gnumed-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnumed-devel] Re: address@hidden: RE: [Openkaart] LHV : echt geen 5


From: David W. Forslund
Subject: [Gnumed-devel] Re: address@hidden: RE: [Openkaart] LHV : echt geen 5 jaren nodig voor een HIS in Open source, CRISNET]
Date: Wed, 18 Jun 2003 22:35:24 -0600

I guess most of you know that this is OpenEMed.   Helma is using it at
the Univ. of Maastricht and is contributing back to the effort.
For those interested there was a first cut at a Decision Support
module within the HDTF but it was never finalized.   How it integrates
is certain up for discussion, but there was considerable work on showing
how it plugs into COAS.

Dave
Karsten Hilbert writes:
 > Sorry for the Dutch but this may be of interest (it ran on a
 > Dutch medical FOSS mailing list). Rough guesses at a
 > translation interspersed:
 > 
 > ----- Forwarded message from address@hidden -----
 > > X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)
 > > 
 > > En dan is er ook nog ProperWeb. Helaas nu niet te bezichtigen omdat ik
 > There's also ProperWeb.
 > 
 > > gisteren de server heb afgesloten i.v.m. de verhuizing. Maar uiterlijk eind
 > ??
 > 
 > > volgende week is hij weer in de lucht: http://137.120.3.237:9191/properweb.
 > > 
 > > Usernaam: demo
 > > Password: 259#
 > Demo is there.
 > 
 > > Features:
 > > - scheiding demografische (= identificeerbare) patientengegevens van de
 > > medische gegevens
 > Demographics and clinical data physically (?) separated.
 > 
 > > - demografische gegevens beschikbaar als PIDS server (OMG HDTF PIDS)
 > Demographics handled via PIDS.
 > 
 > > - medische gegevens beschikbaar als COAS server (OMG HDTF COAS)
 > Clinical data handled via COAS.
 > 
 > > - bedoeld als multidisciplinair dossier
 > cross-speciality EPR
 > 
 > > - gedistribueerd systeem (PIDS servers, COAS server, webserver e.d. kunnen
 > > allen op een andere machine draaien, bovendien kunnen de PIDS en COAS
 > > servers gebruik maken van verschillende databases die elk ook weer op een
 > > andere machine kunnen draaien)
 > Distributable across multiple machines.
 > 
 > > - platform onafhankelijk (geschreven in Java)
 > "platform independant" by virtue of Java
 > 
 > > - voorlopige webbrowser client, maar andere clientvormen zijn ook
 > > geschikt/te maken
 > Right now http client only, others planned/in the works.
 > 
 > > - webbrowser client aanpasbaar (XSL en CSS files)
 > HTTP client customizable.
 > 
 > > - gebaseerd op CORBA
 > Built on CORBA.
 > 
 > > - draait op SSL (demo voorlopig niet)
 > can use SSL although demo does not currently do so
 > 
 > > - "datamodel": gebaseerd op de ideeen van OpenEHR archetypes, dus flexibel
 > > en aanpasbaar zonder hercompilatie van de code of aanpassing van de
 > > database(s)
 > Datamodel based on OpenEHR ideas.
 > 
 > > - er zijn verschillende views op dezelfde data te definieren (mij kost het
 > > ongeveer 4 uur om een nieuw formulier/view handmatig te implementeren)
 > Forms-based customizable views for the same data. Takes the
 > poster about 4 hours to whip up needed views.
 > 
 > > - koppeling met RAD server (autorisatie d.m.v. role based profiles) staat 
 > > op
 > > het programma
 > RAD server use for authorization etc. in the planning.
 > 
 > > - koppeling met "externe" databases (bijv. ZIS en labsystemen) staan 
 > > gepland
 > Another plan to connect to external "black box" data providers
 > (lab, drugs etc).
 > 
 > > - koppeling met decision support systeem (reminders a.d.h.v. guidelines)
 > > staat gepland
 > Decision support planned via automated reminders culled from
 > published guidelines.
 > 
 > Some will argue here that decision support needs to integrated
 > rather than bolted on.
 > 
 > > Ik noem maar een dwarsstraat.
 > > 
 > > Helma
 > >
 > > ---
 > > Outgoing mail is certified Virus Free.
 > > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
 > > Version: 6.0.490 / Virus Database: 289 - Release Date: 16-Jun-03
 > >  
 > 
 > ----- End forwarded message -----
 > 
 > Regards,
 > Karsten
 > -- 
 > GPG key ID E4071346 @ wwwkeys.pgp.net
 > E167 67FD A291 2BEA 73BD  4537 78B9 A9F9 E407 1346
 > 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]