gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r2440 - in gnunet-gtk: . po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r2440 - in gnunet-gtk: . po
Date: Sat, 7 Jan 2006 02:15:30 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2006-01-07 02:15:24 -0800 (Sat, 07 Jan 2006)
New Revision: 2440

Added:
  gnunet-gtk/po/sv.po
Modified:
  gnunet-gtk/ChangeLog
  gnunet-gtk/gnunet-gtk.glade
  gnunet-gtk/po/LINGUAS
Log:
sv

Modified: gnunet-gtk/ChangeLog
===================================================================
--- gnunet-gtk/ChangeLog    2006-01-07 10:13:18 UTC (rev 2439)
+++ gnunet-gtk/ChangeLog    2006-01-07 10:15:24 UTC (rev 2440)
@@ -1,3 +1,6 @@
+Sat Jan 7 02:38:37 PST 2006
+    Adding Swedish translation.
+
 Fri Dec 23 15:59:19 PST 2005
    Releasing 0.7.0b.
 

Modified: gnunet-gtk/gnunet-gtk.glade
===================================================================
--- gnunet-gtk/gnunet-gtk.glade 2006-01-07 10:13:18 UTC (rev 2439)
+++ gnunet-gtk/gnunet-gtk.glade 2006-01-07 10:15:24 UTC (rev 2440)
@@ -4460,6 +4460,7 @@
 Bogdan Carbunar <address@hidden>
 Steven Michael Murphy <address@hidden>
 Phan Vinh Thinh <address@hidden>
+Daniel Nylander <address@hidden>
 </property>
  <property name="logo">gnunet_logo.png</property>
 </widget>

Modified: gnunet-gtk/po/LINGUAS
===================================================================
--- gnunet-gtk/po/LINGUAS    2006-01-07 10:13:18 UTC (rev 2439)
+++ gnunet-gtk/po/LINGUAS    2006-01-07 10:15:24 UTC (rev 2440)
@@ -1 +1 @@
-rw vi de
+rw vi de sv

Added: gnunet-gtk/po/sv.po
===================================================================
--- gnunet-gtk/po/sv.po 2006-01-07 10:13:18 UTC (rev 2439)
+++ gnunet-gtk/po/sv.po 2006-01-07 10:15:24 UTC (rev 2440)
@@ -0,0 +1,1581 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) 2005 Christian Grothoff <address@hidden>
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Daniel Nylander <address@hidden>, 2005
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnunet-gtk 0.7.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-28 15:37-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-25 13:40+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: gnunet-gtk.glade:8
+msgid "gnunet-gtk, GNU's Peer-to-Peer Network"
+msgstr "gnunet-gtk, GNU:s Peer-to-Peer-nätverk"
+
+#: gnunet-gtk.glade:69
+msgid "Show credits"
+msgstr "Visa tack"
+
+#: gnunet-gtk.glade:88
+msgid "<span size=\"x-large\">Welcome to gnunet-gtk 0.7.0</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Välkommen till gnunet-gtk 0.7.0</span>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:120
+msgid ""
+"\n"
+"                                    \n"
+"gnunet-gtk is the GTK+ user interface for GNUnet. It is intended to 
eventually provide a universal, pluggable interface for all GNUnet services.\n"
+"\n"
+"This is an alpha release. Many features are not working and others are 
missing. The GNUnet homepage offers information about new versions of 
gnunet-gtk.\n"
+"\n"
+"<span size=\"x-large\">Important changes (compared to gnunet-gtk 
0.6.6):</span>\n"
+"\n"
+"The redesign of the GNUnet core has also affected gnunet-gtk. The new 
codebase is based on glade, which should make it easier to customize and extend 
gnunet-gtk.\n"
+"\n"
+"The new codebase is mostly a collection of GTK+ signal handlers that trigger 
the appropriate actions on GNUnet's FSUI and ECRS libraries.\n"
+"\n"
+"The code is still far from complete, missing features include:\n"
+"* support for starting and stopping gnunetd\n"
+"* support for file sharing (insert, search, download, pseudonyms, namespaces, 
directories, collections)\n"
+"* support for statistics (raw, graphical)\n"
+"* support for chat\n"
+"\n"
+"We hope that you will enjoy gnunet-gtk (especially once it is ready).\n"
+"\n"
+"\n"
+"Thank you,\n"
+"\n"
+"\n"
+"  The GNUnet Team"
+msgstr ""
+"\n"
+"                                    \n"
+"gnunet-gtk är ett GTK+-användargränssnitt för GNUnet. Det är tänkt att 
eventuellt erbjuda ett universalt, modulärt gränssnitt för alla 
GNUnet-tjänster.\n"
+"\n"
+"Detta är en alfa-utgåva. Många funktioner fungerar inte och andra saknas. 
GNUnets webbplats erbjuder information om nya version av gnunet-gtk.\n"
+"\n"
+"<span size=\"x-large\">Viktiga ändringar (jämfört med gnunet-gtk 
0.6.6):</span>\n"
+"\n"
+"Omstruktureringen av GNUnets kärna har också påverkat gnunet-gtk. Den nya 
kodbasen är baserad på glade vilket bör göra det lättare att anpassa och utöka 
gnunet-gtk.\n"
+"\n"
+"Den nya kodbasen är mestadels en samling av GTK+-signalhanterare som använder 
lämpliga åtgärder i GNUnets FSUI- och ECRS-bibliotek.\n"
+"\n"
+"Källkoden är fortfarande långt i från klar, funktioner som saknas är:\n"
+"* stöd för start och stopp av gnunetd\n"
+"* stöd för fildelning (lägg till, sök, ladda ner, pseudonymer, namnrymd, 
kataloger, samlingar)\n"
+"* stöd för statistik (rå, grafisk)\n"
+"* stöd för chatt\n"
+"\n"
+"Vi hoppas att du kommer att tycka om gnunet-gtk (speciellt när den är 
klar).\n"
+"\n"
+"\n"
+"Tack,\n"
+"\n"
+"\n"
+"  The GNUnet Team"
+
+#: gnunet-gtk.glade:203
+msgid "_Welcome"
+msgstr "_Välkommen"
+
+#: gnunet-gtk.glade:278
+msgid "Try to start the GNUnet Daemon gnunetd on localhost"
+msgstr "Försök att starta GNUnets demon gnunetd på localhost."
+
+#: gnunet-gtk.glade:322
+msgid "start gnunet_d"
+msgstr "starta gnunet_d"
+
+#: gnunet-gtk.glade:358
+msgid "Stops the GNUnet daemon gnunetd"
+msgstr "Stoppar GNUnets demon gnunetd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:402
+msgid "sto_p gnunetd"
+msgstr "sto_ppa gnunetd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:475
+msgid "<b>gnunetd control</b>"
+msgstr "<b>Kontrollera gnunetd</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:537
+msgid "<b>Running Applications</b>"
+msgstr "<b>Körande applikationer</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:603
+msgid "_General"
+msgstr "_Allmänt"
+
+#: gnunet-gtk.glade:682
+msgid "<b>Search Overview</b>"
+msgstr "<b>Sököversikt</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:762
+msgid "Cancel the selected download"
+msgstr "Avbryt den valda nedladdningen"
+
+#: gnunet-gtk.glade:781
+msgid "Clear completed downloads from the download list"
+msgstr "Rensa färdiga nedladdningar från nedladdningslistan"
+
+#: gnunet-gtk.glade:809
+msgid "<b>Downloads</b>"
+msgstr "<b>Nedladdningar</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:871
+msgid "<b>Uploads</b>"
+msgstr "<b>Uppladdningar</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:932
+msgid "Stat_us"
+msgstr "Stat_us"
+
+#: gnunet-gtk.glade:975 gnunet-gtk.glade:3131 gnunet-gtk.glade:4772
+msgid "_Keyword:"
+msgstr "_Nyckelord:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1034
+msgid "Search GNUnet for content under the specified keyword (and, if 
applicable, restrict the search to the given namespace)"
+msgstr "Sök GNUnet efter innehåll med angivna nyckelord (och om möjligt även 
begränsa sökningen till den angivna namnrymden)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1079
+msgid "Sea_rch"
+msgstr "Sö_k"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1115
+msgid "with _anonymity"
+msgstr "med _anonymitet"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1142
+msgid "Specify the anonymity level for the search, 0 for no anonymity. Higher 
values provide more privacy but also less performance."
+msgstr "Ange nivå för anonymitet för sökningen, 0 för ingen anonymitet. Högre 
värden ger mer avskildhet men också lägre prestanda."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1162
+msgid "in _namespace"
+msgstr "i _namnrymd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1219
+msgid "This is the rating that you have given this namespace so far. Ratings 
are private and not shared with other users in any way. They are supposed to 
help each user remember which namespace is worthwile for him."
+msgstr "Detta är betyget du har gett denna namnrymd än så länge. Betyg är 
privata och delas inte med andra användare på något sätt. De är tänkta att 
hjälpa varje användare att komma i håg vilken namnrymd som är värdefull för 
honom."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1338
+msgid "_Download"
+msgstr "_Ladda ner"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1384
+msgid "Method:"
+msgstr "Metod:"
+
+# adversary = motståndare... hacker?
+#: gnunet-gtk.glade:1414
+msgid "Indexing will avoid copying the file into the GNUnet database. 
Instead, GNUnet will try to add a symbolic link to the specified file. If that 
fails, a copy of the file will be created. Indexing should be used if the 
local machine is unlikely to ever be compromised by an adversary and if the 
uploaded file will not be modified or moved in the future. Indexing is more 
efficient than insertion."
+msgstr "Indexering kommer att förhindra kopering av filen till GNUnets 
databas. Istället kommer GNUnet att försöka att lägga till en symbolisk länk 
till den angivna filen. Om detta misslyckades kommer en kopia av filen att 
skapas. Indexering bör användas om den lokala maskinen troligen inte kommer 
att övertas av en ondsint person och om den uppladdade filen inte kommer att 
modifieras eller flyttas i framtiden. Indexering är mer effektivt än att lägga 
till."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1416
+msgid "inde_x"
+msgstr "inde_x"
+
+# adversary = ondsint person?
+#: gnunet-gtk.glade:1438
+msgid "Inserting a file means that an encrypted copy will be added to the 
GNUnet database. Without the proper key (which is not stored in plaintext 
anywhere) the file cannot be decrypted. Use this option for small files, files 
that will be modified soon, files that maybe moved or if you are afraid that an 
adversary may detect the file in plaintext on your machine (after compromising 
your machine)."
+msgstr "Lägga till en fil betyder att en krypterad kopia kommer att läggas 
till i GNUnets databas. Utan den korrekta nyckeln (vilken inte lagras i 
klartext någonstans) kan inte filen dekrypteras. Använd detta alternativ för 
mindre filer, filer som kommer att modifieras inom kort, filer som kanske 
flyttas eller om du är rädd att en ondsint person kan identifiera filen i 
klartext på din dator (efter att ha tagit över din dator)."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1440
+msgid "i_nsert"
+msgstr "lägg t_ill"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1462
+msgid "Scope:"
+msgstr "Omfång:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1492
+msgid "only insert a single file"
+msgstr "lägg endast till en enstaka fil"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1494
+msgid "file onl_y"
+msgstr "endast _fil"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1515
+msgid "_Anonymity:"
+msgstr "_Anonymitet:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1544
+msgid "_Filename:"
+msgstr "_Filnamn:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1573
+msgid "Browse local computer for files (or directories) to upload."
+msgstr "Bläddra i lokala datorn efter filer (eller kataloger) att ladda upp."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1617
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bläddra"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1690
+msgid "Recursively insert an entire directory tree"
+msgstr "Lägg till ett helt katalogträd rekursivt"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1692
+msgid "_recursive (for entire directories)"
+msgstr "_rekursivt (för hela kataloger)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1715
+msgid "What level of sender-anonymity is desired when sharing this particular 
file? 0 allows direct connections (no anonymity). Higher levels require 
increasing amounts of cover traffic per shared block, increasing your privacy 
at the expense of efficiency."
+msgstr "Vilken nivå av sändaranonymitet är önskvärd vid utdelning av denna 
fil? 0 tillåter direkta anslutningar (ingen anonymitet). Högre nivåer kräver 
ökande mängder av döljande trafik per utdelat block, ökande av avskildhet 
kostar effektivitet."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1738
+msgid "Upload the specified file with the selected options (you will then be 
prompted to enter meta-data and keywords)."
+msgstr "Ladda upp den angivna filen med de valda alternativen (du kommer att 
frågas att ange metadata och nyckelord)."
+
+#: gnunet-gtk.glade:1782
+msgid "Up_load"
+msgstr "Ladda _upp"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1823
+msgid "Controls if GNUnet should also produce information for individual files 
inside of a directory, as opposed to only allowing the directory itself to be 
found directly. Only applies for recursive uploads."
+msgstr "Kontrollerar om GNUnet också bör producera information om individuella 
filer i en katalog i motsats till endast tillåta att katalogen själv hittas 
direkt. Gäller endast för rekursiva uppladdningar. "
+
+#: gnunet-gtk.glade:1869
+msgid "add keywords for files in directories"
+msgstr "lägg till nyckelord för filer i kataloger"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1944
+msgid "U_pload"
+msgstr "Ladda u_pp"
+
+#: gnunet-gtk.glade:1985
+msgid "c_reate"
+msgstr "skap_a"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2006 gnunet-gtk.glade:2050
+msgid "_Namespace"
+msgstr "_Namnrymd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2015 gnunet-gtk.glade:2060
+msgid "_Collection"
+msgstr "_Samling"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2028
+msgid "d_elete"
+msgstr "ta _bort"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2049
+msgid "Will prevent future insertions into the namespace (will not delete 
content in the namespace)"
+msgstr "Kommer att förhindra framtida inlägg till namnrymden (kommer inte att 
ta bort innehåll i namnrymden)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2059
+msgid "end collection (will not delete content already in the collection)"
+msgstr "avsluta samling (kommer inte ta bort innehåll redan i samlingen)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2197
+msgid "<b>Available Content</b>"
+msgstr "<b>Tillgängligt innehåll</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2222
+msgid "should GNUnet track available content (for publishing in namespaces)?"
+msgstr "ska GNUnet spåra tillgängligt innehåll (för publisering i namnrymd)?"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2269
+msgid "track available content"
+msgstr "spåra tillgängligt innehåll"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2305
+msgid "Refresh the available content list now (otherwise this is done 
automatically roughly every 5 minutes)"
+msgstr "Uppdatera listan över tillgängligt innehåll nu (annars görs detta 
automatiskt ungefär var 5:e minut)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2323
+msgid "deletes the tracked available content shown below"
+msgstr "tar bort det spårade tillgängliga innehållet som visas nedan"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2382
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "A_vancerat"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2440
+msgid "File s_haring"
+msgstr "Fil_delning"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2552
+msgid "_Statistics"
+msgstr "_Statistik"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2686
+msgid "/join #gnunet"
+msgstr "/join #gnunet"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2771
+msgid "Cha_t"
+msgstr "Cha_tt"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2824 gnunet-gtk.glade:2839 gnunet-gtk.glade:5216
+msgid "Edit File Information"
+msgstr "Redigera filinformation"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2840
+msgid "This dialog is used to edit information about shared files."
+msgstr "Denna dialog används för att redigera information om delade filer."
+
+#: gnunet-gtk.glade:2857 gnunet-gtk.glade:5245 gnunet-gtk.glade:5825
+msgid "Confirm the displayed meta-data and keywords and proceed with the 
upload."
+msgstr "Bekräfta det visade metadatat och nyckelorden och fortsätt med 
uppladdningen."
+
+# Va ?????
+#: gnunet-gtk.glade:2866
+msgid "metaDataDialogCancelButton"
+msgstr "metaDataDialogCancelButton"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2867
+msgid "Abort the upload operation."
+msgstr "Avbryt uppladdningen."
+
+#: gnunet-gtk.glade:2876 gnunet-gtk.glade:5260 gnunet-gtk.glade:5840
+msgid "Cancel the upload."
+msgstr "Avbryt uppladdning."
+
+#: gnunet-gtk.glade:2899
+msgid "Please provide meta-data and keywords for the content."
+msgstr "Vänligen ange metadata och nyckelord för innehållet."
+
+#: gnunet-gtk.glade:2930 gnunet-gtk.glade:4914 gnunet-gtk.glade:5530
+#: gnunet-gtk.glade:6062 gnunet-gtk.glade:6568
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Typ:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:2984 gnunet-gtk.glade:4953 gnunet-gtk.glade:5584
+#: gnunet-gtk.glade:6116 gnunet-gtk.glade:6622
+msgid "_Value:"
+msgstr "_Värde:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3011 gnunet-gtk.glade:5611 gnunet-gtk.glade:6143
+#: gnunet-gtk.glade:6649
+msgid "Enter metadata about the upload"
+msgstr "Ange metadata om uppladdningen"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3021
+msgid "Value Entry"
+msgstr "Ange värde"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3022
+msgid ""
+"Enter the value for the meta-data of the specified type here.\n"
+"Press ENTER to add the data."
+msgstr ""
+"Ange väldet för metadatat av den angivna typen här.\n"
+"Tryck ENTER för att lägga till data."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3037 gnunet-gtk.glade:5632 gnunet-gtk.glade:6164
+#: gnunet-gtk.glade:6670
+msgid "Add the given description to the meta-data describing the uploaded 
file."
+msgstr "Lägg till angiven beskrivning till metadata som beskriver den 
uppladdade filen."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3078 gnunet-gtk.glade:3223 gnunet-gtk.glade:4861
+#: gnunet-gtk.glade:5673 gnunet-gtk.glade:6205 gnunet-gtk.glade:6711
+msgid "Select entries and use the context menu (right click) in order to 
delete keywords."
+msgstr "Välj poster och använd kontextmenyn (högerklick) för att ta bort 
nyckelord."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3095 gnunet-gtk.glade:5690 gnunet-gtk.glade:6222
+#: gnunet-gtk.glade:6728
+msgid "<b>Meta-data</b>"
+msgstr "<b>Metadata</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3158 gnunet-gtk.glade:5341 gnunet-gtk.glade:5448
+#: gnunet-gtk.glade:5921
+msgid "Enter keywords"
+msgstr "Ange nyckelord"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3179
+msgid "Add the specified keyword to the list of keywords under which the file 
or directory will be found."
+msgstr "Lägg till angivet nyckelord till listan av nyckelord under vilken 
filen eller katalogen kommer att hittas."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3208
+msgid "Lists all of the keywords that will be used."
+msgstr "Listar alla nyckelord som kommer att användas."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3240
+msgid "<b>Keywords</b>"
+msgstr "<b>Nyckelord</b>"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3276 gnunet-gtk.glade:5726 gnunet-gtk.glade:6764
+msgid "_Preview:"
+msgstr "_Förhandsgranska:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3345
+msgid "File Information"
+msgstr "Filinformation"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3430 src/plugins/fs/search.c:569
+msgid "Meta-data"
+msgstr "Metadata"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3461
+msgid "Search Results"
+msgstr "Sökresultat"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3508
+msgid "List of search results. Directories must first be downloaded before 
their contents will be displayed."
+msgstr "Lista av sökresultatet. Kataloger måste först laddas ner före dess 
innehåll kommer att visas."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3537
+msgid "Anon_ymity:"
+msgstr "Anon_ymitet:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3564
+msgid "Specify the desired anonymity level for this download. A value of 0 
means no receiver anonymity (allows direct connection). Use higher values for 
increased privacy at the expense of performance."
+msgstr "Ange den önskade nivån av anonymitet för denna nedladdning. Ett värde 
på 0 betyder ingen anonymitet för mottagaren (tillåter direktanslutning). 
Använd högre värden för ökad avskildhet men på bekostnad av prestandan."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3595
+msgid "Download selected files."
+msgstr "Ladda ner valda filer."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3640
+msgid "Down_load"
+msgstr "_Ladda ner"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3676
+msgid "Close this search."
+msgstr "Stäng denna sökning."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3708
+msgid "Namespace Contents"
+msgstr "Namnrymdens innehåll"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3740
+msgid "List of the files and directories that have been added to this 
namespace so far."
+msgstr "Listar de filer och kataloger som har lagts till i denna namnrymd än 
så länge."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3768
+msgid "Add content to the namespace"
+msgstr "Lägg till innehåll till namnrymden"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3786
+msgid "Publish an update to the selected updatable content."
+msgstr "Publisera en uppdatering till det valda uppdateringsbara innehållet."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3830
+msgid "U_pdate"
+msgstr "U_ppdatera"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3874
+msgid "Chat"
+msgstr "Chatt"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3912
+msgid "The current conversation in this chat room."
+msgstr "Den nuvarande konversationen i detta chattrum."
+
+#: gnunet-gtk.glade:3951
+msgid "Hello!"
+msgstr "Hej!"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3967
+msgid "Sends the message to all participants in the current chat room."
+msgstr "Skickar meddelandet till alla deltagare i nuvarande chattrum."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4013
+msgid "Sen_d"
+msgstr "Skic_ka"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4073
+msgid "List of the participants in the chat room."
+msgstr "Lista av deltagare i chattrummet."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4098
+msgid "The gnunet-gtk about dialog"
+msgstr "Om gnunet-gtk"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4100
+msgid "gnunet-gtk"
+msgstr "gnunet-gtk"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4101
+msgid "(C) 2001-2005 Christian Grothoff (and other contributing authors)"
+msgstr "(C) 2001-2005 Christian Grothoff (och andra bidragande upphovsmän)"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4102
+msgid "https://gnunet.org/";
+msgstr "https://gnunet.org/";
+
+#: gnunet-gtk.glade:4103
+msgid ""
+"          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE\n"
+"            Version 2, June 1991\n"
+"\n"
+" Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"   59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+" Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies\n"
+" of this license document, but changing it is not allowed.\n"
+"\n"
+"              Preamble\n"
+"\n"
+" The licenses for most software are designed to take away your\n"
+"freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public\n"
+"License is intended to guarantee your freedom to share and change free\n"
+"software--to make sure the software is free for all its users. This\n"
+"General Public License applies to most of the Free Software\n"
+"Foundation's software and to any other program whose authors commit to\n"
+"using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by\n"
+"the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to\n"
+"your programs, too.\n"
+"\n"
+" When we speak of free software, we are referring to freedom, not\n"
+"price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you\n"
+"have the freedom to distribute copies of free software (and charge for\n"
+"this service if you wish), that you receive source code or can get it\n"
+"if you want it, that you can change the software or use pieces of it\n"
+"in new free programs; and that you know you can do these things.\n"
+"\n"
+" To protect your rights, we need to make restrictions that forbid\n"
+"anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.\n"
+"These restrictions translate to certain responsibilities for you if you\n"
+"distribute copies of the software, or if you modify it.\n"
+"\n"
+" For example, if you distribute copies of such a program, whether\n"
+"gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that\n"
+"you have. You must make sure that they, too, receive or can get the\n"
+"source code. And you must show them these terms so they know their\n"
+"rights.\n"
+"\n"
+" We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and\n"
+"(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,\n"
+"distribute and/or modify the software.\n"
+"\n"
+" Also, for each author's protection and ours, we want to make certain\n"
+"that everyone understands that there is no warranty for this free\n"
+"software. If the software is modified by someone else and passed on, we\n"
+"want its recipients to know that what they have is not the original, so\n"
+"that any problems introduced by others will not reflect on the original\n"
+"authors' reputations.\n"
+"\n"
+" Finally, any free program is threatened constantly by software\n"
+"patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free\n"
+"program will individually obtain patent licenses, in effect making the\n"
+"program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any\n"
+"patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.\n"
+"\n"
+" The precise terms and conditions for copying, distribution and\n"
+"modification follow.\n"
+"\n"
+"          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE\n"
+"  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION\n"
+"\n"
+" 0. This License applies to any program or other work which contains\n"
+"a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed\n"
+"under the terms of this General Public License. The \"Program\", below,\n"
+"refers to any such program or work, and a \"work based on the Program\"\n"
+"means either the Program or any derivative work under copyright law:\n"
+"that is to say, a work containing the Program or a portion of it,\n"
+"either verbatim or with modifications and/or translated into another\n"
+"language. (Hereinafter, translation is included without limitation in\n"
+"the term \"modification\".) Each licensee is addressed as \"you\".\n"
+"\n"
+"Activities other than copying, distribution and modification are not\n"
+"covered by this License; they are outside its scope. The act of\n"
+"running the Program is not restricted, and the output from the Program\n"
+"is covered only if its contents constitute a work based on the\n"
+"Program (independent of having been made by running the Program).\n"
+"Whether that is true depends on what the Program does.\n"
+"\n"
+" 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's\n"
+"source code as you receive it, in any medium, provided that you\n"
+"conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate\n"
+"copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the\n"
+"notices that refer to this License and to the absence of any warranty;\n"
+"and give any other recipients of the Program a copy of this License\n"
+"along with the Program.\n"
+"\n"
+"You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and\n"
+"you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.\n"
+"\n"
+" 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion\n"
+"of it, thus forming a work based on the Program, and copy and\n"
+"distribute such modifications or work under the terms of Section 1\n"
+"above, provided that you also meet all of these conditions:\n"
+"\n"
+"  a) You must cause the modified files to carry prominent notices\n"
+"  stating that you changed the files and the date of any change.\n"
+"\n"
+"  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in\n"
+"  whole or in part contains or is derived from the Program or any\n"
+"  part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third\n"
+"  parties under the terms of this License.\n"
+"\n"
+"  c) If the modified program normally reads commands interactively\n"
+"  when run, you must cause it, when started running for such\n"
+"  interactive use in the most ordinary way, to print or display an\n"
+"  announcement including an appropriate copyright notice and a\n"
+"\n"
+"  notice that there is no warranty (or else, saying that you provide\n"
+"  a warranty) and that users may redistribute the program under\n"
+"  these conditions, and telling the user how to view a copy of this\n"
+"  License. (Exception: if the Program itself is interactive but\n"
+"  does not normally print such an announcement, your work based on\n"
+"  the Program is not required to print an announcement.)\n"
+"\n"
+"These requirements apply to the modified work as a whole. If\n"
+"identifiable sections of that work are not derived from the Program,\n"
+"and can be reasonably considered independent and separate works in\n"
+"themselves, then this License, and its terms, do not apply to those\n"
+"sections when you distribute them as separate works. But when you\n"
+"distribute the same sections as part of a whole which is a work based\n"
+"on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of\n"
+"this License, whose permissions for other licensees extend to the\n"
+"entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.\n"
+"\n"
+"Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest\n"
+"your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to\n"
+"exercise the right to control the distribution of derivative or\n"
+"collective works based on the Program.\n"
+"\n"
+"In addition, mere aggregation of another work not based on the Program\n"
+"with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of\n"
+"a storage or distribution medium does not bring the other work under\n"
+"the scope of this License.\n"
+"\n"
+" 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,\n"
+"under Section 2) in object code or executable form under the terms of\n"
+"Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:\n"
+"\n"
+"  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable\n"
+"  source code, which must be distributed under the terms of Sections\n"
+"  1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; 
or,\n"
+"\n"
+"  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three\n"
+"  years, to give any third party, for a charge no more than your\n"
+"  cost of physically performing source distribution, a complete\n"
+"  machine-readable copy of the corresponding source code, to be\n"
+"  distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium\n"
+"  customarily used for software interchange; or,\n"
+"\n"
+"  c) Accompany it with the information you received as to the offer\n"
+"  to distribute corresponding source code. (This alternative is\n"
+"  allowed only for noncommercial distribution and only if you\n"
+"  received the program in object code or executable form with such\n"
+"  an offer, in accord with Subsection b above.)\n"
+"\n"
+"The source code for a work means the preferred form of the work for\n"
+"making modifications to it. For an executable work, complete source\n"
+"code means all the source code for all modules it contains, plus any\n"
+"associated interface definition files, plus the scripts used to\n"
+"control compilation and installation of the executable. However, as a\n"
+"special exception, the source code distributed need not include\n"
+"anything that is normally distributed (in either source or binary\n"
+"form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the\n"
+"operating system on which the executable runs, unless that component\n"
+"itself accompanies the executable.\n"
+"\n"
+"If distribution of executable or object code is made by offering\n"
+"access to copy from a designated place, then offering equivalent\n"
+"access to copy the source code from the same place counts as\n"
+"distribution of the source code, even though third parties are not\n"
+"compelled to copy the source along with the object code.\n"
+"\n"
+" 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program\n"
+"except as expressly provided under this License. Any attempt\n"
+"otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is\n"
+"void, and will automatically terminate your rights under this License.\n"
+"However, parties who have received copies, or rights, from you under\n"
+"this License will not have their licenses terminated so long as such\n"
+"parties remain in full compliance.\n"
+"\n"
+" 5. You are not required to accept this License, since you have not\n"
+"signed it. However, nothing else grants you permission to modify or\n"
+"distribute the Program or its derivative works. These actions are\n"
+"prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by\n"
+"modifying or distributing the Program (or any work based on the\n"
+"Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and\n"
+"all its terms and conditions for copying, distributing or modifying\n"
+"the Program or works based on it.\n"
+"\n"
+" 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the\n"
+"Program), the recipient automatically receives a license from the\n"
+"original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to\n"
+"these terms and conditions. You may not impose any further\n"
+"restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.\n"
+"You are not responsible for enforcing compliance by third parties to\n"
+"this License.\n"
+"\n"
+" 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent\n"
+"infringement or for any other reason (not limited to patent issues),\n"
+"conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or\n"
+"otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not\n"
+"excuse you from the conditions of this License. If you cannot\n"
+"distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this\n"
+"License and any other pertinent obligations, then as a consequence you\n"
+"may not distribute the Program at all. For example, if a patent\n"
+"license would not permit royalty-free redistribution of the Program by\n"
+"all those who receive copies directly or indirectly through you, then\n"
+"the only way you could satisfy both it and this License would be to\n"
+"refrain entirely from distribution of the Program.\n"
+"\n"
+"If any portion of this section is held invalid or unenforceable under\n"
+"any particular circumstance, the balance of the section is intended to\n"
+"apply and the section as a whole is intended to apply in other\n"
+"circumstances.\n"
+"\n"
+"It is not the purpose of this section to induce you to infringe any\n"
+"patents or other property right claims or to contest validity of any\n"
+"such claims; this section has the sole purpose of protecting the\n"
+"integrity of the free software distribution system, which is\n"
+"implemented by public license practices. Many people have made\n"
+"generous contributions to the wide range of software distributed\n"
+"through that system in reliance on consistent application of that\n"
+"system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing\n"
+"to distribute software through any other system and a licensee cannot\n"
+"impose that choice.\n"
+"\n"
+"This section is intended to make thoroughly clear what is believed to\n"
+"be a consequence of the rest of this License.\n"
+"\n"
+" 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in\n"
+"certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the\n"
+"original copyright holder who places the Program under this License\n"
+"may add an explicit geographical distribution limitation excluding\n"
+"those countries, so that distribution is permitted only in or among\n"
+"countries not thus excluded. In such case, this License incorporates\n"
+"the limitation as if written in the body of this License.\n"
+"\n"
+" 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions\n"
+"of the General Public License from time to time. Such new versions will\n"
+"be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to\n"
+"address new problems or concerns.\n"
+"\n"
+"Each version is given a distinguishing version number. If the Program\n"
+"specifies a version number of this License which applies to it and \"any\n"
+"later version\", you have the option of following the terms and conditions\n"
+"either of that version or of any later version published by the Free\n"
+"Software Foundation. If the Program does not specify a version number of\n"
+"this License, you may choose any version ever published by the Free 
Software\n"
+"Foundation.\n"
+"\n"
+" 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free\n"
+"programs whose distribution conditions are different, write to the author\n"
+"to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free\n"
+"Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes\n"
+"make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals\n"
+"of preserving the free status of all derivatives of our free software and\n"
+"of promoting the sharing and reuse of software generally.\n"
+"\n"
+"              NO WARRANTY\n"
+"\n"
+" 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY\n"
+"FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN\n"
+"OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES\n"
+"PROVIDE THE PROGRAM \"AS IS\" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESSED\n"
+"OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF\n"
+"MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS\n"
+"TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE\n"
+"PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,\n"
+"REPAIR OR CORRECTION.\n"
+"\n"
+" 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING\n"
+"WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR\n"
+"REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,\n"
+"INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING\n"
+"OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED\n"
+"TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY\n"
+"YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER\n"
+"PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE\n"
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.\n"
+"\n"
+"           END OF TERMS AND CONDITIONS\n"
+msgstr ""
+"          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE\n"
+"            Version 2, Juni 1991\n"
+"\n"
+" Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.\n"
+"   59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+" Var och en äger kopiera och distribuera exakta kopior av detta\n"
+" licensavtal, men att ändra det är inte tillåtet.\n"
+"\n"
+"              BAKGRUND\n"
+"\n"
+" De flesta programvarulicenser är skapade för att ta bort din frihet\n"
+"att ändra och dela med dig av programvaran. GNU General Public License\n"
+"är tvärtom skapad för att garantera din frihet att dela med dig av och\n"
+"förändra fri programvara -- för att försäkra att programvaran är fri för 
alla\n"
+"dess användare. Denna licens [General Public License] används för de\n"
+"flesta av Free Software Foundations programvaror och för alla andra\n"
+"program vars upphovsmän använder sig av General Public License. (Viss\n"
+" programvara från Free Software Foundation använder istället GNU \n"
+"Library General Public License.) Du kan använda licensen för dina program.\n"
+"\n"
+" När vi talar om fri programvara syftar vi på frihet och inte på pris. \n"
+"Våra [General Public License-] licenser är skapade för att garantera din\n"
+"rätt distribuera och sprida kopior av fri programvara (och ta betalt för\n"
+"denna tjänst om du önskar), att garantera att du får källkoden till\n"
+"programvaran eller kan få den om du så önskar, att garantera att du \n"
+"kan ändra och modifiera programvaran eller använda dess delar i ny fri\n"
+" programvara samt slutligen att garantera att du är medveten om dessa\n"
+" rättigheter.\n"
+"\n"
+" För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa var och ens möjlighet\n"
+"att hindra dig från att använda dig av dessa rättigheter samt från att 
kräva\n"
+"att du ger upp dessa rättigheter. Dessa begränsningar motsvaras av en\n"
+" förpliktelse för dig om du distribuerar kopior av programvaran eller om du\n"
+"ändrar eller modifierar programvaran.\n"
+"\n"
+" Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om\n"
+"du gör det gratis eller mot en avgift, måste du ge mottagaren alla de\n"
+"rättigheter du själv har. Du måste också tillse att mottagaren får 
källkoden\n"
+"eller kan få den om mottagaren så önskar. Du måste också visa dessa\n"
+" licensvillkor för mottagaren så att mottagaren känner till sina 
rättigheter.\n"
+"\n"
+" Vi skyddar dina rättigheter i två steg: (1) upphovsrätt till programvaran\n"
+"och (2) dessa licensvillkor som ger dig rätt att kopiera, distribuera och 
eller\n"
+"ändra programvaran.\n"
+"\n"
+" För varje upphovsmans säkerhet och vår säkerhet vill vi för tydlighets 
skull\n"
+" klargöra att det inte lämnas några garantier för denna fria programvara. 
Om\n"
+" programvaran förändras av någon annan än upphovsmannen vill vi klargöra 
för\n"
+" mottagaren att det som mottagaren har är inte originalversionen av\n"
+" programvaran och att förändringar av och felaktigheter i programvaran inte 
skall\n"
+"belasta den ursprunglige upphovsmannen.\n"
+"\n"
+" Slutligen skall det sägas att all fri programvara ständigt hotas av\n"
+" mjukvarupatent. Vi vill undvika att en distributör [eller 
vidareutvecklare]\n"
+"av fri programvara individuellt skaffar patentlicenser till programvaran 
och\n"
+" därmed gör programvaran till föremål för äganderätt. För att undvika detta\n"
+"har vi gjorde det tydligt att samtliga mjukvarupatent måste registreras för\n"
+"allas fria användning eller inte registreras alls.\n"
+"\n"
+" Här nedan följer licensvillkoren för att kopiera, distribuera och ändra\n"
+" programvaran.\n"
+"\n"
+"          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE\n"
+"  VILLKOR FÖR ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH ÄNDRA PROGRAMVARAN\n"
+"\n"
+" Dessa licensvillkor gäller varje programvara eller annat verk som 
innehåller\n"
+"en hänvisning till dessa licensvillkor där upphovsrättsinnehavaren stadgat 
att\n"
+" programvaran kan distribueras enligt [General Public License] dessa 
villkor.\n"
+" \"Programvaran\" enligt nedan syftar på varje sådan programvara eller verk\n"
+"och \"Verk baserat på Programvaran\" syftar på antingen Programvaran eller\n"
+"på derivativa verk, såsom ett verk som innehåller Programvaran eller en del\n"
+"av Programvaran, antingen en exakt kopia eller en ändrad kopia och/eller\n"
+"översatt till ett annat språk. (översättningar ingår nedan utan begränsningar 
i\n"
+" begreppet \"förändringar\", \"förändra\" samt \"ändringar\" eller 
\"ändra\".) Varje\n"
+" licenstagare benämns som \"Du\".\n"
+"\n"
+"Åtgärder utom kopiering, distribution och ändringar täcks inte av dessa\n"
+" licensvillkor. Användningen av Programvaran är inte begränsad och\n"
+"resultatet av användningen av Programvaran täcks endast av dessa\n"
+"licensvillkor om resultatet utgör ett Verk baserat på Programvaran\n"
+"(oberoende av att det skapats av att programmet körts). Det beror på\n"
+"vad Programvaran gör.\n"
+"\n"
+" 1. Du äger kopiera och distribuera exakta kopior av Programvarans källkod\n"
+" såsom Du mottog den, i alla medier, förutsatt att Du tydligt och på ett 
skäligt\n"
+"sätt på varje exemplar fäster en riktig upphovsrättsklausul och\n"
+"garantiavsägelse, vidhåller alla hänvisningar till dessa licensvillkor och 
till alla\n"
+" garantiavsägelser samt att till alla mottagaren av Programvaran ge en 
kopia\n"
+"av dessa licensvillkor tillsammans med Programvaran.\n"
+"\n"
+"Du äger utta en avgift för mekaniseringen [att fysiskt fästa Programvaran\n"
+"på ett medium, såsom en diskett eller en CD-ROM-skiva] eller överföringen\n"
+"av en kopia och du äger erbjuda en garanti för Programvaran mot en avgift.\n"
+"\n"
+" 2. Du äger ändra ditt exemplar eller andra kopior av Programvaran eller\n"
+"någon del av Programvaran och därmed skapa ett Verk baserat på\n"
+" Programvaran, samt att kopiera och distribuera sådana förändrade versioner\n"
+"av Programvaran eller verk enligt villkoren i paragraf 1 ovan, förutsatt att 
du\n"
+" också uppfyller följande villkor:\n"
+"\n"
+"  a) Du tillser att de förändrade filerna har ett tydligt meddelande som\n"
+"  berättar att Du ändrat filerna samt vilket datum dessa ändringar 
gjordes.\n"
+"\n"
+"  b) Du tillser att alla verk som du distribuerar eller offentliggör som 
till en\n"
+"  del eller i sin helhet innehåller eller är härlett från Programvaran 
eller en\n"
+"  del av Programvaran, licensieras i sin helhet, utan kostnad till tredje 
man\n"
+"  enligt dessa licensvillkor.\n"
+"\n"
+"  c) Om den förändrade Programvaran i sitt normala utförande kan utföra\n"
+"  interaktiv kommandon när det körs, måste Du tillse att när\n"
+"  Programmet startas skall det skriva ut eller visa, på ett enkelt 
tillgängligt sätt,\n"
+"  ett meddelande som tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar 
fäster\n"
+"  en riktig upphovsrättsklausul och garantiavsägelse (eller i förekommande 
fall\n"
+"  ett meddelande som klargör att du tillhandahåller en garanti) samt att\n"
+"  mottagaren äger distribuera Programvaran enligt dessa licensvillkor 
samt\n"
+"  berätta hur mottagaren kan se dessa licensvillkor. (Från denna 
skyldighet\n"
+"  undantas det fall att Programvaran förvisso är interaktiv, men i sitt 
normala\n"
+"  utförande inte visar ett meddelande av denna typ. I sådant fall behöver 
Verk\n"
+"  baserat Programvaran inte visa ett sådant meddelande som nämns ovan.)\n"
+"\n"
+"Dessa krav gäller det förändrade verket i dess helhet. Om identifierbara 
delar\n"
+"av verket inte härrör från Programvaran och skäligen kan anses vara 
fristående\n"
+" och självständiga verk i sig, då skall dessa licensvillkor inte gälla i de 
delarna när\n"
+" de distribueras som egna verk. Men om samma delar distribueras tillsammans\n"
+" med en helhet som innehåller verk som härrör från Programvaran, måste\n"
+" distributionen i sin helhet ske enligt dessa licensvillkor. Licensvillkoren 
skall i\n"
+" sådant fall gälla för andra licenstagare för hela verket och sålunda till 
alla delar\n"
+"av Programvaran, oavsett vem som är upphovsman till vilka delar av verket.\n"
+"\n"
+"Denna paragraf skall sålunda inte tolkas som att anspråk görs på 
rättigheter\n"
+"eller att ifrågasätta Dina rättigheter till programvara som skrivits helt av 
Dig.\n"
+" Syftet är att tillse att rätten att kontrollera distributionen av derivativa 
eller\n"
+" samlingsverk av Programvaran.\n"
+"\n"
+"Förekomsten av ett annat verk på ett lagringsmedium eller samlingsmedium\n"
+"som innehåller Programvaran eller Verk baserat på Programvaran leder inte\n"
+"till att det andra verket omfattas av dessa licensvillkor.\n"
+"\n"
+" 3. Du äger kopiera och distribuera Programvaran (eller Verk baserat på\n"
+" Programvaran enligt paragraf 2) i objektkod eller i körbar form enligt 
villkoren i\n"
+" paragraf 1 och paragraf 2 förutsatt att Du också gör en av följande saker:\n"
+"\n"
+"  a) Bifogar den kompletta källkoden i maskinläsbar form, som måste\n"
+"  distribueras enligt villkoren i paragraf 1 och 2 på ett medium som i 
allmänhet\n"
+"  används för utbyte av programvara, eller\n"
+"\n"
+"  b) Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre års giltighet, att ge 
tredje\n"
+"  man, mot en avgift som högst uppgår till Din kostnad att utföra fysisk\n"
+"  distribution, en fullständig kopia av källkoden i maskinläsbar form, 
distribuerad\n"
+"  enligt villkoren i paragraf 1 och 2 på ett medium som i allmänhet används 
för\n"
+"  utbyte av programvara, eller\n"
+"\n"
+"  c) Bifogar det skriftligt erbjudande Du fick att erhålla källkoden. 
(Detta\n"
+"  alternativ kan endast användas för icke-kommersiell distribution och 
endast\n"
+"  om Du erhållit ett program i objektkod eller körbar form med ett 
erbjudande i\n"
+"  enlighet med b ovan.)\n"
+"\n"
+"Källkoden för ett verk avser den form av ett verk som är att föredra för att 
göra\n"
+" förändringar av verket. För ett körbart verk avser källkoden all källkod 
för\n"
+"moduler det innehåller, samt alla tillhörande gränssnittsfiler, definitioner, 
scripts\n"
+" för att kontrollera kompilering och installation av den körbara 
Programvaran. Ett\n"
+" undantag kan dock göras för sådant som normalt distribueras, antingen i 
binär\n"
+" form eller som källkod, med huvudkomponterna i operativsystemet 
(kompliator,\n"
+" kärna och så vidare) i vilket den körbara programvaran körs, om inte denna\n"
+" komponent medföljer den körbara programvaran.\n"
+"\n"
+"Om distributionen av körbar Programvara eller objektkod görs genom att\n"
+"erbjuda tillgång till att kopiera från en bestämd plats, då skall 
motsvarande\n"
+" tillgång till att kopiera källkoden från samma plats räknas som distribution 
av\n"
+" källkoden, även om trejde man inte behöver kopiera källkoden tillsammans 
med\n"
+" objektkoden.\n"
+"\n"
+" 4. Du äger inte kopiera, ändra, licensiera eller distribuera Programvaran\n"
+"utom på dessa licensvillkor. All övrig kopiering, ändringar, licensiering 
eller\n"
+" distribution av Programvaran är ogiltig och kommer automatiskt medföra att\n"
+"Du förlorar Dina rättigheter enligt dessa licensvillkor. Tredje man som har\n"
+" mottagit kopior eller rättigheter från Dig enligt dessa licensvillkor kommer 
dock\n"
+" inte att förlora sina rättigheter så länge de följer licensvillkoren.\n"
+"\n"
+" 5. Du åläggs inte att acceptera licensvillkoren, då du inte har skrivit 
under\n"
+"detta avtal. Du har dock ingen rätt att ändra eller distribuera 
Programvaran\n"
+"eller Verk baserat på Programvaran. Sådan verksamhet är förbjuden i lag om\n"
+"du inte accepterar och följer dessa licensvillkor. Genom att ändra eller\n"
+"distribuera Programvaran (eller verk baserat på Programvaran) visar du med\n"
+" genom ditt handlande att du accepterar licensvillkoren och alla villkor för 
att\n"
+" kopiera, distribuera eller ändra Programvaran eller Verk baserat på\n"
+"Programvaran.\n"
+"\n"
+" 6. Var gång du distributerar Progamvaran (eller Verk baserat på\n"
+"Programvaran), kommer mottagaren per automatik att få en licens från den\n"
+" första licensgivaren att kopiera, distribuera eller ändra Programvaran 
enligt\n"
+"dessa licensvillkor. Du äger inte ålägga mottagaren några andra 
restriktioner\n"
+"än de som följer av licensvillkoren. Du är inte skyldig att tillse att tredje 
man\n"
+"följer licensvillkoren.\n"
+"\n"
+" 7. Om Du på grund av domstols dom eller anklagelse om patentintrång\n"
+"eller på grund av annan anledning (ej begränsat till patentfrågor), Du får 
villkor\n"
+" (oavsett om de kommer via domstols dom, avtal eller på annat sätt) som\n"
+"strider mot dessa licensvillkor så fråntar de inte Dina förpliktelser 
enligt\n"
+"dessa licensvillkor. Om du inte kan distribuera Programvaran och samtidigt\n"
+" uppfylla licensvillkor och andra skyldigheter, får du som en konsekvens 
inte\n"
+" distribuera Programvaran. Om exempelvis ett patent gör att Du inte 
distribuera\n"
+" Programvaran fritt till alla de som mottager kopior direkt eller indirekt 
från Dig,\n"
+"så måste Du helt sluta distribuera Programvaran.\n"
+"\n"
+"Om delar av denna paragraf förklaras ogiltig eller annars inte kan 
verkställas\n"
+"skall resten av paragrafen äga fortsatt giltighet och paragrafen i sin helhet 
äga\n"
+" fortsatt giltighet i andra sammanhang.\n"
+"\n"
+"Syftet med denna paragraf är inte att förmå Dig att begå patentintrång 
eller\n"
+" att begå intrång i andra rättigheter eller att förmå Dig att betrida 
giltigheten i\n"
+" sådana rättigheter. Denna paragraf har ett enda syfte, vilket är att 
skydda\n"
+" distributionssystemet för fri programvara vilket görs genom användandet av\n"
+" dessa licensvillkor. Många har bidragit till det stora utbudet av 
programvara\n"
+"som distribueras med hjälp av dessa licensvillkor och den fortsatta 
giltigheten\n"
+"och användningen av detta system, men det är upphovsmannen själv som\n"
+"måste besluta om han eller hon vill distribuera Programvaran genom detta\n"
+" system eller ett annat och en licenstagare kan inte tvinga en upphovsman 
till\n"
+"ett annat beslut.\n"
+"\n"
+"Denna paragraf har till syfte att ställa det utom tvivel vad som anses 
följa\n"
+"av resten av dessa licensvillkor.\n"
+"\n"
+" 8. Om distributionen och/eller användningen av Programvaran är begränsad\n"
+"i vissa länder på grund av patent eller upphovsrättsligt skyddade 
gränssnitt\n"
+"kan upphovsmannen till Programvaran lägga till en geografisk 
spridningsklausul,\n"
+" enligt vilken distribution är tillåten i länder förutom dem i vilket det är 
förbjudet.\n"
+" Om så är fallet kommer begränsningen att utgöra en fullvärdig del av\n"
+" licensvillkoren.\n"
+"\n"
+" 9. The Free Software Foundation kan offentliggöra ändrade och/eller nya\n"
+" versioner av the General Public License från tid till annan. Sådana nya\n"
+"versioner kommer i sin helhet att påminna om nuvarande version av the\n"
+"General Public License, men kan vara ändrade i detaljer för att behandla 
nya\n"
+" problem eller göra nya överväganden. Varje version ges ett särskiljande\n"
+" versionsnummer. Om Programvaran specificerar ett versionsnummer av\n"
+" licensvillkoren samt \"alla senare versioner\" kan Du välja mellan att 
följa\n"
+"dessa licensvillkor eller licensvillkoren i alla senare versioner 
offentliggjorda\n"
+"av the Free Software Foundation. Om Programvaran inte specificerar ett\n"
+" versionnummer av licensvillkoren kan Du välja fritt bland samtliga 
versioner\n"
+"som någonsin offentligjorts.\n"
+"\n"
+" 10. Om du vill använda delar av Programvaran i annan fri programvara som\n"
+" distribueras enligt andra licensvillkor, begär tillstånd från upphovsmannen. 
För\n"
+" Programvaran var upphovsrätt innehas av Free Software Foundation, 
tillskriv\n"
+"Free Software Foundation, vi gör ibland undantag för detta. Vårt beslut 
grundas\n"
+" på våra två mål att bibehålla den fria statusen av alla verk som härleds 
från vår\n"
+" Programvara och främjandet av att dela med sig av och återanvända mjukvara\n"
+"i allmänhet.\n"
+"\n"
+"              INGEN GARANTI\n"
+"\n"
+" 11. DÅ DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS UTAN KOSTNAD GES INGEN\n"
+" GARANTI FÖR PROGRAMMET, UTOM SÅDAN GARANTI SOM MÅSTE GES ENLIGT\n"
+" TILLÄMPLIG LAG. FÖRUTOM DÅ DET UTTRYCKS I SKRIFT TILLHANDAHÅLLER\n"
+" UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMMET \"I\n"
+" BEFINTLIGT SKICK\" (\"AS IS\") UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG, VARKEN\n"
+" UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT\n"
+"TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VID KÖP OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
+" SÄRSKILT ÄNDAMÅL. HELA RISKEN FÖR KVALITET OCH ANVÄNDBARHET BÄRS\n"
+"AV DIG. OM PROGRAMMET SKULLE VISA SIG HA DEFEKTER SKALL DU BÄRA\n"
+"ALLA KOSTNADER FöR FELETS AVHJÄLPANDE, REPARATIONER ELLER\n"
+"NÖDVÄNDIG SERVICE.\n"
+"\n"
+" 12. INTE I NÅGOT FALL, UTOM NÄR DET GÄLLER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG\n"
+"ELLER NÄR DET ÖVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN\n"
+" UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER ANNAN PART SOM ÄGER ÄNDRA\n"
+"OCH/ELLER DISTRIBUERA PROGRAMVARAN ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG UTGE\n"
+" ERSÄTTNING FÖR SKADA DU LIDER, INKLUSIVE ALLMÄN, DIREKT ELLER INDIREKT\n"
+" SKADA SOM FÖLJER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT\n"
+" ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST\n"
+"AV DATA OCH INFORMATION ELLER DATA OCH INFORMATION SOM\n"
+"FRAMSTÄLLTS FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART ELLER FEL DÄR\n"
+" PROGRAMMET INTE KUNNAT KÖRAS SAMTIDIGT MED ANNAN PROGRAMVARA),\n"
+" ÄVEN OM EN SÅDAN UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER ANNAN PART\n"
+" UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA.\n"
+"\n"
+"           SLUT PÅ LICENSVILLKOR\n"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4386
+msgid "GNUnet Website"
+msgstr "GNUnets webbplats"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4420
+msgid ""
+"Di Ma\n"
+"Jens Palsberg <address@hidden>\n"
+"Christian Grothoff <address@hidden>\n"
+"Nils Durner <address@hidden>\n"
+"Mathieu <address@hidden>\n"
+"Eric Haumant\n"
+"address@hidden"
+"Hiroshi Yamauchi <address@hidden>\n"
+"Adam Welc <address@hidden>\n"
+"Bogdan Carbunar <address@hidden>\n"
+"Steven Michael Murphy <address@hidden>\n"
+"Phan Vinh Thinh <address@hidden>\n"
+msgstr ""
+"Di Ma\n"
+"Jens Palsberg <address@hidden>\n"
+"Christian Grothoff <address@hidden>\n"
+"Nils Durner <address@hidden>\n"
+"Mathieu <address@hidden>\n"
+"Eric Haumant\n"
+"address@hidden"
+"Hiroshi Yamauchi <address@hidden>\n"
+"Adam Welc <address@hidden>\n"
+"Bogdan Carbunar <address@hidden>\n"
+"Steven Michael Murphy <address@hidden>\n"
+"Phan Vinh Thinh <address@hidden>\n"
+"Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4443
+msgid "Select file to upload to GNUnet"
+msgstr "Välj fil att ladda upp till GNUnet"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4471
+msgid "Cancel selecting file to upload"
+msgstr "Avbryt val av fil för uppladdning"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4485
+msgid "Select this file (or directory) for the upload"
+msgstr "Välj denna fil (eller katalog) för uppladdning"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4510
+msgid "Create Namespace"
+msgstr "Skapa namnrymd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4539
+msgid "Confirm the specified data. Creates the namespace and publishes the 
advertisements."
+msgstr "Bekräfta angivet data. Skapar namnrymden och publiserar annonseringen."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4554
+msgid "Cancel namespace creation."
+msgstr "Avbryt skapandet av namnrymd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4577
+msgid "Please provide information about the namespace"
+msgstr "Vänligen ange information om namnrymden"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4608
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Namn:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4634
+msgid "Each namespace is supposed to have a name. While GNUnet cannot 
guarantee that these names are unique, users should try to select names that 
are unlikely to conflict and that correspond to the contents of the namespace."
+msgstr "Varje namnrymd är tänkt att ha ett namn. Eftersom GNUnet inte kan 
garantera att dessa namn är unika bör användarna försöka att välja namn som 
förhoppningsvis är olika och som passar för innehållet i namnrymden."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4654
+msgid "_Root"
+msgstr "_Rot"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4681
+msgid "The namespace root is the file or directory in the namespace that will 
be advertised to other users. Typically it contains a directory with the 
contents of the namespace. You are free in your choice of identifier for the 
root."
+msgstr "Roten i namnrymden är den fil eller katalog i namnrymden som kommer 
att annonseras till andra användare. Normalt sett innehåller den en katalog 
som innehållet av namnrymden. Du får välja en valfri identifierare för roten."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4714
+msgid "Anonymity (for namespace advertisement):"
+msgstr "Anonymitet (för annonsering av namnrymd):"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4799
+msgid "Enter a keyword under which advertisements for this namespace will be 
published."
+msgstr "Ange ett nyckelord under vilken annonsering av denna namnrymd kommer 
att publiseras."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4820
+msgid "Add the given keyword to the list of keywords under which 
advertisements for the namespace will be published."
+msgstr "Lägg till angivet nyckelord till listan av nyckelord under vilken 
annonseringen av denna namnrymd kommer att publiseras."
+
+#: gnunet-gtk.glade:4878 src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:225
+msgid "Keywords"
+msgstr "Nyckelord"
+
+#: gnunet-gtk.glade:4980
+msgid "Enter meta-data (descriptions) for this namespace"
+msgstr "Ange metadata (beskrivningar) för denna namnrymd"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5001
+msgid "Add the given metadata entry to the metadata for this namespace."
+msgstr "Lägg till den angivna metadataposten till metadatat för denna 
namnrymd."
+
+#: gnunet-gtk.glade:5042
+msgid "Metadata describing the namespace (used in advertisements). Use the 
context menu (right-click) to delete selected entries."
+msgstr "Metadata som beskriver namnrymden (används för annonsering). Använd 
kontextmenyn (högerklick) för att ta bort valda poster."
+
+#: gnunet-gtk.glade:5059
+msgid "Metadata"
+msgstr "Metadata"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5095
+msgid "Close the selected search"
+msgstr "Stäng den valda sökningen"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5096
+msgid "_Close"
+msgstr "_Stäng"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5133
+msgid "Messages"
+msgstr "Meddelanden"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5283
+msgid "Please provide meta-data and an identifier for the content."
+msgstr "Vänligen ange metadata och en identifierare för innehållet."
+
+#: gnunet-gtk.glade:5314 gnunet-gtk.glade:5894
+msgid "_Identifier:"
+msgstr "_Identifierare:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5362 gnunet-gtk.glade:5942 gnunet-gtk.glade:6403
+msgid "Anonymit_y:"
+msgstr "Anonymi_tet:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5421 gnunet-gtk.glade:6462
+msgid "_Next Identifier:"
+msgstr "_Nästa identifierare:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5469 gnunet-gtk.glade:6001 gnunet-gtk.glade:6507
+msgid "_Update Interval:"
+msgstr "_Uppdateringsintervall:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5495 gnunet-gtk.glade:6027 gnunet-gtk.glade:6533
+msgid ""
+"--no update--\n"
+"--sporadic update--\n"
+"1 day\n"
+"2 days\n"
+"1 week\n"
+"1 month\n"
+"1 year\n"
+msgstr ""
+"--ingen uppdatering--\n"
+"--sporadisk uppdatering--\n"
+"1 dag\n"
+"2 dagar\n"
+"1 vecka\n"
+"1 månad\n"
+"1 år\n"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5796
+msgid "Edit Collection Information"
+msgstr "Redigera information om samling"
+
+#: gnunet-gtk.glade:5863
+msgid "Please provide meta-data and an identifier for the collection."
+msgstr "Skicka med metadta och en identifierare för samlingen."
+
+#: gnunet-gtk.glade:6254
+msgid "Enter Meta-Information about Namespace Content"
+msgstr "Ange metainformation om namnrymdens innehåll"
+
+#: gnunet-gtk.glade:6322
+msgid "Please provide information about the update to the content in the 
namespace."
+msgstr "Skicka med information om uppdateringen till innehållet i namnrymden."
+
+#: gnunet-gtk.glade:6353
+msgid "Identifier:"
+msgstr "Identifierare:"
+
+#: gnunet-gtk.glade:6378
+msgid "BUG: SET ME!"
+msgstr "FEL: STÄLL IN MIG!"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:77 src/plugins/fs/namespace.c:324
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:101 src/plugins/fs/namespace.c:199
+#: src/plugins/fs/namespace.c:308
+msgid "no name given"
+msgstr "inget namn angivet"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:224 src/plugins/fs/search.c:294
+#: src/plugins/fs/search.c:655 src/plugins/fs/search.c:834
+msgid "globally"
+msgstr "globalt"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:548 src/plugins/fs/download.c:678
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:555 src/plugins/fs/download.c:686
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:562 src/plugins/fs/namespace.c:115
+msgid "Mime-type"
+msgstr "MIME-typ"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:579
+msgid "Preview"
+msgstr "Förhandsgranska"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:677
+#, c-format
+msgid "Failed to create namespace URI from `%s'.\n"
+msgstr "Misslyckades att skapa URI-namnrymd från \"%s\".\n"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:972
+msgid "Query"
+msgstr "Fråga"
+
+#: src/plugins/fs/search.c:979
+msgid "Results"
+msgstr "Resultat"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:50
+#, c-format
+msgid "Error while searching: %s\n"
+msgstr "Fel vid sökning: %s\n"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:69
+#, c-format
+msgid "Error while downloading: %s\n"
+msgstr "Fel vid nedladdning: %s\n"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:89
+#, c-format
+msgid "Error while uploading: %s\n"
+msgstr "Fel vid uppladdning: %s\n"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:94
+msgid "Connected to gnunetd.\n"
+msgstr "Ansluten till gnunetd.\n"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:98
+msgid "Disconnected from gnunetd.\n"
+msgstr "Nedkopplad från gnunetd.\n"
+
+#: src/plugins/fs/fs.c:103
+#, c-format
+msgid "Unhandled (unknown) FSUI event: %u.\n"
+msgstr "Ohanterad (okänd) FSUI-händelse: %u.\n"
+
+#: src/plugins/fs/download.c:186
+#, c-format
+msgid "Downloading `%s'"
+msgstr "Laddar ner \"%s\""
+
+#: src/plugins/fs/download.c:199 src/plugins/fs/download.c:248
+#: src/plugins/fs/download.c:472
+#, c-format
+msgid "You must specify a directory in the configuration in section `%s' under 
`%s'."
+msgstr "Du måste ange en katalog i konfigurationen i sektionen \"%s\" under 
\"%s\"."
+
+#: src/plugins/fs/download.c:500
+#, c-format
+msgid "Could not move or copy downloaded file %s to %s: %s."
+msgstr "Kunde inte flytta eller kopiera nedladdad fil %s till %s: %s."
+
+#: src/plugins/fs/download.c:509
+#, c-format
+msgid "Could not remove temporary file %s: %s\n"
+msgstr "Kunde inte ta bort temporär fil %s: %s\n"
+
+#: src/plugins/fs/download.c:693 src/plugins/fs/upload.c:506
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1100
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:195
+msgid "Published filename"
+msgstr "Publiserat filnamn"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:200
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:205
+msgid "Artist"
+msgstr "Artist"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:210
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:215
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:220
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:301
+msgid "Select all files"
+msgstr "Välj alla filer"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:303
+msgid "Remove selected files"
+msgstr "Ta bort valda filer"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:524
+msgid "No files to insert ! Please add files to the list before validating."
+msgstr "Inga filer att lägga till ! Vänligen lägg till filer till listan före 
validering."
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:725
+msgid "Choose the directory to insert..."
+msgstr "Välj den katalog som ska läggas till..."
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:785
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:880
+msgid "The following files won't be added for I could not read them :"
+msgstr "Följande filer kommer inte att läggas till för jag kunde inte läsa dem 
:"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:811
+msgid "Could not open the directory :\n"
+msgstr "Kunde inte öppna katalogen :\n"
+
+#: src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:838
+msgid "Choose files to insert..."
+msgstr "Välj filer att lägga till..."
+
+#: src/plugins/fs/upload.c:349
+#, c-format
+msgid "Uploading `%s'"
+msgstr "Laddar upp \"%s\""
+
+#: src/plugins/fs/upload.c:443
+msgid "Choose the file you want to publish."
+msgstr "Välj den fil du vill publisera."
+
+#: src/plugins/fs/upload.c:446
+msgid "Choose the directory you want to publish."
+msgstr "Välj den katalog du vill publisera."
+
+#: src/plugins/fs/upload.c:498 src/plugins/fs/namespace.c:94
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1086
+msgid "Filename"
+msgstr "Filnamn"
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:81
+msgid "--sporadic update--"
+msgstr "--sporadisk uppdatering--"
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:84
+msgid "--no update--"
+msgstr "--ingen uppdatering--"
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:97 src/plugins/fs/namespace.c:766
+#: src/plugins/fs/namespace.c:986
+msgid "Failed to parse given time interval!"
+msgstr "Misslyckades att tolka angiven tidsintervall!"
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:132
+#, c-format
+msgid "Failed to start collection `%s' (consult logs)."
+msgstr "Misslyckades att starta samling \"%s\" (konsultera loggarna)."
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:156
+msgid "Collection stopped.\n"
+msgstr "Samling stoppad.\n"
+
+#: src/plugins/fs/collection.c:159
+msgid "Failed to stop collection (consult logs).\n"
+msgstr "Misslyckades att stoppa samling (konsultera loggarna).\n"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:101 src/plugins/fs/namespace.c:1093
+msgid "Filesize"
+msgstr "Filstorlek"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:108 src/plugins/daemon/daemon.c:238
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:122
+msgid "Publication Frequency"
+msgstr "Publiseringsfrekvens"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:129
+msgid "Next Publication Date"
+msgstr "Nästa publiseringsdatum"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:136
+msgid "Last ID"
+msgstr "Sista ID"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:143
+msgid "Next ID"
+msgstr "Nästa ID"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:336
+msgid "unspecified"
+msgstr "ej specificerad"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:338
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:504
+#, c-format
+msgid "Failed to create namespace `%s'.Consult logs, most likely error is that 
a namespace with that name already exists."
+msgstr "Misslyckades att skapa namnrymden \"%s\". Konsultera loggarna, det 
mest sannorlika är att en namnrymd med det namnet redan existerar."
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:543
+msgid "No local namespaces available that could be deleted!"
+msgstr "Inga lokala namnrymder tillgängliga som kan tas bort!"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:572
+#, c-format
+msgid "Should the namespace `%s' really be deleted?"
+msgstr "Ska namnrymden \"%s\" verkligen tas bort?"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:664
+msgid "Failed to insert content into namespace (consult logs).\n"
+msgstr "Misslyckades att lägga till innehåll till namnrymd (konsultera 
loggarna).\n"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:706 src/plugins/fs/namespace.c:849
+msgid "You must select some available content for publication first!"
+msgstr "Du måste först välja något tillgängligt innehåll för publisering!"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:893
+msgid "You must select some existing namespace content to be updated first!"
+msgstr "Du måste först välja innehåll i någon existerande namnrymd som ska 
uppdateras!"
+
+#: src/plugins/fs/namespace.c:992
+msgid "You must specify an identifier for the next publication."
+msgstr "Du måste ange en identifierare för nästa publisering."
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:177
+msgid "Launching gnunetd..."
+msgstr "Startar gnunetd..."
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:179
+msgid "Launched gnunetd"
+msgstr "Startade gnunetd"
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:181
+msgid "Launching gnunetd failed"
+msgstr "Start av gnunetd misslyckades"
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:206
+msgid "Error requesting shutdown of gnunetd."
+msgstr "Fel vid begäran om nedstängning av gnunetd."
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:210
+msgid "Terminating gnunetd..."
+msgstr "Avslutar gnunetd..."
+
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:231
+msgid "Application"
+msgstr "Applikation"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:336
+msgid "Connectivity"
+msgstr "Anslutningar"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:337
+msgid "# connected nodes (100% = connection table size)"
+msgstr "# anslutna noder (100% = storlek för anslutningstabell)"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:344
+msgid "CPU load"
+msgstr "CPU-belastning"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:345
+msgid "CPU load (in percent of allowed load)"
+msgstr "CPU-belastning (i procent av tillåten belastning)"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:352
+msgid "Inbound Traffic"
+msgstr "Ingående trafik"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:353 src/plugins/stats/functions.c:361
+msgid "Noise (red), Content (green), Queries (yellow), other (blue)"
+msgstr "Skräp (röd), Innehåll (grön), Frågor (gul), övrigt (blå)"
+
+#: src/plugins/stats/functions.c:360
+msgid "Outbound Traffic"
+msgstr "Utgående trafik"
+
+#: src/common/helper.c:292
+#, c-format
+msgid "Failed to find handler for `%s'\n"
+msgstr "Misslyckades att hitta en hanterare för \"%s\"\n"
+
+#: src/common/helper.c:318
+#, c-format
+msgid "Failed to load plugin `%s'\n"
+msgstr "Misslyckades att läsa in instick \"%s\"\n"
+
+#: src/common/helper.c:401
+#, c-format
+msgid "Failed to open `%s'.\n"
+msgstr "Misslyckades att öppna \"%s\".\n"
+
+#: src/core/main.c:43
+msgid "GNUnet GTK user interface."
+msgstr "GTK-användargränssnitt för GNUnet."
+
+#: src/core/main.c:82
+msgid "Use --help to get a list of options.\n"
+msgstr "Använd --help för att få en lista på flaggor.\n"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]