guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

35/36: gnu: qt: Update qt to 5.7.0.


From: David Craven
Subject: 35/36: gnu: qt: Update qt to 5.7.0.
Date: Thu, 18 Aug 2016 15:58:31 +0000 (UTC)

dvc pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit 9a935ef2df6b31546e68cfce384921268ba717f5
Author: David Craven <address@hidden>
Date:  Tue Aug 16 20:24:24 2016 +0200

  gnu: qt: Update qt to 5.7.0.
  
  * gnu/packages/qt.scm
  (qtbase): Update it.
  (qtsvg): Update it.
  (qtimageformats): Update it.
  (qtx11extras): Update it.
  (qtxmlpatterns): Update it.
  (qtdeclarative): Update it.
  (qtconnectivity): Update it.
  (qtwebsockets): Update it.
  (qtsensors): Update it.
  (qtmultimedia): Update it.
  (qtwayland): Update it.
  (qtserialport): Update it.
  (qtwebchannel): Update it.
  (qtlocation): Update it.
  (qttools): Update it.
  (qtscript): Update it.
  (qtquickcontrols): Update it.
  (qtquickcontrols2): Update it.
  (qtgraphicaleffects): Update it.
---
 gnu/packages/qt.scm |  78 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 39 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/qt.scm b/gnu/packages/qt.scm
index 021bb70..a7eee7c 100644
--- a/gnu/packages/qt.scm
+++ b/gnu/packages/qt.scm
@@ -313,7 +313,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtbase
  (package
   (name "qtbase")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -322,7 +322,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0fbwprlhqmdyhh2wb9122fcpq7pbil530iak482b9sy5gqs7i5ij"))
+        "0ip6xnizsn269r4s1nq9lkx8cdxkjqr1fidwrj3sa8xb7h96syry"))
       (modules '((guix build utils)))
       (snippet
        '(begin
@@ -484,7 +484,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtsvg
  (package (inherit qtbase)
   (name "qtsvg")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -493,7 +493,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1w0jvhgaiddafcms2nv8wl1klg07lncmjwm1zhdw3l6rxi9071sw"))))
+        "10fqrlqkiq83xhx79g8d2sjy7hjdnp28067z8f4byj7db81rzy51"))))
   (propagated-inputs `())
   (native-inputs `(("perl" ,perl)))
   (inputs
@@ -518,7 +518,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtimageformats
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtimageformats")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -527,7 +527,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1p98acvsm3azka2by1ph4gdb31qbnndrr5k5wns4xk2d760y8ifc"))))
+        "1rb27x7i2pmvsck6wax2cg31gqpzaakciy45wm5l3lcl86j48czg"))))
   (native-inputs `())
   (inputs
   `(("libmng" ,libmng)
@@ -540,7 +540,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtx11extras
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtx11extras")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -549,7 +549,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0yj5yg2dqkrwbgbicmk2rpqsagmi8dsffkrprpsj0fmkx4awhv5y"))))
+        "1yrkn8pqdbvbqykas3wx1vdfimhjkgx3s5jgdxib9dgmgyx6vjzw"))))
   (native-inputs `(("perl" ,perl)))
   (inputs
   `(("mesa" ,mesa)
@@ -558,7 +558,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtxmlpatterns
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtxmlpatterns")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -567,14 +567,14 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1966rrk7f6c55k57j33rffdjs77kk4mawrnnl8yv1ckcirxc3np1"))))
+        "02z2qxamslg6sphnaykjcjfpypq4b69pb586s43vw4fplm72m21q"))))
   (native-inputs `(("perl" ,perl)))
   (inputs `(("qtbase" ,qtbase)))))
 
 (define-public qtdeclarative
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtdeclarative")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -583,7 +583,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "094gx5mzqzcga97y7ihf052b6i5iv512lh7m0702m5q94nsn1pqw"))))
+        "1x7rij423g5chlfd2kix54f393vxwjvdfsn1c7sybqmfycwn5pl6"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("pkg-config" ,pkg-config)
@@ -597,7 +597,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtconnectivity
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtconnectivity")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -606,7 +606,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0sr6sxp0q45pacs25knr28139xdrphcjgrwlksdhdpsryfw19mzi"))))
+        "00r7lc1w3snfp2qfqmviqzv0cw16zd8m1sfpvxvpl65yqmzcli4q"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("pkg-config" ,pkg-config)
@@ -618,7 +618,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtwebsockets
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtwebsockets")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -627,7 +627,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1fz0x8570zxc00a22skd848svma3p2g3xyxj14jq10559jihqqil"))))
+        "0hwb2l7iwf4wf7l95dli8j3b7h0nffp56skfg1x810kzj0df26vl"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))
@@ -636,7 +636,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtsensors
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtsensors")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -645,7 +645,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0kcrvf6vzn6g2v2m70f9r3raalzmfp48rwjlqhss3w84jfz3y04r"))))
+        "1gii6wg2xd3bkb86y5hgpmwcpl04xav030zscpl6fhscl9kcqg98"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))
@@ -654,7 +654,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtmultimedia
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtmultimedia")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -663,7 +663,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0paffx0614ivjbf87lr9klpbqik6r1pzbc14l41np6d9jv3dqa2f"))))
+        "0ndmhiflmyr144nq8drd5njsdi282ixsm4730q5n0ji2v9dp1bh5"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("pkg-config" ,pkg-config)
@@ -678,7 +678,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtwayland
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtwayland")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -687,7 +687,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1fnvgpi49ilds3ah9iizxj9qhhb5rnwqd9h03bhkwf0ydywv52c4"))))
+        "04dynjcr6gxi3hcqdf688a4hkabi2l17slpcx9k0f3dxygwcgf96"))))
   (native-inputs
   `(("glib" ,glib)
    ("perl" ,perl)
@@ -709,7 +709,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtserialport
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtserialport")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -718,7 +718,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "135cbgghxk0c6dblmyyrw6znfb9m8sac9hhyc2dm6vq7vzy8id52"))))
+        "0rc2l14s59qskp16wqlkizfai32s41qlm7a86r3qahx28gc51qaw"))))
   (native-inputs `(("perl" ,perl)))
   (inputs
   `(("qtbase" ,qtbase)
@@ -727,7 +727,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtwebchannel
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtwebchannel")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -736,7 +736,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "10kys3ppjkj60fs1s335fdcpdsbxsjn6ibvm6zph9gqbncabd2l7"))))
+        "05lqfidlh1ahdd1j9y20p2037qbcq51zkdzj2m8fwhn7ghbwvd1s"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)
@@ -746,7 +746,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtlocation
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtlocation")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -755,18 +755,18 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0my4pbcxa58yzvdh65l5qx99ln03chjr5c3ml5v37wfk7nx23k69"))))
+        "0rd898gndn41jrp78203lxd94ybfv693l0qg0myag4r46ikk69vh"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)
-    ;("qtquickcontrols" ,qtquickcontrols)
+    ("qtquickcontrols" ,qtquickcontrols)
    ("qtserialport" ,qtserialport)))
   (inputs `(("qtbase" ,qtbase)))))
 
 (define-public qttools
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qttools")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -775,7 +775,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0haic027a2d7p7k8xz83fbvci4a4dln34360rlwgy7hlyy5m4nip"))))
+        "004m9l7bgh7qnncbyl3d5fkggdrqx58ib21xv4hflvvarxrssibg"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))
@@ -786,7 +786,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtscript
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtscript")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -795,7 +795,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "1gini9483flqa9q4a4bl81bh7g5s408bycqykqhgbklmfd29y5lx"))))
+        "0040890p5ilyrmcpndz1hhp08x2ms5gw4lp4n5iax2a957yy2i4w"))))
   (native-inputs
   `(("perl" ,perl)
    ("qttools" ,qttools)))
@@ -805,7 +805,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtquickcontrols
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtquickcontrols")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -814,7 +814,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0cjzf844r7wi32ssc9vbw1a2m9hnr8c0i1p7yyljy962ifplf401"))))
+        "0cpcrmz9n5b4bgmshmk093lirl9xwqb23inchnai1zqg21vrmqfq"))))
   (inputs
   `(("qtbase" ,qtbase)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))))
@@ -822,7 +822,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtquickcontrols2
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtquickcontrols2")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -831,7 +831,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0wfa2xcqsvx3zihd5nb9f9qhq0xn14c03sw1qdymzfsryqwmk4ac"))))
+        "0i8h933vhvx1bmniqdx0idg6vk82w9byd3dq0bb2phwjg5vv1xb3"))))
   (inputs
   `(("qtbase" ,qtbase)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))))
@@ -839,7 +839,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
 (define-public qtgraphicaleffects
  (package (inherit qtsvg)
   (name "qtgraphicaleffects")
-  (version "5.6.1-1")
+  (version "5.7.0")
   (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "https://download.qt.io/official_releases/qt/";
@@ -848,7 +848,7 @@ developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like 
language.")
                 version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
-        "0560800fa9sd6dw1vk0ia9vq8ywdrwch2cpsi1vmh4iyxgwfr71b"))))
+        "1rwdjg5mk6xpadmxfq64xfp573zp5lrj9illb9105ra5wff565n8"))))
   (inputs
   `(("qtbase" ,qtbase)
    ("qtdeclarative" ,qtdeclarative)))))reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]