRequestHeader(%s): argumenter efter det andet vil blive forkastet"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
-msgstr "ABC: DÃ¥rlig returtype for metoden info."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
+#, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
+msgstr "XML.addRequestHeader(%s): begge argumenter skal være en streng"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr "ABC: Ukendt returtype."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "sendAndLoad() kræver mindst to argumenter"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr "ABC: DÃ¥rlig parametertype i metode."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "sendAndLoad(): ugyldig tom url"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr "ABC: Ukendt parametertype."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
+msgstr "sendAndLoad(): ugyldigt mål (skal være et XML- eller 
LoadVars-objekt)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr "ABC: Instansnavn går ud over grænserne."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Indlæser fra url: '%s'"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr "ABC: QName kræves for instans."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "load() kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr "ABC: Intet navnerum som kan bruges til at lagre klasse."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "load(): ugyldig tom url"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr "Duplikeret klasseregistrering."
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr "LocalConnection.connect() forventer eksakt 1 argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr "ABC: DÃ¥rlig supertype."
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
+msgstr "LocalConnection.connect(): første argument skal være en streng"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
-msgstr "ABC: Supertype ikke fundet (%s)"
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr "LocalConnection.send(%s): kræver mindst 2 argumenter"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
-msgstr "ABC: Kan ikke udvide en klasse som er 'final'."
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
+msgstr "Ingen MediaHandler eksisterer! Kan ikke oprette et Mikrofon-objekt"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
-msgstr "ABC: Kan ikke udvide en grænsefladetype."
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
+msgstr "Forsøg at angive aktivitetsegenskab for Mikrofon"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr "ABC: Klasse kan ikke være sig egen supertype."
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
-msgstr "ABC: DÃ¥rligt navnerum for beskyttet."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
-msgstr "ABC: Dårligt navn for grænseflade."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument must be a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): første argument skal være en streng"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
-msgstr "ABC: Kan ikke implementere en type som ikke er en grænseflade."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
+#, c-format
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
+msgstr "Kunne ikke finde mål %s (evaluaret fra %s)"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr "ABC: Metode er ude over grænser for initializer."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr "ABC: Statisk konstruktør for klasse går ud over grænser."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr "ABC: Metode for skript går ud over grænse."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): mangler argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr "ABC: Ud over grænser for metodeindhold."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): første argument er ikke et objekt"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
-msgstr "ABC: Kun ét indhold per metode."
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
+#, c-format
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): første argument er ikke en sprite"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
-msgstr "ABC: Ud over grænse for undtagelse."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
+#, c-format
+msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
+msgstr ""
+"createEmptyMovieClip kræver 2 argumenter, men %d blev givet, returnerer 
ikke-"
+"defineret"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
-msgstr "ABC: Ukendt type af objekt som skal fanges. (%s)"
+msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
+msgstr ""
+"createEmptyMovieClip tager 2 argumenter, men %d blev givet, forkaster det "
+"overflødige"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
-msgstr "ABC: Navn som går ud over grænse for fanget undtagelse."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
+msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
+msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
-msgid "Children"
-msgstr "Børn"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
+msgid "MovieClip.filters()"
+msgstr "MovieClip.filters()"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize() kræver ét argument, intet givet"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
+msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
+msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
-#, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr "AsBroadcaster.initialize(%s): første argument er ikke et objekt"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
+msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
+msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
+msgid "MovieClip.scale9Grid()"
+msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
+msgid "MovieClip.scrollRect()"
+msgstr "MovieClip.scrollRect()"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
+msgid "MovieClip.tabIndex()"
+msgstr "MovieClip.tabIndex()"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
 msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
+"attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
+"- returning undefined"
 msgstr ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): første argument er et objekt men "
-"typekonverterer ikke til ét (hængende DisplayObject-reference?)"
+"attachMovie kaldt med forkert antal argumenter forventede 3 til 4, fik (%d) "
+"- returnerer ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
-msgstr "%p.addListener(%s): dette objekt har ingen _listeners medlemmer"
+msgid ""
+"attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
+"Returning undefined"
+msgstr ""
+"attachMovie: eksporteret ressource '%s' er ikke en DisplayObject definition. "
+"Returnerer ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
-msgstr "%p.addListener(%s): dette objekts _listener er ikke et objekt: %s"
-
-#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
-msgid "Function.apply() called with no args"
-msgstr "Function.apply() kaldt uden argumenter"
+msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
+msgstr "MovieClip.attachMovie: ugyldig dybde %d sendt; tilkobler ikke"
 
-#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
 #, c-format
 msgid ""
-"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
-"excess"
+"Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
+"if it wasn't given"
 msgstr ""
-"Function.apply() fik %d argumenter, forventede højest 2 -- forkaster de "
-"overflødige"
+"Fjerde argument for attachMovie typekonverterer ikke til et objekt (%s), vi "
+"vil agere som det ikke blev givet"
 
-#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
-#, c-format
-msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
-msgstr "For mange argumenter (%d) sendt til TextFormat"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+msgid "missing arguments"
+msgstr "mangler argumenter"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
-msgstr "Ingen MediaHandler eksisterer! Kan ikke oprette et Mikrofon-objekt"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
+msgstr "%s.swapDepths() kræver ét argument"
 
-#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
-msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
-msgstr "Forsøg at angive aktivitetsegenskab for Mikrofon"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): vil ikke skifte et klip under dybden %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
-msgid "Color.setRGB() : missing argument"
-msgstr "Color.setRGB() : mangler argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): ugyldigt kald, udskifter med sig selv?"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
-msgid "Color.setTransform() : missing argument"
-msgstr "Color.setTransform() : mangler argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
+"parent"
+msgstr ""
+"%s.swapDepths(%s): ugyldigt kald, de to DisplayObjects har ikke samme "
+"overordnede"
 
-#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
-msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
+"depth %d"
 msgstr ""
-"Color.setTransform(%s) : første argument typekonverterer ikke til et objekt"
+"%s.swapDepths(%s): ignoreret, kilde og målet DisplayObjects har samme dybde 
%"
+"d"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
-msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
-msgstr "LocalConnection.connect() forventer eksakt 1 argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
+msgstr ""
+"%s.swapDepths(%s): første argument ugyldigt (hverken et filmklip eller et "
+"tal)"
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
-msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
-msgstr "LocalConnection.connect(): første argument skal være en streng"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
+msgstr ""
+"%s.swapDepths(%s): forespurgte dybde er højere end tilgængelige interval."
 
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
-#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
 #, c-format
-msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
-msgstr "LocalConnection.send(%s): kræver mindst 2 argumenter"
+msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
+msgstr "%s.swapDepths(%s): ignoreret, DisplayObject er allerede ved dybden %d"
 
-#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
-msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
-msgstr "Key.isDown krævet ét argument (nøglekoden)"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
+msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() kræver 2 eller 3 argumenter"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
-msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
-msgstr "Ingen NetConnection associeret med denne NetStream, vil ikke afspille"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
+#, c-format
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: ugyldig dybde %d sendt; duplikerer ikke"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
-msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
-msgstr "NetConnection er ikke tilsluttet. Vil ikke afspille."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
+msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
+msgstr "movieclip_goto_and_play kræver ét argument"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
 #, c-format
-msgid "Connecting to movie: %s"
-msgstr "Tilslutter til film: %s"
+msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
+msgstr "movieclip_goto_and_play('%s') -- ugyldigt billede"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
+msgstr "movieclip_goto_and_stop kræver ét argument"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
-msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
-msgstr "Gnash kunne ikke hente strøm '%s' fra NetConnection"
+msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
+msgstr "movieclip_goto_and_stop('%s') -- ugyldigt billede"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
-msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
-"Ingen håndtering til Media registreret, kan ikke fortolke NetStream-input"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
-msgid "Unable to create parser for NetStream input"
-msgstr "Ikke i stand til at oprette fortolker for NetStream-input"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
-msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
-msgstr "Fejl ved afkodning af kodet videobillede i NetStream-input"
+"MovieClip.loadMovie() forventede 1 eller 2 argumenter, fik %d - returnerer "
+"ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
 #, c-format
 msgid ""
-"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
+"First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
+"returning undefined"
 msgstr ""
-"Første argument til NetStream-konstruktor typekonverterer ikke til en "
-"NetConnection (%s)"
-
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
-msgid "NetStream_as play needs args"
-msgstr "NetStream_as afspil kræver argumenter"
+"Første argument af MovieClip.loadMovie(%s) evaluerer til en tom streng - "
+"returnerer ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
-msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
-msgstr "NetStream.play(%s): strøm er ikke tilsluttet"
+msgid ""
+"MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
+msgstr ""
+"MovieClip.loadVariables() forventede 1 eller 2 argumenter, fik %d - "
+"returnerer ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
 #, c-format
-msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
+msgid ""
+"First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
+"string - returning undefined"
 msgstr ""
-"Number.toString(%s): grundtal skal være i 2..36 intervallet (%d er ugyldigt)"
+"Første argument sendt til MovieClip.loadVariables(%s) evaluerer til en tom "
+"streng - returnerer ikke-defineret"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
 #, c-format
-msgid "%s needs one argument"
-msgstr "%s kræver ét argument"
+msgid "Can't find hitTest target %s"
+msgstr "Kan ikke finde hitTest-målet %s"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
-msgid "%s has more than one argument"
-msgstr "%s har mere end ét argument"
+msgid "hitTest() called with %u args"
+msgstr "hitTest() kaldt med %u argumenter"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
-msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
-msgstr "Udvidelsesmodul slået til, skanner udvidelsesmodul-kat for 
indlæsning"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
+msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
+msgstr "Ingen argumenter sendt til MovieClip.getURL()"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
-msgid "Extensions disabled"
-msgstr "Udvidelsesmoduler slået fra"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
+#, c-format
+msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
+msgstr "MovieClip.getURL(%s): ekstra argumenter blev droppet"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
 #, c-format
-msgid "%s needs at least one argument"
-msgstr "%s kræver mindst ét argument"
+msgid ""
+"MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
+msgstr ""
+"MovieClip.getBounds(%s): ugyldigt kald, første argument skal være et "
+"DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal() tager imod ét argument"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
 #, c-format
-msgid "%s has more than two arguments"
-msgstr "%s har mindst tre argumenter"
+msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
+msgstr ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): første argument typekonverterer ikke til et "
+"objekt"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
 #, c-format
-msgid "%s needs at least three arguments"
-msgstr "%s kræver mindst tre argumenter"
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objektparameter har ikke et 'x' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
 #, c-format
-msgid "%s has more than four arguments"
-msgstr "%s har mere end fire argumenter"
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s):objektparameter har ikke et 'y' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
+msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal() tager imod ét argument"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
 #, c-format
-msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
+msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til ASSetPropFlags: første argument er ikke et objekt: %s"
+"MovieClip.localToGlobal(%s): første argument typekonverterer ikke til et "
+"objekt"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
 #, c-format
-msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
-msgstr "ASNative(%s): kræver mindst to argumenter"
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objektparameter har ikke et 'x' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
 #, c-format
-msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASconstructor(%s): arg skal være 0 eller over"
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objektparameter har ikke et 'y' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
 #, c-format
-msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
-msgstr "Ingen ASnative(%d, %d) registreret med VM'en"
+msgid "%s.setMask() : needs an argument"
+msgstr "%s.setMask() : kræver et argument"
 
-#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
 #, c-format
-msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
-msgstr "ASnative(%s): argumenter skal være 0 eller mere"
+msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
+msgstr "%s.setMask(%s) : første argument er ikke et DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
-#, c-format
-msgid " Message %d: %s "
-msgstr " Besked %d: %s "
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
+msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
+msgstr "MovieClip.lineTo() kræver mindst to argumenter"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
-msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
-msgstr "XMLSocket.send(): sokkel ikke initialiseret"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
+msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
+msgstr "MovieClip.moveTo() tager to argumenter"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
 #, c-format
-msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
-msgstr "XMLSocket.connect(%s) blev kaldt"
+msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
+msgstr ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): argumenter efter de første tre vil blive forkastet"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
-msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
-"XMLSocket.connect() blev kaldt mens allerede tilsluttet, blev ignoreret"
+"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig joinStylevalue '%s' (gyldige værdier: 
%s|%s|"
+"%s)"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
-msgstr "Indbygget XMLSocket.onData() kræver et argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
+"round|square)"
+msgstr ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig capStyle værdi '%s' (gyldige værdier: 
none|"
+"round|square)"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
-msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
-msgstr "XMLSocket.connect(): tilslutning mislykkedes"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
+"s)"
+msgstr ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig noScale værdi '%s' (gyldige værdier: 
%s|%s|%"
+"s|%s)"
 
-#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() kræver mindst ét argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
+msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
+msgstr "MovieClip.curveTo() tager imod fire argumenter"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
-msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
-msgstr "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders er ikke et objekt"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
+#, c-format
+msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
+msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
-msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
-msgstr "XML.addRequestHeader kræver mindst ét argument"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
+#, c-format
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ugyldigt kald: 5 argumenter kræves"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
-msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
-msgstr "XML.addRequestHeader: enkelt argument er ikke en række"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
+#, c-format
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ekstra argumenter gør kald ugyldigt!"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgid ""
+"%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
-"XML.addRequestHeader(%s): argumenter efter det andet vil blive forkastet"
+"%s.beginGradientFill(%s): første argument skal være 'radial', 'focal', 
eller "
+"'linear'"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
-msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
-msgstr "XML.addRequestHeader(%s): begge argumenter skal være en streng"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
-msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
-msgstr "sendAndLoad() kræver mindst to argumenter"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
-msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
-msgstr "sendAndLoad(): ugyldig tom url"
+msgid ""
+"%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
+"cast to objects"
+msgstr ""
+"%s.beginGradientFill(%s): ét eller flere af argumenterne fra 2. til 5. "
+"typekonverterer ikke til objekter"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
-msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
-msgstr "sendAndLoad(): ugyldigt mål (skal være et XML- eller 
LoadVars-objekt)"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
-msgid "Loading from url: '%s'"
-msgstr "Indlæser fra url: '%s'"
-
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
-msgid "load() requires at least one argument"
-msgstr "load() kræver mindst ét argument"
+msgid ""
+"%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
+"length"
+msgstr ""
+"%s.beginGradientFill(%s): argumenter for farver, alfaer og ratioer har ikke "
+"samme længde"
 
-#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
-msgid "load(): invalid empty url"
-msgstr "load(): ugyldig tom url"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios (%"
+"d), will trim to 8"
+msgstr ""
+"%s.beginGradientFill(%s) : for mange rækkeelementer for farver og ratioer (%"
+"d), vil trimme til 8"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
+msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
+msgstr "min/maks bbox værdier i MovieClip.startDrag(%s) ombyttet, retter det"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument mustbe a string"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): første argument skal være en streng"
+msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
+msgstr "ikke-finite bbox værdier i MovieClip.startDrag(%s), tog som nul"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
 #, c-format
-msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
-msgstr "Kunne ikke finde mål %s (evaluaret fra %s)"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
-#, fuzzy, c-format
-msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
-msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): mangler argumenter"
-
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): mangler argument"
+msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
+msgstr "Gnash har ikke tilladelse til at åbne denne url: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): første argument er ikke et objekt"
+msgid "Connection to movie: %s"
+msgstr "Forbindelse til film: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
 #, c-format
-msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
-msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): første argument er ikke en sprite"
+msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
+msgstr "Gnash har ikke tilladelse til at tilslutte til %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
-#, c-format
-msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
-msgstr ""
-"createEmptyMovieClip kræver 2 argumenter, men %d blev givet, returnerer 
ikke-"
-"defineret"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
+msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.call(): kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
-#, c-format
-msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
-msgstr ""
-"createEmptyMovieClip tager 2 argumenter, men %d blev givet, forkaster det "
-"overflødige"
+#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
+msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "NetConnection.connect(): kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
-msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
-msgstr "MovieClip.cacheAsBitmap()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:355
+msgid "No NetConnection associated with this NetStream, won't play"
+msgstr "Ingen NetConnection associeret med denne NetStream, vil ikke afspille"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
-msgid "MovieClip.filters()"
-msgstr "MovieClip.filters()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:366
+msgid "NetConnection is not connected. Won't play."
+msgstr "NetConnection er ikke tilsluttet. Vil ikke afspille."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
-msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
-msgstr "MovieClip.forceSmoothing()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:386
+#, c-format
+msgid "Connecting to movie: %s"
+msgstr "Tilslutter til film: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
-msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
-msgstr "MovieClip.opaqueBackground()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:477
+#, c-format
+msgid "Gnash could not get stream '%s' from NetConnection"
+msgstr "Gnash kunne ikke hente strøm '%s' fra NetConnection"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
-msgid "MovieClip.scale9Grid()"
-msgstr "MovieClip.scale9Grid()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:487
+msgid "No Media handler registered, can't parse NetStream input"
+msgstr ""
+"Ingen håndtering til Media registreret, kan ikke fortolke NetStream-input"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
-msgid "MovieClip.scrollRect()"
-msgstr "MovieClip.scrollRect()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:495
+msgid "Unable to create parser for NetStream input"
+msgstr "Ikke i stand til at oprette fortolker for NetStream-input"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
-msgid "MovieClip.tabIndex()"
-msgstr "MovieClip.tabIndex()"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:644
+msgid "Error decoding encoded video frame in NetStream input"
+msgstr "Fejl ved afkodning af kodet videobillede i NetStream-input"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1564
 #, c-format
 msgid ""
-"attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
-"- returning undefined"
+"First argument to NetStream constructor doesn't cast to a NetConnection (%s)"
 msgstr ""
-"attachMovie kaldt med forkert antal argumenter forventede 3 til 4, fik (%d) "
-"- returnerer ikke-defineret"
+"Første argument til NetStream-konstruktor typekonverterer ikke til en "
+"NetConnection (%s)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
-#, c-format
-msgid ""
-"attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
-"Returning undefined"
-msgstr ""
-"attachMovie: eksporteret ressource '%s' er ikke en DisplayObject definition. "
-"Returnerer ikke-defineret"
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1610
+msgid "NetStream_as play needs args"
+msgstr "NetStream_as afspil kræver argumenter"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
+#: libcore/asobj/NetStream_as.cpp:1617
 #, c-format
-msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
-msgstr "MovieClip.attachMovie: ugyldig dybde %d sendt; tilkobler ikke"
+msgid "NetStream.play(%s): stream is not connected"
+msgstr "NetStream.play(%s): strøm er ikke tilsluttet"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
+#: libcore/asobj/Number_as.cpp:78
 #, c-format
-msgid ""
-"Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
-"if it wasn't given"
+msgid "Number.toString(%s): radix must be in the 2..36 range (%d is invalid)"
 msgstr ""
-"Fjerde argument for attachMovie typekonverterer ikke til et objekt (%s), vi "
-"vil agere som det ikke blev givet"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
-msgid "missing arguments"
-msgstr "mangler argumenter"
+"Number.toString(%s): grundtal skal være i 2..36 intervallet (%d er ugyldigt)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
-msgstr "%s.swapDepths() kræver ét argument"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
+msgid "XML data is empty"
+msgstr "XML-data er tomme"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): vil ikke skifte et klip under dybden %d (%d)"
+#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
+msgid "no text for text node creation"
+msgstr "ingen tekst til oprettelse af tekstnode"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
 #, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): ugyldigt kald, udskifter med sig selv?"
+msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
+msgstr "SharedObject %s ikke tømt (kompileret som skrivebeskyttet tilstand)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
-"parent"
+"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
 msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): ugyldigt kald, de to DisplayObjects har ikke samme "
-"overordnede"
+"SharedObject sti %s er uden for SWF-domæne %s. Kan ikke tilgå dette objekt."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
-"depth %d"
+"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): ignoreret, kilde og målet DisplayObjects har samme dybde "
-"%d"
+"SharedObject sti %s er ikke en del af SWF-stien %s. Kan ikke tilgå dette "
+"objekt."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
-msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): første argument ugyldigt (hverken et filmklip eller et "
-"tal)"
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
+msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
+msgstr "SharedObject.connect(): kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
+#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
 #, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
-msgstr ""
-"%s.swapDepths(%s): forespurgte dybde er højere end tilgængelige interval."
+msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
+msgstr "Argumenter for SharedObject.flush(%s) vil blive ignoreret"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
-#, c-format
-msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
-msgstr "%s.swapDepths(%s): ignoreret, DisplayObject er allerede ved dybden %d"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
+msgid "Stage.width is a read-only property!"
+msgstr "Stage.width er en skrivebeskyttet egenskab!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
-msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
-msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip() kræver 2 eller 3 argumenter"
+#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
+msgid "Stage.height is a read-only property!"
+msgstr "Stage.height er en skrivebeskyttet egenskab!"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
-#, c-format
-msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
-msgstr "MovieClip.duplicateMovieClip: ugyldig dybde %d sendt; duplikerer ikke"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
+msgid "string.slice() called with end < start"
+msgstr "string.slice() kaldt med slut < start"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
-msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
-msgstr "movieclip_goto_and_play kræver ét argument"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
+msgid "string.charCodeAt needs one argument"
+msgstr "string.charCodeAt kræver ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
-#, c-format
-msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
-msgstr "movieclip_goto_and_play('%s') -- ugyldigt billede"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
+msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
+msgstr "string.charCodeAt har mere end ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
-msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
-msgstr "movieclip_goto_and_stop kræver ét argument"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
+msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) kræver %3% argument(er)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
-#, c-format
-msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
-msgstr "movieclip_goto_and_stop('%s') -- ugyldigt billede"
+#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
+msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
+msgstr "%1%(%2%) har mere end %3% argument(er)"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
+msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
 msgstr ""
-"MovieClip.loadMovie() forventede 1 eller 2 argumenter, fik %d - returnerer "
-"ikke-defineret"
+"createTextField kaldt med %d argumenter, forventede 6 - returnerer ikke-"
+"defineret"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
 #, c-format
-msgid ""
-"First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
-"returning undefined"
-msgstr ""
-"Første argument af MovieClip.loadMovie(%s) evaluerer til en tom streng - "
-"returnerer ikke-defineret"
+msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
+msgstr "createTextField: negativ bredde (%d) - vender tegn om"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
-msgstr ""
-"MovieClip.loadVariables() forventede 1 eller 2 argumenter, fik %d - "
-"returnerer ikke-defineret"
+msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
+msgstr "createTextField: negativ højde (%d) - vender tegn om"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
 #, c-format
-msgid ""
-"First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
-"string - returning undefined"
-msgstr ""
-"Første argument sendt til MovieClip.loadVariables(%s) evaluerer til en tom "
-"streng - returnerer ikke-defineret"
+msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
+msgstr "Forsøg på at angive egenskab for længde for TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
 #, c-format
-msgid "Can't find hitTest target %s"
-msgstr "Kan ikke finde hitTest-målet %s"
+msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
+msgstr "Forsøg på at angive skrivebeskyttet %s egenskab for TextField %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
 #, c-format
-msgid "hitTest() called with %u args"
-msgstr "hitTest() kaldt med %u argumenter"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
-msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
-msgstr "Ingen argumenter sendt til MovieClip.getURL()"
+msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
+msgstr "Ugyldig værdi givet til TextField.type: %s"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
-#, c-format
-msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
-msgstr "MovieClip.getURL(%s): ekstra argumenter blev droppet"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
+msgid "missing arg"
+msgstr "mangler argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
-msgstr ""
-"MovieClip.getBounds(%s): ugyldigt kald, første argument skal være et "
-"DisplayObject"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
+msgid "first argument is not a TextFormat"
+msgstr "første argument er ikke et TextFormat"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
-msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal() tager imod ét argument"
+#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
+msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
+msgstr "TextField.replaceText() kaldt med mindre end 3 argumenter"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
+#: libcore/asobj/TextFormat_as.cpp:406
 #, c-format
-msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
-msgstr ""
-"MovieClip.globalToLocal(%s): første argument typekonverterer ikke til et "
-"objekt"
+msgid "Too many args (%d) passed to TextFormat"
+msgstr "For mange argumenter (%d) sendt til TextFormat"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
-#, c-format
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
 msgid ""
-"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s): objektparameter har ikke et 'x' medlem"
+"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
+msgstr ""
+"XMLNode.insertBefore(): positionel parameter er ikke et barn af denne node"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
 #, c-format
 msgid ""
-"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
-msgstr "MovieClip.globalToLocal(%s):objektparameter har ikke et 'y' medlem"
+"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
+msgstr ""
+"Gør node til streng %p med navnet %s, as_value %s, %u attributer og %u børn"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
-msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal() tager imod ét argument"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
+msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
-#, c-format
-msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
-msgstr ""
-"MovieClip.localToGlobal(%s): første argument typekonverterer ikke til et "
-"objekt"
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
+msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
+msgstr "Første argument for XMLNode::appendChild() er ikke en XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objektparameter har ikke et 'x' medlem"
+msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
+msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) kræver mindst to argumenter"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
 #, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
-msgstr "MovieClip.localToGlobal(%s): objektparameter har ikke et 'y' medlem"
+msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "Første argument for XMLNode.insertBefore(%s) er ikke en XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
+#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "%s.setMask() : needs an argument"
-msgstr "%s.setMask() : kræver et argument"
+msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
+msgstr "Andet argument for XMLNode.insertBefore(%s) er ikke en XMLNode"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:245
 #, c-format
-msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
-msgstr "%s.setMask(%s) : første argument er ikke et DisplayObject"
-
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
-msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
-msgstr "MovieClip.lineTo() kræver mindst to argumenter"
+msgid " Message %d: %s "
+msgstr " Besked %d: %s "
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
-msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
-msgstr "MovieClip.moveTo() tager to argumenter"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:268
+msgid "XMLSocket.send(): socket not initialized"
+msgstr "XMLSocket.send(): sokkel ikke initialiseret"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:306
 #, c-format
-msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
-msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): argumenter efter de første tre vil blive forkastet"
+msgid "XMLSocket.connect(%s) called"
+msgstr "XMLSocket.connect(%s) blev kaldt"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:312
+msgid "XMLSocket.connect() called while already connected, ignored"
 msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig joinStylevalue '%s' (gyldige værdier: 
%s|%s|"
-"%s)"
+"XMLSocket.connect() blev kaldt mens allerede tilsluttet, blev ignoreret"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
-"round|square)"
-msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig capStyle værdi '%s' (gyldige værdier: 
none|"
-"round|square)"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.connect() needs two arguments"
+msgstr "Indbygget XMLSocket.onData() kræver et argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
-#, c-format
-msgid ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|"
-"%s)"
-msgstr ""
-"MovieClip.lineStyle(%s): ugyldig noScale værdi '%s' (gyldige værdier: 
%s|%s|"
-"%s|%s)"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:344
+msgid "XMLSocket.connect(): connection failed"
+msgstr "XMLSocket.connect(): tilslutning mislykkedes"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
-msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
-msgstr "MovieClip.curveTo() tager imod fire argumenter"
+#: libcore/asobj/XMLSocket_as.cpp:360
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket.send() needs at least one argument"
+msgstr "XMLNode::appendChild() kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
-#, c-format
-msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
-msgstr "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:105
+msgid "Function.apply() called with no args"
+msgstr "Function.apply() kaldt uden argumenter"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
+#: libcore/asobj/Function_as.cpp:129
 #, c-format
-msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
-msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ugyldigt kald: 5 argumenter kræves"
+msgid ""
+"Function.apply() got %d args, expected at most 2 -- discarding the ones in "
+"excess"
+msgstr ""
+"Function.apply() fik %d argumenter, forventede højest 2 -- forkaster de "
+"overflødige"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
-#, c-format
-msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
-msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ekstra argumenter gør kald ugyldigt!"
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
+msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
+msgstr "BitmapData.draw() kaldt uden en aktiv optegner"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
+#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
+msgid "Current renderer does not support internal rendering"
+msgstr "Aktuel optegner understøtter ikke intern optegning"
+
+#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
 #, c-format
 msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
+"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
+"object."
 msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): første argument skal være 'radial', 'focal', 
eller "
-"'linear'"
+"ExternalInterface sti %s er udenfor SWF domænet %s. Kan ikke tilgå dette "
+"objekt."
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
-"cast to objects"
-msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): ét eller flere af argumenterne fra 2. til 5. "
-"typekonverterer ikke til objekter"
+msgid "%s: missing arguments"
+msgstr "%s: mangler argumenter"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): colors, alphas and ratios args don't have same "
-"length"
-msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s): argumenter for farver, alfaer og ratioer har ikke "
-"samme længde"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
+msgid "arguments after first discarded"
+msgstr "argumenter efter det første forkastet"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1787
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s.beginGradientFill(%s): too many array elements for colors and ratios "
-"(%d), will trim to 8"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
+msgid "first argument doesn't cast to object"
+msgstr "først argument typekonverterer ikke til objekt"
+
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
 msgstr ""
-"%s.beginGradientFill(%s) : for mange rækkeelementer for farver og ratioer "
-"(%d), vil trimme til 8"
+"første argument typekonverterer til objekt, indeholder ikke et 'x' medlem"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1927
-#, c-format
-msgid "min/max bbox values in MovieClip.startDrag(%s) swapped, fixing"
-msgstr "min/maks bbox værdier i MovieClip.startDrag(%s) ombyttet, retter det"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
+msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr ""
+"første argument typekonverterer til objekt, indeholder ikke et 'y' medlem"
 
-#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1932
-#, c-format
-msgid "non-finite bbox values in MovieClip.startDrag(%s), took as zero"
-msgstr "ikke-finite bbox værdier i MovieClip.startDrag(%s), tog som nul"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
+msgid "First arg must be an object"
+msgstr "Første arg skal være et objekt"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
-msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
-msgstr "Der eksisterer ingen MediaHandler! Kan ikke oprette Kamera-objekt"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
+msgid "First arg must be an instance of"
+msgstr "Første arg skal være en instans af"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
-msgid "Attempt to set activity property of Camera"
-msgstr "Forsøg på at angive aktivitetsegenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
+msgstr ""
+"første argument typekonverteret til objekt indeholder ikke et 'x' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
-msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive egenskab for båndbredde for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
+msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+msgstr ""
+"første argument typekonverteret til objekt indeholder ikke et 'y' medlem"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
-msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive currentFPS-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property %s"
+msgstr "Forsøg på at angive ikke-skrivbar egenskab %s"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
-msgid "Attempt to set fps property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive fps-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
+msgid "arguments after first two discarded"
+msgstr "argumenter efter første to forkastet"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
-msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
-msgstr "Forsøg at angive højde-egenskab for Kamera, brug setMode"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
+msgid "arguments after first three discarded"
+msgstr "argumenter efter første tre forkastet"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
-msgid "Attempt to set index property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive indeks-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
+msgid "second argument doesn't cast to object"
+msgstr "andet argument typekonverterer ikke til objekt"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
-msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive motionLevel-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
+#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
+msgid "arguments discarded"
+msgstr "argumenter forkastet"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
-msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive motionTimeout-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:100
+#, c-format
+msgid "%s needs one argument"
+msgstr "%s kræver ét argument"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
-msgid "Attempt to set muted property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive muted-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:106
+#, c-format
+msgid "%s has more than one argument"
+msgstr "%s har mere end ét argument"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
-msgid "Attempt to set name property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive navn-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:323
+msgid "Extensions enabled, scanning plugin dir for load"
+msgstr "Udvidelsesmodul slået til, skanner udvidelsesmodul-kat for 
indlæsning"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
-msgid "Attempt to set names property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive navne-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:328
+msgid "Extensions disabled"
+msgstr "Udvidelsesmoduler slået fra"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
-msgid "Attempt to set quality property of Camera"
-msgstr "Forsøg at angive kvalitet-egenskab for Kamera"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:493
+#, c-format
+msgid "%s needs at least one argument"
+msgstr "%s kræver mindst ét argument"
 
-#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
-msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
-msgstr "Forsøg at angive bredde-egenskab for Kamera, brug setMode"
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:500
+#, c-format
+msgid "%s has more than two arguments"
+msgstr "%s har mindst tre argumenter"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:335
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:594
 #, c-format
-msgid "SharedObject %s not flushed (compiled as read-only mode)"
-msgstr "SharedObject %s ikke tømt (kompileret som skrivebeskyttet tilstand)"
+msgid "%s needs at least three arguments"
+msgstr "%s kræver mindst tre argumenter"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:518
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:601
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this object."
-msgstr ""
-"SharedObject sti %s er uden for SWF-domæne %s. Kan ikke tilgå dette objekt."
+msgid "%s has more than four arguments"
+msgstr "%s har mere end fire argumenter"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:609
 #, c-format
-msgid ""
-"SharedObject path %s is not part of the SWF path %s. Cannot access this "
-"object."
+msgid "Invalid call to ASSetPropFlags: first argument is not an object: %s"
 msgstr ""
-"SharedObject sti %s er ikke en del af SWF-stien %s. Kan ikke tilgå dette "
-"objekt."
-
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:700
-msgid "SharedObject.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "SharedObject.connect(): kræver mindst ét argument"
+"Ugyldigt kald til ASSetPropFlags: første argument er ikke et objekt: %s"
 
-#: libcore/asobj/SharedObject_as.cpp:753
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:657 libcore/asobj/Global_as.cpp:700
 #, c-format
-msgid "Arguments to SharedObject.flush(%s) will be ignored"
-msgstr "Argumenter for SharedObject.flush(%s) vil blive ignoreret"
+msgid "ASNative(%s): needs at least two arguments"
+msgstr "ASNative(%s): kræver mindst to argumenter"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:669
 #, c-format
-msgid "Could not create audio decoder: %s"
-msgstr "Kunne ikke oprette lydafkoder: %s"
+msgid "ASconstructor(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASconstructor(%s): arg skal være 0 eller over"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:681 libcore/asobj/Global_as.cpp:724
 #, c-format
-msgid "Gnash could not open this url: %s"
-msgstr "Gnash kunne ikke åbne denne url: %s"
+msgid "No ASnative(%d, %d) registered with the VM"
+msgstr "Ingen ASnative(%d, %d) registreret med VM'en"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
+#: libcore/asobj/Global_as.cpp:712
 #, c-format
-msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
-msgstr "Ikke i stand til at oprette fortolker for Lyd ved %s"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
-msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
-msgstr "Sound.start() har ingen effekt ved strømmende Lyd"
+msgid "ASnative(%s): args must be 0 or above"
+msgstr "ASnative(%s): argumenter skal være 0 eller mere"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
-msgid "-- start sound"
-msgstr "-- start-lyd"
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
+msgid "attachVideo needs 1 arg"
+msgstr "attachVideo kræver 1 arg"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
-msgid "-- stop sound "
-msgstr "-- stop-lyd "
+#: libcore/asobj/Video_as.cpp:126
+#, c-format
+msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
+msgstr "første arg for attachVideo(%s) er ikke en NetStream-instans"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
 #, c-format
-msgid "No such export '%s'"
-msgstr "Ingen eksport af denne slags '%s'"
+msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
+msgstr "Tilføj prøvelyd %d tildeler id %d"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Export '%s' is not a sound"
-msgstr "Eksport '%s' er ikke en lyd"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
+msgid ""
+"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
+msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() -- fil starter ikke med et SWF-hoved"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
-msgid "-- attach sound"
-msgstr "-- vedhæft lyd"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
+#, c-format
+msgid "version: %d, file_length: %d"
+msgstr "version: %d, file_length: %d"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
-msgid "attach sound needs one argument"
-msgstr "vedhæft lyd kræver ét argument"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+msgid ""
+"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
+"compiled without zlib support"
+msgstr ""
+"SWFMovieDefinition::read(): kan ikke læse zippet SWF-data; gnash blev "
+"kompileret uden zlib-understøttelse"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
-msgid "attachSound needs a non-empty string"
-msgstr "attachSound kræver et streng som ikke er tom"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
+msgid "file is compressed"
+msgstr "fil er komprimeret"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
 #, c-format
-msgid "Export '%s'is not a sound"
-msgstr "Eksport '%s' er ikke en lyd"
+msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
+msgstr "billedstørrelse = %s, billedhastighed = %f, billeder = %d"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
-msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
-msgstr "Sound.loadSound() kræver mindst 1 argument"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
+msgid "Could not start loading thread"
+msgstr "Kunne ikke starte indlæsning af tråd"
 
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
 #, c-format
-msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
-msgstr "Sound.loadSound(%s): argumenter efter første 2 er kasseret"
-
-#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
-msgid "set volume of sound needs one argument"
-msgstr "angivelse af styrke for lyd kræver ét argument"
+msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
+msgstr "Kunne ikke finde tegn %d, dump er: %s"
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:464
-msgid "XML data is empty"
-msgstr "XML-data er tomme"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
+msgid "Error while parsing SWF stream."
+msgstr "Fejl under fortolkning af SWF-strøm."
 
-#: libcore/asobj/XML_as.cpp:740
-msgid "no text for text node creation"
-msgstr "ingen tekst til oprettelse af tekstnode"
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
+#, c-format
+msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
+msgstr "%d-kontrolmærke er IKKE fulgt af et SHOWFRAME-mærke"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:218
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
 #, c-format
-msgid "createTextField called with %d args, expected 6 - returning undefined"
+msgid ""
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
+"Pretending we loaded all advertised frames"
 msgstr ""
-"createTextField kaldt med %d argumenter, forventede 6 - returnerer ikke-"
-"defineret"
+"%d billeder annonceret i hoved, men kun %d SHOWFRAME-mærker fundet i strøm. 
"
+"Lader som om vi indlæste alle annoncerede billeder"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:232
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
 #, c-format
-msgid "createTextField: negative width (%d) - reverting sign"
-msgstr "createTextField: negativ bredde (%d) - vender tegn om"
+msgid ""
+"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
+"number in header (%d)."
+msgstr ""
+"antal af SHOWFRAME-mærker i SWF-strøm '%s' (%d) overskrider det annoncerede 
"
+"antal i hoved (%d)."
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:242
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
+msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
+msgstr ""
+"Mere end ét mærke med JPEGTABLES blev fundet: nulstiller ikke 
JPEG-indlæser"
+
+#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
 #, c-format
-msgid "createTextField: negative height (%d) - reverting sign"
-msgstr "createTextField: negativ højde (%d) - vender tegn om"
+msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
+msgstr "importfejl: kunne ikke finde ressource '%s' i film '%s'"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:436
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
 #, c-format
-msgid "Attempt to set length property of TextField %s"
-msgstr "Forsøg på at angive egenskab for længde for TextField %s"
+msgid ""
+"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
+"not affect playback"
+msgstr ""
+"Stødte på ukendt mærke %d. Disse lagrer som regel data fra "
+"oprettelsesværktøjet og påvirker ikke afspilning"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:462 libcore/asobj/TextField_as.cpp:488
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only %s property of TextField %s"
-msgstr "Forsøg på at angive skrivebeskyttet %s egenskab for TextField %s"
+msgid "Parsing exception: %s"
+msgstr "Fortolkningsundtagelse: %s"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:544
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
 #, c-format
-msgid "Invalid value given to TextField.type: %s"
-msgstr "Ugyldig værdi givet til TextField.type: %s"
+msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
+msgstr "Tom handlingsbuffer starter ved forskydning %lu"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:674
-msgid "missing arg"
-msgstr "mangler argument"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
+#, c-format
+msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgstr ""
+"Handlingsbuffer som starter ved forskydning %lu slutter ikke med et 
END-mærke"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:697
-msgid "first argument is not a TextFormat"
-msgstr "første argument er ikke et TextFormat"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
+msgid "action buffer dict length exceeded"
+msgstr "handlingsbuffer dict-længde overskredet"
 
-#: libcore/asobj/TextField_as.cpp:985
-msgid "TextField.replaceText() called with less than 3 args"
-msgstr "TextField.replaceText() kaldt med mindre end 3 argumenter"
+#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
+msgid "Native double floating point format not recognised"
+msgstr "Oprindeligt format på dobbelt flydepunkt ikke genkendt"
 
-#: libcore/asobj/Video_as.cpp:114
-msgid "attachVideo needs 1 arg"
-msgstr "attachVideo kræver 1 arg"
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#, c-format
+msgid "Invalid filter type %d."
+msgstr "Ugyldig filtertype %d."
 
-#: libcore/asobj/Video_as.cpp:126
+#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
 #, c-format
-msgid "attachVideo(%s) first arg is not a NetStream instance"
-msgstr "første arg for attachVideo(%s) er ikke en NetStream-instans"
+msgid "Filter %d could not read."
+msgstr "Filter %d kunne ikke læse."
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:227
-msgid ""
-"XMLNode.insertBefore(): positional parameter is not a child of this node"
-msgstr ""
-"XMLNode.insertBefore(): positionel parameter er ikke et barn af denne node"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#, c-format
+msgid " frames = %d"
+msgstr " billeder = %d"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:403
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
 #, c-format
 msgid ""
-"Stringifying node %p with name %s, as_value %s, %u attributes and %u children"
+"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
+"sprite."
 msgstr ""
-"Gør node til streng %p med navnet %s, as_value %s, %u attributer og %u børn"
+"%d billeder annonceret i hoved, men kun %d SHOWFRAME-mærker fundet i "
+"definition for sprite."
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:596
-msgid "XMLNode::appendChild() needs at least one argument"
-msgstr "XMLNode::appendChild() kræver mindst ét argument"
+#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
+msgid " -- sprite END --"
+msgstr " -- SLUT på sprite --"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:605
-msgid "First argument to XMLNode::appendChild() is not an XMLNode"
-msgstr "Første argument for XMLNode::appendChild() er ikke en XMLNode"
+#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
+msgid "No gradients!"
+msgstr "Ingen gradueringer!"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:643
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
 #, c-format
-msgid "XMLNode.insertBefore(%s) needs at least two arguments"
-msgstr "XMLNode.insertBefore(%s) kræver mindst to argumenter"
+msgid ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
+"Sharpness=%d"
+msgstr ""
+" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Tykkelse=%d, "
+"Skarphed=%d"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:654
-#, c-format
-msgid "First argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "Første argument for XMLNode.insertBefore(%s) er ikke en XMLNode"
+#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
+msgid "CSMTextSettings"
+msgstr "CSMTextSettings"
 
-#: libcore/asobj/XMLNode_as.cpp:665
+#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
 #, c-format
-msgid "Second argument to XMLNode.insertBefore(%s) is not an XMLNode"
-msgstr "Andet argument for XMLNode.insertBefore(%s) er ikke en XMLNode"
+msgid ""
+"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+msgstr ""
+"Udokumenteret mærke %s fundet. Venligst rapporter dette til 
Gnash-udviklerne!"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:440
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to open this url: %s"
-msgstr "Gnash har ikke tilladelse til at åbne denne url: %s"
+msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgstr "DefineButtonCxform refererer til et ukendt DisplayObject %d"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:444
+#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
 #, c-format
-msgid "Connection to movie: %s"
-msgstr "Forbindelse til film: %s"
+msgid ""
+"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
+"definition"
+msgstr ""
+"DefineButtonCxform refererer til DisplayObject ID %d (%s). Forventede en "
+"definition for en knap"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:496
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
 #, c-format
-msgid "Gnash is not allowed to connect to %s"
-msgstr "Gnash har ikke tilladelse til at tilslutte til %s"
-
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:658
-msgid "NetConnection.call(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.call(): kræver mindst ét argument"
+msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgstr "DEFINEBUTTONSOUND refererer til en ukendt DisplayObject def %d"
 
-#: libcore/asobj/NetConnection_as.cpp:771
-msgid "NetConnection.connect(): needs at least one argument"
-msgstr "NetConnection.connect(): kræver mindst ét argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
+#, c-format
+msgid ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
+"DisplayObject)"
+msgstr ""
+"DEFINEBUTTONSOUND refererer til DisplayObject id %d, en %s (forventede en "
+"knap af typen DisplayObject)"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:451
-msgid "string.slice() called with end < start"
-msgstr "string.slice() kaldt med slut < start"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
+msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+msgstr "Forsøg på at redefinere lyd på knap ignoreret"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:569
-msgid "string.charCodeAt needs one argument"
-msgstr "string.charCodeAt kræver ét argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#, c-format
+msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgstr "lydmærke ikke fundet, sound_id=%d, tilstand på knap #=%i"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:578
-msgid "string.charCodeAt has more than one argument"
-msgstr "string.charCodeAt har mere end ét argument"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
+#, fuzzy, c-format
+msgid " DefineButton loader: character id = %d"
+msgstr " DefineButton-idlæser: tegn-id = %d"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:780
-msgid "%1%(%2%) needs %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) kræver %3% argument(er)"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
+#, c-format
+msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
+msgstr " DefineButton2-indlæser: tegn-id = %d"
 
-#: libcore/asobj/String_as.cpp:791
-msgid "%1%(%2%) has more than %3% argument(s)"
-msgstr "%1%(%2%) har mere end %3% argument(er)"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
+msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+msgstr "For tidlig slutning på DEFINEBUTTON-mærke, vil ikke læse handlinger"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:148
-msgid "Too many args to Object constructor"
-msgstr "For mange argumenter til Object-konstruktor"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
+#, c-format
+msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgstr "Næste Button2 actionOffset (%u) peger forbi slutningen af mærke 
(%lu)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:192
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
-"<getter>, <setter>)"
+"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til Object.addProperty(%s) - forventede 3 argumenter (<name>, "
-"<getter>, <setter>)"
+"Næste handlingsforskydning (%u) i Button2ActionConditions peger forbi "
+"slutningen af mærke"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:209
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
-msgstr "Ugyldigt kald til Object.addProperty() - tomt navn for egenskab"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:219
-msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
-msgstr "Ugyldigt kald til Object.addProperty() - getter er ikke en AS-funktion"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:233
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
-"function (%s)"
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
+msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til Object.addProperty() - setter er ikke nul og er ikke en AS-"
-"funktion (%s)"
+"For tidlig slutning på input fra knaphandling: kan ikke læse betingelser"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:257
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
-"<constructor>)"
+msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgstr "  knaphandlinger for betindelser 0x%x"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
+msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - forventede 2 argumenter "
-"(<symbol>, <constructor>)"
+"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse 
flag"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:274
-#, c-format
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
 msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
-"evaluates to empty string"
+"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - første argument (symbol id) "
-"evaluerer til tom streng"
+"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse 
id "
+"for DisplayObject"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:286
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
-"function)"
+"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
+"not found in the chars dictionary"
 msgstr ""
-"Ugyldigt kald til Object.registerClass(%s) - andet argument (class) er ikke "
-"en funktion)"
-
-#: libcore/asobj/Object.cpp:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
-msgstr "Object.registerClass(%s, %s): kan ikke finde eksporteret symbol"
+"  knap-optagelse for tilstande [%s] refererer til DisplayObject med id %d, "
+"hvilken ikke findet i ordbog med tegn"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:326
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
 #, c-format
+msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "  knap-optagelse for tilstande [%s] indeholder DisplayObject %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
 msgid ""
-"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
-"(sprite_definition), but a %s"
+"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
+"(depth?)"
 msgstr ""
-"Object.registerClass(%s, %s): eksporteret symbol er ikke et MovieClip-symbol "
-"(sprite_definition), men en %s"
+"  for tidlig slutning på inddatastrøm for knap-optagelse, kan ikke læse "
+"knap-lag (dybde?)"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:348
-msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
-msgstr "Object.hasOwnProperty() kræver ét arg"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
+#, c-format
+msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgstr "DefineFontAlignZones mærke refererer til en ikke-defineret skrift %d"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:357
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
 #, c-format
-msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
-msgstr "Ugyldigt kald til Object.hasOwnProperty('%s')"
+msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+msgstr "DefineFontAlignZones: skrift=%d, flag=%d, tabel int: %s"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:373
-msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
-msgstr "Object.isPropertyEnumerable() kræver ét arg"
+#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
+msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+msgstr "DefineFontAlignZoneTag"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:382
-#, c-format
-msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
-msgstr "Ugyldigt kald til Object.isPropertyEnumerable('%s')"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
+msgstr "læser kodetabel ved forskydning %lu"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:405
-msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
-msgstr "Object.isPrototypeOf() kræver ét arg"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
+msgid "reading DefineFont"
+msgstr "læser DefineFont"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:413
-#, c-format
-msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
-msgstr "Første arg til Object.isPrototypeOf(%s) er ikke et objekt"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+msgstr "Glyffers forskydningstabel beskadiget i DefineFont mærke"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:432
-#, c-format
-msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
-msgstr "Object.watch(%s): mangler argumenter"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
+msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+msgstr "læser DefineFont2 eller DefineFont3"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:443
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
 #, c-format
-msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
-msgstr "Object.watch(%s): andet argument er ikke en funktion"
+msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgstr "Glyf %d ved forskydning %u"
 
-#: libcore/asobj/Object.cpp:469
-#, c-format
-msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
-msgstr "Object.unwatch(%s): mangler argument"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
+msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
+msgstr "Glyffers forskydningstabel beskadiget i DefineFont2/3 mærke"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:146
-msgid "Stage.width is a read-only property!"
-msgstr "Stage.width er en skrivebeskyttet egenskab!"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
+msgid "Bad offset in DefineFont2"
+msgstr "DÃ¥rlig forskydning i DefineFont2"
 
-#: libcore/asobj/Stage_as.cpp:163
-msgid "Stage.height is a read-only property!"
-msgstr "Stage.height er en skrivebeskyttet egenskab!"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
+msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
+msgstr "Gentaget regulerende par fundet - ignorerer"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
-msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
-msgstr "Dato-konstruktor kaldt med mere end 7 argumenter"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
+#, c-format
+msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
+msgstr "DefineFontInfo mærkeindlæser: kan ikke finde skrift med id %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
-msgid "Date.setTime needs one argument"
-msgstr "Date.setTime kræver ét argument"
+#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
+msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+msgstr "DefineFontInfo2 delvist implementeret"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
-msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
-msgstr "Date.setTime blev kaldt med mere end ét argument"
+#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
+#, c-format
+msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+msgstr "DefineShapeTag(%s): id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
-msgid "Date.setFullYear needs one argument"
-msgstr "Date.setFullYear kræver ét argument"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#, c-format
+msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgstr "DefineTextTag, id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
-msgid "Date.setYear needs one argument"
-msgstr "Date.setYear kræver ét argument"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+msgstr "Tekst DisplayObject, id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
-msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.setYear blev kaldt med mere end tre argumenter"
+#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#, c-format
+msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgstr "begynd tekstposter for DefineTextTag %p"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMonth kræver ét argument"
+msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+msgstr " PLACEOBJECT: dybde=%d(%d) tegn=%d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.set%sMonth blev kaldt med mere end tre argumenter"
+msgid " SWFCxForm: %s"
+msgstr " SWFCxForm: %s"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
 #, c-format
-msgid "Date.set%sDate needs one argument"
-msgstr "Date.set%sDate kræver ét argument"
+msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgstr "Reserveret felt i PlaceObject-handlinger == %u (forventede 0)"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
 #, c-format
-msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
-msgstr "Date.set%sDate blev kaldt med mere end ét argument"
+msgid " actions: flags = 0x%X"
+msgstr " handlinger: flag = 0x%X"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
 #, c-format
-msgid "Date.set%sHours needs one argument"
-msgstr "Date.set%sHours kræver ét argument"
+msgid ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
+"current tag. Breaking for safety."
+msgstr ""
+"swf_event::read(), even_length = %u, men blot %lu byte tilbage til "
+"slutningen aaf aktuelle mærke. Afbryder af hensyn til sikkerheden."
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
 #, c-format
-msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
-msgstr "Date.set%sHoursblev kaldt med mere end fire argumenter"
+msgid ""
+"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
+msgstr ""
+"swf_event::read() -- ukendt / uhåndteret begivenhedstype modtaget, flag = 
0x%"
+"x"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
+msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+msgstr ""
+"Uventet afslutning på mærke under tolkning af 
PlaceObject-mærkebegivhenheder"
+
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMinutes kræver ét argument"
+msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgstr " PLACEOBJECT2: dybde = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
-msgstr "Date.set%sMinutes blev kaldt med mere end tre argumenter"
+msgid " char id = %d"
+msgstr " tegn id = %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
 #, c-format
-msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
-msgstr "Date.set%sSeconds kræver ét argument"
+msgid " SWFMatrix: %s"
+msgstr " SWFMatrix: %s"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
 #, c-format
-msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
-msgstr "Date.set%sMilliseconds kræver ét argument"
+msgid " ratio: %d"
+msgstr " ratio: %d"
 
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
-msgstr "Date.set%sMilliseconds blev kaldt med mere end ét argument"
-
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
-msgid "Date.UTC needs one argument"
-msgstr "Date.UTC kræver ét argument"
-
-#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
-msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
-msgstr "Date.UTC blev kaldt med mere end 7 argumenter"
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
 #, c-format
-msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
-msgstr "Uhåndterede sorteringsflag: %d (0x%X)"
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
-msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
-msgstr "Array.splice() kræver mindst 1 argument, kald ignoreret"
+msgid " name = %s"
+msgstr " navn = %s"
 
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
 #, c-format
-msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
-msgstr "Array.splice(%d,%d): negativ længde angivet, kald ignoreret"
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
-msgid "Sort called with invalid arguments."
-msgstr "Sorteringsfunktion blev kaldt med ugyldige argumenter."
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
-msgid "SortOn called with invalid arguments."
-msgstr "SortOn blev kaldt med ugyldige argumenter."
-
-#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
-msgid ""
-"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
-"them. Ignoring them"
-msgstr ""
-"Mere end 2 argumenter til Array.slice, og jeg ved ikke hvad jeg skal stille "
-"op med dem. Ignorerer dem"
-
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReferenceList_as.cpp:93
-#: libcore/asobj/flash/net/FileReference_as.cpp:161
-#: libcore/asobj/flash/geom/Transform_as.cpp:357
-msgid "arguments discarded"
-msgstr "argumenter forkastet"
-
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:647
-msgid "BitmapData.draw() called without an active renderer"
-msgstr "BitmapData.draw() kaldt uden en aktiv optegner"
-
-#: libcore/asobj/flash/display/BitmapData_as.cpp:654
-msgid "Current renderer does not support internal rendering"
-msgstr "Aktuel optegner understøtter ikke intern optegning"
+msgid " clip_depth = %d (%d)"
+msgstr " clip_depth = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/external/ExternalInterface_as.cpp:343
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
 #, c-format
-msgid ""
-"ExternalInterface path %s is outside the SWF domain %s. Cannot access this "
-"object."
-msgstr ""
-"ExternalInterface sti %s er udenfor SWF domænet %s. Kan ikke tilgå dette "
-"objekt."
+msgid " m_place_type: %d"
+msgstr " m_place_type: %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:483
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:557
-#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:616
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:406
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property %s"
-msgstr "Forsøg på at angive ikke-skrivbar egenskab %s"
+msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgstr " PLACEOBJECT3: dybde = %d (%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:119
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:188
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:236
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:320
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
 #, c-format
-msgid "%s: missing arguments"
-msgstr "%s: mangler argumenter"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:128
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:246
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:329
-msgid "arguments after first discarded"
-msgstr "argumenter efter det første forkastet"
+msgid " SWFCxForm: %d"
+msgstr " SWFCxForm: %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:137
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:338
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:520
-msgid "first argument doesn't cast to object"
-msgstr "først argument typekonverterer ikke til objekt"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
+#, c-format
+msgid " class name = %s"
+msgstr " klassenavn = %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:147
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr ""
-"første argument typekonverterer til objekt, indeholder ikke et 'x' medlem"
+#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
+msgid "  bitmapCaching enabled"
+msgstr "  bitmapCaching aktiveret"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:155
-msgid "first argument cast to object doesn't contain an 'y' member"
-msgstr ""
-"første argument typekonverterer til objekt, indeholder ikke et 'y' medlem"
+#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#, c-format
+msgid " remove_object_2(%d)"
+msgstr " remove_object_2(%d)"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:199
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:439
-msgid "First arg must be an object"
-msgstr "Første arg skal være et objekt"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
+#, c-format
+msgid " bound SWFRect: %s"
+msgstr " bundet SWFRect: %s"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:210
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:449
-msgid "First arg must be an instance of"
-msgstr "Første arg skal være en instans af"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
+#, c-format
+msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
+msgstr " ShapeRecord(%s): fyldbit %d, linjebit %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:348
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'x' member"
-msgstr ""
-"første argument typekonverteret til objekt indeholder ikke et 'x' medlem"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
+#, c-format
+msgid " Shape read: moveto %d %d"
+msgstr " Form læst: flyt til %d %d"
 
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:356
-msgid "first argument casted to object doesn't contain an 'y' member"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
+#, c-format
+msgid ""
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
-"første argument typekonverteret til objekt indeholder ikke et 'y' medlem"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:430
-msgid "arguments after first two discarded"
-msgstr "argumenter efter første to forkastet"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:510
-msgid "arguments after first three discarded"
-msgstr "argumenter efter første tre forkastet"
-
-#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:535
-msgid "second argument doesn't cast to object"
-msgstr "andet argument typekonverterer ikke til objekt"
+"Ugyldig fyldstil %d i posten fillStyle0Change for skriftmærke (0 eller 1 "
+"gyldig). Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:167
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
 #, c-format
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
 msgstr ""
-"TJEKMIG: indlejret maske i MouseEntityFinder. Denne maske er %s i dybde %d "
-"ydre maske maskeret up til dybde %d."
+"Ugyldig fyldstil %d i posten fillStyle0Change - %d defineret. Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
+#, c-format
+msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
+msgstr " Læsning af form: fill0 (venstre) = %d"
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
 #, c-format
 msgid ""
-"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
-"masking up to depth %d"
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
+"valid). Set to 0."
 msgstr ""
-"Tegn %s ved dybde %d er en maske som ikke rammer forespørgselspunktet %g, %g 
"
-"og maskering op til dybde %d"
+"Ugyldig fyldstil %d i fillStyle1Change post for skriftmærke (0 eller 1 "
+"gyldig). Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
 #, c-format
-msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
-msgstr "Tegn %s ved dybde %d er en maske som rammer forespørgselspunkt %g, %g"
+msgid ""
+"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
+msgstr "Ugyldig fyldstil %d i fillStyle1Change post - %d defineret. Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:220
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
 #, c-format
-msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
-msgstr "MouseEntityFinder fandt DisplayObject %s (dybde %d) rammer punkt %g,%g"
+msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
+msgstr " Læsning af form: fill1 (højre) = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:403
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
 #, c-format
 msgid ""
-"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
-"mask masked up to depth %d."
+"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
+"Set to 0."
 msgstr ""
-"TJEKMIG: indlejret maske i DropTargetFinder. Denne maske er %s i dybde %d "
-"ydre maske maskeret up til dybde %d."
+"Ugyldig linjestil %d i lineStyleChange post for skriftmærke (0 eller 1 "
+"gyldig). Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:415
-msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
-msgstr "FIKSMIG: usynlig maske i MouseEntityFinder."
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
+#, c-format
+msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
+msgstr "Ugyldig linjestil %d i lineStyleChange post - %d defineret. Sat til 0."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:621
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
 #, c-format
-msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
-msgstr "call_frame('%s') -- ugyldigt billede"
+msgid "ShapeRecord: line %d"
+msgstr "ShapeRecord: linje %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:667
-msgid "Can't clone root of the movie"
-msgstr "Kan ikke klone roden af filmen"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
+msgid "ShapeRecord: more fill styles"
+msgstr "ShapeRecord: flere fyldstile"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:675
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
 #, c-format
-msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
-msgstr "%s overordnede er ikke et filmklip, kan ikke klone"
+msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
+msgstr "ShapeRecord: kurvet kant %d %d - %d %d - %d %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:720
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
 #, c-format
-msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
-msgstr "Begivenhed %s påkaldt for filmklip %s"
+msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
+msgstr "ShapeRecord: lige kant %d %d - %d %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:726
-#, c-format
-msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
-msgstr "Sprite %s ignorerede begivenheden ENTER_FRAME (er læsset af)"
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
+msgid " fill styles: %1%"
+msgstr ""
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:734
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
+msgid " Read fill: %1%"
+msgstr ""
+
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
 #, c-format
-msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
-msgstr "Sprite %s ignorerede knap-lignende begivenhed %s som ikke 'aktiveret'"
+msgid " readLineStyles: count = %d"
+msgstr " readLineStyles: antal = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:793
+#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
 #, c-format
-msgid ""
-"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
-"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
-msgstr ""
-"Sprite %s (dybde %d) vil ikke tjekke for brugerdefinerede LOAD-begivenhed "
-"(er ikke dynamisk, har en overordnede, ingen registreret klasse og ingen "
-"klip-begivenheder defineret)"
+msgid " readLineStyles: count2 = %d"
+msgstr " readLineStyles: antal2 = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:872
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
 #, c-format
-msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
-msgstr "Fremryk filmklip '%s' ved billede %u/%u"
+msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgstr "start_sound_loader: sound_id %d er ikke defineret"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:885
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
 #, c-format
-msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
-msgstr "advance_movieclip: ingen billeder indlæst for filmklip/film %s"
+msgid "StartSound: id=%d"
+msgstr "StartSound: id=%d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:897
-#, c-format
-msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
-msgstr "Advance_movieclip for filmklip '%s' - billede %u/%u "
+#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
+msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+msgstr "STARTSOUND2 mærke ikke fortolket og ikke anvendt"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:910
-msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
-msgstr "MovieClip::advance_movieclip vi er i PLAYSTATE_PLAY-tilstand"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
+msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+msgstr "Fandt SOUNDSTREAMBLOCK-mærke uden foregående SOUNDSTREAMHEAD"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:916
-msgid "on_event_load called, incrementing"
-msgstr "on_event_load blev kaldt, forøger"
+#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
+msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
+msgstr "Grænse for mærke rapporteret forbi slutning af strøm!"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:920
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
+msgid "end text records"
+msgstr "poster for slutning af tekst"
+
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
 #, c-format
-msgid "after increment we are at frame %u/%u"
-msgstr "efter forøgning er vi ved billede %u/%u"
+msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgstr " has_font: skrift id = %d (%p)"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:935
-msgid ""
-"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
-"frame_count:%4%"
-msgstr ""
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
+msgid " hasColor"
+msgstr " hasColor"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:953
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
 #, c-format
-msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
-msgstr "Hopper tilbage til billede 0 i filmklip %s"
+msgid " xOffset = %g"
+msgstr " xOffset = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:960
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
 #, c-format
-msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
-msgstr "Afvikler billede %d (0-baseret) mærker af filmklip %s"
+msgid " yOffset = %g"
+msgstr " yOffset = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:974
-msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
-msgstr "MovieClip::advance_movieclip vi er i STOP-tilstand"
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#, c-format
+msgid " textHeight = %g"
+msgstr " textHeight = %g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1046
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
 #, c-format
-msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
-msgstr "Afvikler %d mærker i billede %d/%d af filmklip %s"
+msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgstr " GlyphEntries: antal = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1070
+#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
 #, c-format
-msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
-msgstr "filmklip %s ::goto_frame(%d) - nuværende billede er %d"
+msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgstr "  glyf%d: indeks=%d, fremrykning=%g"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
 #, c-format
-msgid ""
-"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
-"header (%d) said we should have found it"
-msgstr ""
-"Målbillede for en gotoFrame(%d) blev aldrig indlæst, selvom 
billedeoptælling "
-"i hoved (%d) sagde vi burde have fundet det"
+msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgstr "VideoFrame-mærke refererer til ukendt videostrøm id %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1116
-#, fuzzy, c-format
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
+#, c-format
+msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgstr "VideoFrame-mærke refererer til et ikke-video DisplayObject %d (%s)"
+
+#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
 msgid ""
-"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
-"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
+"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
+"the end of the stream!"
 msgstr ""
-"GotoFrame(%d) sigter mod et billede som endnu ikke er indlæst (%d) loaded). "
-"Vi vil vente på det, men en mere korrekt form er eksplicit at anvende "
-"WaitForFrame i stedet"
+"Kunne ikke læse tilstrækkelige byte under tolkning af VideoFrame mærke. Vi 
"
+"har muligvis nået slutningen af strømmen!"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1189
-#, c-format
-msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
-msgstr "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') ukendt etikette"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
+msgid "anchor-labeled frame not supported"
+msgstr "anker-markeret billede ikke understøttet"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1248
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
 #, c-format
-msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
-msgstr "MovieClip::add_display_object(): ukendt cid = %d"
+msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgstr "frame_label_loader slutposition %d, læste op til %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1318
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
 #, c-format
-msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
-msgstr "movieclip::replace_display_object(): ukendt cid = %d"
+msgid " sprite: char id = %d"
+msgstr " sprite: tegn id = %d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1327
-#, c-format
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
 msgid ""
-"MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
-"%d"
+"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
 msgstr ""
-"MovieClip::replace_display_object: kunne ikke finde nogen DisplayObject ved "
-"dybde %d"
+"Indlejrede DEFINESPRITE mærker. Vil tilføje til øverste niveau i "
+"DisplayObjects ordbog."
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1432
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
-msgstr ""
-"%s er en dynamisk maske og kan ikke håndtere musebegivenheder, intet punkt "
-"vil ramme den"
+msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgstr "Sprite %d melder at der ingen billeder er"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1440
-#, c-format
-msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
-msgstr "%s er dynamisk maskeret af %s, hvilket ikke rammer punkt %g,%g"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "DEFINESOUNDLOADER: rate for lydprøve %d (forventede 0 til %u"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1688
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
 #, c-format
-msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
-msgstr "Vedhæftede filmklippene %s registreret klasse er %p"
+msgid ""
+"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+msgstr ""
+"definér lyd: kanal=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, "
+"forsinkelse=%d"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1719
-#, c-format
-msgid "Sprite '%s' placed on stage"
-msgstr "Sprite '%s' placeret på scene"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
+msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
+msgstr "Grænse for mærke rapporteret forbi slutning af SWFStrøm!"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1758
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
 #, c-format
-msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
-msgstr "Sætter begivenhederne INITIALIZE og CONSTRUCT i kø for filmklip %s"
+msgid ""
+"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
+"not be added to the dictionary"
+msgstr ""
+"Der er i øjeblikket ingen aktiv lydhåndtering, så DisplayObject med id %d "
+"vil ikke blive føjet til ordbogen"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1793
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
 #, c-format
-msgid "Unloading movieclip '%s'"
-msgstr "Aflæsser filmklip '%s'"
+msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
+msgstr "Filattributter: metadata=%s netværk=%s"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1905
-#, c-format
-msgid "Could not load variables from %s"
-msgstr "Kunne ikke indlæse variabler fra %s"
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "true"
+msgstr "sand"
 
-#: libcore/MovieClip.cpp:1958
-#, c-format
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
+msgid "false"
+msgstr "falsk"
+
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
 msgid ""
-"removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
-"[0..1048575], won't remove"
+"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
+"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
+"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
 msgstr ""
-"removeMovieClip(%s): filmklip dybde (%d) ud af den 'dynamiske' zone "
-"[0..1048575], vil ikke fjerne"
-
-#: libcore/MovieClip.cpp:2089
-#, c-format
-msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
-msgstr "Strømlyd id fra %d til %d, stopper gammel"
+"FileAttributes markerer i SWF-forespørgslen at netværksadgang ikke er "
+"tildelt til denne film (eller applikation?) når indlæst fra filsystemet. 
Dog "
+"vil Gnash være ligeglad; brug hvid/sort listning i din .gnashrc i stedet for"
 
-#: libcore/Font.cpp:130
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
 msgid ""
-"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
-"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
-"what to do in this case, so ignoring."
+"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
 msgstr ""
-"Forsøg på at gentage angivelse af skriftvisning eller ophavsretnavn. Dette "
-"bør betyde at der er mere end ét DefineFontName-mærke som refererer til 
den "
-"samme Font. Ved ikke hvad der skal foretages i dette tilfælde, så det "
-"ignoreres."
+"Denne SWF-fil kræver AVM2: der vil ikke være nogen fortolkning af "
+"ActionScript"
 
-# Bug report for DefineFone2: https://savannah.gnu.org/bugs/index.php?34387
-#: libcore/Font.cpp:167
-#, fuzzy
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
+#, c-format
 msgid ""
-"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
-"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
-"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
-"should happen in this case, so ignoring."
+" RDF metadata (information only): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 msgstr ""
-"Forsøg på at tilføje en indlejret glyf-CodeTable til en skrift som 
allerede "
-"har én. Dette bør betyde at der er adskillige DefineFontInfo-mærker, eller 
"
-"et DefineFontInfo-mærke som refererer til en skrift oprettet med DefineFont2 
"
-"eller DefineFont3. Ved ikke hvad der skal ske i dette tilfælde, så det "
-"ignoreres."
+" RDF metadata (blot information): [[\n"
+"%s\n"
+"]]"
 
-#: libcore/DisplayList.cpp:305
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
 #, c-format
-msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
-msgstr "moveDisplayObject() -- kan ikke finde objekt ved dybde %d"
-
-#: libcore/parser/TypesParser.cpp:212
-msgid "No gradients!"
-msgstr "Ingen gradueringer!"
+msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgstr "Beskrivende metadata fra film %s: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:255
+#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
 #, c-format
-msgid "Add sound sample %d assigning id %d"
-msgstr "Tilføj prøvelyd %d tildeler id %d"
+msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgstr " reflex = \"%c%c%c\""
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:284
-msgid ""
-"gnash::SWFMovieDefinition::read() -- file does not start with a SWF header"
-msgstr "gnash::SWFMovieDefinition::read() -- fil starter ikke med et SWF-hoved"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
+msgid " jpeg_tables_loader"
+msgstr " jpeg_tables_loader"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:291
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
 #, c-format
-msgid "version: %d, file_length: %d"
-msgstr "version: %d, file_length: %d"
+msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgstr "Ingen byte at læse i JPEGTABLES-mærke ved forskydning %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:296
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#, c-format
+msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
+msgstr ""
+"DEFINEBITS: Duplikeret id (%d) for bitmap DisplayObject - forkaster det"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
+msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
+msgstr "Mislykkedes med at fortolke bitmap for tegnet %1%"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
+msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+msgstr "Ingen optegner, tilføjer ikke bitmap %1%"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
+msgid "Adding bitmap id %1%"
+msgstr "Tilføjer bitmap id %1%"
+
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
 msgid ""
-"SWFMovieDefinition::read(): unable to read zipped SWF data; gnash was "
-"compiled without zlib support"
+"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
 msgstr ""
-"SWFMovieDefinition::read(): kan ikke læse zippet SWF-data; gnash blev "
-"kompileret uden zlib-understøttelse"
+"DEFINEBITS: Ingen jpeg-indlæser registreret i filmdefinition - forkaster "
+"bitmap"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:301
-msgid "file is compressed"
-msgstr "fil er komprimeret"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
+msgstr "gnash er ikke kædet til zlib - kan ikke indlæse jpeg3-billeddata"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:336
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
 #, c-format
-msgid "frame size = %s, frame rate = %f, frames = %d"
-msgstr "billedstørrelse = %s, billedhastighed = %f, billeder = %d"
+msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgstr " defbitslossless2: mærke = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:360
-msgid "Could not start loading thread"
-msgstr "Kunne ikke starte indlæsning af tråd"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
+msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+msgstr "Bitmap har en højde eller bredde på 0"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:431
-#, c-format
-msgid "Could not find char %d, dump is: %s"
-msgstr "Kunne ikke finde tegn %d, dump er: %s"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
+msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+msgstr "gnash er ikke kædet til zlib - kan ikke indlæse zippede billeddata"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:490
-msgid "Error while parsing SWF stream."
-msgstr "Fejl under fortolkning af SWF-strøm."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
+msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+msgstr "Vil ikke allokere %1%x%2%-billede i DefineBitsLossless-mærke"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:502
-#, c-format
-msgid "%d control tags are NOT followed by a SHOWFRAME tag"
-msgstr "%d-kontrolmærke er IKKE fulgt af et SHOWFRAME-mærke"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
+msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+msgstr "Ukendt bitmap-format. Ignorerer"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:510
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:597
 #, c-format
-msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in stream. "
-"Pretending we loaded all advertised frames"
-msgstr ""
-"%d billeder annonceret i hoved, men kun %d SHOWFRAME-mærker fundet i strøm. 
"
-"Lader som om vi indlæste alle annoncerede billeder"
+msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgstr "inflateWrapper() inflateInit() returnerede %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:538
-#, c-format
-msgid ""
-"number of SHOWFRAME tags in SWF stream '%s' (%d) exceeds the advertised "
-"number in header (%d)."
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:617
+msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
 msgstr ""
-"antal af SHOWFRAME-mærker i SWF-strøm '%s' (%d) overskrider det annoncerede 
"
-"antal i hoved (%d)."
+"inflateWrapper(): ingen slutning på zstream fundet inden for swf-mærkes "
+"grænser"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:605
-msgid "More than one JPEGTABLES tag found: not resetting JPEG loader"
-msgstr ""
-"Mere end ét mærke med JPEGTABLES blev fundet: nulstiller ikke 
JPEG-indlæser"
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:640
+#, c-format
+msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgstr "inflateWrapper() inflate() returnerede %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/SWFMovieDefinition.cpp:745
+#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:649
 #, c-format
-msgid "import error: could not find resource '%s' in movie '%s'"
-msgstr "importfejl: kunne ikke finde ressource '%s' i film '%s'"
+msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgstr "inflateWrapper() inflateEnd() returnér %d (%s)"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:64
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
 #, c-format
-msgid " frames = %d"
-msgstr " billeder = %d"
+msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgstr "SOUNDSTREAMHEAD: strøms prøverate %d (forventede 0 til %u)"
 
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:77
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
 #, c-format
 msgid ""
-"%d frames advertised in header, but only %d SHOWFRAME tags found in define "
-"sprite."
+"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
 msgstr ""
-"%d billeder annonceret i hoved, men kun %d SHOWFRAME-mærker fundet i "
-"definition for sprite."
-
-#: libcore/parser/sprite_definition.cpp:87
-msgid " -- sprite END --"
-msgstr " -- SLUT på sprite --"
+"Forskellig lydrate for strøm/afspilning (%d/%d). Dette lader til at "
+"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:57
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
 #, c-format
-msgid "Empty action buffer starting at offset %lu"
-msgstr "Tom handlingsbuffer starter ved forskydning %lu"
+msgid ""
+"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
+"files, so we'll warn only once."
+msgstr ""
+"Forskellige prøvestørrelse for strøm/afspilning (%d/%d). Dette lader til 
at "
+"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:94
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
 #, c-format
-msgid "Action buffer starting at offset %lu doesn't end with an END tag"
+msgid ""
+"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
+"so we'll warn only once."
 msgstr ""
-"Handlingsbuffer som starter ved forskydning %lu slutter ikke med et 
END-mærke"
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:132
-msgid "action buffer dict length exceeded"
-msgstr "handlingsbuffer dict-længde overskredet"
-
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:537 libcore/SWFStream.cpp:285
-msgid "Native floating point format not recognised"
-msgstr "Oprindeligt format på flydepunkt ikke genkendt"
+"Forskellige kanaler for strøm/afspilning (%s/%s). Dette lader til at "
+"forekomme ofte i SWF-filer, så vi vil blot advare én gang."
 
-#: libcore/parser/action_buffer.cpp:614
-msgid "Native double floating point format not recognised"
-msgstr "Oprindeligt format på dobbelt flydepunkt ikke genkendt"
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
+msgid ""
+"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+msgstr ""
+"Der er ikke meldt om prøver for lydstrøm, forekommer ganske ofte så vi vil 
"
+"blot advare én gang"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:91
+#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
 #, c-format
-msgid "Invalid filter type %d."
-msgstr "Ugyldig filtertype %d."
+msgid ""
+"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+msgstr ""
+"hoved for lydstrøm: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, 
latenstid=%d"
 
-#: libcore/parser/filter_factory.cpp:101
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
 #, c-format
-msgid "Filter %d could not read."
-msgstr "Filter %d kunne ikke læse."
+msgid "Malformed action code: %s"
+msgstr "Forkert udformet handlingskode: %s"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:100
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
 #, c-format
-msgid ""
-"Encountered unknown tag %d. These usually store creation tool data and do "
-"not affect playback"
-msgstr ""
-"Stødte på ukendt mærke %d. Disse lagrer som regel data fra "
-"oprettelsesværktøjet og påvirker ikke afspilning"
+msgid "%s: CHECKME: was broken"
+msgstr "%s: CHECKME: var itu"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:113
-#, c-format
-msgid "Parsing exception: %s"
-msgstr "Fortolkningsundtagelse: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
+msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionNextFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
 
-#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151 libcore/SWFStream.cpp:302
-#: libcore/SWFStream.cpp:320 libcore/SWFStream.cpp:353
-#: libcore/SWFStream.cpp:384
-msgid "Unexpected end of stream while reading"
-msgstr "Uventet slutning på strøm under læsning"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
+msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionPrevFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:79
-msgid ""
-"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
-"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
-msgstr ""
-"Anmodet om at afholde sig komplet fra at indlæse en film, men filmen det "
-"drejer sig om er et billede, for hvilkenvi endnu ikke har begrebet om en "
-"'indlæsningstråd'"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
+msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionPlay: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:94
-msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
-msgstr "FLV kan ikke indlæses direkte som en film"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
+msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionStop: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:98
-msgid "Unknown file type"
-msgstr "Ukendt filtype"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
+msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+msgstr "ActionGotoFrame: mål for as_environment er nul eller ikke en sprite"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:121
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
 #, c-format
-msgid "Movie %s already in library"
-msgstr "Filmen %s er allerede i bibliotek"
+msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
+msgstr "GetUrl: mål=%s url=%s"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:133
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
 #, c-format
-msgid "Couldn't load library movie '%s'"
-msgstr "Kunne ikke indlæse biblioteksfilm '%s'"
+msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
+msgstr "ActionWaitForFrame (0x%X) mærkelængde == %d (forventede 3)"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:140
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
 #, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
-msgstr "Filmen %s (SWF%d) blev tilføjet til bibliotek"
+msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
+msgstr "%s: mål for miljø er nul eller ikke et MovieClip"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:144
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
 #, c-format
-msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
-msgstr "Filmen %s (SWF%d) blev IKKE tilføjet til bibliotek (kom fra et POST)"
+msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
+msgstr "ActionWaitForFrame(%d): mål (%s) har kun %d billeder"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:173
-msgid "Can't read file header"
-msgstr "Kan ikke læse filhoved"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
+msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
+msgstr "GotoLabel: miljø-mål er nul eller ikke et MovieClip"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:212
-msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
-msgstr "Kan ikke læse 3 byte efter et MZ (.exe) hoved"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
+msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+msgstr "Negativ størrelse sendt til ActionSubString, tages som hel længde"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:222
-msgid "Could not find SWF inside an exe file"
-msgstr "Kunne ikke finde SWF inde i en exe-fil"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
+msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
+msgstr "Start er mindre end 1 i ActionSubString, sætter til 1."
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:273
-#, c-format
-msgid "Can't read image file from %s"
-msgstr "Kan ikke læse billedfil fra %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
+msgid ""
+"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
+"string."
+msgstr ""
+"Start går længere end input-streng i ActionSubString, returnerer den tomme "
+"streng."
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:283
-#, c-format
-msgid "Parsing error: %s"
-msgstr "Fortolkningsfejl: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
+msgid ""
+"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
+msgstr ""
+"start + størrelse går længere end input-streng i ActionSubString, 
tilpasser "
+"størrelse"
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:309
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
 #, c-format
-msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
-msgstr "mislykkedes med at åbne '%s'; kan ikke oprette film"
+msgid ""
+"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
+"undefined instead of %s."
+msgstr ""
+"Kan ikke tildele en sprite/DisplayObject til en variabel i SWF%d. Vi vil "
+"returnere udefineret i stedet for %s."
 
-#: libcore/MovieFactory.cpp:314
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
 #, c-format
-msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
-msgstr "streamProvider-åbner kan ikke åbne '%s'"
+msgid "-- get var: %s=%s"
+msgstr "-- hent var: %s=%s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:440
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
 #, c-format
-msgid "Caught exception: %s"
-msgstr "Fangede undtagelse: %s"
+msgid ""
+"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
+msgstr ""
+"ActionSetVariable: %s=%s: navn på variabel evaluerer til ugyldig (tom) 
streng"
 
-#: libcore/as_object.cpp:628
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
 #, c-format
-msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
-msgstr "Forsøg på at angive skrivebeskyttet egenskab '%s'"
+msgid "-- set var: %s = %s"
+msgstr "-- angiv var: %s = %s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:640
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
+msgid ""
+"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
+msgstr ""
+"ActionGetProperty(<empty>) kaldt, men nuværende mål er ikke et 
DisplayObject"
 
-#: libcore/as_object.cpp:655
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
 #, c-format
-msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
-msgstr "Ukendt fejl ved angivelse af egenskab '%s' på objekt '%p'"
+msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
+msgstr "Kunne ikke finde mål for GetProperty (%s)"
 
-#: libcore/as_object.cpp:684
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
 #, c-format
-msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
+msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
 msgstr ""
-"Forsøg på at initialisere skrivebeskyttet egenskab '%s' på objekt '%p' to "
-"gange"
-
-#: libcore/as_object.cpp:850
-msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
-msgstr "Cirkulær nedarvingskæde registreret under isPrototypeOf kald"
+"ActionSetProperty: kan ikke finde målet %s til indstilling af egenskab %s"
 
-#: libcore/as_object.cpp:860
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
 #, c-format
-msgid "%d members of object %p follow"
-msgstr "%d medlemmer af objekt %p følger"
+msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+msgstr "duplicateMovieClip: ugyldig dybde %d sendt; duplikerer ikke"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
 #, c-format
-msgid ""
-"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
-"swap its depth"
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
 msgstr ""
-"%s.swapDepth(%d): film har en dybde (%d) under statisk dybdezone (%d), vil "
-"ikke ombytte dens dybde"
-
-#: libcore/movie_root.cpp:478
-msgid "Original root movie can't be removed"
-msgstr "Orignal rodfilm kan ikke fjernes"
+"Sti som er givet til duplicateMovieClip(%s) peger ikke til et DisplayObject"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:629
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
-msgstr "ActionLimits nået melder til tast-lyttere: %s."
-
-#: libcore/movie_root.cpp:898
-msgid ""
-"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
-"Give up on synchronization?"
-msgstr ""
+msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgstr "Sti som er givet til duplicateMovieClip(%s) er ikke en sprite"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:948
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
 #, c-format
-msgid "Buffer overread during advance: %s"
-msgstr "Buffer læst over under fremrykning: %s"
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgstr "Sti givet til removeMovieClip(%s) peger ikke på et DisplayObject"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1066
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
 #, c-format
-msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
-msgstr "ActionLimits nået melder til muse-begivenheder: %s."
+msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
+msgstr "Sti givet til removeMovieClip(%s) er ikke en sprite"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1673
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
 #, c-format
-msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
-msgstr "Forsøg på at skrive svar til ExternalInterface-forespørgsler fd %d"
+msgid "startDrag: unknown target '%s'"
+msgstr "startDrag: ukendt mål '%s'"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1677
-#, c-format
-msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
-msgstr "Kunne ikke skrive til brugerangivne værtsforespørgsler fd %d: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
+msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+msgstr "Y-værdier i ActionStartDrag ombyttet, fikser"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
-#: libcore/movie_root.cpp:1919
-#, c-format
-msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
-msgstr "Kunne ikke skrive til browser fd #%d: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
+msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+msgstr "X-værdier i ActionStartDrag ombyttet, fikser"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2143
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
 #, c-format
-msgid "Launching URL: %s"
-msgstr "Opstarter URL: %s"
+msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
+msgstr "-- %s cast_to %s (ugyldige argumenter?)"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2146
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
 #, c-format
-msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
-msgstr "Forgrening mislykkedes med at opstarte url åbner '%s'"
+msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
+msgstr "Stakværdi på IMPLEMENTSOP er ikke et objekt: %s."
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2187
-#, c-format
-msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
-msgstr "Forsøg på at skrive geturl forespørgsler fd #%d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
+msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+msgstr "MÃ¥lobjekt for IMPLEMENTSOP har ingen prototype."
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2193
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
 #, c-format
-msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
-msgstr "Kunne kun skrive %d byte til fd #%d"
+msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
+msgstr "MÃ¥lobjektets prototype for IMPLEMENTSOP er ikke et objekt (%s)"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2207
-msgid ""
-"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
-"%2% ignored as per rcfile directive"
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
+#, c-format
+msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
+msgstr "Ugyldige grænseflade-antal (%d) på IMPLEMENTSOP"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2216
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
 #, c-format
-msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
-msgstr "Angiver skript-grænser: maksimal rekursion %d, tidsudløb %d sekunder"
+msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
+msgstr "klasse fundet på stak på IMPLEMENTSOP er ikke et objekt: %s"
 
-#: libcore/movie_root.cpp:2281
-msgid "Live MovieClips"
-msgstr "Direkte udsendt MovieClips"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
+msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+msgstr "Grænseflade-objekt for IMPLEMENTSOP har ingen prototype."
 
-#: libcore/Button.cpp:477
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
 #, c-format
-msgid "Unhandled button event %s"
-msgstr "Ikke-håndteret knapbegivenhed %s"
-
-#: libcore/Button.cpp:955
-msgid "Enabled"
-msgstr "Slået til"
+msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
+msgstr ""
+"Prototype for grænseflade-prototype for IMPLEMENTSOP er ikke et objekt (%s)."
 
-#: libcore/Button.cpp:960
-msgid "Button state"
-msgstr "Knap-tilstand"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
+msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
+msgstr "Base er mindre end 1 i ActionMbSubString, sætter til 1."
 
-#: libcore/Button.cpp:964
-msgid "Action characters"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
+msgid ""
+"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
+"string."
 msgstr ""
+"base går ud over input-streng i ActionMbSubString, returnerer den tomme "
+"streng."
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:496
-msgid "Unexpected end of stream"
-msgstr "Uventet slutning på strøm"
-
-#: libcore/SWFStream.cpp:564
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
 #, c-format
 msgid ""
-"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
-"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
-"offset %d. Making it end where container tag ends."
+"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
+"based on length:%d and start:%d"
 msgstr ""
-"Mærke %d som starter ved forskydning %d siges at slutte ved forskydning %d, "
-"hvilket er senere end slutningen af tidligere åbnet mærke som starter ved "
-"forskydning %d og som slutter ved forskydning %d. FÃ¥r den til at slutte hvor 
"
-"beholdermærke slutter."
+"base+størrelse går ud over input-streng i ActionMbSubString, tilpasser "
+"størrelse baseret på længde:%d og start:%d"
 
-#: libcore/SWFStream.cpp:602
-msgid "Could not seek to reported end of tag"
-msgstr "Kunne ikke søge frem til rapporteret slutning af mærke"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
+msgid "Not properly implemented for SWF5"
+msgstr "Ikke implementeret ordenligt for SWF5"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:182
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
-msgstr "ugyldig sti '%s' (p=next_slash=%s)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
+msgid "ActionStrictMode set to %1%"
+msgstr "ActionStrictMode sat til %1%"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:193
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
-msgstr "ugyldig sti '%s' (punktum ikke tilladt efter at have set en 
skråstreg)"
+msgid ""
+"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
+"frame: %s"
+msgstr ""
+"Billedspecifikation fundet på stak ved ActionWaitForFrame evaluerer ikke til 
"
+"et gyldigt billede: %s"
 
-#: libcore/as_environment.cpp:346
-#, c-format
-msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
-msgstr "Destinationssti '%s' ikke fundet under angivelse af %s=%s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
+msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:445
-#, c-format
-msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Sender ikke ugyldigt råt variabelnavn: %s"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
+msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
+msgstr ""
 
-#: libcore/as_environment.cpp:488
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
 #, c-format
-msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
-msgstr "Henter ikke ugyldigt råt variabelnavn: %s"
+msgid ""
+"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
+"to lost sync."
+msgstr ""
+"Ukendt push-type %d. Afvikling vil fortsætte, men vil sandsynligvis fejle 
på "
+"grund af tabt synkronisering."
 
-#: libcore/as_environment.cpp:569
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
 #, c-format
-msgid "reference to non-existent variable '%s'"
-msgstr "reference til ikkeeksisterende variabel '%s'"
+msgid "Invalid register %d in ActionPush"
+msgstr "Ugyldigt register %d i ActionPush"
 
-#: libcore/as_value.cpp:398
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
 #, c-format
-msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
-msgstr "to_primitive(%s, NUMBER) kastede en ActionTypeError %s"
+msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+msgstr "\t%d) type=%s, værdi=%s"
 
-#: libcore/as_value.cpp:768
-#, c-format
-msgid "serialization of as_value of type %d"
-msgstr "serialisering af as_value af type %d"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
+msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
+msgstr "Ikke defineret url for GetUrl2 på stak, springer over"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
 #, c-format
-msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
-msgstr "Kan ikke oprette Film-instans for definition indlæst fra %s"
+msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
+msgstr "forgrening til forskydning %d - denne sektion kører kun til %d"
 
-#: libcore/MovieLoader.cpp:276
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
 #, c-format
-msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
-msgstr "processCompletedRequest: _level indlæser (niveau %u)"
-
-#: libcore/Video.cpp:57
-msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
+msgid ""
+"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
+"will not be called..."
 msgstr ""
-"Ingen Media-håndtering registreret, vil ikke være i stand til at afkode "
-"indlejret video"
-
-#: libcore/Video.cpp:138
-msgid "No Video info in video definition"
-msgstr "Ingen Video-info i videodefinition"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
-#, c-format
-msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
-msgstr "Kan ikke initialisere FreeType! Fejl = %d"
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't close FreeType! Error %d"
-msgstr "Kan ikke lukke FreeType! Fejl = %d"
+"Kunne ikke finde target_sprite \"%s\" i ActionCallFrame! MÃ¥lbillede-"
+"handlinger vil ikke blive kaldt..."
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
 #, c-format
-msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
+msgid ""
+"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
+"valid frame: %s"
 msgstr ""
-"Mislykkedes med at finde skrifttype-katalog, anvender hårdkodede skrift-"
-"filnavn \"%s\""
+"Billedspecifikation fundet på stak ved ActionGotoExpression evaluerer ikke "
+"til et gyldigt billede: %s"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
 #, c-format
-msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
+msgid ""
+"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
+"target frame..."
 msgstr ""
-"Kan ikke initialisere katalog til konfiguration af skrifttype, anvender "
-"hårdkodede skrift-filnavn \"%s\""
-
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
-#, c-format
-msgid "Can't find font file for font '%s'"
-msgstr "Kan ikke finde skriftfil for skrift '%s'"
+"Kunne ikke finde mål-sprite \"%s\" i ActionGotoExpression. Vil ikke gå til "
+"mål-billede..."
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
 #, c-format
-msgid "Font file '%s' has bad format"
-msgstr "Skriftfil '%s' har forkert format"
+msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
+msgstr "slet %s.%s: intet objekt fundet som kan slettes"
 
-#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
-#, c-format
-msgid "Some error opening font '%s'"
-msgstr "En fejl ved åbning af skrift '%s'"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
+msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
+msgstr "slet2 kaldt med en sti som ikke kan henføres til et objekt"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
-msgstr "amf: fortløbende objekt (eller funktion) som reference til %d"
+msgid "-- set local var: %s = %s"
+msgstr "-- angiv lokal var: %s = %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
 #, c-format
-msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
-msgstr "amf: fortløbende dato-objekt med indeks %d og værdi %g"
+msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
+msgstr "ActionCallFunction: %s er ikke et objekt"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:201
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
-msgstr "amf: fortløbende række af %d elementer som STRICT_ARRAY (indeks %d)"
+msgid ""
+"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
+msgstr ""
+"Forsøg på at kalde en funktion med %u argumenter mens der blot var %u "
+"tilgængelige i stakken."
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:223
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
 #, c-format
-msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
-msgstr "amf: fortløbende række af %d elementer som ECMA_ARRAY (indeks %d) "
+msgid "---new object: %s"
+msgstr "---new objekt: %s"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:233
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
 #, c-format
-msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
-msgstr "amf: fortløbende objekt (eller funktion) med indeks %d"
-
-#: libcore/AMFConverter.cpp:276
-msgid "amf: serializing undefined"
-msgstr "amf: fortløbende ikke defineret"
-
-#: libcore/AMFConverter.cpp:286
-msgid "amf: serializing null"
-msgstr "amf: fortløbende tom"
+msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
+msgstr "ActionNew: '%s' er ikke en konstruktør"
 
-#: libcore/AMFConverter.cpp:597
-msgid ""
-"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
-"used."
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
+msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
 msgstr ""
+"Syntaksen 'var hvadsomhelst' i kontekst af tidslinje er ikke en option."
 
-#: libcore/TextField.cpp:221
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
 #, c-format
-msgid ""
-"CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
-"[0..1048575], won't remove"
+msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
 msgstr ""
-"TJEKMIG: removeTextField(%s): TextField dybde (%d) ud af den 'dynamiske' "
-"zone [0..1048575], vil ikke fjerne"
+"Argumentet til TargetPath(%s) typekonverterer ikke til et DisplayObject"
 
-#: libcore/TextField.cpp:910
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
 #, c-format
 msgid ""
-"TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
-"to align"
+"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
 msgstr ""
-"TextField-tekst passer ikke til dens grænser: bredde %g, margin %g - intet "
-"at justere"
+"Top af stak evaluerer ikke til et objekt (%s) ved ActionEnumerate-afvikling"
 
-#: libcore/TextField.cpp:965
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
 #, c-format
-msgid ""
-"TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
-"DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
-msgstr ""
-"TextField: mangler glyf for mellemrumstegn (krævet for TAB). Sørg for at "
-"DisplayObject-former for skrifttypen %s bliver eksporteret ind i din SWF-fil."
-
-#: libcore/TextField.cpp:1044
-msgid "No font for TextField!"
-msgstr "Ingen skrifttype for TextField!"
+msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
+msgstr "to_primitive(%s) kastede en ActionTypeError %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1376
-msgid ""
-"HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
-"print their content"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
+#, c-format
+msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
 msgstr ""
-"HTML i et tekstfelt understøttes ikke, gnash vil blot ignorere mærkerne og "
-"udskrive deres indhold"
+"getMember kaldt mod en værdi som ikke typekonverterer til et as_object: %s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1460
-msgid "Expected a font name in FACE attribute."
-msgstr ""
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
+#, c-format
+msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
+msgstr " ActionGetMember: mål: %s (objekt %p)"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1707
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
 #, c-format
-msgid ""
-"TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
-"shapes for font %s are being exported into your SWF file"
-msgstr ""
-"TextField: mangler indlejrede glyf for tegnet %d. Sørg for at DisplayObject-"
-"former for skrifttypen %s bliver eksporteret ind i din SWF-fil"
+msgid "-- get_member %s.%s=%s"
+msgstr "-- get_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1715
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
 #, c-format
 msgid ""
-"TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
-"installed in your system."
+"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
 msgstr ""
-"TextField: mangler enhedsglyf for tegnet %d. Du har muligvis ikke "
-"skrifttypen '%s' installeret på dit system."
+"ActionSetMember: %s.%s=%s: medlemsnavn evaluerer til ugyldig (tom) streng"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1897
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
 #, c-format
-msgid "VariableName: %s"
-msgstr "VariableName: %s"
-
-#: libcore/TextField.cpp:1906
-#, c-format
-msgid ""
-"Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
-"to text field. Gnash will try to register again on next access."
-msgstr ""
-"Aktuelle miljø har ingen destination, kan ikke binde VariableName (%s) som "
-"er knyttet til tekstfelt. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste "
-"tilgang."
+msgid "-- set_member %s.%s=%s"
+msgstr "-- set_member %s.%s=%s"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1921
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
 #, c-format
-msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
-msgstr "Variabel-tekst Sti: %s, Var: %s"
+msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
+msgstr "-- set_member %s.%s=%s på ugyldigt objekt!"
 
-#: libcore/TextField.cpp:1932
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
 #, c-format
 msgid ""
-"VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
-"is possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
-"stream. Gnash will try to register again on next access."
+"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
+"the stack."
 msgstr ""
-"VariableName som er knyttet til tekstfelt henviser til en ukendt destination "
-"(%s). Det er muligt at DisplayObject'et vil blive instantieret senere i SWF-"
-"strømmen. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste tilgang."
-
-#: libcore/TextField.cpp:1953
-msgid "registerTextVariable() called"
-msgstr "registerTextVariable() blev kaldt"
+"Forsøg på at kalde en metode med %u argumenter mens der blot var %u "
+"tilgængelige i stakken."
 
-#: libcore/TextField.cpp:1968
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
 #, c-format
-msgid ""
-"VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
-"possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
-"stream. Gnash will try to register again on next access."
-msgstr ""
-"VariableName som er knyttet til tekstfelt (%s) henviser til en ukendt "
-"destination. Det er muligt at DisplayObject'et vil blive instantieret senere "
-"i SWF-strømmen. Gnash vil forsøge at registrere igen ved næste tilgang."
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:258
-msgid "blendMode"
-msgstr "blendMode"
+msgid " method name: %s"
+msgstr " metodenavn: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:368
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
 #, c-format
-msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Angiver _height=%g af DisplayObject %s (%s)"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:796
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:797
-msgid "no"
-msgstr "nej"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:803
-msgid "Depth"
-msgstr "Dybde"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:809
-msgid "Ratio"
-msgstr "Ratio"
-
-#: libcore/DisplayObject.cpp:819
-msgid "Clipping depth"
-msgstr "Beskæringsdybde"
+msgid " method object/func: %s"
+msgstr " objekt/funktion for metode: %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:824
-msgid "Dimensions"
-msgstr "Dimensioner"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
+#, c-format
+msgid " method nargs: %d"
+msgstr " nargs for metode: %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:826
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamisk"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
+msgstr "ActionCallMethod startet med ikke-objekt objekt/funk (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:827
-msgid "Mask"
-msgstr "Maske"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
+msgstr "ActionCallMethod: Kan ikke finde metode %s for objekt %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:828
-msgid "Destroyed"
-msgstr "Ødelagt"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
+#, c-format
+msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
+msgstr "ActionCallMethod: egenskab %d for objekt %d kan ikke kaldes (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:830
-msgid "Unloaded"
-msgstr "Aflæsset"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
+#, c-format
+msgid ""
+"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
+"on the stack."
+msgstr ""
+"Forsøg på at kalde en konstruktør med %u argumenter mens der blot var %u "
+"tilgængelige i stakken."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:834
-msgid "Blend mode"
-msgstr "Blandingstilstand"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
+msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
+msgstr "På ActionNewMethod: intet objekt fundet på stak på ActionMethod"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:837
-msgid "Invalidated"
-msgstr "Ugyldiggjort"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
+#, c-format
+msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
+msgstr "ActionNewMethod: kan ikke finde metode %s for objekt %s"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:839
-msgid "Child invalidated"
-msgstr "Barn gjort ugyldigt"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
+msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
+msgstr ""
+"ActionNewMethod: metodenavn er ikke defineret og objekt er ikke en funktion"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
 #, c-format
-msgid "Attempt to set property to %s, refused"
-msgstr "Forsøg på at angive egenskab for %s, afvist"
+msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
+msgstr "-- %s instanceof %s (ugyldig argumenter?)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Forsøg på at angive %s._y to %s (evaluerer til tallet %g) afvist"
+msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
+msgstr "Top af stak ikke et objekt %s ved ActionEnum2 afvikling"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Forsøg på at angive %s._x til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
+msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
+msgstr "ActionExtends: Super er ikke et objekt (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Forsøg på at angive %s._xscale til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
+msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
+msgstr "ActionExtends: Sub er ikke en funktion (%s)"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Forsøg på at angive %s._yscale til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
+msgid ""
+"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len=%"
+"d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
+"(would this work?)."
+msgstr ""
+"function2 code len (%u) overløber grænser for DOACTION mærke (DOACTION tag 
"
+"len=%d, function2 code offset=%d). Tvinger code len til at spise hele "
+"bufferen (ville dette virke?)."
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr ""
-"Forsøg på at angive %s._visible til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
+msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
+msgstr "DefineFunction2: navngiven funktion '%s' starter ved PC %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
-msgstr "Forsøg på at angive %s._alpha til %s (evaluerer til tallet %g) 
nægtet"
+msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
+msgstr "DefineFunction2: anonym funktion starter ved PC %d"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
+# is reserved to be translated?
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
 #, c-format
-msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
+msgid ""
+"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
+"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 msgstr ""
-"Forsøg på at angive %s._rotation til %s (evaluerer til tallet %g) nægtet"
+"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
+"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
 
-#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
-#, c-format
-msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
-msgstr "Angiver _width=%g for DisplayObject %s (%s)"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
+msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
+msgstr "ActionWith mærkelængde != 2; springer over"
 
-#: libdevice/events/EventDevice.cpp:66
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
+msgid "Empty with() block..."
+msgstr "Tom with()-blok..."
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
 #, c-format
-msgid "Could not open %s: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
+msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
+msgstr "with(%s) : første argument typekonverterer ikke til et objekt!"
 
-#: libdevice/events/EventDevice.cpp:71
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
 #, c-format
-msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
-msgstr "Kunne ikke angive ikkeblokerende tilstand for pegeredskab: %s"
+msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
+msgstr "Ikke-understøttet handlingshåndtering blev kaldt, kode ved pc er %#x"
 
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:237
-msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
-msgstr "ADVARSEL: Fejl under fortolkning af kalibreringsdata!"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
+msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
+msgstr "Tom fup GetUrl url i SWF-fil, springer over"
 
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:239
-#, c-format
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
 msgid ""
-"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
+"Using GET"
 msgstr ""
-"Anvender kalibreringsdata for berøringsfølsom skærm: %.0f / %.0f / %.0f / "
-"%.0f / %.0f / %.0f"
+"Fupmetode for GetUrl2 send variabler i SWF-fil (både GET og POST "
+"forespurgt). Bruger GET"
 
-#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:242
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
-"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
-"values for better results"
+"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
+"loadVariable:%d)"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Der blev ikke fundet kalibreringsindstillinger for 
berøringsfølsom "
-"skærm. Musemarkøren vil med stor sandsynlighed ikke fungere præcist. Angiv 
"
-"variablen i TSCALIB-miljøet med korrekte værdier for bedre resultater"
-
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:152
-msgid "Mouse reset failed"
-msgstr "Nulstilling af mus mislykkedes"
+"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
+"loadVariable:%d)"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:160
-msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
-msgstr "ADVARSEL: Kunne ikke registrere ID for museenhed"
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
+msgid "getURL2 loadVariable"
+msgstr "getURL2 loadVariable"
 
-#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:164
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
+#, c-format
+msgid "getURL: target %s not found"
+msgstr "getURL: mål %s ikke fundet"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
+#, c-format
+msgid "getURL: target %s is not a sprite"
+msgstr "getURL: mål %s er ikke en sprite"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
+msgid "commonGetURL: current target is undefined"
+msgstr "commonGetURL: nuværende mål er ikke defineret"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
+msgid "getURL2 target load"
+msgstr "getURL2 mål indlæs"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
+#, c-format
+msgid "Testing _level loading (level %u)"
+msgstr "Indlæser Testing_level (level %u)"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
+#, c-format
+msgid "Unknown loadMovie target: %s"
+msgstr "Ukendt loadMovie-destination: %s"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
+#, c-format
+msgid "get url: target %s is not a sprite"
+msgstr "hent url: destination %s er ikke en sprite"
+
+#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
+#, c-format
+msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+msgstr ""
+"Kunne ikke finde film \"%s\" for hvilken der angives destination til! "
+"Angiver destination til TOM..."
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
+#, c-format
+msgid ""
+"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
+msgstr ""
+"ved ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
+"codeVersion=%d"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
+#, c-format
+msgid ""
+"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+msgstr ""
+"Længde %u (%d) af handlingsmærke-id %u ved pc %d overløber handlingens "
+"bufferstørrelse %d"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
+#, c-format
+msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+msgstr "Efter afvikling: PC %d, næste PC %d, stak følger"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
+msgid ""
+"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
+"Disable scripts?"
+msgstr ""
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
+"action to fix (as expected)."
+msgstr ""
+"Stak smadret (ActionScript-kompilerfejl, eller uklar SWF). Foretager ingen "
+"rettelseshandling (som forventet)."
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
+#, c-format
+msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+msgstr "%d elementer tilbage i stakken efter afvikling af blok."
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
+#, c-format
+msgid ""
+"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
+"(WaitForFrame, probably)"
+msgstr ""
+"Slutning på blok for DoAction nået mens der blev sprunget over %d "
+"handlingsmærker (pc:%d, stop_pc:%d) (WaitForFrame, sandsynligvis)"
+
+#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
+#, c-format
+msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgstr ""
+"Hop udenfor DoAction-mærke forespurgt (forskydning %d før start på mærke)"
+
+#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
+#, c-format
+msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgstr "-------------- lokalt register[%d] = '%s'"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:894
+#, c-format
+msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
+msgstr "Kan ikke sende en nulværdi til 'scope stack' (%s)."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#, c-format
+msgid ""
+"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgstr ""
+"CALLPROP: Kan ikke kalde en metode for en værdi som ikke typekonverterer til 
"
+"et objekt (%s)."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#, c-format
+msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgstr ""
+"CALLPROP: Egenskab '%s' for objekt '%s' er '%s', kan ikke kalde som metode"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgstr "GETPROPERTY: Søger efter egenskab %s for objekt %s"
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#, c-format
+msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgstr "GETPROPERTY: forventer objekt på stak, fik %s."
+
+#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#, c-format
+msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgstr "ABC_ACTION_SETSLOT: uventet ikke-objekt stakværdi %s"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#, c-format
+msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgstr "-------------- globalt register[%d] = '%s'"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Recursion limit reached (%u)"
+msgstr "Grænse for rekursion nået (%u)"
+
+#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#, c-format
+msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgstr "(%s + %s) [primitiv konvertering foretaget]"
+
+#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:412
+#, c-format
+msgid "eglCreateContext failed (error %s)"
+msgstr ""
+
+#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:424
+#, c-format
+msgid "eglMakeCurrent failed (error %s)"
+msgstr ""
+
+#: libdevice/events/EventDevice.cpp:66
+#, c-format
+msgid "Could not open %s: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
+
+#: libdevice/events/EventDevice.cpp:71
+#, c-format
+msgid "Could not set non-blocking mode for pointing device: %s"
+msgstr "Kunne ikke angive ikkeblokerende tilstand for pegeredskab: %s"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:152
+msgid "Mouse reset failed"
+msgstr "Nulstilling af mus mislykkedes"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:160
+msgid "WARNING: Could not detect mouse device ID"
+msgstr "ADVARSEL: Kunne ikke registrere ID for museenhed"
+
+#: libdevice/events/MouseDevice.cpp:164
 #, c-format
 msgid "WARNING: Non-standard mouse device ID %d"
 msgstr "ADVARSEL: Ikkestandard ID for museenhed %d"
@@ -4973,6 +4961,28 @@ msgstr "museklik! %d"
 msgid "mouse_command: discarded %d bytes from input buffer"
 msgstr "mouse_command: forkastede %d bytes fra inddata-buffer"
 
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:237
+msgid "WARNING: Error parsing calibration data!"
+msgstr "ADVARSEL: Fejl under fortolkning af kalibreringsdata!"
+
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:239
+#, c-format
+msgid ""
+"Using touchscreen calibration data: %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f / %.0f"
+msgstr ""
+"Anvender kalibreringsdata for berøringsfølsom skærm: %.0f / %.0f / %.0f / "
+"%.0f / %.0f / %.0f"
+
+#: libdevice/events/TouchDevice.cpp:242
+msgid ""
+"WARNING: No touchscreen calibration settings found. The mouse pointer most "
+"probably won't work precisely. Set TSCALIB environment variable with correct "
+"values for better results"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Der blev ikke fundet kalibreringsindstillinger for 
berøringsfølsom "
+"skærm. Musemarkøren vil med stor sandsynlighed ikke fungere præcist. Angiv 
"
+"variablen i TSCALIB-miljøet med korrekte værdier for bedre resultater"
+
 #: libdevice/rawfb/RawFBDevice.cpp:135
 #, c-format
 msgid "Framebuffer device uses %d bytes of memory."
@@ -4992,59 +5002,6 @@ msgstr "LUT8: Opsætter farvekort"
 msgid "LUT8: Error setting colormap: %s"
 msgstr "LUT8: Fejl ved opsætning af farvekort: %s"
 
-#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:412
-#, c-format
-msgid "eglCreateContext failed (error %s)"
-msgstr ""
-
-#: libdevice/egl/eglDevice.cpp:424
-#, c-format
-msgid "eglMakeCurrent failed (error %s)"
-msgstr ""
-
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:91
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't open SDL audio: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
-
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:261
-#, c-format
-msgid "Negative buffer length in sdl_audio_callback (%d)"
-msgstr ""
-
-#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:267
-msgid "Zero buffer length in sdl_audio_callback"
-msgstr ""
-
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:75
-msgid "Unable to open audio"
-msgstr ""
-
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:339
-msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::pause"
-msgstr ""
-
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:343
-msgid "Mkit: paused"
-msgstr ""
-
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:351
-msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::unpause"
-msgstr ""
-
-#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:355
-msgid "Mkit: unpaused"
-msgstr ""
-
-#: libsound/WAVWriter.cpp:65
-#, fuzzy
-msgid "Unable to write file %1%"
-msgstr "Ikke i stand til at skrive fil '%s'."
-
-#: libsound/sound_handler.cpp:531
-msgid "Trying to play sound with size 0"
-msgstr ""
-
 #: libsound/aos4/sound_handler_ahi.cpp:125
 msgid "AOS4: Spawn Audio Process.."
 msgstr ""
@@ -5123,36 +5080,180 @@ msgstr ""
 msgid "AOS4: audioTask:Close timer.."
 msgstr ""
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
-#: utilities/soldumper.cpp:121 cygnal/cygnal.cpp:475 cygnal/cvm.cpp:268
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:75
+msgid "Unable to open audio"
+msgstr ""
+
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:339
+msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::pause"
+msgstr ""
+
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:343
+msgid "Mkit: paused"
+msgstr ""
+
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:351
+msgid "Mkit: Mkit_sound_handler::unpause"
+msgstr ""
+
+#: libsound/mkit/sound_handler_mkit.cpp:355
+msgid "Mkit: unpaused"
+msgstr ""
+
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:91
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't open SDL audio: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
+
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:261
+#, c-format
+msgid "Negative buffer length in sdl_audio_callback (%d)"
+msgstr ""
+
+#: libsound/sdl/sound_handler_sdl.cpp:267
+msgid "Zero buffer length in sdl_audio_callback"
+msgstr ""
+
+#: libsound/sound_handler.cpp:531
+msgid "Trying to play sound with size 0"
+msgstr ""
+
+#: libsound/WAVWriter.cpp:65
+#, fuzzy
+msgid "Unable to write file %1%"
+msgstr "Ikke i stand til at skrive fil '%s'."
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:136
+#, c-format
+msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version %s\n"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:214
+#, c-format
+msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
+msgstr "Vil anvende \"%s\" til segmentfil for hukommelse"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:230
+msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
+msgstr "Ingen LcShmKey angivet i ~/.gnashrc, vi forsøger at finde den selv"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:239
+msgid "No shared memory segments found!"
+msgstr "Der blev ikke fundet delte hukommelsessegmenter!"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:243
+#, c-format
+msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
+msgstr "Eksisterende SHM-nøgle er: %s, Størrelse er: %s"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:258
+msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
+msgstr "Skriver hukommelsessegment til disk: \"segment.raw\""
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:263
+#, c-format
+msgid "The data is: 0x%s"
+msgstr "Dataene er: 0x%s"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:303
+msgid "kernel not configured for shared memory"
+msgstr "kerne er ikke konfigureret til delt hukommelse"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:318
+#, c-format
+msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
+msgstr "Fandt den! \"set LCShmKey %s\" i din ~/.gnashrc"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:321
+#, c-format
+msgid "Last changed on: %s"
+msgstr "Senest ændret den: %s"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:322
+#, c-format
+msgid "Last attached on: %s"
+msgstr "Senest tilkoblet den: %s"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#, c-format
+msgid "Last detached on: %s"
+msgstr "Senest frakoblet den: %s"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:341
+msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
+msgstr "Dette program dumper de interne data fra et delt hukommelsessegment"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:343
+msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
+msgstr "Anvendelse: dumpshm [hdsanlif] filnavn"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:344 utilities/flvdumper.cpp:303
+#: utilities/soldumper.cpp:75
+msgid "-h\tHelp"
+msgstr "-h\tHjælp"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:345
+msgid "-i\tList segments"
+msgstr "-i\tList segmenter"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:346
+msgid "-r\tDump SYSV segments"
+msgstr "-r\tDump SYSV-segmenter"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:347
+msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
+msgstr "-c\tDump SYSV-segmenter til disk"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:348
+msgid "-v\tVerbose output"
+msgstr "-v\tUdførlige uddata"
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:360
+msgid "\tBase address of this segment: "
+msgstr "\tBase-adresse for dette segment: "
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:362
+msgid "\tFilespec: "
+msgstr "\tFilspec: "
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:363
+msgid "\t# Bytes allocated: "
+msgstr "\t# Byte allokeret: "
+
+#: utilities/dumpshm.cpp:364
+msgid "\tTotal # of bytes: "
+msgstr "\tTotal # af byte: "
+
+#: utilities/flvdumper.cpp:154 utilities/processor.cpp:276
+#: utilities/soldumper.cpp:121 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:144
+#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:119
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:149
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:216 cygnal/cvm.cpp:268
+#: cygnal/cygnal.cpp:475 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:109
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:109
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:103
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:108
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:91
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:92
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:103
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:95
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:109
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:94
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:104
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:91
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:216
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:149
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:119 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:144
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:104
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:109
 msgid "Verbose output turned on"
 msgstr "Udførlige uddata aktiveret"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:172 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:119
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:125
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:113
+#: utilities/flvdumper.cpp:172 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:125
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:119
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:123
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:107
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:103
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:113
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:111
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:119
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:103
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:113
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:100
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:113
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:119
 msgid "Error parsing command line options: "
 msgstr "Fejl under fortolkning af tilvalg for kommandolinje: "
 
@@ -5172,11 +5273,6 @@ msgstr "Dette program dumper den intere data for en 
FLV-videofil"
 msgid "Usage: flvdumper [-h] [-m] [-a] filename"
 msgstr "Anvendelse: flvdumber [-h] [-m] [-a] filnavn"
 
-#: utilities/flvdumper.cpp:303 utilities/dumpshm.cpp:344
-#: utilities/soldumper.cpp:75
-msgid "-h\tHelp"
-msgstr "-h\tHjælp"
-
 #: utilities/flvdumper.cpp:304
 msgid "-m\tPrint only Meta tags (default)"
 msgstr "-m\tUdskriv kun Meta-mærker (standard)"
@@ -5285,139 +5381,131 @@ msgstr ""
 "       Fortsæt fremryk indtil en enhver stop-betingelse\n"
 "       bliver mødt hvis angivet med 0 (standard).\n"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:136
-#, c-format
-msgid "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Gnash dumpshm version: %s, Gnash version %s\n"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:214
-#, c-format
-msgid "Will use \"%s\" for memory segment file"
-msgstr "Vil anvende \"%s\" til segmentfil for hukommelse"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:230
-msgid "No LcShmKey set in ~/.gnashrc, trying to find it ourselves"
-msgstr "Ingen LcShmKey angivet i ~/.gnashrc, vi forsøger at finde den selv"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:239
-msgid "No shared memory segments found!"
-msgstr "Der blev ikke fundet delte hukommelsessegmenter!"
+#: utilities/rtmpget.cpp:445
+msgid "Error parsing command line: "
+msgstr "Fejl under fortolkning af kommandolinje: "
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:243
-#, c-format
-msgid "Existing SHM Key is: %s, Size is: %s"
-msgstr "Eksisterende SHM-nøgle er: %s, Størrelse er: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:72
+msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
+msgstr "Dette program dumper de interne data fra en .sol-fil"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:258
-msgid "Writing memory segment to disk: \"segment.raw\""
-msgstr "Skriver hukommelsessegment til disk: \"segment.raw\""
+#: utilities/soldumper.cpp:74
+msgid "Usage: soldumper [h] filename"
+msgstr "Anvendelse: soldumper [h] filnavn"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:263
-#, c-format
-msgid "The data is: 0x%s"
-msgstr "Dataene er: 0x%s"
+#: utilities/soldumper.cpp:76
+msgid "-f\tForce local directory access"
+msgstr "-f\tGennemtving adgang til lokalt katalog"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:303
-msgid "kernel not configured for shared memory"
-msgstr "kerne er ikke konfigureret til delt hukommelse"
+#: utilities/soldumper.cpp:77
+msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
+msgstr "-l\tVis alle .sol-filer i standardkatalog"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:318
+#: utilities/soldumper.cpp:105
 #, c-format
-msgid "Found it! \"set LCShmKey %s\" in your ~/.gnashrc"
-msgstr "Fandt den! \"set LCShmKey %s\" i din ~/.gnashrc"
+msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgstr "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:321
-#, c-format
-msgid "Last changed on: %s"
-msgstr "Senest ændret den: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:125
+msgid "forcing local directory access only"
+msgstr "gennemtvinger kun adgang til lokalt katalog"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:322
-#, c-format
-msgid "Last attached on: %s"
-msgstr "Senest tilkoblet den: %s"
+#: utilities/soldumper.cpp:130
+msgid "List .sol files in the default directory"
+msgstr "Vis .sol-filer i standardkataloget"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:323
+#: plugin/win32/plugin.cpp:584 plugin/aos4/plugin.cpp:587
 #, c-format
-msgid "Last detached on: %s"
-msgstr "Senest frakoblet den: %s"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:341
-msgid "This program dumps the internal data of a shared memory segment"
-msgstr "Dette program dumper de interne data fra et delt hukommelsessegment"
+msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:343
-msgid "Usage: dumpshm [hdsanlif] filename"
-msgstr "Anvendelse: dumpshm [hdsanlif] filnavn"
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:161 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:139
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:166
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error parsing command line options: %s"
+msgstr "Fejl under fortolkning af tilvalg for kommandolinje: "
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:345
-msgid "-i\tList segments"
-msgstr "-i\tList segmenter"
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:315 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:405
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:320
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:595
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:421
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:246
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:281
+msgid "Usage: test_amf [options...]"
+msgstr ""
 
-#: utilities/dumpshm.cpp:346
-msgid "-r\tDump SYSV segments"
-msgstr "-r\tDump SYSV-segmenter"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:347
-msgid "-c\tDump SYSV segments to disk"
-msgstr "-c\tDump SYSV-segmenter til disk"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:348
-msgid "-v\tVerbose output"
-msgstr "-v\tUdførlige uddata"
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:360
-msgid "\tBase address of this segment: "
-msgstr "\tBase-adresse for dette segment: "
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:362
-msgid "\tFilespec: "
-msgstr "\tFilspec: "
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:363
-msgid "\t# Bytes allocated: "
-msgstr "\t# Byte allokeret: "
-
-#: utilities/dumpshm.cpp:364
-msgid "\tTotal # of bytes: "
-msgstr "\tTotal # af byte: "
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:316 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:406
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:321
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:596 cygnal/cygnal.cpp:192
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:422
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:247
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:721
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:491
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:282
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:300
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:391
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:269
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:282
+#, fuzzy
+msgid " -h, --help     Print this help and exit"
+msgstr "Udskriv denne hjælp og afslut"
 
-#: utilities/rtmpget.cpp:445
-msgid "Error parsing command line: "
-msgstr "Fejl under fortolkning af kommandolinje: "
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:317 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:407
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:322
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:597 cygnal/cygnal.cpp:194
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:423
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:248
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:722
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:492
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:283
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:301
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:392
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:270
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:283
+msgid " -v, --verbose    Output verbose debug info"
+msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:72
-msgid "This program dumps the internal data of a .sol file"
-msgstr "Dette program dumper de interne data fra en .sol-fil"
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:318 cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:408
+#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:323
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:598 cygnal/cygnal.cpp:196
+msgid " -n, --netdebug   Turn on net debugging messages"
+msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:74
-msgid "Usage: soldumper [h] filename"
-msgstr "Anvendelse: soldumper [h] filnavn"
+#: cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:319 cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:324
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:599
+msgid " -p, --netdebug   port for network"
+msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:76
-msgid "-f\tForce local directory access"
-msgstr "-f\tGennemtving adgang til lokalt katalog"
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Scanning directory \"%s\" for %s files"
+msgstr "Skanner katalog \"%s\" for udvidelsesmoduler"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:77
-msgid "-l\tList all .sol files in default dir"
-msgstr "-l\tVis alle .sol-filer i standardkatalog"
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Gnash media file name: %s"
+msgstr "Navn på Gnash-udvidelsesmodul: %s"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:105
+#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:441 cygnal/cygnal.cpp:503
 #, c-format
-msgid "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
-msgstr "Gnash soldumper version: %s, Gnash version: %s\n"
+msgid "Document Root for media files is: %s"
+msgstr ""
 
-#: utilities/soldumper.cpp:125
-msgid "forcing local directory access only"
-msgstr "gennemtvinger kun adgang til lokalt katalog"
+#: cygnal/crc.cpp:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't open file: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
 
-#: utilities/soldumper.cpp:130
-msgid "List .sol files in the default directory"
-msgstr "Vis .sol-filer i standardkataloget"
+#: cygnal/cvm.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Setting debugger ON"
+msgstr "Angiver optegner"
 
-#: plugin/aos4/plugin.cpp:587 plugin/win32/plugin.cpp:584
-#, c-format
-msgid "FSCommand_callback(%p): %s %s"
-msgstr "FSCommand_callback(%p): %s %s"
+#: cygnal/cvm.cpp:276
+#, fuzzy
+msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
+msgstr "Udførlig fortolkning deaktiveret ved kompileringstidspunkt"
 
 #: cygnal/cygnal.cpp:189
 msgid "cygnal -- a streaming media server."
@@ -5428,52 +5516,15 @@ msgstr ""
 msgid "Usage: cygnal [options...]"
 msgstr "Anvendelse: gnash [tilvalg] film_fil.swf"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:192 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:247
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:422
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:721
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:491
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:282
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:300
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:391
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:282
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:269
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:596
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:321
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:406 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:316
-#, fuzzy
-msgid " -h, --help     Print this help and exit"
-msgstr "Udskriv denne hjælp og afslut"
-
 #: cygnal/cygnal.cpp:193
 #, fuzzy
 msgid " -V, --version    Print version information and exit"
 msgstr "Udskriv versionsinformation og afslut"
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:194 cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:248
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:423
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:722
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:492
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:283
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:301
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:392
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:283
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:270
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:597
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:322
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:407 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:317
-msgid " -v, --verbose    Output verbose debug info"
-msgstr ""
-
 #: cygnal/cygnal.cpp:195
 msgid " -s, --singlethread Disable Multi Threading"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:196 cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:598
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:323
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:408 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:318
-msgid " -n, --netdebug   Turn on net debugging messages"
-msgstr ""
-
 #: cygnal/cygnal.cpp:197
 msgid " -o  --only-port   Only use port for debugging"
 msgstr ""
@@ -5499,11 +5550,6 @@ msgstr ""
 msgid "Extraneous argument: %s"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/cygnal.cpp:503 cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:441
-#, c-format
-msgid "Document Root for media files is: %s"
-msgstr ""
-
 #: cygnal/cygnal.cpp:585
 msgid "Cygnal done..."
 msgstr ""
@@ -5542,20 +5588,94 @@ msgstr ""
 msgid "Cygnal Plugin paths are: %s"
 msgstr "Navn på Gnash-udvidelsesmodul: %s"
 
-#: cygnal/cvm.cpp:274
-#, fuzzy
-msgid "Setting debugger ON"
-msgstr "Angiver optegner"
+#: cygnal/handler.cpp:317
+#, c-format
+msgid "No %s symbol in plugin"
+msgstr ""
 
-#: cygnal/cvm.cpp:276
-#, fuzzy
-msgid "The debugger has been disabled at configuration time"
-msgstr "Udførlig fortolkning deaktiveret ved kompileringstidspunkt"
+#: cygnal/handler.cpp:333 cygnal/handler.cpp:348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't get %s symbol"
+msgstr "Kunne ikke hente class_init-symbol"
 
-#: cygnal/crc.cpp:145
+#: cygnal/http_server.cpp:484 cygnal/http_server.cpp:516
+msgid "Sent GET Reply"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/http_server.cpp:488
+msgid "Couldn't send GET Reply, no header data"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/http_server.cpp:520
+msgid "Couldn't send POST Reply, no header data"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:913
+msgid "AMF body input data is NULL"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:937
+msgid "AMF data too short to contain type field"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libamf/amf.cpp:958
+msgid "AMF data segment too short to containtype NUMBER"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libamf/lcshm.cpp:659
+#, c-format
+msgid " ***** The size of the data is %s *****"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libamf/sol.cpp:230
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: SOL file header is: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:489
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't open file: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne %s: %s"
+msgid "Couldn't load file %s"
+msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't map file %s into memory: %s"
+msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:498
+#, c-format
+msgid "File %s a offset %d mapped to: %p"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:661
+#, c-format
+msgid "Opening file %s (fd #%d), %lld bytes in size."
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:668
+#, c-format
+msgid "File %s doesn't exist"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1558
+msgid "==== The HTTP header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1559
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Filespec: %s"
+msgstr "\tFilspec: "
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Version: %d.%d"
+msgstr "Abc-version: %d.%d"
+
+#: cygnal/libnet/http.cpp:1570
+msgid "==== ==== ===="
+msgstr ""
 
 #: cygnal/libnet/network.cpp:114
 #, fuzzy
@@ -5779,60 +5899,14 @@ msgstr ""
 msgid "Got an %d interrupt while blocked on pselect()"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:489
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't load file %s"
-msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:494
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't map file %s into memory: %s"
-msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:498
-#, c-format
-msgid "File %s a offset %d mapped to: %p"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:661
+#: cygnal/libnet/rtmp.cpp:184
 #, c-format
-msgid "Opening file %s (fd #%d), %lld bytes in size."
+msgid "AMF Header size bits (0x%X) out of range"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/diskstream.cpp:668
+#: cygnal/libnet/rtmp.cpp:308
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sshclient.cpp:459 cygnal/libnet/sshserver.cpp:200
-msgid "==== The SSH header breaks down as follows: ===="
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:159
-msgid "Got an incoming SSL connection request"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:182 cygnal/libnet/sslclient.cpp:381
-msgid "==== The SSL header breaks down as follows: ===="
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:622
-msgid "Couldn't read data block in handshake!"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:635
-#, c-format
-msgid "Read data block in handshake, got %d bytes."
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp.cpp:184
-#, c-format
-msgid "AMF Header size bits (0x%X) out of range"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/libnet/rtmp.cpp:308
-#, c-format
-msgid "The body size is: %d"
+msgid "The body size is: %d"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/libnet/rtmp.cpp:339
@@ -5859,22 +5933,25 @@ msgstr "Dataene er: 0x%s"
 msgid "Reading AMF packets till we're done..."
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1558
-msgid "==== The HTTP header breaks down as follows: ===="
+#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:622
+msgid "Couldn't read data block in handshake!"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1559
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Filespec: %s"
-msgstr "\tFilspec: "
+#: cygnal/libnet/rtmp_client.cpp:635
+#, c-format
+msgid "Read data block in handshake, got %d bytes."
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Version: %d.%d"
-msgstr "Abc-version: %d.%d"
+#: cygnal/libnet/sshclient.cpp:459 cygnal/libnet/sshserver.cpp:200
+msgid "==== The SSH header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
 
-#: cygnal/libnet/http.cpp:1570
-msgid "==== ==== ===="
+#: cygnal/libnet/sslclient.cpp:381 cygnal/libnet/sslserver.cpp:182
+msgid "==== The SSL header breaks down as follows: ===="
+msgstr ""
+
+#: cygnal/libnet/sslserver.cpp:159
+msgid "Got an incoming SSL connection request"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/libnet/statistics.cpp:114
@@ -5887,18 +5964,52 @@ msgstr ""
 msgid "%d bytes were transfered in %s seconds"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:107
+#: cygnal/proc.cpp:106
+#, c-format
+msgid "Document Root for CGI files is: %s"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:99
+#, c-format
+msgid "Processing RTMP Handshake for fd #%d"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:385
+msgid "Handshake Finish Data matched"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:387
+#, c-format
+msgid "Handshake Finish Data didn't match by %d bytes"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:584
+#, c-format
+msgid "ERROR: Unidentified RTMP message content type 0x%x"
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:1356
+#, c-format
+msgid "Starting RTMP Handler for fd #%d, cgi-bin is \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: cygnal/rtmp_server.cpp:1660
+#, c-format
+msgid "ERROR: Unidentified AMF header data type 0x%x"
+msgstr ""
+
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:113
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:106
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:107
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:111
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:95
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:106
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:99
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:112
 msgid "Enabling memory statistics"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:112
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:118
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:112
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:116
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:100
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:96
@@ -5906,31 +6017,22 @@ msgstr ""
 msgid "Logging to disk enabled"
 msgstr "Logregistrering til disk aktiveret"
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:126
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:114
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:124
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:108
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:104
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_sol.cpp:114
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:112
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:120
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:104
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:114
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:101
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:114
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_rtmp.cpp:120
 msgid "This is a Gnash bug."
 msgstr "Dette er en fejl i Gnash."
 
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:246
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:421
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_flv.cpp:281
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:595
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:320
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:405 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:315
-msgid "Usage: test_amf [options...]"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:249
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amf.cpp:424
+#: cygnal/testsuite/libamf.all/test_amfmsg.cpp:249
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_buffer.cpp:723
 #: cygnal/testsuite/libamf.all/test_el.cpp:493
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/generate_amfbins.cpp:302
@@ -5951,577 +6053,443 @@ msgid "Usage: test_el [options...]"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:390
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:281
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:268
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:281
 msgid "Usage: test_diskstream [options...]"
 msgstr ""
 
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_cache.cpp:393
-#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:284
 #: cygnal/testsuite/libnet.all/test_diskstream.cpp:271
+#: cygnal/testsuite/libnet.all/test_handler.cpp:284
 msgid " -d, --dump     Dump data structures"
 msgstr ""
 
-#: cygnal/http_server.cpp:484 cygnal/http_server.cpp:516
-msgid "Sent GET Reply"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/http_server.cpp:488
-msgid "Couldn't send GET Reply, no header data"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/http_server.cpp:520
-msgid "Couldn't send POST Reply, no header data"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:233
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:166
-#: cygnal/cgi-bin/echo/gateway.cpp:139 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:161
+#: gui/gnash.cpp:125
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error parsing command line options: %s"
+msgid "Error parsing options: %s\n"
 msgstr "Fejl under fortolkning af tilvalg for kommandolinje: "
 
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:309
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Scanning directory \"%s\" for %s files"
-msgstr "Skanner katalog \"%s\" for udvidelsesmoduler"
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:340
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Gnash media file name: %s"
-msgstr "Navn på Gnash-udvidelsesmodul: %s"
-
-#: cygnal/cgi-bin/oflaDemo/oflaDemo.cpp:599
-#: cygnal/cgi-bin/fitcDemo/fitcDemo.cpp:324 cygnal/cgi-bin/echo/echo.cpp:319
-msgid " -p, --netdebug   port for network"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:166
+#, fuzzy
+msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
+msgstr "Fejl: ingen inddatafil blev angivet. Afslutter."
 
-#: cygnal/handler.cpp:317
+#: gui/gnash.cpp:209
 #, c-format
-msgid "No %s symbol in plugin"
-msgstr ""
-
-#: cygnal/handler.cpp:333 cygnal/handler.cpp:348
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't get %s symbol"
-msgstr "Kunne ikke hente class_init-symbol"
+msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
+msgstr "Vært FD #%d, Kontrol FD #%d\n"
 
-#: cygnal/libamf/lcshm.cpp:659
-#, c-format
-msgid " ***** The size of the data is %s *****"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:213
+#, fuzzy
+msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Ugyldig fildeskriptor for værtskommunikation %d\n"
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:913
-msgid "AMF body input data is NULL"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:220
+#, fuzzy
+msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
+msgstr "Ugyldig fildeskriptor for kontrolkommunikation %d\n"
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:937
-msgid "AMF data too short to contain type field"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:252
+msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
+msgstr "FEJL: -r skal være efterfulgt af 0, 1, 2 eller 3 "
 
-#: cygnal/libamf/amf.cpp:958
-msgid "AMF data segment too short to containtype NUMBER"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:268
+#, fuzzy
+msgid "Debugging options"
+msgstr "<b>Indstillinger for logregistrering</b>"
 
-#: cygnal/libamf/sol.cpp:230
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: SOL file header is: \n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:274
+msgid "Produce verbose output"
+msgstr "Frembring udførlige uddata"
 
-#: cygnal/proc.cpp:106
-#, c-format
-msgid "Document Root for CGI files is: %s"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:281
+msgid "Produce the disk based debug log"
+msgstr "Producér den diskbaserede fejlsøgningslog"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:99
-#, c-format
-msgid "Processing RTMP Handshake for fd #%d"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:286
+msgid "Be (very) verbose about action execution"
+msgstr "Vær (meget) udførlig om afvikling af handlinger"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:385
-msgid "Handshake Finish Data matched"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:292
+msgid "Be (very) verbose about parsing"
+msgstr "Vær (meget) udførlig om fortolkning"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:387
-#, c-format
-msgid "Handshake Finish Data didn't match by %d bytes"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:298
+#, fuzzy
+msgid "Print FPS every num seconds"
+msgstr "Udskriv FPS for hvert antal sekunder (flydetal)"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:584
-#, c-format
-msgid "ERROR: Unidentified RTMP message content type 0x%x"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:321
+#, fuzzy
+msgid "Options"
+msgstr "Valgmuligheder:"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:1356
-#, c-format
-msgid "Starting RTMP Handler for fd #%d, cgi-bin is \"%s\""
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:326
+msgid "Print this help and exit"
+msgstr "Udskriv denne hjælp og afslut"
 
-#: cygnal/rtmp_server.cpp:1660
-#, c-format
-msgid "ERROR: Unidentified AMF header data type 0x%x"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:329
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Udskriv versionsinformation og afslut"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78 gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116
-#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
-#, c-format
-msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "AGGs bit-dybde skal være 16, 24 eller 32 bit, ikke %d."
+#: gui/gnash.cpp:334
+msgid "Scale the movie by the specified factor"
+msgstr "Skalér filmen med den angivne faktor"
 
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
-msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
-msgstr "SDL_SetVideoMode() mislykkedes for SdlAggGlue."
-
-#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416
-#, c-format
-msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "SDL-AGG: %i byte offscreen-buffer allokeret"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:173
-msgid "Created XEmbedded window"
-msgstr "Oprettede XEmbedded-vindue"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:176
-msgid "Created top level window"
-msgstr "Oprettede vindue på topniveau"
+#: gui/gnash.cpp:338
+msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
+msgstr "Antal millisekunders forsinkelse i hovedløkke"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:223
-msgid "Click to play"
-msgstr "Klik for at afspille"
+#: gui/gnash.cpp:342
+msgid "Audio dump file (wave format)"
+msgstr "Fil fra lyddump (wave-format)"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:594
-#, c-format
-msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
-msgstr "Fremryk interval-tidsangivelse til %d ms (~ %d billeder per sekund)"
+#: gui/gnash.cpp:347
+msgid "Hardware Video Accelerator to use"
+msgstr "Hardware video-accelerator som skal anvendes"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:666
-msgid "Sound"
-msgstr "Lyd"
+#: gui/gnash.cpp:352
+msgid "X11 Window ID for display"
+msgstr "X11 vindues-ID til visning"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:713
-msgid "GtkGui: Window resize request received"
-msgstr "GtkGui: Anmodning om tilpasning af vinduesstørrelse modtaget"
+#: gui/gnash.cpp:356
+msgid "Set window width"
+msgstr "Angiv bredde for vindue"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1219 gui/qt/Qt4Gui.cpp:770
-msgid "Gnash preferences"
-msgstr "Præferencer for Gnash"
+#: gui/gnash.cpp:360
+msgid "Set window height"
+msgstr "Angiv højde for vindue"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
-msgid "_Network"
-msgstr "_Netværk"
+#: gui/gnash.cpp:364
+msgid "Set window x position"
+msgstr "Angiv x-position for vindue"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1258 gui/qt/Qt4Gui.cpp:887
-msgid "<b>Network preferences</b>"
-msgstr "<b>Præferencer for netværk</b>"
+#: gui/gnash.cpp:368
+msgid "Set window y position"
+msgstr "Angiv y-position for vindue"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
-msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
-msgstr "Tidsudløb for netværk i sekunder (0 svarer til intet tidsudløb):"
+#: gui/gnash.cpp:373
+msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
+msgstr "Afslut når/hvis filmen kommer til sidste billede"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
-msgid "_Logging"
-msgstr "_Logregistrering"
+#: gui/gnash.cpp:379
+msgid "disable rendering and sound"
+msgstr "slå optegning og lyd fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1290 gui/qt/Qt4Gui.cpp:788
-msgid "<b>Logging options</b>"
-msgstr "<b>Indstillinger for logregistrering</b>"
+#: gui/gnash.cpp:381
+msgid "enable rendering, disable sound"
+msgstr "slå optegning til, slå lyd fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Niveau af udførlighed:"
+#: gui/gnash.cpp:383
+msgid "enable sound, disable rendering"
+msgstr "slå lyd til, slå opteging fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
-msgid "Log to _file"
-msgstr "Log til _fil"
+#: gui/gnash.cpp:385
+#, fuzzy
+msgid "enable rendering and sound"
+msgstr "slå optegning og lyd fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
-msgid "Logfile name:"
-msgstr "Navn på logfil:"
+#: gui/gnash.cpp:393
+msgid "The media handler to use"
+msgstr "Mediehåndteringen som skal anvendes"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
-msgid "Log _parser output"
-msgstr "Uddata fra _logfortolker"
+#: gui/gnash.cpp:401
+msgid "The renderer to use"
+msgstr "Optegneren som skal anvendes"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
-msgid "Log SWF _actions"
-msgstr "Log SWF-h_andlinger"
+#: gui/gnash.cpp:407
+msgid "Exit after the specified number of seconds"
+msgstr "Afslut efter angivne antal af sekunder"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
-msgid "Log malformed SWF _errors"
-msgstr "Log forkert udformede SWF-f_ejl"
+#: gui/gnash.cpp:410
+msgid "Set \"real\" URL of the movie"
+msgstr "Angiv \"ægte\" URL for filmen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
-msgid "Log ActionScript _coding errors"
-msgstr "Log ActionScript-_kodefejl"
+#: gui/gnash.cpp:414
+msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
+msgstr "Angiv \"base\"-URL for opløsning af relative URL'er"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
-msgid "_Security"
-msgstr "_Sikkerhed"
+#: gui/gnash.cpp:419
+msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
+msgstr "Angiv parameter (eks. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1373 gui/qt/Qt4Gui.cpp:839
-msgid "<b>Network connections</b>"
-msgstr "<b>Netværksforbindelser</b>"
+#: gui/gnash.cpp:423
+msgid "Filedescriptor to use for external communications"
+msgstr "Fildeskriptor som skal anvendes for ekstern kommunikation"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
-msgid "Connect only to local _host"
-msgstr "Tilslut kun til lokal _vært"
+#: gui/gnash.cpp:429
+msgid "Exit after specified number of frame advances"
+msgstr "Afslut efter der nås til angivne antal af billeder"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
-msgid "Connect only to local _domain"
-msgstr "Tilslut kun til lokalt _domæne"
+#: gui/gnash.cpp:433
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Start i fuldskærm-tilstand"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
-msgid "Disable SSL _verification"
-msgstr "Deaktiver SSL-_verifikation"
+#: gui/gnash.cpp:438
+msgid "Start without displaying the menu bar"
+msgstr "Start uden visning af menubjælke"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
-msgid "_Whitelist"
-msgstr "_Hvidliste"
+#: gui/gnash.cpp:443
+msgid "List of frames to save as screenshots"
+msgstr "Liste med billeder som gemmes som skærmbilleder"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
-msgid "_Blacklist"
-msgstr "_Sortliste"
+#: gui/gnash.cpp:447
+#, fuzzy
+msgid "Filename pattern for screenshot images"
+msgstr "Mønster for filnavne for skærmbilleder."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1418 gui/qt/Qt4Gui.cpp:857
-msgid "<b>Privacy</b>"
-msgstr "<b>Privatliv</b>"
+#: gui/gnash.cpp:451
+msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1422 gui/qt/Qt4Gui.cpp:860
-msgid "Shared objects directory:"
-msgstr "Katalog for delte objekter:"
+#: gui/gnash.cpp:454
+#, fuzzy
+msgid "Input files"
+msgstr "Åbn fil"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
-msgid "Do _not write Shared Object files"
-msgstr "Skriv _ikke filer med delte objekter"
+#: gui/gnash.cpp:465
+#, fuzzy
+msgid "Dump options"
+msgstr "Valgmuligheder for byggefunktion "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
-msgid "Only _access local Shared Object files"
-msgstr "Tilgå _alene delte objekter som er lokale filer"
+#: gui/gnash.cpp:470
+msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
-msgid "Disable Local _Connection object"
-msgstr "Deaktiver objekt for Lokal _Tilslutning"
+#: gui/gnash.cpp:472
+#, fuzzy
+msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
+msgstr "Antal millisekunders forsinkelse i hovedløkke"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
-msgid "_Media"
-msgstr "_Medie"
+#: gui/gnash.cpp:474
+msgid "Trigger expression to start dumping"
+msgstr ""
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1468 gui/qt/Qt4Gui.cpp:905
-msgid "<b>Sound</b>"
-msgstr "<b>Lyd</b>"
+#: gui/gnash.cpp:486
+#, fuzzy
+msgid "Keys:\n"
+msgstr "Nøgler:"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
-msgid "Use sound _handler"
-msgstr "Anvend lyd_håndtering"
+#: gui/gnash.cpp:488
+#, fuzzy
+msgid "Quit\n"
+msgstr "Afslut"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
-msgid "<b>Media Streams</b>"
-msgstr "<b>Mediestrømme</b>"
+#: gui/gnash.cpp:490
+#, fuzzy
+msgid "Toggle fullscreen\n"
+msgstr "Slå fuldskærm til/fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1487 gui/qt/Qt4Gui.cpp:912
-msgid "Save media streams to disk"
-msgstr "Gem mediestrømme til disk"
+#: gui/gnash.cpp:492
+#, fuzzy
+msgid "Toggle pause\n"
+msgstr "Pause til/fra"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1496 gui/qt/Qt4Gui.cpp:918
-msgid "Save dynamically loaded media to disk"
-msgstr "Gem dynamisk indlæste medier til disk"
+#: gui/gnash.cpp:494
+#, fuzzy
+msgid "Restart the movie\n"
+msgstr "Genstart filmen"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1504 gui/qt/Qt4Gui.cpp:922
-msgid "Saved media directory:"
-msgstr "Katalog for gemte medier:"
+#: gui/gnash.cpp:496
+#, fuzzy
+msgid "Take a screenshot\n"
+msgstr "Tag et skærmbillede"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
-msgid "_Player"
-msgstr "Afs_piller"
+#: gui/gnash.cpp:498
+#, fuzzy
+msgid "Force immediate redraw\n"
+msgstr "Gennemtving øjeblikkelig gentegning"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1530 gui/qt/Qt4Gui.cpp:934
-msgid "<b>Player description</b>"
-msgstr "<b>Beskrivelse af afspiller</b>"
+#: gui/gnash.cpp:504
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
+msgstr "Anvendelse: gnash [tilvalg] film_fil.swf"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1538 gui/qt/Qt4Gui.cpp:937
-msgid "Player version:"
-msgstr "Afspiller-version:"
+#: gui/gnash.cpp:505
+#, fuzzy
+msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
+msgstr "Afspiller en film af typen SWF (Shockwave Flash)"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1554 gui/qt/Qt4Gui.cpp:943
-msgid "Operating system:"
-msgstr "Operativsystem:"
+#: gui/gnash.cpp:522
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.\n"
+"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
+"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
+"Inc.\n"
+"Med Gnash følger INGEN REKLAMATIONSRET, i den udstrækning loven tillader.\n"
+"Du kan redistribuere kopier af Gnash under betingelserne i GNU General "
+"Public\n"
+"License. For mere information, se filen med navnet COPYING.\n"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
-msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
-msgstr "<i>Hvis tom, så vil Gnash registrere dit OS</i>"
+#: gui/gnash.cpp:533
+msgid "Build options "
+msgstr "Valgmuligheder for byggefunktion "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1574 gui/qt/Qt4Gui.cpp:954
-msgid "URL opener:"
-msgstr "URL-Ã¥bner:"
+#: gui/gnash.cpp:534
+msgid "  Renderers: "
+msgstr "  Optegnere: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1586 gui/qt/Qt4Gui.cpp:961
-msgid "<b>Performance</b>"
-msgstr "<b>Ydelse</b>"
+#: gui/gnash.cpp:535
+msgid "  Hardware Acceleration: "
+msgstr "  Hardware-acceleration: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1600 gui/qt/Qt4Gui.cpp:964
-msgid "Max size of movie library:"
-msgstr "Maksimal størrelse på filmbibliotek:"
+#: gui/gnash.cpp:536
+msgid "  GUI: "
+msgstr "  Grafisk brugerflade: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
-#, fuzzy
-msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
-msgstr "Angiver skript-grænser: maksimal rekursion %d, tidsudløb %d sekunder"
+#: gui/gnash.cpp:537
+msgid "  Media handlers: "
+msgstr "  Mediehåndteringer: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
-msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:539
+msgid "  Configured with: "
+msgstr "  Konfigureret med: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
-msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
-msgstr ""
+#: gui/gnash.cpp:540
+msgid "  CXXFLAGS: "
+msgstr "  CXXFLAGS: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
-msgid "Start _Gnash in pause mode"
-msgstr "Start _Gnash i pausetilstand"
+#: gui/Player.cpp:169
+#, c-format
+msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
+msgstr "Ikkehåndteret tilbagekald %s med argumenterne %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1688 gui/qt/Qt4Gui.cpp:467
-msgid "Movie properties"
-msgstr "Egenskaber for film"
+#: gui/Player.cpp:262
+#, c-format
+msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
+msgstr "Timer-forsinkelse angivet til %d millisekunder"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1758 gui/qt/Qt4Gui.cpp:486
-msgid "Variable"
-msgstr "Variabel"
+#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
+msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
+msgstr "Lyd forespurgt, men ingen lydunderstøttelse kompileret i"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1770 gui/qt/Qt4Gui.cpp:487
-msgid "Value"
-msgstr "Værdi"
+#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
+#, c-format
+msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
+msgstr "Kunne ikke oprette lydhåndtering: %s. Vil fortsætte uden lyd."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
-"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
-"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
-msgstr ""
+#: gui/Player.cpp:308
+#, c-format
+msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
+msgstr "Aktiverer FPS-fejlsøgning hvert %g. sekund"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
-msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
-msgstr "Gnash er afspilleren til GNU SWF baseret på GameSWF."
+#: gui/Player.cpp:434
+msgid "Non-existent media handler %1% specified"
+msgstr "Ikkeeksisterende mediehåndtering %1% angivet"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
+#: gui/Player.cpp:481
+#, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"Renderer: "
+"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
 msgstr ""
-"\n"
-"Optegner: "
+"Inddata-film har sammenfaldne dimensioner %d/%d. Angiver til 1/1 og "
+"fortsætter."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
-msgid ""
-"\n"
-"Hardware Acceleration: "
+#: gui/Player.cpp:671
+msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
 msgstr ""
-"\n"
-"Hardware-acceleration: "
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
-msgid ""
-"\n"
-"GUI: "
-msgstr ""
-"\n"
-"Grafisk brugerflade: "
+#: gui/Player.cpp:713
+#, c-format
+msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
+msgstr "Sendte FsCommand '%s' til vært fd %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
-msgid ""
-"\n"
-"Media: "
+#: gui/Player.cpp:721
+#, c-format
+msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
 msgstr ""
-"\n"
-"Medie: "
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Aputsiaq Niels Janussen"
+"Kører som udvidelsesmodul: spring over intern håndtering af FsCommand %s%s."
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
-msgid "_File"
-msgstr "_Fil"
+#: gui/Player.cpp:762
+#, c-format
+msgid "FsCommand exec called with argument %s"
+msgstr "FsCommand exec kaldt med argumentet %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redigér"
+#: gui/Player.cpp:779
+#, c-format
+msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
+msgstr "FsCommand trapallkeys kaldt med argumentet %s"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjælp"
+#: gui/Player.cpp:785
+#, c-format
+msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
+msgstr "FsCommand '%s(%s)' ikke håndteret internt"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
-msgid "_View"
-msgstr "_Vis"
+#: gui/gui.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
+msgstr "Fuldskærm endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
-msgid "Redraw"
-msgstr "Gentegn"
+#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
+msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
+msgstr "Fuldskærm endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
-msgid "Toggle fullscreen"
-msgstr "Slå fuldskærm til/fra"
+#: gui/gui.cpp:205
+msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+msgstr ""
+"Tilpasning af vinduesstørrelse understøttes endnu ikke af denne grafiske "
+"brugerflade"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
-msgid "Show updated ranges"
-msgstr "Vis opdaterede områder"
+#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
+#, fuzzy
+msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Vis/skjul mus er endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
-msgid "_Quality"
-msgstr "_Kvalitet"
+#: gui/gui.cpp:235
+msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
+msgstr "Vis/skjul mus er endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
-msgid "Low"
-msgstr "Lav"
+#: gui/gui.cpp:483
+#, c-format
+msgid "mouse @ %d,%d"
+msgstr "mus @ %d,%d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
-msgid "Medium"
-msgstr "Medium"
+#: gui/gui.cpp:959
+#, c-format
+msgid "Frame %d"
+msgstr "Billede %d"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
-msgid "High"
-msgstr "Høj"
+#: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
+msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet ABGR32"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
-msgid "Best"
-msgstr "Bedst"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:120
+msgid "Cairo renderer not supported!"
+msgstr "Cairo-optegner ikke understøttet!"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
-msgid "Movie _Control"
-msgstr "Film_kontrol"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:128
+msgid "OpenGL renderer not supported!"
+msgstr "OpenGL-optegner ikke understøttet!"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2099 gui/qt/Qt4Gui.cpp:604
-msgid "Play"
-msgstr "Afspil"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:136
+msgid "AGG renderer not supported!"
+msgstr "AGG-optegner ikke understøttet!"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2110 gui/qt/Qt4Gui.cpp:608
-msgid "Pause"
-msgstr "Pause"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:208
+msgid "Setting renderer"
+msgstr "Angiver optegner"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2120 gui/qt/Qt4Gui.cpp:612
-msgid "Stop"
-msgstr "Stop"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:212
+msgid "Set renderer"
+msgstr "Angiv optegner"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2132 gui/qt/kde.cpp:416
-msgid "Restart Movie"
-msgstr "Genstart film"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:467 gui/gtk/gtk.cpp:1688
+msgid "Movie properties"
+msgstr "Egenskaber for film"
 
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
-#, c-format
-msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
-msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
-#, c-format
-msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
-msgstr "Mislykkedes med at indlæse pixbuf-fil: %s: %s"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2571 gui/aos4/aos4.cpp:266
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempting to open file %s.\n"
-"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
-msgstr ""
-"Forsøger at åbne fil %s.\n"
-"BEMÆRK: funktionalitet til at åbne filer er endnu ikke implementeret!"
-
-#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
-msgid "Open file"
-msgstr "Åbn fil"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
-msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
-msgstr "ADVARSEL: mislykkedes med at oprette VA-API-visning."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
-msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
-msgstr "ADVARSEL: mislykkedes med at kortlægge VA-API-bilede."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
-msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
-msgstr "FEJL: mislykkedes med at tilknytte VA-API-underbillede."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
-msgstr "FEJL: mislykkedes med at opsætte videovindue for overflade 0x%08x."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
-#, c-format
-msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
-msgstr "FEJL: mislykkedes med at tilknytte underbillede til overflade 0x%08x."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
-#, c-format
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
-msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
-#, fuzzy
-msgid "Could not create OPENVG renderer"
-msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
-#, c-format
-msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
-msgstr "OpenGL-udvidelsesmodul version - %d.%d"
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
-msgid ""
-"Cannot find the double-buffered visual.\n"
-"Trying single-buffered visual."
-msgstr ""
-"Kan ikke finde den visuelle med dobbelt-buffer.\n"
-"Forsøger den visuelle med enkelt-buffer."
-
-# visual??
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
-msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
-msgstr "Ingen egnet visuel med OpenGL-kompatibilitet fundet."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
-msgid "Got single-buffered visual."
-msgstr "Fik en visuel med enkelt-buffer."
-
-#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
-msgid "Got double-buffered visual."
-msgstr "Fik visuel med dobbelt-buffer."
-
-#: gui/qt/Qt4GlueAgg.cpp:115
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat ABGR32"
-msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet ABGR32"
-
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:120
-msgid "Cairo renderer not supported!"
-msgstr "Cairo-optegner ikke understøttet!"
-
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:128
-msgid "OpenGL renderer not supported!"
-msgstr "OpenGL-optegner ikke understøttet!"
-
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:136
-msgid "AGG renderer not supported!"
-msgstr "AGG-optegner ikke understøttet!"
-
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:208
-msgid "Setting renderer"
-msgstr "Angiver optegner"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:486 gui/gtk/gtk.cpp:1758
+msgid "Variable"
+msgstr "Variabel"
 
-#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:212
-msgid "Set renderer"
-msgstr "Angiv optegner"
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:487 gui/gtk/gtk.cpp:1770
+msgid "Value"
+msgstr "Værdi"
 
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:588
 msgid "Properties"
@@ -6535,6 +6503,18 @@ msgstr "Afslut Gnash"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Præferencer"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:604 gui/gtk/gtk.cpp:2099
+msgid "Play"
+msgstr "Afspil"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:608 gui/gtk/gtk.cpp:2110
+msgid "Pause"
+msgstr "Pause"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:612 gui/gtk/gtk.cpp:2120
+msgid "Stop"
+msgstr "Stop"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:616
 msgid "Restart"
 msgstr "Genstart"
@@ -6567,10 +6547,18 @@ msgstr "Vis"
 msgid "Click to Play"
 msgstr "Klik for at afspille"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:770 gui/gtk/gtk.cpp:1219
+msgid "Gnash preferences"
+msgstr "Præferencer for Gnash"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:785
 msgid "Logging"
 msgstr "Logregistrerer"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:788 gui/gtk/gtk.cpp:1290
+msgid "<b>Logging options</b>"
+msgstr "<b>Indstillinger for logregistrering</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:791
 msgid "Verbosity level"
 msgstr "Niveau af udførlighed"
@@ -6599,6 +6587,10 @@ msgstr "Log ActionScript-kodefejl"
 msgid "Security"
 msgstr "Sikkerhed"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:839 gui/gtk/gtk.cpp:1373
+msgid "<b>Network connections</b>"
+msgstr "<b>Netværksforbindelser</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:842
 msgid "Connect only to local host"
 msgstr "Tilslut kun til lokal vært"
@@ -6611,6 +6603,14 @@ msgstr "Tilslut kun til lokalt domæne"
 msgid "Disable SSL verification"
 msgstr "Deaktiver SSL-verfifikation"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:857 gui/gtk/gtk.cpp:1418
+msgid "<b>Privacy</b>"
+msgstr "<b>Privatliv</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:860 gui/gtk/gtk.cpp:1422
+msgid "Shared objects directory:"
+msgstr "Katalog for delte objekter:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:866
 msgid "Do not write Shared Object files"
 msgstr "Skriv ikke delte objektfiler"
@@ -6627,6 +6627,10 @@ msgstr "Deaktiver lokalt tilslutningsobjekt"
 msgid "Network"
 msgstr "Netværk"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:887 gui/gtk/gtk.cpp:1258
+msgid "<b>Network preferences</b>"
+msgstr "<b>Præferencer for netværk</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:890
 msgid "Network timeout in seconds"
 msgstr "Tidsudløb for netværk i sekunder"
@@ -6635,18 +6639,58 @@ msgstr "Tidsudløb for netværk i sekunder"
 msgid "Media"
 msgstr "Medie"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:905 gui/gtk/gtk.cpp:1468
+msgid "<b>Sound</b>"
+msgstr "<b>Lyd</b>"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:908
 msgid "Use sound handler"
 msgstr "Anvend lydhåndtering"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:912 gui/gtk/gtk.cpp:1487
+msgid "Save media streams to disk"
+msgstr "Gem mediestrømme til disk"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:918 gui/gtk/gtk.cpp:1496
+msgid "Save dynamically loaded media to disk"
+msgstr "Gem dynamisk indlæste medier til disk"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:922 gui/gtk/gtk.cpp:1504
+msgid "Saved media directory:"
+msgstr "Katalog for gemte medier:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:931
 msgid "Player"
 msgstr "Afspiller"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:934 gui/gtk/gtk.cpp:1530
+msgid "<b>Player description</b>"
+msgstr "<b>Beskrivelse af afspiller</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:937 gui/gtk/gtk.cpp:1538
+msgid "Player version:"
+msgstr "Afspiller-version:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:943 gui/gtk/gtk.cpp:1554
+msgid "Operating system:"
+msgstr "Operativsystem:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:948 gui/qt/Qt4Gui.cpp:1021
 msgid "<Autodetect>"
 msgstr "<Autodetekt>"
 
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:954 gui/gtk/gtk.cpp:1574
+msgid "URL opener:"
+msgstr "URL-Ã¥bner:"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:961 gui/gtk/gtk.cpp:1586
+msgid "<b>Performance</b>"
+msgstr "<b>Ydelse</b>"
+
+#: gui/qt/Qt4Gui.cpp:964 gui/gtk/gtk.cpp:1600
+msgid "Max size of movie library:"
+msgstr "Maksimal størrelse på filmbibliotek:"
+
 #: gui/qt/Qt4Gui.cpp:973
 msgid "Start Gnash in pause mode"
 msgstr "Start Gnash i pausetilstand"
@@ -6663,6 +6707,10 @@ msgstr "Sæt film på pause"
 msgid "Stop Movie"
 msgstr "Stop film"
 
+#: gui/qt/kde.cpp:416 gui/gtk/gtk.cpp:2132
+msgid "Restart Movie"
+msgstr "Genstart film"
+
 #: gui/qt/kde.cpp:418
 msgid "Step Forward"
 msgstr "GÃ¥ et skridt frem"
@@ -6683,6 +6731,64 @@ msgstr "Hop tilbage"
 msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat BGRA32"
 msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet BGRA32"
 
+#: gui/aos4/aos4.cpp:70
+#, c-format
+msgid "Exception: %s on file %s line %d"
+msgstr "Undtagelse: %s på fil %s linje %d"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:266 gui/gtk/gtk.cpp:2571
+#, c-format
+msgid ""
+"Attempting to open file %s.\n"
+"NOTE: the file open functionality is not yet implemented!"
+msgstr ""
+"Forsøger at åbne fil %s.\n"
+"BEMÆRK: funktionalitet til at åbne filer er endnu ikke implementeret!"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:274
+msgid "Cannot open File Requester!\n"
+msgstr "Kan ikke åbne Filforespørger!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4.cpp:609
+msgid "error creating RenderHandler!\n"
+msgstr "fejl under oprettelse af RenderHandler!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:116 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:290
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:78
+#, c-format
+msgid "AGG's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "AGGs bit-dybde skal være 16, 24 eller 32 bit, ikke %d."
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
+msgid "Cannot layout Menu!!\n"
+msgstr "Kan ikke lave layout for menu!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
+msgid "Cannot create Menu!!\n"
+msgstr "Kan ikke oprette menu!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
+msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
+msgstr "Kan ikke hente visuel info!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
+msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
+msgstr "Kan ikke hente WB Screen-pointer!!\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
+msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
+msgstr "prepDrawingArea() mislykkedes.\n"
+
+#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
+#, c-format
+msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "AOS4-AGG: %i byte offscreen-buffer allokeret"
+
+#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
+msgstr "Cairos bit-dybde skal være 16, 24 eller 32 bit, ikke %d."
+
 #: gui/fb/fb.cpp:177
 msgid "Closing framebuffer device"
 msgstr "Lukker billedbuffer-enhed"
@@ -6768,11 +6874,6 @@ msgstr "Genskaber terminal..."
 msgid "WARNING: Could not restore keyboard mode"
 msgstr "ADVARSEL: Kunne ikke genskabe tastaturtilstand"
 
-#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
-#, fuzzy
-msgid "Could not create OpenVG renderer"
-msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
-
 #: gui/fb/fb_glue_agg.cpp:183
 msgid "Double buffering enabled"
 msgstr "Lagring i dobbelt-buffer aktiveret"
@@ -6801,482 +6902,381 @@ msgstr "blå kanal: %d / %d"
 msgid "Total bits per pixel: %d"
 msgstr "Bits i alt per billedpunkt: %d"
 
-#: gui/Player.cpp:169
-#, c-format
-msgid "Unhandled callback %s with arguments %s"
-msgstr "Ikkehåndteret tilbagekald %s med argumenterne %s"
+#: gui/fb/fb_glue_ovg.cpp:156
+#, fuzzy
+msgid "Could not create OpenVG renderer"
+msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
 
-#: gui/Player.cpp:262
-#, c-format
-msgid "Timer delay set to %d milliseconds"
-msgstr "Timer-forsinkelse angivet til %d millisekunder"
+#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
+msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet RGB24"
 
-#: gui/Player.cpp:283 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:223
-msgid "Sound requested but no sound support compiled in"
-msgstr "Lyd forespurgt, men ingen lydunderstøttelse kompileret i"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:173
+msgid "Created XEmbedded window"
+msgstr "Oprettede XEmbedded-vindue"
 
-#: gui/Player.cpp:288 gui/pythonmod/gnash-view.cpp:220
-#, c-format
-msgid "Could not create sound handler: %s. Will continue w/out sound."
-msgstr "Kunne ikke oprette lydhåndtering: %s. Vil fortsætte uden lyd."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:176
+msgid "Created top level window"
+msgstr "Oprettede vindue på topniveau"
 
-#: gui/Player.cpp:308
-#, c-format
-msgid "Activating FPS debugging every %g seconds"
-msgstr "Aktiverer FPS-fejlsøgning hvert %g. sekund"
-
-#: gui/Player.cpp:434
-msgid "Non-existent media handler %1% specified"
-msgstr "Ikkeeksisterende mediehåndtering %1% angivet"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:223
+msgid "Click to play"
+msgstr "Klik for at afspille"
 
-#: gui/Player.cpp:481
+#: gui/gtk/gtk.cpp:594
 #, c-format
-msgid ""
-"Input movie has collapsed dimensions %d/%d. Setting to 1/1 and going on."
-msgstr ""
-"Inddata-film har sammenfaldne dimensioner %d/%d. Angiver til 1/1 og "
-"fortsætter."
+msgid "Advance interval timer set to %d ms (~ %d FPS)"
+msgstr "Fremryk interval-tidsangivelse til %d ms (~ %d billeder per sekund)"
 
-#: gui/Player.cpp:671
-msgid "Got unexpected argument type for message %1%"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk.cpp:666
+msgid "Sound"
+msgstr "Lyd"
 
-#: gui/Player.cpp:713
-#, c-format
-msgid "Sent FsCommand '%s' to host fd %d"
-msgstr "Sendte FsCommand '%s' til vært fd %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:713
+msgid "GtkGui: Window resize request received"
+msgstr "GtkGui: Anmodning om tilpasning af vinduesstørrelse modtaget"
 
-#: gui/Player.cpp:721
-#, c-format
-msgid "Running as plugin: skipping internal handling of FsCommand %s%s."
-msgstr ""
-"Kører som udvidelsesmodul: spring over intern håndtering af FsCommand %s%s."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1254
+msgid "_Network"
+msgstr "_Netværk"
 
-#: gui/Player.cpp:762
-#, c-format
-msgid "FsCommand exec called with argument %s"
-msgstr "FsCommand exec kaldt med argumentet %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1266
+msgid "Network timeout in seconds (0 for no timeout):"
+msgstr "Tidsudløb for netværk i sekunder (0 svarer til intet tidsudløb):"
 
-#: gui/Player.cpp:779
-#, c-format
-msgid "FsCommand trapallkeys called with argument %s"
-msgstr "FsCommand trapallkeys kaldt med argumentet %s"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1285
+msgid "_Logging"
+msgstr "_Logregistrering"
 
-#: gui/Player.cpp:785
-#, c-format
-msgid "FsCommand '%s(%s)' not handled internally"
-msgstr "FsCommand '%s(%s)' ikke håndteret internt"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1294
+msgid "Verbosity level:"
+msgstr "Niveau af udførlighed:"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:216 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:212
-msgid "Cannot layout Menu!!\n"
-msgstr "Kan ikke lave layout for menu!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1307
+msgid "Log to _file"
+msgstr "Log til _fil"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:220 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:216
-msgid "Cannot create Menu!!\n"
-msgstr "Kan ikke oprette menu!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1313
+msgid "Logfile name:"
+msgstr "Navn på logfil:"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:223 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:219
-msgid "Cannot get Visual Info!!\n"
-msgstr "Kan ikke hente visuel info!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1326
+msgid "Log _parser output"
+msgstr "Uddata fra _logfortolker"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:226 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:222
-msgid "Cannot get WB Screen pointer!!\n"
-msgstr "Kan ikke hente WB Screen-pointer!!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1334
+msgid "Log SWF _actions"
+msgstr "Log SWF-h_andlinger"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:264 gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:259
-msgid "prepDrawingArea() failed.\n"
-msgstr "prepDrawingArea() mislykkedes.\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1342
+msgid "Log malformed SWF _errors"
+msgstr "Log forkert udformede SWF-f_ejl"
 
-#: gui/aos4/aos4_agg_glue.cpp:277
-#, c-format
-msgid "AOS4-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
-msgstr "AOS4-AGG: %i byte offscreen-buffer allokeret"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1350
+msgid "Log ActionScript _coding errors"
+msgstr "Log ActionScript-_kodefejl"
 
-#: gui/aos4/aos4_cairo_glue.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Cairo's bit depth must be 16, 24 or 32 bits, not %d."
-msgstr "Cairos bit-dybde skal være 16, 24 eller 32 bit, ikke %d."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1366
+msgid "_Security"
+msgstr "_Sikkerhed"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:70
-#, c-format
-msgid "Exception: %s on file %s line %d"
-msgstr "Undtagelse: %s på fil %s linje %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1379
+msgid "Connect only to local _host"
+msgstr "Tilslut kun til lokal _vært"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:274
-msgid "Cannot open File Requester!\n"
-msgstr "Kan ikke åbne Filforespørger!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1386
+msgid "Connect only to local _domain"
+msgstr "Tilslut kun til lokalt _domæne"
 
-#: gui/aos4/aos4.cpp:609
-msgid "error creating RenderHandler!\n"
-msgstr "fejl under oprettelse af RenderHandler!\n"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1393
+msgid "Disable SSL _verification"
+msgstr "Deaktiver SSL-_verifikation"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:141
-msgid "spawn_thread failed"
-msgstr "spawn_thread fejlede"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1400
+msgid "_Whitelist"
+msgstr "_Hvidliste"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:144
-msgid "resume_thread failed"
-msgstr "resume_thread fejlede"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1409
+msgid "_Blacklist"
+msgstr "_Sortliste"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:157
-#, c-format
-msgid "pulses thread returned %d"
-msgstr "pulses-tråd returnerede %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1434
+msgid "Do _not write Shared Object files"
+msgstr "Skriv _ikke filer med delte objekter"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:248
-msgid "send_data failed"
-msgstr "send_data fejlede"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1441
+msgid "Only _access local Shared Object files"
+msgstr "Tilgå _alene delte objekter som er lokale filer"
 
-#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
-msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
-msgstr "# FATAL: Intet filnavn givet med -D argument."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1448
+msgid "Disable Local _Connection object"
+msgstr "Deaktiver objekt for Lokal _Tilslutning"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:117
-msgid "Ignoring request to display in X11 window"
-msgstr "Ignorerer forespørgsel om at vise i X11-vindue"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1462
+msgid "_Media"
+msgstr "_Medie"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:144
-msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
-msgstr "# FATAL: Ingen værdi i ms for hviletid angivet med -S argument."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1473
+msgid "Use sound _handler"
+msgstr "Anvend lyd_håndtering"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:155
-#, fuzzy
-msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
-msgstr "# FATAL: Ingen værdi i ms for hviletid angivet med -S argument."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1481
+msgid "<b>Media Streams</b>"
+msgstr "<b>Mediestrømme</b>"
 
-#: gui/dump/dump.cpp:352
-#, c-format
-msgid "Unable to write file '%s'."
-msgstr "Ikke i stand til at skrive fil '%s'."
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1524
+msgid "_Player"
+msgstr "Afs_piller"
 
-#: gui/gui.cpp:193
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1564
+msgid "<i>If blank, Gnash will detect your OS</i>"
+msgstr "<i>Hvis tom, så vil Gnash registrere dit OS</i>"
+
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1617
 #, fuzzy
-msgid "Clipboard not yet supported in this GUI"
-msgstr "Fuldskærm endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
+msgid "Max scripts execution time (in seconds):"
+msgstr "Angiver skript-grænser: maksimal rekursion %d, tidsudløb %d sekunder"
 
-#: gui/gui.cpp:199 gui/gui.cpp:211
-msgid "Fullscreen not yet supported in this GUI"
-msgstr "Fuldskærm endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1636
+msgid "Max scripts recursion limit (stack depth):"
+msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:205
-msgid "Window resize not yet supported in this GUI"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1652
+msgid "Lock script limits so that SWF tags can't override"
 msgstr ""
-"Tilpasning af vinduesstørrelse understøttes endnu ikke af denne grafiske "
-"brugerflade"
 
-#: gui/gui.cpp:229 gui/gui.cpp:242
-#, fuzzy
-msgid "Menu show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Vis/skjul mus er endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1664
+msgid "Start _Gnash in pause mode"
+msgstr "Start _Gnash i pausetilstand"
 
-#: gui/gui.cpp:235
-msgid "Mouse show/hide not yet supported in this GUI"
-msgstr "Vis/skjul mus er endnu ikke understøttet i denne grafiske brugerflade"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1823
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301\n"
+"USA or visit http://www.gnu.org/licenses/.";
+msgstr ""
 
-#: gui/gui.cpp:483
-#, c-format
-msgid "mouse @ %d,%d"
-msgstr "mus @ %d,%d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1839
+msgid "Gnash is the GNU SWF Player based on GameSWF."
+msgstr "Gnash er afspilleren til GNU SWF baseret på GameSWF."
 
-#: gui/gui.cpp:959
-#, c-format
-msgid "Frame %d"
-msgstr "Billede %d"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1840
+msgid ""
+"\n"
+"Renderer: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Optegner: "
 
-#: gui/fltk/fltk_glue_agg.cpp:50
-msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat RGB24"
-msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet RGB24"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1842
+msgid ""
+"\n"
+"Hardware Acceleration: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Hardware-acceleration: "
 
-#: gui/gnash.cpp:125
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error parsing options: %s\n"
-msgstr "Fejl under fortolkning af tilvalg for kommandolinje: "
-
-#: gui/gnash.cpp:166
-#, fuzzy
-msgid "Error: no input file was specified. Exiting.\n"
-msgstr "Fejl: ingen inddatafil blev angivet. Afslutter."
-
-#: gui/gnash.cpp:209
-#, c-format
-msgid "Host FD #%d, Control FD #%d\n"
-msgstr "Vært FD #%d, Kontrol FD #%d\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:213
-#, fuzzy
-msgid "Invalid host communication filedescriptor %1%\n"
-msgstr "Ugyldig fildeskriptor for værtskommunikation %d\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:220
-#, fuzzy
-msgid "Invalid control communication filedescriptor %1%\n"
-msgstr "Ugyldig fildeskriptor for kontrolkommunikation %d\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:252
-msgid "ERROR: -r must be followed by 0, 1, 2 or 3 "
-msgstr "FEJL: -r skal være efterfulgt af 0, 1, 2 eller 3 "
-
-#: gui/gnash.cpp:268
-#, fuzzy
-msgid "Debugging options"
-msgstr "<b>Indstillinger for logregistrering</b>"
-
-#: gui/gnash.cpp:274
-msgid "Produce verbose output"
-msgstr "Frembring udførlige uddata"
-
-#: gui/gnash.cpp:281
-msgid "Produce the disk based debug log"
-msgstr "Producér den diskbaserede fejlsøgningslog"
-
-#: gui/gnash.cpp:286
-msgid "Be (very) verbose about action execution"
-msgstr "Vær (meget) udførlig om afvikling af handlinger"
-
-#: gui/gnash.cpp:292
-msgid "Be (very) verbose about parsing"
-msgstr "Vær (meget) udførlig om fortolkning"
-
-#: gui/gnash.cpp:298
-#, fuzzy
-msgid "Print FPS every num seconds"
-msgstr "Udskriv FPS for hvert antal sekunder (flydetal)"
-
-#: gui/gnash.cpp:321
-#, fuzzy
-msgid "Options"
-msgstr "Valgmuligheder:"
-
-#: gui/gnash.cpp:326
-msgid "Print this help and exit"
-msgstr "Udskriv denne hjælp og afslut"
-
-#: gui/gnash.cpp:329
-msgid "Print version information and exit"
-msgstr "Udskriv versionsinformation og afslut"
-
-#: gui/gnash.cpp:334
-msgid "Scale the movie by the specified factor"
-msgstr "Skalér filmen med den angivne faktor"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1844
+msgid ""
+"\n"
+"GUI: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Grafisk brugerflade: "
 
-#: gui/gnash.cpp:338
-msgid "Number of milliseconds to delay in main loop"
-msgstr "Antal millisekunders forsinkelse i hovedløkke"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1846
+msgid ""
+"\n"
+"Media: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Medie: "
 
-#: gui/gnash.cpp:342
-msgid "Audio dump file (wave format)"
-msgstr "Fil fra lyddump (wave-format)"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1876
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Aputsiaq Niels Janussen"
 
-#: gui/gnash.cpp:347
-msgid "Hardware Video Accelerator to use"
-msgstr "Hardware video-accelerator som skal anvendes"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1903
+msgid "_File"
+msgstr "_Fil"
 
-#: gui/gnash.cpp:352
-msgid "X11 Window ID for display"
-msgstr "X11 vindues-ID til visning"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1956
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redigér"
 
-#: gui/gnash.cpp:356
-msgid "Set window width"
-msgstr "Angiv bredde for vindue"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1976
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjælp"
 
-#: gui/gnash.cpp:360
-msgid "Set window height"
-msgstr "Angiv højde for vindue"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:1996
+msgid "_View"
+msgstr "_Vis"
 
-#: gui/gnash.cpp:364
-msgid "Set window x position"
-msgstr "Angiv x-position for vindue"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2004
+msgid "Redraw"
+msgstr "Gentegn"
 
-#: gui/gnash.cpp:368
-msgid "Set window y position"
-msgstr "Angiv y-position for vindue"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2014 gui/gtk/gtk.cpp:2019
+msgid "Toggle fullscreen"
+msgstr "Slå fuldskærm til/fra"
 
-#: gui/gnash.cpp:373
-msgid "Exit when/if movie reaches the last frame"
-msgstr "Afslut når/hvis filmen kommer til sidste billede"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2028
+msgid "Show updated ranges"
+msgstr "Vis opdaterede områder"
 
-#: gui/gnash.cpp:379
-msgid "disable rendering and sound"
-msgstr "slå optegning og lyd fra"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2047
+msgid "_Quality"
+msgstr "_Kvalitet"
 
-#: gui/gnash.cpp:381
-msgid "enable rendering, disable sound"
-msgstr "slå optegning til, slå lyd fra"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2057
+msgid "Low"
+msgstr "Lav"
 
-#: gui/gnash.cpp:383
-msgid "enable sound, disable rendering"
-msgstr "slå lyd til, slå opteging fra"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2063
+msgid "Medium"
+msgstr "Medium"
 
-#: gui/gnash.cpp:385
-#, fuzzy
-msgid "enable rendering and sound"
-msgstr "slå optegning og lyd fra"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2069
+msgid "High"
+msgstr "Høj"
 
-#: gui/gnash.cpp:393
-msgid "The media handler to use"
-msgstr "Mediehåndteringen som skal anvendes"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2075
+msgid "Best"
+msgstr "Bedst"
 
-#: gui/gnash.cpp:401
-msgid "The renderer to use"
-msgstr "Optegneren som skal anvendes"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2088
+msgid "Movie _Control"
+msgstr "Film_kontrol"
 
-#: gui/gnash.cpp:407
-msgid "Exit after the specified number of seconds"
-msgstr "Afslut efter angivne antal af sekunder"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2255 gui/gtk/gtk.cpp:2256
+#, c-format
+msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
+msgstr "Kunne ikke finde pixmap-fil: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:410
-msgid "Set \"real\" URL of the movie"
-msgstr "Angiv \"ægte\" URL for filmen"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2262
+#, c-format
+msgid "Failed to load pixbuf file: %s: %s"
+msgstr "Mislykkedes med at indlæse pixbuf-fil: %s: %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:414
-msgid "Set \"base\" URL for resolving relative URLs"
-msgstr "Angiv \"base\"-URL for opløsning af relative URL'er"
+#: gui/gtk/gtk.cpp:2588 gui/gtk/gtk.cpp:2601
+msgid "Open file"
+msgstr "Åbn fil"
 
-#: gui/gnash.cpp:419
-msgid "Set parameter (e.g. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
-msgstr "Angiv parameter (eks. \"FlashVars=A=1&b=2\")"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg.cpp:96 gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:297
+#, c-format
+msgid "Could not create AGG renderer with pixelformat %s"
+msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:423
-msgid "Filedescriptor to use for external communications"
-msgstr "Fildeskriptor som skal anvendes for ekstern kommunikation"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:163
+msgid "WARNING: failed to create VA-API display."
+msgstr "ADVARSEL: mislykkedes med at oprette VA-API-visning."
 
-#: gui/gnash.cpp:429
-msgid "Exit after specified number of frame advances"
-msgstr "Afslut efter der nås til angivne antal af billeder"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:231 gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:289
+msgid "ERROR: failed to map VA-API image."
+msgstr "ADVARSEL: mislykkedes med at kortlægge VA-API-bilede."
 
-#: gui/gnash.cpp:433
-msgid "Start in fullscreen mode"
-msgstr "Start i fuldskærm-tilstand"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:237
+msgid "ERROR: failed to associate VA-API subpicture."
+msgstr "FEJL: mislykkedes med at tilknytte VA-API-underbillede."
 
-#: gui/gnash.cpp:438
-msgid "Start without displaying the menu bar"
-msgstr "Start uden visning af menubjælke"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:371
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to setup video window for surface 0x%08x."
+msgstr "FEJL: mislykkedes med at opsætte videovindue for overflade 0x%08x."
 
-#: gui/gnash.cpp:443
-msgid "List of frames to save as screenshots"
-msgstr "Liste med billeder som gemmes som skærmbilleder"
+#: gui/gtk/gtk_glue_agg_vaapi.cpp:378
+#, c-format
+msgid "ERROR: failed to associate subpicture to surface 0x%08x."
+msgstr "FEJL: mislykkedes med at tilknytte underbillede til overflade 0x%08x."
 
-#: gui/gnash.cpp:447
-#, fuzzy
-msgid "Filename pattern for screenshot images"
-msgstr "Mønster for filnavne for skærmbilleder."
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:63
+#, c-format
+msgid "OpenGL extension version - %d.%d"
+msgstr "OpenGL-udvidelsesmodul version - %d.%d"
 
-#: gui/gnash.cpp:451
-msgid "Quality for screenshot output (not all formats)"
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:73
+msgid ""
+"Cannot find the double-buffered visual.\n"
+"Trying single-buffered visual."
 msgstr ""
+"Kan ikke finde den visuelle med dobbelt-buffer.\n"
+"Forsøger den visuelle med enkelt-buffer."
 
-#: gui/gnash.cpp:454
-#, fuzzy
-msgid "Input files"
-msgstr "Åbn fil"
+# visual??
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:79
+msgid "No appropriate OpenGL-capable visual found."
+msgstr "Ingen egnet visuel med OpenGL-kompatibilitet fundet."
 
-#: gui/gnash.cpp:465
-#, fuzzy
-msgid "Dump options"
-msgstr "Valgmuligheder for byggefunktion "
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:82
+msgid "Got single-buffered visual."
+msgstr "Fik en visuel med enkelt-buffer."
 
-#: gui/gnash.cpp:470
-msgid "Video dump file (raw format) and optional video FPS (@<num>)"
-msgstr ""
+#: gui/gtk/gtk_glue_gtkglext.cpp:85
+msgid "Got double-buffered visual."
+msgstr "Fik visuel med dobbelt-buffer."
 
-#: gui/gnash.cpp:472
+#: gui/gtk/gtk_glue_ovg.cpp:182
 #, fuzzy
-msgid "Number of milliseconds to sleep between advances"
-msgstr "Antal millisekunders forsinkelse i hovedløkke"
-
-#: gui/gnash.cpp:474
-msgid "Trigger expression to start dumping"
-msgstr ""
+msgid "Could not create OPENVG renderer"
+msgstr "Kunne ikke oprette AGG-optegner med pixelformatet %s"
 
-#: gui/gnash.cpp:486
-#, fuzzy
-msgid "Keys:\n"
-msgstr "Nøgler:"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:141
+msgid "spawn_thread failed"
+msgstr "spawn_thread fejlede"
 
-#: gui/gnash.cpp:488
-#, fuzzy
-msgid "Quit\n"
-msgstr "Afslut"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:144
+msgid "resume_thread failed"
+msgstr "resume_thread fejlede"
 
-#: gui/gnash.cpp:490
-#, fuzzy
-msgid "Toggle fullscreen\n"
-msgstr "Slå fuldskærm til/fra"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:157
+#, c-format
+msgid "pulses thread returned %d"
+msgstr "pulses-tråd returnerede %d"
 
-#: gui/gnash.cpp:492
-#, fuzzy
-msgid "Toggle pause\n"
-msgstr "Pause til/fra"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:248
+msgid "send_data failed"
+msgstr "send_data fejlede"
 
-#: gui/gnash.cpp:494
-#, fuzzy
-msgid "Restart the movie\n"
-msgstr "Genstart filmen"
+#: gui/haiku/haiku.cpp:384 gui/dump/dump.cpp:128
+msgid "# FATAL: No filename given with -D argument."
+msgstr "# FATAL: Intet filnavn givet med -D argument."
 
-#: gui/gnash.cpp:496
-#, fuzzy
-msgid "Take a screenshot\n"
-msgstr "Tag et skærmbillede"
+#: gui/haiku/haiku_agg_glue.cpp:416 gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:132
+#, c-format
+msgid "SDL-AGG: %i byte offscreen buffer allocated"
+msgstr "SDL-AGG: %i byte offscreen-buffer allokeret"
 
-#: gui/gnash.cpp:498
-#, fuzzy
-msgid "Force immediate redraw\n"
-msgstr "Gennemtving øjeblikkelig gentegning"
+#: gui/sdl/sdl_agg_glue.cpp:95
+msgid "SDL_SetVideoMode() failed for SdlAggGlue."
+msgstr "SDL_SetVideoMode() mislykkedes for SdlAggGlue."
 
-#: gui/gnash.cpp:504
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gnash [options] movie_file.swf\n"
-msgstr "Anvendelse: gnash [tilvalg] film_fil.swf"
+#: gui/dump/dump.cpp:117
+msgid "Ignoring request to display in X11 window"
+msgstr "Ignorerer forespørgsel om at vise i X11-vindue"
 
-#: gui/gnash.cpp:505
-#, fuzzy
-msgid "Plays a SWF (Shockwave Flash) movie\n"
-msgstr "Afspiller en film af typen SWF (Shockwave Flash)"
+#: gui/dump/dump.cpp:144
+msgid "# FATAL: No sleep ms value given with -S argument."
+msgstr "# FATAL: Ingen værdi i ms for hviletid angivet med -S argument."
 
-#: gui/gnash.cpp:522
+#: gui/dump/dump.cpp:155
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software "
-"Foundation, Inc.\n"
-"Gnash comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"You may redistribute copies of Gnash under the terms of the GNU General\n"
-"Public License. For more information, see the file named COPYING.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, "
-"Inc.\n"
-"Med Gnash følger INGEN REKLAMATIONSRET, i den udstrækning loven tillader.\n"
-"Du kan redistribuere kopier af Gnash under betingelserne i GNU General "
-"Public\n"
-"License. For mere information, se filen med navnet COPYING.\n"
-
-#: gui/gnash.cpp:533
-msgid "Build options "
-msgstr "Valgmuligheder for byggefunktion "
-
-#: gui/gnash.cpp:534
-msgid "  Renderers: "
-msgstr "  Optegnere: "
-
-#: gui/gnash.cpp:535
-msgid "  Hardware Acceleration: "
-msgstr "  Hardware-acceleration: "
-
-#: gui/gnash.cpp:536
-msgid "  GUI: "
-msgstr "  Grafisk brugerflade: "
-
-#: gui/gnash.cpp:537
-msgid "  Media handlers: "
-msgstr "  Mediehåndteringer: "
-
-#: gui/gnash.cpp:539
-msgid "  Configured with: "
-msgstr "  Konfigureret med: "
+msgid "# FATAL: No trigger value given with -T argument.\n"
+msgstr "# FATAL: Ingen værdi i ms for hviletid angivet med -S argument."
 
-#: gui/gnash.cpp:540
-msgid "  CXXFLAGS: "
-msgstr "  CXXFLAGS: "
+#: gui/dump/dump.cpp:352
+#, c-format
+msgid "Unable to write file '%s'."
+msgstr "Ikke i stand til at skrive fil '%s'."
 
 #: extensions/mysql/mysql_db.cpp:186
 msgid "Couldn't initialize database"
@@ -7323,8 +7323,8 @@ msgstr "Feltnavn er: %s: "
 #~ msgstr " Album:'%s'"
 
 #~ msgid ""
-#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d "
-#~ "(%s)"
+#~ "AudioDecoderFfmpeg: could not initialize a parser for flash codec id %d (%"
+#~ "s)"
 #~ msgstr ""
 #~ "AudioDecoderFfmpeg: kunne ikke initialisere en fortolker for flash "
 #~ "kodnings-id %d (%s)"
@@ -7445,8 +7445,8 @@ msgstr "Feltnavn er: %s: "
 #~ msgid ""
 #~ "looking for exported resource: frame load advancement (from %d to %d)"
 #~ msgstr ""
-#~ "leder efter eksporteret ressource: fremgang i indlæsning af billed (fra "
-#~ "%d til %d)"
+#~ "leder efter eksporteret ressource: fremgang i indlæsning af billed (fra %"
+#~ "d til %d)"
 
 #~ msgid "Constant pool size mismatch. This is probably a very malformed SWF"
 #~ msgstr ""
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index b344110..92eef8a 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -7,40 +7,50 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnash\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-23 18:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-27 07:42+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 09:54+0100\n"
 "Last-Translator: Alwin Meschede <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
-"Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: de\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading %d bytes from input stream"
-msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
+#: libbase/ClockTime.cpp:224
+msgid "Cannot get requested timezone information"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#: libbase/GC.cpp:46
 #, c-format
-msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
-msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
+msgid "GC %p created"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#: libbase/GC.cpp:58
 #, c-format
-msgid "Opened dynamic library \"%s\""
-msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
+msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#: libbase/GC.cpp:71
+msgid "GC: sweep scan started"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GC.cpp:81
 #, c-format
-msgid "Couldn't find symbol: %s"
-msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
+msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+msgstr ""
 
-#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#: libbase/GC.cpp:96
 #, c-format
-msgid "Found symbol %s @ %p"
-msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
+msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GC.cpp:115
+#, c-format
+msgid ""
+"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
+"(from %d to %d)"
+msgstr ""
 
 #: libbase/GnashImageGif.cpp:175
 msgid "GIF: Error retrieving image description"
@@ -68,9 +78,123 @@ msgstr ""
 msgid "GIF: Error retrieving record type"
 msgstr ""
 
-#: libbase/ClockTime.cpp:224
-msgid "Cannot get requested timezone information"
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
+msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
+msgid "Internal jpeg error: "
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
+msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
+msgid "lack of data during JPEG header parsing"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
+#, c-format
+msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
+msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
+msgid "Internal jpeg error during decompression: "
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
+msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
+msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
+msgstr ""
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
+#, fuzzy
+msgid "PNG error: "
+msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
+
+#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
+#, c-format
+msgid "PNG warning: %s"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
+msgid "Failed to find user settings directory"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:382
+#, fuzzy
+msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:422
+#, c-format
+msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:622
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:634
+#, c-format
+msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:639
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:648
+#, c-format
+msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
+msgstr ""
+
+#: libbase/rc.cpp:740
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s for writing"
+msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
+
+#: libbase/rc.cpp:749
+msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
+msgstr ""
+"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
+"übergangen werden."
+
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
+#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
+#, c-format
+msgid "%s on Haiku"
+msgstr ""
+
+#: libbase/Socket.cpp:94
+#, fuzzy
+msgid "Socket interrupted by a system call"
+msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
+
+#: libbase/Socket.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "XMLSocket: The socket was never available"
 msgstr ""
+"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
 
 #: libbase/curl_adapter.cpp:48
 msgid ""
@@ -132,6 +256,52 @@ msgstr "Kann Verzeichnis %s nicht öffnen"
 msgid "Gnash Plugin name: %s"
 msgstr "Gnash-Plugin-Name: %s"
 
+#: libbase/noseek_fd_adapter.cpp:223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading %d bytes from input stream"
+msgstr "%d bytes from fd %d gelesen"
+
+#: libbase/tu_file.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "Error while seeking to end: %1%"
+msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:69
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize ltdl: %s"
+msgstr "Konnte ltdl nicht initialisieren: %s"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:112
+#, c-format
+msgid "Opened dynamic library \"%s\""
+msgstr "Dynamische Bibliothek \"%s\" geöffnet"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:131 libbase/sharedlib.cpp:161
+#, c-format
+msgid "Couldn't find symbol: %s"
+msgstr "Konnte Symbol %s nicht finden"
+
+#: libbase/sharedlib.cpp:134 libbase/sharedlib.cpp:164
+#, c-format
+msgid "Found symbol %s @ %p"
+msgstr "Symbol %s @ %p gefunden"
+
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
+#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
+#, c-format
+msgid "%s on w32"
+msgstr ""
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
+#, fuzzy
+msgid "Could not open file %1%: %2%"
+msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
+
+#: libbase/StreamProvider.cpp:136
+msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
+msgstr ""
+
 #: libbase/URLAccessManager.cpp:90
 #, c-format
 msgid "Load from host %s granted (whitelisted)"
@@ -191,218 +361,48 @@ msgstr ""
 msgid "Network connection without hostname requested"
 msgstr ""
 
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:47 libbase/SharedMemW32.cpp:52
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:58 libbase/SharedMemW32.cpp:65
-#: libbase/SharedMemW32.cpp:72
-#, c-format
-msgid "%s on w32"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
+msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:46
-#, c-format
-msgid "GC %p created"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
+msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:58
-#, c-format
-msgid "GC deleted, deleting all managed resources - collector run %d times"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
+msgid ""
+"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
+"bounds"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:71
-msgid "GC: sweep scan started"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
+msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:81
-#, c-format
-msgid "GC: recycling object %p (%s)"
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
+msgid ""
+"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
+"one)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:96
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
 #, c-format
-msgid "GC: recycled %d unreachable resources - %d left"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GC.cpp:115
+#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
 #, c-format
-msgid ""
-"GC: collection cycle started - %d/%d new resources allocated since last run "
-"(from %d to %d)"
+msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
 msgstr ""
 
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:115
-msgid "JPEG: Empty jpeg source stream."
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:262 libbase/GnashImageJpeg.cpp:289
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:307 libbase/GnashImageJpeg.cpp:363
-msgid "Internal jpeg error: "
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:273
-msgid "Lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:283
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:319
-msgid "lack of data during JPEG header parsing"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:329
-#, c-format
-msgid "unexpected: jpeg_read_header returned %d [%s:%d]"
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:337
-msgid "Internal jpeg error during header parsing: "
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:345
-msgid "Internal jpeg error during decompression: "
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:519
-msgid "rw_dest_IOChannel couldn't write data."
-msgstr ""
-
-#: libbase/GnashImageJpeg.cpp:544
-msgid "rw_dest_IOChannel::term_destination couldn't write data."
-msgstr ""
-
-#: libbase/tu_file.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Error while seeking to end: %1%"
-msgstr "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten"
-
-#: libbase/Socket.cpp:94
-#, fuzzy
-msgid "Socket interrupted by a system call"
-msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
-
-#: libbase/Socket.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "XMLSocket: The socket was never available"
-msgstr ""
-"Der connect()-Sockel für fd %d wurde durch einen Systemaufruf unterbrochen"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:51
-#, fuzzy
-msgid "PNG error: "
-msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
-
-#: libbase/GnashImagePng.cpp:58
-#, c-format
-msgid "PNG warning: %s"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:171 libbase/rc.cpp:699
-msgid "Failed to find user settings directory"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:382
-#, fuzzy
-msgid "RcInitFile: couldn't open file: "
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
-
-#: libbase/rc.cpp:422
-#, c-format
-msgid "Warning: missing value for variable \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:622
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized directive \"%s\" in rcfile %s line %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:634
-#, c-format
-msgid "Warning: empty include specification in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:639
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: include specification must be an absolute path in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:648
-#, c-format
-msgid "Warning: unrecognized action \"%s\" in rcfile %s, line %d"
-msgstr ""
-
-#: libbase/rc.cpp:740
-#, c-format
-msgid "Couldn't open file %s for writing"
-msgstr "Konnte Datei %s für Dekodierung nicht öffnen"
-
-#: libbase/rc.cpp:749
-msgid "# Generated by Gnash. Manual changes to this file may be overridden."
-msgstr ""
-"# Von Gnash generiert. Manuelle Änderungen in dieser Datei könnten "
-"übergangen werden."
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:84 libbase/StreamProvider.cpp:150
-#, fuzzy
-msgid "Could not open file %1%: %2%"
-msgstr "Konnte Datei %s nicht öffnen"
-
-#: libbase/StreamProvider.cpp:136
-msgid "POST data discarded while getting a stream from file: uri"
-msgstr ""
-
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:54 libbase/SharedMemHaiku.cpp:59
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:65 libbase/SharedMemHaiku.cpp:72
-#: libbase/SharedMemHaiku.cpp:79
-#, c-format
-msgid "%s on Haiku"
-msgstr ""
-
-#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
-msgid "Can't render videos with alpha"
+#: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:498
+msgid "Can't render videos with alpha"
 msgstr ""
 
 #: librender/cairo/Renderer_cairo.cpp:911
 msgid "Scaled strokes in Cairo renderer"
 msgstr ""
 
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:929
-msgid "Warning: rendering ended while drawing a mask"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:933
-msgid "Warning: rendering ended while masks were still active"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1077
-msgid ""
-"Warning: select_clipbounds encountered a character definition with null "
-"bounds"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1179
-msgid "Warning: AGG renderer skipping a whole character"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:1764
-msgid ""
-"Unidirectionally scaled strokes in AGG renderer (we'll scale by the scalable "
-"one)"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2105
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (little-endian host)"
-msgstr ""
-
-#: librender/agg/Renderer_agg.cpp:2107
-#, c-format
-msgid "Framebuffer pixel format is %s (big-endian host)"
-msgstr ""
-
 #: librender/opengl/Renderer_ogl.cpp:1437
 #: librender/openvg/OpenVGRenderer.cpp:864
 msgid "Unidirectionally scaled strokes in OGL renderer"
@@ -458,71 +458,64 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to resample Speex frame."
 msgstr "Konnte kein Datum setzen."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
-msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
-#, fuzzy
-msgid "libavcodec can't decode this video format"
-msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
-#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
-msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:169
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
+"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
-
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:224
+#, c-format
+msgid ""
+"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
+"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
-msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#, c-format
+msgid "AVC packet type: %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#: libmedia/FLVParser.cpp:421
 #, c-format
-msgid "Unsupported video codec %d"
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
-msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+#: libmedia/FLVParser.cpp:444
+msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#: libmedia/FLVParser.cpp:452
 #, c-format
-msgid "%s: seeking failed"
+msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
-#, c-format
+#: libmedia/FLVParser.cpp:461
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
-"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
-#, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
-msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
+msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
+msgid ""
+"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
+"MediaHandler"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
 #, fuzzy, c-format
-msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+msgid "Exception while reading from stream: %s"
+msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
 
-#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
+#, c-format
 msgid ""
-"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
-"offset %1%."
+"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
+"%d (%s)"
 msgstr ""
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:52
@@ -556,6 +549,11 @@ msgstr "libavcodec konnte Decoder nicht finden"
 msgid "AudioDecoderFfmpeg can't initialize MP3 parser"
 msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
+#: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:135
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:184
+msgid "libavcodec couldn't allocate context"
+msgstr ""
+
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:143
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:314
 #, fuzzy, c-format
@@ -587,8 +585,8 @@ msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:246
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id "
-"%s"
+"AudioDecoderFfmpeg: libavcodec could not find a decoder for ffmpeg codec id %"
+"s"
 msgstr "libavcodec kann das vorliegende Audio-Format nicht parsen"
 
 #: libmedia/ffmpeg/AudioDecoderFfmpeg.cpp:258
@@ -627,15 +625,172 @@ msgstr ""
 "Fehler beim Dekodieren von Audio-Daten. Eine Aktualisierung von ffmpeg/"
 "libavcodec könnte dieses Problem beheben."
 
-#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
-msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
-msgstr ""
-
 #: libmedia/ffmpeg/MediaHandlerFfmpeg.cpp:121
 #, c-format
 msgid "MediaHandlerFfmpeg::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:79
+msgid "MediaParserFfmpeg could not read probe data from input"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:112
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:121
+#, c-format
+msgid "%s: seeking failed"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:271
+#, c-format
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg::parseNextFrame: Problems parsing next frame "
+"(av_read_frame returned %d). We'll consider the stream fully parsed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for audio: codec id %d"
+msgstr "Audio-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:455
+#, fuzzy, c-format
+msgid " Using stream %d for video: codec id %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/ffmpeg/MediaParserFfmpeg.cpp:586
+msgid ""
+"MediaParserFfmpeg couldn't parse input format: tried to seek at negative "
+"offset %1%."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoConverterFfmpeg.cpp:121
+msgid "VideoConverterFfmpeg cannot convert to the requested format"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:140
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot find suitable decoder for flash codec %d"
+msgstr "Konnte Codec %d nicht öffnen"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:179
+#, fuzzy
+msgid "libavcodec can't decode this video format"
+msgstr "libavcodec kann das vorliegende Video-Format nicht dekodieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "libavcodec failed to initialize FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VideoDecoder: initialized FFMPEG codec %s (%d)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:353
+msgid "Out of memory while allocating avcodec frame"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/ffmpeg/VideoDecoderFfmpeg.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Unsupported video codec %d"
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
+msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
+#, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
+msgid ""
+"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
+"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
+msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
+msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
+msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
+msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
+msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
+msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
+#, c-format
+msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
+msgid ""
+"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
+"expect failure."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
+msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
+msgid ""
+"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
+"plugins."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
+msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
+msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+msgstr ""
+
+#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
+#, c-format
+msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+msgstr ""
+
 #: libmedia/gst/MediaParserGst.cpp:54
 msgid "MediaParserGst couldn't create a bin"
 msgstr ""
@@ -740,1764 +895,1880 @@ msgstr ""
 msgid "MediaParserGst: Linked video source (type: %s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:75
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from ~/.gnashrc"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
+msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:81
-msgid "Unable to retrieve a valid audio sink from autoaudiosink"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
+msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:86
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to retrieve a valid audio sink from gconfaudiosink\n"
-"%s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
+msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:87
-msgid "Sink search exhausted: you won't be able to hear sound!"
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
+#, fuzzy
+msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
+msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Got a non-NULL audio sink; its wrapper name is: %s"
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
+msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:115
-msgid ""
-"Missing plugin, but plugin installing not supported. Will try anyway, but "
-"expect failure."
+#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
+msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:121
-msgid "Missing plugin, but failed to convert it to gst missing plugin detail."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
+msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:134
-msgid ""
-"gst_update_registry failed. You'll need to restart Gnash to use the new "
-"plugins."
-msgstr ""
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No support for video codec %s."
+msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
 
-#: libmedia/gst/GstUtil.cpp:141
-msgid "Missing plugin, but automatic plugin installation not available."
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:122 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:148
+msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:100
-msgid "Creating AAC decoder without extra data. This will probably fail!"
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
+msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:134
+msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:110
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:158
 #, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (%s)"
+msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed for video type %s!"
 msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:120
+#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:189
+msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+msgstr ""
+
+#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
 #, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: cannot handle codec %d (no ExtraInfoGst attached)"
+msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:149
-msgid ""
-"The best available resampler is 'audioresample'. Please install gstreamer-"
-"ffmpeg 0.10.4 or newer, or you may experience long delays in audio playback!"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:135
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) as reference to %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:168 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:188
-msgid "AudioDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:155
+#, c-format
+msgid "amf: serializing date object with index %d and value %g"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:175
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for audio type %s!"
-msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:201
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as STRICT_ARRAY (index %d)"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:199
-#, fuzzy, c-format
-msgid "AudioDecoderGst: initialisation failed for audio type %s!"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:223
+#, c-format
+msgid "amf: serializing array of %d elements as ECMA_ARRAY (index %d) "
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:227
-msgid "Pushed data, but there's nothing to pull (yet)"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:233
+#, c-format
+msgid "amf: serializing object (or function) with index %d"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:263 libmedia/gst/AudioDecoderGst.cpp:291
-msgid "AudioDecoderGst: buffer push failed."
+#: libcore/AMFConverter.cpp:276
+msgid "amf: serializing undefined"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:89
-msgid "Wrong arguments given to GST VideoDecoder"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:286
+msgid "amf: serializing null"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/MediaHandlerGst.cpp:136
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerGst::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libcore/AMFConverter.cpp:597
+msgid ""
+"Date type encoded timezone info %1%, even though this field should not be "
+"used."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:37
-msgid "VideoConverterGst: ffmpegcolorspace element missing"
+#: libcore/Button.cpp:477
+#, c-format
+msgid "Unhandled button event %s"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:70
-msgid "VideoConverterGst: can't output requested format"
+#: libcore/Button.cpp:955
+#, fuzzy
+msgid "Enabled"
+msgstr "_Debugger einschalten"
+
+#: libcore/Button.cpp:960
+msgid "Button state"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:98
-msgid "VideoConverterGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libcore/Button.cpp:964
+msgid "Action characters"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:105
-#, fuzzy
-msgid "VideoConverterGst: initialisation failed."
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/Font.cpp:130
+msgid ""
+"Attempt to set font display or copyright name again. This should mean there "
+"is more than one DefineFontName tag referring to the same Font. Don't know "
+"what to do in this case, so ignoring."
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:140
-msgid "VideoConverterGst: buffer push failed."
+#: libcore/Font.cpp:167
+msgid ""
+"Attempt to add an embedded glyph CodeTable to a font that already has one. "
+"This should mean there are several DefineFontInfo tags, or a DefineFontInfo "
+"tag refers to a font created by DefineFont2 or DefineFont3. Don't know what "
+"should happen in this case, so ignoring."
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoConverterGst.cpp:147
-msgid "VideoConverterGst: buffer pull failed."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:258
+msgid "blendMode"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:97
-msgid "Video codec is zero. Streaming video expected later."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:368
+#, c-format
+msgid "Setting _height=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:100
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No support for video codec %s."
-msgstr "Video-Codec %d nicht unterstützt"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:796
+msgid "yes"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:122 libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:148
-msgid "VideoDecoderGst: internal error (caps creation failed)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:797
+msgid "no"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:130
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Couldn't find a plugin for video type %s!"
-msgstr "Konnte keinen Decoder für Stream-Typ %s finden!"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:803
+msgid "Depth"
+msgstr "Tiefe"
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:134
-msgid " Please make sure you have gstreamer-ffmpeg installed."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:809
+msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "VideoDecoderGst: initialisation failed for video type %s!"
-msgstr "libavcodec konnte Codec nicht initialisieren"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:819
+msgid "Clipping depth"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/gst/VideoDecoderGst.cpp:189
-msgid "VideoDecoderGst: buffer push failed."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:824
+msgid "Dimensions"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:48
-msgid "MediaHandler::isFLV: Could not read 3 bytes from input stream"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:826
+msgid "Dynamic"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:64
-msgid ""
-"MediaHandler::createMediaParser: only FLV input is supported by this "
-"MediaHandler"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:827
+msgid "Mask"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:70
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Exception while reading from stream: %s"
-msgstr "Zeitüberschreitung (%u Millisekunden) beim Laden der URL %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:828
+msgid "Destroyed"
+msgstr ""
 
-#: libmedia/MediaHandler.cpp:107
-#, c-format
-msgid ""
-"MediaHandler::createFlashAudioDecoder: no available flash decoders for codec "
-"%d (%s)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:830
+msgid "Unloaded"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/haiku/MediaHandlerHaiku.cpp:114
-#, c-format
-msgid "MediaHandlerHaiku::createAudioDecoder: %s -- %s"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:834
+msgid "Blend mode"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:169
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected audio tag found at offset %d FLV stream advertising no audio in "
-"header. We'll warn only once for each FLV, expecting any further audio tag."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:837
+msgid "Invalidated"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unexpected video tag found at offset %d of FLV stream advertising no video "
-"in header. We'll warn only once per FLV, expecting any further video tag."
+#: libcore/DisplayObject.cpp:839
+msgid "Child invalidated"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:244
+#: libcore/DisplayObject.cpp:860 libcore/DisplayObject.cpp:1564
 #, c-format
-msgid "AVC packet type: %d"
+msgid "Attempt to set property to %s, refused"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:421
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1095
 #, c-format
-msgid "First byte of FLV_META_TAG is %d, expected 0x02 (STRING AMF0 type)"
+msgid "Attempt to set %s._y to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:444
-msgid "Corrupt FLV: Meta tag unterminated!"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1126
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._x to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:452
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1155
 #, c-format
-msgid "FLVParser::parseNextTag: unknown FLV tag type %d"
+msgid "Attempt to set %s._xscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libmedia/FLVParser.cpp:461
-msgid ""
-"Corrupt FLV: previous tag size record (%1%) unexpected (actual size: %2%)"
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1181
+#, c-format
+msgid "Attempt to set %s._yscale to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:84
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1217
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT: depth=%d(%d) char=%d"
+msgid "Attempt to set %s._visible to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:88 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:310
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1246
 #, c-format
-msgid " SWFCxForm: %s"
+msgid "Attempt to set %s._alpha to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:104
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1312
 #, c-format
-msgid "Reserved field in PlaceObject actions == %u (expected 0)"
+msgid "Attempt to set %s._rotation to %s (evaluating to number %g) refused"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:122
+#: libcore/DisplayObject.cpp:1376
 #, c-format
-msgid " actions: flags = 0x%X"
+msgid "Setting _width=%g of DisplayObject %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:157
+#: libcore/DisplayList.cpp:305
 #, c-format
-msgid ""
-"swf_event::read(), even_length = %u, but only %lu bytes left to the end of "
-"current tag. Breaking for safety."
+msgid "moveDisplayObject() -- can't find object at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:218
+#: libcore/MovieClip.cpp:167
 #, c-format
 msgid ""
-"swf_event::read() -- unknown / unhandled event type received, flags = 0x%x"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:247
-msgid "Unexpected end of tag while parsing PlaceObject tag events"
+"CHECKME: nested mask in MouseEntityFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:303
+#: libcore/MovieClip.cpp:181 libcore/MovieClip.cpp:419
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT2: depth = %d (%d)"
+msgid ""
+"Character %s at depth %d is a mask not hitting the query point %g,%g and "
+"masking up to depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:305 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:418
+#: libcore/MovieClip.cpp:190 libcore/MovieClip.cpp:428
 #, c-format
-msgid " char id = %d"
+msgid "Character %s at depth %d is a mask hitting the query point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:307 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:419
+#: libcore/MovieClip.cpp:220
 #, c-format
-msgid " SWFMatrix: %s"
+msgid "MouseEntityFinder found DisplayObject %s (depth %d) hitting point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:312 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:421
+#: libcore/MovieClip.cpp:403
 #, c-format
-msgid " ratio: %d"
+msgid ""
+"CHECKME: nested mask in DropTargetFinder. This mask is %s at depth %d outer "
+"mask masked up to depth %d."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:313 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:422
-#, c-format
-msgid " name = %s"
+#: libcore/MovieClip.cpp:415
+msgid "FIXME: invisible mask in MouseEntityFinder."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:315 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:424
+#: libcore/MovieClip.cpp:621
 #, c-format
-msgid " clip_depth = %d (%d)"
+msgid "call_frame('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:318 libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:427
-#, c-format
-msgid " m_place_type: %d"
+#: libcore/MovieClip.cpp:667
+msgid "Can't clone root of the movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:416
+#: libcore/MovieClip.cpp:675
 #, c-format
-msgid " PLACEOBJECT3: depth = %d (%d)"
+msgid "%s parent is not a movieclip, can't clone"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:420
+#: libcore/MovieClip.cpp:720
 #, c-format
-msgid " SWFCxForm: %d"
+msgid "Event %s invoked for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:423
+#: libcore/MovieClip.cpp:726
 #, c-format
-msgid " class name = %s"
+msgid "Sprite %s ignored ENTER_FRAME event (is unloaded)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/PlaceObject2Tag.cpp:426
-msgid "  bitmapCaching enabled"
+#: libcore/MovieClip.cpp:734
+#, c-format
+msgid "Sprite %s ignored button-like event %s as not 'enabled'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefaultTagLoaders.cpp:94
+#: libcore/MovieClip.cpp:793
 #, c-format
 msgid ""
-"Undocumented tag %s encountered. Please report this to the Gnash developers!"
+"Sprite %s (depth %d) won't check for user-defined LOAD event (is not "
+"dynamic, has a parent, no registered class and no clip events defined)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:48
+#: libcore/MovieClip.cpp:872
 #, c-format
-msgid "DefineButtonCxform refers to an unknown DisplayObject %d"
+msgid "Advance movieclip '%s' at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonCxformTag.cpp:59
+#: libcore/MovieClip.cpp:885
 #, c-format
-msgid ""
-"DefineButtonCxform refers to DisplayObject ID %d (%s). Expected a button "
-"definition"
+msgid "advance_movieclip: no frames loaded for movieclip/movie %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:52
+#: libcore/MovieClip.cpp:897
 #, c-format
-msgid "DefineTextTag, id = %d"
+msgid "Advance_movieclip for movieclip '%s' - frame %u/%u "
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:93
-#, c-format
-msgid "Text DisplayObject, id = %d"
+#: libcore/MovieClip.cpp:910
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in PLAYSTATE_PLAY mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineTextTag.cpp:112
+#: libcore/MovieClip.cpp:916
+msgid "on_event_load called, incrementing"
+msgstr ""
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:920
 #, c-format
-msgid "begin text records for DefineTextTag %p"
+msgid "after increment we are at frame %u/%u"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:83
-msgid "anchor-labeled frame not supported"
+#: libcore/MovieClip.cpp:935
+msgid ""
+"Flushing orphaned tags in movieclip %1%. _currentFrame:%2%, _hasLooped:%3%, "
+"frame_count:%4%"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:87
+#: libcore/MovieClip.cpp:953
 #, c-format
-msgid "frame_label_loader end position %d, read up to %d"
+msgid "Jumping back to frame 0 of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:107
+#: libcore/MovieClip.cpp:960
 #, c-format
-msgid " sprite: char id = %d"
+msgid "Executing frame%d (0-based) tags of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:118
-msgid ""
-"Nested DEFINESPRITE tags. Will add to top-level DisplayObjects dictionary."
+#: libcore/MovieClip.cpp:974
+msgid "MovieClip::advance_movieclip we're in STOP mode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:128
+#: libcore/MovieClip.cpp:1046
 #, c-format
-msgid "Sprite %d advertise no frames"
+msgid "Executing %d tags in frame %d/%d of movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:168
+#: libcore/MovieClip.cpp:1070
 #, c-format
-msgid "DEFINESOUNDLOADER: sound sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgid "movieclip %s ::goto_frame(%d) - current frame is %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:188
+#: libcore/MovieClip.cpp:1084 libcore/MovieClip.cpp:1125
 #, c-format
 msgid ""
-"define sound: ch=%d, format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, delay=%d"
+"Target frame of a gotoFrame(%d) was never loaded, although frame count in "
+"header (%d) said we should have found it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:216
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of SWFStream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:236
+#: libcore/MovieClip.cpp:1116
 #, c-format
 msgid ""
-"There is no sound handler currently active, so DisplayObject with id %d will "
-"not be added to the dictionary"
+"GotoFrame(%d) targets a yet to be loaded frame (%d). We'll wait for it but a "
+"more correct form is explicitly using WaitForFrame instead"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:269
+#: libcore/MovieClip.cpp:1189
 #, c-format
-msgid "File attributes: metadata=%s network=%s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "true"
+msgid "MovieClip::goto_labeled_frame('%s') unknown label"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:270 libcore/swf/tag_loaders.cpp:271
-msgid "false"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1248
+#, c-format
+msgid "MovieClip::add_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:275
-msgid ""
-"FileAttributes tag in the SWF requests that network access is not granted to "
-"this movie (or application?) when loaded from the filesystem. Anyway Gnash "
-"won't care; use white/black listing in your .gnashrc instead"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1318
+#, c-format
+msgid "movieclip::replace_display_object(): unknown cid = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:283
+#: libcore/MovieClip.cpp:1327
+#, c-format
 msgid ""
-"This SWF file requires AVM2: there will be no ActionScript interpretation"
+"MovieClip::replace_display_object: could not find any DisplayObject at depth "
+"%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:308
+#: libcore/MovieClip.cpp:1432
 #, c-format
 msgid ""
-" RDF metadata (information only): [[\n"
-"%s\n"
-"]]"
+"%s is a dynamic mask and can't handle mouse events, no point will hit it"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:324
+#: libcore/MovieClip.cpp:1440
 #, c-format
-msgid "Descriptive metadata from movie %s: %s"
+msgid "%s is dynamically masked by %s, which doesn't hit point %g,%g"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/tag_loaders.cpp:386
+#: libcore/MovieClip.cpp:1688
 #, c-format
-msgid " reflex = \"%c%c%c\""
+msgid "Attached movieclips %s registered class is %p"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:154
-msgid " jpeg_tables_loader"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1719
+#, c-format
+msgid "Sprite '%s' placed on stage"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:165
+#: libcore/MovieClip.cpp:1758
 #, c-format
-msgid "No bytes to read in JPEGTABLES tag at offset %d"
+msgid "Queuing INITIALIZE and CONSTRUCT events for movieclip %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:206
+#: libcore/MovieClip.cpp:1793
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unloading movieclip '%s'"
+msgstr "Lade Modul: %s"
+
+#: libcore/MovieClip.cpp:1905
 #, c-format
-msgid "DEFINEBITS: Duplicate id (%d) for bitmap DisplayObject - discarding it"
-msgstr ""
+msgid "Could not load variables from %s"
+msgstr "Konnte Variablen von %s nicht laden"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:235
-msgid "Failed to parse bitmap for character %1%"
+#: libcore/MovieClip.cpp:1958
+#, c-format
+msgid ""
+"removeMovieClip(%s): movieclip depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:243
-msgid "No renderer, not adding bitmap %1%"
+#: libcore/MovieClip.cpp:2089
+#, c-format
+msgid "Stream sound id from %d to %d, stopping old"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:250
-msgid "Adding bitmap id %1%"
+#: libcore/TextField.cpp:221
+#, c-format
+msgid ""
+"CHECKME: removeTextField(%s): TextField depth (%d) out of the 'dynamic' zone "
+"[0..1048575], won't remove"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:269
+#: libcore/TextField.cpp:910
+#, c-format
 msgid ""
-"DEFINEBITS: No jpeg loader registered in movie definition - discarding bitmap"
+"TextField text doesn't fit in its boundaries: width %g, margin %g - nothing "
+"to align"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:374
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load jpeg3 image data"
-msgstr "gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann jpeg3-Bilddaten nicht laden"
-
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:419
+#: libcore/TextField.cpp:965
 #, c-format
-msgid " defbitslossless2: tag = %d, fmt = %d, w = %d, h = %d"
+msgid ""
+"TextField: missing glyph for space char (needed for TAB). Make sure "
+"DisplayObject shapes for font %s are being exported into your SWF file."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:426
-msgid "Bitmap has a height or width of 0"
+#: libcore/TextField.cpp:1044
+msgid "No font for TextField!"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:432
-msgid "gnash is not linked to zlib -- can't load zipped image data"
+#: libcore/TextField.cpp:1376
+#, fuzzy
+msgid ""
+"HTML in a text field is unsupported, gnash will just ignore the tags and "
+"print their content"
 msgstr ""
-"Gnash ist nicht mit zlib gelinkt -- kann gezippte Bilddaten nicht laden"
+"HTML in einem Textfeld wird nicht unterstützt, gnash wird einfach die Tags "
+"vergessen und ihren Inhalt ausgeben"
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:458
-msgid "Will not allocate %1%x%2% image in DefineBitsLossless tag"
+#: libcore/TextField.cpp:1460
+msgid "Expected a font name in FACE attribute."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:483
-msgid "Unknown bitmap format. Ignoring"
+#: libcore/TextField.cpp:1707
+#, c-format
+msgid ""
+"TextField: missing embedded glyph for char %d. Make sure DisplayObject "
+"shapes for font %s are being exported into your SWF file"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:597
+#: libcore/TextField.cpp:1715
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateInit() returned %d (%s)"
+msgid ""
+"TextField: missing device glyph for char %d. Maybe you don't have font '%s' "
+"installed in your system."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:617
-msgid "inflateWrapper(): no end of zstream found within swf tag boundaries"
+#: libcore/TextField.cpp:1897
+#, c-format
+msgid "VariableName: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:640
+#: libcore/TextField.cpp:1906
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflate() returned %d (%s)"
+msgid ""
+"Current environment has no target, can't bind VariableName (%s) associated "
+"to text field. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineBitsTag.cpp:649
+#: libcore/TextField.cpp:1921
 #, c-format
-msgid "inflateWrapper() inflateEnd() return %d (%s)"
+msgid "Variable text Path: %s, Var: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:55
+#: libcore/TextField.cpp:1932
 #, c-format
-msgid "start_sound_loader: sound_id %d is not defined"
+msgid ""
+"VariableName associated to text field refers to an unknown target (%s). It "
+"is possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:63
-#, c-format
-msgid "StartSound: id=%d"
+#: libcore/TextField.cpp:1953
+msgid "registerTextVariable() called"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StartSoundTag.cpp:113
-msgid "STARTSOUND2 tag not parsed and not used"
+#: libcore/TextField.cpp:1968
+#, c-format
+msgid ""
+"VariableName associated to text field (%s) refer to an unknown target. It is "
+"possible that the DisplayObject will be instantiated later in the SWF "
+"stream. Gnash will try to register again on next access."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:60
-msgid "reading code table at offset %1%, %2% glyphs"
+#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
+msgid "Children"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:120
-msgid "reading DefineFont"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:254
+#, c-format
+msgid "Can't init FreeType! Error = %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:157
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont tag"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:266
+#, c-format
+msgid "Can't close FreeType! Error %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:172
-msgid "reading DefineFont2 or DefineFont3"
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:280
+#, c-format
+msgid "Failed to find fonts directory, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:225 libcore/swf/DefineFontTag.cpp:237
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:293
 #, c-format
-msgid "Glyph %d at offset %u"
+msgid "Can't init fontconfig library, using hard-coded font filename \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:254
-msgid "Glyphs offset table corrupted in DefineFont2/3 tag"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:266
-msgid "Bad offset in DefineFont2"
-msgstr ""
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:433
+#, c-format
+msgid "Can't find font file for font '%s'"
+msgstr "Kann für Schriftart '%s' keine Schriftartendatei finden"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:325
-msgid "Repeated kerning pair found - ignoring"
-msgstr ""
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:446
+#, c-format
+msgid "Font file '%s' has bad format"
+msgstr "Schriftartendatei '%s' hat ein ungültiges Format"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:344
+#: libcore/FreetypeGlyphsProvider.cpp:455
 #, c-format
-msgid "DefineFontInfo tag loader: can't find font with id %d"
-msgstr ""
+msgid "Some error opening font '%s'"
+msgstr "Beim Öffnen der Schrift '%s' ist ein Fehler aufgetreten"
 
-#: libcore/swf/DefineFontTag.cpp:352
-msgid "DefineFontInfo2 partially implemented"
+#: libcore/as_value.cpp:398
+#, c-format
+msgid "to_primitive(%s, NUMBER) threw an ActionTypeError %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:75
+#: libcore/as_value.cpp:768
 #, c-format
-msgid "SOUNDSTREAMHEAD: stream sample rate %d (expected 0 to %u)"
+msgid "serialization of as_value of type %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:85
+#: libcore/as_environment.cpp:182
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sound rate (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "invalid path '%s' (p=next_slash=%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:92
+#: libcore/as_environment.cpp:193
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback sample size (%d/%d). This seems common in SWF "
-"files, so we'll warn only once."
+msgid "invalid path '%s' (dot not allowed after having seen a slash)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:98
+#: libcore/as_environment.cpp:346
 #, c-format
-msgid ""
-"Different stream/playback channels (%s/%s). This seems common in SWF files, "
-"so we'll warn only once."
+msgid "Path target '%s' not found while setting %s=%s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:118
-msgid ""
-"No samples advertised for sound stream, pretty common so will warn only once"
+#: libcore/as_environment.cpp:445
+#, c-format
+msgid "Won't set invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/SoundStreamHeadTag.cpp:145
+#: libcore/as_environment.cpp:488
 #, c-format
-msgid ""
-"sound stream head: format=%s, rate=%d, 16=%d, stereo=%d, ct=%d, latency=%d"
+msgid "Won't get invalid raw variable name: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:53
+#: libcore/as_environment.cpp:569
 #, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones tag references an undefined font %d"
+msgid "reference to non-existent variable '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:72
-#, c-format
-msgid "DefineFontAlignZones: font=%d, flags=%d, table int: %s"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:79
+msgid ""
+"Requested to keep from completely loading a movie, but the movie in question "
+"is an image, for which we don't yet have the concept of a 'loading thread'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineFontAlignZonesTag.cpp:109
-msgid "DefineFontAlignZoneTag"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:94
+msgid "FLV can't be loaded directly as a movie"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:85
+#: libcore/MovieFactory.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "Unknown file type"
+msgstr "unbekannter Dateityp (%s)"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:121
 #, c-format
-msgid " DefineButton loader: character id = %d"
-msgstr ""
+msgid "Movie %s already in library"
+msgstr "Film %s bereits in der Bibliothek"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:102
+#: libcore/MovieFactory.cpp:133
 #, c-format
-msgid " DefineButton2 loader: chararacter id = %d"
-msgstr ""
+msgid "Couldn't load library movie '%s'"
+msgstr "Konnte die Film-Bibliothek '%s' nicht laden"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:134
-msgid "Premature end of DEFINEBUTTON tag, won't read actions"
+#: libcore/MovieFactory.cpp:140
+#, c-format
+msgid "Movie %s (SWF%d) added to library"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:170
+#: libcore/MovieFactory.cpp:144
 #, c-format
-msgid "Next Button2 actionOffset (%u) points past the end of tag (%lu)"
+msgid "Movie %s (SWF%d) NOT added to library (resulted from a POST)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:211
+#: libcore/MovieFactory.cpp:173
+msgid "Can't read file header"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:212
+#, fuzzy
+msgid "Can't read 3 bytes after an MZ (.exe) header"
+msgstr "Kann Kopfteil der Datei nicht lesen"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:222
+#, fuzzy
+msgid "Could not find SWF inside an exe file"
+msgstr "Konnte Bilddatei '%s' nicht finden"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't read image file from %s"
+msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:283
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Parsing error: %s"
+msgstr "Interner JPEG-Fehler: %s"
+
+#: libcore/MovieFactory.cpp:309
 #, c-format
-msgid ""
-"Next action offset (%u) in Button2ActionConditions points past the end of tag"
-msgstr ""
+msgid "failed to open '%s'; can't create movie"
+msgstr "Konnte '%s' nicht öffnen. Kann Film nicht erstellen"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:279
-msgid "Premature end of button action input: can't read conditions"
-msgstr ""
+#: libcore/MovieFactory.cpp:314
+#, c-format
+msgid "streamProvider opener can't open '%s'"
+msgstr "streamProvider opener kann '%s' nicht öffnen"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:289
+#: libcore/as_object.cpp:440
 #, c-format
-msgid "  button actions for conditions 0x%x"
+msgid "Caught exception: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:362
-msgid "  premature end of button record input stream, can't read flags"
+#: libcore/as_object.cpp:628
+#, c-format
+msgid "Attempt to set read-only property '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:383
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read DisplayObject id"
-msgstr ""
+#: libcore/as_object.cpp:640
+#, c-format
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:398
+#: libcore/as_object.cpp:655
 #, c-format
-msgid ""
-"  button record for states [%s] refer to DisplayObject with id %d, which is "
-"not found in the chars dictionary"
+msgid "Unknown failure in setting property '%s' on object '%p'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:405
+#: libcore/as_object.cpp:684
 #, c-format
-msgid "  button record for states [%s] contain DisplayObject %d (%s)"
+msgid "Attempt to initialize read-only property '%s' on object '%p' twice"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonTag.cpp:413
-msgid ""
-"  premature end of button record input stream, can't read button layer "
-"(depth?)"
+#: libcore/as_object.cpp:850
+msgid "Circular inheritance chain detected during isPrototypeOf call"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:76
+#: libcore/as_object.cpp:860
 #, c-format
-msgid ""
-" CSMTextSettings: TextID=%d, FlashType=%d, GridFit=%d, Thickness=%d, "
-"Sharpness=%d"
+msgid "%d members of object %p follow"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/CSMTextSettingsTag.cpp:84
-msgid "CSMTextSettings"
+#: libcore/movie_root.cpp:402 libcore/movie_root.cpp:412
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepth(%d): movie has a depth (%d) below static depth zone (%d), won't "
+"swap its depth"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:52
-msgid "end text records"
+#: libcore/movie_root.cpp:478
+msgid "Original root movie can't be removed"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:78
+#: libcore/movie_root.cpp:629
 #, c-format
-msgid " has_font: font id = %d (%p)"
+msgid "ActionLimits hit notifying key listeners: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:90
-msgid " hasColor"
+#: libcore/movie_root.cpp:898
+msgid ""
+"Time exceeded (%1% secs) while attempting to catch up to streaming sound. "
+"Give up on synchronization?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:99
+#: libcore/movie_root.cpp:948
 #, c-format
-msgid " xOffset = %g"
+msgid "Buffer overread during advance: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:108
+#: libcore/movie_root.cpp:1066
 #, c-format
-msgid " yOffset = %g"
+msgid "ActionLimits hit notifying mouse events: %s."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:117
+#: libcore/movie_root.cpp:1673
 #, c-format
-msgid " textHeight = %g"
+msgid "Attempt to write response to ExternalInterface requests fd %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:126
+#: libcore/movie_root.cpp:1677
 #, c-format
-msgid " GlyphEntries: count = %d"
+msgid "Could not write to user-provided host requests fd %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/TextRecord.cpp:138
+#: libcore/movie_root.cpp:1831 libcore/movie_root.cpp:1863
+#: libcore/movie_root.cpp:1919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not write to browser fd #%d: %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
+
+#: libcore/movie_root.cpp:2143
 #, c-format
-msgid "  glyph%d: index=%d, advance=%g"
+msgid "Launching URL: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:47
+#: libcore/movie_root.cpp:2146
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to unknown video stream id %d"
+msgid "Fork failed launching url opener '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:57
+#: libcore/movie_root.cpp:2187
 #, c-format
-msgid "VideoFrame tag refers to a non-video DisplayObject %d (%s)"
+msgid "Attempt to write geturl requests fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/VideoFrameTag.cpp:90
-msgid ""
-"Could not read enough bytes when parsing VideoFrame tag. Perhaps we reached "
-"the end of the stream!"
+#: libcore/movie_root.cpp:2193
+#, c-format
+msgid "Could only write %d bytes to fd #%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:74
-msgid "Found SOUNDSTREAMBLOCK tag w/out preceding SOUNDSTREAMHEAD"
+#: libcore/movie_root.cpp:2207
+msgid ""
+"SWF ScriptLimits tag attempting to set recursionLimit=%1% and scriptsTimeout="
+"%2% ignored as per rcfile directive"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/StreamSoundBlockTag.cpp:110
-#, fuzzy
-msgid "Tag boundary reported past end of stream!"
-msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
-
-#: libcore/swf/RemoveObjectTag.cpp:70
+#: libcore/movie_root.cpp:2216
 #, c-format
-msgid " remove_object_2(%d)"
+msgid "Setting script limits: max recursion %d, timeout %d seconds"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:274
-#, c-format
-msgid " bound SWFRect: %s"
-msgstr ""
-
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:301
-#, c-format
-msgid " ShapeRecord(%s): fillbits %d, linebits %d"
+#: libcore/movie_root.cpp:2281
+msgid "Live MovieClips"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:379
-#, c-format
-msgid " Shape read: moveto %d %d"
-msgstr ""
+#: libcore/MovieLoader.cpp:259
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create Movie instance for definition loaded from %s"
+msgstr "Kann png von %s nicht lesen"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:400
+#: libcore/MovieLoader.cpp:276
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
+msgid "processCompletedRequest: _level loading (level %u)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:410
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle0Change record - %d defined. Set to 0."
+#: libcore/Video.cpp:57
+msgid "No Media handler registered, won't be able to decode embedded video"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:421
-#, c-format
-msgid " Shape read: fill0 (left) = %d"
+#: libcore/Video.cpp:138
+msgid "No Video info in video definition"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:443
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record for font tag (0 or 1 "
-"valid). Set to 0."
+#: libcore/SWFStream.cpp:285 libcore/parser/action_buffer.cpp:537
+msgid "Native floating point format not recognised"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:453
-#, c-format
-msgid ""
-"Invalid fill style %d in fillStyle1Change record - %d defined. Set to 0."
-msgstr ""
+#: libcore/SWFStream.cpp:302 libcore/SWFStream.cpp:320
+#: libcore/SWFStream.cpp:353 libcore/SWFStream.cpp:384
+#: libcore/parser/SWFParser.cpp:151
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected end of stream while reading"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:463
-#, c-format
-msgid " Shape read: fill1 (right) = %d"
-msgstr ""
+#: libcore/SWFStream.cpp:496
+msgid "Unexpected end of stream"
+msgstr "Unerwartetes Ende des Streams"
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:484
+#: libcore/SWFStream.cpp:564
 #, c-format
 msgid ""
-"Invalid line style %d in lineStyleChange record for font tag (0 or 1 valid). "
-"Set to 0."
+"Tag %d starting at offset %d is advertised to end at offset %d, which is "
+"after end of previously opened tag starting at offset %d and ending at "
+"offset %d. Making it end where container tag ends."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:494
-#, c-format
-msgid "Invalid fill style %d in lineStyleChange record - %d defined. Set to 0."
+#: libcore/SWFStream.cpp:602
+msgid "Could not seek to reported end of tag"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:504
-#, c-format
-msgid "ShapeRecord: line %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
+msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:518
-msgid "ShapeRecord: more fill styles"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
+msgid "ABC: Bad name for trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:558
-#, c-format
-msgid "ShapeRecord: curved edge %d %d - %d %d - %d %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
+msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:593
-#, c-format
-msgid "ShapeRecord: straight edge %d %d - %d %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
+msgid "Bad method id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:642
-msgid " fill styles: %1%"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
+msgid "Bad Class id in trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:651
-msgid " Read fill: %1%"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
+msgid "ABC: Unknown type of trait."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:665
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
 #, c-format
-msgid " readLineStyles: count = %d"
+msgid "Abc Version: %d.%d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/ShapeRecord.cpp:672
-#, c-format
-msgid " readLineStyles: count2 = %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
+msgid "ABC: Bad string given for namespace."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineShapeTag.cpp:58
-#, c-format
-msgid "DefineShapeTag(%s): id = %d"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
+msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:52
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
 #, c-format
-msgid "DEFINEBUTTONSOUND refers to an unknown DisplayObject def %d"
+msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:63
-#, c-format
-msgid ""
-"DEFINEBUTTONSOUND refers to DisplayObject id %d, a %s (expected a button "
-"DisplayObject)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
+msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:73
-msgid "Attempt to redefine button sound ignored"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
+msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
 msgstr ""
 
-#: libcore/swf/DefineButtonSoundTag.cpp:99
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
 #, c-format
-msgid "sound tag not found, sound_id=%d, button state #=%i"
+msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:435
-#, c-format
-msgid "Malformed action code: %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
+msgid "ABC: Bad return type for method info."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:450
-#, c-format
-msgid "%s: CHECKME: was broken"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
+msgid "ABC: Unknown return type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:468
-msgid "ActionNextFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
+msgid "ABC: Bad parameter type in method."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:485
-msgid "ActionPrevFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
+msgid "ABC: Unknown parameter type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:500
-msgid "ActionPlay: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
+msgid "ABC: Out of bounds instance name."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:515
-msgid "ActionStop: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
+msgid "ABC: QName required for instance."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:561
-msgid "ActionGotoFrame: as_environment target is null or not a sprite"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
+msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:595
-#, c-format
-msgid "GetUrl: target=%s url=%s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
+msgid "Duplicate class registration."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:615
-#, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame (0x%X) tag length == %d (expected 3)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
+msgid "ABC: Bad super type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:629 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1695
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
 #, c-format
-msgid "%s: environment target is null or not a MovieClip"
+msgid "ABC: Super type not found (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:637
-#, c-format
-msgid "ActionWaitForFrame(%d): target (%s) has only %d frames"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
+msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:679
-msgid "GotoLabel: environment target is null or not a MovieClip"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
+msgid "ABC: Can't extend an interface type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:876 libcore/vm/ASHandlers.cpp:1572
-msgid "Negative size passed to ActionSubString, taking as whole length"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
+msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:893
-msgid "Start is less then 1 in ActionSubString, setting to 1."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
+msgid "ABC: Bad namespace for protected."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:903
-msgid ""
-"Start goes beyond input string in ActionSubString, returning the empty "
-"string."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
+msgid "ABC: Bad name for interface."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:916
-msgid ""
-"start + size goes beyond input string in ActionSubString, adjusting size"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
+msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:963
-#, c-format
-msgid ""
-"Can't assign a sprite/DisplayObject to a variable in SWF%d. We'll return "
-"undefined instead of %s."
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
+msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:971
-#, c-format
-msgid "-- get var: %s=%s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
+msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:984
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionSetVariable: %s=%s: variable name evaluates to invalid (empty) string"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
+msgid "ABC: Out of bounds method for script."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:992
-#, c-format
-msgid "-- set var: %s = %s"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
+msgid "ABC: Out of bounds for method body."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1043
-msgid ""
-"ActionGetProperty(<empty>) called, but current target is not a DisplayObject"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
+msgid "ABC: Only one body per method."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1062
-#, c-format
-msgid "Could not find GetProperty target (%s)"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
+msgid "ABC: Out of bound type for exception."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1087
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
 #, c-format
-msgid "ActionSetProperty: can't find target %s for setting property %s"
+msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1110
-#, c-format
-msgid "duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
+#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
+msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1125
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:535
 #, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgid "Unhandled sort flags: %d (0x%X)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1136
-#, c-format
-msgid "Path given to duplicateMovieClip(%s) is not a sprite"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:934
+msgid "Array.splice() needs at least 1 argument, call ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1157
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:957
 #, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) doesn't point to a DisplayObject"
+msgid "Array.splice(%d,%d): negative length given, call ignored"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1167
-#, c-format
-msgid "Path given to removeMovieClip(%s) is not a sprite"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1055
+msgid "Sort called with invalid arguments."
+msgstr "Sort mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1205
-#, c-format
-msgid "startDrag: unknown target '%s'"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1199
+msgid "SortOn called with invalid arguments."
+msgstr "SortOn mit ungültigen Argumenten aufgerufen."
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1225
-msgid "Y values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+#: libcore/asobj/Array_as.cpp:1389
+msgid ""
+"More than 2 arguments to Array.slice, and I don't know what to do with "
+"them. Ignoring them"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1232
-msgid "X values in ActionStartDrag swapped, fixing"
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
+msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1296
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
 #, c-format
-msgid "-- %s cast_to %s (invalid args?)"
+msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1335
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
 #, c-format
-msgid "Stack value on IMPLEMENTSOP is not an object: %s."
+msgid ""
+"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
+"(dangling DisplayObject ref?)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1344
-msgid "Target object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
+#, c-format
+msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1351
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
+#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
 #, c-format
-msgid "IMPLEMENTSOP target object's prototype is not an object (%s)"
+msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1359
-#, c-format
-msgid "Invalid interfaces count (%d) on IMPLEMENTSOP"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:259
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Camera object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1370
-#, c-format
-msgid "class found on stack on IMPLEMENTSOP is not an object: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:358
+msgid "Attempt to set activity property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1377
-msgid "Interface object for IMPLEMENTSOP has no prototype."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:375
+msgid "Attempt to set bandwidth property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1385
-#, c-format
-msgid "Prototype of interface object for IMPLEMENTSOP is not an object (%s)."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:391
+msgid "Attempt to set currentFPS property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1580
-msgid "Base is less then 1 in ActionMbSubString, setting to 1."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:407
+msgid "Attempt to set fps property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1587
-msgid ""
-"base goes beyond input string in ActionMbSubString, returning the empty "
-"string."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:423
+msgid "Attempt to set height property of Camera, use setMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1599
-#, c-format
-msgid ""
-"base+size goes beyond input string in ActionMbSubString, adjusting size "
-"based on length:%d and start:%d"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:446
+msgid "Attempt to set index property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1648
-msgid "Not properly implemented for SWF5"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:463
+msgid "Attempt to set motionLevel property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1674
-msgid "ActionStrictMode set to %1%"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:480
+msgid "Attempt to set motionTimeout property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1703
-#, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionWaitForFrame doesn't evaluate to a valid "
-"frame: %s"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:497
+msgid "Attempt to set muted property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1728
-msgid "Unknown constant '%1%' (no pool registered with VM)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:513
+msgid "Attempt to set name property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1736
-msgid "Unknown constant '%1%' (registered pool has %2% entries)"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:524
+msgid "Attempt to set names property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1793
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown push type %d. Execution will continue but it is likely to fail due "
-"to lost sync."
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:559
+msgid "Attempt to set quality property of Camera"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1835
-#, c-format
-msgid "Invalid register %d in ActionPush"
+#: libcore/asobj/Camera_as.cpp:608
+msgid "Attempt to set width property of Camera, use setMode"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1886
-#, c-format
-msgid "\t%d) type=%s, value=%s"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:153
+msgid "Color.setRGB() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1917
-msgid "Undefined GetUrl2 url on stack, skipping"
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:186
+msgid "Color.setTransform() : missing argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1949
+#: libcore/asobj/Color_as.cpp:196
 #, c-format
-msgid "branch to offset %d -- this section only runs to %d"
+msgid "Color.setTransform(%s) : first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:1983
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find target_sprite \"%s\" in ActionCallFrame! target frame actions "
-"will not be called..."
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:463
+msgid "Date constructor called with more than 7 arguments"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2034
-#, c-format
-msgid ""
-"Frame spec found on stack at ActionGotoExpression doesn't evaluate to a "
-"valid frame: %s"
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:723
+msgid "Date.setTime needs one argument"
+msgstr "Date.setTime benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:743
+msgid "Date.setTime was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setTime wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:834
+msgid "Date.setFullYear needs one argument"
+msgstr "Date.setFullYear benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:874
+msgid "Date.setYear needs one argument"
+msgstr "Date.setYear benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:897
+msgid "Date.setYear was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.setYear wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMonth needs one argument"
+msgstr "Date.setMonth benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:961
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMonth was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.setMonth wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:983
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sDate needs one argument"
+msgstr "Date.setDate benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:997
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sDate was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setDate wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1024
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sHours needs one argument"
+msgstr "Date.setHours benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1043
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sHours was called with more than four arguments"
+msgstr "Date.setHours was called with more than four arguments"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1069
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMinutes needs one argument"
+msgstr "Date.setMinutes benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1087 libcore/asobj/Date_as.cpp:1130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMinutes was called with more than three arguments"
+msgstr "Date.setMinutes wurde mit mehr als drei Argumenten aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sSeconds needs one argument"
+msgstr "Date.setSeconds benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds needs one argument"
+msgstr "Date.setMilliseconds benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Date.set%sMilliseconds was called with more than one argument"
+msgstr "Date.setMilliseconds wurde mit mehr als einem Argument aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1227
+msgid "Date.UTC needs one argument"
+msgstr "Date.UTC benötigt ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/Date_as.cpp:1251
+msgid "Date.UTC was called with more than 7 arguments"
+msgstr "Date.UTC wurde mit mehr als sieben Argumenten aufgerufen"
+
+#: libcore/asobj/Object.cpp:148
+msgid "Too many args to Object constructor"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2046
+#: libcore/asobj/Object.cpp:192
 #, c-format
 msgid ""
-"Couldn't find target sprite \"%s\" in ActionGotoExpression. Will not go to "
-"target frame..."
+"Invalid call to Object.addProperty(%s) - expected 3 arguments (<name>, "
+"<getter>, <setter>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2125
-#, c-format
-msgid "delete %s.%s: no object found to delete"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:209
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - empty property name"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2165
-msgid "delete2 called with a path that does not resolve to an object"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:219
+msgid "Invalid call to Object.addProperty() - getter is not an AS function"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2191
+#: libcore/asobj/Object.cpp:233
 #, c-format
-msgid "-- set local var: %s = %s"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.addProperty() - setter is not null and not an AS "
+"function (%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2224
+#: libcore/asobj/Object.cpp:257
 #, c-format
-msgid "ActionCallFunction: %s is not an object"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - expected 2 arguments (<symbol>, "
+"<constructor>)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2241
+#: libcore/asobj/Object.cpp:274
 #, c-format
 msgid ""
-"Attempt to call a function with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - first argument (symbol id) "
+"evaluates to empty string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2303
+#: libcore/asobj/Object.cpp:286
 #, c-format
-msgid "---new object: %s"
+msgid ""
+"Invalid call to Object.registerClass(%s) - second argument (class) is not a "
+"function)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2313
+#: libcore/asobj/Object.cpp:313
 #, c-format
-msgid "ActionNew: '%s' is not a constructor"
-msgstr ""
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2351
-msgid "The 'var whatever' syntax in timeline context is a no-op."
+msgid "Object.registerClass('%s', %s): can't find exported symbol (id: %d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2439
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Argument to TargetPath(%s) doesn't cast to a DisplayObject"
-msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
-
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2474
+#: libcore/asobj/Object.cpp:326
 #, c-format
 msgid ""
-"Top of stack doesn't evaluate to an object (%s) at ActionEnumerate execution"
+"Object.registerClass(%s, %s): exported symbol is not a MovieClip symbol "
+"(sprite_definition), but a %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2521 libcore/vm/ASHandlers.cpp:2528
-#, c-format
-msgid "to_primitive(%s) threw an ActionTypeError %s"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:348
+msgid "Object.hasOwnProperty() requires one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2581
+#: libcore/asobj/Object.cpp:357
 #, c-format
-msgid "getMember called against a value that does not cast to an as_object: %s"
+msgid "Invalid call to Object.hasOwnProperty('%s')"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2590
-#, c-format
-msgid " ActionGetMember: target: %s (object %p)"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:373
+msgid "Object.isPropertyEnumerable() requires one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2605
+#: libcore/asobj/Object.cpp:382
 #, c-format
-msgid "-- get_member %s.%s=%s"
+msgid "Invalid call to Object.isPropertyEnumerable('%s')"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2624
-#, c-format
-msgid ""
-"ActionSetMember: %s.%s=%s: member name evaluates to invalid (empty) string"
+#: libcore/asobj/Object.cpp:405
+msgid "Object.isPrototypeOf() requires one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2633
+#: libcore/asobj/Object.cpp:413
 #, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s"
+msgid "First arg to Object.isPrototypeOf(%s) is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2645
-#, c-format
-msgid "-- set_member %s.%s=%s on invalid object!"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Object.cpp:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.watch(%s): missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2706
-#, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a method with %u arguments while only %u are available on "
-"the stack."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Object.cpp:443
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.watch(%s): second argument is not a function"
+msgstr "XML.sendAndLoad(%s): Zweites Argument ist kein XML-Objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2714
-#, c-format
-msgid " method name: %s"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Object.cpp:469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Object.unwatch(%s): missing argument"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2715
-#, c-format
-msgid " method object/func: %s"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:420
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create audio decoder: %s"
+msgstr "Konnte Audio-Codec %d für %s nicht öffnen"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2716
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:581
 #, c-format
-msgid " method nargs: %d"
+msgid "Gnash could not open this url: %s"
+msgstr "Gnash konnte diese URL nicht öffnen: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to create parser for Sound at %s"
+msgstr "Kann Sockel für fd %d nicht schließen: %s"
+
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:688
+msgid "Sound.start() has no effect on a streaming Sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2724
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod invoked with non-object object/func (%s)"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:987
+msgid "-- start sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2758
-#, c-format
-msgid "ActionCallMethod: Can't find method %s of object %s"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1012
+msgid "-- stop sound "
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2770
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1028 libcore/asobj/Sound_as.cpp:1083
 #, c-format
-msgid "ActionCallMethod: property %d of object %d is not callable (%s)"
+msgid "No such export '%s'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2843
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1037
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to call a constructor with %u arguments while only %u are available "
-"on the stack."
+msgid "Export '%s' is not a sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2855
-msgid "On ActionNewMethod: no object found on stack on ActionMethod"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1053
+msgid "-- attach sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2872
-#, c-format
-msgid "ActionNewMethod: can't find method %s of object %s"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1058
+msgid "attach sound needs one argument"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2884
-msgid "ActionNewMethod: method name is undefined and object is not a function"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1068
+msgid "attachSound needs a non-empty string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2923
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1092
 #, c-format
-msgid "-- %s instanceof %s (invalid args?)"
+msgid "Export '%s'is not a sound"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:2952
-#, c-format
-msgid "Top of stack not an object %s at ActionEnum2 execution"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1193
+#, fuzzy
+msgid "Sound.loadSound() needs at least 1 argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3086
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1208
 #, fuzzy, c-format
-msgid "ActionExtends: Super is not an object (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
+msgid "Sound.loadSound(%s): arguments after first 2 discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3090
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ActionExtends: Sub is not a function (%s)"
-msgstr "ActionExtends: Super ist keine as_function (%s)"
+#: libcore/asobj/Sound_as.cpp:1238
+msgid "set volume of sound needs one argument"
+msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3191
-#, c-format
-msgid ""
-"function2 code len (%u) overflows DOACTION tag boundaries (DOACTION tag len="
-"%d, function2 code offset=%d). Forcing code len to eat the whole buffer "
-"(would this work?)."
+#: libcore/asobj/Key_as.cpp:70
+msgid "Key.isDown needs one argument (the key code)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3213
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: named function '%s' starts at PC %d"
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:176
+msgid "XML.addRequestHeader: XML._customHeaders is not an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3223
-#, c-format
-msgid "DefineFunction2: anonymous function starts at PC %d"
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:193
+#, fuzzy
+msgid "XML.addRequestHeader requires at least one argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:206
+msgid "XML.addRequestHeader: single argument is not an array"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3275
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): arguments after thesecond will be discarded"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:237
 #, c-format
-msgid ""
-"ActionTry: reserved:%x doFinally:%d doCatch:%d trySize:%u catchSize:%u "
-"finallySize:%u catchName:%s catchRegister:%u"
+msgid "XML.addRequestHeader(%s): both arguments must be a string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3304
-msgid "ActionWith tag length != 2; skipping"
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:304
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad() requires at least two arguments"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:312
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad(): invalid empty url"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad(): Ungültige leere URL"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:319
+#, fuzzy
+msgid "sendAndLoad(): invalid target (must be an XML or LoadVars object)"
 msgstr ""
+"LoadVars.sendAndLoad(): Ungültiges Ziel (muss ein LoadVars-Objekt sein)"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3314
-msgid "Empty with() block..."
-msgstr "Leerer with()-Block..."
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:397
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Loading from url: '%s'"
+msgstr "Lade XML-Datei von URL: '%s'"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3325
-#, c-format
-msgid "with(%s) : first argument doesn't cast to an object!"
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:417
+#, fuzzy
+msgid "load() requires at least one argument"
+msgstr "LoadVars.load() benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/LoadableObject.cpp:426
+#, fuzzy
+msgid "load(): invalid empty url"
+msgstr "LoadVars.load(): Ungültige leere URL"
+
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:534
+#, fuzzy
+msgid "LocalConnection.connect() expects exactly 1 argument"
+msgstr "%s benötigt mindestens ein Argument"
+
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:542
+msgid "LocalConnection.connect(): first argument must be a string"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3440
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:587
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:599
+#: libcore/asobj/LocalConnection_as.cpp:612
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unsupported action handler invoked, code at pc is %#x"
-msgstr "Nicht unterstützter Aktions-Handler aufgerufen, Code bei pc ist %x"
+msgid "LocalConnection.send(%s): requires at least 2 arguments"
+msgstr "LoadVars.sendAndLoad() benötigt mindestens zwei Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3500
-msgid "Bogus empty GetUrl url in SWF file, skipping"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:252
+msgid "No MediaHandler exists! Cannot create a Microphone object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3512
-msgid ""
-"Bogus GetUrl2 send vars method in SWF file (both GET and POST requested). "
-"Using GET"
+#: libcore/asobj/Microphone_as.cpp:318
+msgid "Attempt to set activity property of Microphone"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3559
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:105
 #, c-format
-msgid ""
-"get url: target=%s, url=%s, method=%x (sendVars:%X, loadTarget:%d, "
-"loadVariable:%d)"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): missing arguments"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3568
-msgid "getURL2 loadVariable"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.loadClip(%s): first argument must be a string"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3571
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:132
 #, c-format
-msgid "getURL: target %s not found"
+msgid "Could not find target %s (evaluated from %s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3577
-#, c-format
-msgid "getURL: target %s is not a sprite"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip(%s): expected at leastone argument"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3596
-msgid "commonGetURL: current target is undefined"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:156
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClipLoader.unloadClip: %s"
+msgstr "MovieClipLoader.loadClip(%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3604
-msgid "getURL2 target load"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:180
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(): missing argument"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(): Fehlendes Argument"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3610 libcore/vm/ASHandlers.cpp:3664
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:189
 #, c-format
-msgid "Testing _level loading (level %u)"
-msgstr ""
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an object"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3616
+#: libcore/asobj/MovieClipLoader.cpp:198
 #, c-format
-msgid "Unknown loadMovie target: %s"
-msgstr "unbekannter loadMovie-Ziel (%s)"
+msgid "MovieClipLoader.getProgress(%s): first argument is not an sprite"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3630
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:297
 #, c-format
-msgid "get url: target %s is not a sprite"
+msgid "createEmptyMovieClip needs 2 args, but %d given, returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ASHandlers.cpp:3695
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:305
 #, c-format
-msgid "Couldn't find movie \"%s\" to set target to! Setting target to NULL..."
+msgid "createEmptyMovieClip takes 2 args, but %d given, discarding the excess"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:147
-#, c-format
-msgid ""
-"at ActionExec operator() start, pc=%d, stop_pc=%d, code.size=%d, func=%d, "
-"codeVersion=%d"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:363
+msgid "MovieClip.cacheAsBitmap()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:239
-#, c-format
-msgid ""
-"Length %u (%d) of action tag id %u at pc %d overflows actions buffer size %d"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:375
+msgid "MovieClip.filters()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:292
-#, c-format
-msgid "After execution: PC %d, next PC %d, stack follows"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:394
+msgid "MovieClip.forceSmoothing()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:306
-msgid ""
-"Time exceeded (%4% secs) while executing code in %1% between pc %2% and %3%. "
-"Disable scripts?"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:404
+msgid "MovieClip.opaqueBackground()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:541
-msgid ""
-"Stack smashed (ActionScript compiler bug, or obfuscated SWF). Taking no "
-"action to fix (as expected)."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:414
+msgid "MovieClip.scale9Grid()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:545
-#, c-format
-msgid "%d elements left on the stack after block execution."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:424
+msgid "MovieClip.scrollRect()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:564
-#, c-format
-msgid ""
-"End of DoAction block hit while skipping %d action tags (pc:%d, stop_pc:%d) "
-"(WaitForFrame, probably)"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:434
+msgid "MovieClip.tabIndex()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/ActionExec.cpp:674
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:449
 #, c-format
-msgid "Jump outside DoAction tag requested (offset %d before tag start)"
+msgid ""
+"attachMovie called with wrong number of arguments expected 3 to 4, got (%d) "
+"- returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:222
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:464
 #, c-format
-msgid "-------------- global register[%d] = '%s'"
+msgid ""
+"attachMovie: exported resource '%s' is not a DisplayObject definition. "
+"Returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:250
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:484
 #, c-format
-msgid "Recursion limit reached (%u)"
+msgid "MovieClip.attachMovie: invalid depth %d passed; not attaching"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/VM.cpp:372
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:509
 #, c-format
-msgid "(%s + %s) [primitive conversion done]"
+msgid ""
+"Fourth argument of attachMovie doesn't cast to an object (%s), we'll act as "
+"if it wasn't given"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:894
-#, c-format
-msgid "Can't push a null value onto the scope stack (%s)."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:531
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:421
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:501
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:582
+#: libcore/asobj/flash/geom/Point_as.cpp:590
+#: libcore/asobj/flash/geom/Rectangle_as.cpp:154
+#, fuzzy
+msgid "missing arguments"
+msgstr "XML.sendAndLoad (%s): Fehlende Argumente"
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1437
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:583
 #, c-format
-msgid ""
-"CALLPROP: Can't call a method of a value that doesn't cast to an object (%s)."
+msgid "%s.swapDepths() needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1454
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:594
 #, c-format
-msgid "CALLPROP: Property '%s' of object '%s' is '%s', cannot call as method"
+msgid "%s.swapDepths(%s): won't swap a clip below depth %d (%d)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1982
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:612
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: Looking for property %s of object %s"
+msgid "%s.swapDepths(%s): invalid call, swapping to self?"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:1986
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:624
 #, c-format
-msgid "GETPROPERTY: expecting object on stack, got %s."
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): invalid call, the two DisplayObjects don't have the same "
+"parent"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/Machine.cpp:2121
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:641
 #, c-format
-msgid "ABC_ACTION_SETSLOT: unexpected non-object stack value %s"
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): ignored, source and target DisplayObjects have the same "
+"depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/vm/CallStack.cpp:64
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:656
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s.swapDepths(%s): first argument invalid (neither a movieclip nor a number)"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:665
 #, c-format
-msgid "-------------- local register[%d] = '%s'"
+msgid "%s.swapDepths(%s): requested depth is above the accessible range."
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:64 libcore/abc/AbcBlock.cpp:132
-msgid "ABC: Finalizing trait yielded bad type for slot."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:681
+#, c-format
+msgid "%s.swapDepths(%s): ignored, DisplayObject already at depth %d"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:187
-msgid "ABC: Bad name for trait."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:715
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip() needs 2 or 3 args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:192
-msgid "ABC: Trait name must be fully qualified."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:731
+#, c-format
+msgid "MovieClip.duplicateMovieClip: invalid depth %d passed; not duplicating"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:239 libcore/abc/AbcBlock.cpp:265
-msgid "Bad method id in trait."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:763
+#, fuzzy
+msgid "movieclip_goto_and_play needs one arg"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:255
-msgid "Bad Class id in trait."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:773
+#, c-format
+msgid "movieclip_goto_and_play('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:273
-msgid "ABC: Unknown type of trait."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:793
+msgid "movieclip_goto_and_stop needs one arg"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:467
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:803
 #, c-format
-msgid "Abc Version: %d.%d"
+msgid "movieclip_goto_and_stop('%s') -- invalid frame"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:566
-msgid "ABC: Bad string given for namespace."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:878
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.loadMovie() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:608
-msgid "ABC: Bad namespace for namespace set."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:890
+#, c-format
+msgid ""
+"First argument of MovieClip.loadMovie(%s) evaluates to an empty string - "
+"returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:678
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:940
 #, c-format
-msgid "Action Block: Unknown multiname type (%d)."
+msgid ""
+"MovieClip.loadVariables() expected 1 or 2 args, got %d - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:711 libcore/abc/AbcBlock.cpp:721
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:731 libcore/abc/AbcBlock.cpp:741
-msgid "Action Block: Bad index in optional argument."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:952
+#, c-format
+msgid ""
+"First argument passed to MovieClip.loadVariables(%s) evaluates to an empty "
+"string - returning undefined"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:751
-msgid "ABC: Bad index in optional argument, namespaces."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:994
+#, c-format
+msgid "Can't find hitTest target %s"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:773
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1036
 #, c-format
-msgid "ABC: Bad default value type (%X), but continuing."
+msgid "hitTest() called with %u args"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:811
-msgid "ABC: Bad return type for method info."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1107
+msgid "No arguments passed to MovieClip.getURL()"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:824
-msgid "ABC: Unknown return type."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1116
+#, fuzzy, c-format
+msgid "MovieClip.getURL(%s): extra arguments dropped"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Sprite"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:841
-msgid "ABC: Bad parameter type in method."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1224
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.getBounds(%s): invalid call, first arg must be a DisplayObject"
+msgstr "MovieClipLoader.getProgress(%s): Erstes Argument ist kein Objekt"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:850
-msgid "ABC: Unknown parameter type."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:939
-msgid "ABC: Out of bounds instance name."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:947
-msgid "ABC: QName required for instance."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:952
-msgid "ABC: No namespace to use for storing class."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:967
-msgid "Duplicate class registration."
-msgstr ""
-
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:983
-msgid "ABC: Bad super type."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1272
+msgid "MovieClip.globalToLocal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.globalToLocal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:994
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1280
 #, c-format
-msgid "ABC: Super type not found (%s)"
+msgid "MovieClip.globalToLocal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1001
-msgid "ABC: Can't extend a class which is final."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1294
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1007
-msgid "ABC: Can't extend an interface type."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1305
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.globalToLocal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1013
-msgid "ABC: Class cannot be its own supertype."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1333
+msgid "MovieClip.localToGlobal() takes one arg"
+msgstr "MovieClip.localToGlobal() nimmt ein Argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1034
-msgid "ABC: Bad namespace for protected."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1341
+#, c-format
+msgid "MovieClip.localToGlobal(%s): first argument doesn't cast to an object"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1053
-msgid "ABC: Bad name for interface."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1354
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'x' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1060
-msgid "ABC: Can't implement a non-interface type."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1365
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.localToGlobal(%s): object parameter doesn't have an 'y' member"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1072
-msgid "ABC: Out of bounds method for initializer."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1394
+#, c-format
+msgid "%s.setMask() : needs an argument"
+msgstr "%s.setMask() : benötigt ein Argument"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1107
-msgid "ABC: Out of bound static constructor for class."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1413
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s.setMask(%s) : first argument is not a DisplayObject"
+msgstr "%s.setMask(%s) : Erstes Argument ist kein Zeichen"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1146
-msgid "ABC: Out of bounds method for script."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1443
+#, fuzzy
+msgid "MovieClip.lineTo() needs at least two arguments"
+msgstr "MovieClip.lineTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1182
-msgid "ABC: Out of bounds for method body."
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1469
+msgid "MovieClip.moveTo() takes two args"
+msgstr "MovieClip.moveTo() benötigt zwei Argumente"
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1189
-msgid "ABC: Only one body per method."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1520
+#, c-format
+msgid "MovieClip.lineStyle(%s): args after the first three will be discarded"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1235
-msgid "ABC: Out of bound type for exception."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1540
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid joinStylevalue '%s' (valid values: %s|%s|%s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1245
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1556
 #, c-format
-msgid "ABC: Unknown type of object to catch. (%s)"
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid capStyle value '%s' (valid values: none|"
+"round|square)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/abc/AbcBlock.cpp:1263
-msgid "ABC: Out of bound name for caught exception."
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1581
+#, c-format
+msgid ""
+"MovieClip.lineStyle(%s): invalid noScale value '%s' (valid values: %s|%s|%s|%"
+"s)"
 msgstr ""
 
-#: libcore/DisplayObjectContainer.cpp:75
-msgid "Children"
-msgstr ""
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1629
+msgid "MovieClip.curveTo() takes four args"
+msgstr "MovieClip.curveTo() benötigt vier Argumente"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:233
-msgid "AsBroadcaster.initialize() requires one argument, none given"
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1645
+#, c-format
+msgid "%s.curveTo(%g,%g,%g,%g);"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:243
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1714
 #, c-format
-msgid "AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is not an object"
-msgstr ""
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): invalid call: 5 arguments needed"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:252
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s.beginGradientFill(%s): extra arguments invalidate call!"
+msgstr "%s.beginGradientFill(%s): ungültiger Aufruf: 5 Argumente benötigt"
+
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1745
 #, c-format
 msgid ""
-"AsBroadcaster.initialize(%s): first arg is an object but doesn't cast to one "
-"(dangling DisplayObject ref?)"
+"%s.beginGradientFill(%s): first arg must be 'radial', 'focal', or 'linear'"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:282 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:327
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:393
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1761
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object has no _listeners member"
+msgid ""
+"%s.beginGradientFill(%s): one or more of the args from 2nd to 5th don't "
+"cast to objects"
 msgstr ""
 
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:293 libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:338
-#: libcore/asobj/AsBroadcaster.cpp:404
+#: libcore/asobj/MovieClip_as.cpp:1775
 #, c-format
-msgid "%p.addListener(%s): this object's _listener isn't an object: %s&qu