help-glpk
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-glpk] [Fwd: glpk problem]


From: Andrew Makhorin
Subject: [Help-glpk] [Fwd: glpk problem]
Date: Mon, 27 Feb 2012 17:44:53 +0300

-------- Forwarded Message --------
From: selim kekec <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: glpk problem
Date: Mon, 27 Feb 2012 14:13:13 +0200

Hello ;

I'm new for GLPK and I'm trying to solve a problem using java.

I've explained the problem in the attached text.


Your help greatly appreciated.

Sincereley.

(See attached file: glpk problem.txt)


Selim KEKEC
Iskenderun Iron&Steel Co.

Iskenderun/TURKEY

Bu mesaj ve ekleri mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve 
gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması 
halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması 
zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Mesaj ve eklerinde yer alan 
bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadir. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin 
size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin 
korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği 
herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

This message and attachments are confidential and intended solely for the 
individual(s) stated in this message. If you received this message although you 
are not the addressee you are responsible to keep the message confidential. The 
sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information 
in the message and its attachments. Our company shall have no liability for any 
changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and 
any damages caused in anyway to your computer system.

Attachment: glpk problem.txt
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]