grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/sv.po


From: Stepan Kasal
Subject: Changes to grep/po/sv.po
Date: Fri, 19 Nov 2004 09:05:05 -0500

Index: grep/po/sv.po
diff -u grep/po/sv.po:1.22 grep/po/sv.po:1.23
--- grep/po/sv.po:1.22  Tue Mar 26 15:33:24 2002
+++ grep/po/sv.po       Fri Nov 19 13:51:29 2004
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Thomas Olsson <address@hidden>, 1996.
 # Daniel Resare <address@hidden>, 1998, 1999, 2000, 2001
-# $Id: sv.po,v 1.22 2002/03/26 15:33:24 bero Exp $
+# $Id: sv.po,v 1.23 2004/11/19 13:51:29 kasal Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -252,10 +252,10 @@
 "matchar, 1 om inget matchade och 2 om något fel uppstått.\n"
 
 #: src/grep.c:1052
-msgid "\nReport bugs to <address@hidden>.\n"
+msgid "\nReport bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Rapportera buggar till <address@hidden>.\n"
+"Rapportera buggar till <address@hidden>.\n"
 "Skicka anmärkningar på översättningar till <address@hidden>\n"
 
 #: src/grep.c:1062
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]