help-nano
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-nano] swat hug


From: Ella Flores
Subject: [Help-nano] swat hug
Date: Fri, 13 Oct 2006 11:51:03 +0400
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


De grootste bron van nieuwe klanten voor elke onderneming zijn bestaande klanten. Onveranderd slecht is de bereikbaarheid van Packard Bell.
Ook als haast geboden is, vertrouwelijke informatie gedeeld wordt, duidelijkheid gewenst is of als de ander overtuigd moet worden, is de telefoon het middel dat wordt ingezet. Zelfs als het antwoord negatief is. Hij waarschuwt er ook voor bedrijven puur af te rekenen op bereikbaarheid, zoals in de landelijke pers nogal eens gebeurt. Oplossingen als koppelingen met externe databestanden die regelmatig gecontroleerd worden, zien veel respondenten als een goed alternatief. De klant wordt dus steeds waardevoller. De meeste keren reageerde de Belastingtelefoon met: tuut.
Overigens levert de call die jij opneemt voor een andere participant je ook onmiddellijk geld op. En er is niet alleen gebrek aan ruimte: in bijna de helft van de gevallen moet de thuiswerker het stellen zonder natuurlijk licht.
Het is bijna niet meer voor te stellen dat we ooit zonder mail en mobieltje hebben gewerkt. Voeg daarbij bijkomende kostenvoordelen door offshore of near shore outsourcing en de voordelen worden veel groter dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht.
Inderdaad, de professor haalt opnieuw een emmer van onder de tafel, deze keer gevuld met zand, en vult de vaas tot ze helemaal vol is. Het computerbedrijf zet ons zelfs een keer meer dan een half uur in de wacht.
Het aantal mensen dat telefonisch iets wil bestellen of informatie wil, stijgt jaarlijks.
Voeg daarbij bijkomende kostenvoordelen door offshore of near shore outsourcing en de voordelen worden veel groter dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht. De professor schudt afkeurend het hoofd en legt uit dat de keien de belangrijkste dingen in het leven voorstellen tegenover het zand dat het omgekeerde weergeeft. Dankzij de inschakeling van een commercieel callcenter is de bereikbaarheid sinds de steekproef iets verbeterd, maar desondanks komt er bij vier op de tien telefoontjes geen contact tot stand. In feite komt het erop neer dat inhousers elkaars werk overnemen op het moment dat het ene bedrijf met overcapaciteit kampt en het andere met tekorten. Op dit punt faalt de fiscus met het in praktijk brengen van de slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'.
" Sommigen suggereren dat wanneer u denkt dat uw agenda helemaal vol is, er toch nog altijd plaats is om kleine taken uit te voeren. Het aantal mensen dat telefonisch iets wil bestellen of informatie wil, stijgt jaarlijks. Dat gaat ook op bij vragen over een autoverzekering, reisinformatie of energienota. De belangrijkste reden hiervoor is dat steeds meer klanten met hun mobiele telefoon bellen en de kosten voor bedrijven verder oplopen. De elektronische arbeidskracht kan tien gezichten herkennen en heeft genoeg gespreksstof en liedjes ingeprogrammeerd om het de wachtende klant naar de zin te maken.
Zij maken van dit oude concept een snel, gemakkelijk en veilige online doorverwijzingsysteem. Als hij niets meer bij in de vaas krijgt, vraagt hij opnieuw of er nog iets bij kan.
Het duurste gesprek komt ook voor rekening van Packard Bell.
Dit is een geheel eigen pagina met logo, bedrijfsactiviteiten, nieuws etc.
Op dit punt faalt de fiscus met het in praktijk brengen van de slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'.
Voor het in stand houden van zakelijke relaties geeft zelfs bijna tweederde aan de telefoon het belangrijkste te vinden, zo blijkt uit het Zakelijke Telefonie Onderzoek BBeyond.
De vaas weerspiegelt dus het leven van ieder van ons en toont aan dat als u niet eerst de belangrijke dingen doet, u er dan nooit meer tijd voor heeft. Drie op de vier is blij met de vrijheid en flexibiliteit van thuiswerken. De meeste keren reageerde de Belastingtelefoon met: tuut. De meeste keren reageerde de Belastingtelefoon met: tuut. Hubert Giraud, hoofd Global BPO bij Capgemini, zoekt de reden vooral in het feit dat men de controle over het bedrijf en de intern aanwezige expertise wil behouden.
Aandacht voor een goede werkplek kan daaraan bijdragen. CallXchange wordt ondersteund door Priority Telecom, Susa en Burgeoning.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]