help-nano
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty carpool24.pl


From: address@hidden
Subject: [Help-nano] Zapytanie o mozliwosc przeslania oferty carpool24.pl
Date: Fri, 3 May 2013 05:59:25 +0200

Szanując Państwa prywatność chcielibyśmy prosić o wyrażenie zgody na przesłanie oferty usług naszej firmy dotyczącej systemu lojalnościowego i motywacyjnego dla Waszych Klientów i Pracowników oraz dla Państwa, którzy poprzez lojalność otrzymywali by nagrody w postaci wyjazdów, wycieczek, tanich przejazdów turystycznych. Aby otrzymać ofertę na program lojalnościowy i możliwość zwiększenia lojalnych Klientów, prosimy o zwrotne potwierdzenie mailem.
 

 

Ladies and Gentlemen,

Respecting your privacy we would like to ask for permission to send offer our services for loyalty and incentive system for your customers and employees who, through loyalty to receive awards in the form of trips - trips and holiday . To receive a quote for a loyalty program and the opportunity to increase loyal customers feedback, please e-mail confirmation.

 --
Aby się wypisać naciśnij ten odnośnik

Aby zmienić ustawienia naciśnij ten odnośnik

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]