guix-patches
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[bug#28707] [PATCH 10/23] gnu: Add java-aqute-bndlib.


From: julien
Subject: [bug#28707] [PATCH 10/23] gnu: Add java-aqute-bndlib.
Date: Wed, 4 Oct 2017 22:37:22 +0200

From: Julien Lepiller <address@hidden>

* gnu/packages/java.scm (java-aqute-bndlib): New variable.
---
 gnu/packages/java.scm | 23 +++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 23 insertions(+)

diff --git a/gnu/packages/java.scm b/gnu/packages/java.scm
index 4bdb8241d..2c52d8345 100644
--- a/gnu/packages/java.scm
+++ b/gnu/packages/java.scm
@@ -5447,3 +5447,26 @@ it manages project dependencies, gives diffs jars, and 
much more.")
    ("osgi-annot" ,java-osgi-annotation)
    ("java-osgi-cmpn" ,java-osgi-cmpn)
    ("osgi" ,java-osgi-core)))))
+
+(define-public java-aqute-bndlib
+ (package
+  (inherit java-aqute-bnd-annotation)
+  (name "java-aqute-bndlib")
+  (arguments
+   `(#:jar-name "java-bndlib.jar"
+    #:source-dir "biz.aQute.bndlib/src"
+    #:tests? #f)); no tests
+  (inputs
+   `(("slf4j" ,java-slf4j-api)
+    ("osgi-annot" ,java-osgi-annotation)
+    ("java-aqute-libg" ,java-aqute-libg)
+    ("java-aqute-bnd-annotation" ,java-aqute-bnd-annotation)
+    ("java-osgi-service-component-annotations" 
,java-osgi-service-component-annotations)
+    ("java-osgi-service-repository" ,java-osgi-service-repository)
+    ("java-osgi-service-log" ,java-osgi-service-log)
+    ("java-osgi-service-metatype-annotations" 
,java-osgi-service-metatype-annotations)
+    ("java-osgi-namespace-contract" ,java-osgi-namespace-contract)
+    ("java-osgi-namespace-extender" ,java-osgi-namespace-extender)
+    ("java-osgi-namespace-service" ,java-osgi-namespace-service)
+    ("promise" ,java-osgi-util-promise)
+    ("osgi" ,java-osgi-core)))))
-- 
2.14.2


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]