guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

99/128: gnu: r-rhdf5: Update to 2.26.2.


From: guix-commits
Subject: 99/128: gnu: r-rhdf5: Update to 2.26.2.
Date: Sat, 12 Jan 2019 17:36:19 -0500 (EST)

rekado pushed a commit to branch master
in repository guix.

commit 86162c767ef15399333c98b12fefefb3a044b0ba
Author: Ricardo Wurmus <address@hidden>
Date:  Sat Jan 12 23:02:13 2019 +0100

  gnu: r-rhdf5: Update to 2.26.2.
  
  * gnu/packages/bioinformatics.scm (r-rhdf5): Update to 2.26.2.
---
 gnu/packages/bioinformatics.scm | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/gnu/packages/bioinformatics.scm b/gnu/packages/bioinformatics.scm
index eeb24dd..f383a39 100644
--- a/gnu/packages/bioinformatics.scm
+++ b/gnu/packages/bioinformatics.scm
@@ -8976,13 +8976,13 @@ of gene-level counts.")
 (define-public r-rhdf5
  (package
   (name "r-rhdf5")
-  (version "2.26.0")
+  (version "2.26.2")
   (source (origin
        (method url-fetch)
        (uri (bioconductor-uri "rhdf5" version))
        (sha256
        (base32
-        "0xmpkfdsmgl79ffffj7cf9fx3zxki2rk0xn25k778kr3s0sbmhis"))))
+        "10zkw3k13wmvyif417gplyf6rwp2gpkjasw97lhwv2f9i32rry9l"))))
   (build-system r-build-system)
   (propagated-inputs
   `(("r-rhdf5lib" ,r-rhdf5lib)))reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]