help-glpk
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-glpk] Even integer numbers


From: Zvonko Bregar
Subject: [Help-glpk] Even integer numbers
Date: Wed, 1 Oct 2014 11:31:41 +0000

Hi everybody,

Does there exist an _expression_

That forces

An integer variable X \in { 1, 2, 3, …}

To take the values only from even numbers

X \in {2, 4, 6, …}

Regards,

--Zvonko


OPOZORILO: To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije, ki so last Elektroinštituta Milan Vidmar in so namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, Vas prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto. V tem primeru vsebine prejetega sporočila ne smete uporabiti, kopirati, tiskati, objaviti ali distribuirati, ampak ga morate takoj uničiti.

DISCLAIMER: This e-mail is for the intended recipient only. It contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. If you received this e-mail by mistake please notify us by replying to this e-mail. Consequently, the contents of this e-mail must be deleted and not be used, copied, printed, disclosed or distributed.
 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]