libidn-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CVS libidn/po


From: libidn-commit
Subject: CVS libidn/po
Date: Fri, 27 Jan 2006 14:52:03 +0100

Update of /home/cvs/libidn/po
In directory dopio:/tmp/cvs-serv29786

Modified Files:
    da.po de.po eo.po fr.po it.po nl.po pl.po ro.po rw.po sr.po 
    vi.po zh_CN.po 
Log Message:
Sync with TP.

--- /home/cvs/libidn/po/da.po  2006/01/20 13:07:18   1.51
+++ /home/cvs/libidn/po/da.po  2006/01/27 13:52:03   1.52
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-06 01:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-10-25 18:08+0200\n"
 "Last-Translator: Morten Bo Johansen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Danish <address@hidden>\n"
@@ -14,166 +14,215 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Lykkedes"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Dannelse af tekststreng mislykkedes"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode mislykkedes"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Ikke-ciffer/bogstav/bindestreg i inddata"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "MÃ¥ ikke begynde eller slutte med minustegn ('-')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Mængden af uddata ville blive for stor eller lille"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Inddata begynder ikke med et ACE-præfiks ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "Tekststreng er ikke beskyttet mod gentagelse under ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Inddata indeholder allerede et ACE-præfiks ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Systemkald til iconv mislykkedes"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Kan ikke tildele hukommelse"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Systemkald til dlopen mislykkedes"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukendt fejl"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "Tekststreng er ikke beskyttet mod gentagelse under NFKC-normalisering"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Ugyldige inddata"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Størrelse på uddata ville overstige tildelt plads i buffer"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Grænse for størrelse på tekststreng overskredet"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Ikke-tildelte kodepunkter i inddata ikke tilladt"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Kodepunkter i inddata ikke tilladt"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Konflikter mellem tovejs egenskaber i inddata"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Misdannet tovejs tekststreng"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Tovejs kodepunkter i inddata ikke tilladt"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Fejl i definition af stringprep-profil"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Konflikt mellem flag og profil"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Ukendt profil"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Normalisering af unicode mislykkedes (intern fejl)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Kodepunkter ikke tilladt af top-domæne"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Manglende inddata"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Fandt ikke et top-domæne i inddata"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Kun et af argumenterne -s, -e, -d, -a eller -u kan angives."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Tegnsæt `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
 msgstr "Indtast hver streng på en særskilt linje, afsluttet med en ny 
linje.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Fejl i inddata"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Kunne ikke omdanne fra %s til UTF-8."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Kunne ikke omdanne fra UTF-8 til UCS-4."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "inddata[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "uddata[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Kunne ikke omdanne fra UTF-8 til %s."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Kunne ikke omdanne fra UCS-4 til UTF-8."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (position %d): %s"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/de.po  2006/01/20 13:07:18   1.48
+++ /home/cvs/libidn/po/de.po  2006/01/27 13:52:03   1.49
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-03-28 20:30+0100\n"
 "Last-Translator: Roland Illig <address@hidden>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -15,200 +15,102 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid "Success"
-msgstr ""
-
-msgid "String preparation failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Punycode failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
-msgstr ""
-
-msgid "Output would be too large or too small"
-msgstr ""
-
-msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
-msgstr ""
-
-msgid "String not idempotent under ToASCII"
-msgstr ""
-
-msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
-msgstr ""
-
-msgid "System iconv failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr ""
-
-msgid "System dlopen failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr ""
-
-msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
-msgstr ""
-
-msgid "Invalid input"
-msgstr ""
-
-msgid "Output would exceed the buffer space provided"
-msgstr ""
-
-msgid "String size limit exceeded"
-msgstr ""
-
-msgid "Forbidden unassigned code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Prohibited code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Malformed bidirectional string"
-msgstr ""
-
-msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Error in stringprep profile definition"
-msgstr ""
-
-msgid "Flag conflict with profile"
-msgstr ""
-
-msgid "Unknown profile"
-msgstr ""
-
-msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
-msgstr ""
-
-msgid "Code points prohibited by top-level domain"
-msgstr ""
-
-msgid "Missing input"
-msgstr ""
-
-msgid "No top-level domain found in input"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
-msgstr ""
-"%s: Nur eins von »-s«, »-e«, »-d«, »-a« oder »-u« kann angegeben 
werden.\n"
+#: src/idn.c:83
+#, c-format
+msgid "%s: Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified.\n"
+msgstr "%s: Nur eins von »-s«, »-e«, »-d«, »-a« oder »-u« kann 
angegeben werden.\n"
 
+#: src/idn.c:93
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Zeichensatz »%s«.\n"
 
+#: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Geben Sie jede Eingabezeichenkette in einer eigenen Zeile ein, durch einen "
-"Zeilenumbruch abgeschlossen.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Geben Sie jede Eingabezeichenkette in einer eigenen Zeile ein, durch 
einen Zeilenumbruch abgeschlossen.\n"
 
-msgid "Input error"
-msgstr ""
+#: src/idn.c:108
+#, c-format
+msgid "%s: fgets() failed: "
+msgstr "%s: fgets() fehlgeschlagen: "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
+#: src/idn.c:122 src/idn.c:196 src/idn.c:305 src/idn.c:402
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from %s to UTF-8.\n"
 msgstr "%s: Konnte nicht von %s nach UTF-8 konvertieren.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
+#: src/idn.c:132 src/idn.c:162 src/idn.c:206 src/idn.c:475
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UTF-8 to UCS-4.\n"
 msgstr "%s: Konnte nicht von UTF-8 nach UCS-4 konvertieren.\n"
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:215 src/idn.c:323 src/idn.c:421
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "input[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:152
 #, c-format
-msgid "stringprep_profile: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: stringprep_profile() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: stringprep_profile() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
+#: src/idn.c:171 src/idn.c:272 src/idn.c:389 src/idn.c:442
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "output[%d] = U+%04x\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
+#: src/idn.c:179 src/idn.c:234 src/idn.c:290 src/idn.c:484
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UTF-8 to %s.\n"
 msgstr "%s: Konnte nicht von UTF-8 nach %s konvertieren.\n"
 
+#: src/idn.c:224
 #, c-format
-msgid "punycode_encode: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: punycode_encode() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: punycode_encode() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
-msgid "malloc"
-msgstr ""
+#: src/idn.c:252
+#, c-format
+msgid "%s: malloc() failed: "
+msgstr "%s: malloc() fehlgeschlagen: "
 
+#: src/idn.c:263
 #, c-format
-msgid "punycode_decode: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: punycode_decode() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: punycode_decode() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
+#: src/idn.c:281 src/idn.c:314 src/idn.c:412
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UCS-4 to UTF-8.\n"
 msgstr "%s: Konnte nicht von UCS-4 nach UTF-8 konvertieren.\n"
 
+#: src/idn.c:334
 #, c-format
-msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: idna_to_ascii_4z() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: idna_to_ascii_4z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
-msgstr "%s: idna_to_unicode_8z4z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
+#: src/idn.c:351
+#, c-format
+msgid "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
+#: src/idn.c:360
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:366 src/idn.c:453
 #, c-format
-msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: string rejected by TLD test (Unicode position %d)\n"
+msgstr "%s: Zeichenkette beim TLD-Test zurückgewiesen (Unicode position %d)\n"
 
+#: src/idn.c:375 src/idn.c:462
 #, c-format
-msgid "tld_check_4z: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: tld_check_4z failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: tld_check_4z mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
+#: src/idn.c:433
+#, c-format
+msgid "%s: idna_to_unicode_8z4z() failed with error %d.\n"
 msgstr "%s: idna_to_unicode_8z4z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: fgets() failed: "
-#~ msgstr "%s: fgets() fehlgeschlagen: "
-
-#~ msgid "%s: stringprep_profile() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: stringprep_profile() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: punycode_encode() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: punycode_encode() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: malloc() failed: "
-#~ msgstr "%s: malloc() fehlgeschlagen: "
-
-#~ msgid "%s: punycode_decode() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: punycode_decode() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: idna_to_ascii_4z() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: idna_to_ascii_4z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
-
-#~ msgid "%s: string rejected by TLD test (Unicode position %d)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: Zeichenkette beim TLD-Test zurückgewiesen (Unicode position %d)\n"
-
-#~ msgid "%s: tld_check_4z failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: tld_check_4z mit Fehler %d fehlgeschlagen.\n"
--- /home/cvs/libidn/po/eo.po  2006/01/20 13:07:18   1.40
+++ /home/cvs/libidn/po/eo.po  2006/01/27 13:52:03   1.41
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-06 01:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-05-12 16:53+0100\n"
 "Last-Translator: Edmund GRIMLEY EVANS <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Esperanto <address@hidden>\n"
@@ -16,168 +16,217 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Sukceso"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Pretigo de signoĉeno malsukcesis"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode malsukcesis"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Signo ne-cifero/litero/dividstreko en enigo"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Malpermesita minuso ('-') ĉe komenco aŭ fino"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Eligo estus tro granda aÅ­ tro malgranda"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Enigo ne komenciĝas per ACE-prefikso ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "Ĉeno ŝanĝiĝas ĉe dua apliko de ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Enigo jam havas ACE-prefikson ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Sistema iconv malsukcesis"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Ne povas akiri memoron"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Sistema dlopen malsukcesis"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nekonata eraro"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "Ĉeno ŝanĝiĝas ĉe dua apliko de unikoda NFKC-normigo"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Nevalida enigo"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Eligo estus tro granda por donita bufro"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Signoĉena grandolimo superita"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Malpermesita neatribuita kodero en enigo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Malpermesita kodero en enigo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Malkongruaj dudirektaj trajtoj en enigo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Misformita dudirekta ĉeno"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Malpermesita dudirekta kodero en enigo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Eraro en difino de stringprep-profilo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Flaga malkongruo kun profilo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Nekonata profilo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Unikoda normigo malsukcesis (interna eraro)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Koderoj malpermesitaj de supera retregiono"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Mankanta enigo"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Nenia supera retregiono trovita en enigo"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Nur unu el -s, -e -d, -a aÅ­ -u povas esti donita."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Signaro '%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
 msgstr ""
 "Tajpu ĉiun enigan ĉenon en propra linio, kun linifina signo ĉe la\n"
 "fino.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Enig-eraro"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Ne povis konverti de %s al UTF-8."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Ne povis konverti de UTF-8 al UCS-4."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "enigo[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "eligo[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Ne povis konverti de UTF-8 al %s."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Ne povis konverti de UCS-4 al UTF-8."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (loko %d): %s"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/fr.po  2006/01/20 13:07:18   1.51
+++ /home/cvs/libidn/po/fr.po  2006/01/27 13:52:03   1.52
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU libidn 0.5.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-02 21:50+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-08 08:00-0500\n"
 "Last-Translator: Michel Robitaille <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -15,168 +15,215 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Succès"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "La préparation de la chaîne a échoué"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode a échoué"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Pas de chiffre/lettre/tirait fourni dans l'entrée"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Signe de négation (`-') en préfixe ou en suffixe interdit"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "La sortie serait trop grande ou top petite"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "L'entrée ne débute pas par un préfixe ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "La chaîne n'est pas idempotente sous ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "L'entrée contient déjà un préfixe ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "La fonction système icon() a échoué"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Ne peut allouer de la mémoire"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "La fonction système dlopen() a échoué"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Erreur inconnue"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "La chaîne n'est pas idempotente sous la normalisation Unicode NFKC"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Entrée invalide"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "La sortie excèderait l'espace tampon fourni"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "La limite de la taille de la chaîne est dépassée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Interdiction de codes points non affectées dans l'entrée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Codes points prohibés dans l'entrée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Propriétés bidirectionnelles conflictuelles dans l'entrée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Chaîne bidirectionnelle mal composée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Codes points bidirectionnels prohibés dans l'entrée"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Erreur dans la définition de profil de stringprep"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Conflit de fanions avec le profil"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Profil inconnu"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "La normalisation Unicode a échoué (erreur interne)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Codes points prohibés par le domaine de haut niveau"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Entrée manquante"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Aucun domaine de haut niveau n'a été repéré dans l'entrée"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Seulement une option parmi -s, -e, -d, -a ou -u peut être spécifiée."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Jeu de caractères `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Tapez chaque chaque chaîne sur une seule ligne terminée par un retour de "
-"chariot.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Tapez chaque chaque chaîne sur une seule ligne terminée par un retour 
de chariot.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Erreur de saisie"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:184 src/idn.c:261 src/idn.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Ne peut effectuer la conversion à partir de %s vers UTF-8."
 
+#: src/idn.c:133 src/idn.c:156 src/idn.c:190 src/idn.c:389
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Ne peut effectuer la conversion à partir de UTF-8 vers UCS-4."
 
+#: src/idn.c:140 src/idn.c:196 src/idn.c:273 src/idn.c:346
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "entrée[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:149
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:163 src/idn.c:237 src/idn.c:320 src/idn.c:363
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "sortie[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:170 src/idn.c:209 src/idn.c:249 src/idn.c:394
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Ne peut effectuer la conversion à partir de UTF-8 vers %s."
 
+#: src/idn.c:203
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:224
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:230
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:244 src/idn.c:267 src/idn.c:339
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Ne peut effectuer la conversion à partir de UCS-4 vers UTF-8."
 
+#: src/idn.c:283
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:296
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:303
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:309 src/idn.c:375
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (position %d): %s"
 
+#: src/idn.c:312 src/idn.c:381
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:357
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/it.po  2006/01/20 13:07:18   1.18
+++ /home/cvs/libidn/po/it.po  2006/01/27 13:52:03   1.19
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-12-04 02:28+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-28 20:48+0000\n"
 "Last-Translator: Marco Colombo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian <address@hidden>\n"
@@ -14,169 +14,216 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Successo"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Preparazione della stringa non riuscita"
 
 # FIXME
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode non riuscito"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Non-numero/lettera/trattino nell'input"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Segno meno (`-') iniziale o finale proibito"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "L'output sarebbe troppo grande o troppo piccolo"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "L'input non comincia con il prefisso ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "La stringa non è idempotente per ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "L'input contiene di già il prefisso ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Chiamata di sistema iconv non riuscita"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Impossibile allocare memoria"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Chiamata di sistema dlopen non riuscita"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Errore sconosciuto"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "La stringa non è idempotente per la normalizzazione Unicode NFKC"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Input non valido"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "L'output eccederebbe il buffer fornito"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Limite di grandezza della stringa superato"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Codici punto non assegnati proibiti nell'input"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Codici punto proibiti nell'input"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Proprietà bidirezionali in conflitto nell'input"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Stringa bidirezionale malformata"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Codici punto bidirezionali proibiti nell'input"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Errore nella definizione del profilo di stringprep"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Flag in conflitto con il profilo"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Profilo sconosciuto"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Normalizzazione Unicode non riuscita (errore interno)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Codici punto proibiti dal dominio di primo livello"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Input mancante"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Nessun dominio di primo livello trovato nell'input"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Può essere indicato solo uno tra -s, -e, -d, -a e -u."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Charset `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Scrivere ogni stringa di input in una riga a sé, terminata da un carattere "
-"di newline.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Scrivere ogni stringa di input in una riga a sé, terminata da un 
carattere di newline.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Errore di input"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Impossibile convertire da %s a UTF-8."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Impossibile convertire da UTF-8 a UCS-4."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "input[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "output[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Impossibile convertire da UTF-8 a %s."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Impossibile convertire da UCS-4 a UTF-8."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (posizione %d): %s"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/nl.po  2006/01/20 13:07:18   1.48
+++ /home/cvs/libidn/po/nl.po  2006/01/27 13:52:03   1.49
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-06 01:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-06-05 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Benno Schulenberg <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
@@ -17,171 +17,215 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Gelukt"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Voorbereiden van tekenreeks is mislukt"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycodering is mislukt"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Iets anders dan cijfer/letter/verbindingsstreepje in invoer"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Ongeoorloofd minteken ('-') aan begin of eind"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Uitvoer zou te groot of te klein worden"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Invoer begint niet met een ACE-voorvoegsel ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
-msgstr ""
-"Tekenreeks is niet hetzelfde na retourconversie (van ASCII naar Unicode en "
-"terug)"
+msgstr "Tekenreeks is niet hetzelfde na retourconversie (van ASCII naar 
Unicode en terug)"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Invoer bevat al een ACE-voorvoegsel ('xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "De iconv()-systeemfunctie is mislukt"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Onvoldoende geheugen"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "De dlopen()-systeemfunctie is mislukt"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Onbekende fout"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
-msgstr ""
-"Tekenreeks is problematisch bij normalisering volgens Unicode-NFKC: er zijn "
-"verschillende mogelijkheden"
+msgstr "Tekenreeks is problematisch bij normalisering volgens Unicode-NFKC: er 
zijn verschillende mogelijkheden"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Ongeldige invoer"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Uitvoer zou niet in toegewezen bufferruimte passen"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Tekenreeks is te lang"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Ongeoorloofde niet-toegewezen tekencodes in invoer"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Ongeoorloofde tekencodes in invoer"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Tegenstrijdige eigenschappen voor tweerichtingentekst in invoer"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Ongeldige tekenreeks voor tweerichtingentekst"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Ongeoorloofde tekencodes (bij tweerichtingentekst) in invoer"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Fout in profieldefinitie voor 'stringprep'"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Vlag botst met profiel"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Onbekend profiel"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Normalisatie van Unicode is mislukt (interne fout)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Ongeoorloofde tekencodes voor gegeven topdomein"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Ontbrekende invoer"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Geen topdomein gevonden in de invoer"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Slechts één van de opties -s, -e, -d, -a of -u kan worden opgegeven."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Tekenset '%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Typ elke invoertekenreeks op een afzonderlijke regel, afgesloten met Enter.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Typ elke invoertekenreeks op een afzonderlijke regel, afgesloten met 
Enter.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Invoerfout"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Conversie van %s naar UTF-8 is mislukt."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Conversie van UTF-8 naar UCS-4 is mislukt."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "invoer[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "uitvoer[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Conversie van UTF-8 naar %s is mislukt."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "onvoldoende geheugen"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Conversie van UCS-4 naar UTF-8 is mislukt."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "topdomein[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (positie %d): %s"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/pl.po  2006/01/20 13:07:18   1.50
+++ /home/cvs/libidn/po/pl.po  2006/01/27 13:52:03   1.51
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-02 21:50+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-15 22:20+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -15,167 +15,215 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Przygotowanie ³añcucha nie powiod³o siê"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode zawiod³o"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Znak nie bêd±cy cyfr±, liter± ani kresk± na wej¶ciu"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Zabroniony wiod±cy lub koñcz±cy znak minus (`-')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Wyj¶cie mo¿e byæ zbyt du¿e lub zbyt ma³e"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Wej¶cie nie zaczyna siê przedrostkiem ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "£añcuch nie idempotentny wzglêdem ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Wej¶cie ju¿ zawiera przedrostek ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Systemowa funkcja iconv nie powiod³a siê"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Nie mo¿na przydzieliæ pamiêci"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Systemowa funkcja dlopen nie powiod³a siê"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany b³±d"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "£añcuch nie idempotentny wzglêdem normalizacji Unikodu NFKC"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "B³êdne wej¶cie"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Wyj¶cie przekroczy³oby dostarczone miejsce w buforze"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Przekroczony limit rozmiaru ³añcucha"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Zabronione nieprzypisane znaki na wej¶ciu"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Zabronione znaki na wej¶ciu"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Konfliktowe w³asno¶ci dwukierunkowego pisma na wej¶ciu"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "¬le sformu³owany ³añcuch dwukierunkowy"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Zabronione znaki dwukierunkowe na wej¶ciu"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "B³±d w definicji profilu stringprep"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Konflikt flag z profilem"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Nieznany profil"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Normalizacja Unikodu nie powiod³a siê (b³±d wewnêtrzny)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Znaki zabronione przez domenê najwy¿szego poziomu"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Brak wej¶cia"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Nie znaleziono domeny najwy¿szego poziomu na wej¶ciu"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Mo¿na podaæ tylko jedno z -s, -e, -d, -a lub -u."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Zestaw znaków `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Nale¿y podaæ ka¿dy ³añcuch w osobnej linii, zakoñczony znakiem nowej linii.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Nale¿y podaæ ka¿dy ³añcuch w osobnej linii, zakoñczony znakiem nowej 
linii.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "B³±d wej¶cia"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:184 src/idn.c:261 src/idn.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Nie mo¿na przekonwertowaæ z %s na UTF-8."
 
+#: src/idn.c:133 src/idn.c:156 src/idn.c:190 src/idn.c:389
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Nie mo¿na przekonwertowaæ z UTF-8 na UCS-4."
 
+#: src/idn.c:140 src/idn.c:196 src/idn.c:273 src/idn.c:346
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "wej¶cie[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:149
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:163 src/idn.c:237 src/idn.c:320 src/idn.c:363
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "wyj¶cie[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:170 src/idn.c:209 src/idn.c:249 src/idn.c:394
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Nie mo¿na przekonwertowaæ z UTF-8 na %s."
 
+#: src/idn.c:203
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:224
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:230
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:244 src/idn.c:267 src/idn.c:339
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Nie mo¿na przekonwertowaæ z UCS-4 na UTF-8."
 
+#: src/idn.c:283
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:296
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:303
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:309 src/idn.c:375
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (pozycja %d): %s"
 
+#: src/idn.c:312 src/idn.c:381
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:357
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/ro.po  2006/01/20 13:07:18   1.47
+++ /home/cvs/libidn/po/ro.po  2006/01/27 13:52:03   1.48
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.4.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-03-08 23:54+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-04-23 12:00-0500\n"
 "Last-Translator: Laurentiu Buzdugan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
@@ -18,199 +18,102 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-msgid "Success"
-msgstr ""
-
-msgid "String preparation failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Punycode failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
-msgstr ""
-
-msgid "Output would be too large or too small"
-msgstr ""
-
-msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
-msgstr ""
-
-msgid "String not idempotent under ToASCII"
-msgstr ""
-
-msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
-msgstr ""
-
-msgid "System iconv failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr ""
-
-msgid "System dlopen failed"
-msgstr ""
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr ""
-
-msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
-msgstr ""
-
-msgid "Invalid input"
-msgstr ""
-
-msgid "Output would exceed the buffer space provided"
-msgstr ""
-
-msgid "String size limit exceeded"
-msgstr ""
-
-msgid "Forbidden unassigned code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Prohibited code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Malformed bidirectional string"
-msgstr ""
-
-msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
-msgstr ""
-
-msgid "Error in stringprep profile definition"
-msgstr ""
-
-msgid "Flag conflict with profile"
-msgstr ""
-
-msgid "Unknown profile"
-msgstr ""
-
-msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
-msgstr ""
-
-msgid "Code points prohibited by top-level domain"
-msgstr ""
-
-msgid "Missing input"
-msgstr ""
-
-msgid "No top-level domain found in input"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
-msgstr ""
-"%s: Numai una din opþiunile -s, -e, -d, -a sau -u poate fi specificatã.\n"
+#: src/idn.c:83
+#, c-format
+msgid "%s: Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified.\n"
+msgstr "%s: Numai una din opþiunile -s, -e, -d, -a sau -u poate fi 
specificatã.\n"
 
+#: src/idn.c:93
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Charset `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:96
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Scrieþi fiecare ºir de intrare pe o singurã linie, terminatã cu un caracter "
-"linie-nouã.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Scrieþi fiecare ºir de intrare pe o singurã linie, terminatã cu un 
caracter linie-nouã.\n"
 
-msgid "Input error"
-msgstr ""
+#: src/idn.c:108
+#, c-format
+msgid "%s: fgets() failed: "
+msgstr "%s: fgets() a eºuat: "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
+#: src/idn.c:122 src/idn.c:196 src/idn.c:305 src/idn.c:402
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from %s to UTF-8.\n"
 msgstr "%s: nu am putut transforma din %s în UTF-8.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
+#: src/idn.c:132 src/idn.c:162 src/idn.c:206 src/idn.c:475
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UTF-8 to UCS-4.\n"
 msgstr "%s: nu am putut transforma din UTF-8 în UCS-4.\n"
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:215 src/idn.c:323 src/idn.c:421
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "intrare[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:152
 #, c-format
-msgid "stringprep_profile: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: stringprep_profile() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: stringprep_profile() a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
+#: src/idn.c:171 src/idn.c:272 src/idn.c:389 src/idn.c:442
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "ieºire[%d] = U+%04x\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
+#: src/idn.c:179 src/idn.c:234 src/idn.c:290 src/idn.c:484
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UTF-8 to %s.\n"
 msgstr "%s: nu am putut transforma din UTF-8 în %s.\n"
 
+#: src/idn.c:224
 #, c-format
-msgid "punycode_encode: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: punycode_encode() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: punycode_encode() a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
-msgid "malloc"
-msgstr ""
+#: src/idn.c:252
+#, c-format
+msgid "%s: malloc() failed: "
+msgstr "%s: malloc() a eºuat: "
 
+#: src/idn.c:263
 #, c-format
-msgid "punycode_decode: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: punycode_decode() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: punycode_decode() a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
+#: src/idn.c:281 src/idn.c:314 src/idn.c:412
+#, c-format
+msgid "%s: could not convert from UCS-4 to UTF-8.\n"
 msgstr "%s: nu am putut transforma din UCS-4 în UTF-8.\n"
 
+#: src/idn.c:334
 #, c-format
-msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: idna_to_ascii_4z() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: idna_to_ascii_4z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
-msgstr "%s: idna_to_unicode_8z4z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
+#: src/idn.c:351
+#, c-format
+msgid "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
+#: src/idn.c:360
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:366 src/idn.c:453
 #, c-format
-msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: string rejected by TLD test (Unicode position %d)\n"
+msgstr "%s: ºir refuzat de testul TLD (poziþia Unicode %d)\n"
 
+#: src/idn.c:375 src/idn.c:462
 #, c-format
-msgid "tld_check_4z: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: tld_check_4z failed with error %d.\n"
+msgstr "%s: tld_check_4z a eºuat cu eroarea %d.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
+#: src/idn.c:433
+#, c-format
+msgid "%s: idna_to_unicode_8z4z() failed with error %d.\n"
 msgstr "%s: idna_to_unicode_8z4z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: fgets() failed: "
-#~ msgstr "%s: fgets() a eºuat: "
-
-#~ msgid "%s: stringprep_profile() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: stringprep_profile() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: punycode_encode() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: punycode_encode() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: malloc() failed: "
-#~ msgstr "%s: malloc() a eºuat: "
-
-#~ msgid "%s: punycode_decode() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: punycode_decode() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: idna_to_ascii_4z() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: idna_to_ascii_4z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: TLD idna_to_unicode_8z8z() a eºuat cu eroarea %d.\n"
-
-#~ msgid "%s: string rejected by TLD test (Unicode position %d)\n"
-#~ msgstr "%s: ºir refuzat de testul TLD (poziþia Unicode %d)\n"
-
-#~ msgid "%s: tld_check_4z failed with error %d.\n"
-#~ msgstr "%s: tld_check_4z a eºuat cu eroarea %d.\n"
--- /home/cvs/libidn/po/rw.po  2006/01/20 13:07:18   1.14
+++ /home/cvs/libidn/po/rw.po  2006/01/27 13:52:03   1.15
@@ -16,7 +16,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-02 21:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-27 14:35+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-04-04 10:55-0700\n"
 "Last-Translator: Steven Michael Murphy <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Kinyarwanda <address@hidden>\n"
@@ -24,245 +24,196 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
-#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Ibyatunganye"
 
-#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 #, fuzzy
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Byanze"
 
-#: lib/strerror-idna.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Byanze"
 
-#: lib/strerror-idna.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Ibaruwa... in Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-idna.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Nyobora Cyangwa IKIMENYETSO"
 
-#: lib/strerror-idna.c:90
 #, fuzzy
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Binini Cyangwa Gitoya"
 
-#: lib/strerror-idna.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "OYA Gutangira Na: Imbanziriza"
 
-#: lib/strerror-idna.c:98
 #, fuzzy
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "OYA"
 
-#: lib/strerror-idna.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Imbanziriza"
 
-#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 #, fuzzy
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Byanze"
 
-#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Ububiko"
 
-#: lib/strerror-idna.c:114
 #, fuzzy
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Byanze"
 
-#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
-#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ikosa itazwi"
 
-#: lib/strerror-pr29.c:58
 #, fuzzy
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "OYA"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "ibinjizwa bitemewe"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "i Umwanya"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:66
 #, fuzzy
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Ingano"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "ITEGEKONGENGA Utudomo in Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "ITEGEKONGENGA Utudomo in Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Indangakintu... in Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:90
 #, fuzzy
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Ikurikiranyanyuguti"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "ITEGEKONGENGA Utudomo in Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "in Ibijyana Insobanuro"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:106
 #, fuzzy
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Na: Ibijyana"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:110
 #, fuzzy
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Ibijyana"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:114
 #, fuzzy
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Byanze By'imbere Ikosa"
 
-#: lib/strerror-tld.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Utudomo ku Hejuru: urwego Urwego"
 
-#: lib/strerror-tld.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Missing input"
 msgstr "Iyinjiza"
 
-#: lib/strerror-tld.c:76
 #, fuzzy
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Hejuru: urwego Urwego Byabonetse in Iyinjiza"
 
-#: src/idn.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Bya S E D a Cyangwa u"
 
-#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:101
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
 msgstr "Iyinjiza Ikurikiranyanyuguti ku a Umurongo ku ku a Inyuguti"
 
-#: src/idn.c:116
 #, fuzzy
 msgid "Input error"
 msgstr "Ikosa"
 
-#: src/idn.c:126 src/idn.c:184 src/idn.c:261 src/idn.c:332
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "OYA GUHINDURA Bivuye Kuri 8"
 
-#: src/idn.c:133 src/idn.c:156 src/idn.c:190 src/idn.c:389
 #, fuzzy
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "OYA GUHINDURA Bivuye 8 Kuri 4."
 
-#: src/idn.c:140 src/idn.c:196 src/idn.c:273 src/idn.c:346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "Iyinjiza U"
 
-#: src/idn.c:149
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:163 src/idn.c:237 src/idn.c:320 src/idn.c:363
 #, fuzzy, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "Ibisohoka U"
 
-#: src/idn.c:170 src/idn.c:209 src/idn.c:249 src/idn.c:394
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "OYA GUHINDURA Bivuye 8 Kuri"
 
-#: src/idn.c:203
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:224
 msgid "malloc"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:230
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:244 src/idn.c:267 src/idn.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "OYA GUHINDURA Bivuye 4. Kuri 8"
 
-#: src/idn.c:283
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:296
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "U"
 
-#: src/idn.c:309 src/idn.c:375
 #, fuzzy, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "Ibirindiro"
 
-#: src/idn.c:312 src/idn.c:381
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/idn.c:357
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr ""
--- /home/cvs/libidn/po/sr.po  2006/01/20 13:07:18   1.50
+++ /home/cvs/libidn/po/sr.po  2006/01/27 13:52:03   1.51
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-06 01:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-04 15:02-0400\n"
 "Last-Translator: Aleksandar Jelenak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -14,167 +14,215 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Успех"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Неуспешна припрема ниске"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode није успео"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Нецифра/слово/цртица у улазу"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Забрањен водећи или пратећи знак 
минус („-“)"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Излаз би био превелик или премали"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Улаз не почиње са ACE префиксом („xn--“)"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "Ниска није идемпотентна под ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Улаз већ садржи ACE префикс („xn--“)"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Системски iconv није успео"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Не може обезбедити меморију"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Неуспешан системски dlopen"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Непозната грешка"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "Ниска није идемпотентна под Unicode NFKC 
нормализацијом"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Неважећи улаз"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Излаз би премашио предвиђену величину 
бафера"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Ограничење величине ниске премашено"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Забрањене недодељене кодне тачке у 
улазу"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Ускраћене кодне тачке у улазу"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Супротстављена двосмерна својства у 
улазу"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Наказна двосмерна ниска"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Ускраћене двосмерне кодне тачке у 
улазу"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Грешка у дефиницији stringprep профила"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Сукоб заставица са профилом"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Непознат профил"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Уникод нормализације није успела 
(унутрашња грешка)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Кодне тачке забрањене највишим 
доменом"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Недостаје улаз"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Највиши домен није нађен у улазу"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Може бити задато само једно од: -s, -e, -d, 
-a или -u."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Скуп знакова „%s“.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Куцајте улазну ниску на засебној линији, 
завршавајући знаком за нови ред.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Куцајте улазну ниску на засебној 
линији, завршавајући знаком за нови ред.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Улазна грешка"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Није могао да претвори из %s у UTF-8."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Није могао да претвори из UTF-8 у UCS-4."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "улаз[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "излаз[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Није могао да претвори из UTF-8 у %s."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Није могао да претвори из UCS-4 у UTF-8."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (положај %d): %s"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s"
--- /home/cvs/libidn/po/vi.po  2006/01/20 13:07:18   1.17
+++ /home/cvs/libidn/po/vi.po  2006/01/27 13:52:03   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.16\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-20 13:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-05-06 01:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-05-13 14:37+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden> \n"
@@ -15,168 +15,216 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 
+#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
+#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "Thành công"
 
+#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "Không chuẩn bị chuỗi được"
 
+#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Không thi hành punycode (mã yếu đuối) được"
 
+#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "Có ký tự không là số/chữ/dấu gạch nối trong dữ 
liệu nhập"
 
+#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "Không cho phép dấu gạch nối (`-') đi trước hay theo sau"
 
+#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "Dữ liệu xuất sẽ quá lớn hay quá nhỏ"
 
+#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Dữ liệu nhập không bắt đầu bằng tiền tố ACE (`xn--')"
 
+#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "Chuỗi không tránh nhân lên trong ToASCII"
 
+#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "Dữ liệu chứa tiền tố ACE (`xn--') rồi"
 
+#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "Hệ thống không thi hành iconv được"
 
+#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Không phân định bộ nhớ được"
 
+#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "Hệ thống không thi hành dlopen được"
 
+#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
+#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Lỗi chưa biết"
 
+#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "Chuỗi không tránh nhân lên trong sự tiêu chuẩn hoá NFKC 
Unicode"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "Dữ liệu xuất sẽ vượt quá sức chứa đệm được cung 
cấp"
 
+#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "Giới hạn cỡ chuỗi bị vượt quá"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "Không cho phép điểm mã không được gán trong dữ liệu 
nhập"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "Dữ liệu nhập chứa điểm mã cấm"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "Dữ liệu nhập chứa đặc tính thuộc hai hướng xung 
đột"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "Chuỗi thuộc hai hướng dạng sai"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "Dữ liệu nhập chứa điểm mã thuộc hai hướng cấm"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Lỗi trong lời định nghĩa hiện trạng stringprep (chuẩn 
bị chuỗi)"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "Cờ xung dột với hiện trạng"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "Hiện trạng chưa biết"
 
+#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Không thi hành được sự tiêu chuẩn hoá Unicode (lỗi nội 
bộ)"
 
+#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "Miền mức đầu cấm điểm mã"
 
+#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "Thiếu dữ liệu nhập"
 
+#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "Không tìm được miền mức đầu trong dữ liệu nhập"
 
+#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "Chỉ có thể ghi rõ một của những đối số -s, -e, -d, -a 
hay -u."
 
+#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "Bộ ký tự `%s'.\n"
 
+#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid ""
-"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
-"character.\n"
-msgstr ""
-"Gõ mỗi chuỗi nhập trên một đường riêng, giới hạn bằng 
ký tự dòng mới.\n"
+msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgstr "Gõ mỗi chuỗi nhập trên một đường riêng, giới hạn 
bằng ký tự dòng mới.\n"
 
+#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "Lỗi gõ"
 
+#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "Không chuyển đôi được từ %s đến UTF-8."
 
+#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "Không chuyển đôi được từ UTF-8 đến UCS-4."
 
+#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "input[%d] = U+%04x (gõ)\n"
 
+#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile: %s (chuẩn bị hiện trạng)"
 
+#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "output[%d] = U+%04x (xuất)\n"
 
+#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "Không chuyển đôi được từ UTF-8 đến %s."
 
+#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode: %s (mã hóa bằng mã yếu đuối)"
 
+#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc (phân định bộ nhớ)"
 
+#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s (giải mã bằng mã yếu đuối)"
 
+#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "Không chuyển được từ UCS-4 đến UTF-8."
 
+#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z: %s (từ IDNA đến ASCII)"
 
+#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s (từ IDNA đến Unicode)"
 
 # Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
+#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (position %d): %s (kiểm tra, vị trí)"
 
+#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z: %s (kiểm tra)"
 
+#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z: %s (từ IDNA đến Unicode)"
--- /home/cvs/libidn/po/zh_CN.po    2006/01/20 13:07:18   1.17
+++ /home/cvs/libidn/po/zh_CN.po    2006/01/27 13:52:03   1.18
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libidn 0.5.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-04 02:28+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-27 14:35+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-12 18:48+0800\n"
 "Last-Translator: Meng Jie <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified) <address@hidden>\n"
@@ -19,215 +19,166 @@
 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
 "X-Poedit-Basepath: d:\\msys\\source\\libidn-0.5.9\n"
 
-#: lib/strerror-idna.c:70 lib/strerror-pr29.c:54 lib/strerror-punycode.c:54
-#: lib/strerror-stringprep.c:74 lib/strerror-tld.c:56
 msgid "Success"
 msgstr "成功"
 
-#: lib/strerror-idna.c:74 lib/strerror-pr29.c:62
 msgid "String preparation failed"
 msgstr "预备字符串失败"
 
-#: lib/strerror-idna.c:78
 msgid "Punycode failed"
 msgstr "Punycode 失败"
 
-#: lib/strerror-idna.c:82
 msgid "Non-digit/letter/hyphen in input"
 msgstr "输入中出现非数字/字母/连字符"
 
-#: lib/strerror-idna.c:86
 msgid "Forbidden leading or trailing minus sign (`-')"
 msgstr "不能使用‘-’作为起始或终止符"
 
-#: lib/strerror-idna.c:90
 msgid "Output would be too large or too small"
 msgstr "输出太大或太小"
 
-#: lib/strerror-idna.c:94
 msgid "Input does not start with ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "输入未以 ACE 前缀(‘xn--’)开头"
 
-#: lib/strerror-idna.c:98
 msgid "String not idempotent under ToASCII"
 msgstr "ToASCII 中字符串不是幂等的"
 
-#: lib/strerror-idna.c:102
 msgid "Input already contain ACE prefix (`xn--')"
 msgstr "输入已经包含 ACE前缀(‘xn--’)"
 
-#: lib/strerror-idna.c:106 lib/strerror-tld.c:72
 msgid "System iconv failed"
 msgstr "系统 iconv 失败"
 
-#: lib/strerror-idna.c:110 lib/strerror-stringprep.c:118 lib/strerror-tld.c:68
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "无法分配内存"
 
-#: lib/strerror-idna.c:114
 msgid "System dlopen failed"
 msgstr "系统 dlopen 失败"
 
-#: lib/strerror-idna.c:118 lib/strerror-pr29.c:66 lib/strerror-punycode.c:70
-#: lib/strerror-stringprep.c:122 lib/strerror-tld.c:80
 msgid "Unknown error"
 msgstr "未知错误"
 
-#: lib/strerror-pr29.c:58
 msgid "String not idempotent under Unicode NFKC normalization"
 msgstr "Unicode NFKC 正规化过程中字符串不是幂等的"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:58
 msgid "Invalid input"
 msgstr "无效输入"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:62 lib/strerror-stringprep.c:98
 msgid "Output would exceed the buffer space provided"
 msgstr "输入将溢出所提供的缓冲区"
 
-#: lib/strerror-punycode.c:66
 msgid "String size limit exceeded"
 msgstr "字符串大小越界"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:78
 msgid "Forbidden unassigned code points in input"
 msgstr "输入中不能出现未赋值的代码点"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:82
 msgid "Prohibited code points in input"
 msgstr "输入中不能出现代码点"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:86
 msgid "Conflicting bidirectional properties in input"
 msgstr "输入中出现相互冲突的双向属性"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:90
 msgid "Malformed bidirectional string"
 msgstr "双向字符串格式错误"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:94
 msgid "Prohibited bidirectional code points in input"
 msgstr "输入中不能出现双向的代码点"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:102
 msgid "Error in stringprep profile definition"
 msgstr "Stringpref 配置文件定义出错"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:106
 msgid "Flag conflict with profile"
 msgstr "标识与配置文件冲突"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:110
 msgid "Unknown profile"
 msgstr "未知的配置文件"
 
-#: lib/strerror-stringprep.c:114
 msgid "Unicode normalization failed (internal error)"
 msgstr "Unicode 正规化失败(内部错误)"
 
-#: lib/strerror-tld.c:60
 msgid "Code points prohibited by top-level domain"
 msgstr "顶级域不接受代码点"
 
-#: lib/strerror-tld.c:64
 msgid "Missing input"
 msgstr "输入缺失"
 
-#: lib/strerror-tld.c:76
 msgid "No top-level domain found in input"
 msgstr "输入中未发现顶级域"
 
-#: src/idn.c:89
 msgid "Only one of -s, -e, -d, -a or -u can be specified."
 msgstr "只能指定 -s,-e,-d,-a 或 -u 中的一个。"
 
-#: src/idn.c:98
 #, c-format
 msgid "Charset `%s'.\n"
 msgstr "字符集‘%s’。\n"
 
-#: src/idn.c:101
 #, c-format
-msgid "Type each input string on a line by itself, terminated by a newline 
character.\n"
+msgid ""
+"Type each input string on a line by itself, terminated by a newline "
+"character.\n"
 msgstr "输入时,每个字符串单占一行。\n"
 
-#: src/idn.c:116
 msgid "Input error"
 msgstr "输入错误"
 
-#: src/idn.c:126 src/idn.c:186 src/idn.c:267 src/idn.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not convert from %s to UTF-8."
 msgstr "无法将 %s 转为 UTF-8"
 
-#: src/idn.c:134 src/idn.c:158 src/idn.c:193 src/idn.c:402
 msgid "Could not convert from UTF-8 to UCS-4."
 msgstr "无法将 UTF-8 转为 UCS-4。"
 
-#: src/idn.c:141 src/idn.c:199 src/idn.c:280 src/idn.c:356
 #, c-format
 msgid "input[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "输入[%d] = U+%04x\n"
 
-#: src/idn.c:150
 #, c-format
 msgid "stringprep_profile: %s"
 msgstr "stringprep_profile:%s"
 
-#: src/idn.c:165 src/idn.c:242 src/idn.c:329 src/idn.c:374
 #, c-format
 msgid "output[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "输出[%d] = U+%04x\n"
 
-#: src/idn.c:172 src/idn.c:213 src/idn.c:255 src/idn.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not convert from UTF-8 to %s."
 msgstr "无法将 UTF-8 转为 %s。"
 
-#: src/idn.c:206
 #, c-format
 msgid "punycode_encode: %s"
 msgstr "punycode_encode:%s"
 
-#: src/idn.c:228
 msgid "malloc"
 msgstr "malloc"
 
-#: src/idn.c:234
 #, c-format
 msgid "punycode_decode: %s"
 msgstr "punycode_decode: %s"
 
-#: src/idn.c:250 src/idn.c:274 src/idn.c:349
 msgid "Could not convert from UCS-4 to UTF-8."
 msgstr "无法将 UCS-4 转为 UTF-8。"
 
-#: src/idn.c:290
 #, c-format
 msgid "idna_to_ascii_4z: %s"
 msgstr "idna_to_ascii_4z:%s"
 
-#: src/idn.c:304
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z (TLD): %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z (TLD):%s"
 
-#: src/idn.c:311
 #, c-format
 msgid "tld[%d] = U+%04x\n"
 msgstr "tld[%d] = U+%04x\n"
 
-#: src/idn.c:317 src/idn.c:386
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z (position %d): %s"
 msgstr "tld_check_4z (position %d):%s"
 
-#: src/idn.c:320 src/idn.c:392
 #, c-format
 msgid "tld_check_4z: %s"
 msgstr "tld_check_4z:%s"
 
-#: src/idn.c:367
 #, c-format
 msgid "idna_to_unicode_8z4z: %s"
 msgstr "idna_to_unicode_8z4z:%s"

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]