help-nano
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty -livigno


From: address@hidden
Subject: [Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty -livigno
Date: Sat, 23 Mar 2013 14:21:36 +0100

Szanując Państwa prywatność chcielibyśmy prosić o wyrażenie zgody na przesłanie oferty usług naszej firmy dotyczącej systemu lojalnościowego i motywacyjnego dla Waszych Klientów i Pracowników, którzy poprzez lojalność otrzymywali by nagrody w postaci wyjazdów – wycieczek a w szczególności oferty last minute do stacji narciarskiej LIVIGNO: http://www.travelgroup.pl/Wlochy/Alta_Valtellina/Livigno,m7,13330023,13330036.html Aby otrzymać ofertę na program lojalnościowy i możliwość zwiększenia lojalnych Klientów, prosimy o zwrotne potwierdzenie mailem.

 

Ladies and Gentlemen,

Respecting your privacy we would like to ask for permission to send offer our services for loyalty and incentive system for your customers and employees who, through loyalty to receive awards in the form of trips - trips and holiday . To receive a quote for a loyalty program and the opportunity to increase loyal customers feedback, please e-mail confirmation.

OOferta specjalna w kwietniu: zakwaterowanie, przejazd Livigno, karnet 6-dniowy narciarski około 1600--
Aby się wypisać naciśnij ten odnośnik

Aby zmienić ustawienia naciśnij ten odnośnik

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]