gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r13925 - in doodle: . po


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r13925 - in doodle: . po
Date: Fri, 17 Dec 2010 17:34:00 +0100

Author: grothoff
Date: 2010-12-17 17:34:00 +0100 (Fri, 17 Dec 2010)
New Revision: 13925

Added:
  doodle/po/cs.po
Modified:
  doodle/ChangeLog
  doodle/po/LINGUAS
Log:
po-cz

Modified: doodle/ChangeLog
===================================================================
--- doodle/ChangeLog  2010-12-17 07:40:54 UTC (rev 13924)
+++ doodle/ChangeLog  2010-12-17 16:34:00 UTC (rev 13925)
@@ -1,3 +1,6 @@
+Fri Dec 17 17:33:29 CET 2010
+    Added Czeck translation.
+
 Mon Dec 13 05:56:30 CET 2010
    Updated Finnish translation.
 

Modified: doodle/po/LINGUAS
===================================================================
--- doodle/po/LINGUAS  2010-12-17 07:40:54 UTC (rev 13924)
+++ doodle/po/LINGUAS  2010-12-17 16:34:00 UTC (rev 13925)
@@ -1,2 +1,2 @@
 # Set of available languages
-de eu it nl sq ga vi sv fi
+de eu it nl sq ga vi sv fi cs

Added: doodle/po/cs.po
===================================================================
--- doodle/po/cs.po               (rev 0)
+++ doodle/po/cs.po   2010-12-17 16:34:00 UTC (rev 13925)
@@ -0,0 +1,566 @@
+# Czech translations for doodle package.
+# Copyright (C) 2010 Christian Grothoff (msgids)
+# This file is distributed under the same license as the doodle package.
+#
+# Marek Černocký <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: doodle 0.6.7\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gnunet.org/mantis/ or address@hidden"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-02 21:51-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-17 16:07+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Černocký <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:67
+msgid "consider strings to match if DISTANCE letters are different"
+msgstr "pokládat řetězec za shodný, i když se liší o DISTANCE znaků"
+
+#: src/doodle/doodle.c:69
+msgid "build database (default is to search)"
+msgstr "sestavit databázi (výchozí je funkce hledání)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:71
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG (use when building database)"
+msgstr "použít obecné získávání dat z prostého textu pro jazyk s 2písmenným 
kódem LANG (použít při sestavování databáze)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:64
+msgid "use location FILENAME to store doodle database"
+msgstr "použít umístění FILENAME pro uchování databáze doodle"
+
+#: src/doodle/doodle.c:75
+msgid "for each matching file, print the extracted keywords"
+msgstr "pro každý odpovídající soubor vypsat získaná klíčová slova"
+
+#: src/doodle/doodle.c:77
+msgid "add the filename to the list of keywords (use when building database)"
+msgstr "přidat název souboru do seznamu klíčových slov (použít při sestavování 
databáze)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:79 src/doodle/doodled.c:70
+msgid "print this help page"
+msgstr "vypsat tuto stránku s nápovědou"
+
+#: src/doodle/doodle.c:81
+msgid "compute hash using the given ALGORITHM (currently sha1 or md5)"
+msgstr "spočítat heš pomocí daného algoritmu ALGORITHM (v současnosti SHA1 a 
MD5)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:83
+msgid "be case-insensitive (use when searching)"
+msgstr "rozlišovat velikost písmen (použít při hledání)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:85 src/doodle/doodled.c:74
+msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
+msgstr "načíst zásuvný modul pro získávání dat nazvaný LIBRARY"
+
+#: src/doodle/doodle.c:87
+msgid "log keywords to a file named FILENAME"
+msgstr "evidovat klíčová slova do souboru s názvem FILENAME"
+
+#: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:78
+msgid "do not load default set of extractor plugins"
+msgstr "nenačítat výchozí sadu zásuvných modulů na získávání dat"
+
+#: src/doodle/doodle.c:91 src/doodle/doodled.c:80
+msgid "set the memory limit to SIZE MB (for the tree)."
+msgstr "nastavit paměťový limit na SIZE MB (pro strom)."
+
+#: src/doodle/doodle.c:93
+msgid "print suffix tree (for debugging)"
+msgstr "vypsat strom přípon (pro ladění)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:95 src/doodle/doodled.c:82
+msgid "exclude given paths from building or searching"
+msgstr "zadané cesty vynechat ze sestavování nebo hledání"
+
+#: src/doodle/doodle.c:97 src/doodle/doodled.c:84
+msgid "print the version number"
+msgstr "vypsat číslo verze"
+
+#: src/doodle/doodle.c:99 src/doodle/doodled.c:86
+msgid "be verbose"
+msgstr "podrobně"
+
+#: src/doodle/doodle.c:102
+msgid "doodle [OPTIONS] ([FILENAMES]*|[KEYWORDS]*)"
+msgstr "doodle [PŘEPÍNAČE] ([NÁZVY_SOUBORŮ]*|[KLÍČOVÁ_SLOVA]*)"
+
+#: src/doodle/doodle.c:103
+msgid "Index and search meta-data of files."
+msgstr "Indexuje a prohledává metadata souborů."
+
+#: src/doodle/doodle.c:148
+#, c-format
+msgid "Pruned: %s\n"
+msgstr "Pročištěno: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:191 src/doodle/doodled.c:333 src/doodle/doodled.c:350
+#: src/doodle/doodled.c:396 src/doodle/files.c:79 src/doodle/tree.c:2283
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s\n"
+msgstr "Volání „%s“ pro soubor „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:199
+#, c-format
+msgid "Processing '%s'\n"
+msgstr "Zpracovává se „%s“\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:222 src/doodle/doodled.c:601
+#, c-format
+msgid "No database specified. Aborting.\n"
+msgstr "Neurčena žádná databáze. Končí se.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:227 src/doodle/doodled.c:608
+#, c-format
+msgid "'%s' is an invalid database filename (has a colon) for building 
database (option '%s').\n"
+msgstr "„%s“ není platný název databázového souboru (obsahuje dvojtečku) pro 
sestavení databáze (přepínač „%s“).\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:590
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for logging: %s.\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“ pro evidování: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:269 src/doodle/doodled.c:483
+#, c-format
+msgid "Indexing '%s'\n"
+msgstr "Indexuje se „%s“\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:333
+#, c-format
+msgid "Keywords for matching file '%s':\n"
+msgstr "Klíčová slova pro odpovídající soubor „%s“:\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:360 src/doodle/doodle.c:399
+#, c-format
+msgid "No database specified. Aborting.\n"
+msgstr "Neurčena žádná databáze. Končí se.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:365 src/doodle/doodle.c:404
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' for file '%s' failed: %s.\n"
+msgstr "Volání „%s“ pro soubor „%s“ selhalo: %s.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:439
+#, c-format
+msgid "Searching for '%s':\n"
+msgstr "Vyhledává se „%s“:\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:442
+#, c-format
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search will not 
work.\n"
+msgstr "Varování: hledaný řetězec je delší než %d znaků, hledání nebude 
pracovat.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:447
+#, c-format
+msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search may not 
work properly.\n"
+msgstr "Varování: hledaný řetězec je delší než %d znaků, hledání nemusí 
pracovat správně.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:459 src/doodle/doodle.c:469
+#, c-format
+msgid "\tNot found!\n"
+msgstr "\tNenalezeno!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:543 src/doodle/doodle.c:605 src/doodle/doodled.c:867
+#, c-format
+msgid "You must pass a number to the '%s' option.\n"
+msgstr "Přepínači „%s“ musíte předat číslo.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:548 src/doodle/doodle.c:559 src/doodle/doodle.c:564
+#: src/doodle/doodle.c:569 src/doodle/doodle.c:592 src/doodle/doodle.c:621
+#, c-format
+msgid "The options '%s' and '%s' cannot be used together!\n"
+msgstr "Přepínače „%s“ a „%s“ nelze použít dohromady!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:610 src/doodle/doodled.c:872
+#, c-format
+msgid "Specified memory limit is too high.\n"
+msgstr "Zadaný paměťový limit je příliš vysoký.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:635 src/doodle/doodled.c:889
+#, c-format
+msgid "Version %s\n"
+msgstr "Verze %s\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:640 src/doodle/doodled.c:894
+#, c-format
+msgid "Use '--help' to get a list of options.\n"
+msgstr "Použijte „--help“ k získání seznamu přepínačů.\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:649
+#, c-format
+msgid "Invoke with filenames or directories to index!\n"
+msgstr "Zavolejte s názvy souborů a/nebo složek, které se mají indexovat!\n"
+
+#: src/doodle/doodle.c:650
+#, c-format
+msgid "Invoke with query terms to search for!\n"
+msgstr "Zavolejte s dotazem na pojem, který se má hledat!\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:61
+msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG"
+msgstr "použít obecné získávání dat z prostého textu pro jazyk s 2písmenným 
kódem LANG"
+
+#: src/doodle/doodled.c:66
+msgid "run in debug mode, do not daemonize"
+msgstr "spustit v ladicím režimu, ne jako démona"
+
+#: src/doodle/doodled.c:68
+msgid "add the filename to the list of keywords"
+msgstr "přidat název souboru do seznamu klíčových slov"
+
+#: src/doodle/doodled.c:72
+msgid "compute hash using the given ALGORITHM"
+msgstr "spočítat heš pomocí daného algoritmu ALGORITHM"
+
+#: src/doodle/doodled.c:76
+msgid "log activity to a file named FILENAME"
+msgstr "evidovat aktivity do souboru s názvem FILENAME"
+
+#: src/doodle/doodled.c:89
+msgid "doodled [OPTIONS] [FILENAMES]"
+msgstr "doodled [PŘEPÍNAČE] [NÁZVY_SOUBORŮ]"
+
+#: src/doodle/doodled.c:90
+msgid "Continuously index files in the background."
+msgstr "Průběžně na pozadí indexuje soubory."
+
+#: src/doodle/doodled.c:191
+msgid "Event processing thread created.\n"
+msgstr "Vlákno na zpracování událostí vytvořeno.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:206 src/doodle/doodled.c:225 src/doodle/index.c:141
+#: src/doodle/index.c:149 src/doodle/index.c:172 src/doodle/tree.c:181
+#: src/doodle/tree.c:189 src/doodle/tree.c:220 src/doodle/tree.c:241
+#, c-format
+msgid "Call to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "Volání „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:384
+#, c-format
+msgid "Will monitor directory '%s' for changes.\n"
+msgstr "Složka „%s“ se bude sledovat ohledně změn.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:431
+#, c-format
+msgid "Processing file '%s'.\n"
+msgstr "Zpracovává se soubor „%s“.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:459
+msgid "Main worker thread created.\n"
+msgstr "Hlavní pracovní vlákno vytvořeno.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:470
+msgid "Failed to spawn event processing thread.\n"
+msgstr "Selhalo stvoření vlákna na zpracování událostí.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:477
+msgid "Registering with FAM for file system events.\n"
+msgstr "Registruje se k FAM (sledování změn souborů) kvůli událostem 
souborového systému.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:500
+msgid "doodled startup complete. Now waiting for FAM events.\n"
+msgstr "Aplikace doodle spuštěna. Nyní čeká na události FAM (změny souborů).\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:550
+msgid "Error disconnecting from fam.\n"
+msgstr "Chyba při odpojování od FAM (sledování změn souborů).\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:638
+msgid "Failed to connect to fam. Aborting.\n"
+msgstr "Selhalo připojení k FAM (sledování změn souborů). Ukončuje se.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:663
+#, c-format
+msgid "Failed to create worker thread: %s"
+msgstr "Selhalo vytvoření pracovního vlákna: %s"
+
+#: src/doodle/doodled.c:676
+msgid "doodled is shutting down.\n"
+msgstr "Aplikace doodled se ukončuje.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:680
+msgid "No files exist that doodled would monitor for changes. Exiting.\n"
+msgstr "Neexistuje žádný soubor, který by mohla aplikace doodle sledovat kvůli 
změnám. Končí se.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:688
+#, c-format
+msgid "Cancelling fam monitor '%s'.\n"
+msgstr "Ruší se sledování změn souborů (FAM) „%s“.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:709
+msgid "Unloading libextractor plugins.\n"
+msgstr "Uvolňuje se zásuvný modul libextractor.\n"
+
+#: src/doodle/doodled.c:901
+#, c-format
+msgid "Invoke with filenames or directories to monitor!\n"
+msgstr "Zavolejte s názvy souborů a/nebo složek, které se mají sledovat!\n"
+
+#: src/doodle/files.c:71 src/doodle/tree.c:328 src/doodle/tree.c:710
+#: src/doodle/tree.c:1077 src/doodle/tree.c:1384 src/doodle/tree.c:1400
+#: src/doodle/tree.c:1436 src/doodle/tree.c:1451 src/doodle/tree.c:1471
+#: src/doodle/tree.c:2356 src/doodle/tree.c:2385
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
+msgstr "Uplatnění selhalo na %s:%d.\n"
+
+#: src/doodle/files.c:107
+#, c-format
+msgid "Scanning '%s'\n"
+msgstr "Prochází se „%s“\n"
+
+#: src/doodle/files.c:115
+#, c-format
+msgid "Access to directory '%s' was denied.\n"
+msgstr "Přístup ke složce „%s“ byl odepřen.\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:673
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: přepínač „%s“ je nejednoznačný\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:698
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: přepínač „--%s“ nedovoluje žádný argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:704
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: přepínač „%c%s“ nedovoluje žádný argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:721 src/doodle/getopt.c:892
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: přepínač „%s“ vyžaduje argument\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:750
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: nerozpoznaný přepínač „--%s“\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:754
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: nerozpoznaný přepínač „%c%s“\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:780
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: nedovolený přepínač -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:782
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: neplatný přepínač -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:811 src/doodle/getopt.c:941
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: přepínač vyžaduje argument -- %c\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:859
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: přepínač „-W %s“ je nejednoznačný\n"
+
+#: src/doodle/getopt.c:877
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: přepínač „-W %s“ nedovoluje žádný argument\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:41
+#, c-format
+msgid "FATAL: MALLOC called with size 0!\n"
+msgstr "KRITICKÁ CHYBA: MALLOC voláno s velikostí 0!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:46
+#, c-format
+msgid "FATAL: MALLOC called with size < 0!\n"
+msgstr "KRITICKÁ CHYBA: MALLOC voláno s velikostí < 0!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:52 src/doodle/grow.c:70
+#, c-format
+msgid "FATAL: %s\n"
+msgstr "KRITICKÁ CHYBA: %s\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:64
+#, c-format
+msgid "FATAL: STRDUP called with str NULL!\n"
+msgstr "KRITICKÁ CHYBA: STRDUP voláno s řetězcem NULL!\n"
+
+#: src/doodle/grow.c:100
+#, c-format
+msgid "FATAL: can not allocate %u * %d elements (number too large) at %s:%d.\n"
+msgstr "KRITICKÁ CHYBA: nelze alokovat %u * %d prvků (počet je příliš velký) v 
%s:%d.\n"
+
+#: src/doodle/help.c:51
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s\n"
+"%s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Použití: %s\n"
+"%s\n"
+"\n"
+
+#: src/doodle/help.c:54
+#, c-format
+msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short 
options.\n"
+msgstr "Argumenty povinné pro dlouhé přepínače jsou povinné i pro krátké 
přepínače.\n"
+
+#: src/doodle/index.c:161
+msgid "Loading default set of libextractor plugins.\n"
+msgstr "Načítá se výchozí sada zásuvných modulů na získávání dat.\n"
+
+#: src/doodle/index.c:165
+#, c-format
+msgid "Loading libextractor plugins: '%s'\n"
+msgstr "Načítá se zásuvný modul libextractor: „%s“\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:194
+#, c-format
+msgid "Short read at offset %llu (attempted to read %llu bytes).\n"
+msgstr "Krátké čtení na pozici %llu (pokus číst %llu bajtů).\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:212
+#, c-format
+msgid "'%s' failed: %s\n"
+msgstr "„%s“ selhalo: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:226
+#, c-format
+msgid "Short write at offset %llu (wanted to write %llu bytes).\n"
+msgstr "Krátký zápis na pozici %llu (snaha zapsat %llu bajtů).\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:415 src/doodle/tree.c:437 src/doodle/tree.c:473
+#: src/doodle/tree.c:502 src/doodle/tree.c:664 src/doodle/tree.c:1119
+#: src/doodle/tree.c:1160 src/doodle/tree.c:1181 src/doodle/tree.c:1200
+#: src/doodle/tree.c:1213 src/doodle/tree.c:1235 src/doodle/tree.c:1242
+#: src/doodle/tree.c:1256
+#, c-format
+msgid ""
+"Assertion failed at %s:%d.\n"
+"Database format error!\n"
+msgstr ""
+"Uplatnění selhalo na %s:%d.\n"
+"Chyba formátu databáze!\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1046
+#, c-format
+msgid "Memory limit (%u bytes) hit, serializing some data.\n"
+msgstr "Narazilo se na paměťový limit (%u bajtů), serializují se některá 
data.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1084
+#, c-format
+msgid "Reduced memory consumption for suffix tree to %u bytes.\n"
+msgstr "Snížena spotřeba paměti pro strom přípon na %u bajtů.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1394
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu or %llu > %llu.\n"
+msgstr "Uplatnění selhalo na %s:%d: %llu > %llu nebo %llu > %llu.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1514
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d: %llu > %llu.\n"
+msgstr "Uplatnění selhalo na %s:%d: %llu > %llu.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1592
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1602 src/doodle/tree.c:1811
+#, c-format
+msgid "Could not lock database '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze zamknout databázi „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1627
+#, c-format
+msgid "Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it 
and rebuild the database.\n"
+msgstr "Databázový soubor „%s“ je z neúplného sestavení databáze. Bude 
odstraněn a databáze přebudována.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1633
+#, c-format
+msgid "Could not unlink '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze smazat „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1641
+#, c-format
+msgid "Database file '%s' has wrong magic code.\n"
+msgstr "Databázový soubor „%s“ má nesprávný magický kód.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1708
+#, c-format
+msgid "Error reading database '%s' at %s.%d.\n"
+msgstr "Chyba čtení databáze „%s“ v %s.%d.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1784
+#, c-format
+msgid "Database '%s' does not exist.\n"
+msgstr "Databáze „%s“ neexistuje.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1802
+#, c-format
+msgid "Error creating database '%s' at %s:%d: %s\n"
+msgstr "Chyba vytváření databáze „%s“ v %s:%d: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1928
+#, c-format
+msgid "Could not open temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít dočasný soubor „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:1942
+#, c-format
+msgid "Writing doodle database to temporary file '%s'.\n"
+msgstr "Databáze doodle se zapisuje do dočasného souboru „%s“.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2018
+#, c-format
+msgid "Could not remove old database '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze odstranit starou databázi „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2025
+#, c-format
+msgid "Could not rename temporary file '%s' to '%s: %s\n"
+msgstr "Nelze přejmenovat dočasný soubor „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2080 src/doodle/tree.c:2138 src/doodle/tree.c:2220
+#: src/doodle/tree.c:2234 src/doodle/tree.c:2519 src/doodle/tree.c:2533
+#: src/doodle/tree.c:2545 src/doodle/tree.c:2583 src/doodle/tree.c:2628
+#: src/doodle/tree.c:2641 src/doodle/tree.c:2686 src/doodle/tree.c:2701
+#: src/doodle/tree.c:2714 src/doodle/tree.c:2736 src/doodle/tree.c:3191
+#, c-format
+msgid "Assertion failed at %s:%d!\n"
+msgstr "Uplatnění selhalo na %s:%d!\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2292
+#, c-format
+msgid "Adding keyword '%s' for file '%s'.\n"
+msgstr "Přidává se klíčové slovo „%s“ pro soubor „%s“.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2916
+#, c-format
+msgid "Removing the keywords for file '%s'.\n"
+msgstr "Odebírá se klíčové slovo pro soubor „%s“.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:2984 src/doodle/tree.c:3045
+msgid "Scanning filesystem in order to remove obsolete entries from existing 
database.\n"
+msgstr "Prochází se souborový systém, aby se odstranily zastaralé záznamy ze 
stávající databáze.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:3003 src/doodle/tree.c:3064
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be accessed: %s. Removing file from index.\n"
+msgstr "Nelze přistupovat k souboru „%s“: %s. Soubor se odebírá z indexu.\n"
+
+#: src/doodle/tree.c:3010 src/doodle/tree.c:3071
+#, c-format
+msgid "File '%s' is not a regular file. Removing file from index.\n"
+msgstr "Soubor „%s“ není běžný soubor. Odstraňuje se z indexu.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]