help-nano
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty – liniewakacyjne.pl


From: address@hidden
Subject: [Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty – liniewakacyjne.pl
Date: Sun, 17 Mar 2013 13:27:04 +0100

Szanowni Państwo,

Szanując Państwa prywatność chcielibyśmy prosić o wyrażenie zgody na przesłanie oferty usług naszej firmy dotyczącej systemu lojalnościowego i motywacyjnego dla Waszych Klientów i Pracowników, którzy poprzez lojalność otrzymywali by nagrody w postaci wyjazdów – wycieczek oraz linii wakacyjnych do Bułgarii, Grecji, Włoch, Chorwacji, Węgier i Francji. Aby otrzymać ofertę na program lojalnościowy i możliwość zwiększenia lojalnych Klientów, prosimy o zwrotne potwierdzenie mailem.

 

Ladies and Gentlemen,

Respecting your privacy we would like to ask for permission to send offer our services for loyalty and incentive system for your customers and employees who, through loyalty to receive awards in the form of trips - trips and holiday lines to Bulgaria, Greece, Italy, Croatia, Hungary and France. To receive a quote for a loyalty program and the opportunity to increase loyal customers feedback, please e-mail confirmation.



--
Aby się wypisać naciśnij ten odnośnik

Aby zmienić ustawienia naciśnij ten odnośnik

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]