grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/ca.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/ca.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:02:58 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/ca.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/ca.po  18 Aug 2006 21:04:17 -0000   1.4
+++ po/ca.po  3 Nov 2007 04:02:53 -0000    1.5
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-03-11 15:46+0100\n"
 "Last-Translator: Enric Alberola Rosell <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -16,10 +16,7 @@
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Memòria exhaurida"
 
-#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
-#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
-#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
-#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545 
src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001 
src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036 
src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "[ desaparellat"
 
@@ -55,8 +52,7 @@
 msgid "out of memory"
 msgstr "sense memòria"
 
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 
src/search.c:209 src/search.c:293
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "memòria exhaurida"
 
@@ -64,48 +60,48 @@
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "longitud del context invàlida"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:475
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "l'entrada és massa llarga per a comptar"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:597
 msgid "writing output"
 msgstr "escrivint eixida"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:870
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "Concidència en el fitxer binari %s\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:884
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(entrada estàndard)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:989
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "avís: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:990
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "bucle de directori recursiu"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1038
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]... PATRÓ [FITXER] ...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1040
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Proveu amb \"%s --help\" per a obtenir més informació.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1045
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]... PATRÓ [FITXER] ...\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
@@ -118,7 +114,7 @@
 "\n"
 "Selecció i interpretació de l'expressió regular:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1051
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
@@ -131,7 +127,7 @@
 " -G, --basic-regexp    PATRÓ és un expressió regular bàsica\n"
 " -P, --perl-regexp     PATRÓ és un expressió regular de Perl\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1056
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -150,7 +146,7 @@
 " -z, --null-data      considera que una línia de dades acaba amb el\n"
 "              byte 0 i no amb el caràcter de nova línia\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1063
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -169,7 +165,7 @@
 "   --mmap        si és possible utilitza com a entrada la\n"
 "              memòria assignada\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1071
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -234,7 +230,7 @@
 "              per fitxer\n"
 " -Z, --null        imprimeix un byte 0 després del nom del fitxer\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1099
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -274,45 +270,44 @@
 "s'han trobat coincidències, 1 si no hi han i 2 en cas d'haver tingut algun\n"
 "problema.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1116
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Podeu notificar els errors del programa a <address@hidden>.\n"
 
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1126
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "s'han especificat expressions conflictives"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1363
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "mètode de dispositius desconegut"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1430
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "mètode de directoris desconegut"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:1497
 msgid "invalid max count"
 msgstr "comptador màxim invàlid"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:1551
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "tipus de fitxer binari desconegut"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:1646
 #, c-format
 msgid "%s (GNU grep) %s\n"
 msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
 
-#: src/grep.c:1662
+#: src/grep.c:1648
 msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:1650
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]