guix-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

04/08: hydra: Add new nodes.


From: Ricardo Wurmus
Subject: 04/08: hydra: Add new nodes.
Date: Sun, 19 Jan 2020 05:12:09 -0500 (EST)

rekado pushed a commit to branch master
in repository maintenance.

commit 5c5af431cf05a9b6f56fbb92285c35238499a7fc
Author: Ricardo Wurmus <address@hidden>
AuthorDate: Sun Jan 19 10:46:01 2020 +0100

  hydra: Add new nodes.
  
  * hydra/machines-for-berlin.scm (hosts): Add entries for
  hydra-guix-{120,121,122,123,124,125,126,127,128,129}.
---
 hydra/machines-for-berlin.scm | 42 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 41 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/hydra/machines-for-berlin.scm b/hydra/machines-for-berlin.scm
index f1bb557..cfc99a0 100644
--- a/hydra/machines-for-berlin.scm
+++ b/hydra/machines-for-berlin.scm
@@ -137,7 +137,47 @@
   ;; hydra-guix-119
   ("141.80.167.176"
   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGE6FwL94/YDJIioQsLqh/MnwGcXmKYARd/kBGs+RWM7"
-   128)))
+   128)
+  ;; hydra-guix-120
+  ("141.80.167.177"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIH3rXQZCQbVliJUgavSxNWvA4XUX7cXj7zd5VvUggCbv"
+   128)
+  ;; hydra-guix-121
+  ("141.80.167.178"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGNVaPCyKRrprBivEWYmtVecaJ+DIkET3gCYzGOuRAcz"
+   128)
+  ;; hydra-guix-122
+  ("141.80.167.179"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHladb6HkAEmITzNOmI1kH7A4R1MiKp0Y72aPJNwuIDB"
+   128)
+  ;; hydra-guix-123
+  ("141.80.167.180"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOM29Lj7rNDDsU5JOuDgFGfepWY9WHs6WaMLj9/7IceX"
+   128)
+  ;; hydra-guix-124
+  ("141.80.167.181"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIODiKP7qIkkDeqvzKG2JsrDlNRe3CTN+icGgQ1J5ZUP+"
+   128)
+  ;; hydra-guix-125
+  ("141.80.167.182"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPrlasUtgZgKfJ0oNhBQx/2QIQ+J+jbAT842VoJlBhor"
+   192)
+  ;; hydra-guix-126
+  ("141.80.167.183"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIUprP1E2cRkMrwBnl1FkeCQ5UhZRin6dKQrB9p4WrV6"
+   192)
+  ;; hydra-guix-127
+  ("141.80.167.184"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHdrEcEoo2AQ6aDXhLUWxLhp4kTq+DJLwXxvgu4As1bo"
+   192)
+  ;; hydra-guix-128
+  ("141.80.167.185"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAIomlYpFmdaTiWGf4DWs6sc831zbNlU5XBjicHmZINA"
+   192)
+  ;; hydra-guix-129
+  ("141.80.167.186"
+   "ssh-ed25519 
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICBZkQ4ZQgMGs/3druNQLsyFWHVhjtmN/sj1fxrPeUqJ"
+   192)))
 
 
 (define template-x86_64reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]