gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r2438 - in doodle: . po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r2438 - in doodle: . po
Date: Sat, 7 Jan 2006 02:13:01 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2006-01-07 02:12:59 -0800 (Sat, 07 Jan 2006)
New Revision: 2438

Added:
  doodle/po/sv.po
Modified:
  doodle/AUTHORS
  doodle/po/LINGUAS
Log:
sv

Modified: doodle/AUTHORS
===================================================================
--- doodle/AUTHORS   2006-01-06 00:27:32 UTC (rev 2437)
+++ doodle/AUTHORS   2006-01-07 10:12:59 UTC (rev 2438)
@@ -15,3 +15,4 @@
 German:  Karl Eichwalder
 Irish:  Kevin Patrick Scannell
 Italian: Marco Colombo
+Swedish: Daniel Nylander

Modified: doodle/po/LINGUAS
===================================================================
--- doodle/po/LINGUAS  2006-01-06 00:27:32 UTC (rev 2437)
+++ doodle/po/LINGUAS  2006-01-07 10:12:59 UTC (rev 2438)
@@ -1,2 +1,2 @@
 # Set of available languages
-de eu it nl sq ga vi
+de eu it nl sq ga vi sv

Added: doodle/po/sv.po
===================================================================
--- doodle/po/sv.po   2006-01-06 00:27:32 UTC (rev 2437)
+++ doodle/po/sv.po   2006-01-07 10:12:59 UTC (rev 2438)
@@ -0,0 +1,572 @@
+# Swedish translation of doodle.
+# Copyright (C) 2005 Christian Grothoff
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Daniel Nylander <address@hidden>, 2005
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: doodle 0.6.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gnunet.org/mantis/ or address@hidden"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-19 06:37-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-29 08:50+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:67
+msgid "consider strings to match if DISTANCE letters are different"
+msgstr "anse att strängar matchar om DISTANCE bokstäver är olika"
+
+#: src/doodle/doodle.c:69
+msgid "build database (default is to search)"
+msgstr "bygg databas (standard är att söka)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:71
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG (use when building database)"
+msgstr "använd den generiska klartextuppackaren för språket med 
2-bokstavskoden i LANG (använd vid bygge av databas)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:63
+msgid "use location FILENAME to store doodle database"
+msgstr "använd FILENAME för att lagra doodles databas"
+
+#: src/doodle/doodle.c:75
+msgid "for each matching file, print the extracted keywords"
+msgstr "för varje matchande fil, skriv ut uppackade nyckelord"
+
+#: src/doodle/doodle.c:77
+msgid "add the filename to the list of keywords (use when building database)"
+msgstr "lägg till filnamnet till listan av nyckelord (använd vid bygge av 
databas)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:79 src/doodle/doodled.c:69
+msgid "print this help page"
+msgstr "skriv ut denna hjälpsida"
+
+#: src/doodle/doodle.c:81
+msgid "compute hash using the given ALGORITHM (currently sha1 or md5)"
+msgstr "beräkna hash med angiven ALGORITHM (för närvarande sha1 eller md5)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:83
+msgid "be case-insensitive (use when searching)"
+msgstr "var shift-känslig (använd vid sökning)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:85 src/doodle/doodled.c:73
+msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
+msgstr "läs in instick för uppackning med namnet LIBRARY"
+
+#: src/doodle/doodle.c:87
+msgid "log keywords to a file named FILENAME"
+msgstr "logga nyckelord till en fil kallad FILENAME"
+
+#: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:77
+msgid "do not load default set of extractor plugins"
+msgstr "läs inte in förvald uppsättning av uppackningsinstick"
+
+#: src/doodle/doodle.c:91 src/doodle/doodled.c:79
+msgid "set the memory limit to SIZE MB (for the tree)."
+msgstr "sätt minnesgräns till SIZE MB (för trädet)."
+
+#: src/doodle/doodle.c:93
+msgid "print suffix tree (for debugging)"
+msgstr "skriv ut suffixträd (för felsökning)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:95 src/doodle/doodled.c:81
+msgid "exclude given paths from building or searching"
+msgstr "exkludera angivna sökvägar från bygge eller sökning"
+
+#: src/doodle/doodle.c:97 src/doodle/doodled.c:83
+msgid "print the version number"
+msgstr "skriv ut versionsnumret"
+
+#: src/doodle/doodle.c:99 src/doodle/doodled.c:85
+msgid "be verbose"
+msgstr "var informativ"
+
+#: src/doodle/doodle.c:102
+msgid "doodle [OPTIONS] ([FILENAMES]*|[KEYWORDS]*)"
+msgstr "doodle [FLAGGOR] ([FILNAMN]*|[NYCKELORD]*)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:103
+msgid "Index and search meta-data of files."
+msgstr "Indexera och sök metadata i filer."
+
+# Denna är jag mycket osäker på
+#: src/doodle/doodle.c:148
+#, c-format
+msgid "Pruned: %s\n"
+msgstr "Reducerad: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:191 src/doodle/doodled.c:330 src/doodle/doodled.c:347
+#: src/doodle/doodled.c:398 src/doodle/doodled.c:715 src/doodle/files.c:79
+#: src/doodle/tree.c:2270
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s\n"
+msgstr "Anrop till \"%s\" för fil \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:199
+#, c-format
+msgid "Processing '%s'\n"
+msgstr "Behandlar \"%s\"\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:222 src/doodle/doodled.c:600
+#, c-format
+msgid "No database specified. Aborting.\n"
+msgstr "Ingen databas angiven. Avbryter.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:227 src/doodle/doodled.c:607
+#, c-format
+msgid "'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building 
database (option '%s').\n"
+msgstr "\"%s\" är ett ogiltigt databasfilnamn (har ett kolon) för att bygga 
databas (flagga \"%s\").\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:253 src/doodle/doodled.c:629
+#, c-format
+msgid "Loading default set of libextractor plugins.\n"
+msgstr "Läser in förvald uppsättning av libextractor-instick.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:636
+#, c-format
+msgid "Loading libextractor plugins: '%s'\n"
+msgstr "Läser in libextractor-instick: \"%s\"\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:265 src/doodle/doodled.c:644
+#, c-format
+msgid "Failed to load any libextractor plugins. Aborting.\n"
+msgstr "Misslyckades att läsa in något libextractor-instick. Avbryter.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:273 src/doodle/doodled.c:589
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for logging: %s.\n"
+msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för loggning: %s.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:283 src/doodle/doodled.c:487
+#, c-format
+msgid "Indexing '%s'\n"
+msgstr "Indexerar \"%s\"\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:347
+#, c-format
+msgid "Keywords for matching file '%s':\n"
+msgstr "Nyckelord för matchande fil \"%s\":\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:374 src/doodle/doodle.c:413
+#, c-format
+msgid "No database specified. Aborting.\n"
+msgstr "Ingen databas angiven. Avbryter.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:379 src/doodle/doodle.c:418
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s.\n"
+msgstr "Anrop till \"%s\" för fil \"%s\" misslyckades: %s.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:453
+#, c-format
+msgid "Searching for '%s':\n"
+msgstr "Söker efter \"%s\":\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:456
+#, c-format
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search will not 
work.\n"
+msgstr "Varning: söksträng är längre än %d tecken, sökning kommer inte 
fungera.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:461
+#, c-format
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search may not 
work properly.\n"
+msgstr "Varning: söksträng är längre än %d tecken, sökning kanske inte 
fungerar korrekt.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:473 src/doodle/doodle.c:483
+#, c-format
+msgid "\tNot found!\n"
+msgstr "\tEj funnen!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:557 src/doodle/doodle.c:619 src/doodle/doodled.c:902
+#, c-format
+msgid "You must pass a number to the '%s' option.\n"
+msgstr "Du måste skicka med ett nummer till flaggan \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:562 src/doodle/doodle.c:573 src/doodle/doodle.c:578
+#: src/doodle/doodle.c:583 src/doodle/doodle.c:606 src/doodle/doodle.c:635
+#, c-format
+msgid "The options '%s' and '%s' cannot be used together!\n"
+msgstr "Flaggorna \"%s\" och \"%s\" kan inte användas tillsammans!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:624 src/doodle/doodled.c:907
+#, c-format
+msgid "Specified memory limit is too high.\n"
+msgstr "Angiven minnesgräns är för hög.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:649 src/doodle/doodled.c:924
+#, c-format
+msgid "Version %s\n"
+msgstr "Version %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:654 src/doodle/doodled.c:929
+#, c-format
+msgid "Use '--help' to get a list of options.\n"
+msgstr "Använd \"--help\" för att få en lista på flaggor.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:663
+#, c-format
+msgid "Invoke with filenames or directories to index!\n"
+msgstr "Anropa med filnamn eller kataloger att indexera!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:664
+#, c-format
+msgid "Invoke with query terms to search for!\n"
+msgstr "Anropa med söktermer att söka efter!\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:60
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG"
+msgstr "använd den generiska klartextuppackaren för språket med 
2-bokstavskoden i LANG"
+
+#: src/doodle/doodled.c:65
+msgid "run in debug mode, do not daemonize"
+msgstr "kör i felsökningsläge, inte som demon"
+
+#: src/doodle/doodled.c:67
+msgid "add the filename to the list of keywords"
+msgstr "lägg till filnamnet till listan för nyckelord"
+
+#: src/doodle/doodled.c:71
+msgid "compute hash using the given ALGORITHM"
+msgstr "beräkna hash med angiven ALGORITHM"
+
+#: src/doodle/doodled.c:75
+msgid "log activity to a file named FILENAME"
+msgstr "logga aktivitet till en fil kallad FILENAME"
+
+#: src/doodle/doodled.c:88
+msgid "doodled [OPTIONS] [FILENAMES]"
+msgstr "doodled [FLAGGOR] [FILNAMN]"
+
+#: src/doodle/doodled.c:89
+msgid "Continuously index files in the background."
+msgstr "Fortsätt indexera filer i bakgrunden."
+
+#: src/doodle/doodled.c:188
+msgid "Event processing thread created.\n"
+msgstr "Tråd för bearbetning av händelser skapad.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:203 src/doodle/doodled.c:222 src/doodle/doodled.c:701
+#: src/doodle/tree.c:182 src/doodle/tree.c:190 src/doodle/tree.c:221
+#: src/doodle/tree.c:242
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "Anrop till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:381
+#, c-format
+msgid "Will monitor directory '%s' for changes.\n"
+msgstr "Kommer att övervaka katalog \"%s\" efter ändringar.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:433
+#, c-format
+msgid "Processing file '%s'.\n"
+msgstr "Behandlar fil \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:460
+msgid "Main worker thread created.\n"
+msgstr "Huvudarbetstråd skapad.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:471
+msgid "Failed to spawn event processing thread.\n"
+msgstr "Misslyckades att starta tråd för händelsebearbetning.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:481
+msgid "Registering with FAM for file system events.\n"
+msgstr "Registrerar mot FAM för filsystemhändelser.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:504
+msgid "doodled startup complete. Now waiting for FAM events.\n"
+msgstr "uppstart av doodled klar. Väntar nu på FAM-händelser.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:651
+msgid "Failed to connect to fam. Aborting.\n"
+msgstr "Misslyckades att ansluta till fam. Avbryter.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:676
+#, c-format
+msgid "Failed to create worker thread: %s"
+msgstr "Misslyckades att skapa arbetstråd: %s"
+
+#: src/doodle/doodled.c:687
+msgid "doodled is shutting down.\n"
+msgstr "doodled stängs ner.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:691
+msgid "No files exist that doodled would monitor for changes. Exiting.\n"
+msgstr "Inga filer existerar som doodled skulle övervaka efter ändringar. 
Avslutar.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:709
+#, c-format
+msgid "Cancelling fam monitor '%s'.\n"
+msgstr "Avbryter fam-övervakning \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:740
+msgid "Error disconnecting from fam.\n"
+msgstr "Fel vid nedkoppling från fam.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:744
+msgid "Unloading libextractor plugins.\n"
+msgstr "Läser ur libextractor-instick.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:936
+#, c-format
+msgid "Invoke with filenames or directories to monitor!\n"
+msgstr "Anropa med filnamn eller kataloger för övervakning!\n"
+
+#: src/doodle/files.c:71 src/doodle/tree.c:329 src/doodle/tree.c:689
+#: src/doodle/tree.c:1056 src/doodle/tree.c:1363 src/doodle/tree.c:1379
+#: src/doodle/tree.c:1415 src/doodle/tree.c:1430 src/doodle/tree.c:1450
+#: src/doodle/tree.c:2343 src/doodle/tree.c:2372
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
+msgstr "Påstående misslyckades vid %s.%d.\n"
+
+#: src/doodle/files.c:107
+#, c-format
+msgid "Scanning '%s'\n"
+msgstr "Söker av \"%s\"\n"
+
+#: src/doodle/files.c:115
+#, c-format
+msgid "Access to directory '%s' was denied.\n"
+msgstr "Tillgång till katalog \"%s\" nekades.\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:673
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:698
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte ett argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:704
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inte ett argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:721 src/doodle/getopt.c:892
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:750
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:754
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:780
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:782
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:811 src/doodle/getopt.c:941
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: flagga kräver ett argument -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:859
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:877
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inte ett argument\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:41
+#, c-format
+msgid "FATAL: MALLOC called with size 0!\n"
+msgstr "ALLVARLIGT: MALLOC anropad med storlek 0!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:46
+#, c-format
+msgid "FATAL: MALLOC called with size < 0!\n"
+msgstr "ALLVARLIGT: MALLOC anropad med storlek < 0!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:52 src/doodle/grow.c:70
+#, c-format
+msgid "FATAL: %s\n"
+msgstr "ALLVARLIGT: %s\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:64
+#, c-format
+msgid "FATAL: STRDUP called with str NULL!\n"
+msgstr "ALLVARLIGT: STRDUP anropad med str NULL!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:100
+#, c-format
+msgid "FATAL: can not allocate %u * %d elements (number too large) at %s:%d.\n"
+msgstr "ALLVARLIGT: kan inte allokera %u * %d element (antal för stort) vid 
%s:%d.\n"
+
+#: src/doodle/help.c:51
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s\n"
+"%s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Användning: %s\n"
+"%s\n"
+"\n"
+
+#: src/doodle/help.c:54
+#, c-format
+msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
+msgstr "Argument som är obligatoriska för långa flaggor är också obligatoriska 
för korta flaggor.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:195
+#, c-format
+msgid "Short read at offset %llu (attempted to read %llu bytes).\n"
+msgstr "Kort läsning vid offset %llu (försökte läsa %llu byte).\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:213
+#, c-format
+msgid "'%s' failed: %s\n"
+msgstr "\"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:227
+#, c-format
+msgid "Short write at offset %llu (wanted to write %llu bytes).\n"
+msgstr "Kort skrivning vid offset %llu (försökte skriva %llu byte).\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:416 src/doodle/tree.c:438 src/doodle/tree.c:462
+#: src/doodle/tree.c:491 src/doodle/tree.c:643 src/doodle/tree.c:1098
+#: src/doodle/tree.c:1139 src/doodle/tree.c:1160 src/doodle/tree.c:1179
+#: src/doodle/tree.c:1192 src/doodle/tree.c:1214 src/doodle/tree.c:1221
+#: src/doodle/tree.c:1235
+#, c-format
+msgid ""
+"Assertion failed at %s:%d.\n"
+"Database format error!\n"
+msgstr ""
+"Påstående misslyckades vid %s.%d.\n"
+"Formatfel i databas!\n"
+
+# Bättre ord för "serialiserar"
+#: src/doodle/tree.c:1025
+#, c-format
+msgid "Memory limit (%u bytes) hit, serializing some data.\n"
+msgstr "Minnesgräns (%u byte) nådd, serialiserar viss data.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1063
+#, c-format
+msgid "Reduced memory consumption for suffix tree to %u bytes.\n"
+msgstr "Minskade minneskonsumption för suffixträd till %u byte.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1373
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu or %llu > %llu.\n"
+msgstr "Påstående misslyckades vid %s.%d: %llu > %llu eller %llu > %llu.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1493
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu.\n"
+msgstr "Påstående misslyckades vid %s:%d: %llu > %llu.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1571
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte öppna \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1581 src/doodle/tree.c:1793
+#, c-format
+msgid "Could not lock database '%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte låsa databas \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1606
+#, c-format
+msgid "Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it 
and rebuild the database.\n"
+msgstr "Databasfil \"%s\" är från ett ej komplett databasbygge. Jag kommer 
att ta bort den och bygga om databasen igen.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1612
+#, c-format
+msgid "Could not unlink '%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte avlänka \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1620
+#, c-format
+msgid "Database file '%s' has wrong magic code.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/doodle/tree.c:1687
+#, c-format
+msgid "Error reading database '%s' at %s.%d.\n"
+msgstr "Fel vid läsning av databas \"%s\" vid %s.%d.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1766
+#, c-format
+msgid "Database '%s' does not exist.\n"
+msgstr "Databas \"%s\" existerar inte.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1784
+#, c-format
+msgid "Error creating database '%s' at %s:%d: %s\n"
+msgstr "Fel vid skapandet av databas \"%s\" den %s:%d: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1910
+#, c-format
+msgid "Could not open temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte öppna temporärfil \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1924
+#, c-format
+msgid "Writing doodle database to temporary file '%s'.\n"
+msgstr "Skriver doodle-databas till temporärfil \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2005
+#, c-format
+msgid "Could not remove old database '%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte ta bort gammal databas \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2012
+#, c-format
+msgid "Could not rename temporary file '%s' to '%s: %s\n"
+msgstr "Kunde inte byta namn på temporärfil \"%s\" till \"%s\": %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2067 src/doodle/tree.c:2125 src/doodle/tree.c:2207
+#: src/doodle/tree.c:2221 src/doodle/tree.c:2506 src/doodle/tree.c:2520
+#: src/doodle/tree.c:2532 src/doodle/tree.c:2570 src/doodle/tree.c:2615
+#: src/doodle/tree.c:2628 src/doodle/tree.c:2673 src/doodle/tree.c:2688
+#: src/doodle/tree.c:2701 src/doodle/tree.c:2723 src/doodle/tree.c:3178
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d!\n"
+msgstr "Påstående misslyckades vid %s:%d!\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2279
+#, c-format
+msgid "Adding keyword '%s' for file '%s'.\n"
+msgstr "Lägger till nyckelord \"%s\" för fil \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2903
+#, c-format
+msgid "Removing the keywords for file '%s'.\n"
+msgstr "Tar bort nyckelord för fil \"%s\".\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2971 src/doodle/tree.c:3032
+msgid "Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing 
database.\n"
+msgstr "Söker av filsystem för att ta bort föråldrade poster från existerande 
database.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2990 src/doodle/tree.c:3051
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be accessed: %s. Removing file from index.\n"
+msgstr "Fil \"%s\" kunde inte tillgås: %s. Tar bort fil från index.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2997 src/doodle/tree.c:3058
+#, c-format
+msgid "File '%s' is not a regular file. Removing file from index.\n"
+msgstr "Fil \"%s\" är inte en vanlig fil. Tar bort fil från index.\n"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]