help-octave
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nelder Mead optimization - howto?


From: Martin Weiser
Subject: Nelder Mead optimization - howto?
Date: Thu, 17 Mar 2016 18:02:00 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Icedove/38.6.0

Dear readers,

I need to find parameters of function foo() that lead to minimal value
of function bar().

Toy example:

function pred=nprd(a,b,x)
pred= a + b*x;
endfunction.

function loglik=nLL(a,b,x,response)
loglik= -sum(log(normpdf(response,nprd(a,b,x)))));
endfunction.

How to find "a" and "b" given "x" and "response", such that
nLL(a,b,x,response) is minimal possible with particular x and response?

For the real problem, I expect to use Nelder-Mead simplex
(nelder_mead_min from the optim package?). I expect derivatives not to
behave well in the real problem.

I guess this should be trivial, but I was not lucky googling nor using
trial end error, so any help is appreciated.

Best,
Martin W.

-- 

------------------------------
Pokud je tento e-mail součástí obchodního jednání, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze:
a) si vyhrazuje právo jednání kdykoliv ukončit a to i bez uvedení důvodu,
b) stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu,
c) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou,
d) stanovuje, že smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na 
všech náležitostech smlouvy.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]