heb-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Heb-dev] volition


From: Victoria Lake
Subject: [Heb-dev] volition
Date: Sun, 15 Oct 2006 11:03:22 +0900
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Tot je even bedenkt wie de eigenaar is van Q-Music. Nieuw album van Sting met een luitenist?
Hier zal ik volstaan met de constatering dat de combinatie van de organisatiegrootte en -structuur van EKc met de bijbehorende bureaucratie niet passen bij mijn persoonlijke managementstijl. Nu is er beduidend meer vermogen beschikbaar en dat merk je aan de acceleratie. En de testers van TNO hebben alleen inzicht in wat die ene testmachine deed toen hij getest werd. En wie dat bedragje er niet voor over had, zou ook de DRM versie niet hebben willen kopen.
Nieuw album van Sting met een luitenist? Ongebruikt, want ik rijd 'm alleen zakelijk. However, the hook function is receiving messages and the dialog box window does exist. Echt vlot wordt het nooit, maar dat is helemaal niet erg. De software is closed source, wat wil zeggen dat alleen Nedap precies weet wat het doet. Dezelfde avond is de CD geript en op m'n iPod gezet, de drager waarop ik de muziek kocht ligt nu ergens stof te happen in of achter of onder de CD-kast.
En DRM systemen maken het de consument helemaal niet mogelijk om te kiezen - ze maken het de consument juist onmogelijk de content af te spelen op het apparaat van hun keuze.
In oorverdovende stilte. Bovendien is er een heel stelsel van controles en hercontroles, door meerdere mensen.
Daarnaast wil ik je ook helpen een baan te vinden als directiesecretaresse.
Ten eerste moet de broncode van de software onmiddelijk worden vrijgegeven.
Dan liever vroeg, en afscheid nemen voor ik er te diep in zit. In dat half jaar is er ontzettend veel gebeurd. Ik geniet van de muziek, niet van de verpakking.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]