gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r2449 - gnunet-gtk/po


From: grothoff
Subject: [GNUnet-SVN] r2449 - gnunet-gtk/po
Date: Sun, 15 Jan 2006 08:22:49 -0800 (PST)

Author: grothoff
Date: 2006-01-15 08:22:48 -0800 (Sun, 15 Jan 2006)
New Revision: 2449

Modified:
  gnunet-gtk/po/sv.po
Log:
sync

Modified: gnunet-gtk/po/sv.po
===================================================================
--- gnunet-gtk/po/sv.po 2006-01-13 23:01:10 UTC (rev 2448)
+++ gnunet-gtk/po/sv.po 2006-01-15 16:22:48 UTC (rev 2449)
@@ -1,14 +1,14 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Swedish translation of gnunet-gtk.
 # Copyright (C) 2005 Christian Grothoff <address@hidden>
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# This file is distributed under the same license as the gnunet-gtk package.
 # Daniel Nylander <address@hidden>, 2005
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnunet-gtk 0.7.0\n"
+"Project-Id-Version: gnunet-gtk 0.7.0b\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-28 15:37-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-25 13:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-23 15:57-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-09 01:26+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,8 +24,8 @@
 msgstr "Visa tack"
 
 #: gnunet-gtk.glade:88
-msgid "<span size=\"x-large\">Welcome to gnunet-gtk 0.7.0</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">Välkommen till gnunet-gtk 0.7.0</span>"
+msgid "<span size=\"x-large\">Welcome to gnunet-gtk 0.7.0b</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Välkommen till gnunet-gtk 0.7.0b</span>"
 
 #: gnunet-gtk.glade:120
 msgid ""
@@ -137,7 +137,7 @@
 msgid "Stat_us"
 msgstr "Stat_us"
 
-#: gnunet-gtk.glade:975 gnunet-gtk.glade:3131 gnunet-gtk.glade:4772
+#: gnunet-gtk.glade:975 gnunet-gtk.glade:3144 gnunet-gtk.glade:4803
 msgid "_Keyword:"
 msgstr "_Nyckelord:"
 
@@ -157,213 +157,213 @@
 msgid "Specify the anonymity level for the search, 0 for no anonymity. Higher 
values provide more privacy but also less performance."
 msgstr "Ange nivå för anonymitet för sökningen, 0 för ingen anonymitet. Högre 
värden ger mer avskildhet men också lägre prestanda."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1162
+#: gnunet-gtk.glade:1175
 msgid "in _namespace"
 msgstr "i _namnrymd"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1219
+#: gnunet-gtk.glade:1232
 msgid "This is the rating that you have given this namespace so far. Ratings 
are private and not shared with other users in any way. They are supposed to 
help each user remember which namespace is worthwile for him."
 msgstr "Detta är betyget du har gett denna namnrymd än så länge. Betyg är 
privata och delas inte med andra användare på något sätt. De är tänkta att 
hjälpa varje användare att komma i håg vilken namnrymd som är värdefull för 
honom."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1338
+#: gnunet-gtk.glade:1351
 msgid "_Download"
 msgstr "_Ladda ner"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1384
+#: gnunet-gtk.glade:1397
 msgid "Method:"
 msgstr "Metod:"
 
 # adversary = motståndare... hacker?
-#: gnunet-gtk.glade:1414
+#: gnunet-gtk.glade:1427
 msgid "Indexing will avoid copying the file into the GNUnet database. 
Instead, GNUnet will try to add a symbolic link to the specified file. If that 
fails, a copy of the file will be created. Indexing should be used if the 
local machine is unlikely to ever be compromised by an adversary and if the 
uploaded file will not be modified or moved in the future. Indexing is more 
efficient than insertion."
 msgstr "Indexering kommer att förhindra kopering av filen till GNUnets 
databas. Istället kommer GNUnet att försöka att lägga till en symbolisk länk 
till den angivna filen. Om detta misslyckades kommer en kopia av filen att 
skapas. Indexering bör användas om den lokala maskinen troligen inte kommer 
att övertas av en ondsint person och om den uppladdade filen inte kommer att 
modifieras eller flyttas i framtiden. Indexering är mer effektivt än att lägga 
till."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1416
+#: gnunet-gtk.glade:1429
 msgid "inde_x"
 msgstr "inde_x"
 
 # adversary = ondsint person?
-#: gnunet-gtk.glade:1438
+#: gnunet-gtk.glade:1451
 msgid "Inserting a file means that an encrypted copy will be added to the 
GNUnet database. Without the proper key (which is not stored in plaintext 
anywhere) the file cannot be decrypted. Use this option for small files, files 
that will be modified soon, files that maybe moved or if you are afraid that an 
adversary may detect the file in plaintext on your machine (after compromising 
your machine)."
 msgstr "Lägga till en fil betyder att en krypterad kopia kommer att läggas 
till i GNUnets databas. Utan den korrekta nyckeln (vilken inte lagras i 
klartext någonstans) kan inte filen dekrypteras. Använd detta alternativ för 
mindre filer, filer som kommer att modifieras inom kort, filer som kanske 
flyttas eller om du är rädd att en ondsint person kan identifiera filen i 
klartext på din dator (efter att ha tagit över din dator)."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1440
+#: gnunet-gtk.glade:1453
 msgid "i_nsert"
 msgstr "lägg t_ill"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1462
+#: gnunet-gtk.glade:1475
 msgid "Scope:"
 msgstr "Omfång:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1492
+#: gnunet-gtk.glade:1505
 msgid "only insert a single file"
 msgstr "lägg endast till en enstaka fil"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1494
+#: gnunet-gtk.glade:1507
 msgid "file onl_y"
 msgstr "endast _fil"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1515
+#: gnunet-gtk.glade:1528
 msgid "_Anonymity:"
 msgstr "_Anonymitet:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1544
+#: gnunet-gtk.glade:1557
 msgid "_Filename:"
 msgstr "_Filnamn:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1573
+#: gnunet-gtk.glade:1586
 msgid "Browse local computer for files (or directories) to upload."
 msgstr "Bläddra i lokala datorn efter filer (eller kataloger) att ladda upp."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1617
+#: gnunet-gtk.glade:1630
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Bläddra"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1690
+#: gnunet-gtk.glade:1703
 msgid "Recursively insert an entire directory tree"
 msgstr "Lägg till ett helt katalogträd rekursivt"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1692
+#: gnunet-gtk.glade:1705
 msgid "_recursive (for entire directories)"
 msgstr "_rekursivt (för hela kataloger)"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1715
+#: gnunet-gtk.glade:1728
 msgid "What level of sender-anonymity is desired when sharing this particular 
file? 0 allows direct connections (no anonymity). Higher levels require 
increasing amounts of cover traffic per shared block, increasing your privacy 
at the expense of efficiency."
 msgstr "Vilken nivå av sändaranonymitet är önskvärd vid utdelning av denna 
fil? 0 tillåter direkta anslutningar (ingen anonymitet). Högre nivåer kräver 
ökande mängder av döljande trafik per utdelat block, ökande av avskildhet 
kostar effektivitet."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1738
+#: gnunet-gtk.glade:1751
 msgid "Upload the specified file with the selected options (you will then be 
prompted to enter meta-data and keywords)."
 msgstr "Ladda upp den angivna filen med de valda alternativen (du kommer att 
frågas att ange metadata och nyckelord)."
 
-#: gnunet-gtk.glade:1782
+#: gnunet-gtk.glade:1795
 msgid "Up_load"
 msgstr "Ladda _upp"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1823
+#: gnunet-gtk.glade:1836
 msgid "Controls if GNUnet should also produce information for individual files 
inside of a directory, as opposed to only allowing the directory itself to be 
found directly. Only applies for recursive uploads."
 msgstr "Kontrollerar om GNUnet också bör producera information om individuella 
filer i en katalog i motsats till endast tillåta att katalogen själv hittas 
direkt. Gäller endast för rekursiva uppladdningar. "
 
-#: gnunet-gtk.glade:1869
+#: gnunet-gtk.glade:1882
 msgid "add keywords for files in directories"
 msgstr "lägg till nyckelord för filer i kataloger"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1944
+#: gnunet-gtk.glade:1957
 msgid "U_pload"
 msgstr "Ladda u_pp"
 
-#: gnunet-gtk.glade:1985
+#: gnunet-gtk.glade:1998
 msgid "c_reate"
 msgstr "skap_a"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2006 gnunet-gtk.glade:2050
+#: gnunet-gtk.glade:2019 gnunet-gtk.glade:2063
 msgid "_Namespace"
 msgstr "_Namnrymd"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2015 gnunet-gtk.glade:2060
+#: gnunet-gtk.glade:2028 gnunet-gtk.glade:2073
 msgid "_Collection"
 msgstr "_Samling"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2028
+#: gnunet-gtk.glade:2041
 msgid "d_elete"
 msgstr "ta _bort"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2049
+#: gnunet-gtk.glade:2062
 msgid "Will prevent future insertions into the namespace (will not delete 
content in the namespace)"
 msgstr "Kommer att förhindra framtida inlägg till namnrymden (kommer inte att 
ta bort innehåll i namnrymden)"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2059
+#: gnunet-gtk.glade:2072
 msgid "end collection (will not delete content already in the collection)"
 msgstr "avsluta samling (kommer inte ta bort innehåll redan i samlingen)"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2197
+#: gnunet-gtk.glade:2210
 msgid "<b>Available Content</b>"
 msgstr "<b>Tillgängligt innehåll</b>"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2222
+#: gnunet-gtk.glade:2235
 msgid "should GNUnet track available content (for publishing in namespaces)?"
 msgstr "ska GNUnet spåra tillgängligt innehåll (för publisering i namnrymd)?"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2269
+#: gnunet-gtk.glade:2282
 msgid "track available content"
 msgstr "spåra tillgängligt innehåll"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2305
+#: gnunet-gtk.glade:2318
 msgid "Refresh the available content list now (otherwise this is done 
automatically roughly every 5 minutes)"
 msgstr "Uppdatera listan över tillgängligt innehåll nu (annars görs detta 
automatiskt ungefär var 5:e minut)"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2323
+#: gnunet-gtk.glade:2336
 msgid "deletes the tracked available content shown below"
 msgstr "tar bort det spårade tillgängliga innehållet som visas nedan"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2382
+#: gnunet-gtk.glade:2395
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "A_vancerat"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2440
+#: gnunet-gtk.glade:2453
 msgid "File s_haring"
 msgstr "Fil_delning"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2552
+#: gnunet-gtk.glade:2565
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistik"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2686
+#: gnunet-gtk.glade:2699
 msgid "/join #gnunet"
 msgstr "/join #gnunet"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2771
+#: gnunet-gtk.glade:2784
 msgid "Cha_t"
 msgstr "Cha_tt"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2824 gnunet-gtk.glade:2839 gnunet-gtk.glade:5216
+#: gnunet-gtk.glade:2837 gnunet-gtk.glade:2852 gnunet-gtk.glade:5247
 msgid "Edit File Information"
 msgstr "Redigera filinformation"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2840
+#: gnunet-gtk.glade:2853
 msgid "This dialog is used to edit information about shared files."
 msgstr "Denna dialog används för att redigera information om delade filer."
 
-#: gnunet-gtk.glade:2857 gnunet-gtk.glade:5245 gnunet-gtk.glade:5825
+#: gnunet-gtk.glade:2870 gnunet-gtk.glade:5276 gnunet-gtk.glade:5856
 msgid "Confirm the displayed meta-data and keywords and proceed with the 
upload."
 msgstr "Bekräfta det visade metadatat och nyckelorden och fortsätt med 
uppladdningen."
 
 # Va ?????
-#: gnunet-gtk.glade:2866
+#: gnunet-gtk.glade:2879
 msgid "metaDataDialogCancelButton"
 msgstr "metaDataDialogCancelButton"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2867
+#: gnunet-gtk.glade:2880
 msgid "Abort the upload operation."
 msgstr "Avbryt uppladdningen."
 
-#: gnunet-gtk.glade:2876 gnunet-gtk.glade:5260 gnunet-gtk.glade:5840
+#: gnunet-gtk.glade:2889 gnunet-gtk.glade:5291 gnunet-gtk.glade:5871
 msgid "Cancel the upload."
 msgstr "Avbryt uppladdning."
 
-#: gnunet-gtk.glade:2899
+#: gnunet-gtk.glade:2912
 msgid "Please provide meta-data and keywords for the content."
 msgstr "Vänligen ange metadata och nyckelord för innehållet."
 
-#: gnunet-gtk.glade:2930 gnunet-gtk.glade:4914 gnunet-gtk.glade:5530
-#: gnunet-gtk.glade:6062 gnunet-gtk.glade:6568
+#: gnunet-gtk.glade:2943 gnunet-gtk.glade:4945 gnunet-gtk.glade:5561
+#: gnunet-gtk.glade:6093 gnunet-gtk.glade:6599
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:2984 gnunet-gtk.glade:4953 gnunet-gtk.glade:5584
-#: gnunet-gtk.glade:6116 gnunet-gtk.glade:6622
+#: gnunet-gtk.glade:2997 gnunet-gtk.glade:4984 gnunet-gtk.glade:5615
+#: gnunet-gtk.glade:6147 gnunet-gtk.glade:6653
 msgid "_Value:"
 msgstr "_Värde:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3011 gnunet-gtk.glade:5611 gnunet-gtk.glade:6143
-#: gnunet-gtk.glade:6649
+#: gnunet-gtk.glade:3024 gnunet-gtk.glade:5642 gnunet-gtk.glade:6174
+#: gnunet-gtk.glade:6680
 msgid "Enter metadata about the upload"
 msgstr "Ange metadata om uppladdningen"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3021
+#: gnunet-gtk.glade:3034
 msgid "Value Entry"
 msgstr "Ange värde"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3022
+#: gnunet-gtk.glade:3035
 msgid ""
 "Enter the value for the meta-data of the specified type here.\n"
 "Press ENTER to add the data."
@@ -371,139 +371,143 @@
 "Ange väldet för metadatat av den angivna typen här.\n"
 "Tryck ENTER för att lägga till data."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3037 gnunet-gtk.glade:5632 gnunet-gtk.glade:6164
-#: gnunet-gtk.glade:6670
+#: gnunet-gtk.glade:3050 gnunet-gtk.glade:5663 gnunet-gtk.glade:6195
+#: gnunet-gtk.glade:6701
 msgid "Add the given description to the meta-data describing the uploaded 
file."
 msgstr "Lägg till angiven beskrivning till metadata som beskriver den 
uppladdade filen."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3078 gnunet-gtk.glade:3223 gnunet-gtk.glade:4861
-#: gnunet-gtk.glade:5673 gnunet-gtk.glade:6205 gnunet-gtk.glade:6711
+#: gnunet-gtk.glade:3091 gnunet-gtk.glade:3236 gnunet-gtk.glade:4892
+#: gnunet-gtk.glade:5704 gnunet-gtk.glade:6236 gnunet-gtk.glade:6742
 msgid "Select entries and use the context menu (right click) in order to 
delete keywords."
 msgstr "Välj poster och använd kontextmenyn (högerklick) för att ta bort 
nyckelord."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3095 gnunet-gtk.glade:5690 gnunet-gtk.glade:6222
-#: gnunet-gtk.glade:6728
+#: gnunet-gtk.glade:3108 gnunet-gtk.glade:5721 gnunet-gtk.glade:6253
+#: gnunet-gtk.glade:6759
 msgid "<b>Meta-data</b>"
 msgstr "<b>Metadata</b>"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3158 gnunet-gtk.glade:5341 gnunet-gtk.glade:5448
-#: gnunet-gtk.glade:5921
+#: gnunet-gtk.glade:3171 gnunet-gtk.glade:5372 gnunet-gtk.glade:5479
+#: gnunet-gtk.glade:5952
 msgid "Enter keywords"
 msgstr "Ange nyckelord"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3179
+#: gnunet-gtk.glade:3192
 msgid "Add the specified keyword to the list of keywords under which the file 
or directory will be found."
 msgstr "Lägg till angivet nyckelord till listan av nyckelord under vilken 
filen eller katalogen kommer att hittas."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3208
+#: gnunet-gtk.glade:3221
 msgid "Lists all of the keywords that will be used."
 msgstr "Listar alla nyckelord som kommer att användas."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3240
+#: gnunet-gtk.glade:3253
 msgid "<b>Keywords</b>"
 msgstr "<b>Nyckelord</b>"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3276 gnunet-gtk.glade:5726 gnunet-gtk.glade:6764
+#: gnunet-gtk.glade:3289 gnunet-gtk.glade:5757 gnunet-gtk.glade:6795
 msgid "_Preview:"
 msgstr "_Förhandsgranska:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3345
+#: gnunet-gtk.glade:3349
+msgid "Select Preview"
+msgstr "Välj förhandsgranskning"
+
+#: gnunet-gtk.glade:3376
 msgid "File Information"
 msgstr "Filinformation"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3430 src/plugins/fs/search.c:569
+#: gnunet-gtk.glade:3461 src/plugins/fs/search.c:594
 msgid "Meta-data"
 msgstr "Metadata"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3461
+#: gnunet-gtk.glade:3492
 msgid "Search Results"
 msgstr "Sökresultat"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3508
+#: gnunet-gtk.glade:3539
 msgid "List of search results. Directories must first be downloaded before 
their contents will be displayed."
 msgstr "Lista av sökresultatet. Kataloger måste först laddas ner före dess 
innehåll kommer att visas."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3537
+#: gnunet-gtk.glade:3568
 msgid "Anon_ymity:"
 msgstr "Anon_ymitet:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3564
+#: gnunet-gtk.glade:3595
 msgid "Specify the desired anonymity level for this download. A value of 0 
means no receiver anonymity (allows direct connection). Use higher values for 
increased privacy at the expense of performance."
 msgstr "Ange den önskade nivån av anonymitet för denna nedladdning. Ett värde 
på 0 betyder ingen anonymitet för mottagaren (tillåter direktanslutning). 
Använd högre värden för ökad avskildhet men på bekostnad av prestandan."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3595
+#: gnunet-gtk.glade:3626
 msgid "Download selected files."
 msgstr "Ladda ner valda filer."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3640
+#: gnunet-gtk.glade:3671
 msgid "Down_load"
 msgstr "_Ladda ner"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3676
+#: gnunet-gtk.glade:3707
 msgid "Close this search."
 msgstr "Stäng denna sökning."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3708
+#: gnunet-gtk.glade:3739
 msgid "Namespace Contents"
 msgstr "Namnrymdens innehåll"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3740
+#: gnunet-gtk.glade:3771
 msgid "List of the files and directories that have been added to this 
namespace so far."
 msgstr "Listar de filer och kataloger som har lagts till i denna namnrymd än 
så länge."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3768
+#: gnunet-gtk.glade:3799
 msgid "Add content to the namespace"
 msgstr "Lägg till innehåll till namnrymden"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3786
+#: gnunet-gtk.glade:3817
 msgid "Publish an update to the selected updatable content."
 msgstr "Publisera en uppdatering till det valda uppdateringsbara innehållet."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3830
+#: gnunet-gtk.glade:3861
 msgid "U_pdate"
 msgstr "U_ppdatera"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3874
+#: gnunet-gtk.glade:3905
 msgid "Chat"
 msgstr "Chatt"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3912
+#: gnunet-gtk.glade:3943
 msgid "The current conversation in this chat room."
 msgstr "Den nuvarande konversationen i detta chattrum."
 
-#: gnunet-gtk.glade:3951
+#: gnunet-gtk.glade:3982
 msgid "Hello!"
 msgstr "Hej!"
 
-#: gnunet-gtk.glade:3967
+#: gnunet-gtk.glade:3998
 msgid "Sends the message to all participants in the current chat room."
 msgstr "Skickar meddelandet till alla deltagare i nuvarande chattrum."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4013
+#: gnunet-gtk.glade:4044
 msgid "Sen_d"
 msgstr "Skic_ka"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4073
+#: gnunet-gtk.glade:4104
 msgid "List of the participants in the chat room."
 msgstr "Lista av deltagare i chattrummet."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4098
+#: gnunet-gtk.glade:4129
 msgid "The gnunet-gtk about dialog"
 msgstr "Om gnunet-gtk"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4100
+#: gnunet-gtk.glade:4131
 msgid "gnunet-gtk"
 msgstr "gnunet-gtk"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4101
+#: gnunet-gtk.glade:4132
 msgid "(C) 2001-2005 Christian Grothoff (and other contributing authors)"
 msgstr "(C) 2001-2005 Christian Grothoff (och andra bidragande upphovsmän)"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4102
+#: gnunet-gtk.glade:4133
 msgid "https://gnunet.org/";
 msgstr "https://gnunet.org/";
 
-#: gnunet-gtk.glade:4103
+#: gnunet-gtk.glade:4134
 msgid ""
 "          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE\n"
 "            Version 2, June 1991\n"
@@ -1066,11 +1070,11 @@
 "\n"
 "           SLUT PÅ LICENSVILLKOR\n"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4386
+#: gnunet-gtk.glade:4417
 msgid "GNUnet Website"
 msgstr "GNUnets webbplats"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4420
+#: gnunet-gtk.glade:4451
 msgid ""
 "Di Ma\n"
 "Jens Palsberg <address@hidden>\n"
@@ -1099,115 +1103,115 @@
 "Phan Vinh Thinh <address@hidden>\n"
 "Daniel Nylander <address@hidden>\n"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4443
+#: gnunet-gtk.glade:4474
 msgid "Select file to upload to GNUnet"
 msgstr "Välj fil att ladda upp till GNUnet"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4471
+#: gnunet-gtk.glade:4502
 msgid "Cancel selecting file to upload"
 msgstr "Avbryt val av fil för uppladdning"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4485
+#: gnunet-gtk.glade:4516
 msgid "Select this file (or directory) for the upload"
 msgstr "Välj denna fil (eller katalog) för uppladdning"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4510
+#: gnunet-gtk.glade:4541
 msgid "Create Namespace"
 msgstr "Skapa namnrymd"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4539
+#: gnunet-gtk.glade:4570
 msgid "Confirm the specified data. Creates the namespace and publishes the 
advertisements."
 msgstr "Bekräfta angivet data. Skapar namnrymden och publiserar annonseringen."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4554
+#: gnunet-gtk.glade:4585
 msgid "Cancel namespace creation."
 msgstr "Avbryt skapandet av namnrymd"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4577
+#: gnunet-gtk.glade:4608
 msgid "Please provide information about the namespace"
 msgstr "Vänligen ange information om namnrymden"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4608
+#: gnunet-gtk.glade:4639
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Namn:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4634
+#: gnunet-gtk.glade:4665
 msgid "Each namespace is supposed to have a name. While GNUnet cannot 
guarantee that these names are unique, users should try to select names that 
are unlikely to conflict and that correspond to the contents of the namespace."
 msgstr "Varje namnrymd är tänkt att ha ett namn. Eftersom GNUnet inte kan 
garantera att dessa namn är unika bör användarna försöka att välja namn som 
förhoppningsvis är olika och som passar för innehållet i namnrymden."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4654
+#: gnunet-gtk.glade:4685
 msgid "_Root"
 msgstr "_Rot"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4681
+#: gnunet-gtk.glade:4712
 msgid "The namespace root is the file or directory in the namespace that will 
be advertised to other users. Typically it contains a directory with the 
contents of the namespace. You are free in your choice of identifier for the 
root."
 msgstr "Roten i namnrymden är den fil eller katalog i namnrymden som kommer 
att annonseras till andra användare. Normalt sett innehåller den en katalog 
som innehållet av namnrymden. Du får välja en valfri identifierare för roten."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4714
+#: gnunet-gtk.glade:4745
 msgid "Anonymity (for namespace advertisement):"
 msgstr "Anonymitet (för annonsering av namnrymd):"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4799
+#: gnunet-gtk.glade:4830
 msgid "Enter a keyword under which advertisements for this namespace will be 
published."
 msgstr "Ange ett nyckelord under vilken annonsering av denna namnrymd kommer 
att publiseras."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4820
+#: gnunet-gtk.glade:4851
 msgid "Add the given keyword to the list of keywords under which 
advertisements for the namespace will be published."
 msgstr "Lägg till angivet nyckelord till listan av nyckelord under vilken 
annonseringen av denna namnrymd kommer att publiseras."
 
-#: gnunet-gtk.glade:4878 src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:225
+#: gnunet-gtk.glade:4909 src/plugins/fs/extensions/musicinsert.c:225
 msgid "Keywords"
 msgstr "Nyckelord"
 
-#: gnunet-gtk.glade:4980
+#: gnunet-gtk.glade:5011
 msgid "Enter meta-data (descriptions) for this namespace"
 msgstr "Ange metadata (beskrivningar) för denna namnrymd"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5001
+#: gnunet-gtk.glade:5032
 msgid "Add the given metadata entry to the metadata for this namespace."
 msgstr "Lägg till den angivna metadataposten till metadatat för denna 
namnrymd."
 
-#: gnunet-gtk.glade:5042
+#: gnunet-gtk.glade:5073
 msgid "Metadata describing the namespace (used in advertisements). Use the 
context menu (right-click) to delete selected entries."
 msgstr "Metadata som beskriver namnrymden (används för annonsering). Använd 
kontextmenyn (högerklick) för att ta bort valda poster."
 
-#: gnunet-gtk.glade:5059
+#: gnunet-gtk.glade:5090
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadata"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5095
+#: gnunet-gtk.glade:5126
 msgid "Close the selected search"
 msgstr "Stäng den valda sökningen"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5096
+#: gnunet-gtk.glade:5127
 msgid "_Close"
 msgstr "_Stäng"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5133
+#: gnunet-gtk.glade:5164
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelanden"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5283
+#: gnunet-gtk.glade:5314
 msgid "Please provide meta-data and an identifier for the content."
 msgstr "Vänligen ange metadata och en identifierare för innehållet."
 
-#: gnunet-gtk.glade:5314 gnunet-gtk.glade:5894
+#: gnunet-gtk.glade:5345 gnunet-gtk.glade:5925
 msgid "_Identifier:"
 msgstr "_Identifierare:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5362 gnunet-gtk.glade:5942 gnunet-gtk.glade:6403
+#: gnunet-gtk.glade:5393 gnunet-gtk.glade:5973 gnunet-gtk.glade:6434
 msgid "Anonymit_y:"
 msgstr "Anonymi_tet:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5421 gnunet-gtk.glade:6462
+#: gnunet-gtk.glade:5452 gnunet-gtk.glade:6493
 msgid "_Next Identifier:"
 msgstr "_Nästa identifierare:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5469 gnunet-gtk.glade:6001 gnunet-gtk.glade:6507
+#: gnunet-gtk.glade:5500 gnunet-gtk.glade:6032 gnunet-gtk.glade:6538
 msgid "_Update Interval:"
 msgstr "_Uppdateringsintervall:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5495 gnunet-gtk.glade:6027 gnunet-gtk.glade:6533
+#: gnunet-gtk.glade:5526 gnunet-gtk.glade:6058 gnunet-gtk.glade:6564
 msgid ""
 "--no update--\n"
 "--sporadic update--\n"
@@ -1225,70 +1229,70 @@
 "1 månad\n"
 "1 år\n"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5796
+#: gnunet-gtk.glade:5827
 msgid "Edit Collection Information"
 msgstr "Redigera information om samling"
 
-#: gnunet-gtk.glade:5863
+#: gnunet-gtk.glade:5894
 msgid "Please provide meta-data and an identifier for the collection."
 msgstr "Skicka med metadta och en identifierare för samlingen."
 
-#: gnunet-gtk.glade:6254
+#: gnunet-gtk.glade:6285
 msgid "Enter Meta-Information about Namespace Content"
 msgstr "Ange metainformation om namnrymdens innehåll"
 
-#: gnunet-gtk.glade:6322
+#: gnunet-gtk.glade:6353
 msgid "Please provide information about the update to the content in the 
namespace."
 msgstr "Skicka med information om uppdateringen till innehållet i namnrymden."
 
-#: gnunet-gtk.glade:6353
+#: gnunet-gtk.glade:6384
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identifierare:"
 
-#: gnunet-gtk.glade:6378
+#: gnunet-gtk.glade:6409
 msgid "BUG: SET ME!"
 msgstr "FEL: STÄLL IN MIG!"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:77 src/plugins/fs/namespace.c:324
+#: src/plugins/fs/search.c:77 src/plugins/fs/namespace.c:362
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:101 src/plugins/fs/namespace.c:199
-#: src/plugins/fs/namespace.c:308
+#: src/plugins/fs/search.c:101 src/plugins/fs/namespace.c:224
+#: src/plugins/fs/namespace.c:340
 msgid "no name given"
 msgstr "inget namn angivet"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:224 src/plugins/fs/search.c:294
-#: src/plugins/fs/search.c:655 src/plugins/fs/search.c:834
+#: src/plugins/fs/search.c:231 src/plugins/fs/search.c:301
+#: src/plugins/fs/search.c:686 src/plugins/fs/search.c:866
 msgid "globally"
 msgstr "globalt"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:548 src/plugins/fs/download.c:678
+#: src/plugins/fs/search.c:564 src/plugins/fs/download.c:730
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:555 src/plugins/fs/download.c:686
+#: src/plugins/fs/search.c:574 src/plugins/fs/download.c:741
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:562 src/plugins/fs/namespace.c:115
+#: src/plugins/fs/search.c:584 src/plugins/fs/namespace.c:125
 msgid "Mime-type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:579
+#: src/plugins/fs/search.c:607
 msgid "Preview"
 msgstr "Förhandsgranska"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:677
+#: src/plugins/fs/search.c:708
 #, c-format
 msgid "Failed to create namespace URI from `%s'.\n"
 msgstr "Misslyckades att skapa URI-namnrymd från \"%s\".\n"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:972
+#: src/plugins/fs/search.c:1005
 msgid "Query"
 msgstr "Fråga"
 
-#: src/plugins/fs/search.c:979
+#: src/plugins/fs/search.c:1015
 msgid "Results"
 msgstr "Resultat"
 
@@ -1320,29 +1324,39 @@
 msgid "Unhandled (unknown) FSUI event: %u.\n"
 msgstr "Ohanterad (okänd) FSUI-händelse: %u.\n"
 
-#: src/plugins/fs/download.c:186
+#: src/plugins/fs/download.c:189 src/plugins/fs/download.c:193
+#: src/plugins/fs/download.c:498
 #, c-format
+msgid "You must specify a directory in the configuration in section `%s' under 
`%s'."
+msgstr "Du måste ange en katalog i konfigurationen i sektionen \"%s\" under 
\"%s\"."
+
+#: src/plugins/fs/download.c:197
+#, c-format
+msgid "You must specify different directories in the configuration in section 
`%s' under `%s' and `%s'."
+msgstr "Du måste ange olika kataloger i konfigurationen i sektionen \"%s\" 
under \"%s\" och \"%s\"."
+
+#: src/plugins/fs/download.c:208
+#, c-format
 msgid "Downloading `%s'"
 msgstr "Laddar ner \"%s\""
 
-#: src/plugins/fs/download.c:199 src/plugins/fs/download.c:248
-#: src/plugins/fs/download.c:472
+#: src/plugins/fs/download.c:526
 #, c-format
-msgid "You must specify a directory in the configuration in section `%s' under 
`%s'."
-msgstr "Du måste ange en katalog i konfigurationen i sektionen \"%s\" under 
\"%s\"."
+msgid "Could not open symlink `%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte öppna symlänk \"%s\": %s\n"
 
-#: src/plugins/fs/download.c:500
+#: src/plugins/fs/download.c:542
 #, c-format
 msgid "Could not move or copy downloaded file %s to %s: %s."
 msgstr "Kunde inte flytta eller kopiera nedladdad fil %s till %s: %s."
 
-#: src/plugins/fs/download.c:509
+#: src/plugins/fs/download.c:551
 #, c-format
 msgid "Could not remove temporary file %s: %s\n"
 msgstr "Kunde inte ta bort temporär fil %s: %s\n"
 
-#: src/plugins/fs/download.c:693 src/plugins/fs/upload.c:506
-#: src/plugins/fs/namespace.c:1100
+#: src/plugins/fs/download.c:751 src/plugins/fs/upload.c:510
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1145
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
@@ -1412,8 +1426,8 @@
 msgid "Choose the directory you want to publish."
 msgstr "Välj den katalog du vill publisera."
 
-#: src/plugins/fs/upload.c:498 src/plugins/fs/namespace.c:94
-#: src/plugins/fs/namespace.c:1086
+#: src/plugins/fs/upload.c:499 src/plugins/fs/namespace.c:95
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1125
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnamn"
 
@@ -1425,8 +1439,8 @@
 msgid "--no update--"
 msgstr "--ingen uppdatering--"
 
-#: src/plugins/fs/collection.c:97 src/plugins/fs/namespace.c:766
-#: src/plugins/fs/namespace.c:986
+#: src/plugins/fs/collection.c:97 src/plugins/fs/namespace.c:804
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1024
 msgid "Failed to parse given time interval!"
 msgstr "Misslyckades att tolka angiven tidsintervall!"
 
@@ -1443,65 +1457,65 @@
 msgid "Failed to stop collection (consult logs).\n"
 msgstr "Misslyckades att stoppa samling (konsultera loggarna).\n"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:101 src/plugins/fs/namespace.c:1093
+#: src/plugins/fs/namespace.c:105 src/plugins/fs/namespace.c:1135
 msgid "Filesize"
 msgstr "Filstorlek"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:108 src/plugins/daemon/daemon.c:238
+#: src/plugins/fs/namespace.c:115 src/plugins/daemon/daemon.c:242
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:122
+#: src/plugins/fs/namespace.c:135
 msgid "Publication Frequency"
 msgstr "Publiseringsfrekvens"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:129
+#: src/plugins/fs/namespace.c:145
 msgid "Next Publication Date"
 msgstr "Nästa publiseringsdatum"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:136
+#: src/plugins/fs/namespace.c:155
 msgid "Last ID"
 msgstr "Sista ID"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:143
+#: src/plugins/fs/namespace.c:165
 msgid "Next ID"
 msgstr "Nästa ID"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:336
+#: src/plugins/fs/namespace.c:374
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej specificerad"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:338
+#: src/plugins/fs/namespace.c:376
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:504
+#: src/plugins/fs/namespace.c:542
 #, c-format
 msgid "Failed to create namespace `%s'.Consult logs, most likely error is that 
a namespace with that name already exists."
 msgstr "Misslyckades att skapa namnrymden \"%s\". Konsultera loggarna, det 
mest sannorlika är att en namnrymd med det namnet redan existerar."
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:543
+#: src/plugins/fs/namespace.c:581
 msgid "No local namespaces available that could be deleted!"
 msgstr "Inga lokala namnrymder tillgängliga som kan tas bort!"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:572
+#: src/plugins/fs/namespace.c:610
 #, c-format
 msgid "Should the namespace `%s' really be deleted?"
 msgstr "Ska namnrymden \"%s\" verkligen tas bort?"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:664
+#: src/plugins/fs/namespace.c:702
 msgid "Failed to insert content into namespace (consult logs).\n"
 msgstr "Misslyckades att lägga till innehåll till namnrymd (konsultera 
loggarna).\n"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:706 src/plugins/fs/namespace.c:849
+#: src/plugins/fs/namespace.c:744 src/plugins/fs/namespace.c:887
 msgid "You must select some available content for publication first!"
 msgstr "Du måste först välja något tillgängligt innehåll för publisering!"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:893
+#: src/plugins/fs/namespace.c:931
 msgid "You must select some existing namespace content to be updated first!"
 msgstr "Du måste först välja innehåll i någon existerande namnrymd som ska 
uppdateras!"
 
-#: src/plugins/fs/namespace.c:992
+#: src/plugins/fs/namespace.c:1030
 msgid "You must specify an identifier for the next publication."
 msgstr "Du måste ange en identifierare för nästa publisering."
 
@@ -1525,7 +1539,7 @@
 msgid "Terminating gnunetd..."
 msgstr "Avslutar gnunetd..."
 
-#: src/plugins/daemon/daemon.c:231
+#: src/plugins/daemon/daemon.c:232
 msgid "Application"
 msgstr "Applikation"
 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]