grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/sl.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/sl.po,v
Date: Sun, 01 Feb 2009 03:11:12 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 09/02/01 03:11:07

Index: po/sl.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/sl.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- po/sl.po  3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.32
+++ po/sl.po  1 Feb 2009 03:11:06 -0000    1.33
@@ -1,15 +1,16 @@
 # -*- mode: po; coding: utf-8; -*- Slovenian message catalogue for grep
-# Copyright (C) 1996, 1999, 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Primož Peterlin <address@hidden>, 1996, 1999, 2000, 2007.
+# Copyright (C) 1996, 1999, 2000, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the grep package.
+# Primož Peterlin <address@hidden>, 1996, 1999, 2000, 2007, 2008.
 #
-# $Id: sl.po,v 1.32 2007/11/03 04:02:56 taa Exp $
+# $Id: sl.po,v 1.33 2009/02/01 03:11:06 taa Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.3\n"
+"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.4-pre3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-16 14:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-09 23:49-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-25 11:37+0200\n"
 "Last-Translator: Primož Peterlin <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Slovenian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,18 +18,18 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || 
n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 
-#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
+#: src/dfa.c:184 src/dfa.c:195 src/dfa.c:206 src/search.c:704
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Pomnilnik porabljen"
 
-#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
-#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
-#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
-#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
+#: src/dfa.c:537 src/dfa.c:540 src/dfa.c:558 src/dfa.c:569 src/dfa.c:593
+#: src/dfa.c:652 src/dfa.c:657 src/dfa.c:670 src/dfa.c:671 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1052 src/dfa.c:1076 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1081 src/dfa.c:1084
+#: src/dfa.c:1096 src/dfa.c:1097
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "Oklepaj [ brez zaklepaja"
 
-#: src/dfa.c:788
+#: src/dfa.c:789
 msgid "Unfinished \\ escape"
 msgstr "Nedokončano ubežno zaporedje \\"
 
@@ -36,28 +37,28 @@
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
+#: src/dfa.c:922 src/dfa.c:928 src/dfa.c:938 src/dfa.c:946 src/dfa.c:961
 msgid "unfinished repeat count"
 msgstr "nedokončano število ponovitev"
 
-#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
+#: src/dfa.c:935 src/dfa.c:952 src/dfa.c:960 src/dfa.c:964
 msgid "malformed repeat count"
 msgstr "slabo določeno število ponovitev"
 
-#: src/dfa.c:1305
+#: src/dfa.c:1306
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "Uklepaj ( brez zaklepaja"
 
-#: src/dfa.c:1430
+#: src/dfa.c:1431
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Skladnja ni podana"
 
-#: src/dfa.c:1438
+#: src/dfa.c:1439
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr "Zaklepaj ) brez uklepaja"
 
-#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
-#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
+#: lib/obstack.c:471 src/dfa.c:3007 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185
+#: src/kwset.c:408 src/search.c:68 src/search.c:225
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pomnilnik porabljen"
 
@@ -102,22 +103,18 @@
 msgstr "Poskusite ,%s --help` za dodatna pojasnila.\n"
 
 #: src/grep.c:1412
-#, c-format
 msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
 msgstr "V DATOTEKI ali na standardnem vhodu iščemo VZOREC.\n"
 
 #: src/grep.c:1415
-#, c-format
 msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
 msgstr "VZOREC je razširjeni regularni izraz (RRI).\n"
 
 #: src/grep.c:1418
-#, c-format
 msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
 msgstr "VZOREC je množica nespremenljivih nizov, po eden v vrstici.\n"
 
 #: src/grep.c:1421
-#, c-format
 msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
 msgstr "VZOREC je privzeto osnovni regularni izraz (ORI).\n"
 
@@ -133,7 +130,6 @@
 "Izbira in tolmačenje regularnih izrazov:\n"
 
 #: src/grep.c:1429
-#, c-format
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression (ERE)\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated fixed 
strings\n"
@@ -146,7 +142,6 @@
 " -P, --perl-regexp     VZOREC je regularni izraz z razširitvami perla\n"
 
 #: src/grep.c:1436
-#, c-format
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN for matching\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -164,7 +159,6 @@
 "              znakom za skok v novo vrstico\n"
 
 #: src/grep.c:1443
-#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -183,7 +177,6 @@
 "   --mmap        če je možno, uporabi pomnilniško preslikan 
vhod\n"
 
 #: src/grep.c:1451
-#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -247,7 +240,6 @@
 " -Z, --null        izpiši znak NUL za imenom DATOTEKE\n"
 
 #: src/grep.c:1481
-#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -276,17 +268,14 @@
 "\n"
 
 #: src/grep.c:1495
-#, c-format
 msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
 msgstr "Raba ukaza »egrep« je odsvetovana; namesto njega uporabite »grep 
-E«.\n"
 
 #: src/grep.c:1498
-#, c-format
 msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
 msgstr "Raba ukaza »fgrep« je odsvetovana; namesto njega uporabite »grep 
-F«.\n"
 
 #: src/grep.c:1501
-#, c-format
 msgid ""
 "`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
 "Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
@@ -295,7 +284,6 @@
 "Neposredna raba ukazov »egrep« ali »fgrep« je odsvetovana.\n"
 
 #: src/grep.c:1505
-#, c-format
 msgid ""
 "With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than two 
FILEs\n"
 "are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
@@ -348,32 +336,31 @@
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "neznana metoda datotek naprav"
 
-#: src/grep.c:1956
+#: src/grep.c:1957
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "neznana metoda imenikov"
 
-#: src/grep.c:2023
+#: src/grep.c:2025
 msgid "invalid max count"
 msgstr "neveljavno največje število"
 
-#: src/grep.c:2078
+#: src/grep.c:2080
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "neznan tip binarne datoteke"
 
-#: src/grep.c:2182
-#, c-format
-msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-
 #: src/grep.c:2184
-#, c-format
+msgid "Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgstr "Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+
+#: src/grep.c:2186
 msgid ""
-"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, 
razmnožujete\n"
-"in razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
-"niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"
+"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
+"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+msgstr ""
+"GPLv3+: GNU GPL, 3. izdaja ali poznejša 
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"To je prosto programje; lahko ga redistribuirate in/ali spreminjate.\n"
+"Za izdelek ni NOBENEGA JAMSTVA, do z zakonom dovoljene meje.\n"
 
 #: src/search.c:619
 msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
@@ -472,6 +459,14 @@
 msgid "'"
 msgstr "`"
 
+#~ msgid ""
+#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is 
NO\n"
+#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, 
razmnožujete\n"
+#~ "in razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA 
jamstva,\n"
+#~ "niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"
+
 #~ msgid "out of memory"
 #~ msgstr "zmanjkalo pomnilnika"
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]