gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[GNUnet-SVN] r14122 - in doodle: . po


From: gnunet
Subject: [GNUnet-SVN] r14122 - in doodle: . po
Date: Sun, 9 Jan 2011 13:42:35 +0100

Author: grothoff
Date: 2011-01-09 13:42:35 +0100 (Sun, 09 Jan 2011)
New Revision: 14122

Modified:
  doodle/ChangeLog
  doodle/po/fi.po
Log:
update

Modified: doodle/ChangeLog
===================================================================
--- doodle/ChangeLog  2011-01-08 14:28:55 UTC (rev 14121)
+++ doodle/ChangeLog  2011-01-09 12:42:35 UTC (rev 14122)
@@ -1,3 +1,6 @@
+Sun Jan 9 13:42:15 CET 2011
+    Updated Finnish translation.
+
 Fri Dec 17 17:33:29 CET 2010
    Added Czeck translation.
 

Modified: doodle/po/fi.po
===================================================================
--- doodle/po/fi.po   2011-01-08 14:28:55 UTC (rev 14121)
+++ doodle/po/fi.po   2011-01-09 12:42:35 UTC (rev 14122)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: doodle 0.6.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gnunet.org/mantis/ or address@hidden"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-02 21:51-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-11 18:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-08 12:10+0200\n"
 "Last-Translator: Jorma Karvonen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Finnish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,10 +17,10 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-# Sanaa DISTANCE ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa
+# Sanaa DISTANCE ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa. Sana DISTANCE merkitsee palautteen mukaan tässä 
yhteydessä muokkaus- tai editointietäisyyttä.
 #: src/doodle/doodle.c:67
 msgid "consider strings to match if DISTANCE letters are different"
-msgstr "pidä merkkijonoja samoina, jos DISTANCE-kirjaimet ovat erilaisia"
+msgstr "pidä merkkijonoja samoina, jos DISTANCE-muokkausetäisyyskirjaimet ovat 
erilaisia"
 
 #: src/doodle/doodle.c:69
 msgid "build database (default is to search)"
@@ -31,10 +31,10 @@
 msgid "use the generic plaintext extractor for the language with the 2-letter 
language code LANG (use when building database)"
 msgstr "käytä yleistä selväkielitekstistä extractor-ohjelmaa kielelle 
kaksimerkkisellä kielikoodilla LANG (käytä kun rakennetaan tietokanta)"
 
-# Sanaa FILENAME ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa
+# Sanaa FILENAME ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa. Sana doodle jätettiin pois suomennoksesta, koska tuskin 
sekoaa muuhun tietokantaan.
 #: src/doodle/doodle.c:73 src/doodle/doodled.c:64
 msgid "use location FILENAME to store doodle database"
-msgstr "käytä sijaintia FILENAME tallentamaan doodle-tietokanta"
+msgstr "tallenna tietokanta sijaintiin FILENAME"
 
 #: src/doodle/doodle.c:75
 msgid "for each matching file, print the extracted keywords"
@@ -51,7 +51,7 @@
 # Sanaa ALGORITHM ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa
 #: src/doodle/doodle.c:81
 msgid "compute hash using the given ALGORITHM (currently sha1 or md5)"
-msgstr "laske hash käyttäen annettua ALGORITHMia (nykyisin sha1 tai md5)"
+msgstr "laske sekasummatarkiste käyttäen annettua ALGORITHMia (nykyisin sha1 
tai md5)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:83
 msgid "be case-insensitive (use when searching)"
@@ -62,10 +62,10 @@
 msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
 msgstr "lataa extractor-lisäosa nimeltään LIBRARY"
 
-# Sanaa LIBRARY ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa
+# Sanaa FILENAME ei voi suomentaa, koska valitsimen parametri ei ole mukana 
tässä suomennoksessa
 #: src/doodle/doodle.c:87
 msgid "log keywords to a file named FILENAME"
-msgstr "lokiavainsanat tiedostoon nimeltä FILENAME"
+msgstr "kirjaa avainsanat lokitiedostoon nimeltä FILENAME"
 
 #: src/doodle/doodle.c:89 src/doodle/doodled.c:78
 msgid "do not load default set of extractor plugins"
@@ -78,7 +78,7 @@
 
 #: src/doodle/doodle.c:93
 msgid "print suffix tree (for debugging)"
-msgstr "Tulosta loppuliitepuu (vianjäljitystä varten)"
+msgstr "tulosta loppuosapuu (vianjäljitystä varten)"
 
 #: src/doodle/doodle.c:95 src/doodle/doodled.c:82
 msgid "exclude given paths from building or searching"
@@ -130,7 +130,7 @@
 #: src/doodle/doodle.c:259 src/doodle/doodled.c:590
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for logging: %s.\n"
-msgstr "Ei voitu avata ’%s’ lokikirjaukseen: %s.\n"
+msgstr "Ei voitu avata tiedostoa ’%s’ lokikirjaukseen: %s.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:269 src/doodle/doodled.c:483
 #, c-format
@@ -161,12 +161,12 @@
 #: src/doodle/doodle.c:442
 #, c-format
 msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search will not 
work.\n"
-msgstr "Varoitus: etsintämerkkijono on pitempi kuin %d merkkiä, etsintä ei 
toimi.\n"
+msgstr "Varoitus: hakumerkkijono on pitempi kuin %d merkkiä. Etsintä ei 
toimi.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:447
 #, c-format
 msgid "Warning: search string is longer than %d characters, search may not 
work properly.\n"
-msgstr "Varoitus: etsintämerkkijono on pitempi kuin %d merkkiä, etsintä ei 
ehkä toimi oikein.\n"
+msgstr "Varoitus: hakumerkkijono on pitempi kuin %d merkkiä. Etsintä ei ehkä 
toimi oikein.\n"
 
 #: src/doodle/doodle.c:459 src/doodle/doodle.c:469
 #, c-format
@@ -283,11 +283,11 @@
 
 #: src/doodle/doodled.c:550
 msgid "Error disconnecting from fam.\n"
-msgstr "Virhe purettaessa yhteyttä kohteesta fam.\n"
+msgstr "Virhe purettaessa yhteyttä famista.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:638
 msgid "Failed to connect to fam. Aborting.\n"
-msgstr "Yhdistyminen kohteeseen fam epäonnistui. Keskeytetään.\n"
+msgstr "Yhdistäminen famiin epäonnistui. Keskeytetään.\n"
 
 #: src/doodle/doodled.c:663
 #, c-format
@@ -472,12 +472,12 @@
 #: src/doodle/tree.c:1046
 #, c-format
 msgid "Memory limit (%u bytes) hit, serializing some data.\n"
-msgstr "Muistiraja (%u tavua) osui, serialisoidaan joitain tietoja.\n"
+msgstr "Muistiraja (%u tavua) kohdattiin. Serialisoidaan joitain tietoja.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1084
 #, c-format
 msgid "Reduced memory consumption for suffix tree to %u bytes.\n"
-msgstr "Pienennettiin muistikulutus loppuliitepuulle %u tavuun.\n"
+msgstr "Loppuosapuun muistinkulutus pienennettiin %u tavuun.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1394
 #, c-format
@@ -502,7 +502,7 @@
 #: src/doodle/tree.c:1627
 #, c-format
 msgid "Database file '%s' is from incomplete database build. I will remove it 
and rebuild the database.\n"
-msgstr "Tietokantatiedosto ’%s’ on vaillinaisesta tietokantarakennuksesta. 
Poistan sen ja rakennan tietokannan uudelleen.\n"
+msgstr "Tietokantatiedosto ’%s’ on vaillinaisesta tietokantarakennuksesta. Se 
poistetaan ja tietokanta rakennetaan uudelleen.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:1633
 #, c-format
@@ -576,7 +576,7 @@
 #: src/doodle/tree.c:3003 src/doodle/tree.c:3064
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be accessed: %s. Removing file from index.\n"
-msgstr "Tiedostoa ’%s’ ei voit kutsua: %s. Poistetaan tiedosto indeksistä.\n"
+msgstr "Tiedostoa ’%s’ ei voi käsitellä: %s. Poistetaan tiedosto indeksistä.\n"
 
 #: src/doodle/tree.c:3010 src/doodle/tree.c:3071
 #, c-format
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]