help-glpk
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Help-glpk] binary boolean


From: Yaron Kretchmer
Subject: Re: [Help-glpk] binary boolean
Date: Thu, 3 May 2012 20:07:18 -0700

Since the conversion from mathematical formulation to constraints is systematic , could this be added to marhprog?

On May 3, 2012, at 7:08, Erwin Kalvelagen <address@hidden> wrote:


z >= x
z >= y
z <= x+y

----------------------------------------------------------------
Erwin Kalvelagen
Amsterdam Optimization Modeling Group
address@hidden
http://amsterdamoptimization.com
----------------------------------------------------------------On Thu, May 3, 2012 at 8:29 AM, Zvonko Bregar <address@hidden> wrote:

Hi,

My name is Zvonko.

I have a question regarding binary variables in GLPK.

Is it possible to implement a kind of a boolean addition to binary variables.

For example:

Let X, Y and Z be binary variables.

X and Y ara inputs, Z is a result.

X + Y = Z

Such that

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 1

So this would be sometning like a logical .OR. addition?

Many thanks

Regards

--Zvonko


OPOZORILO: To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije, ki so last Elektroinštituta Milan Vidmar in so namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, Vas prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto. V tem primeru vsebine prejetega sporočila ne smete uporabiti, kopirati, tiskati, objaviti ali distribuirati, ampak ga morate takoj uničiti.

DISCLAIMER: This e-mail is for the intended recipient only. It contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. If you received this e-mail by mistake please notify us by replying to this e-mail. Consequently, the contents of this e-mail must be deleted and not be used, copied, printed, disclosed or distributed.
 


_______________________________________________
Help-glpk mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-glpk


_______________________________________________
Help-glpk mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-glpk

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]